Xem Nhiều 9/2022 ❤️️ Hướng Dẫn Cách Viết Bài Luận Tiếng Anh Về Bình Đẳng Giới ❣️ Top Trend | Sansangdethanhcong.com

Xem Nhiều 9/2022 ❤️ Hướng Dẫn Cách Viết Bài Luận Tiếng Anh Về Bình Đẳng Giới ❣️ Top Trend

Xem 316,503

Cập nhật thông tin chi tiết về Hướng Dẫn Cách Viết Bài Luận Tiếng Anh Về Bình Đẳng Giới mới nhất ngày 30/09/2022 trên website Sansangdethanhcong.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 316,503 lượt xem.

Các Kiểu Nhà Trong Tiếng Anh

Cách Phát Âm Tiếng Việt Qua Các Vùng Miền

Từ Vựng Tiếng Anh Về Vấn Đề Xã Hội Hiện Nay

Thu Hẹp Khoảng Cách Giàu Nghèo

Bộ Lạc Là Gì? Phân Tích Hiện Tượng Xã Hội Này / Tâm Lý Xã Hội Và Các Mối Quan Hệ Cá Nhân

Phụ nữ bị coi thường (Women were despised) Phụ nữ không có quyền công dân như nam giới (Women did not have citizenship which was similar to men’s)

Phụ nữ không có quyền tham gia các vấn đề về chính trị và xã hội (Women were not entitled to participate in political and social issues)

Phụ nữ không có quyền lên tiếng về bất cứ vấn đề gì bởi họ phải phục tùng lời của nam giới, phụ thuộc vào nam giới về mọi mặt. (Women were not empowered to raise their voice about anything because they had to obey men’s requests and depended on men in every aspects of life).

Nay: Bình đẳng giới đã trở nên thân thuộc hơn (In the psent: Gender equality becomes much more familiar)

Phụ nữ được coi trọng (Women are valued)

Mặt tốt của bình đẳng giới (Bright sides of gender equality)

Xóa bỏ tư tưởng lạc hậu: trọng nam khinh nữ (To eliminate backward conception: Male chauvinism)

Mặt trái của bình đẳng giới (The dark side of gender equality)

Đôi khi, phụ nữ quá chú trọng đến công việc mà bỏ bê gia đình (Sometimes, women pay much attention to their work without taking care of their families)

Tỷ lệ phụ nữ độc thân ngày càng cao vì họ cho rằng họ có thể tự lo cho bản thân mà không cần lập gia đình. (The proportion of single women is increasing since they believe that they are capable of taking care of themselves without getting married).

Tổng kết lại tầm quan trọng của bình đẳng giới: Bình đẳng giới là một quan điểm cực kỳ tiến bộ, và cũng là quan điểm cần thiết trong xã hội hiện đại. Chúng ta cần phải phát huy hơn nữa vai trò của mỗi cá nhân nói chung và toàn xã hội nói riêng trong việc xây dựng một xã hội bình đẳng giới. (Gender equality is a significantly progressive perspective as well as a necessary one in a modern society. It is vital to further promote the role of each inpidual in general and the whole society in particular in enhancing a gender-equal society.) Nâng cao vai trò của người phụ nữ trong xã hội (To enhance the role of women in society)

Bài dịch:

Đất nước phát triển và văn minh hơn (The country is more developed and civilized)

Các từ/cụm từ mới:

Phụ nữ được hưởng quyền công dân như nam giới (Women have the same access to citizenship as men)

First of all, it is important to understand what is gender equality for proper application. Gender equality means fair treatment between men and women. This means that women also have an equal role as men and to be facilitated for study and development, assisting them to have high opportunities to improve their qualification. Besides, gender equality implies the rights of men and women are equally respected.

Women were not empowered to raise their voice about anything because they had to obey men’s requests and depended on men in every aspect of life. Nevertheless, nowadays, such bad things have changed. Gender equality becomes much more familiar, indicating that women are valued. Thanks to these changes, women have high chances to have access to employment and study opportunities which are the same as men’s. Women no longer have to stay at home, and they are able to go out, go to work and be independent in the economic aspect.

Thanks to gender equality, society has gained many of achievements. Firstly, it can be said that backward conception which is male chauvinism is eliminated. A number of parents have no conception of having a son anymore. In fact, numerous parents enjoy a happy life with their daughters. Also, men and women have equal rights with the disappearance of male chauvinism. Next, the role of women in society is enhanced with the aid of gender equality. Women are allowed to participate in social activities; therefore, they get a high chance to contribute more to the development of the society in various fields such as economy, politics, and environment.

More importantly, the country is more developed and civilized. As narrow conception is abolished and replaced by positive thoughts, the country is civilized from time to time. This shows that until now, women have been in charge of important positions in the state apparatus. This bright side of gender equality is undeniable as its results are significantly proved in our modern society.

Gender equality is a significantly progressive perspective as well as a necessary one in modern society. It is vital to further promote the role of each inpidual in general and the whole society in particular in enhancing a gender-equal society.

Số từ: 766

Mặc dù bình đẳng giới là một vấn đề không quá mới lạ nhưng vẫn gây ra nhiều tranh cãi trên phạm vi toàn thế giới. Mỗi quốc gia, mỗi vùng đất lại có quan niệm khác nhau về bình đẳng giới và chính điều này đã dẫn đến những khác biệt nhất định trong phạm vi về bình đẳng giới. Tuy nhiên, với sự tiến bộ của hệ tư tưởng của nhiều quốc gia, ngày nay, bình đẳng giới đã đóng vai trò quan trọng trong xã hội và thay đổi cách nhìn của toàn thế giới về vấn đề giới tính. Trước hết, điều quan trọng là chúng ta cần hiểu bình đẳng giới tính nghĩa là gì để có thể áp dụng một cách đúng đắn. Bình đẳng giới có nghĩa là sự đối xử công bằng giữa nam và nữ. Điều đó có nghĩa là, phụ nữ và nam giới có vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện học tập và phát triển như nhau. Bên cạnh đó, bình đẳng giới còn mang hàm ý là quyền của nam giới và phụ nữ là tương đương. Phụ nữ có quyền tham gia các vấn đề về chính trị, xã hội cũng như được quyền đưa ra các quan điểm và có tiếng nói riêng của mình; do đó, họ cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật như nam giới. Đây là một tư tưởng tiên tiến cần được duy trì và áp dụng một cách phù hợp để làm xã hội hiện đại trở nên tốt hơn. Tuy nhiên, phải mất một khoảng thời gian dài trước khi tư tưởng này xuất hiện. Trong quá khứ, không có khái niệm bình đẳng giới. Bình đẳng giới là khái niệm xa lạ và không được tận dụng nhiều. Kết quả là, phụ nữ bị coi thường, từ đó dẫn đến một thực tế là, phụ nữ không được đi học, họ phải ở nhà làm việc nhà. Thậm chí nhiều trường hợp, phụ nữ bị đánh đập và mất quyền công dân. Điều tồi tệ hơn là, suy nghĩ đó đã dẫn tới tư tưởng gọi là tư tưởng trọng nam khinh nữ. Hơn thế nữa, phụ nữ không có quyền công dân như nam giới. Do bị tước đoạt quyền công dân, phụ nữ không có quyền tham gia các vấn đề về chính trị và xã hội. Phụ nữ không có quyền lên tiếng về bất cứ vấn đề gì bởi họ phải phục tùng lời của nam giới, phụ thuộc vào nam giới về mọi mặt. Tuy nhiên, ngày nay, những tư tưởng xấu đó đã thay đổi. Ngày nay, khái niệm bình đẳng giới đã trở nên thân thuộc hơn, từ đó, phụ nữ được coi trọng. Nhờ những thay đổi này, phụ nữ có nhiều cơ hội được tiếp cận những cơ hội về việc làm và học tập tương tự như nam giới. Phụ nữ không còn phải ở nhà nữa mà họ có thể ra ngoài xã hội, đi làm và độc lập về kinh tế. Bên cạnh đó, phụ nữ được hưởng quyền công dân như nam giới, giúp họ không còn bị lăng mạ như trước kia nữa. Đặc biệt hơn, phụ nữ được hưởng quyền công dân như nam giới. Ngày này, phụ nữ được quyền tham gia các vấn đề về chính trị, xã hội, kinh tế như biểu quyết, hoặc nắm các chức vụ quan trọng. Ngoài ra, phụ nữ có quyền sử dụng quyền công dân của mình trong các vấn đề khác nhau. Sự tiến bộ như vậy hoàn toàn là một bước chuyển lớn đối với một xã hội nói chung và với phụ nữ nói riêng. Nhờ có bình đẳng giới mà xã hội đã đạt được những thành tựu nhất định. Đầu tiên, có thể nói rằng, tư tưởng lạc hậu trọng nam khinh nữ đã bị xóa bỏ. Nhiều bậc cha mẹ không còn tư tưởng là bắt buộc phải có con trai. Trên thực tế, rất nhiều gia đình tận hưởng một cuộc sống hạnh phúc bên những người con gái của họ. Bên cạnh đó, nam nữ được bình quyền do tư tưởng trọng nam khinh nữ đã không còn nữa. Một thành tự khác là vai trò của người phụ nữ trong xã hội đã được nâng cao nhờ có bình đẳng giới. Nữ giới được tham gia các hoạt động xã hội, do đó, họ đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của xã hội trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, chính trị, và môi trường. Quan trọng hơn, đất nước phát triển và văn minh hơn. Do những tư tưởng xấu bị loại bỏ và được thay thế bởi những tư tưởng tích cực nên đất nước ngày càng văn minh hơn. Điều này cho thấy rằng, phụ nữ đảm nhiệm một phần các chức vụ quan trọng trong bộ máy nhà nước. Mặt tốt của bình đẳng giới là không thể phủ nhận bởi kết quả của nó được chứng minh rất nhiều trong xã hội hiện đại của chúng ta. Mặc dù bình đẳng giới có những lợi ích như vậy, nhưng nó vẫn mang lại một số điểm yếu. Đôi khi, phụ nữ quá chú trọng đến công việc mà bỏ bê gia đình. Thực tế là nữ giới đóng một vai trò quan trọng trong công việc của họ khiến họ phải dành nhiều thời gian để giải quyết công việc của mình thay vì chăm sóc cho chồng con. Bên cạnh đó, tỷ lệ phụ nữ độc thân ngày càng cao vì họ cho rằng họ có thể tự lo cho bản thân mà không cần lập gia đình. Những hạn chế như vậy cần được giảm bớt để đảm bảo sự phát triển cân bằng của thế giới nói chung và của mỗi quốc gia nói riêng. Bình đẳng giới là một quan điểm cực kỳ tiến bộ, và cũng là quan điểm cần thiết trong xã hội hiện đại. Chúng ta cần phải phát huy hơn nữa vai trò của mỗi cá nhân nói chung và toàn xã hội nói riêng trong việc xây dựng một xã hội bình đẳng giới.

Tải xuống MIỄN PHÍ ngay

Bộ tài liệu học tốt tiếng Anh độc quyền của Language Link Academic (cập nhật 2022)!

Kiểm tra tiếng Anh miễn phí ngay cùng chuyên gia khảo thí đến từ Anh Quốc

& nhận những phần quà hấp dẫn!

Đón xem series phim hoạt hình học tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo và tiểu học,

tham gia trả lời các câu hỏi đơn giản, giành ngay những phần quà giá trị!

Cách Phân Biệt Mẫu Câu: Ai

Giúp Học Sinh Phân Biệt Các Kiểu Câu: Ai Là Gì ? Ai Làm Gì ? Ai Thế Nào ?

Phân Biệt Chủng Tộc Tiếng Anh Là Gì?

Biệt Thự Song Lập Là Gì? Khác Với Biệt Thự Đơn Lập Ở Điểm Nào

Biệt Thự Song Lập Là Gì ??? Khái Niệm Và Ưu Điểm Của Loại Hình Nhà Ở Này

Bạn đang xem bài viết Hướng Dẫn Cách Viết Bài Luận Tiếng Anh Về Bình Đẳng Giới trên website Sansangdethanhcong.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

Yêu thích 1865 / Xu hướng 1955 / Tổng 2045 thumb
🌟 Home
🌟 Top