Xem Nhiều 6/2022 # Đáp Án Môn Eg33 # Top Trend

Xem 17,325

Cập nhật thông tin chi tiết về Đáp Án Môn Eg33 mới nhất ngày 27/06/2022 trên website Sansangdethanhcong.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 17,325 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Hình Thức Kế Toán Chứng Từ Ghi Sổ
 • Kế Toán Chi Phí Bán Hàng Và Chi Phí Quản Lý Doanh Nghiệp Năm 2022
 • Trình Bày Tài Khoản Và Phương Pháp Kế Toán Chi Phí Bán Hàng Và Chi Phí Quản Lý Doanh Nghiệp:
 • Hướng Dẫn Hạch Toán Tiền Lương, Các Khoản Trích Theo Lương
 • Nguyên Tắc Lưu Chuyển Tiền Tệ
 • Báo cáo của kế toán quản trị có yêu cầu gì?

  Cung cấp thường xuyên liên tục

  Đúng mục đích của nhà quản lý

  Linh hoạt

  Tất cả các phương án

  Báo cáo sản xuất có mấy phương pháp lập?

  1

  2

  3

  4

  Báo cáo sản xuất được lập với phương pháp xác định chi phí nào?

  check_box

   Theo quá trình

  Theo đơn đặt hàng

  Tùy doanh nghiệp

  Báo cáo sản xuất lập theo phạm vi nào?

  Toàn chi nhánh

  Toàn doanh nghiệp

  Toàn ngành

  Từng bộ phận sản xuất

  Báo cáo sản xuất lập theo phương pháp bình quân so với theo phương pháp FIFO thì:

  Chính xác hơn

  Đơn giản hơn

  Phức tạp hơn

  Tốt hơn

  Biến phí toàn bộ gồm:

  check_box

   Tất cả các phương án

  Biến phí bán hàng

  Biến phí quản lý

  Biến phí sản xuất

  Biến phí tỷ lệ là :

  Biến phí luôn tỷ lệ nghịch với mức độ hoạt động

  Biến phí luôn tỷ lệ thuận trực tiếp với mức độ hoạt động

  Biến phí luôn tỷ lệ thuận với mức độ hoạt động

  Biến phí luôn tỷ lệ với mức độ hoạt động

  Các bước phân tích thông tin thích hợp gồm mấy bước?

  2

  3

  4

  5

  Các thước đo sử dụng trong kế toán quản trị là:

  check_box

   Tất cả các phương án

  Hiện vật

  Thời gian

  Tiền

  Cách tách chi phí hỗn hợp bằng phương pháp cực đại cực tiểu gồm mấy bước?

  check_box

   4

  2

  3

  5

  Căn cứ quan trọng cho định giá bán là

  check_box

   Chi phí

  Doanh thu

  Lợi nhuận

  Tất cả các phương án

  Căn cứ quan trọng nhất để thiết lập dự toán chi phí là:

  Chi phí hao hụt

  Chi phí thu mua

  Định mức chi phí

  Giá bán vật liệu

  Chi phí biến đổi còn được gọi là:

  check_box

   Chi phí khả biến

  Chi phí bất biến

  Chi phí hỗng hợp

  Tất cả các phương án

  Chi phí chênh lệch luôn là:

  Thông tin cần thiết

  Thông tin không cần thiết

  Thông tin không thích hợp

  Thông tin thích hợp

  Chi phí chìm luôn là :

  Thông tin cần thiết

  Thông tin không cần thiết

  Thông tin không thích hợp

  Thông tin thích hợp

  Chi phí cơ hội luôn là :

  Thông tin cần thiết

  Thông tin không cần thiết

  Thông tin không thích hợp

  Thông tin thích hợp

  1

  2

  3

  Nhiều

  Chi phí gốc là 500tr, tỷ lệ chi phí cộng thêm là 50%, vậy giá bán sẽ là:

  1000 tr

  250 tr

  500 tr

  750 tr

  Chi phí gốc trong định giá bán thông thường theo biến phí toàn bộ gồm:

  Biến phí sản xuất

  Biến phí sản xuất, định phí sản xuất

  Biến phí toàn bộ

  Định phí sản xuất

  Chi phí gốc trong định giá bán thông thường theo giá thành sản xuất gồm:

  Biến phí sản xuất

  Biến phí sản xuất, định phí sản xuất

  Biến phí toàn bộ

  Định phí sản xuất

  Chi phí không giống nhau giữa các phương án là:

  Thông tin không thích hợp

  Thông tin cần thiết

  Thông tin không cần thiết

  Thông tin thích hợp

  Chi phí nào sau đây thuộc cách phân loại theo yêu cầu lựa chọn phương án?

  Chi phí chênh lệch

  Chi phí chìm

  Chi phí cơ hội

  Tất cả các phương án

  Chi phí trong kế toán quản trị sử dụng trên khía cạnh nào?

  check_box

   Để nhận diện thông tin phục vụ ra quyết định

  Để phản ánh vào báo cáo tài chính

  Để tính hao phí thực tế

  Tất cả các phương án

  Chỉ tiêu nào khó xác định nhất khi xây dựng dự toán tiêu thụ?

  Doanh thu

  Đơn giá bán

  Sản lượng

  Tất cả các phương án

  Chỉ tiêu nào thích hợp nghiên cứu C-V-P tại doanh nghiệp 1 mặt hàng?

  check_box

   Tổng lãi trên biến phí

  Kết cấu tiêu thụ

  Tất cả các phương án

  Tỷ suất LB

  Chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống: “Chi phí hỗn hợp sẽ …. khi mức độ hoạt động tăng”.

  check_box

   Tăng

  Giảm

  Không đổi

  Tăng tỷ lệ thuận

  Chọn phương án đùng điền vào chỗ trống: “Doanh nghiệp hòa vốn khi tổng lãi trên biến phí …..định phí”.

  check_box

   Bù đắp đủ

  Bù đắp thiếu

  Bù đắp thừa

  Không rõ

  Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Dự toán báo cáo kết quả được thiết lập …. so với dự toán Bảng cân đối”.

  Đồng thời

  Sau

  Trước

  Tùy doanh nghiệp

  Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Dự toán tiêu thụ được thiết lập … so với dự toán sản lượng sản xuất”.

  Đồng thời

  Sau

  Trước

  Tùy doanh nghiệp

  Chọn phương án đùng điền vào chỗ trống: “Tỷ suất lãi trên biến phí một mặt hàng sẽ….với mọi mức sản lượng”.

  Giảm

  Không đổi

  Tăng

  Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Với doanh nghiệp có nhiều sản phẩm hòa vốn phải dựa vào … để tính”

  check_box

   Tất cả các phương án

  Kết cấu tiêu thụ theo doanh thu

  Tỷ lệ lãi trên biến phí

  Có mấy cách định giá bán sản phẩm thông thường?

  check_box

   2 cách

  3 cách

  4 cách

  5 cách

  Có mấy cách vẽ đồ thị hòa vốn?

  check_box

   2

  3

  4

  5

  Có mấy nguyên tắc hướng dẫn xây dựng định mức chi phí

  3

  4

  5

  6

  Có mấy trường hợp đặc biệt trong định giá bán?

  2

  3

  4

  5

  Công suất hòa vốn càng nhỏ thì:

  check_box

   Năng lực sản xuất càng dồi dào

  Năng lực sản xuất càng kém

  Năng lực sản xuất không đủ để hòa vốn

  Năng lực sản xuất không phù hợp để sản xuất

  Đặc điểm của sản phẩm trong xác định chi phí theo đơn đặt hàng là:

  Đặc biệt

  Dễ nhận diện

  Giá trị cao

  Tất cả các phương án

  Đặc điểm của sản phẩm trong xác định chi phí theo quá trình là:

  Đặc biệt

  Dễ nhận diện

  Sản xuất hàng loạt

  Tất cả các phương án

  Điểm hòa vốn là điểm:

  check_box

   Tất cả các phương án

  Doanh thu = Chi phí

  LB=ĐP

  Lợi nhuận = 0

  Định giá bán dịch vụ không áp dụng với doanh nghiệp nào?

  Doanh nghiệp du lịch

  Doanh nghiệp may mặc

  Doanh nghiệp sửa chữa, lắp ráp

  Doanh nghiệp về tư vấn

  Định giá bán sản phẩm mới cần chú ý gì?

  check_box

   Tất cả các phương án

  Giới thiệu sản phẩm ở nhiều địa điểm khác nhau

  Lựa chọn giá bán hợp lý

  Xác định giá bán theo biến phí toàn bộ

  Định mức chi phí còn được gọi là:

  Chi phí định mức

  Chi phí gốc

  Chi phí tiêu chuẩn

  Chi phí tiêu chuẩn và chi phí định mức

  Định mức chi phí dễ xây dựng nhất là:

  Định mức lý thuyết

  Định mức lý tưởng

  Định mức lý tưởng và định mức lý thuyết

  Định mức thực tế

  Định mức chi phí nhân công trực tiếp được xác định trên cơ sở:

  Định mức tiêu hao giờ công cho 1 sản phẩm

  Định mức tiêu hao giờ công cho 1 sản phẩm và đơn giá định mức một giờ công

  Đơn giá định mức một giờ công

  Định mức lượng vật liệu tiêu hao tính bởi nội dung nào?

  Lượng hao hụt vật liệu cho phép

  Lượng vật liệu cần SX 1 sản phẩm

  Lượng vật liệu tiêu hao cho sản phẩm hỏng

  Tất cả các phương án

  Định mức mà doanh nghiệp mong muốn xây dựng nhất là:

  Định mức lý thuyết

  Định mức lý tưởng

  Định mức thực tế

  Tất cả các phương án

  Định phí bắt buộc sẽ:

  Cắt giảm đến = 0

  Giảm nhanh chóng trong ngắn hạn

  Tăng lên nhanh chóng trong ngắn hạn

  Tồn tại lâu dài

  Định phí luôn:

  Giảm

  Không đổi

  Không đổi trong một phạm vi phù hợp

  Thay đổi theo quyết định của nhà quản trị

  Định phí sản xuất phân bổ vào giá thành sản xuất có phân bổ hợp lý chi phí cố định theo tiêu thức nào?

  Mức hoạt động dự kiến

  Mức hoạt động kế hoạch

  Mức hoạt động thực tế

  Theo mức hoạt động chuẩn

  Định phí tùy ý thường:

  Giảm

  Không đổi

  Tăng

  Thay đổi theo quyết định của nhà quản trị

  Đồ thị hòa vốn dạng tổng quát vẽ bởi đường nào?

  check_box

   Tất cả các phương án

  Chi phí

  Định phí

  Doanh thu

  Doanh nghiệp có biến phí chiếm tỷ trọng cao trong kết cấu chi phí thì tỷ suất lãi trên biến phí là:

  check_box

   Thấp

  Cao

  Trung bình

  Doanh nghiệp có định phí chiếm tỷ trọng cao trong kết cấu chi phí thì tỷ suất lãi trên biến phí là:

  check_box

   Cao

  Thấp

  Trung bình

  Doanh thu giống nhau giữa các phương án là:

  check_box

   Thông tin không thích hợp

  Thông tin cần thiết

  Thông tin không cần thiết

  Thông tin thích hợp

  Doanh thu không chênh lệch luôn là:

  check_box

   Thông tin không thích hợp

  Thông tin cần thiết

  Thông tin không cần thiết

  Thông tin thích hợp

  Đối tượng chủ yếu của kế toán quản trị là:

  Nguồn hình thành Tài sản

  Quá trình chi phí

  Quá trình hoạt động của đơn vị

  Tài sản

  Đối tượng sử dụng chủ yếu của kế toán quản trị là:

  Cơ quan quản lý cấp trên

  Cơ quan Thuế

  Đối tượng bên trong doanh nghiệp

  Tất cả các phương án

  Đòn bẩy kinh doanh còn được gọi là:

  check_box

   Đòn cân định phí

  Đòn bẩy doanh thu

  Đòn bẩy lợi nhuận

  Đòn cân doanh số

  Đòn bẩy kinh doanh tính bởi công thức:

  check_box

   Tất cả các phương án

  LB/LN

  Tốc độ tăng LN/tốc độ tăng DT

  Dự toán nào cần được thiết lập đầu tiên trong hệ thống?

  Dự toán chi phí

  Dự toán sản lượng sản xuất

  Dự toán tiền

  Dự toán tiêu thụ

  Dự toán sản lượng sản xuất lập căn cứ vào:

  Chính sách bán hàng

  Chính sách về tồn kho

  Dự toán tiêu thụ

  Dự toán tiêu thụ và chính sách về tồn kho

  Dự toán sản xuất kinh doanh có mấy tác dụng?

  2

  3

  4

  5

  Giá bán dịch vụ gồm:

  Giá nhân công

  Giá bán vật liệu

  Giá bán vật liệu và giá nhân công

  Giá bán sản phẩm dịch vụ thông thường xác định bằng:

  Chi phí gốc + Chi phí cộng thêm

  Giá dự đoán

  Giá thị trường

  Tất cả các phương án

  Giá bán trong trường hợp đặc biệt là:

  Giá bán cố định

  Giá bán linh hoạt

  Giá bán thấp nhấp

  Không có phương án nào đúng

  Giá nhân công tính dựa trên chi phí nào?

  check_box

   Nhân công trực tiếp

  Chi phí ngoài sản xuất

  Sản xuất chung

  Tất cả các phương án

  Giá thành sản xuất theo biến phí gồm:

  Biến phí sản xuất chung

  Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

  Chi phí nhân công trực tiếp

  Tất cả các phương án

  Giá thành toàn bộ theo biến phí gồm:

  Biến phí bán hàng

  Biến phí quản lý doanh nghiệp

  Biến phí sản xuất

  Tất cả các phương án

  Giá thành toàn bộ và giá thành sản xuất toàn bộ là:

  Đồng nhất

  Hoàn toàn giống nhau

  Hoàn toàn khác biệt

  Tùy doanh nghiệp mà có thể giống hoặc khác

  Hệ thống dự toán sản xuất kinh doanh có mấy loại dự toán cơ bản?

  6

  7

  8

  9

  Kế toán có ý nghĩa cần thiết nhất với:

  check_box

   Nhà quản lý

  Chủ nợ

  Người cung cấp

  Tất cả các phương án

  Kế toán quản trị có mấy nhiệm vụ?

  2

  3

  4

  5

  Kế toán quản trị có mấy nhóm đối tượng chính?

  2

  3

  4

  5

  Kế toán quản trị ra đời khi nào?

  Khi có nên kinh tế kế hoạch hóa tập trung

  Khi có nền kinh tế thị trường

  Nền kinh tế thị trường phát triển cao

  Tất cả các phương án

  Kế toán quản trị theo dõi đối tượng kế toán Tài sản và nguồn vốn …

  Chi tiết theo hướng dẫn của Bộ Tài chính

  Chi tiết theo yêu cầu quản lý

  Khái quát

  Tổng hợp

  Kế toán quản trị thường sử dụng mấy cách phân loại chi phí để phục vụ cho ra quyết định?

  5

  6

  7

  8

  Kế toán tài chính và kế toán quản trị có điểm giống nhau là:

  check_box

   Tất cả các phương án

  Chung đối tượng

  Dựa trên hệ thống ghi chép ban đầu của kế toán

  Kết cấu chi phí là gì ?

  check_box

   Mối quan hệ tỷ lệ giữa biến phí và định phí trong tổng chi phí

  Mối quan hệ giữa biến phí và định phí

  Mối quan hệ giữa mức tiêu thụ sản phẩm với tổng mức tiêu thụ

  Tất cả các phương án

  Khi biến phí đơn vị tăng thì sản lượng hòa vốn sẽ:

  Giảm

  Không đổi

  Tăng

  Thay đổi theo quyết định của nhà quản trị

  Khi định phí tăng thì doanh thu hòa vốn sẽ:

  Giảm

  Không đổi

  Tăng

  Thay đổi theo quyết định của nhà quản trị

  Khi doanh nghiệp không có hoạt động thì chi phí sản xuất biến đổi thường:

  <0

  =0

  ≥0

  Khi doanh nghiệp không có hoạt động thì Định phí thường:

  <0

  =0

  ≥0

  Khi giá bán đơn vị là 100.000, biến phí có tỷ lệ 60% giá bán thì lái trên biến phí là bao nhiêu?

  100.000

  40.000

  50.000

  60.000

  Khi Giá trị dở dang đầu kỳ giảm 50.000, giá trị dở dang cuối kỳ giảm 50.000 thì giá thành sản xuất sẽ:

  Giảm 50.000

  Không đổi

  Tăng 100.000

  Tăng 50.000

  Khi Giá trị dở dang đầu kỳ tăng 50.000, giá trị dở dang cuối kỳ giảm 50.000 thì giá thành sản xuất sẽ:

  Giảm 50.000

  Không đổi

  Tăng 100.000

  Tăng 50.000

  Khi sản lượng tăng thì giá bán đơn vị hòa vốn sẽ:

  Giảm

  Không đổi

  Tăng

  Khi sản lượng tăng thì lãi trên biến phí đơn vị sẽ:

  Giảm

  Không đổi

  Tăng

  Tăng hoặc giảm

  Lãi trên biến phí còn được gọi là:

  Phần đóng góp

  Số dư

  Số dư đảm phí

  Số dư đảm phí, phần đóng góp

  Lãi trên biến phí tính cho:

  Một đơn vị sản phẩm

  Một mặt hàng

  Tất cả các phương án

  Toàn doanh nghiệp

  Lập dự toán sản xuất kinh doanh nhằm giúp hoạt động sản xuất kinh doanh:

  Mở rộng

  Ổn định

  Phát triển

  Phù hợp

  Lý do dự toán tiêu thụ đóng vai trò trung tâm là:

  Do luật quy định

  Do yêu cầu quản lý

  Tất cả các phương án

  Xuất phát từ việc nó chi phối các dự toán khác

  Lý do nào không phải lý do phân biệt thông tin không thích hợp và thích hợp?

  check_box

   Ra quyết định tuyệt đối chính xác

  Giảm tình trạng quá tải thông tin

  Tiết kiệm thời gian, chi phí

  Tránh sử dụng nhầm thông tin

  Lý do phân biệt kế toán thành kế toán quản trị và kế toán tài chính là do:

  Cơ quan Thuế

  Kế toán

  Nhà quản lý

  Yêu cầu của người sử dụng thông tin

  Lý do phân biệt thông tin không thích hợp và thích hợp là:

  Giảm tình trạng quá tải thông tin

  Tất cả các phương án

  Tiết kiệm thời gian, chi phí

  Tránh sử dụng nhầm thông tin

  Mô hình mô tả hoạt động của doanh nghiệp hiện nay có mấy mô hình?

  1

  2

  3

  4

  Mối quan hệ chi phí khối lượng lợi nhuận gồm có mấy nhân tố?

  check_box

   5

  4

  6

  7

  Mối quan hệ CP- KL-LN nằm trong phương trình nào?

  check_box

   LN=DT-CP

  Tất cả các phương án

  TỔNG PS NỢ = TỔNG PS CÓ

  TS=NV

  Mục đích lập báo cáo sản xuất nhằm đảm bảo:

  check_box

   Tóm tắt tình hình sản xuất cho nhà quản trị

  Đánh giá dở dang

  Theo dõi về sản xuất

  Thống kê tin tức về sản lượng

  Mục đích nghiên cứu mối quan hệ CP-KL-LN nhằm:

  check_box

   Khai thác khả năng tiềm tàng của doanh nghiệp nhằm tối đa hóa lợi nhuận

  Cung cấp thông tin cho cơ quan quản lý

  Lập báo cáo kế hoạch

  Tất cả các phương án

  Mục đích phân loại chi phí thành chi phí cơ bản và chi phí chung là:

  check_box

   Xác định phương hướng tiết kiệm chi phí, hạ giá thành

  Tiết kiệm chi phí xử lý

  Tiết kiệm công sức

  Tiết kiệm thời gian

  Mục đích sử dụng chủ yếu của thông tin kế toán quản trị là:

  Chi tiết thông tin kế toán tài chính

  Cung cấp số liệu cho cơ quan Thuế

  Điều chỉnh số liệu kế toán tài chính

  Lập kế hoạch và kiểm soát

  Mục tiêu cơ bản của kế toán quản trị là gì?

  Liên kết quá trình chi phí với mục tiêu tiêu dùng chi phí

  Tất cả các phương án

  Tối ưu hóa mối quan hệ chi phí – kết quả

  Muốn tối đa hóa lợi nhuận thì:

  check_box

   Tối đa hóa tổng lãi trên biến phí

  Tối đa hóa định phí

  Tối đa hóa doanh số

  Tối đa hóa sản lượng

  Nguyên tắc định giá bán sản phẩm thông thường có bao nhiêu nguyên tắc?

  1 nguyên tắc

  2 nguyên tắc

  3 nguyên tắc

  4 nguyên tắc

  Nguyên tắc lập dự toán là xuất phát từ:

  Cấp cơ sở

  Cấp quản lý cao nhất

  Cấp quản lý trung gian

  Tất cả các phương án

  Nội dung của dự toán SXKD:

  Các bước để đạt mục tiêu

  Đưa ra mục tiêu cần đạt

  Đưa ra mục tiêu cần đạt và các bước để đạt mục tiêu

  Phân loại chi phí theo đối tượng chịu chi phí gồm có mấy loại?

  2

  3

  4

  5

  Phân loại chi phí theo mối quan hệ với mức độ hoạt động còn gọi là:

  Tất cả các phương án

  Theo cách ứng xử

  Theo mối quan hệ với Doanh thu

  Theo mối quan hệ với sản lượng

  Phân loại chi phí theo mối quan hệ với mức độ hoạt động gồm có:

  Chi phí biến đổi

  Chi phí cố định

  Chi phí hỗn hợp

  Tất cả các phương án

  Phân loại chi phí theo thời kỳ xác định lợi nhuận gồm:

  check_box

   Chi phí sản phẩm và chi phí thời kỳ

  Chi phí sản phẩm

  Chi phí sản xuất

  Chi phí thời kỳ

  Phân loại theo chức năng gồm những chi phí nào?

  check_box

   Chi phí sản xuất và chi phí ngoài sản xuất

  Chi phí cơ hội

  Chi phí ngoài sản xuất

  Chi phí sản xuất

  Phân loại theo khả năng kiểm soát chi phí có mấy loại?

  check_box

   2

  3

  4

  5

  Phần thị trường có thể diều chỉnh giảm khi thị trường bị thu hẹp gọi là gì?

  check_box

   Vùng an toàn

  Vùng hoạt động

  Vùng lãi

  Vùng lỗ

  Phương pháp của kế toán quản trị so với kế toán tài chính?

  Hoàn toàn đồng nhất

  Ít hơn

  Nhiều hơn

  Phương pháp kế toán cơ bản nào sử dụng nhiều nhất trong kế toán quản trị?

  Chứng từ

  Tài khoản

  Tính giá

  Tổng hợp cân đối

  Phương pháp nào sử dụng để tách chi phí hỗn hợp?

  Bình phương bé nhất

  Cực đại, cực tiểu

  Đồ thị phân tán

  Tất cả các phương án

  Phương pháp xác định chi phí nào cần phải lập phiếu tính giá thành riêng

  check_box

   Theo đơn đặt hàng

  A & B

  Theo quá trình

  Tùy doanh nghiệp

  Phương pháp xác định chi phí nào không cần phải lập phiếu tính giá thành riêng?

  Theo đơn đặt hàng

  Theo quá trình

  Tùy doanh nghiệp

  Phương thức xác định chi phí theo công việc còn gọi là xác định theo:

  check_box

   Đơn đặt hàng

  Công tác

  Quá trình

  Quy trình

  Quy trình ra quyết định trên cơ sở phân tích thông tin thích hợp gồm mấy bước?

  3

  4

  5

  6

  Quyết định ngắn hạn có mấy đặc điểm?

  check_box

   2

  3

  4

  5

  Sản phẩm mới thuộc loại hàng thiết yếu thì định giá bán theo chiến lược nào?

  Cao

  Cao rồi sau đó giảm dần

  Thấp

  Thấp rồi sau đó tăng giá dần

  Sản phẩm mới thuộc loại hàng xa xỉ thì định giá bán theo chiến lược nào?

  Cao

  Cao rồi sau đó giảm dần

  Thấp

  Thấp rồi sau đó tăng giá dần

  Sản phẩm thông thường là sản phẩm:

  Chưa có bao giờ

  Đã có nhưng thay đổi mẫu

  Quen thuộc, đã có trên thị trường, không thay đổi mẫu mã

  Tất cả các phương án

  Theo đối tượng sử dụng thông tin kế toán được chia thành:

  check_box

   Kế toán tài chính và quản trị

  Kế toán doanh nghiệp và kế toán đơn vị sự nghiệp

  Kế toán đơn và kép

  Kế toán tổng hợp và chi tiết

  Theo phương pháp FIFO khi lập báo cáo sản xuất cần tính những sản lượng nào?

  check_box

   Tất cả các phương án

  Sản lượng bắt đầu hoàn thành trong kỳ

  Sản lượng tương đương dở dang cuối kỳ

  Sản lượng tương đương dở dang đầu kỳ

  Theo tài liệu lập thì định mức chi phí gồm mấy loại?

  2

  3

  4

  5

  Thông tin để lập báo cáo kế toán quản trị được thu thập từ:

  check_box

   Nhiều nguồn: chứng từ, sổ chi tiết, thông tin dự báo dự tính…

  Báo cáo tài chính

  Sổ kế toán chi tiết

  Sổ kế toán tổng hợp

  Thông tin không thích hợp là thông tin không thỏa mãn tiêu chuẩn:

  check_box

   Tất cả các phương án

  Có sự khác biệt

  Thông tin thích hợp được lựa chọn cho việc ra quyết định:

  Dài hạn

  Ngắn hạn

  Tất cả các phương án

  Trung hạn

  Thông tin thích hợp là thông tin:

  Có sự khác biệt

  Tiêu chuẩn chọn quyết định ngắn hạn là:

  Chi phí thấp nhất

  Chi phí thấp nhất hoặc thu nhập cao nhất

  Thu nhập cao nhất

  Tính chi phí cộng thêm trong trường hợp định giá bán theo biến phí toàn bộ sẽ dựa vào:

  Chi phí bán hàng

  Chi phí quản lý doanh nghiệp

  Định phí sản xuất và ngoài sản xuất

  Tất cả các phương án

  Tính chi phí cộng thêm trong trường hợp định giá bán theo giá thành sản xuất sẽ dựa vào:

  Chi phí bán hàng

  Chi phí quản lý doanh nghiệp

  Tất cả các phương án

  Vốn đầu tư

  Tính khấu hao thiết bị sản xuất là chi phí gì?

  Chi phí chung

  Chi phí cơ bản

  Chi phí cơ bản và chi phí chung

  Tổ chức kế toán tập hợp chi phí theo quá trình sản xuất kinh doanh còn gọi là xác định chi phí theo:

  Công tác

  Đơn đặt hàng

  Quá trình

  Quy trình

  Tổng lãi trên biến phí thì:

  check_box

   Tỷ lệ thuận so với doanh thu

  Tỷ lệ nghịch so với doanh thu

  Tỷ lệ so với doanh thu

  Trình tự chung lập dự toán gồm có mấy bước?

  1

  2

  3

  4

  Trong các chi phí sau chi phí nào không phải là chi phí cơ bản?

  Công cụ dụng cụ dùng cho sản xuất

  Nhiên liệu cho chạy xe ô tô chở Giám đốc

  Vật liệu chính để sản xuất sản phẩm

  Vật liệu phụ để sản xuất sản phẩm

  Trong cùng điều kiện như nhau nếu sản phẩm nào có tỷ suất lãi trên biến phí cao thì:

  Lợi nhuận giảm

  Lợi nhuận giảm nhanh khi doanh thu tăng

  Lợi nhuận tăng

  Lợi nhuận tăng nhanh hơn khi doanh thu tăng

  Trong kế toán quản trị chi phí bao gồm:

  Chi phí cơ hội

  Chi phí đã chi ra

  Chi phí dự tính

  Tất cả các phương án

  Tỷ trọng định phí cao trong tổng chi phí thì đòn bẩy kinh doanh sẽ:

  Không rõ

  Lớn

  Nhỏ

  Trung bình

  Ứng dụng mối quan hệ CP – Khối lượng – Lợi nhuận trong quyết định:

  check_box

   Tất cả các phương án

  Thay đổi biến phí, doanh thu

  Thay đổi định phí, doanh thu

  Thay đổi định phí, giá bán, biến phí, doanh thu

  Vai trò của kế toán quản trị gắn với giai đoạn nào của quá trình quản lý?

  check_box

   Tất cả các giai đoạn

  Giai đoạn kiểm tra, đánh giá

  Giai đoạn lập kế hoạch

  Giai đoạn tổ chức, thực hiện

  Với doanh nghiệp thương mại chi phí sản phẩm gồm:

  check_box

   Chi phí thu mua hàng hóa và giá mua hàng

  Chi phí nguyên vật liệu

  Chi phí thu mua hàng hóa

  Giá mua hàng

  Vùng an toàn được tính theo số nào?

  check_box

   Tất cả các phương án

  Số tương đối

  Số tuyệt đối

  Xét theo cơ sở số liệu tính giá thành có mấy loại giá thành:

  2

  3

  4

  5

  Xét theo phạm vi tính toán chi phí có mấy loại giá thành?

  check_box

   5

  1

  3

  7

  Xét theo quá trình thực hiện thì kế toán quản trị gồm mấy nội dung?

  check_box

   4

  2

  3

  5

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kế Toán Doanh Thu Và Các Khoản Giảm Trừ Doanh Thu Theo Thông Tư 200/2014/tt
 • Luận Văn Chuyên Đề Nghiên Cứu Kế Toán Bán Hàng Và Phân Tích Kết Quả Bán Hàng Tại Công Ty Tnhh Kinh Doanh Thiết Bị Điện Ngọc Dậu
 • Góc Kiến Thức: Kế Toán Vốn Bằng Tiền Là Gì?
 • Kế Toán Vốn Bằng Tiền Và Các Khoản Thanh Toán
 • Cách Hạch Toán Kế Toán Vốn Bằng Tiền – Các Khoản Thu Trong Doanh Nghiệp
 • Bạn đang xem bài viết Đáp Án Môn Eg33 trên website Sansangdethanhcong.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • CẦM ĐỒ TẠI F88
  15 PHÚT DUYỆT
  NHẬN TIỀN NGAY

  VAY TIỀN NHANH
  LÊN ĐẾN 10 TRIỆU
  CHỈ CẦN CMND

  ×