Xem Nhiều 6/2023 #️ Have To” Trong Tiếng Anh – Gia Sư Tiếng Anh Hiệu Quả Cho Người Mất Gốc # Top 12 Trend | Sansangdethanhcong.com

Xem Nhiều 6/2023 # Have To” Trong Tiếng Anh – Gia Sư Tiếng Anh Hiệu Quả Cho Người Mất Gốc # Top 12 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Have To” Trong Tiếng Anh – Gia Sư Tiếng Anh Hiệu Quả Cho Người Mất Gốc mới nhất trên website Sansangdethanhcong.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Cách sử dụng “should /must /have to” trong Tiếng Anh Peakup

Nice to meet you!!

Chào các bạn, lộ trình học Tiếng Anh của các bạn đến đâu rồi, liệu đã làm các bạn thấy hiệu quả chưa? Khi nói về ngữ pháp tiếng Anh, có nhiều bạn học tiếng Anh nói chung đều thấy nhức nhối và có phần “đau đầu” không? Dù có thể đã trải qua nhiều năm trời học tiếng anh (có bạn học từ lớp 3 đến đại học) nhưng vẫn thấy mông lung về ngữ pháp tiếng Anh.

“ Làm như thế nào để sử dụng “should/ must/ have to” ?”, các câu hỏi cứ mọc lên như nấm mà câu trả lời thì không có, đó là do các bạn không học đúng cách, không hệ thống được về cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh. Vậy tài sao các bạn không thử phương pháp dạy học của Tiếng Anh Peakup, đó là cách học Gia sư với 1 lớp chỉ (1_6) học viên cùng với đội ngũ giảng viên tận tâm, có đến 6 năm kinh nghiệm.

1. Cách sử dụng:

  Cách sử dụng Should:

Để diễn đạt một lời khuyên, sự gợi ý, sự bắt buộc (nhưng không mạnh).

VD: He should  study tonight. One should do exercise daily. You should go on a diet.

She should see a doctor about her pain.

Diễn đạt người nói mong muốn điều gì sẽ xảy ra. (Expectation) It should rain (I expect it to rain tomorrow)

VD: My check should arrive next week. (I expect it to arrive next week)

Các cụm từ had better, ought to, be supposed to đều có nghĩa tương đương và cách dùng tương tự với should trong cả hai trường hợp trên (với điều kiện động từ be trong be supposed to phải chia ở thời hiện tại).

VD: John ought to study tonight.

John is supposed to study tonight. John had better study tonight.

 Cách sử dụng Must

có nghĩa “phải”: mang nghĩa hoàn toàn bắt buộc (mạnh hơn should). Với should (nên), nhân vật có thể lựa chọn có thực hiện hành động hay không nhưng với must (phải), họ không có quyền lựa chọn.

VD: George must call his insurance agent today. A car must have gasoline to run.

A pharmacist must keep a record of the prescripton that are filled.

(Dược sỹ phải giữ lại bản sao đơn thuốc đã được bác sỹ kê – khi bán thuốc cho bệnh nhân) An attorney must pass an examination before practicing law.

(Luật sư phải qua một kỳ kiểm tra trước khi hành nghề)

có nghĩa “hẳn là”, “chắc đã”: chỉ một kết luận logic dựa trên những hiện tượng đã xảy ra. John’s lights are He must be asleep.

(Đèn phòng John đã tắt. Anh ta chắc đã ngủ) The grass is wet. It must be raining.

Cách sử dụng have to

Người ta dùng have to thay cho must với nghĩa bắt buộc (nghĩa 1). Quá khứ của nó là had to, tương lai là will have to. Chú ý rằng have to không phải là một trợ động từ nhưng nó mang ý nghĩa giống như trợ động từ hình thái must.

VD: We will have to take an exam next week. George has to call his insurance agent today.

Để diễn đạt một nghĩa vụ trong quá khứ, phải dùng had to chứ không được dùng must.

VD: George had to call his insurance agent yesterday.

Mrs.Kinsey had to pass an examination before she could practice law.

Trong câu hỏi, have to thường được dùng thay cho must để hỏi xem bản thân người hỏi bắt buộc phải làm gì hoặc để diễn đạt sự bắt buộc do khách quan đem lại.

Guest: Do I have to leave a deposit? (Tôi có phải đặt cọc không)

Receptionist: No, you needn’t. But you have to leave your I.D card. I’m sorry but that’s the way it

Trong văn nói, người ta dùng have got to, cũng có nghĩa như have to.

VD: He has got to go to the office tonight.

Đặc biệt, dùng để nhấn mạnh các trường hợp cá biệt:

VD: I have to work everyday except Sunday. But I don’t have got to work a full day on Saturday

2. Bài tập áp dụng:

a. May            b. Will            c. Shall            d. Should

a. must have studied                 c. could have studied b. should have studied                d. must studied

a. could have hurt                    c. must have hurt b. should have hurt                  d. will have hurt

a. should have had                  c. must have b. might have                      d. may have had

a. must have been preparing          c. must be preparing b. will be preparing                 d. will have prepared

a. shouldn’t have driven            c. should have b. would have driven                d. might have driven

a. should have damaged            c. would have damaged c. would damage                  d. must have damaged

a. must have done                 b. should have done c. might have                     d. will have done

a. may run                       c. must be b. may have run                   d. should have run

a. could have lost                  c. would have lost b. should have lost                 d. will have lost

So Sánh “Hơn Kém” Trong Tiếng Anh – Gia Sư Tiếng Anh Hiệu Quả Cho Người Mất Gốc

So sánh “hơn kém” trong Tiếng Anh Peakup

Chào các bạn, lộ trình học tiếng Anh của các bạn như thế nào? Cách học của bạn đã hiệu quả và làm hài lòng các bạn chưa? Liệu các bạn có mắc phải những lỗi sai như mình không? Mình đã sai về ngữ pháp rất nhiều trước khi tìm đến lớp học Tiếng Anh Peakup. Khóa học gia sư Peakup với thiết kế theo mô hình học gia sư (1_6 học viên trong một lớp) đã giúp mình học Tiếng Anh hiệu quả hơn.

Và bài học ngày hôm nay, gia sư Peakup xin giới thiệu đến các bạn cách sử dụng “so sánh hơn kém”.

1. Cách dùng:

Trong loại so sánh này người ta chia làm hai dạng: tính từ và phó từ ngắn (chỉ có một hoặc hai âm tiết khi phát âm) và tính từ, phó từ dài (3 âm tiết trở lên). Khi so sánh không ngang bằng:

Đối với tính từ và phó từ ngắn chỉ cần cộng đuôi -er. (thick – thicker; cold-colder; quiet-quieter)

Đối với tính từ ngắn có một phụ âm tận cùng (trừ w,x,z) và trước đó là một nguyên âm, phải gấp

đôi phụ âm cuối. (big-bigger; red-redder; hot-hotter)

Đối với tính từ, phó từ dài, thêm more hoặc less trước tính từ hoặc phó từ đó (more beautiful; more important; more believable).

Đối với tính từ tận cùng là phụ âm+y, phải đổi y thành -ier (happy-happier; dry-drier; pretty- prettier).

Đối với các tính từ có hậu tố -ed, -ful, -ing, -ish, -ous cũng biến đổi bằng cách thêm more cho dù chúng là tính từ dài hay ngắn (more useful, more boring, more cautious)

Trường hợp đặc biệt: strong-stronger; friendly-friendlier than = more friendly

Chú ý khi đã dùng more thì không dùng hậu tố -er và ngược lại. Các ví dụ sau là SAI: more prettier, more faster, more better

Chú ý:

 Chỉ một số phó từ là có đuôi –er, bao gồm: faster, quicker, sooner, latter.

Nhớ dùng dạng thức chủ ngữ của đại từ sau than, không được dùng dạng tân ngữ. Ví dụ về so sánh không ngang bằng:

VD: John’s grades are higher than his sister’s. Today is hotter than yesterday.

This chair is more comfortable than the other.

He speaks Spanish more fluently than I. (không dùng than me) He visits his family less frequently than she does.

This year’s exhibit is less impressive than last year’s.

So sánh không ngang bằng có thể được nhấn mạnh bằng cách thêm much hoặc far trước cụm từ so sánh.

VD: A waterlemon is much sweeter than a a lemon. His car is far better than yours.

Henry’s watch is far more expensive than mine.

That movie we saw last night was much more interesting than the one on TV. She dances much more artistically than her predecessor.

He speaks English much more rapidly than he does Spanish.

– Danh từ cũng được dùng để diễn đạt phép so sánh ngang bằng hoặc hơn/kém. Chú ý dùng tính từ bổ nghĩa

đúng với danh từ đếm được hoặc không đếm được.

VD: He earns as much money as his brother. They have as few classes as we.

Before payday, I have as little money as my brother.

VD: I have more books than she. February has fewer days than March.

Their job allows them less fredom than ours does.

– Khi so sánh một người/ một vật với tất cả những người hoặc vật khác phải thêm else sau

anything/anybody…

VD: He is smarter than anybody else in the class.

Lưu ý:

 Đằng sau as và than của các mệnh đề so sánh có thể loại bỏ chủ ngữ nếu nó trùng hợp với chủ ngữ thứ nhất, đặc biệt là khi động từ sau than và as ở dạng bị động. Lúc này than và as còn có thêm chức năng của một đại từ quan hệ thay thế.

VD: Their marriage was as stormy as had been expected (Incorrect: as it had been expected).

He worries more than was good for him. (Incorrect: than it/ what was good for him).

Các tân ngữ cũng có thể bị loại bỏ sau các động từ ở mệnh đề sau THAN và AS: Don’t lose your passport, as I did last

VD: (Incorrect: as I did it last year). They sent more than I had ordered. (Incorrect: than I had ordered it).

She gets her meat from the same butcher as I go to. (Incorrect: as I go to him).

2. Bài tập áp dụng:

Điền vào chỗ trống

1 Who is the …….. (tall) person in your family?

2 My mum is the ……… (good) cook in the world.

3 December is the…….. (cold) month of the year in my country.

4 What’s the………. (dangerous) animal in the world?

5 Ethan is the ……… (happy) boy that I know.

6 Where are the ………… (nice) beaches in your country?

7 She bought the ………. (big) cake in the shop.

8 Who is the ………… (famous) singer in your country?

Phương Pháp Học Tiếng Anh Hiệu Quả Cho Người Mất Gốc

Cùng là học tiếng Anh, nhưng mỗi người lại có một mục đích khác nhau, từ đi xin việc, du học đến du lịch, kết nối với những người ngoại quốc. Mỗi mục đích sẽ quyết định đến cách thức học khác nhau.

Một số ngành nghề chú trọng đến các kỹ năng đọc, viết nhiều hơn; số khác lại chỉ cần nghe nói và giao tiếp được là đủ. Hãy xác định cho mình 1 mục đích học tiếng Anh theo tiêu chí CỤ THỂ và DÀI HẠN. Từ đó, hãy xây dựng được một kế hoạch xuyên suốt cho mình, chỉ tập trung vào nó và đạt được hiệu quả cao nhất có thể.

Xác định đúng mục đích giúp bạn sớm có được phương pháp học tiếng anh hiệu quả

– Đầu vào gồm Nghe và Đọc

– Đầu ra gồm Nói và Viết

Hãy hoàn thành tốt phần đầu vào rồi sau đó xử lý tiếp đầu ra. Khi mới bắt đầu học lại tiếng Anh, hãy chú trọng vào 2 phần là phát âm và từ vựng. Chỉ có nắm vững chúng thì mới có thể nhận rõ mặt từ, nghe được và nói được. Đây là một lưu ý không thể bỏ qua nếu muốn xây dựng được phương pháp học tiếng Anh hiệu quả cho mình.

Vậy thì học theo cách nào đây?

Thứ nhất, để học phát âm, các bạn cần đi theo lộ trình từ các âm tiết đơn đến âm tiết đôi, học phát âm theo cặp. Sau đó tập trung vào các yếu tố cao hơn là Ngữ điệu, Giản âm, Nối âm, bật âm đuôi để phát âm giống với người bản ngữ. Khi học phát âm, hãy kết hợp nó với ngôn ngữ cơ thể để nhớ lâu hơn và phản xạ nhạy bén hơn khi gặp lại chúng sau này.

Tham gia các lớp học ở trung tâm cũng giúp bạn dễ dàng xây dựng được cách học tiếng anh hiệu quả cho mình

3. Học Đọc – Viết sau

Để Đọc – Viết cần học ngữ pháp tiếng Anh nhưng không nên quá quan trọng và áp lực vì nó. Học ngữ pháp có thể thực hiện qua nhiều cách. Truyền thống nhất là học thuộc công thức, áp dụng làm bài tập để nhớ. Cách khác là tăng cường đọc báo, xem tin tức hàng ngày trên các website tiếng Anh. Điều này không chỉ giúp nâng cao vốn từ, dễ tiếp thu cấu trúc một cách tự nhiên mà còn nhận được nhiều tri thức, thông tin của nhân loại.

Sau đó kết hợp bằng việc viết, tóm tắt và nêu quan điểm/ ý kiến cá nhân về những thông tin vừa tiếp nhận. Việc này vừa giúp ôn lại từ mới, lại còn kích thích phát triển tư duy tiếng Anh và nâng cao khả năng phản biện trong những đề tài luận sau này.

Ngoài ra cũng rất khuyến khích các bạn viết email, nhật ký, trò chuyện… thường xuyên và đều đặn bằng tiếng Anh. Bởi những yếu tố tưởng chừng rất nhỏ nhặt này lại rất quan trọng để có thể tự xây dựng phương pháp học tiếng anh hiệu quả tại nhà.

Với mỗi học viên của IDP LANGUAGE, việc học tiếng Anh nói chung và tiếng anh giao tiếp nói riêng không còn là áp lực mà trở nên rất thú vị và hấp dẫn. Chúng tôi có các khóa học tiếng anh trực tuyến giúp bạn xây dựng kĩ năng tiếng anh cần thiết từ căn bản tới nâng cao vừa hiệu quả và tiết kiệm chi phí cũng như thời gian.

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ TRỰC TUYẾN IDP LANGUAGE

Thời gian làm việc 24/7

Address: 128 Phan Đăng Lưu, P.3, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM

Tel: (08) 38455957 – Hotline: 0987746045 – 0909746045

Email: idplanguage@gmail.com

Website: www.idplanguage.com

Phương Pháp Học Tiếng Anh Cho Người Mất Gốc Hiệu Quả Nhất

Ở bài viết này, tôi sẽ chia sẻ cho bạn phương pháp học tiếng cho người mất gốc bằng cách xem phim mà không cần phụ đề. Xem phim không chỉ cải thiện khả năng nghe, nói, mà còn gia tăng cả vốn từ vựng và ngữ pháp. Đây là phương pháp học tiếng Anh được nhiều bạn, đặc biệt là những người mất gốc tiếng Anh áp dụng.

Giờ bạn hãy nói về một vấn đề mà bạn có thể gặp phải khi nghe tiếng Anh. Đặc biệt là khi xem phim. Bạn không hiểu những gì bạn nghe được. Nguyên nhân không phải có thể đến từ việc bạn không có từ vựng, hoặc giọng đọc quá nhanh khiến bạn không thể nghe họ nói gì.

Trước tiên, bạn phải làm cho nó dễ dàng ngay từ đầu. Ví dụ, nếu bạn có thể nghe tài liệu bằng tiếng Anh trên điện thoại thông minh của bạn, hãy tìm một ứng dụng cho phép thay đổi tốc độ chạy để bạn có thể làm chậm hoặc tăng tốc độ lên những gì bạn đang nghe thấy. Nếu bạn luyện nghe trên máy tính của bạn, cũng có những chương trình làm tốt điều đó. Sau đó, bất cứ khi nào bạn gặp khó khăn khi nghe, hãy sử dụng các ứng dụng làm chậm bài nghe. Bạn có nhiều thời gian để suy nghĩ. Bạn có nhiều thời gian để khiến những từ có cách phát âm khó trở nên rõ ràng hơn, bạn có nhiều thời gian để đoán nghĩa của những cụm từ và cụm từ mới. Mấu chốt ở đây là hãy làm cho bài nghe trở nên dễ dàng hơn khi mới nghe. Hãy nghe với tốc độ chậm hơn, hãy chọn những diễn giả có phong cách diễn đạt dễ hiểu. Hãy chọn những nội dung dễ như các bài luyện nghe hoặc các cuộc phỏng vấn trước khi học tiếng Anh qua phim. Bắt đầu từ những điều nhỏ. Nhưng chưa dừng ở đó. Học theo phương pháp “Easy to hard training” đòi hỏi bạn phải học từ dễ đến khó. Vì vậy, một khi khả năng nghe tiếng Anh của bạn được cải thiện, bạn phải tăng dần độ khó. Ví dụ, nếu bạn đang nghe một diễn giả từ từ và bạn có thể hiểu tất cả mọi thứ, thay vì lắng nghe ở tốc độ bình thường, hãy tăng tốc độ lên. Bạn vẫn có thể hiểu được nội dung nhưng bạn sẽ cảm thấy một chút khó chịu. Điều này sẽ giúp bạn trở nên quen với việc nói nhanh. Mấu chốt ở đây là bạn luôn phải thúc đẩy mình tiến bộ. Nếu bạn tiếp tục nghe một cái gì đó dễ dàng, kĩ năng nghe của bạn sẽ không cải thiện. Vì vậy, bạn phải luôn thách thức chính mình. Vì vậy, lắng nghe ở tốc độ nhanh hơn. Ngoài ra, đừng chỉ nghe cùng một người. Nghe những người nói khác nhau với phong cách nói khác nhau. Và sau đó, bắt đầu xem phim không có phụ đề. Nếu nó vẫn còn khó khăn, bạn có thể làm chậm phim 5% hoặc 10%, bạn có thể làm chậm hơn nếu vẫn thấy khó. Một khi bạn đã quen với nó, bạn có thể bắt đầu xem phim ở tốc độ bình thường. Một khi bạn đã quen với nó, bạn có thể bắt đầu xem phim ở tốc độ bình thường.

Bạn đang xem bài viết Have To” Trong Tiếng Anh – Gia Sư Tiếng Anh Hiệu Quả Cho Người Mất Gốc trên website Sansangdethanhcong.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!