Xem Nhiều 3/2023 #️ Công Tác Đổi Mới Kiểm Tra Đánh Giá Thúc Đẩy Đổi Mới Phương Pháp Dạy Học Bộ Môn Lịch Sử Ở Trường Thcs # Top 5 Trend | Sansangdethanhcong.com

Xem Nhiều 3/2023 # Công Tác Đổi Mới Kiểm Tra Đánh Giá Thúc Đẩy Đổi Mới Phương Pháp Dạy Học Bộ Môn Lịch Sử Ở Trường Thcs # Top 5 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Công Tác Đổi Mới Kiểm Tra Đánh Giá Thúc Đẩy Đổi Mới Phương Pháp Dạy Học Bộ Môn Lịch Sử Ở Trường Thcs mới nhất trên website Sansangdethanhcong.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

I/ Vị trí, ý nghĩa của công tác đổi mới kiểm tra đánh giá.1) Cơ sở lý luận:Đổi mới giáo dục là nhằm đạt tới mục tiêu đào tạo ra những con người đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, phù hợp với thực tiễn và truyền thống Việt Nam: tiếp cận trình độ giáo dục phổ thông ở các nước phát triển trong khu vực và thế giới. Đó là chủ trương của Đảng cũng như của ngành giáo dục nước nhà. Đổi mới giáo dục là đồng thời phải đổi mới tất cả các khâu của quá trình giáo dục đó là: Mục tiêu, chương trình, nội dung, phương pháp dạy, phương pháp học và phương pháp kiểm tra đánh giá. Trong đó, kiểm tra đánh giá là khâu quan trọng trong đổi mới phương pháp dạy học.2) Cơ sở thực tiễn:Đánh giá chất lượng học tập các môn học của học sinh thực chất là xem xét mức độ hoàn thành mục tiêu giáo dục của môn học đó. Bao gồm:Kiến thức, kỹ năng, thái độ. Kiểm tra là công cụ, phương tiện, là hình thức chủ yếu quan trọng của đánh giá.Đổi mới kiểm tra đánh giá giúp cho người dạy đánh giá chính xác kết quả giáo dục một cách toàn diện từ đó điều chỉnh phương pháp dạy học để không ngừng nâng cao chất lượng dạy học.Đổi mới kiểm tra đánh giá giúp cho người học đánh giá chính xác thực lực của bản thân đối với từng môn từng bài, từ đó giúp cho người học phấn đấu vươn lên trong học tập đồng thời nó còn là động lực để thúc đẩy phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”.Đổi mới kiểm tra đánh giá giúp cho công tác quản lý đánh giá đúng phong trào thi đua ” Dạy tốt, học tốt”.Đổi mới kiểm tra đánh giá giúp cho các nhà nghiên cứu giáo dục điều chỉnh hợp lý nội dung phương pháp dạy học để đạt tới mục tiêu.Đổi mới kiểm tra đánh giá là giải pháp thiết thực trong việc quán triệt cuộc vận động “Hai không”.3)Thực trạng tình hình dạy và học bộ môn Lịch sử trong Trường THCS hiện nay nói chung

Với đặc thù của bộ môn Lịch sử là môn khoa học xã hội ghi chép đánh giá lại dấu ấn của một quá trình lịch sử của một đất nước, của một dân tộc, hay của cả thế giới… Từ đó giáo dục cho học sinh về thế giới quan, nhân sinh quan để bồi dưỡng lòng yêu nước, yêu tổ quốc xã hội chủ nghĩa, yêu con người… Giữ gìn nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Trong tình hình chung của đổi mới phương pháp dạy học ở Trường THCS những năm qua việc dạy- học Lịch sử đã có những tiến bộ đáng kể, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giáo dục của đất nước. Tuy nhiên nhìn nhận một cách thẳng thắn, khách quan, chúng ta thấy việc dạy – học Lịch sử còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu mà thực tiễn đòi hỏi. Phương pháp dạy – học Lịch sử ở một số giáo viên còn chậm đổi mới thiếu tính cập nhật sáng tạo, bảo thủ, trì trệ và lạc hậu. Tình trạng dạy chay, lối thuyết trình đơn điệu, truyền thụ một chiều, đọc chép lệ thuộc sách giáo khoa… vẫn còn ở một số trường. Điều đó làm cho hiệu quả dạy – học Lịch sử còn nhiều hạn chế. Học sinh không hứng thú, không say mê học tập bộ môn. Chất lượng dạy học Lịch sử phần nào thể hiện qua kết quả các kỳ thi tuyển sinh đại học của khối C hàng năm ( điểm 0 của môn Lịch sử lớn hơn nhiều lần tổng số điểm 0 của tất cả các môn thi ở các khối ). Nguyên nhân của thực trạng đó có nhiều song trước hết chủ yếu tập trung ở những lý do sau đây:– Bản thân người giáo viên Lịch sử chưa hoàn toàn nhận thức đúng đắn tính cấp thiết của việc đổi mới phương pháp dạy học, chưa thật sự khắc phục cải tiến phương pháp dạy học theo lối mòn.– Thực tiễn ở các Trường THCS vẫn tồn tại quan niệm: “môn chính”, “môn phụ” từ đó chỉ quan tâm các trọng môn còn các môn còn lại trong đó có môn Lịch sử bị coi nhẹ.– Cách thi cử hiện nay đang bộc lộ nhiều hạn chế khiến học sinh và cả giáo viên có cách dạy học đối phó, thực dụng.– Chương trình, nội dung giáo dục ở nước ta được đánh giá là nặng so với mặt bằng chung của thế giới. Trong khi đó sách giáo khoa sau nhiều lần thay đổi vẫn chưa thể khắc phục được những hạn chế thường thấy và tồn tại bấy lâu.Trong sáu năm đổi mới phương pháp dạy học ở trường THCS những năm qua việc dạy học Lịch sử đã có những tiến bộ đáng kể góp phần quan trọng về sự nghiệp giáo dục của đất nước. Song thực tế kết quả kiểm tra đánh giá chất lượng môn Lịch sử cho thấy đáng báo động nhất là với những người tâm huyết với nghề nghiệp thì đây là một vấn đề cần phải nghiêm túc xem xét lại. Thực trạng công tác đổi mới kiểm tra đánh giá tuy đã được quan tâm chỉ đạo của ngành của các cấp quản lý giáo dục được giáo viên nhiệt liệt hưởng ứng bước đầu đã đạt được kết quả khá tốt song chưa đạt tới yêu cầu như mong muốn. Nội dung kết quả kiểm tra đánh giá chưa toàn diện chưa phù hợp với các đối tượng học sinh. Kết quả kiểm tra đánh giá có phần chưa khách quan, còn nặng về thành tích. Vì những lý do trên chúng ta cần phải đổi mới kiểm tra đánh giá để thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học bộ môn Lịch sử.II/ Nội dung của công tác đổi mới kiểm tra, đánh giá. 1) Mục tiêu đổi mới kiểm tra, đánh giá: Việc đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn học trước hết, cần phải bám sát mục tiêu môn học. Từ mục tiêu môn học mà đề ra các chuẩn kiến thức kỹ năng, thái độ cần đánh giá. Vì vậy khi đánh giá cần hiện thực hoá các mục tiêu và chuẩn yêu cầu cần đạt thành các tiêu chí đánh giá cụ thể phù hợp với năng lực học tập bộ môn. Đổi mới kiểm tra đánh giá góp phần khắc phục tình trạng học thụ động theo kiểu chép lại bài giảng. Học thuộc lòng mà không biết vận dụng kiến thức trong làm bài, trong cách nhìn và hiểu thực tế cuộc sống. Đổi mới kiểm tra đánh giá yêu cầu học sinh chủ động nắm bắt kiến thức toàn diện. Tạo điều kiện cho học sinh rèn luyện tính tích cực và tự chủ trong suy nghĩ và giải quyết vấn đề hạn chế tối đa việc học sinh sử dụng tài liệu trong làm bài kiểm tra tránh học sinh học tủ học lệch. Từ đó góp phần làm chuyển biến về thái độ, tư tưởng và phương pháp học tập từng bước nâng cao chất lượng học tập. Cụ thể:– Đánh giá toàn diện kiến thức, kỹ năng, thái độ học tập bộ môn của học sinh.– Đánh giá đúng thực chất trình độ năng lực của học sinh trong cách hiểu cảm nhận và ứng dụng vào thực tế.– Tạo điều kiện thuận lợi và đảm bảo tốt hơn cho lợi ích của người học.2)Tiêu chí của đối mới kiểm tra, đánh giá:Đổi mới kiểm tra, đánh giá kiết quả học tập bộ môn Lịch sử của học sinh được căn cứ trên những đổi mới về nội dung chương trình, sách giáo khoa theo quan điểm tích hợp. Cụ thể: + Phải đảm bảo tính toàn diện: Cụ thể là kiểm tra kiến thức, kỹ năng, năng lực, thái độ, hành vi của học sinh. Một thực tế cho thấy ý thức học tập bộ môn của học sinh còn thấp. Những học sinh ngại học vì bộ môn còn dài nhiều kiến thức khó nhớ, khó thuộc và nhất là không thực tế trong cuộc sống xã hội công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Vì vậy việc kiểm tra, đánh giá cần động viên khuyến khích để học sinh yêu thích học bộ môn Lịch sử. + Phải đảm bảo độ tin cậy: Mức độ chính xác, trung thực, minh bạch, khách quan, công bằng. Từ đó phản ánh được thực lực của học sinh của các cơ sở giáo dục. + Phải đảm bảo tính khả thi: Nội dung hình thức kiểm tra phải phù hợp với học sinh, với cơ sở giáo dục đặc biệt phù hợp với mục tiêu giáo dục. + Phải đảm bảo yêu cầu phân hoá được đối tượng học sinh: Phân loại được chính xác trình độ năng lực của từng học sinh. Từ đó người dạy và người học sẽ có giải pháp tích cực trong việc dạy và học nhằm đạt hiệu quả cao. + Phải đảm bảo tính hiệu quả: Đánh giá được tất cả các lĩnh vực theo mục tiêu đề ra. Từ đó phát huy được tính tích cực chủ động của học sinh khi tham gia vào quá trình học tập để giáo viên có kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém. + Cần đa dạng hoá các hình thức kiểm tra. Kết hợp các dạng bài tự luận, truyền thống với các dạng bài trắc nghiệm khách quan để tăng cường tính chính xác, khách quan trong đánh giá kết quả học tập bộ môn 3)Một số biện pháp đổi mới kiểm tra, đánh giá trong quá trình học tập Lịch sử của học sinh Trường THCS.Thứ nhất: – Trên cơ sở lý luận dạy học hiện đại và những kinh nghiệm tiên tiến trong thực tế cho thấy rằng: Để đổi mới việc kiểm tra đánh giá trong quá trình học tập Lịch sử ở trường THCS thì trước hết giáo viên phải nhận thức rõ vai trò ý nghĩa của việc kiểm tra, đánh giá là một trong những biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học lịch sử. Để hoạt động kiểm tra đánh giá có hiệu quả mỗi giáo viên phải thực hiện nghiêm túcnhững quy chế chuyên môn về kiểm tra đánh giá mà Bộ-Sở đã đề ra ,tránh việc chạy theo thành tích làm cho kết quả kiểm tra đánh giá không bảo đảm độ tin cậy và tính giá trị. Giáo viên lichi sử phải nắm vững lí luận về kiểm tra đánh giá trong quá trình học tập của học sinh dể lựa chọn hình thức, phương pháp kiểm tra đánh giá thích hợp, kích thích được hoạt động tập thể của học sinh. Thứ hai: – Phải đảm bảo tính hoàn thiện trong nội dung kiểm tra đánh giá.Mục đích của nhà trường là đào tạo những con người phát triển toàn diện hài hoà, năng động, sáng tạo. Do đó khi kiểm tra, đánh giá phải đảm bảo được tính toàn diện về kết quả bồi dưỡng, kết quả nhận thức,giáo dục và phát triển học sinh . Về mặt kiến thức, tính toàn diện là phải kiểm tra đánh giá cả việc biết, hiểu và vận dụng kiến thức của học sinh. Kiến thức học sinh biết lịch sử, tức là đòi hỏi học sinh phải ghi nhớ, tái hiện được các sự kiện, hiện tượng, khái niệm, thuật ngữ, quy luật,bài học lịch sử cơ bản đã học. Khi giáo viên đưa ra câu hỏi, học sinh phải nhớ lại và tái hiện được những sự kiện, hiện tượng đã nghiên cứu. Từ nhớ, biết sự kiện, kiểm tra đánh giá giúp học sinh đạt được mức độ nhận thức cao hơn, đó là hiểu. Hiểu bao gồm cả biết, đòi hỏi học sinh phải biết được ý nghĩa bản chất của tri thức lịch sử, thấy được mối liên hệ bên ngoài, bên trong giữa các sự kiện hiện tượng: Có khả năng phân tích, so sánh, tổng hợp, đánh giá, phán đoán suy luận để rút ra kết luận. Nhờ vậy đòi hỏi học sinh nắm kiến thức ở mức độ cao hơn nhận biết được trí nhớ đưa lại. Học sinh có thể chứng tỏ sự hiểu biết của mình bằng khả năng giải thích mối liên hệ giữa các yếu tố thời gian, không gian, những mối liên hệ nhân quả của các sự kiện lịch sử. Ví dụ: Trên cơ sở biết tình hình thế giới, trong nước 1936- 1939 giáo viên yêu cầu học sinh phân tích được sự tác động của tình hình thế giới đến đường lối cách mạng của Đảng, thể hiện sự vận dụng sáng tạo, linh hoạt chủ nghĩa Mác Lê Nin vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam? Để lý giải được.– Câu hỏi này, học sinh phải hiểu ý nghĩa và mối quan hệ giữa các sự kiện.– Khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933.– Xuất hiện chủ nghĩa phát xít.– Đại hội Quốc tế cộng sản lần thứ 7 ( 7/1935).– Chính Phủ, Mặt trận nhân dân Pháp lên cầm quyền.ã Chủ trương của Đảng:– Nhiệm vụ cách mạng: Chống phản động thực dân – chống phát xít – chống chiến tranh đòi tự do, dân chủ, cơm áo, hoà bình.– Kẻ thù: bọn phản động thuộc địa và tay sai bán nước.– Đổi Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương thành Mặt trần dân chủ Đông Dương.– Hình thức đấu tranh: hợp pháp, bán hợp pháp, công khai, bán công khai. Từ biết, hiểu các sự kiện lịch sử, hoạt động kiểm tra, đánh giá còn cần xem xét vận dụng tri thức lịch sử vào thực tiễn và rút bài học quá khứ của học sinh. Như học sinh vận dụng kiến thức vào giải quyết các bài tập lịch sử để củng cố tri thức ,rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo và các phương pháp tư duy độc lập, sáng tạo. Cùng với việc xem xét mặt kiến thức, nội dung đánh giá phải bao gồm cả kết quả giáo dục tư tưởng tình cảm, hành vi đạo đức của học sinh trên lớp và ngoài lớp, xuất phát từ ưu thế của bộ môn Lịch sử không chỉ có tác dụng to lớn trong việc phát triển trí tuệ học sinh mà còn giáo dục tư tưởng, tình cảm cho các em. Hơn nữa mục đích dạy học lịch sử là dạy chữ để dạy người, vì vậy kiểm tra, đánh giá kết quả học tập cần thiết phải có nội dung giáo dục. Việc kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục học sinh trong học tập lịch sử cần căn cứ vào các khía cạnh:– Sự quan tâm, chú ý đến các sự kiện, hiện tượng, nhân vật lịch sử đã học.– Hứng thú với các sự kiện, hiện tượng, hành vi và các công việc được giao.– Xúc cảm đối với các sự kiện, hiện tượng, nhân vật lịch sử ( đồng cảm, phản đối, khinh ghét, tôn trọng…).Ví dụ: Khi dạy về phong trào cách mạng Việt Nam đầu thế kỷ XX giáo viên đưa ra câu hỏi: ” Em có suy nghĩ gì về hoạt động của Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Lương Văn Can…?” Trả lời được câu hỏi này học sinh không chỉ nắm vững kiến thức lịch sử, biết cách đánh giá nhân vật lịch sử mà còn giáo dục cho các em lòng khâm phục kính yêu những bậc tiền bối và tinh thần noi gương ông cha, quan tâm xây dựng bảo vệ tổ quốc hôm nay. Bên cạnh xem xét mặt kiến thức, giáo dục, nội dung kiểm tra, đánh giá phải nhằm phát triển kỹ năng thực hành cho học sinh: “Hành” trong học tập lịch sử bao gồm thực hành bộ môn và cao hơn là: ” Hành” trong cuộc sống. Kiểm tra đánh giá kỹ năng thực hành bộ môn Lịch sử thể hiện ở việc yêu cầu học sinh làm các loại đồ dùng trực quan vẽ bản đồ, lập niên biểu, bảng thống kê… Ví dụ: Lập niên biểu các cuộc cách mạng tư sản cận đại theo mẫu quy định. Lập được bảng niên biểu này học sinh không chỉ nắm chắc kiến thức về cuộc cách mạng tư sản mà còn rèn luyện cho các em khả năng khái quát, hệ thống hoá kiến thức, khả năng lập niên biểu lịch sử. Kiểm tra đánh giá kỹ năng thực hành ở mức độ cao hơn là yêu cầu học sinh hoàn thành những việc công ích xã hội: ( Tham gia sưu tầm lịch sử địa phương, xây dựng nhà truyền thống, thông tin tuyên truyền xã hội). Ví dụ: Khi dạy về Cách mạng tháng 8 năm 1945 giáo viên có thể yêu cầu học sinh sưu tầm tư liệu về Cách mạng tháng 8 ở địa phương. Thực hiện công việc này không chỉ giúp học sinh củng cố kiến thức lịch sử dân tộc, hiểu sâu lịch sử địa phương mà còn làm cho các em càng yêu quê hương mình hơn và biết cách sưu tầm tư liệu, trình bày một vấn đề lịch sử. Thứ ba: – Phải đổi mới kiến thức, phương pháp kiểm tra đánh giá trong quá trình học tập lich sử của học sinh kết hợp chặt chẽ hoạt động kiểm tra,đánh giá của giáo viên với phát triển hoạt động tự kiểm tra đánh giá của học sinh:– Tái hiện kiến thức lịch sử đã học và tập trình bày cho bản thân hay người khác nghe.– Tự trả lời những câu hỏi trong sách giáo khoa.– Hoàn thành các bài tập do giáo viên nêu ra.– Tăng cường ra các bài tập về nhà có chất lượng.– Bài tập dưới dạng một câu hỏi tổng hợp.– Bài tập nhằm rèn luyện kỹ năng thực hành, hệ thống, khái quát hoá kiến thức và vận dụng kiến thức.– Bài tập trắc nghiệm kết quả.– Bài tập tự luận.Thứ tư: Tổ chức tốt các khâu ra đề, coi và chấm bài kiểm tra, bài thi. Để việc kiểm tra, thi, đánh giá có hiệu quả thì cần thiết phải đổi mới khâu ra đề, kiểm tra, thi phải phù hợp với mức độ đạt được một cách toàn diện về kiến thức lịch sử của học sinh. Nếu đề ra dễ quá hoặc khó quá giáo viên sẽ không đánh đúng trình độ của học sinh, vì vậy phải tổ chức tốt khâu ra đề. Muốn làm tốt công việc này cần thực hiện:– Giáo viên phải xác định được tiêu chí cần đạt về các mặt ( kiến thức tình cảm kỹ năng) cho từng giai đoạn,thời kỳ,quá trình lịch sử ở từng khối, lớp.– Giáo viên Lịch sử cần nắm vững các yêu cầu của việc kiểm tra, thi, đánh giá trong đó quan trọng là độ tin cậy và tính giá trị.– Cần xây dựng ngân hàng đề kiểm tra khi xây dựng ngân hàng đề thi phải bám sát mục tiêu học tập của học sinh từng khối lớp và những yêu cầu có tính nguyên tắc về lý luận dạy học.Mặt khác, để việc đánh giá có kết quả chính xác, khoa học thì tính nghiêm túc trong coi kiểm tra, thi cần phải quán triệt. Coi thi nghiêm túc theo đúng yêu cầu nhưng tránh tạo ra không khí quá căng thẳng làm cho học sinh sợ sệt. Bên cạnh ra đề, coi kiểm tra thi, việc chấm bài cũng rất quan trọng. Để kết quả đánh giá có độ tin cậy tính giá trị cao, đòi hỏi giáo viên phải khách quan, công bằng, chính xác. Muốn vậy cần có những quy định chặt chẽ trong khâu chấm bài và đáp án thật chi tiết với các câu hỏi tự luận.III/ Bài học kinh nghiệm:– Giáo viên phải nắm vững nội dung chương trình kiến thức bộ môn, phương pháp giảng dạy theo hướng đổi mới và nắm vững cơ sở lý luận của vấn đề đổi mới kiểm tra đánh giá.– Trong giáo dục phải quán triệt được phương pháp giảng dạy tinh giảm, vững chắc phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Từ đó gây hứng thú cho học sinh gắn kiến thức với thực tiễn.– Chú trọng việc bồi dưỡng phương pháp học tập bộ môn Lịch sử, coi trọng phương pháp tự học nhất là trong thời đại công nghệ thông tin phát triển như hiện nay.– Quán triệt đúng, đủ các văn bản quy chế hướng dẫn của ngành, quán triệt sâu rộng cuộc vận động “Hai không”.– Công tác kiểm tra đánh giá phảI có kế họach cụ thể: Đảm bảo tính khoa học, thiết thực, hợp lý.IV/ Kiến nghị, đề xuất:Kiểm tra, đánh giá có vị trí, ý nghĩa quan trọng trong dạy học lịch sử ở Trường THCS. Nó là một hoạt động quan trọng không thể thiếu: là biện pháp quan trọng để nâng cao chất lượng dạy học bộ môn. Tuy vậy, thực tiễn việc kiểm tra, đánh giá học sinh trong quá trình dạy học lịch sử ở các trường hiện nay cần thực hiện:– Phải có nhận thức, quan niệm về vị trí môn Lịch sử ở trường phổ thông, cha mẹ học sinh, học sinh và toàn xã hội. Cổ nhân đã từng dạy: ” Lịch sử là thầy dạy của cuộc sống”, ” Lịch sử là bó đuốc đi tới tương lai”. Không có quan niệm đúng về môn học thì tất cả những đề xuất về đổi mới nội dung, phương pháp trong đó có hoạt động kiểm tra, đánh giá không thể đi vào thực tiễn dạy học.– Việc đổi mới kiểm tra, đánh giá trong dạy học lịch sử nói riêng các bộ môn nói chung là công việc của giáo viên trực tiếp đứng lớp, là công việc làm thường xuyên, giáo viên bộ môn cần tự giác thực hiện.

– Trong quá trình thực hiện kiểm tra, đánh giá cần vận dụng sáng tạo, linh hoạt các hình thức, phương pháp cho phù hợp với bộ môn, thực tiễn Việt Nam nhằm giúp học sinh nắm kiến thức lịch sử một cách tốt nhất, tránh máy móc, cứng nhắc.

Kế Hoạch Đổi Mới Phương Pháp Dạy Học, Kiểm Tra Đánh Giá Trường Thcs_2013

PHÒNG GD&ĐT TÂN HIỆPCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG THCS TÂN HIỆP A5 Độc lập – Tự do – Hạnh phúcSố: /2012-2013/KH-THA5 Tân Hiệp A, ngày 25 tháng 12 năm 2012KẾ HOẠCH Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giáHọc kỳ II năm học 2012 – 2013

Căn cứ thông báo số:117/TB-BGDĐT ngày 26/2/2009 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐTV/v “Chỉ đạo, quản lý hoạt động đổi mới phương pháp dạy học ở các trường phổ thông”thông báo số 287/TB-BGDĐT ngày 05/5/2009 V/v “Đổi mới kiểm tra, đánh giá thúc đẩyđổi mới phương pháp dạy học đối với các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí”;Căn cứ Hướng dẫn chỉ đạo thực hiện quản lý hoạt động đổi mới phương pháp dạyhọc và kiểm tra đánh giá ở trường THPT trong học kỳ II năm học 2012 – 2013 của Sở GD –ĐT Kiên Giang. Trường THCS Tân Hiệp A5, xây dựng kế hoạch đổi mới PPDH và KTĐGTrong học kỳ II năm học 2012 – 2013 như sau:I/ Thực trạng đổi mới PPDH, KTĐG của nhà trườngTrong thời gian vừa qua và học kỳ I năm học 2012 – 2013, trường THCS Tân HiệpA5 đã tích cực trong việc thực hiện đổi mới chương trình, phương pháp dạy học và kiểm trađánh giá. Nhà trường tự đánh giá một cách khách quan, trung thực như sau:1/. Mặt tích cực:

Nhà trường đã tổ chức triển khai đầy đủ các chuyên đề đổi mới phương pháp dạy họcvà kiểm tra đánh giá đến tổ chuyên môn và từng giáo viên. Về CSVC trang thiết bị, được sự đầu tư trong chương trình trường chuẩn, công tácxã hội hoá GD… từng bước đưa CNTT vào phục vụ cho công tác quản lý và giảng dạy. Nhà trường thường xuyên tổ chức phong trào thao giảng, dự giờ thăm lớp để góp ýthẳng thắn bằng những ý kiến bổ ích giúp cho thầy cô giáo trau dồi kiến thức, tìm ra phươngpháp dạy học phù hợp với những đối tượng học sinh;Phần lớn giáo viên đã có ý thức đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá vàvận dụng trong các tiết học có hiệu quả;Học sinh đã tích cực, chủ động hơn trong hoạt động chiếm lĩnh kiến thức; ngoài hoạtđộng học trên lớp, học sinh đã chủ động hơn trong việc tìm kiếm tài liệu tham khảo để tựhọc, tự rèn luyện; Công tác quản lí hoạt động đổi mới PPDH, KTĐG của nhà trường đã có bước pháttriển, các hoạt động của tổ chuyên môn từng bước đổi mới và đi vào hiệu quả.2/. Mặt hạn chế:Một số giáo viên chưa nhận thức đầy đủ về đổi mới PPDH, KTĐG nên đôi khi việcthực hiện còn hình thức, đối phó;Trình độ nghiệp vụ của một số thầy, cô giáo chưa đáp ứng được việc đổi mới phươngpháp dạy học và kiểm tra đánh giá. Hiện nay trường có 31giáo viên, trong đó nhiều giáoviên trẻ mới tốt nghiệp ra trường kinh nghiệm dạy học chưa nhiều.Một số tổ chuyên môn chưa thực hiện triệt để các giải pháp hữu ích làm thay đổi cănbản phương pháp dạy học.Chất lượng đầu vào thấp, không đồng đều, khả năng tiếp thu của học sinh còn rấtnhiều hạn chế. Sự chủ động, tích cực của học sinh trong các bài học chưa cao; kĩ năng pháthiện và giải quyết vấn đề trong học tập còn thấp; kĩ năng thực hành còn hạn chế, khả năngtự học chưa cao.KTĐG với chỉ chú trọng đến điểm số, việc đánh giá quá trình hầu như chưa đượcthực hiện; chưa đẩy mạnh việc đánh giá kĩ năng thực hành của HS…1 Kinh phí hỗ trợ cho công tác chuyên môn còn hạn hẹp.3/. Một số nguyên nhân của hạn chế:Một số giáo viên ngại tiếp cận phương tiện dạy học mới;Sự quan tâm của các cấp quản lý chưa triệt để, thiếu sự kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở;Lượng kiến thức chưa phù hợp với thời lượng 1 tiết học;Ý thức học tập của một số ít học sinh chưa cao.II/. Kế hoạch đổi mới PPDH, KTĐG1/. Mục tiêu:Tận dụng tối đa CSVC, TBDH hiện có để phục vụ tích cực cho đổi mới phương phápdạy học và nâng cao chất lượng giáo dục.Giúp CBQL, GV nắm được yêu cầu và cách thức đổi mới PPDH, đổi mới kiểm tra và

Báo Cáo Tổng Kết Đánh Giá Các Phương Pháp Đổi Mới Dạy Học Và Công Tác Quản Lý Đổi Mới Dạy Học, Kiểm Tra Đánh Giá

Mặc dù nhà trường đang trong quá trình xây dựng mới nên cơ sở vật chất còn rất nhiều thiếu thốn, chưa có nhà Hiệu bộ, thiếu phòng chức năng, phòng học bộ môn, ảnh hưởng rất lớn tới các hoạt động dạy và học. Song với sự cố gắng vươn lên xây dựng khối đoàn kết, phát huy nội lực, khai thác tối đa tiềm năng ngoại lục, tập thể sư phạm nhà trường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Phần I. Tình hình và kết quả thực hiện đổi mới dạy học và công tác quản lý đổi mới dạy học, kiểm tra đánh giá

I. Thực hiện các chủ trương đổi mới của Bộ GD&ĐT

1. Triển khai thực hiện đổi mới PPDH, KTĐG theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo: “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc. Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo cơ sở để người học tự cập nhật và đổi mới tri thức, kỹ năng, phát triển năng lực. Chuyển từ học chủ yếu trên lớp sang tổ chức hình thức học tập đa dạng, chú ý các hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học”.

3. Xây dựng chuyên đề dạy học, tổ chức dạy học tích hợp liên môn, giáo dục tích hợp bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, trải nghiệm sáng tạo.

– Nhà trường đặc biệt quan tâm tới chỉ đạo tổ chức dạy học tích hợp liên môn.

Cuộc thi dạy học tích hợp liên môn do Bộ GD&ĐT phát động: Năm học 2013-2014 cô Phan Thị Uyên GV môn Ngữ văn được giải Ba với bài giảng Nghị luận về tư tưởng đạo lý đã đề cập tới vấn đề thời sự nóng đó là chủ quyền biển đảo Việt Nam và bài giảng của cô Vũ Thị Ngoan môn Lịch sử (tích hợp, liên môn Sử, Địa, GDCD) đạt giải KK. Cô Tô Thị Mơ môn Vật lý với bài giảng tích hợp, liên môn Lý, Hóa, Sinh về vấn đề bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai. Chuyên đề tích hợp giảng dạy về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được đặc biệt quan tâm ở các bộ môn: Ngữ văn, GDCD, Lịch sử, Địa lý. Hội giảng GVDG trường và cụm đẫ động viên, khích lệ cán bộ quản lý, giáo viên tham gia giảng dạy chuyên đề này.

– Năm học 2013-2014, bốn nhóm học sinh tham gia cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống trong học tập do Bộ GD phát động; kết quả 1 nhóm đạt giải Nhì (đề tài sản xuất điện năng từ phế thải nông nghiệp); 1 nhón giải ba và 2 nhóm giải KK. Năm học 2014-2015, tiếp tục nhiều nhóm học sinh tham gia cuộc thi này, điển hình nhốm học sinh Đồng Thị Thu Hiền, Bùi Đình Thứ 12A10 được giải ba cấp quốc gia về đề tài “Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954″…

– Các cuộc thi giải toán trên mạng, thi Tiếng anh trên Internet do Bộ, Sở chỉ đạo tổ chức, học sinh nhà trường cũng rất tích cực tham gia và đạt kết quả tốt. Cụ thể như sau:

+ Năm học 2014 – 2015, thi giải Toán trên Internet cấp tỉnh: khối 10 đạt 5 giải nhì, 5 giải ba, 1 giải khuyến khích; khối 11 đạt 1 giải nhất, 5 giải nhì, 5 giải ba.

+ Năm học 2015 – 2016, thi giải Toán trên Internet cấp toàn quốc: khối 11 đạt 8 huy chương vàng, 2 huy chương bạc. Thi Tiếng Anh trên Internet cấp toàn quốc khối 11 đạt 1 giải khuyến khích.

+ Năm học 2016 – 2017, thi giải Toán trên Internet cấp tỉnh: khối 12 đạt 16 giải nhất, 5 giải nhì, 2 giải ba; Môn Lý lớp 12 đạt 1 nhất, 2 nhì, 8 ba, 6 khuyến khích; Môn Tiếng Anh khối 11 đạt 1 giải nhất, 5 giải nhì, 5 giải ba; Môn Toán lớp 11 đạt 4 nhì, 6 ba, 9 khuyến khích. Cấp toàn quốc: môn Toán lớp 12 đạt 4 huy chương vàng, 3 bạc, 4 đồng; Môn Lý lớp 12 đạt 4 vàng, 4 bạc; Môn Tiếng Anh lớp 11 đạt 1 giải khuyến khích toàn quốc.

4. Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học kĩ thuật.

Đây là hoạt động hoàn toàn mới, trong những năm qua nhà trường chỉ đạo thực hiện tốt và liên tục hàng năm. Tổng hợp từ năm học 2013-2014 đến năm học 2018-2019, cấp cụm huyện Thái Thụy có 3 giải nhất, 5 giải nhì, 12 giải ba; cấp tỉnh có 2 giải nhất, 1 nhì, 2 ba và 2 khuyến khích; cấp quốc gia có 2 giải đặc biệt (năm học 2014-2015 và 2017-2018); Nổi bật ở năm học 2016-2017, dự án “Máy cho tôm cá ăn điều khiển từ xa” của học sinh Hà Công Minh lớp 11A2 được giải nhất cấp tỉnh và giải ba cấp quốc gia, em Minh đã được vào thẳng Đại học Bách khoa Hà Nội.

5. Tổ chức dạy học gắn với di sản, thực địa, sản xuất kinh doanh, dịch vụ, làng nghề được quan tâm đúng mức. Đó là khu lăng mộ lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh, nghĩa trang 21-10 một “Lớp học vĩnh hẵng”, địa chỉ đỏ của ngành giáo dục cả nước, nơi yên nghỉ của cô giáo Bùi Thị Thanh Xuân và 30 học sinh lớp 7. Đó là khu du lịch sinh thái biển Cồn Đen, là cảng Diêm Điền, các làng nghề trong huyện Thái Thụy…

Hoạt động hướng nghiệp cho học sinh luôn được chú trọng và có hiệu quả tốt. Từ đó hướng cho học sinh chọn ban HKTN hay KHXH và chọn nghề, chọn trường đại học phù hợp với năng lực cũng như nhu cầu của xã hội.

7. Tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn và tham gia sinh hoạt chuyên môn trên trường học kết nối.

II. Các phương pháp, hình thức, mô hình dạy học, kiểm tra đánh giá sáng tạo trong nhà trường

III. Công tác đổi mới quản lý phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra đánh giá.

– Ban giám hiệu nhà trường đã có nhận thức tương đối tốt về chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoạt động đổi mới PPDH. Giáo viên có năng lực, kinh nghiệm và tâm huyết đã tích cực đầu tư đổi mới PPDH nhằm phát triển tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong học tập của học sinh.

– Việc lập kế hoạch, tổ chức bộ máy, chỉ đạo và kiểm tra, đánh giá hoạt động đổi mới PPDH tương đối chi tiết, kiểm tra, giám sát khá chặt chẽ nên hiệu quả tương đối cao.

– Việc tuyên truyền nâng cao nhận thức, bồi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ năng sử dụng PPDH tích cực cho giáo viên có chất lượng.

– Việc bồi dưỡng phương pháp học tập tích cực cho học sinh đã được quan tâm.

– Hiệu trưởng chỉ đạo xây dựng tiêu chí đánh giá giờ dạy đổi mới PPDH giúp đánh giá giờ dạy đổi mới PPDH đúng thực chất. Đánh giá giờ dạy chú trọng 3 mặt: kiến thức, kỹ năng và nghệ thuật sư phạm.

– Tổ chức dự giờ, hội thi, hội giảng đổi mới PPDH giúp nâng cao tay nghề của giáo viên.

– Nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn giúp quá trình quản lí của người hiệu trưởng được khép kín và điều chỉnh kịp thời.

– Hiệu trưởng tạo cơ chế thúc đẩy, tạo động lực thực hiện đổi mới PPDH: khen thưởng kịp thời cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động đổi mới PPDH.

– Một bộ phận không nhỏ giáo viên (nhất là giáo viên cao tuổi) còn ngại khó, ngại thay đổi, chưa năng động và thiết tha đổi mới PPDH theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

– Việc huy động mọi nguồn lực và tạo động lực thúc đẩy đổi mới PPDH chưa mạnh, chưa thiết thực nên chưa có sức lan tỏa và quyết tâm thực hiện đổi mới PPDH.

– Một số giáo viên thực hiện đổi mới PPDH khá tốt trong hội giảng, hội thi còn trong giờ dạy thường nhật lại thiếu tích cực và trở về dạy truyền thống, nặng về thuyết trình, đọc chép, áp đặt…

Phần II. Phương hướng tiếp tục thực hiện các phương pháp đổi mới dạy học và công tác quản lý đổi mới dạy học, kiểm tra đánh giá.

– Tăng cường các biện pháp quản lí của hiệu trưởng đối với hoạt động đổi mới PPDH.

” Không thể có chất lượng giáo dục cao hơn chất lượng người thầy”. Vì thế cần quan tâm đúng mức chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên. Đội ngũ ấy phải không ngừng được đổi mới nâng cao trình độ nhận thức, chuyên môn, nghiệp vụ về mọi mặt để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Đồng thời nội dung, chương trình, các hệ điều kiện, cơ chế quản lý giáo dục phải được đổi mới triệt để, đồng bộ mới có hy vọng mang lại chuyển biến và hiệu quả giáo dục cao. Mối quan hệ “Gia đình – Nhà trường – Xã hội” phải thường xuyên được quan tâm xây dựng, củng cố. Một trong những mắt xích đó mà bị lỗi thì không thể đạt được mục tiêu của giáo dục đề ra.

Quản Lý Đổi Mới Phương Pháp Dạy Học Và Kiểm Tra Đánh Giá

Tăng cường quản lý đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra đánh giá ở trường Trung họcNội dung trình bày1. Năm nhiệm vụ trọng tâm của GDTrH trong năm học 2012-2013 2. PPDH, KTĐG và Chất lượng trường học 3. Một số vấn đề về PPDH, KTĐG và đổi mới PPDH, KTĐG4. Một số vấn đề về Quản lý đổi mới PPDH, KTĐG ở trường THPT Năm nhiệm vụ trọng tâm của Giáo dục Trung học năm học 2012-20131.Tập trung chỉ đạo đổi mới KTĐG, đổi mới PPDH, tạo ra sự chuyển biến cơ bản về tổ chức hoạt động dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong các trường trung học. Chỉ đạo điểm mô hình trường trung học đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả GDTrH. Năm nhiệm vụ trọng tâm…2. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các PTTĐ của ngành gắn với việc đổi mới giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của CBQL, GV, NV và HS tại mỗi cơ quan quản lý và cơ sở giáo dục, tạo sự chuyển biến tích cực và rõ nét về chất lượng GD trung học.Năm nhiệm vụ trọng tâm… 3. Đổi mới công tác quản lý GDTrH theo hướng tăng cường phân cấp quản lý, tăng quyền chủ động và năng lực thực hiện của các nhà trường về KHGD; nâng cao hiệu lực – hiệu quả quản lý đối với các cơ sở GDTrH. Đặc biệt nâng cao vai trò của các sở, phòng GDĐT, trường THCS, THPT trong việc thực hiện kỷ cương, nền nếp quản lý dạy học, kiểm tra, đánh giá, thi cử. Năm nhiệm vụ trọng tâm… 4. Tích cực triển khai công tác BDTX cho GV trung học; chú trọng bồi dưỡng năng lực giáo dục đạo đức, đổi mới PPDH, đổi mới KTĐG; quan tâm phát triển đội ngũ GVCC; chú trọng tăng cường vai trò và hiệu quả hoạt động của tổ chuyên môn; nâng cao vai trò của GVCN lớp trong việc tổ chức, phối hợp giáo dục toàn diện quản lý HS.Năm nhiệm vụ trọng tâm …5. Tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện phổ cập giáo dục THCS và triển khai Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 5/12/2011 của Bộ Chính trị về PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả PCGD tiểu học và PCGD THCS, tăng cường phân luồng HS sau THCS và XMC cho người lớn.Năm nhiệm vụ trọng tâm… Phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá và chất lượng trường học 1. Chất lượng giáo dục? – CLGD một khái niệm động, nhiều chiều, ít nhất gồm: Mục tiêu; quá trình hoạt động nhằm đạt mục tiêu và thành quả đạt được so với mục tiêu.– Theo cách hiểu hiện nay: CLGD là sự đáp ứng của nhà trường đối với các yêu cầu về Mục tiêu giáo dục được quy định tại Luật Giáo dục và các quy định về tiêu chuẩn đánh giá nhà trường của Bộ GD-ĐT. CLGD thể hiện qua các hoạt động Dạy học – Giáo dục và các dịch vụ Giáo dục.

PPDH, KTĐG và chất lượng trường học1. Người học khoẻ mạnh, được nuôi dạy tốt, được khuyến khích để có động cơ học tập chủ động2. GV thạo nghề, được động viên đúng mức.3. PP và KT dạy học tích cực4. CTGD thích hợp với người dạy và người học5. Thiết bị, công nghệ, học liệu giáo dục thích hợp, dễ tiếp cận

– PPDH cụ thể là những hình thức, cách thức hành động của GV và HS nhằm thực hiện những mục tiêu DH xác định, phù hợp với những nội dung và những ĐK DH cụ thể. PPDH cụ thể quy định những mô hình hành động của GV và HS. – Có hàng trăm PPDH cụ thể, gồm những PP chung cho nhiều môn, các PP đặc thù bộ môn. – Bên cạnh các PPDH truyền thống như: thuyết trình, đàm thoại, biểu diễn trực quan, làm mẫu, có một số PP khác như: PP nghiên cứu trường hợp, PP điều phối, PP đóng vai, v.v… Kỹ thuật dạy học?

 KTDH là những động tác, cách thức hành động của của GV và HS trong các tình huống hành động nhỏ nhằm thực hiện và điều khiển quá trình dạy học. Các KTDH chưa phải là các PPDH độc lập.  Có thể tới hàng ngàn KTDH. Bên cạnh những KTDH thông thường, ngày nay người ta chú trọng các KTDH phát huy tính tích cực, sáng tạo của người học, ví dụ: Kỹ thuật “Động não”, Kỹ thuật “tia chớp”, Kỹ thuật tương tự, Kỹ thuật bản đồ tư duy v,v… Kiểm tra đánh giá?

 KTĐG kết quả học tập được xem là quá trình: – thu thập, xử lý thông tin một cách hệ thống những kết quả học tập ở các giai đoạn khác nhau, – đối chiếu với mục tiêu DH ở từng giai đoạn và cuối cùng đối chiếu với chuẩn KT, KN của môn học – để đánh giá sự tiến bộ của người học qua từng giai đoạn, đánh giá mức độ đạt chuẩn của người học và cuối cùng là đánh giá chất lượng của quá trình DH (với cách hiểu chất lượng là sự trùng khớp với mục tiêu, với chuẩn).Kiểm tra đánh giá?

Hiệu trưởng THPT quản lý đổi mới PPDH, KTĐG những nội dung nào? 1. Quản lý hoạt động của tổ CM – Để quản lí hoạt động của tổ CM cần: + Cụ thể hóa chủ trương đổi mới PPDH, KTĐG của các cấp quản lí thành quy định nội bộ để tổ chức thực hiện. + HT cần giao trách nhiệm cho PHT hoặc trực tiếp hướng dẫn tổ trưởng xây dựng KH đổi mới PPDH, KTĐG từng năm học rất cụ thể, chi tiết, ưu tiên đổi mới cái gì trong mỗi năm học, xác định được ai làm? làm khi nào? dự kiến kết quả đạt được… + Đổi mới nội dung sinh hoạt tổ CM, chú trọng bồi dưỡng cho GV những vấn đề cụ thể của từng môn học. + Phải KT tất cả các khâu, từ xây dựng KH đến tổ chức; chỉ đạo thực hiện KH và tự KT, đánh giá của tổ.Hiệu trưởng THPT quản lý đổi mới PPDH, KTĐG những nội dung nào? 2. Quản lý hoạt động của tổ GVCN và các đoàn thể – GVCN có ảnh hưởng trực tiếp đến việc GD động cơ, thái độ HT của HS, là người có KH chủ động phối hợp với GV bộ môn và các đoàn thể trong trường để GD HS; là nhân tố tác động tích cực, tư vấn cho CMHS PP dạy con tự học.

Trân trọng cám ơn!

Phòng Giáo dục Trung họcĐT: 07113876267Email: phonggdtrh@haugiang.edu.vn

Nguyễn Minh ThuấnĐT: 0919.131.727Email: thuannm@haugiang.edu.vn

Bạn đang xem bài viết Công Tác Đổi Mới Kiểm Tra Đánh Giá Thúc Đẩy Đổi Mới Phương Pháp Dạy Học Bộ Môn Lịch Sử Ở Trường Thcs trên website Sansangdethanhcong.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!