Xem Nhiều 7/2022 # Bộ Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tìm Hiểu Luật Phòng, Chống Tham Nhũng 2022 # Top Trend

Xem 15,345

Cập nhật thông tin chi tiết về Bộ Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tìm Hiểu Luật Phòng, Chống Tham Nhũng 2022 mới nhất ngày 02/07/2022 trên website Sansangdethanhcong.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 15,345 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Sự Ra Đời Đảng Bộ Tỉnh Thanh Hóa
 • Đáp Án Cuộc Thi Tìm Hiểu 90 Năm Lịch Sử Vẻ Vang Của Đảng Cộng Sản Việt Nam
 • Kết Quả Thi Trắc Nghiệm Tìm Hiểu 90 Năm Lịch Sử Vẻ Vang Của Đảng, Tuần Thứ Nhất
 • Đáp Án Cuộc Thi Tìm Hiểu 90 Năm Lịch Sử Đảng Tuần 9
 • Gần 10.000 Tài Khoản Tham Gia Cuộc Thi Tìm Hiểu Lịch Sử Đảng Bộ Tỉnh Quảng Nam
 • , có hiệu lực 01/7/2019, chúng tôi giới thiệu 70 câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Luật Phòng chống tham nhũng và Luật Phòng chống tham nhũng năm 2022 Nghị định 59/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống tham nhũng để bạn đọc dễ dàng tiếp cận với nội dung của Luật. Câu 1: Thế nào là tham nhũng?

  A) Tham nhũng là hành vi của cán bộ, công chức nhà nước đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi.

  B) Tham nhũnglà hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi.

  D) Tham nhũnglà hành vi cửa quyền, hách dịch, đòi hỏi, gây khó khăn, phiền hà của người có chức vụ, quyền hạn trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

  Đáp án C (Khoản 1 Điều 3 Luật phòng chống tham nhũng năm 2022Câu 2: Công dân có quyền gì trong công tác phòng, chống tham nhũng? )

  A) Công dân chỉ có quyền phát hiện và báo tin về hành vi tham nhũng.

  B) Công dân chỉ có quyền giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

  B) Từ đủ 03 năm đến 06 năm theo đặc thù của từng ngành, lĩnh vực.

  Đáp án A (Khoản 2 Điều 25 Luật phòng chống tham nhũng năm 2022Câu 4: Những người nào có nghĩa vụ kê khai tài sản?’ )

  C) Từ đủ 02 năm đến 04 năm theo đặc thù của từng ngành, lĩnh vực.

  D) Từ đủ 04 năm đến 05 năm theo đặc thù của từng ngành, lĩnh vực.

  (Slide bài giảng tuyên truyền Luật phòng, chống tham nhũng )

  B) Vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột.

  B) Sĩ quan Công an nhân dân; sĩ quan Quân đội nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp.

  C) Người giữ chức vụ từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, người được cử làm đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

  Đáp án B (Nội dung tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2022-2021) Câu 6: Có bao nhiêu hình thức công khai về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

  A) Vợ hoặc chồng.

  Câu 7. Chọn đáp án đúng

  C) Bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột.

  b. Cá nhân, tổ chức có quyền phản ánh về hành vi tham nhũng, cá nhân có quyền tố cáo về hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật

  D) Con, anh, chị, em ruột.

  A) 5 hình thức. B) 6 hình thức. C) 7 hình thức. D) 8 hình thức.

  Câu 8: Thế nào là vụ lợi.

  a. Cá nhân, tổ chức có quyền phản ánh, tố cáo về hành vi tham nhũng

  c. Tổ chức có quyền phản ánh về hành vi tham nhũng, cá nhân có quyền tố cáo về hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật

  C) Vụ lợilà việc người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn nhằm đạt được lợi ích vật chất hoặc lợi ích phi vật chất không chính đáng.

  d. Tất cả đáp án trên

  Câu 9: Luật Phòng chống tham nhũng quy định việc tặng quà của cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn như thế nào? A) Cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn không được sử dụng tài chính công, tài sản công làm quà tặng, trừ trường hợp tặng quà vì mục đích từ thiện, đối ngoại và trong trường hợp cần thiết khác theo quy định của pháp luật.

  A) Vụ lợi là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó để tham nhũng.

  B) Vụ lợilà việc công chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn nhằm đạt được lợi ích vật chất hoặc lợi ích phi vật chất không chính đáng.

  D) Vụ lợi là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó để tham nhũng.

  Câu 10: Luật Phòng chống tham nhũng quy định việc nhận quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn như thế nào?

  (So sánh Luật Phòng chống tham nhũng 2022 với Luật Phòng chống tham nhũng 2005 )

  B) Cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn tuyệt đối không được sử dụng tài chính công, tài sản công làm quà tặng,

  C) Cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn được sử dụng tài chính công, tài sản công làm quà tặng.

  A) Từ ngày 01 tháng 8 năm 2022.

  C) Từ ngày 02 tháng 7 năm 2022.

  D) Tài sản tham nhũng phải được thu hồi, trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc tịch thu theo quy định của pháp luật. Câu 13: Nội dung xác minh tài sản, thu nhập trong công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị như thế nào? A) Tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng của bản kê khai; tính trung thực trong việc giải trình về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm. Câu 14: Tài sản, thu nhập phải kê khai bao gồm những gì?

  D) Từ ngày 02 tháng 8 năm 2022.

  A) Tài sản tham nhũng phải được thu hồ theo quy định của pháp luật.

  C) Quyền sử dụng đất, nhà ở, công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với đất, nhà ở, công trình xây dựng;Câu 15. Theo Luật phòng, chống tham nhũng, khi phát hiện có dấu hiệu tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thì cán bộ, công chức, viên chức phải báo cáo với ai? kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá và động sản khác mà mỗi tài sản có giá trị từ 50.000.000 đồng trở lên; t(Xung đột lợi ích là gì? Trường hợp nào được xem là xung đột lợi ích) Câu 16. Tài sản nào sau đây của người có nghĩa vụ kê khai tài sản khi tăng thêm phải giải trình nguồn gốc? a. Các loại nhà ở, công trình xây dựng, các quyền sử dụng đất khi tăng, giảm về số lượng, diện tích hoặc thay đổi về cấp nhà, công trình, loại đất so với kỳ kê khai trước đó. ài sản, tài khoản ở nước ngoài; tĐáp án A (Khoản 1, Điều 4, Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ). Câu 17. Người kê khai tài sản, thu nhập phải có nghĩa vụ gì? ổng thu nhập giữa 02 lần kê khai.

  B) Tài sản tham nhũng phải được trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp theo quy định của pháp luật.

  C) Người có nghĩa vụ kê khai phải kê khai tài sản, thu nhập và biến động về tài sản, thu nhập của mình, của vợ hoặc chồng, con chưa thành niên theo quy định của Luật này. Câu 18. Trong phòng chống tham nhũng công tác kiểm tra của cơ quan, tổ chức, đơn vị bao gồm những hình thức nào?

  C) Tài sản tham nhũng phải được tịch thu theo quy định của pháp luật.

  B) Tính rõ ràng của bản kê khai và trong việc giải trình về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm.

  C) Kiểm tra thường xuyên được tiến hành theo chương trình, kế hoạch và tập trung vào lĩnh vực, hoạt động dễ phát sinh tham nhũngCâu 19 . Khi phát hiện có hành vi tham nhũng, người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước phải làm gì: a. kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. ; kiểm tra đột xuất được tiến hành khi phát hiện có dấu hiệu tham nhũng.

  C) Tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng của bản kê khai.

  D) Tính trung thực trong việc giải trình về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm.

  Câu 20: Chọn đáp án đúng a. Người có hành vi tham nhũng giữ bất kì chức vụ, vị trí công tác nào đều phải bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, kể cả người đã nghỉ hưu, thôi việc, chuyển công tác. Đáp án A, Căn cứ Khoản 1 Điều 92 Luật PCTN Câu 21. Chủ thể nào sau đây không được quy định là người có chức vụ, quyền hạn?

  A) Quyền sử dụng đất, nhà ở, công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với đất, nhà ở, công trình xây dựng; kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá và động sản khác mà mỗi tài sản có giá trị từ 50.000.000 đồng trở lên.

  Câu 22. Hành vi nào sau đây không phải là hành vi tham nhũng?

  B) Chỉ kê khai quyền sử dụng đất, nhà ở, công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với đất, nhà ở, công trình xây dựng

  a. Báo cáo ngay cho cơ quan thanh tra.

  c. Báo cáo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra.

  d. Báo cáo ngay cho lãnh đạo trực tiếp của mình.

  . bSổ tiết kiệm tăng thêm 45 triệu đồng.

  c. Đá quý trị giá 49 triệu đồng.

  d. Xe máy trị giá 40 triệu đồng.

  A) Người có nghĩa vụ kê khai phải kê khai tài sản, thu nhập và biến động về tài sản, thu nhập của mình.

  B) Người có nghĩa vụ kê khai phải kê khai tài sản, thu nhập và biến động về tài sản, thu nhập của mình, của vợ hoặc chồng.

  D) Người có nghĩa vụ kê khai phải kê khai tài sản, thu nhập và biến động về tài sản, thu nhập của mình, con chưa thành niên.

  A) Kiểm tra thường xuyên được tiến hành theo chương trình, kế hoạch và tập trung vào lĩnh vực, hoạt động dễ phát sinh tham nhũng

  B) Chỉ kiểm tra đột xuất được tiến hành khi phát hiện có dấu hiệu tham nhũng.

  D) Kiểm tra thường xuyên và kiểm tra đột xuất.

  b. kịp thời xử lý theo thẩm quyền

  c. báo cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

  d. Họp cơ quan và xử lý nội bộ

  Đán án A, Căn cứ Khoản 2 Điều 55 Luật PCTN

  b. Người có hành vi tham nhũng giữ bất kì chức vụ, vị trí công tác nào đều phải bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, kể cả người đã thôi việc, chuyển công tác.

  c. Người có hành vi tham nhũng giữ bất kì chức vụ, vị trí công tác nào đều phải bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật

  d. Người có hành vi tham nhũng giữ bất kì chức vụ, vị trí công tác nào đều phải bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, kể cả người đã nghỉ hưu, chuyển công tác.

  Đáp án D, căn cứ Khoản 2 Điều 3 Luật Phòng, chống tham nhũng

  Đáp án D, căn cứ Điều 2 Luật PCTN

  --- Bài cũ hơn ---

 • “consideration” Theo Pháp Luật Hợp Đồng Hoa Kỳ
 • Tìm Hiểu Về Kinh Doanh Bất Động Sản Là Gì?
 • Làm Thế Nào Để Kinh Doanh Dịch Vụ Ăn Uống
 • Tìm Hiểu Về Kinh Doanh Ăn Uống Trong Khách Sạn Của Luận Văn Việt
 • Nên Du Học Ngành Kinh Tế, Tài Chính Hay Quản Trị Kinh Doanh?
 • Bạn đang xem bài viết Bộ Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tìm Hiểu Luật Phòng, Chống Tham Nhũng 2022 trên website Sansangdethanhcong.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • CẦM ĐỒ TẠI F88
  15 PHÚT DUYỆT
  NHẬN TIỀN NGAY

  VAY TIỀN NHANH
  LÊN ĐẾN 10 TRIỆU
  CHỈ CẦN CMND

  ×