Xem Nhiều 5/2023 #️ Công Cuộc Khẩn Hoang Nam Bộ Và Lịch Sử Địa Phương An Giang # Top 14 Trend | Sansangdethanhcong.com

Xem Nhiều 5/2023 # Công Cuộc Khẩn Hoang Nam Bộ Và Lịch Sử Địa Phương An Giang # Top 14 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Công Cuộc Khẩn Hoang Nam Bộ Và Lịch Sử Địa Phương An Giang mới nhất trên website Sansangdethanhcong.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

SÁCH CÓ TẠI THƯ VIỆN

A. Kho sách mượn đọc – Tầng 3:

Lịch sử khai phá vùng đất Nam bộ

/

Huỳnh Lứa, Lê Quang Minh . – chúng tôi : chúng tôi , 1987. – 275 tr.

Số phân loại:

959.703/L551

Lịch sử khẩn hoang Miền Nam: Khảo cứu / Sơn Nam . – chúng tôi : Văn nghệ, 1994. – 327 tr.

Số phân loại:

959.703 / S464

Góp phần tìm hiểu vùng đất Nam bộ các thế kỷ XVII, XVIII, XIX. Huỳnh Lứa. – 1st. – H : Khoa học xã hội , 2000. – 428 tr.

Số phân loại:

959.7 / L551

Nam bộ xưa và nay.  – chúng tôi : Nxb chúng tôi , 2002. – 289 tr.

Số phân loại:

915.97 / N104

Thoại Ngọc Hầu và những cuộc khai phá miền Hậu Giang. Nguyễn Văn Hầu. – 2nd. – chúng tôi : Trẻ , 1999. – 446 tr.

Số phân loại:

895.9223081 / H125

Lịch sử địa phương An Giang  Tài liệu dạy – học tại các trường Trung học thuộc tỉnh An Giang. Phan Văn Kiến, Võ Thành Phương. – Cần Thơ : Giáo dục , 2009. – 95tr ; 24cm.

Số phân loại:

959.791 / K305

B. Kho sách tham khảo – Tầng 4

Di tích, lễ hội gắn với Nguyễn Văn Thoại (Thoại Ngọc Hầu)

Kỷ yếu hội thảo khoa học danh nhân Thoại Ngọc Hầu – Nguyễn Văn Thoại / Hội khoa học lịch sử Việt Nam . – An Giang, 2009 . – 250 tr.

Lịch sử địa phương An Giang (Thoại Sơn, An Phú, Châu Đốc)

Hội thảo Khoa học – Danh nhân Nguyễn Cư Trinh với việc xác lập chủ quyền vùng đất An Giang và Nam Bộ giữa thế kỷ XVIII; Ngày 31/3/2011, tr. 218-223

TÀI NGUYÊN NỘI SINH DSPACE  

Tổng luận về lịch sử An Giang / Lê Minh Tùng. – An Giang : Trường Đại học An Giang, 2004

Tổng luận về lịch sử An Giang / Lê Minh Tùng. – An Giang : Trường Đại học An Giang, 2006

Tổng luận về lịch sử An Giang / Lê Minh Tùng. – An Giang : Trường Đại học An Giang, 2006

BỘ SƯU TẬP SỐ DI TÍCH LỊCH SỬ AN GIANG

TÀI LIỆU TRÊN INTERNET

A. Công cuộc khẩn hoang Nam bộ

B. Di tích, lễ hội gắn với Nguyễn Văn Thoại (Thoại Ngọc Hầu)

C. Lịch sử địa phương An Giang (Thoại Sơn, An Phú, Châu Đốc)

THƯ VIỆN

Sử Địa Phương An Giang Bài 3

Trân trọng kính chào quý thầy côvà các em học sinh Gvbm : Nguyễn Hà GiangTrường THCS Vĩnh NhuậnHoàn thành các nội dung của bảng sau:1821 – 18271833 – 18351833 – 18351854 – 1856Thái Bình, Nam Định, Hải Dương, Quảng Yên.Việt Bắc ( Cao Bằng).Phiên An ( Gia Định ).Sơn Tây ( Hà Nội ), Bắc NinhLịch sử địa phương An Giang:

BÀI 3: QUÁ TRÌNH KHẨN HOANG LẬP LÀNG Ở AN GIANG ( THẾ KỈ XVII – XIX )1/. Quá trình khẩn hoang của chúa Nguyễn ở An Giang2/. Chính sách khẩn hoang lập làng ở An Giang vào đầu thế kỉ XIX3/. Chính sách đồn điền của triều Nguyễn ( 1820 – 1867 )An Giang Việc xác lập địa giới hành chính ở An Giang được thực hiện trong hoàn cảnh nào ? ( Nêu những việc làm của Nguyễn Hữu Cảnh .)Tượng Nguyễn Hữu Cảnh ( 1650 – 1700) Nguyễn Hữu Cảnh ( Nguyễn Hữu Kính) sinh năm 1650 tại làng Gia Miêu, huyện Tống Sơn, tỉnh Thanh Hóa, là con thứ của Nguyễn Hữu Dật và là em ruột của Thống suất Nguyễn Hữu Hào. Năm 1692, ông làm Tổng binh đánh dẹp giặc Bà Tranh tại Thuận Thành ( Bình Thuận). Sau đó, Nguyễn Hữu Cảnh được cử làm Trấn thủ dinh Bình Khang ( tỉnh Khánh Hòa ). Năm 1698, làm Thống suất kinh lược đất Gia Định, lập hai huyện Tân Bình và Phước Long. Năm 1700, trên đường đánh dẹp quân Nặc Thu, lúc trở về ông dừng quân tại cù lao Cây Sao ( huyện Chợ Mới ). Ong mất tại Sầm Giang ( Mỹ Tho ) trên đường rút quân về Gia Định.Nguyễn Văn Thoại ( Thoại Ngọc Hầu) đã có công lao gì ?

(về các mặt kinh tế, chính trị, quân sự, văn hóa)+ Kinh tế: . Phục vụ cho việc rửa phèn, rửa mặn. . Phục vụ cho tưới tiêu đồng ruộng. . Phục vụ cho sinh hoạt của người dân. . Phục vụ cho giao thông vận tải.+ Chính trị, quân sự: . Phục vụ cho an ninh quốc phòng.+ Văn hóa: Góp phần vào nét đẹp văn hóa của vùng sông nước Nam bộ.Hết giờ Triều Nguyễn đã tiến hành những chính sách gì để thúc đẩy công cuộc khẩn hoang lập làng ở An Giang ?Đoàn Minh Huyên ( Phật Thầy Tây An) Những chính sách của nhà Nguyễn mang lại kết quả gì ? Triều Nguyễn đã dùng những biện pháp gì để ổn định biên giới và thu hút cư dân đến An Giang lập nghiệp ? Đào kênh, lập làng, tái lập hình thức đồn điền với nhiều chính sách tích cực như: miễn thuế đinh, thuế điền 3 năm, cho mượn vốn, hỗ trợ nông cụ,.Về nhà Đánh giá công lao của Thoại Ngọc Hầu trong việc khẩn hoang lập làng ở An Giang. Thoại Ngọc Hầu có công rất lớn trong việc khẩn hoang lập làng ở An Giang như: tiến hành đào kênh Thoại Hà, kênh Vĩnh Tế, chiêu mộ được nhiều lưu dân đến An Giang lập nghiệp, lập làng Thoại Sơn, lập được 20 thôn và đắp con lộ nối liền từ Châu Đốc đến núi Sam.Về nhàHNÊKOÀĐÀHIẠOHTUẨHKGNÔĐTHNĨVẾẢCUỮHNỄOASYÂYUGUDGNAOHĐNỀIĐNNÀLPẬLGỒ– Từ hàng dọc cần tìm , có 09 chữ cái: Đội nào giải được ô chữ bí mật của hàng dọc sẽ là đội chiến thắng.HNNC123456789VỀ NHÀÔ số 1: ( 07 chữ cái )Đây là một trong những biện pháp để ổn định biên giới mà Nguyễn Văn Thoại thực hiện .ĐÀO KÊNHÔ số 2: ( 07 chữ cái )

Tên của một con kênh do Thoại Ngọc Hầu tiến hành đào.THOẠI HÀÔ SỐ 3: ( 08 chữ cái )

Tên của một trong ba đạo do Nguyễn Cư Trinh đặt ra ( tức Se Đéc ngày nay )ĐÔNG KHẨUÔ SỐ 4: ( 06 chữ cái )Tên con kênh thứ hai do Nguyễn Văn Thoại tiến hành đào.VĨNH TẾÔ SỐ 5: ( 13 chữ cái )

Năm 1698, ông vào Nam kinh lược. Ông là ai ?NGUYỄN HỮU CẢNHÔ SỐ 6: ( 06 chữ cái ) Tên của một cù lao mà Nguyễn Hữu Cảnh đến vào năm 1700.CÂY SAOÔ SỐ 7: (16 chữ cái)

Vùng đất An Giang trước thế kỉ XVII như thế nào ?HOANG DUÔ SỐ 8:( 07 chữ cái )

Một trong những chính sách quan trọng của nhà Nguyễn để khai hoang.ĐỒN ĐIỀNÔ SỐ 9:( 07 chữ cái )

Đây là công việc được tiến hành song song với việc khai hoang.

LẬP LÀNG _ Học và nắm vững nội dung bài học._ Đọc trước bài 5 (sử địa phương), chuẩn bị:+ Tình hình An Giang đầu thế kỉ XIX.+ Thoại Ngọc Hầu và công cuộc đào kênh ở An Giang.+ Tiểu sử và những công trình lớn của Thoại Ngọc Hầu ở An Giang.+ Các công trình của Nguyễn Văn Thoại đã để lại cho đời sau những lợi ích gì ?+ Nêu suy nghĩ của em khi đến viếng thăm lăng mộ vô danh những người chết gì đào kênh Vĩnh Tế ?

Phát Động Cuộc Thi Tìm Hiểu Lịch Sử Đảng Bộ Tỉnh Quảng Nam 90 Năm

Trong không khí hân hoan phấn khởi của những ngày đầu Xuân Canh Tý – 2020, cán bộ Nhân dân cả nước nói chung, cán bộ Nhân dân tỉnh Quảng Nam nói riêng đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020), chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, hôm nay, Ban Tổ chức cuộc thi tìm hiểu về truyền thống lịch sử, văn hóa Quảng Nam; lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Nam do Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Tỉnh đoàn Quảng Nam tổ chức Lễ phát động cuộc thi tìm hiểu về truyền thống lịch sử, văn hóa Quảng Nam; lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Nam trên mạng Internet.

Đông đảo lãnh đạo tỉnh, cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và học sinh sinh viên tham dự lễ.

Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, nhằm tuyên truyền, giáo dục trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tỉnh nhà về truyền thống lịch sử và cách mạng; khơi dậy lòng tự hào về lịch sử 90 năm hình thành và phát triển của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam; tiếp tục phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp của người dân Quảng Nam, tuyên truyền những thành tựu to lớn mà Đảng bộ và Nhân dân Quảng Nam giành được trong suốt thời gian qua.

Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến trên mạng Internet. Người dự thi truy cập trực tiếp vào địa chỉ http://thitimhieulichsu.quangnam.gov.vn, hoặc truy cập vào banner “Cuộc thi Cuộc thi tìm hiểu về truyền thống lịch sử, văn hóa Quảng Nam; lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Nam” của Cổng thông tin điện tử tỉnh tại địa chỉ http://quangnam.gov.vn) để tham gia.

Người tham gia dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên máy vi tính trong phần mềm bộ ngân hàng câu hỏi được thiết kế sẵn. Nội dung câu hỏi xoay quanh tìm hiểu về truyền thống lịch sử, văn hóa Quảng Nam. Tìm hiểu những thành tựu quan trọng qua 90 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ tỉnh(1930 – 2020), 45 năm giải phóng quê hương (1975 – 2020).

Cuộc thi được tổ chức thành 03 kỳ, diễn ra trong thời gian bắt đầu từ ngày 03/02/2020 đến hết 28/3/2020. Ban tổ chức đã cơ cấu giải thưởng cho các cá nhân tham gia với tổng cộng 30 giải thưởng (mỗi kỳ có 10 giải thưởng, trong đó bao gồm: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và 04 giải khuyến khích). Mọi thông tin chi tiết về Thể lệ Cuộc thi đề nghị truy cập vào Cổng thông tin điện tử tỉnh tại địa chỉ http://quangnam.gov.vn.

Đại diện lãnh đạo tỉnh và Ban Tổ chức ấn nút phát động cuộc thi

Trước đó, ngày 18/01/2020, Trung ương Đoàn đã tổng kết cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Đảng Cộng sản Việt Nam nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam trong toàn thể cán bộ, ĐVTN cả nước, Quảng Nam đã vinh dự đạt kết quả cao tại cuộc thi là đơn vị có tỷ lệ ĐVTN tham gia nhiều nhất. Dịp này, tại Lễ phát động cuộc thi tìm hiểu về truyền thống lịch sử, văn hóa Quảng Nam; lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Nam, nhằm ghi nhận, động viên cho các đơn vị, BTV Tỉnh đoàn khen thưởng cho 5 đơn vị đã triển khai ĐVTN tham gia tốt cuộc thi. Mỗi đơn vị nhận tiền thưởng 1 triệu đồng kèm giấy khen của BTV Tỉnh đoàn.

Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Nam trao giấy khen và tiền thưởng cho các đơn vị.

Quảng Nam Phát Động Cuộc Thi Tìm Hiểu Lịch Sử Đảng Bộ Tỉnh Quảng Nam 90 Năm Qua Internet

Cuộc thi nhằm tạo ra sân chơi thu hút sự tham gia đông đảo của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và nhân dân tỉnh Quảng Nam nói riêng và cả nước nói chung.

Mục đích tổ chức Cuộc thi nhằm tạo ra sân chơi thu hút sự tham gia đông đảo của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh nói riêng và cả nước nói chung, cùng nhau tìm hiểu, ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam trong suốt 90 năm qua; lịch sử, truyền thống quý giá về văn hóa Quảng Nam.

Đồng thời, Phát huy những giá trị lịch sử, văn hóa cao đẹp của quê hương “Ngũ phụng Tề phi”, của con người Quảng Nam giàu lòng yêu nước, năng động, sáng tạo, tận tâm, tận lực vì sự phát triển của tỉnh nhà.

Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến trên mạng Internet. Người dự thi truy cập trực tiếp vào địa chỉ http: chúng tôi hoặc truy cập vào banner “Cuộc thi Cuộc thi tìm hiểu về truyền thống lịch sử, văn hóa Quảng Nam; lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Nam” của Cổng thông tin điện tử tỉnh tại địa chỉ http://quangnam.gov.vn) để tham gia.

Người tham gia dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên máy vi tính trong phần mềm bộ ngân hàng câu hỏi được thiết kế sẵn. Nội dung câu hỏi xoay quanh tìm hiểu về truyền thống lịch sử, văn hóa Quảng Nam. Tìm hiểu những thành tựu quan trọng qua 90 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ tỉnh (1930- 2020), 45 năm giải phóng quê hương (1975- 2020).

Cuộc thi được tổ chức thành 3 kỳ, diễn ra trong thời gian bắt đầu từ ngày 3-2 đến hết 28-3. Ban tổ chức đã cơ cấu giải thưởng cho các cá nhân tham gia với tổng cộng 30 giải thưởng (mỗi kỳ có 10 giải thưởng, trong đó bao gồm: 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 4 giải khuyến khích).

NGỌC PHÚC

Bạn đang xem bài viết Công Cuộc Khẩn Hoang Nam Bộ Và Lịch Sử Địa Phương An Giang trên website Sansangdethanhcong.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!