Xem Nhiều 6/2022 # Cài Đặt Thuật Toán Tính Crc Mạng Máy Tính Và Truyền Số Liệu # Top Trend

Xem 13,068

Cập nhật thông tin chi tiết về Cài Đặt Thuật Toán Tính Crc Mạng Máy Tính Và Truyền Số Liệu mới nhất ngày 26/06/2022 trên website Sansangdethanhcong.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 13,068 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Phương Pháp Giải Toán Đa Thức Trên Máy Tính Cầm Tay Casio
 • Bộ Sách Làm Giàu Từ Chứng Khoán + Thực Hành Phương Pháp Canslim
 • Phương Pháp Đầu Tư Chứng Khoán Canslim
 • # 1【Phương Pháp】Cách Chiết Cành Cây Hoa Sứ Nhanh Ra Rễ
 • Tổng Hợp Cách Chiết Cành Từng Bước Hiệu Quả Nhất
 • Đề tài : Cài đặt thuật toán tính CRC

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

  BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

  Môn : Mạng máy tính và truyền số liệu

  Đề tài : Cài đặt thuật toán tính CRC

  Sinh viên : Vũ Văn Linh

  Phan Đình Lợi

  Nguyễn Thị Mai

  Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân

  liệu

  Môn : Mạng máy tính và truyền số

  1

  Đề tài : Cài đặt thuật toán tính CRC

  Hà Nội 5/2010

  Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân

  liệu

  Môn : Mạng máy tính và truyền số

  2

  Đề tài : Cài đặt thuật toán tính CRC

  CRC là gì ?……………………………………………………………..

  Giới thiệu chung về CRC ……………………………………….

  II.2. Tư tưởng của phương pháp CRC………………………………………..

  II.3. Thuật toán………………………………………………………………………

  II.4. Tính toán CRC………………………………………………………………..

  Cách tính CRC-8 trong việc kiểm soát lỗi dữ liệu được

  truyền………………………………………………………………………………..

  II.4.2.Cách 2: Phương pháp Table-Driven ……………………

  II.4.1. Cách 1: Phương pháp Direct Calculation …………….

  II.5. Các hàm CRC thường dùng và được tiêu chuẩn hóa……….

  II.6. Chương trình chạy…………………………………………………………

  II.7. Ứng dụng thực tế………………………………………………………..

  Phần III : Tổng kết……………………………………………………………………..

  Phần IV : Tài liệu tham khảo………………………………………………………

  Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân

  liệu

  Môn : Mạng máy tính và truyền số

  3

  Đề tài : Cài đặt thuật toán tính CRC

  Phần I. Giới thiệu

  Trong quá trình sử dụng máy tính, chắc hẳn bạn đã không ít lần cảm

  thấy khó chịu (đặc biệt là khi bạn đã tốn hàng giờ để download một tập tin

  quan trọng) khi gặp phải thông báo lỗi của WinZip từ chối xả nén một tập tin

  vì phép kiểm CRC thấy bại. Tại sao các phần mềm nén lại phải thực hiện

  phép kiểm tra CRC mỗi khi nó xả nén một tập tin?

  CRC (cyclic redundancy check) là một loại hàm băm, được dùng để

  sinh ra giá trị kiểm thử, của một chuỗi bit có chiều dài ngắn và cố định, của

  các gói tin vận chuyển qua mạng hay một khối nhỏ của tệp dữ liệu. Giá trị

  kiểm thử được dùng để dò lỗi khi dữ liệu được truyền hay lưu vào thiết bị

  lưu trữ. Giá trị của CRC sẽ được tính toán và đính kèm vào dữ liệu trước khi

  dữ liệu được truyền đi hay lưu trữ. Khi dữ liệu được sử dụng, nó sẽ được

  kiểm thử bằng cách sinh ra mã CRC và so khớp với mã CRC trong dữ liệu.

  CRC rất phổ biến, vì nó rất đơn giản để lắp đặt trong các máy tính sử

  dụng hệ cơ số nhị phân, dễ dàng phân tích tính đúng, và rất phù hợp để dò

  các lỗi gây ra bởi nhiễu trong khi truyền dữ liệu.

  Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân

  liệu

  Môn : Mạng máy tính và truyền số

  4

  Đề tài : Cài đặt thuật toán tính CRC

  Phần II : Nội dung

  II.1. Định nghĩa

  CRC là gì ?

  CRC là một loại mã phát hiện lỗi. Cách tính toán của nó giống như

  phép toán chia số dài trong đó thương số được loại bỏ và số dư là kết quả,

  điểm khác biệt ở đây là sử dụng cách tính không nhớ (carry-less arithmetic)

  của một trường hữu hạn. Độ dài của số dư luôn nhỏ hơn hoặc bằng độ dài

  của số chia, do đó số chia sẽ quyết định độ dài có thể của kết quả trả về.

  – Định nghĩa đối với từng loại CRC đặc thù quyết định số chia nào

  được sử dụng, cũng như nhiều ràng buộc khác.

  Giới thiệu chung về CRC

  Mặc dù các mã CRC có thể xây dựng được bằng cách sử dụng bất kỳ

  trường hữu hạn nào, nhưng tất cả các mã CRC thường dùng đều sử dụng

  trường hữu hạn GF(2). Đây là trường hai phần tử, thường được ký hiệu là 0

  và 1, phù hợp với kiến trúc máy tính. Phần còn lại của bài viết sẽ chỉ đề cập

  đến những mã CRC thuộc dạng này, nhưng nguyên tắc thì khái quát hơn.

  Một lý do quan trong lý giải sự phổ biến của mã CRC trong phát hiện sự

  thay đổi ngẫu nhiên của dữ liệu là hiệu suất đảm bảo. Điển hình, một mã

  CRC n bit, được áp dụng cho một đoạn dữ liệu có độ dài tùy ý, sẽ phát hiện

  được bất kỳ lỗi tín hiệu đơn nào có độ dài không quá n bit (nói cách khác,

  bất kỳ sự biến đổi đơn lẻ nào có chiều dài không quá n bit của dữ liệu), và sẽ

  phát hiện một phần 1-2-n của tất cả các lỗi tín hiệu có độ dài dài hơn thế. Các

  lỗi trong cả các kênh truyền dữ liệu và phương tiện bộ nhớ từ dẫn đến phân

  Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân

  Môn : Mạng máy tính và truyền số

  liệu

  5

  Đề tài : Cài đặt thuật toán tính CRC

  bố không ngẫu nhiên (v.d, “bursty”), làm cho các đặc tính của CRC trở nên

  hữu dụng hơn những mã khác như Multiple Parity checks.

  Hệ thống tìm lỗi đơn giản nhất, bit parity (xet chẵn lẽ), thực ra là một mã

  CRC ở dạng tầm thường: sử dụng số chia độ dài 2 bit là 11.

  II.2. Tư tưởng của phương pháp CRC

  – Cho trước một đa thức (gọi là đa thức sinh) G(x) với hệ số bậc cao

  nhất và thấp nhất đều bằng 1.

  – Tìm tập bít kiểm tra Checksum thỏa mãn điều kiện : đa thức tương

  ứng với xâu ghép (xâu gốc và checksum) phải chia hết (theo modulo

  2) cho G(x).

  – Khi nhận tin, bên nhận kiểm tra lỗ bằng cách lấy xâu bít nhận được

  chia (modulo 2) cho G(x). Nếu không chia hết thì có nghĩa là đã có lỗi

  (ngược lại thì cũng chưa thể khẳng định là không có lỗi).

  – Giả sử G(x) có bậc là r, xâu bít gốc tương ứng với đa thức M(x) có

  bậc m. Các bước tính Checksum như sau :

  B1 : Thêm r bít 0 vào cuối xâu bít cần truyền : xâu ghép sẽ gồm có m + r bít

  tương ứng với đa thức x^r M(x).

  B2 : Chia (Modulo 2) xâu bít tương ứng cho xâu bít tương ứng với G(x).

  B3 : Lấy xâu bit bị chia trừ (modulo 2) cho số dư. Kết quả là xâu bit được

  truyền đi (xâu gốc + checksum). Ký hiệu đa thức tương ứng với nó là T(x),

  rõ ràng T(x) chia hết (modulo 2) cho G(x).

  Thí dụ áp dụng : Cho xâu bit 1101010111, đa thức sinh G(x) =

  x^4+x^3+x+1, hãy tính xâu bít được truyền đi trên mạng.

  Xâu bít gốc 1101010111 tương ứng với đa thức M(x) =

  x^9+x^8+x^6+x^4+x^2+x+1.

  Đa thức sinh G(x) = x^4+x^3+x+1 tương ứng với xâu bit 11011.

  X^r M(x) = 11010101110000

  Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân

  liệu

  Môn : Mạng máy tính và truyền số

  6

  Đề tài : Cài đặt thuật toán tính CRC

  1000100001

  11011

  Checksum

  Môn : Mạng máy tính và truyền số

  7

  Đề tài : Cài đặt thuật toán tính CRC

  Môn : Mạng máy tính và truyền số

  8

  Đề tài : Cài đặt thuật toán tính CRC

  Môn : Mạng máy tính và truyền số

  9

  Đề tài : Cài đặt thuật toán tính CRC

  Môn : Mạng máy tính và truyền số

  10 Đề tài : Cài đặt thuật toán tính CRC

  {

  crc_ui8 = index_ui16;

  for ( bit_ui8 = 0; bit_ui8 < 8; bit_ui8++ )

  {

  if ( crc_ui8 & 0x80 )

  crc_ui8 = ( crc_ui8 << 1 ) ^

  ISB_WiMAX_POM_CRC8_POLYNOMIAL_K;

  else

  crc_ui8 = ( crc_ui8 << 1 );

  }

  isb_WiMAX_pommgr_info_str_g.crc8Table_ui8[index_ui16] =

  crc_ui8;

  }

  }

  II.5. Các hàm CRC thường dùng và được tiêu chuẩn hóa

  Các dạng mã kiểm soát lỗi CRC (cyclic redundancy check) được chia

  thành nhiều tiêu chuẩn, chúng không được tiêu chuẩn hóa thống nhất cho 1

  thuật toán nào ở mỗi mức độ trên toàn cầu: có 3 đa thức CRC-12, ít nhất 8

  biến thể có trong tài liệu của CRC-16, và 3 biến thể của CRC-32 được biết

  đến. Các đa thức thường được xem như không phải là tối ưu nhất có thể.

  Trong những năm từ 1993 đến 2004, Koopman, Castagnoli và một số nhà

  khoa học đã tiến hành tìm kiếm trong không gian các đa thức lên đến 16, và

  không gian 24 và 32 bit, tìm các ví dụ có hiệu suất tốt hơn nữa (trong các

  điều kiện quãng cách Hamming cho một bức tin có kích thước cho trước) so

  với các đã thức trong các giao thức trước đó, và xuất bản những kết quả tốt

  nhất trong số chúng với mục đích cải thiện năng tực tìm lỗi cho các tiêu

  chuẩn trong tương lai.

  Far from being arbitrarily chosen, đa thức phổ biển CRC-32 , được

  IEEE giới thiệu và được dùng trong V.42, Ethernet, FDDI và ZIP và các

  filePNG cũng như nhiều ứng dụng khác, là một đa thức sinh ra từ mã

  Hamming và được chọn để tìm lỗi trong các kênh truyền thông. Dù vậy, nó

  còn có hiệu suất tốt hơn với đa thức Castagnoli CRC-32C sử dụng ở

  iSCSI trong các môi trường Internet SCSI.

  Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân

  liệu

  Môn : Mạng máy tính và truyền số

  11 Đề tài : Cài đặt thuật toán tính CRC

  Tên

  Đa thức

  CRC

  x + 1 (hầu hết phần cứng; còn biết với tên parity bit)

  -1

  0x1 or

  0x1 (0x1)

  CRC

  -4- x4 + x + 1 (ITU G.704, p. 12)

  ITU

  CRC

  -5- x5 + x4 + x2 + 1 (ITU G.704, p. 9)

  ITU

  CRC

  -5- x5 + x2 + 1 (USB token packets)

  USB

  CRC

  -6- x6 + x + 1 (ITU G.704, p. 3)

  ITU

  CRC x7 + x3 + 1 (Các hệ thống viễn thông, MMC,SD)

  0x09 or

  Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân

  liệu

  Môn : Mạng máy tính và truyền số

  12 Đề tài : Cài đặt thuật toán tính CRC

  -7

  CRC

  -8Dall x8 + x5 + x4 + 1 (1-Wire bus)

  as/M

  axim

  Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân

  liệu

  Môn : Mạng máy tính và truyền số

  13 Đề tài : Cài đặt thuật toán tính CRC

  CRC 11

  x + x9 + x8 + x7 + x2 + 1 (FlexRay)

  -11

  CRC 12

  x + x11 + x3 + x2 + x + 1 (Các hệ thống viễn thông )

  -12

  CRC

  -16Không phải một CRC; xem Fletcher’s checksum

  Fletc

  her

  CRC 16

  x + x12 + x5 +1 (X.25, V.41, CDMA, Bluetooth, XMODEM,

  -16HDLC,PPP, IrDA, BACnet; known as CRCCCI

  CCITT, MMC,SD)

  TT

  CRC 16

  x + x13 + x12 + x11 + x10 + x8 + x6 + x5 + x2 + 1 (DNP, IEC

  -16870, M-Bus)

  DNP

  CRC x16 + x15 + x2 + 1 (SDLC, USB, khác; còn được biết là CRC- 0x8005

  -16- 16)

  or

  IBM

  0xA001

  Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân

  liệu

  Môn : Mạng máy tính và truyền số

  14 Đề tài : Cài đặt thuật toán tính CRC

  xem Adle

  r-32

  Môn : Mạng máy tính và truyền số

  15 Đề tài : Cài đặt thuật toán tính CRC

  37A0 )

  CRC

  32K x32 + x30 + x29 + x28 + x26 + x20 + x19 + x17 + x16 + x15 + x11 + x10

  (Ko + x7 + x6 + x4 + x2 + x + 1

  opm

  an)

  CRC

  -64- x64 + x4 + x3 + x + 1 (HDLC – ISO 3309)

  ISO

  0x42F0E

  1EBA9E

  CRC 64

  A3693 or

  x + x62 + x57 + x55 + x54 + x53 + x52 + x47 + x46 + x45 + x40 + x39

  -640xC96C5

  + x38 + x37 + x35 + x33 + x32+ x31 + x29 + x27 + x24 + x23 + x22 + x21

  EC

  795D787

  + x19 + x17 + x13 + x12 + x10 + x9 + x7 + x4 + x + 1 (as described

  MA0F42

  in ECMA-182 p.63)

  182

  (0xA178

  70F5D4F

  51B49)

  Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân

  liệu

  Môn : Mạng máy tính và truyền số

  16 Đề tài : Cài đặt thuật toán tính CRC

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chiết Xuất Lô Hội Thiên Nhiên
 • Phương Pháp Chiết Xuất Saponin
 • Tổng Hợp Các Phương Pháp Chiết Xuất Saponin (Extraction Of Saponins From Plants)
 • Cách Giâm Cành Để Nhân Giống Cây Hoa Hồng Tại Nhà
 • So Sánh Phương Pháp Giâm Cành Chiết Cành Và Ghép Cành
 • Bạn đang xem bài viết Cài Đặt Thuật Toán Tính Crc Mạng Máy Tính Và Truyền Số Liệu trên website Sansangdethanhcong.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • CẦM ĐỒ TẠI F88
  15 PHÚT DUYỆT
  NHẬN TIỀN NGAY

  VAY TIỀN NHANH
  LÊN ĐẾN 10 TRIỆU
  CHỈ CẦN CMND

  ×