Xem Nhiều 2/2023 #️ Dấu Hiệu Nhận Biết Của Thì Hiện Tại Hoàn Thành # Top 5 Trend | Sansangdethanhcong.com

Xem Nhiều 2/2023 # Dấu Hiệu Nhận Biết Của Thì Hiện Tại Hoàn Thành # Top 5 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Dấu Hiệu Nhận Biết Của Thì Hiện Tại Hoàn Thành mới nhất trên website Sansangdethanhcong.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Đây là hai giới từ đi với thời gian điển hình cho thì hiện tại hoàn thành. Trong đó:

for + quãng thời gian: trong khoảng (for a year, for a long time, …)

since + mốc/điểm thời gian: từ khi (since 1977, since March, …)

Anh ấy đã dạy tiếng Anh được 1à năm rồi.

Justin Bieber đã nổi tiếng kể từ khi cậu ấy 17 tuổi.

2. Already, Never, Ever, Just

Vị trí: đứng sau “have/ has” và đứng trước động từ phân từ II, already có thể đứng cuối câu.

Tôi đã làm bài tập rồi.

Chúng tôi chưa bao giờ thử lái xe máy.

Đây là người cao nhất mà họ từng thấy (từ trước đến nay).

Học sinh của tôi vừa hoàn thành xong bài kiểm tra.

Mẹ tôi gần đây cảm thấy khá mệt.

Tôi đã xem bộ phim này gần đây.

Daniel vừa mới làm mất ví.

Hướng dẫn cách học tiếng Anh thực dụng, dễ dàng cho người không có năng khiếu và mất gốc. Hơn 205.350 học viên đã áp dụng thành công với lộ trình học thông minh này.

Cô ấy chưa bao giờ học tiếng Pháp trước đây.

Tôi đã nghe câu chuyện này một lần trước đây.

Từ yet xuất hiện cho câu phủ định và câu hỏi, đứng ở cuối câu.

Đội của tôi chưa hoàn thành xong dự án.

Bạn đã nấu bữa tối chưa?

6. So far = until now = up to now = up to the present: cho đến bây giờ

Những từ này có thể đứng đầu hoặc cuối câu.

Đến giờ, họ vẫn chưa có được thành công nào.

Tôi không mượn được bất kỳ chút tiền nào cho đến thời điểm này.

7. In/ for/ during/ over + the past/ last + thời gian: trong …. qua

Trong 5 năm qua, công ty đã bán được 10 nghìn chiếc xe.

Trong vòng 4 tháng qua, chúng tôi đã tới thăm 15 thành phố.

8. So sánh hơn nhất/ số lần + thì hiện tại hoàn thành

This is the (so sánh nhất) + thì hiện tại hoàn thành This is the (first/ second/ only…) time + thì hiện tại hoàn thành

Đây là lần đầu tiên tôi được ăn Bánh Mì ở Việt Nam.

Đây là loại sâm panh ngon nhất mà tôi từng uống.

9. All day, all night, all my life (cả ngày, cả đêm, cả cuộc đời)

Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại hoàn thành cuối cùng đó là có các từ trên ở cuối câu.

Mèo của tôi đã chạy cả ngày rồi.

Chúng tôi đã nói chuyện cả đêm và cảm thấy rất mệt bây giờ.

Bài tập về dấu hiệu nhận biết thì hiện tại hoàn thành có đáp án

Kiểm tra xem mình đã hiểu rõ dấu hiệu nhận biết thì hiện tại hoàn thành hay chưa bằng cách hoàn thành các bài tập sau đây và check ngay đáp án cùng

Bài 1: Hoàn thành câu với gợi ý cho sẵn

A: Do you know where is dad? B: Yes, ….. (I/just/see/him)

A: What time does the train leave? B: ….. (it/already/leave)

A: What’s in the newspaper today? B: I don’t know ….. (I/not/read/it yet)

A: Is Jack coming to the cinema with us? B: No, ….. (he/already/see/the film)

A: Are your friends here yet? B: Yes, ….. (they/just/arrive)

Đáp án:

Bài 2: Đọc và viết lại câu với từ just, yet and already

Your mom went out. Five minutes later, the phone rings and someone says “Can I speak to your mom?”

You say: I’m afraid …. (go out).

You are eating in a restaurant. The waiter thinks you have finished and starts to take your plate away.

You say: Wait a minute! … (not/finish)

You are going to a restaurant tonight. You phoned to reserve a table. Later your friend says: “Shall I phone to reserve a table”

You say: No, … (do/it).

You know that a friend of yours is looking for a place to live. You want to ask him.

You say: … ? (find).

You are thinking about where to go for your holiday. A friend asks: “Where are you going for your holiday?”

You say: … (not/decide).

Đáp án:

I’m sorry. My mom has just gone out.

I haven’t finished it yet.

No, I have already done it.

Have you found any place to live yet?

I haven’t decided yet.

Bài 3: Chia dạng đúng động từ (quá khứ đơn hoặc hiện tại hoàn thành)

When………you………this beautiful dress? (to design)

Luckily, my chúng tôi the bus. (not/ to crash)

The chúng tôi ring of their bicycles, we can’t use them now. (take off)

……….you………your aunt last week? (phone)

He never chúng tôi at school. (not/ drink)

The police……… three suspects early this morning. (arrest)

She………to Japan last month but she just………back. (go/ come)

Dan………two phones this year. (already/ to buy)

How many chúng tôi far this season? (your team/ win)

Tony……… football yesterday. (play)

Đáp án:

When did you design this beautiful dress?

Luckily, my mother didn’t crash into the bus.

The boys have taken off the ring of their bicycles, we can’t use them now.

Did you phone your aunt last week?

He has never drunk milk at school.

The police arrested three suspects early this morning.

She went to Japan last month but she has just come back.

Dan has already bought two phones this year.

How many matches has your team won so far this season?

Tony played football yesterday.

Dấu Hiệu Nhận Biết Thì Hiện Tại Hoàn Thành Tiếp Diễn Đầy Đủ

Những dấu hiệu nhận biết thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn với trạng từ chỉ thời gian đặc trưng dễ nhận ra nhất. Cũng giống HTHT, HTHT tiếp diễn nhằm diễn tả hành động xảy ra ở quá khứ nhưng vẫn còn tiếp diễn tới hiện tại. Trong đó, thì này tập trung nhấn mạnh tới khoảng thời gian diễn ra của sự vật, sự việc, tức quan tâm tới tính liên tục của hành động, khác với HTHT là quan tâm tới kết quả. Vì thế, Cách nhận biết Hiện Tại Hoàn Thành Tiếp Diễn là hay dùng với 2 giới từ Since, For, hay All + thời gian, như all day, all her/his lifetime, all day long, all the morning/afternoon.

1.- Since + mốc thời gian

He has been working since 10 AM. (Anh ấy làm việc từ 10 giờ sáng.)

2.- For + khoảng thời gian

We have been watching TV for 2 hours. (Chúng tôi xem TV được 2 tiếng rồi.)

3.- All + thời gian (All day, all the morning/afternoon, all day long, all her/his lifetime …)

We have been working all the afternoon. (Chúng tôi làm việc suốt buổi chiều.)

Trong những dấu hiệu nhận biết thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn, chúng ta nên chú ý sự khác biệt giữa thì này với HTHT để tránh nhầm lẫn.

HTHT tiếp diễn chú ý tới bản thân hành động, còn việc nó đã hoàn thành hay chưa không quan trọng. HTHT lại quan tâm tới kết quả của hành động chứ không chú ý tới bản thân của nó, quan trọng là nó đã hoàn thành.

HTHT tiếp diễn thường nói về việc hành động đã diễn ra trong thời gian bao lâu (how long), còn HTHT nói về số lượng, số lần đã thực hiện hành động (how many).

Ở phần dấu hiệu nhận biết thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn, bạn nên nhớ thì này không dùng với các động từ chỉ cảm giác như to see, to hear, to feel, to taste, to smell… hoặc động từ chỉ nhận thức, tình cảm như like (muốn), love (yêu), realize (nhận ra), suppose (giả sử)…

Thì Hiện Tại Hoàn Thành Và Thì Hiện Tại Hoàn Thành Tiếp Diễn (Full)

I. Kiến thức thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn và thì hiện tại hoàn thành

1. Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Khái niệm thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn:Cách sử dụng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn: thì được sử dụng để chỉ sự việc xảy ra trong quá khứ nhưng vẫn còn tiếp tục ở hiện tại và có thể vẫn còn tiếp diễn trong tương lai. Chúng ta sử dụng thì này để nói về sự việc đã kết thúc nhưng chúng ta vẫn còn thấy ảnh hưởng.

Hành động bắt đầu ở quá khứ và còn đang tiếp tục ở hiện tại (nhấn mạnh tính liên tục)

She has been waiting for you all day( Cô nàng đã đợi cậu cả ngày rồi)

She has been working here since 2010. (Cô ấy làm việc ở đây từ năm 2010.)

Hành động đã kết thúc trong quá khứ, nhưng chúng ta quan tâm tới kết quả tới hiện tại.

It has been raining (Trời vừa mưa xong )

I am very tired now because I have been working hard for 12 hours. (Bây giờ tôi rất mệt vì tôi đã làm việc vất vả trong 12 tiếng đồng hồ.

2. Thì hiện tại hoàn thành

II. Phân biệt thì hiện tại hoàn thành và thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

1. Dạng thức Thì hiện tại hoàn thành và thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Bài tập về thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

1. Tom started reading a book two hours ago. He is still reading it and now he is on page 53.

Bài 1: Đọc các tình huống và hoàn thành các câu cho đúng. Sử dụng các động từ trong ngoặc.

2. Rachel is from Australia. She is traveling around Europe at the moment. She began her trip three months ago.

He has been reading for two hours. (read)

He has read 53 pages so far. (read)

3. Patrick is a tennis player. He began playing tennis when he was ten years old. This year he won the national championship again- for the fourth time.

She ………………………………………………………….. for three months. (travel)

………………………………………………………………… six countries so far. (visit)

4 When they left college, Lisa and Sue started making films together. They still make films.

………………………………………………. the national championship four times. (win)

………………………………………………………………….. since he was ten. (play)

They ……………………………………………………..films since they left college. (make)

……………………………………………………… five films since they left college. (make)

Bài 2: Xây dựng câu sử dụng thì hiện tại tiếp diễm dựa vào các từ gợi ý cho sẵn.

1. Mary/ have/ lunch/ her/ friends/ a/ restaurant.

2. They/ ask/ a/ man/ about/ the/ way/ the/ railway/ station.

3. My/ student/ draw/ a/ beautiful/ picture .

4. My/ father/ water/ some plants/ the/ garden.

5. My/ mother/ clean/ floor/.

2. She’s been traveling I She has been traveling

She’s visited? She has visited

3. He’s won? He has won …

He’s ? He has been playing tennis

4. They’ve ? They have been making (films … )

Bài 2:

They’ve ? They have made (five films … )

1. My father is watering some plants in the garden. ( Bố của tôi đang tưới cây ở trong vườn.)

2. My mother is cleaning the floor. ( Mẹ của tôi đang lau nhà.)

3. Mary is having lunch with her friends in a restaurant. ( Mary đang ăn trưa với bạn trong một quán ăn.)

4. They are asking a man about the way to the railway station. ( Họ đang hỏi một người đàn ông về đường đi tới nhà ga.)

Hiện Tại Hoàn Thành Hay Thì Hiện Tại Hoàn Thành Tiếp Diễn

Khi tham gia bài kiểm tra IELTS, đặc biệt là phần thi Speaking, thì việc sử dụng thì một cách chính xác sẽ làm yếu tố Fluency của bạn được đánh giá cao hơn.

Thì hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn được sử dụng khá phổ biến. Tuy nhiên, nhiều học sinh của tôi khi luyện tập thì rất hay nhầm lẫn về cách sử dụng.

Đó cũng là lý do chính thôi thúc tôi viết bài viết này.

Sự khác nhau giữa hai thì hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Để thấy sự khác nhau của hai thì hiện tại hoàn thành (HTHT) và hiện tại hoàn thành tiếp diễn (HTHTTD), xét ví dụ sau:

Somebody has been eating/ has eaten my chocolates. There aren’t many left.

Câu thứ 2 chỉ ra cách thức của động từ sử dụng, hay nói cách khác, chỉ ra hoàn cảnh của câu.

Đó là, không có nhiều chocolate còn lại, nhưng vẫn còn lại một vài cái. ” There aren’t many left.”

Tuy nhiên, lại có sự khác biệt khi dùng thì HTHT và HTHTTD, dẫn đến ý nghĩa của câu có thể khác đi một chút.

Khi ta nói rằng “Somebody has eaten my chocolates.” thì có thể ý người nói là không còn một thanh chocolate nào cả và người nào đó ( someone)vừa mới hoàn thành việc đó xong.

Khi ta nói “Somebody has been eating my chocolates.” Trong trường hợp này, có lẽ người nói đã nhìn thấy những bằng chứng chứng minh cho việc ai đó ăn chocolate, nhưng chưa ăn hết, và có thể sẽ ăn tiếp.

Xét một ví dụ tương tự rất ngộ nghĩnh trong truyện ngụ ngôn “Goldilocks và the Three Bears”.

Khi Goldilocks thử cả 3 bát cháo nhà Gấu, và gia đình Gấu đã nói như thế này:

Papa Bear:” Someone‘s been eating my porridge! “(Hầu hết cháo của bố đã hết.)

Mama Bear:” Someone‘s been eating my porridge.”(Hầu hết cháo của mẹ đã hết.)

Baby Bear:” Someone has been eating my porridge – and they’ve eaten it all up!”(Bát cháo vừa mới bị ăn hết sạch.)

Ghi nhớ:

Thì hiện tại hoàn thànhchỉ ra sự hoàn thành trong một hành động nào đó, trong khi thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn lại chỉ ra hành động tạm thời chưa hoàn thành.

Chú ý:

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn được sử dụng dựa trên nhữngbằng chứng ở hiện tại của hành động trong quá khứ. Nó tập trung nhiều hơn vào sự hiệu quả/ kết quả của hành động hơn là bản thân hành động đó.

Cách dùng khác (rất hay) của thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Học qua ví dụ là cách học hiệu quả nhất.

Vì vậy, chúng ta cùng xét ví dụ sau:

Thank you very much for the camera. I have been wanting/ have wanted it for ages.

Ở ví dụ này, thì hiện tại hoàn thành, ” I‘ve wanted it for ages,” hoàn toàn có thể chấp nhận được về mặt ngữ pháp.

Thông thường, những động từ biểu hiện trạng thái như want, need không chia ở thời tiếp diễn, vì những động từ này bản thân nói mang nghĩa thời gian rồi.

Tuy nhiên, khi người nói muốn nhấn mạnh về thời gian, thì thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn sẽ phát huy công dụng tối đa, ” have been wanting “.

Nghe hơi lạ một chút, vì đây là trường hợp khá hiếm, nhưng khả năng diễn đạt ngữ nghĩa của nó thì tốt vô cùng.

Nhưng, chỉ một vài động từ biểu hiện trạng thái được chấp nhận với cách chia ở thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn.

Một vài ví dụ của động từ biểu hiện trạng thái, được chia ở thì HTHTTD:

I‘ve been intending to call you for ages, but have just never gotten around to it.

The new batteries in our kids’ toys have been lasting much longer than the old ones.

Welcome to our home! We‘ve been expecting you with great eagerness!

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn với những động từ biểu hiện trạng thái không mang nghĩa kết thúc (có thể đến tương lai nữa), trong khi thì hiện tại hoàn thành chỉ mang ý nghĩa thời gian cho đến thời điểm hiện tại.

Thực hành là điều quan trọng nhất khi học tiếng

Bây giờ, các bạn đã có thể hiểu được sự khác nhau giữa cách sử dụng của hai thì hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn chưa?

Thật đơn giản phải không nào?

Với các bạn ở xa, tôi có học lớp IELTS Online với nhiều trình độ để cải thiện vốn tiếng Anh, và lớp ôn thi IELTS tập trung cao độ.

Biên dịch : Bùi Phương Anh

Bạn đang xem bài viết Dấu Hiệu Nhận Biết Của Thì Hiện Tại Hoàn Thành trên website Sansangdethanhcong.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!