Xem Nhiều 6/2023 #️ Giaoanlop10 Giao An Lop 10 Minhlesua Doc # Top 11 Trend | Sansangdethanhcong.com

Xem Nhiều 6/2023 # Giaoanlop10 Giao An Lop 10 Minhlesua Doc # Top 11 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Giaoanlop10 Giao An Lop 10 Minhlesua Doc mới nhất trên website Sansangdethanhcong.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Phần thứ nhất

CÔNG DÂN VỚI VIỆC HÌNH THÀNH

THẾ GIỚI QUAN, PHƯƠNG PHÁP LUẬN KHOA HỌC

Bài 3 – Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất

Bài 4 – Nguồn gốc vận động. phát triển của sự vật và hiện tượng

Bài 5 – Cách thức vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng

Bài 6 – Khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng

Bài 7 – Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức

Bài 9 – Con người là chủ thể của lịch sử, là mục tiêu phát triển của xã hội

Phần thứ hai

CÔNG DÂN VỚI ĐẠO ĐỨC

Bài 10 – Quan niệm về đạo đức

Bài 11 – Một số phạm trù cơ bản của đạo đức

Bài 12 – Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình

Bài 13 – Công dân với cộng đồng

Bài 14 – Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Bài 15 – Công dân với những vấn đề cấp thiết của nhân loại

Bài 16 – Tự hoàn thiện bản thân

Phần thứ nhất

CÔNG DÂN VỚI VIỆC HÌNH THÀNH

THẾ GIỚI QUAN, PHƯƠNG PHÁP LUẬN KHOA HỌC

Bài 3 – Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất

Bài 4 – Nguồn gốc vận động. phát triển của sự vật và hiện tượng

Bài 5 – Cách thức vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng

Bài 6 – Khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng

Bài 7 – Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức

Bài 9 – Con người là chủ thể của lịch sử, là mục tiêu phát triển của xã hội

Phần thứ hai

CÔNG DÂN VỚI ĐẠO ĐỨC

Bài 10 – Quan niệm về đạo đức

Bài 11 – Một số phạm trù cơ bản của đạo đức

Bài 12 – Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình

Bài 13 – Công dân với cộng đồng

Bài 14 – Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Bài 15 – Công dân với những vấn đề cấp thiết của nhân loại

Bài 16 – Tự hoàn thiện bản thân

Phần thứ nhất

CÔNG DÂN VỚI VIỆC HÌNH THÀNH THẾ GIỚI QUAN

PHƯƠNG PHÁP LUẬN KHOA HỌC

VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN BIỆN CHỨNG

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

Học xong bài này, học sinh cần phải đạt được:

– Nhận biết được mối quan hệ giữa Triết học và các môn khoa học cụ thể

– Hiểu biết vai trò thế giới quan và phương pháp luận của Triết học

– Hiểu biết rõ nguyên tắc xác định chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa duy tâm trong Triết học

– Bản chất của các trường phái Triết học trong lịch sử

– So sánh phương pháp biện chứng và phương pháp siêu hình

– Phân biệt sự giống nhau, khác nhau giữa tri thức Triết học và tri thức khoa học chuyên ngành

– Biết nhận xét, kết luận những biểu hiện duy tâm, duy vật trong đời sống

II. CÁC KỸ NĂNG SỐNG ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG BÀI

III. CÁC PHƯƠNG PHÁP/ KỸ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC CÓ THỂ SỬ DỤNG

IV. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

– SGK và SGV GDCD lớp 10

– Giáo án GDCD 10

– Phiếu học tập

V. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

– GV: “Ở cấp II, môn GDCD đã giúp em tìm hiểu về những vấn đề gì?”

– GV: Ở cấp II, môn GDCD đã giúp các em tìm hiểu những mối quan hệ giữa chính mình với mình, giữa bản thân với người khác, với công việc, với môi trường sống, với nhà nước, với dân tộc, tổ quốc, với nhân loại…Và để giải quyết những mối quan hệ này phải phụ thuộc vào 2 yếu tố:

– Thế giới quan: Quan niệm của chúng ta về các sự việc.

– PPluận: Cách giải quyết của ta về các mối quan hệ.

3. Thực hành/ Luyện tập

Luyện tập, củng cố kiến thức tiết học

GV phát phiếu học tập

1. Đối tượng nghiên cứu của triết học là những:

A. Quy luật B. Quy luật chung C. Quy luật chung nhất D. Quy luật riêng

2. Triết học nghiên cứu những vấn đề

3. Triết học là môn học về

A. Những quy luật B. Những nguyên lý C. Phương pháp luận D. Thế giới quan và PPL

4. Vấn đề cơ bản của triết học là:

A. VC và YT B. VC quyết định YT C. YT quyết định VC D. Mối quan hệ giữa VC và YT

Cho HS giải quyết tình huống 1, 2, 3, 4 Sách Tình huống GDCD 10 trang 3,4,5.

Về nhà học bài, đọc tiếp tiết phần còn lại của bài 1

THẾ GIỚI QUAN DUY VẬT

VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN BIỆN CHỨNG

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

Học xong bài này, học sinh cần phải đạt được:

– Nhận biết được mối quan hệ giữa Triết học và các môn khoa học cụ thể

– Hiểu biết vai trò thế giới quan và phương pháp luận của Triết học

– Hiểu biết rõ nguyên tắc xác định chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa duy tâm trong Triết học

– Bản chất của các trường phái Triết học trong lịch sử

– So sánh phương pháp biện chứng và phương pháp siêu hình

– Phân biệt sự giống nhau, khác nhau giữa tri thức Triết học và tri thức khoa học chuyên ngành

– Biết nhận xét, kết luận những biểu hiện duy tâm, duy vật trong đời sống

– Trân trọng ý nghĩa của Triết học biện chứng và khoa học

– Phê phán Triết học duy tâm, dẫn con người đến bi quan, tiêu cực

– Cảm nhận được học Triết học là cần thiết, bổ ích và hỗ trợ cho các môn khoa học khác.

II. CÁC KỸ NĂNG SỐNG ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG BÀI

III. CÁC PHƯƠNG PHÁP/ KỸ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC CÓ THỂ SỬ DỤNG

IV. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

– SGK và SGV GDCD lớp 10

– Giáo án GDCD 10

– Phiếu học tập

V. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

GV: Theo em thế nào là phương pháp?

GV: Theo em, thế nào là phương pháp luận?

GV: Thế nào là phương pháp luận biện chứng, siêu hình?

GV: Vậy để tìm hiểu rõ hơn vấn đề này chúng ta học bài hôm nay.

Tai Lieu Hoc Nghe Theu Lop 11 Hientheu Doc

sản phẩm thêu hiện nay rất da dạng ,phong phú:

-Thêu cờ đoàn , đội ,cờ thi đua

-Thêu cờ ,trướng phục vụ lễ hội ,mừng thọ ,tang lể

-Thêu quần áo văn công ,x i êm y ,khăn chầu , áo ngự lọng ,tía ,uy môn…của các quan lại,vua chúa ; thêu quần áo cho lể hội truyền thống . Đ ể làm loại m ặt hàng này ,cần có trình độ chuyên môn cao ,phải thêu và đính (cuờm ,kim sa …)tỉ mỉ ,công phu , hình thức tạo hình rất phong phú ,màu sấc rực rỡ .

N ghề thêu ở vn đã có từ lâu đời .

2-TRIỂN VỌNG NGHỀ THÊU .

-Trong thời kì đổi mới ,thị trường được mở rộng ra nhiều nước trên TG ,nghề thêu lại có cơ hội phát triển .Các công ti ,xí nghiệp hợp tác xã thêu đã phát triển mạnh ,nhiều cửa hàng thêu mở thành t ừngphố ở HN,Sài gòn ..Các làng thêu lại khởi sắc ,nơi nơi tấp nập sản xuất , tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động ở thành thị và nông thôn . Trong các làng nghề , nghệ nhân ,thợ gi ỏi

l uôn học t ập ,rèn luyện ,sáng tạo ,kết hợp vs những kinh nghiệm quý báu của ông cha ta để tạo ra những sản phẩm ,tác phẩm thêu m ĩ thuật, đua nghệ thuật thêu tiến kịp vs thời trang hiện đại . Ngày nay , nghề thêu đã có những phong cách mới , ở Sài Gòn có những sản phẩm thêu nổi công phu ,nghệ thuật ; ở Đà Lạt ,Huế có những phong cách hội họa ,mĩ thuật kết hợp truyền thống .

-Biết được một số thônh tin về nghề thêu, triển vọng của nghề và vấn đề đào tạo nghề.

-Yêu thích học nghề thêu, có ý thức chấp hành quy định về vệ sinh, an toàn lao động .

-tích cực tìm hiểu nghề và định hướng nghề nghiệp cho bản thân.

3-PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP NGHỀ THÊU.

Nghề thêu đòi hỏi phải có kĩ năng, kĩ sảo thực hiện các phương pháp thêu cơ bản và vận dụng sáng tạo vào từng mẫu thêu; phải có tính kiên trì , tỉ mỉ chính xác, óc thảm mĩ và am hiểu về hội họa.Vì vậy học nghề thêu ần gấn lí thuyết vs thực hành,tích cực học hỏi, quan sát thiên nhiên và kiên trì r èn luy ện kĩ nâng nghề đê có thể thêu được những sản phẩm đẹp.

4-BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

-Các dụng cụ làm nghề thêu như kéo, kim thêu … phải đe đúng nơi quy định .

– chỗ ngồi thêu đủ ánh sáng, tháng mát, có khăn ẩm lau tay đẻ giữ sạch hành thêu, mẫu thêu luôn bóng, đẹp. BÀI 2

I-VẬT LIỆU DỤNG CỤ THÊU

-Lụa tơ tằm, dai bền, óng mượt, thêu không bị dúm , thường dùng may váy, áo nền tranh cảnh.

-Nhung the mong đẹp, óng ánh , thường may áo dài, khăn, túi…

2, dụng cụ thêu

A, khung thêu

Có 2 loại : khung bộ và khung tròn.

– hai nhành khung được làm bằng gỗ tứ thiết, dài 66cm, gồm 3 phần :

+gốc nhành dài 7cm: dày, rộng (2cm* 5cm)

– thép khung : vót tròn bằng tre già, đường kính 1cm.

+ hai thép dọc, dài theo nền hàng, đặt lọt vào rãnh khung để giữ nền hàng với thân khung.

– hai đinh 5cm, để chốt vào lỗ nhành.

– hai mảnh vải can dài theo nền hàng ộng 30cm, để can với nền hàng.

– hai dây vải dài 2m, để luồn kéo căng chiều ngang .

d, dụng cụ cắt chỉ

– kéo lưỡi cong, cắt được sát chỉ

– mảnh sứ vỡ: manh bát , đĩa có cạnh men sắc, khi cắt tỉa rất thuạn tiện, không gây ố rách, dễ kiém

– lưỡi dao cạo râu, dùng bìa hay da bọc 1 bên, dễ cầm, dễ cắt

E, mễ kê khung

– mễ thấp(cao40cm, dài 50cm)kê khung ngồi gế thấp

– ghế thấp, cao 10cm ,mặt ghế như gế cao, dùng khi kê mễ thấp, thuận tiện khi thêu ơ nhà

1, cách chọn mẫu thêu

a, mẫu thêu khăn

– thêu khăn tay: chọn các mẫu nhỏ .

– thêu khăn trải bàn, trải giường: chọn mẫu vừa và to

B, mẫu thêu vào áo

* áo ngắn : chọn các mẫu nhỏ có đường cong mềm mại

* áo dài : chọn mẫu vừa, to có chiều dài uyển chuyển, thướt tha.

C, mẫu thêu quần áo trẻ em: chọn m ẫu vui nhộn, các hình con vật ngộ nghĩnh, màu sặc sỡ, tươi đẹp

D, mẫu thêu quàn áo thanh niên: các màu tươi sáng, trang nhã, đường nét mềm mại , uyển chuyển

E, mẫu thêu quần áo tuổi trung niên, người cao tuổi: các mẫu đơn gi ả, thanh thoát, màu sắc nhẹ nhàng, sắc độ êm dịu. trầm lắng.

2, cách bố tri mẫu thêu trên sản phẩm

A, bố trí vào áo

B, bố trí mẫu thêu vào váy

bố trí mẫu thêu ở quanh cạp, túi, cạnh bên trái, quanh gấu váy

c, bố trí mẫu thêu trên các sản phẩm khác

– khăn tay: bố trí mẫu thêu ở 1 góc khăn

– khăn quàng dài: bố trí ở 2 đầu khăn.

BÀI 3: PHƯƠNG PHÁP CĂNG KHUNG

1, Chức năng và nhiệm vụ từng bộ phận của khung bộ.

– hai thân khung có nhiệm vụ giữ nền hàng, cuộn từng phần nền hàng.

– 2 nhành có chức năng luồn vào lỗ khung, giữ thân khung thành HCN và giữ dây co căng chiều ngang.

– 2 miếng vải can dài bằng nền hàng , rộng 30cm, khâu chiều dài, 1 bên thành cạp 3cm, luồn vừa thépdọc, một bên can với nền hàng.

– 2 thép ngang có nhiệm vụ khi khung căng, vắt với mép nền hàng để giữ độ căng.

– 2 dây vải dài 2m, dùng để luồn qua thép và nhành để co độ căng đều nền hàng theo của chiều ngang.

– 2 đinh 5cm có nhiệm vụ để chốt vào lỗ nhành, giữ độ căng và định hình khug vững chắc.

2, Quy trình căng khung.

– đặt 1 thân khung lên miếng can, nâng thép dọc ấn vào rãnh khug, từ từ cuộn, tới khi gần hết nền thì dừng lại.

– làm căng nền hàng theo chiều dọc:

– Luồn nhành vào cùg chiều 2 lỗ thân khug

– dựng nghiêg khug, 2 đầu nhành dài chống xuống nền, đạp nhẹ từng đầu. Khi đủ độ căng, chốt đinh vào để định hình.

– Làm căng nền hàng theo chiều ngang: Lật khug úp xuống mặt phản, vắt thép ngang với mép nền 2 bên, luồn dây qua nhành để co căng chiều ngang

– Khung tròn gồm một vòng tròn đườg kính 30cm được gắn với 3 chân cao 40cm, 1 vòng tròn ngoài lồng được vòng tròn trog, các vòng tròn được cuốn một lớp vải để tránh gây ố bẩn nền hàng và tăng độ ma sát khi căng hàng.

2, Quy trình căng khung:

– Đặt nền hàng chỗ có hình mẫu lên vòng tròn trong

– Đặt vòng tròn ngoài chụp lên vòng tròn trong, ấn nhẹ đều tay xuống các phía cho 2 vòng tròn lồng khít với nhau để căng mặt hàng, sau đó lần lượt co nền hàng ở xung quanh để đủ độ căng.

1, Sang mẫu qua giấy than

– Trải phẳng nền hàng lên bàn, đánh dấu chỗ đinh sang mẫu.

– đặt mẫu lên nền hàng chỗ đánh dấu, ghim mẫu với nền hàng để khỏi bị xô lệch

– đặt giấy than vào giữa mẫu và nền hàng, dùng bút chì hay bút bi hết mực , lần lượt tô theo các nét từ trái sang phải, từ dưới lên trên.

– tô xong, lật giấy than lên kiểm tra nét vẽ; nếu còn sót, lật xuống tô tiếp.

2, Sang mẫu qua ánh sáng

– Đặt mẫu lên mặt kính, dùng băng dính đính mẫu vào kính.

– Đặt nền hàng chỗ định thêu lên trên mẫu, qua ánh sáng chiếu ta thấy rõ các đường nét hằn lên trên mặt vải

– Dùng bút chì mềm 3B lần lượt tô từ trái qua phải, từ dưới lên trên

Cách sang mẫu này thuận tiện cho các nền hàng trắng mỏng và kiêu mẫu không bị nhàu nát.

3, Sang mẫy thêu qua mẫu châm thủng

A, cách làm mẫu châm thùng

– Dùng miếng nilon trắng hơi dày hoặc giấy can mờ, đặt bản mẫu thêu lên trên, ghim chặt 2 tờ để không bị xô lệch khi châm

– Dùng 3 lớp vải mỏng để phía dươí lấy kim thêu buộc vào đầu đũa nhô ra 4mm, châm từ trái qua phải, từ dưới lên trên. Các lỗ châm không được cách xa, các nốt châm càng mau thì sang mẫu càng rõ

B , C ách sang mẫu vào nền hàng

– Trải phẳng nền thêu lên trên mặt bàn.

– Đặt mẫu đã châm lên chỗ định sang ở nền hàng, ghim chắc để không bị xô lệch.

1, tư thế ngồi thêu

– Tư thế ngồi thêu: lưng thẳng, mặt hơi cúi, tay phải tì trên khung, tay trái để tự nhiên dưới khung, ngực không tỳ lên thân khung, chân để thoải mái.

2, Chức năng và nhiệm vụ của 2 bàn tay và các ngón tay khi thêu

A, nhiệm vụ của tay phải

– tay phải ở trên khug, bàn tay thường trực trên nền vải.

B, Nhiệm vụ của tay trái

– Tay trái ở dưới khung, bàn tay thường trực dướct mặt nền.

3, thực hành thao tác tay kim theo quy trình

`2)YÊU CẦU KĨ THUẬT

– Thêu nối đầu đoạn thẳng các điểm nối phải thẳng.

Bài 6: THÊU LƯỚT VẶN

– đường lướt vặn phải tròn lẳn, mượt mà. Có thể hình dung như ta đặt sợi chỉ trên nền thêu.

– đường thêu lướt vặn thường diễn tả các hình trang trí đường nét,thêu viền xung quanh các hình có mặt phẳng như đám mây, râu rồng, râu bướm , xương cá, cành cây nhỏ……..

BÀI 7: THÊU BẠT

– Canh chỉ có độ nghiêng và chiều dái vừa phải, phẳng, mịn.

– Hai đường chân chỉ bằng nhẵn.

– Thêu bó là cách thêu có các canh chỉ vuông góc với hình mẫu , liền sát nhau trên một lớp chỉ độn, tạo nên hình thêu bó trên nổi trên nền vải.

– Thêu bó thường dùng chỉ trắng sợi to hoặc màu hài hòa với màu nền, thể hiện các mẫu thêu có bề ngang nhỏ khoảng 6mm. nếu bề ngang quá rộng, canh chỉ sẽ bị bồng hoặc xô lệch

2. YÊU CẦU KỸ THUẬT

– Đường độn thẳng, đều, kín hình mẫu.

BÀI 10 : THÊU SA HẠT – ĐỘT

– Thêu sa hạt là cách thêu tạo thành các hạt tròn nổi rõ trên mặt vải

– Đột là cách thêu có canh chỉ ngắn nổi trên mặt vải

2. YÊU CẦU KỸ THUẬT

– Thêu sa hạt : phải đảm bảo hạt tròn, chắc, đều

– Thêu đột: Các nốt đột nổi rõ, cách đều hoặc sát liền nhau.

– Thêu sa hạt: Thêu nhị hoa, mào hạc, có thể thêu thành hình bông hoa nhỏ

– Thêu đột: Thể hiện nhị hoa, vân mây, cây xa…….

BÀI 11: THÊU ĐÂM XÔ

– Các hướng canh chỉ phải cùng hướng.

– Pha màu tỉa sắc sẫm nhạt hài hòa, sẫm nhạt từ từ từng canh chỉ.

– Là phương pháp được sử dụng nhiều trong các mẫu thêu cỏ cây, hoa lá, đồ vật, chim thú, phong cảnh, nền trời, mặt đất……….

BÀI 14: THÊU GIÁP TỈA

– Các canh chỉ phải xen kẽ lùa sát đúng hướng và tỏa đều.

– Canh chỉ tỉa phải linh hoạt , tỉa cho hào màu, mặt thêu phẳng mịn

– Thêu hoa, lá, chim thú, tranh cảnh

– Thực hành thêu hoa phù dung, hoa sen.

BÀI 15: THÊU CHĂNG CHẶN, LÁT KHOÁN VẢY

– Thêu chăng chặn, thêu khoán vảy là cách thêu tổng hợp

– Chăng chặn: Chăng đường chỉ, chặn từng đoạn (5mm) thể hiện đường thẳng, mặt phẳng.

– Lát khoán vảy: lát chỉ kín nền , khoán các canh chỉ (2mm) thành hình vảy cá.

2,. YÊU CẦU KỸ THUẬT

– Các đường chăng phải song song cách đều nhau

– Các nốt chặn cách đều và so le ở chăng chặn mặt phẳng

B, Thêu lát khoán vảy

– mặt lát phẳng, không bồng chỉ

– Vảy cong đều, canh khoán thẳng đều

– Chăng chặn thể hiện mặt nước khi không thêu kín nèn. Khoán vảy thể hiện cá, vảy rồng, mái ngói cổ, đốt thân cây dừa , cau, lông chim hạc, lông công, trĩ….

BÀI 21 :NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

I-KHÁI NIỆM NIỆM CÁC LOẠI RUA

2)CÁC LOẠI RUA

a)Rua thắt sợi :các nhóm sợi vải được thắt ở một đầu như rua bó mạ, hoặc thắt ở hai đầu như rua chữ I, rua lộn…

II-VẬT LIỆU XÂY DỰNG

a)Vải, lụa :có các canh sợi dệt ngang và dọc thăng góc vs nhau như vải phin, popơlin(katê)…

b)Chỉ:-loại sợi nhỏ cùng màu vs vải nền để rua thắt sợi, rua lưới, thêu nền.

-loại sợi to, bóng để làm rua lộn , rua quấn.

-Bút chì, thước để đo, đánh dấu .

-Kim thâu loại vừa và dài để rút sợi vải và rua : kim loại nhỏ để thêu viền mép rua

-đê đeo tay để gảy kim nhanh, mạnh, không đau tay

III-PHƯƠNG PHÁP CHUNG

1)Rút sợi vải

-Dùng kéo bấm cắt đứt sợi vải cần rút ở cả hai đầu rồi lần lượt rút bỏ từng sợi một

a)Tư thế tay rua

-Tay phải cầm kim xâu chỉ một, tết nút đầu chỉ

b)Thao tác rua

3)Viền mép vải

2)Yêu cầu kĩ thuật

– Rút đủ số sợi vải theo kích thước đường rua, không rút quá ra ngoài mép vải

– Mũi rua đều đặn , đường rua phẳng, không bị dúm.

2)Yêu cầu kĩ thuật

Chùm rua thẳng, đều, đường rua phẳng, không bị dúm

BÀI 23 – RUA THẮT SỢI (Tiếp theo) – RUA LỘN

+ Có 2 kiểu rua lộn:

– rua lộn kép: tạo nên sự chéo nhau ở khoảng giữa 4 cột chữ I

3. YÊU CẦU KỸ THUẬT:

– Rút chỉ đủ kích thước cần thiết.

– Rua chữ I đều đặn, đường rua phẳng.

– Rua lộn cân đối, phẳng, không bị dúm.

– Trang trí kết hợp với viền mép vải xung quanh khăn, gối……..

– Kết hợp rua với thêu để trang trí mặt vỏ gối, khăn hoặc áo, váy trẻ em………

– là hình thức dùng kim và chỉ quấn đều đặn xung quanh một nhóm sợi vải tạo thành cột chỉ hình chữ I

2. Yêu cầu kỹ thuật

– Cột rua được quấn đều đặn , các vòng chỉ vừa sát nhhau , mịn bóng.

– Các cột rua cứng thẳng hàng, song song với nhau, khoảng cách đều đặn, không bị dúm.

– Rua quấn chữ I dùng để viền trang trí xung quanh gối, khăn bàn, khăn ăn…… có yêu cầu kỹ thuật cao.

– là một loại rua quấn, dùng kim, chỉ sợi to, bóng đan quấn xen kẽ 2 nửa của một nhóm sợi vải tạo nên chữ I kép.

2. Yêu cầu kỹ thuật

– Cột rua được đan đều đặn, phẳng, các sợi chỉ đan khít nhau.

– Các cột rua cách đều nhau, cân đối, không bị dúm.

– Rua chữ I kép áp dụng để viền trang trí khăn, gối.

– Phối hợp với kiểu chữ I để tạo nên kiểu rua chữ thọ, rua đồng tiền.

– Là một loại rua quấn, áp dụng kiểu rua chữ I đơn và chữ I kép theo một trình tự nhất định tạo nên hình chữ thọ

2. Yêu cầu kỹ thuật

– Các mũi chỉ quấn sít nhau, mịn bóng, không bị sấn sùi do các mũi chỉ chồng lên nhau, các phần cân đối.

– Các mũi chữ thọ trong hàng rua đều và bằng nhau, hàng rua khong bị dúm.

– Trang trí và viền xung quanh khăn, gối.

– Kết hợp với thêu để tang trí sản phẩm.

BÀI 25 – RUA LƯỚI

I Khái niệm chung;

!I – RUA SÀNG (lưới đơn)

2. Yêu cầu kỹ thuật.

– Rút đủ, đúng số sợi vải cần thiết, không rút ra ngoái mẫu tạo thành các ô vuông đều đặn

– Thao tác rua chính xác, các sợi vải ở 4 cạnh ô vuông được quấn và thắt chặt đều nhau tạo nên những lỗ hổng tròn đều đặn.

– Rua sàng được thực hiện trong các mẫu thêu tổng hợp:

– Rua trong nhị hoa lá, cánh hoa… đã được thêu bó hoặc thêu bạt viền quanh

– Rua thành mảng, làm nền cho các mẫu thêu để trang trí ngực áo, váy….

II- Rua bổ ô ( rua lưới đôi)

– là loại rua lưới, số sợi vải đẻ lại nhiều và là số chẵn , được chia làm 2 nhóm để chăng chỉ theo cột dọc rồi cột ngang làm nổi lên các ô vải hình vuông hơi tròn

2. Yêu cầu kỹ thuật

– Rút sợi đúng kỹ thuật tạo nên các ô vải vuông vắn, đều đặn .

– Các nhóm sợi vải được thắt chặt vừa đủ để tạo thành lỗ rua, làm nổi ô vải. Chi chăng ở mặt trái vải khi chuyển từ ô nọ đến ô kia phải vừa khít, không kéo quá căng làm dúm mặt vải rua

– được áp dụng để trang trí nhị hoa các mẫu thêu tổng hợp, trang trí khăn, ngực áo……

– là loại rua lưới mà cách chăng chỉ tạo nên những đường chỉ hình chữ thập trên các lỗ rua.

2. yêu cầu kỹ thuật

– Các nhóm sợi vải được thắt gọn, đều tay, các canh chỉ chữ thập cân đối, đều nhau trên các ô.

– mặt rua phẳng, không bị dúm.

– Thường được áp dụng rua thành mảng làm nền cho các mẫu thêu trang trí ở ngực áo, váy, khăn trải bàn, khăn ăn………

Top 10 Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Uy Tín Nhất Tại Việt Nam

không còn là một khái niệm xa lạ tại Việt Nam nữa nhờ sự phát triển bùng nổ của công nghệ thông tin và sự ra đời của hàng loạt các sàn giao dịch chứng khoán lớn nhỏ.

Mọi người giờ đây có thể dễ dàng tiếp cận những thông tin của thị trường chỉ với một chiếc smartphone trên tay và nhu cầu đầu tư đang ngày càng tăng cao.

Vậy làm cách nào để kiếm tiền từ chứng khoán và giao dịch chứng khoán online ở đâu? Sàn chứng khoán Việt Nam nào là uy tín nhất?

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn những sở giao dịch chứng khoán như sàn HOSE,HNX và các sàn giao dịch chứng khoán trực tuyến uy tín nhất tại Việt Nam hiện nay (ví như ).

1. Đầu tư chứng khoán là gì? Giao dịch chứng khoán ở đâu?

Đầu tư chứng khoán là hình thức đầu tư thu về lợi nhuận thông qua việc giao dịch chứng khoán hoặc các chỉ số chứng khoán. Có thể chia làm hai hình thức riêng biệt bao gồm:

Đầu tư chứng khoán cơ sở: với hình thức đầu tư này bạn sẽ giao dịch các cổ phiếu, trái phiếu tại những sàn chứng khoán được niêm yết. Bạn sẽ kiếm được lợi nhuận khi cổ phiếu, trái phiếu mà mình sở hữu tăng giá.

Sở hữu cổ phiếu trong nước, nhưng không cho phép giao dịch chứng khoán nước ngoài và cũng không thể giao dịch với mức đòn bẩy đáng kể

Đầu tư chứng khoán phái sinh: Là hình thức đầu tư bằng các công cụ phái sinh như hợp đồng tương lai, giao dịch ký quỹ với hợp đồng chênh lệch(CFD) , hợp đồng quyền chọn.

Với hình thức đầu tư này bạn sẽ không sở hữu cổ phiếu hoặc trái phiếu mà thay vào đó bạn giao dịch bằng những chỉ số của chúng. Lợi nhuận thu về sẽ phụ thuộc vào chênh lệch giá mua và bán tại thời điểm được quy định trong hợp đồng.

Rất đơn giản, bạn có thể mua chứng khoán và các chỉ số của chúng tại các sở giao dịch chứng khoán Việt Nam như HOSE, HNX(không hỗ trợ nhà đầu tư cá nhân) hoặc các sàn và công ty chứng khoán như Upcom, OTC, SSI.

Ngoài ra bạn cũng có thể đầu tư chứng khoán phái sinh với các hợp đồng chênh lệch-CFD(giao dịch đòn bẩy/ký quỹ) tại những sàn giao dịch trực tuyến uy tín như Mitrade .

Mở Tài Khoản Demo Mở Tài Khoản Thật ($50000* tiền ảo miễn phí để luyện tập giao dịch)

2. Top 10 sàn giao dịch chứng khoán trực tuyến uy tín nhất Việt Nam

Giao dịch chứng khoán sẽ thuận tiện hơn nếu bạn lựa chọn đúng một sàn chứng khoán uy tín. Ở phần này mình sẽ giới thiệu 10 sàn giao dịch chứng khoán trực tuyến đáng tin cậy nhất và trước hết mình sẽ giới thiệu sàn uy tín được cấp giấy phép mà mình giao dịch nhiều nhất-Mitrade.

●Sàn giao dịch chứng khoán ký quỹ-Mitrade

Khi chọn sàn mình thường quan tâm đến giấy phép tài chính, chi phí giao dịch, dịch vụ rút/gửi tiền, cộng cụ quản lý rủi ro miễn phí…trong đó, giấy phép tài chính là tiêu chí đầu tiên các trader phải quan tâm đến, ví dụ như:

Tóm lại, khi giao dịch trên sàn cứng khoán ký quỹ, bạn có thể giao dịch các thị trường tài chính toàn cầu với cơ chế đòn bẩy.

Ví dụ, bạn có thể bắt đầu giao dịch 1 lô cổ phiếu GOOGLE với mà có thể hưởng tổng giá trị . Tất nhiên, bạn không sở hữu tài sản cơ sở mà chỉ kiếm tiền từ chênh lệch giá.

Cách này rất phù hợp với những trader chỉ có vốn nhỏ và chỉ muốn kiếm tiền từ chênh lệch giá trong ngắn hạn bất cứ thị trường tăng hay giảm.

* ASIC -Top 3 cơ quan quản lý hàng đầu thế giới trong việc giám sát thị trường chứng khoán và thị trường đầu tư

●Sàn chứng khoán HOSE(Sàn chứng khoán Việt Nam) Sở giao dịch chứng khoán HCM ●Sàn chứng khoán HNX(Sàn chứng khoán Hà Nội) ●Sàn chứng khoán Upcom

Chức năng- Vị thế

·Upcom tạo ra một cơ chế hoạt động vừa chặt chẽ nhưng cũng vừa linh hoạt đem lại quyền lợi chính đáng dành cho doanh nghiệp song song với bảo vệ lợi ích nhà đầu tư.

·thúc đẩy quá trình tham gia thị trường chứng khoán do nhà nước quản lý của các Công Ty Đại Chúng.

Điều Kiện Niêm Yết

·Là cổ phiếu, trái phiếu của các công ty đại chúng và không được niêm yết ở 2 nơi sở giao dịch chứng khoán HOSE và HNX.

·Đã được đăng ký tại trung tâm lưu ký (VSD).

Đơn Vị Giao Dịch

· Đơn vị giao dịch lô chẵn: 100 cổ phiếu/trái phiếu đối với giao dịch khớp lệnh.

· Khối lượng tối thiểu: 10 cổ phiếu/trái phiếu

·Biên độ dao động ±15%

·Giao dịch minh bạch và an toàn do chịu sự quản lý và kiểm soát của cơ quan nhà nước

· Biên độ dao động lớn phù hợp với đầu tư

·Dễ dàng tiếp cận với các thông tin về công ty đại chúng do được công khai tại cổng thông tin của HNX vì vậy nhà đầu tư có thể đưa ra các quyết định chính xác

·Tìm kiếm và lựa chọn đối tác giao dịch dễ dàng nhờ hệ thống giao dịch của HNX và mạng lưới các công ty chứng khoán thành viên

· Rủi ro cao hơn so với giao dịch tại các sở giao dịch chứng khoán

● Sàn giao dịch chứng khoán SHS Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội (mã: SHS) Đặc điểm:

– SHS là một trong những công ty chứng khoán uy tín trên thị trường chứng khoán Việt Nam

– Có nhiều sản phẩm dịch vụ hỗ trợ khách hàng trong giao dịch

– Phong phú các sản phẩm tài chính

– Là công ty tiên phong sở hữu phần mềm giao dịch chứng khoán trực tuyến SHPro.

Sản phẩm giao dịch: môi giới và tự doanh chứng khoán, bảo lãnh và phát hành chứng khoán…v.v

Địa chỉ: Tầng 1-5 Tòa nhà Unimex Hà Nội Số 41 Ngô Quyền Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

● Sàn chứng khoán BSC Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) Đặc điểm:

– Được thành lập ngày 26/11/1999

– Là công ty chứng khoán đầu tiên trong ngành ngân hàng tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam

– Được tổ chức BVQI cấp chứng chỉ đạt tiêu chuẩn quản lý.

– BSC là thành viên của ngân hàng BIDV

Sản phẩm giao dịch: Môi giới chứng khoán, tư vấn tài chính doanh nghiệp, bảo lãnh phát hành

Địa chỉ: Tầng 10, 11 Tháp BIDV 35 Hàng Vôi Hoàn Kiếm Hà Nội.

● Sàn chứng khoán FPTS Công ty cổ phần chứng khoán FPTS Đặc điểm:

– Chính thức hoạt động vào 7/2007

– Là thanh viên của tập đoàn danh tiếng FPT Việt Nam

Thuộc top 10 công ty chứng khoán có thị phần giá trị giao dịch môi giới lớn nhất trên 2 sàn là HOSE và HNX

– Được đánh giá là một trong những công ty có dịch vụ trực tuyến tốt.

Sản phẩm giao dịch: Môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, tự doanh chứng khoán..v.v

Địa chỉ: 52 Lạc Long Quân, quận tây hồ Hà Nội.

3. Giờ giao dịch chứng khoán trên các sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam

Lưu ý:

*Chứng khoán và các chỉ số chứng khoán không giao dịch trong hai ngày thứ 7 và chủ nhật.

*Tất cả các sàn bên trên ngoại trừ Mitrade đều nghỉ lễ tết theo quy định của nhà nước Việt Nam.

*Thời gian giao dịch của Mitrade dựa trên sở giao dịch hàng đầu thế giới, và các loại sản phẩm như chỉ số, cổ phiếu, vàng đều khác nhau, hãy tìm hiểu thêm trên Sàn Mitrade .

*Các giao dịch phái sinh, giao dịch thỏa thuận tại các sàn trên( ngoại trừ Mitrade và OTC) sẽ được thực hiện trong khung giờ từ 8:45 đến 15:00 ngoại trừ thời gian nghỉ trưa từ 11:30 đến 13:00.

☑️ Hơn 100 thị trường,T+0, sàn được quy định

Giao dịch đòn bẩy, 0 hoa hồng, spread thấp

☑️ Công cụ quản lý rủi ro và học trading FREE

4. Hướng dẫn giao dịch chứng khoán cho người mới bắt đầu

Mitrade có 2 loại tài khoản là tài khoản thật và tài khoản demo. Nếu chưa tự tin bạn có thể chọn tài khoản demo để tập giao dịch và làm quen với nền tảng trước

Với tài khoản demo bạn sẽ có:

● Tất cả các thị trường mà Mitrade áp dụng trên tài khoản thật

Còn với tài khoản thật bạn sẽ có:

● 0 hoa hồng, Spread thấp, đòn bẩy lên đến 1:200

● Giao dịch T+0 với hơn 100 thị trường

● Nhận mẹo hay từ các chuyên gia

● Thông báo xu hướng của các thị trường hot

● Cùng rất nhiều hỗ trợ và công cụ giao dịch tuyệt vời

2️⃣ Nạp vốn vào tài khoản giao dịch

Bạn có thể sử dụng rất nhiều phương thức thanh toán để nạp/rút tiền bao gồm các thẻ nội địa. Số tiền nạp tối thiểu là $50 (khoảng 1,1 triệu đồng)

Chọn Thị Trường Bạn Thích Nhất 4️⃣ Mở vị thế giao dịch, tận dụng các công cụ quản lý rủi ro được Mitrade cung cấp để giảm thiểu rủi ro và tối ưu lợi nhuận

Trên Mitrade, các thị trường khác nhau sẽ có tỷ lệ đòn bẩy khác nhau, thông thường các sản phẩm biến động mạnh sẽ được cung cấp mức đòn bẩy thấp hơn ví dụ như Bitcoin là , ngược lại, những sản phẩm ổn định hơn như Forex thì có đòn bẩy lên đến (Có thể giảm thiểu rủi ro cho các trader).

Tỷ lệ đòn bẩy cho cổ phiếu là và cho chỉ số chứng khoán trên sàn Mitrade.

5. Cách chọn sàn chứng khoán Việt Nam uy tín và phù hợp nhất

Mua cổ phiếu nước ngoài hay là trong nước

Thực tế, việc đầu tư cổ phiếu trong nước và nước ngoài thuộc hai hình thức đầu tư hoàn toàn khác nhau.

Với cổ phiếu Việt Nam bạn sẽ được phép mua bán và giao dịch như những tài sản cơ sở thông thường trong khi đó đầu tư cổ phiếu nước ngoài hiện chỉ được chấp nhận dưới hình thức ký quỹ sử dụng hợp đồng chênh lệch(CFD).

Giao dịch ký quỹ cổ phiếu (CFD) sử dụng biến động giá trị cổ phiếu làm cơ sở để nhà đầu tư kiếm lợi nhuận. Vì vậy bạn không cần phải sở hữu chúng và ngoài ra nó còn mang một số đặc điểm ưu việt sau:

● Đòn bẩy tài chính: Khi bạn quyết định giao dịch ký quỹ cổ phiếu cũng là lúc mà đòn bẩy tài chính được áp dụng. Lấy ví dụ tỷ lệ ký quỹ trên là 5% thì đòn bẩy áp dụng cho giao dịch là 1:200. Điều này tương ứng với khả năng khuếch đại lợi nhuận lên gấp 200 nếu như vị thế giao dịch của bạn phát sinh lợi nhuận.

● Lợi nhuận cao: Giá cổ phiếu đang ở mức quá cao và bạn dự đoán rằng nó sẽ phải giảm điều chỉnh. Lúc này bạn sẽ làm gì để có lợi nhuận?

Câu trả lời rất đơn giản, chỉ cần mở một vị thế bán(bán khống) cổ phiếu trên sàn giao dịch ký quỹ là mọi lợi nhuận từ biến động giá giảm sẽ thuộc về bạn.

Đây cũng chính là ưu điểm mà đầu tư cổ phiếu cơ sở tại Việt Nam không cho phép – sự linh hoạt trong phương thức kiếm lợi nhuận ở cả hai chiều của thị trường.

Như vậy, có thể nói cổ phiếu Việt Nam sẽ phù hợp với các nhà đầu tư truyền thống và có số vốn lớn. Còn đầu tư cổ phiếu nước ngoài lại(CFD) lại cho lợi nhuận hấp dẫn với sự đa dạng và linh hoạt trong cách thức, rất phù hợp với các nhà đầu tư nhỏ lẻ với số vốn ít. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những tiêu chí cần phải có khi lựa chọn sàn chứng khoán uy tín.

Các tiêu chí cần suy nghĩ trước khi lựa chọn sàn chứng khoán uy tín

Một sàn chứng khoán uy tín phải là nơi mà trader được bảo vệ quyền lợi ở mức cao nhất, đồng thời chất lượng nền tảng giao dịch và chi phí cũng là những tiêu chí không thể bỏ qua.

Chính vì vậy, tối ưu chi phí bằng cách lựa chọn những sàn giao dịch có chi phí thấp sẽ là ưu tiên cho nhà đầu tư mới.

Thật may là thời điểm hiện tại, có rất nhiều sàn mới đổ bộ vào thị trường Việt Nam. Điều này mang đến sức cạnh tranh lớn và chi phí giao dịch trở thành mục tiêu cạnh tranh gắt gao giữa các sàn. Một số sàn uy tín như sàn Mitrade thậm chí còn không tính phí hoa hồng, và spread cũng rất cạnh tranh.

Một nhà môi giới tốt sẽ cung cấp cho bạn một ứng dụng giao dịch tốt. Sự chăm sóc khách hàng chu đáo, hay các công cụ tiện ích tuyệt vời là điều minh chứng rõ ràng rằng sàn đó đang rất quan tâm đến nhà đầu tư của mình.

Chính vì vậy, giấy phép giao dịch chính là yếu tố không thể bỏ qua nếu bạn muốn tìm một sàn giao dịch chứng khoán uy tín. Một số tổ chức quản lý nổi bật và sàn thành viên có thể kể đến như:

● Ủy ban chứng khoán và đầu tư Úc(ASIC) – Sàn Mitrade ● Cơ quan quản lý tài chính Anh(FCA) – Sàn OANDA ● Hiệp hội tương lai quốc gia (NFA) – Sàn chúng tôi

Chính vì vậy các sàn quốc tế được cấp phép sẽ là lựa chọn tối ưu hơn. Một ví dụ cụ thể là sàn Mitrade được quy định và cấp phép bởi ASIC-Ủy ban chứng khoán và đầu tư Úc.

6. Những câu hỏi thường gặp khi giao dịch chứng khoán trên các sàn chứng khoán online

? Chi phí giao dịch chứng hoán gồm những gì?

Ngoài ra, một số sàn có thể thu thêm phí ẩn, phí quy đổi ngoại tệ và thậm chí cả thuế thu nhập cá nhân. Đây là những khoản phí thường được thêm vào tại những sàn đưa ra mức chênh lệch(Spread) cực thấp để mời gọi những trader thiếu kinh nghiệm.

Vì vậy, trước khi quyết định giao dịch, bạn nên tìm hiểu về tất cả những khoản phí mà mình sẽ phải chịu khi giao dịch.

Có, nhiều sàn giao dịch chứng khoán môi giới cung cấp nhiều công cụ phái sinh như cổ phiếu, chỉ số chứng khoán, kim loại quý, tiền điện tử… Ở mỗi quốc gia khác nhau thì công cụ phái sinh cũng có sự phổ biến khác nhau.

Ví dụ ở Mỹ cổ phiếu, ETF và quyền chọn sẽ phổ biến hơn tất cả. Trong khi đó ở Việt Nam, thị trường giao dịch ký quỹ online lại đang cho thấy sự phát triển mạnh mẽ hơn.

Hầu hết các nhà môi giới đều cung cấp ứng dụng di động. Tuy nhiên chất lượng các ứng dụng lại khác nhau. Điểm số đánh giá trên Google Play có lẽ là thước đo chuẩn mực về chất lượng app hiện tại.

Việc sử dụng điện thoại thông minh để giao dịch mọi lúc mọi nơi đang trở thành xu thế, vì vậy các app mang đến trải nghiệm tốt cho người dùng sẽ được ưu ái hơn rất nhiều.

Nếu không sử dụng phân tích chứng khoán, bạn sẽ chẳng bao giờ xác định được xu hướng thị trường và vì vậy khả năng thua lỗ khi vào lệnh sai thời điểm và đi ngược xu hướng là cực kỳ cao. Việc kết hợp giữa phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật chính là chìa khóa để bạn giải quyết vấn đề này.

Công cụ giao dịch chính là trợ thủ đắc lực giúp bạn phân tích chứng khoán. Tùy thuộc vào chất lượng của nền tảng mà số lượng công cụ sẽ khác nhau.

Lấy vị dụ như , các công cụ giao dịch rất phong phú bao gồm: Công cụ quản lý rủi ro, lịch kinh tế chiến lược giao dịch, phân tích chuyên sâu, dự báo cảm tính.v…v Và còn nhiều nữa, điều này giúp nhà đầu tư phát triển được tối đa khả năng giao dịch của bản thân.

Những nhà môi giới được quy định sẽ có giấy phép hoạt động từ các tổ chức tài chính uy tín thế giới. Một số tổ chức uy tín như : ASIC, FCA, CySEC..v.v Thông thường giấy phép hoạt động sẽ được công khai trên trang chủ của nhà môi giới, nhà đầu tư có thể dễ dàng tìm kiếm chúng.

Để chọn một sàn giao dịch chứng khoán ký quỹ uy tín, cách tốt nhất là dựa vào giấy phép hoạt động của nó. Ngoài ra bạn cũng có thể kiểm tra xem tên miền của sàn có phải là https hay không để tránh trường hợp bị lửa đảo bởi những sàn cố tình đặt tên gọi tương tự theo sàn uy tín.

Có rất nhiều lựa chọn đầu tư như tại các sở giao dịch, sàn giao dịch, các công ty chứng khoán môi giới hay thậm chí là cả thị trường chợ đen.

Tiêu chí lựa chọn sàn giao dịch của tôi là chọn những sàn được cấp phép bởi các tổ chức tài chính uy tín thế giới ví dụ như ASIC

Bạn thiếu tự tin giao dịch? Đừng lo, Mitrade sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này với tài khoản DEMO và tặng 50.000 USD tiền ảo để thực hành giao dịch ( Đ ăng ký chỉ trong 3 bước) và đang triển khai các chương trình hấp dẫn khác :

Nội dung của bài viết này chỉ là ý kiến cá nhân của tác giả, không nhất thiết có ý nghĩa tư vấn đầu tư. Nội dung của bài viết này chỉ mang tính tham khảo và độc giả không nên sử dụng bài viết này như bất kỳ cơ sở đầu tư nào. Nhà đầu tư không nên sử dụng thông tin này để thay thế phán quyết độc lập hoặc chỉ đưa ra quyết định dựa trên thông tin này. Nó không cấu thành bất kỳ hoạt động giao dịch nào và cũng không đảm bảo bất kỳ lợi nhuận nào trong giao dịch. Mitrade sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ kết quả nào dựa trên bài viết này. Mitrade cũng không thể đảm bảo tính chính xác 100% của nội dung trong bài viết này.

So Sánh Samsung Galaxy S10 Và S10 Plus Và S10E Và S10 5G

Cùng với 3 phiên bản Galaxy S10, S10+ và S10e ra mắt tại sự kiện Galaxy Unpacked 2019, Samsung cũng công bố model đặc biệt, có cấu hình mạnh nhất: Galaxy S10 5G.

Các thiết bị Galaxy S mới của Samsung bao gồm bốn thiết bị: Galaxy S10e (trước đây gọi là S10 Lite), Galaxy S10, Galaxy S10 + và Galaxy S10 5G (trước đây gọi là Galaxy X). Thiết bị S10 5G sẽ không khả dụng trong một vài tháng, nhưng ba thiết bị khác hiện đã có sẵn.

Dưới bài viết này , MobiGo xin gởi tới bạn bài viết đánh giá so sánh SamSung Galaxy S10 với S10 +, S10e và S10 5G để giúp bạn tìm được Galaxy S phù hợp với mình.

Samsung Galaxy S10e có giá bán: 750 USD ( 17,4 triệu đồng – phiên bản 128GB) và 850 USD ( 19.8 triệu đồng – phiên bản 256GB).

Samsung Galaxy S10 có giá bán: 900 USD ( 20,9 triệu đồng – phiên bản 128GB) và 1.150 USD ( 26,7 triệu đồng – phiên bản 512GB).

Samsung Galaxy S10 + có giá bán: 1.000 USD ( 23,2 triệu đồng – phiên bản 128GB), 1.250 USD (29 triệu đồng – phiên bản 512GB) và 1.600 USD ( 37,2 triệu đồng – phiên bản 1TB)

Samsung Galaxy S10 5G có giá bán dự kiến là 1.200 USD ( khoảng 28 triệu đồng – phiên bản 256GB )và 1.362 USD ( khoảng 32 triệu đồng – phiên bản 512GB) tại Hàn Quốc.

Các thiết bị Samsung Galaxy S10 đều có thiết kế cao cấp với mặt lưng kính và khung kim loại chắc chắn. Chúng khác nhau về kích thước và trọng lượng, nhưng tất cả đều chung thiết kế.

Samsung mang đến nhiều sự lựa chọn màu sắc cho các phiên bản Samsung Galaxy S10, tùy chọn màu sắc khác nhau giữa bốn thiết bị Samsung S10, S10+, S10e và S10 5G. Có bốn màu sắc tiêu chuẩn bao gồm Prism Green ( màu Xanh Lục Bảo), Prism Blue ( màu Xanh Dương ), Prism Black( màu Đen ) và Prism White ( màu Trắng Ánh Ngọc Trai ). Riêng phiên bản Samsung S10e có thêm màu sắc thứ năm là Canary Yellow (màu Vàng ). Mẫu Samsung S10+ ngoài 4 phiên bản màu tiêu chẩn có thêm hai màu Ceramic White ( màu Trắng Gốm ) và Ceramic Black ( màu Đen Gốm).

Galaxy S10 5G được bổ sung thêm màu Gradient, có thể thay đổi nhiều màu sắc khác nhau theo độ nghiêng.

Màu Gradient của phiên bản S10 5G

Các viền siêu mỏng bao quanh màn hình cong với “nốt ruồi” đặc trưng của các phiên bản Samsung Galaxy S10. “Nốt ruồi” trên bản S10 5G được làm to hơn phiên bản thường do được tích hợp thêm cảm biến TOF và một cảm biến hồng ngoại, giúp tính năng mở khóa bằng khuôn mặt được nhanh chóng và chính xác hơn.

Tính năng chống nước đều được trang bị trên tất cả các phiên bản Samsung Galaxy S10 , đều có khe cắm thẻ nhớ microSD , jack cắm tai nghe 3.5mm, nút Bixby và USB Type-C.

Samsung S10, S10+ và S10 5G đều trang bị cảm biến vân tay trong màn hình siêu âm , trong khi S10e có cảm biến vân tay được đặt ở cạnh sườn bên phải giống như phiên bản tầm trung Samsung S6+.

S10e: 5.8-inch flat, Dynamic AMOLED, Full HD+, 19:9

S10: 6.1-inch curved, Dynamic AMOLED, Quad HD+, 19:9

S10+: 6.4-inch curved, Dynamic AMOLED, Quad HD+, 19:9

S10 5G: 6.7-inch curved, Dynamic AMOLED, Quad HD+, 19:9

Samsung Galaxy đều trang bị màn hinh Dynamic AmoLED, với tỉ lệ 19:9, độ phân giải từ 5,8 inch đến 6,7 inch. Samsung S10e là thiết bị có độ phân giải thất nhất 5,8 inch và Samsung S10 5G là thiết bị có độ phân giải lớn nhất đến 6,7 inch.

Samsung Galaxy S10, S10 + và S10 5G đều có màn hình Infinity-O hai cạnh với cảm biến vân tay siêu âm dưới màn hình, trong khi Galaxy S10e có màn hình Infinity-O phẳng không có cảm biến vân tay dưới màn hình.

Cảm biến siêu âm dưới màn hình Samsung Galaxy S10 5G

Samsung S10e có độ phân giải Full HD + trong khi ba thiết bị Galaxy S10 khác cung cấp độ phân giải Quad HD +. Điều đó có nghĩa là Samsung Galaxy S10 có màn hình sắc nét nhất về mật độ pixel. Trong khi đó thì màn hình Samsung Galaxy S10 + là một trong những màn hình tốt nhất bạn sẽ tìm thấy trên thiết bị di động.

Samsung Galaxy S10e đi kèm với hệ thống camera kép phía sau, kết hợp với camera trước đơn. Phía sau được trang bị hai ống kính với một ống kính siêu rộng 16 MP với khẩu độ f / 2.2, và ống kính rộng Dual Pixel 12 MP với khẩu độ kép f / 1.5 và f / 2.4, tự động lấy nét và hình ảnh quang học ổn định. Mặt trước là một ống kính cảm biến Dual Pixel 10 MP với khẩu độ f / 1.9.

Camera sau của Samsung S10e

Samsung S10 và S10+ đều được trang bị ba camera phí sau, nhưng Samsung S10+ có camera kép phía trước. Trong khi phiên bản S10 tiêu chuân có một camera trước như S10e thì Samsung S10 lại có sự khác biệt tuy cùng có một ống kính với S10e và S10 nhưng nó có thêm cảm biến độ sâu 8MP thứ hai với khẩu dộ f/2.2.

Camera trước của Samsung S10+

Hệ thống ba camera trên cả S10 và S10 + được tạo thành từ hai ống kính giống nhau trên S10e, cùng với ống kính tele 12 MP thứ ba có chức năng ổn định hình ảnh quang học, tự động lấy nét và khẩu độ f / 2.4. Điều này cho phép S10 và S10 + cung cấp zoom quang học.

Camera sau của Samsung S10 và S10+

Galaxy S10 5G bổ sung ống kính thứ tư ở phía sau – cảm biến độ sâu 3D (TOF). Ở mặt trước, nó có cảm biến chính 10 MP giống như các mẫu S10 khác nhưng nó cũng bổ sung cảm biến độ sâu 3D (TOF) ở đây.

Camera sau và trước của Samsung S10 5G

S10e: 6/8GB RAM, 128/256GB bộ nhớ, 3100mAh.

S10: 8GB RAM, 128GB/512GB bộ nhớ, 3400mAh.

S10+: 8/12GB RAM, 128GB/512GB/1TB bộ nhớ, 4100mAh.

S10 5G: 8GB RAM, 256GB bộ nhớ, 4500mAh.

Tất cả các mẫu Samsung Galaxy S10 đều trang bị chip xử lý Qualcomm Snapdragon 855 hay Exynos 9820 tùy thị trường Mỹ hay thị trường khác.

Samsung S10e có hai phiên bản lựa chọn là RAM 6GB với dung lượng lưu trữ 128GB, và RAM 8GB dung lượng lưu trữ 256GB. Samsung S10 cũng có hai phiên bản nhưng đều có RAM 8GB nhưng tùy chọn lưu trữ là 128GB hoặc 512GB.

Samsung S10 + có ba phiên bản thế nhưng có hai phiên bản đều có RAM 8GB với một bộ lưu trữ 128GB và bộ lưu trữ 512GB khác có trang bị trên bản màu Ceramic. Model thứ ba có RAM 12GB và dung lượng lưu trữ 1TB.

S10 5G chỉ có một phiên bản với 8GB RAM với 256GB dung lượng lưu trữ. Tất cả các thiết bị S10 đều cung cấp hỗ trợ microSD để mở rộng lưu trữ lên tới 512GB trừ Samsung S10 5G.

Về dung lượng pin, Samsung S10e có dung lượng nhỏ nhất ở mức 3100mAh, S10 dung lượng 3400mAh, trong khi đó S10 + dung lượng pin lên 4100mAh. S10 5G có dung lượng lớn nhất ở mức 4500mAh. Tất cả các thiết bị Samsung S10 đều có tính năng PowerCharge không dây và sạc không dây Qi 2 chiều, cho phép chúng sạc các thiết bị hỗ trợ Qi khác bằng cách chạm.

Samsung S10 5G là phiên bản S10 duy nhất cung cấp khả năng mạng 5G, còn lại là mạng 4G.

Tất cả bốn thiết bị đều khởi chạy trên Android Pie với phần mềm One UI của Samsung , vì vậy trải nghiệm người dùng giữa bốn thiết bị cầm tay là tương tự nhau, mặc dù S10e bỏ lỡ một số tính năng camera.

Theo cấu hình thì Samsung S10 + là thiết bị tốt nhất nếu bạn không quan tâm đến 5G: với màn hình lớn, camera ba phía sau, camera kép phía trước, pin lớn và tùy chọn RAM lên tới 12GB và dung lượng lưu trữ 1TB.

Trong khi đó phiên bản Samsung S10 với màn hình nhỏ hơn (mặc dù vẫn đủ lớn), camera ba phía sau, camera trước đơn, pin cỡ trung bình, tùy chọn lưu trữ nhỏ hơn nhưng giá cũng rẻ hơn so với S10+.

Samsung S10e là thiết bị rẻ nhất trong số các thiết bị Galaxy S10: màn hình nhỏ nhất, không có cảm biến vân tay trong màn hình, camera kép phía sau, camera trước đơn và pin nhỏ khi so sánh. Mặc dù nó có giá 750USD và nó vẫn có một thiết kế tuyệt vời, vì vậy chiến thắng về giá trị đồng tiền.

Samsung S10 5G dành cho những người hướng đến tương lai: khả năng tương thích mạng 5G, màn hình lớn, camera sau, camera kép phía trước và pin lớn. Với mức giá khá cao khoảng 28 triệu với phiên bản 218GB thì dự kiến khả năng cạnh tranh so với các dòng máy bằng giá sẽ vô cùng khó khăn.

Sau bài viết này hi vọng bạn sẽ có sự lựa chọn tốt nhất nếu có ý định sắm cho mình một chiếc Samsung Galaxy trong “đại gia đình Samsung Galaxy S10” vừa mới ra mắt đầu năm 2019.

Cám ơn bạn đã theo dõi bài viết!

Bạn đang xem bài viết Giaoanlop10 Giao An Lop 10 Minhlesua Doc trên website Sansangdethanhcong.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!