Xem Nhiều 12/2022 #️ Kế Hoạch: Tổ Chức Cuộc Thi “Tìm Hiểu Dịch Vụ Công Trực Tuyến” Trên Địa Bàn Thành Phố Hà Nôi / 2023 # Top 21 Trend | Sansangdethanhcong.com

Xem Nhiều 12/2022 # Kế Hoạch: Tổ Chức Cuộc Thi “Tìm Hiểu Dịch Vụ Công Trực Tuyến” Trên Địa Bàn Thành Phố Hà Nôi / 2023 # Top 21 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Kế Hoạch: Tổ Chức Cuộc Thi “Tìm Hiểu Dịch Vụ Công Trực Tuyến” Trên Địa Bàn Thành Phố Hà Nôi / 2023 mới nhất trên website Sansangdethanhcong.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Thực hiện Kế hoạch số 245/KH-UBND ngày 28/12/2018 về Phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thành phố năm 2019. Ngày 4/4/2019, UBND Thành phố ban hành kế hoạch Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn thành phố Hà Nội

I. Mục đích, yêu cầu

1. Muc đích

– Phố biến rộng rãi cách thức sử dụng dịch vụ công trực tuyến của Thành phố ( https://dichvucong.hanoi.gov.vn/dich-vu-truc-tuyen), các dịch vụ thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến, mức độ sử dụng, lệ phí, phí, thời hạn giải quyết, hồ sơ giải quyết…. nhằm giúp cho cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn Thành phố thấy được lợi ích, hiệu quả của Dịch vụ công trực tuyến mang lại qua đó góp phần nâng cao tỷ lệ sử dụng Dịch vụ công trực tuyến và kết quả giải quyết Thủ tục hành chính.

– Tìm ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến của thành phố, tạo diễn đàn giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình triến khai và thực hiện dịch vụ công trực tuyến của Thành phố.

– Cuộc thi nhằm hưởng ứng Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 9/11 trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019.

2. Yêu cầu

Cuộc thi cần được tổ chức với tinh thần nghiêm túc, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, huy động được sự tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn Thành phố.

II. Đối tượng, hình thức dự thi, nội dung thi và thời hạn nộp bài thi

1. Đối tượng

Là công dân Việt Nam từ đủ 12 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống và làm việc trên địa bàn thành phố Hà Nội trừ thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo, tố giúp việc và những bộ phận cán bộ trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức cuộc thi.

2. Hình thức dự thi

3. Nội dung thi

Nội dung thi gồm các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận tìm hiểu một số nội dung cơ bản về Dịch vụ công trực tuyến và một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp, giáo dục và đào tạo, lao động, thương binh và xã hội được thực hiện trên cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Hà Nội (https://dichvucong.hanoi.gov.vn/).

4. Thu, nộp bài thi

– Các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị Thành phố tổ chức triến khai cuộc thi đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị mình; Lập hòm thư điện tử để thu nhận bài dự thi (Thời gian nhận bài dự thi trước 17h00 ngày 06/9/2019); tập họp bài thi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị mình gửi về hòm thư điện tử của Ban Tổ chức cuộc thi Thành phố: timhieudvctructuven2019@gmail.com. Thời hạn nộp bài thi: trước 17h00 ngày 16/9/2019.

– UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức cuộc thi tại địa phương; lập hòm thư điện tử để thu nhận bài dự thi (Thời gian nhận bài dự thi trước 17h00 ngày 06/9/2019); tập họp các bài thi của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên thuộc các cơ quan, đơn vị trường học có trụ sở đóng trên địa bàn và nhân dân cư trú tại địa phương; tổ chức chấm sơ khảo bài thi tại địa phương; tập hợp 100 bài thi xuất sắc gửi về hòm thư điện tử của Ban Tổ chức cuộc thi Thành phố: timhieudvctructuven2019@gmail.com. Thời hạn nộp bài thi: trước 17h00 ngày 16/9/2019.

bientap bientap_sogtvt@hanoi.gov.vn

Kế Hoạch Tổ Chức Cuộc Thi Viết “Tìm Hiểu Luật An Ninh Mạng” Trong Công An Tỉnh / 2023

– Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 198/KH-BCA ngày 30/5/2019 của Bộ Công an trong Công an tỉnh.

– Thông qua cuộc thi nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng những nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng (sau đây gọi tắt là Luật) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật cho cho cán bộ, chiến sỹ (CBCS), Đoàn viên, Hội viên trong Công an toàn tỉnh nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức tôn trọng, chấp hành và bảo vệ an ninh mạng; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong tình hình mới, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương; áp dụng đồng bộ các quy định của pháp luật để phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, chống đối về Luật và chính sách an ninh mạng của Nhà nước ta.

– Cuộc thi còn là một trong các hoạt động thiết thực hưởng ứng thực hiện “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2019 trong lực lượng Công an toàn tỉnh.

– Trong quá trình tổ chức cuộc thi phải đảm bảo quán triệt đầy đủ, chính xác các văn bản của Đảng, Nhà nước và của Bộ Công an về việc tổ chức triển khai thi hành Luật.

– Phải xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị, Công an các huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là Công an các đơn vị, địa phương), các đoàn thể trong việc phối hợp tổ chức cuộc thi bảo đảm tính kịp thời, hiệu quả, thiết thực và tiết kiệm.

– Phát động đến 100% CBCS trong toàn lực lượng tham gia dự thi theo hình thức tập thể hoặc cá nhân, trừ thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký giúp việc các Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi.

II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 1. Tổ chức phát động cuộc thi

– Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương tổ chức phát động cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật An ninh mạng” tại đơn vị mình trong tháng 8 năm 2019 sau khi nhận được Kế hoạch này.

– Đối tượng dự thi: Tất cả CBCS trong lực lượng Công an toàn tỉnh.

2. Thể lệ, bộ câu hỏi cuộc thi, đáp áp và các tài liệu phục vụ việc chấm thi

– Thể lệ, bộ câu hỏi cuộc thi: Thực hiện theo thể lệ của Ban Tổ chức Công an tỉnh và bộ câu hỏi cuộc thi do Ban Tổ chức cuộc thi Bộ Công an ban hành.

-Đáp áp và các tài liệu phục vụ việc chấm thi thực hiện theo đáp án và các tài liệu phục vụ việc chấm thi do Ban tổ chức cuộc thi Bộ Công an ban hành.

-Thời gian gửi bài dự thi: Từ ngày nhận được thể lệ, bộ câu hỏi cuộc thi đến hết ngày 10/11/2019.

-Đơn vị nhận bài dự thi: Bài dự thi gửi về đơn vị PV01 (qua Đội pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp).

4. Tổ chức chấm thi, tổng kết và trao giải cuộc thi

-Tổ chức chấm thi tại Công an tỉnh (vòng sơ khảo): Ban Giám khảo cuộc thi tổ chức chấm thi từ ngày 18/11/2019 đến 22/11/2019.

-Tổ chức tổng kết và trao giải: Ban Tổ chức cuộc thi tổng kết vào trao giải vào đầu tháng 12/2019.

-Sau khi có kết quả chấm thi vòng sơ khảo, Ban tổ chức cuộc thi chọn 03 (ba) bài thi đạt giải xuất sắc nhất (giải nhất và nhì) gửi về Ban tổ chức cuộc thi Bộ Công an để tham gia cuộc thi ở Bộ Công an (vòng chung khảo) trước ngày 10/12/2019.

5.1. Giải thưởng tổ chức tại Công an tỉnh

– Tập thể: 01 giải nhất: 3.000.000 đồng; 01 giải nhì: 2.000.000 đồng; 02 giải ba, mỗi giải: 1.000.000 đồng.

– Cá nhân: 01 giải nhất: 2.000.000 đồng; 02 giải nhì, mỗi giải: 1.500.000 đồng; 03 giải Ba, mỗi giải: 1.000.000 đồng; 05 giải khuyến khích, mỗi giải: 500.000 đồng.

– Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho tập thể, cá nhân có bài dự thi đạt giải và một số tập thể, cá nhân khác có thành tích trong đóng góp tổ chức cuộc thi.

5.2. Giải thưởng tổ chức tại Bộ Công an

– Một giải đặc biệt: 30.000.000 đồng.

– Một giải nhất: 20.000.000 đồng.

– Mười giải nhì, mỗi giải: 15.000.000 đồng.

– Hai mươi giải ba, mỗi giải: 10.000.000 đồng.

– Năm mươi giải khuyết khích, mỗi giải: 5.000.000 đồng.

– Một số giải phụ khác theo quyết định của Ban Tổ chức cuộc thi của Bộ Công an, mỗi giải 5.000.000 đồng.

Kinh phí tổ chức cuộc thi được bố trí từ ngân sách nhà nước và các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác nếu có (sẽ có bản dự trù sau).

Cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật An ninh mạng” trong Công an tỉnh

Căn cứ Kế hoạch số 178/KH-CAT ngày 14/8/2019 của Công an tỉnh Sóc Trăng, về tô chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật An ninh mạng” trong Công an tỉnh.

Căn cứ thể lệ cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật An ninh mạng” của Ban Tổ chức Cuộc thi Bộ Công an ban hành.

Căn cứ Quyết định số 2078/QĐ-CAT ngày 14/8/2019 của Giám đốc Công an tỉnh, thành lập Ban Tổ chức và Tổ Thư ký giúp việc Cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật An ninh mạng” trong Công an tỉnh.

Ban Tổ chức Cuộc thi Công an tỉnh ban hành thể lệ và Bộ câu hỏi Cuộc thi như sau:

– Tất cả cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng Công an tỉnh.

– Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký giúp việc Ban Tổ chức không được tham gia dự thi.

– Tập thể: không quá 05 thành viên trong bài dự thi.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI

Trả lời 09 câu hỏi về một số nội dung của Luật An ninh mạng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018 (Ban hành kèm theo Thể lệ này).

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi viết bằng tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy, không photocopy.

– Nghiêm cấm các trường hợp lợi dụng bài dự thi để vu khống, bịa đặt, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam; vi phạm đạo đức, thuần phong, mỹ tục và các vi phạm pháp luật khác.

– Trường hợp vi phạm các quy định trên sẽ bị hủy bài thi hoặc hủy giải thưởng hoặc tùy theo mức độ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật hoặc của ngành.

– Bài dự thi được thực hiện bằng tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy trên giấy; đánh số trang theo thứ tự. Trường hợp bài dự thi có nhiều trang phải đóng lại thành quyển. Trang bìa bài dự thi ghi rõ: Bài dự thi tìm hiểu Luật An ninh mạng; họ tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; chức vụ; cấp bậc hàm; đơn vị công tác hoặc học tập; dân tộc.

– Mỗi bài dự thi có độ dài tối thiểu 20 trang A4.

– Khuyến khích các bài dự thi thực hiện công phu, hình thức đẹp, có hình ảnh, tư liệu phong phú.

Mỗi cá nhân chỉ được tham gia 01 bài dự thi.

4. Thời gian, địa điểm nhận bài thi

– Thời gian nhận bài thi: đến hết ngày 10/11/2019.

– Địa điểm nhận bài dự thi: Bài dự thi gửi về đơn vị PV01 (qua Đội Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp).

5. Lưu giữ và sử dụng bài dự thi

– Ban Tổ chức cuộc thi Công an tỉnh lựa chọn các bài dự thi có chất lượng để tổ chức chấm vòng sơ khảo và trao giải tại Công an tỉnh.

– Riêng các bài dự thi đạt giải tại Công an tỉnh, Ban tổ chức cuộc thi chọn 03 (ba) bài thi có điểm số cao nhất gửi về Ban tổ chức cuộc thi ở Bộ Công an để tham gia cuộc thi ở Bộ Công an (vòng chung khảo).

– Phòng Tham mưu Công an tỉnh lưu giữ bài dự thi vòng sơ khảo; Bài dự thi vòng chung khảo lưu giữ tại Bộ Công an; bài dự thi tại đạt giải cao vòng chung khảo sẽ được đăng tải, giới thiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng của Công an nhân dân và được sử dụng làm tư liệu để phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Luật An ninh mạng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày, tháng, năm nào, có hiệu lực từ ngày, tháng, năm nào? Nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng?

Sự cần thiết xây dựng và ban hành Luật An ninh mạng? Theo đồng chí, vấn đề nào là cần thiết nhất, vì sao?

Điều 2 Luật An ninh mạng quy định: “An ninh mạng là sự bảo đảm hoạt động trên không gian mạng không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân”. Đồng chí hãy phân tích khái niệm trên để chứng minh sự phù hợp với tình hình thực tế hiện nay?

Hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia là gì? Tại sao phải xây dựng, ban hành quy định bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia? Nội dung bảo vệ hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia được thể hiện như thế nào? So sánh sự giống và khác nhau giữa “Hệ thống thông tin quan trọng quốc gia” được quy định trong Luật An toàn thông tin mạng năm 2015 và “Hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia” trong Luật An ninh mạng năm 2018?

Theo đồng chí, Luật An ninh mạng quy định về việc bảo vệ quyền con người như thế nào?

Những nội dung chính của công tác phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng? Đồng chí hãy nêu vai trò và trách nhiệm của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet, các dịch vụ giá trị gia tăng trên không gian mạng trong phòng ngừa, xừ lý hành vi xâm phạm an ninh mạng?

Luật An ninh mạng quy định như thế nào về bảo đảm an ninh thông tin trên không gian mạng? Đồng chí đánh giá như thế nào khi các thế lực thù địch, phản động, chống đối xuyên tạc hoạt động xử lý tin giả, thông tin sai sự thật, thông tin xấu độc là vi phạm quyền con người, quyền tự do ngôn luận?

Vấn đề lưu trữ dữ liệu, đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam được quy định như thế nào trong Luật An ninh mạng? Đồng chí hãy nêu những luận cứ chứng minh quy định này phù hợp với thông lệ quốc tế, điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia, không cản trở sự phát triển kinh tế và cản trở các doanh nghiệp nước ngoài tham gia vào nền kinh tế Việt Nam?

PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG AN TỈNH

Kế Hoạch Tổ Chức Cuộc Thi Viết “Tìm Hiểu Pháp Luật Về Khiếu Nại, Tố Cáo” / 2023

Thứ năm – 27/11/2014 09:07

Kế hoạch Tổ chức cuộc thi viết “tìm hiểu pháp luật về khiếu nại, tố cáo”

Căn cứ công văn số 1616/SGD&ĐT-PC ngày 23/10/2014 của Sở giáo dục và đào tạo Vĩnh Phúc về việc hướng dẫn triển khai cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về khiếu nại, tố cáo”, Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về khiếu nại, tố cáo” cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU 1. Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng những nội dung cơ bản của Luật khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, giảng viên và nhân viên nhà trường nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật về khiếu nại tố cáo.2. Cuộc thi cần được tổ chức thiết thực, hiệu quả, huy động được sự tham gia của đông đảo cán bộ, giảng viên và nhân viên.II. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC, NỘI DUNG THI 1. Đối tượng Toàn bộ cán bộ, giảng viên, nhân viên của nhà trường.2. Hình thức thi: thi viết – Bài dự thi phải ghi rõ: Họ tên, tuổi, dân tộc, địa chỉ; trình bày sạch đẹp có đóng bìa, được đánh máy hoặc viết tay trên khổ giấy A4 (khuyến khích các bài viết tay), đánh số trang theo thứ tự. – Không nhận và chấm bài sao chép, photocoppy. 3. Nội dung thi: Trả lời câu hỏi của Ban chỉ đạo cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về khiếu nại, tố cáo” (Ban hành kèm theo kế hoạch này). Các đơn vị, cá nhân truy cập vào website của Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc: sogđt.vinhphuc.gov.vn hoặc website của trường Cao đẳng Vĩnh Phúc chúng tôi hoặc liên hệ với phòng Thanh tra để biết thêm thông tin chi tiết về câu hỏi và thể lệ cuộc thi.III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN1. Thông tin tuyên truyền về cuộc thi (Từ ngày 30/10/2014).Thông tin tuyên truyền về cuộc thi đến toàn thể cán bộ viên chức, nhân viên, học sinh sinh viên trên website, đài truyền thanh của nhà trường.2. Tổ chức làm bài dự thi (Từ ngày 03/11/2014 đến 20/11/2014)Các phòng, khoa, tổ, trung tâm vận động 100% cán bộ, giảng viên và nhân viên tham gia dự thi. Chỉ tiêu phấn đấu đạt 100% bài thi đảm bảo hiệu quả.3. Tổ chức thu bài thi– Đối với các phòng, khoa, tổ, trung tâm: nộp bài thi về phòng Thanh tra trước ngày 21/11/2014.– Nhà trường nộp bài về phòng Tư pháp thị xã Phúc Yên trước ngày 25/11/2014.

Kế Hoạch Tổ Chức Cuộc Thi Tìm Hiểu 90 Năm Ngày Truyền Thống Ngành Tuyên Giáo Của Đảng / 2023

Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 – 01/8/2020), Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”.

I. MỤC ĐÍCH

– Nhằm tuyên truyền về lịch sử 90 năm xây dựng và phát triển ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 – 01/8/2020). Qua đó, nâng cao nhận thức và phát huy những kinh nghiệm để vận dụng linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả trong đổi mới nội dung, phương thức công tác Tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay.

– Tuyên truyền, đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn xã hội; qua đó, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

– Góp phần đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

II. THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI 1. Hình thức thi

Thi trắc nghiệm trên mạng VCNET. Triển khai thi và thông báo kết quả thi hằng tuần. Trả thưởng các cuộc thi tuần qua đường bưu điện hoặc tài khoản cá nhân.

2. Thời gian thi

– Thời gian thi trắc nghiệm được tiến hành hàng tuần, bắt đầu tuần thi thứ nhất từ ngày 23/3/2020, kết thúc vào ngày 13/7/2020.

– Thời gian thi mỗi tuần được tính từ 10h00′ thứ hai hằng tuần và kết thúc vào 9h00′ thứ hai tuần kế tiếp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1. Đối với cấp Trung ương 1.1. Ban Chỉ đạo Cuộc thi

Đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng ban; đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Phó Trưởng ban.

Thành viên gồm đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành: Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Thông tấn xã Việt Nam; Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam; Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng; Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị, Bộ Công an…

1.2. Ban Tổ chức Cuộc thi

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Cuộc thi làm Trưởng ban Tổ chức Cuộc thi; đồng chí Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam làm Phó Trưởng ban Thường trực; đồng chí Tổng Biên tập Tạp chí Tuyên giáo làm Phó Trưởng ban.

Thành viên gồm đại diện lãnh đạo một số vụ, đơn vị của Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện lãnh đạo một số cơ quan báo chí phối hợp tổ chức Cuộc thi: Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Báo Đại biểu nhân dân, Báo Quân đội Nhân dân, Báo Công an Nhân dân, Báo Tiền phong, Báo điện tử VietNamNet, Báo điện tử VnExpress, Báo Thanh Niên, Báo điện tử Dân trí, Báo điện tử Zing.vn.

1.3. Ban Nội dung

Đồng chí Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi làm Trưởng ban.

Thành viên gồm một số nhà khoa học của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đại diện lãnh đạo Hội Nhà Báo Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền; đại diện lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương.

1.4. Ban Thư ký Cuộc thi

Đồng chí Phó Tổng Biên tập Thường trực Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam làm Trưởng ban.

Thành viên gồm đại diện các vụ, đơn vị thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Vụ Tổ chức – Cán bộ, Văn phòng Ban, Tạp chí Tuyên giáo.

2. Đối với cấp tỉnh, thành phố, đảng bộ trực thuộc Trung ương

Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội ở Trung ương chỉ đạo, tổ chức triển khai Cuộc thi; chỉ đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn, cơ quan báo chí của tổ chức mình mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng, giới thiệu, quảng bá về Cuộc thi; kịp thời đưa tin, bài phản ánh về Cuộc thi; cập nhật câu hỏi thi và thông tin kết quả Cuộc thi hằng tuần; tuyên truyền Lễ Tổng kết Cuộc thi.

3. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

– Là cơ quan thường trực Cuộc thi.

– Phối hợp với các cơ quan báo chí tổ chức Cuộc thi.

– Phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) quản trị, vận hành mạng VCNET và phần mềm Cuộc thi trắc nghiệm bảo đảm an toàn.

– Thông báo kết quả và trả thưởng Cuộc thi theo Kế hoạch và Thể lệ Cuộc thi.

4. Các cơ quan báo chí phối hợp

Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Tạp chí Tuyên giáo, Báo đại biểu Nhân dân, Báo Quân đội Nhân dân, Báo Công an Nhân dân, Báo Tiền phong, Báo điện tử VietNamNet, Báo điện tử VnExpress, Báo Thanh Niên, Báo điện tử Dân trí, Báo điện tử Zing.vn.

Liên kết đường link Cuộc thi; mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về truyền thống 90 năm Ngành Tuyên giáo của Đảng; tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về Cuộc thi; kịp thời đưa tin, bài về Cuộc thi; cập nhật câu hỏi thi và thông tin kết quả Cuộc thi trắc nghiệm hằng tuần; Lễ Tổng kết Cuộc thi.

5. Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel)

Tiếp tục hỗ trợ phần mềm Cuộc thi trên mạng VCNET; tiếp tục phối hợp với Văn phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương và Trung tâm Kỹ thuật thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam quản lý, vận hành phần mềm Cuộc thi.

6. Tổ Biên tập và quản trị nội dung mạng VCNET

Phối hợp với Ban Thư ký Cuộc thi cung cấp thông tin kết quả Cuộc thi lên mạng VCNET; thực hiện tốt công tác biên tập và quản trị nội dung trong thời gian diễn ra Cuộc thi.

7. Trao giải Cuộc thi và Tổng kết Cuộc thi 7.1. Trao giải Cuộc thi tuần

– Hằng tuần công bố kết quả Cuộc thi trên các báo in và báo điện tử.

– Trao giải, trả thưởng Cuộc thi tuần theo Thể lệ Cuộc thi

– Giao Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam ký các quyết định giải thưởng cuộc thi hằng tuần của Cuộc thi.

7.2. Tổng kết Cuộc thi

– Tổ chức Chương trình nghệ thuật “Giữ trọn niềm tin” và Lễ Tổng kết Cuộc thi vào cuối tháng 7 năm 2020, nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 – 01/8/2020). Chương trình được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam; trực tuyến trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; tiếp sóng trên một số đài phát thanh – truyền hình Trung ương và địa phương.

– Tặng Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho Ban Tuyên giáo cấp ủy trực thuộc Trung ương và các tổ chức chính trị – xã hội ở Trung ương có số lượng người dự thi nhiều nhất.

– Tặng Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho tập thể và cá nhân đã có nhiều thành tích trong tổ chức Cuộc thi.

IV. KINH PHÍ

Kinh phí tổ chức Cuộc thi từ ngân sách và nguồn xã hội hóa, do Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam chi trả./.

Ban Tuyên giáo Trung ương

Công An Tỉnh Quảng Bình: Ban Hành Kế Hoạch Tổ Chức Cuộc Thi Viết “Tìm Hiểu Luật An Ninh Mạng” / 2023

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai Cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật An ninh mạng” trong Công an tỉnh Quảng Bình.

Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi viết bằng chữ tiếng việt, viết tay hoặc đánh máy, không photocopy. Đối tượng dự thi là cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Quảng Bình. Để tham gia cuộc thi mỗi cá nhân hoặc tập thể (không quá 05 thành viên) trả lời theo 09 câu hỏi cụ thể như sau:

Câu 1. Luật An ninh mạng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày, tháng, năm nào, có hiệu lực từ ngày, tháng, năm nào? Nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng?

Câu 2. Sự cần thiết xây dựng và ban hành Luật An ninh mạng? Theo đồng chí, vấn đề nào là cần thiết nhất, vì sao?

Câu 3. Điều 2 Luật An ninh mạng quy định: “An ninh mạng là sự bảo đảm hoạt động trên không gian mạng không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân”. Đồng chí hãy phân tích khái niệm trên để chứng minh sự phù hợp với tình hình thực tế hiện nay?

Câu 4. Hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia là gì? Tại sao phải xây dựng, ban hành quy định bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia? Nội dung bảo vệ hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia được thể hiện như thế nào? So sánh sự giống và khác nhau giữa “Hệ thống thông tin quan trọng quốc gia” được quy định trong Luật An toàn thông tin mạng năm 2015 và “Hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia” trong Luật An ninh mạng năm 2018?

Câu 5. Theo đồng chí, Luật An ninh mạng quy định về việc bảo vệ quyền con người như thế nào?

Câu 6. Những nội dung chính của công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm an ninh mạng? Đồng chí hãy nêu vai trò và trách nhiệm của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet, các dịch vụ giá trị gia tăng trên không gian mạng trong phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng?

Câu 7. Luật An ninh mạng quy định như thế nào về bảo đảm an ninh thông tin trên không gian mạng? Đồng chí đánh giá như thế nào khi các thế lực thù địch, phản động, chống đối xuyên tạc hoạt động xử lý tin giả, thông tin sai sự thật, thông tin xấu độc là vi phạm quyền con người, quyền tự do ngôn luận?

Câu 8. Vấn đề lưu trữ dữ liệu, đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam được quy định như thế nào trong Luật An ninh mạng? Đồng chí hãy nêu những luận cứ chứng minh quy định này phù hợp với sự thông lệ quốc tế, điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia, không cản trở sự phát triển kinh tế và cản trở các doanh nghiệp nước ngoài tham gia vào nền kinh tế Việt Nam?

Theo đồng chí, Nhà nước và công dân cần làm gì để “xây dựng không gian mạng lành mạnh” theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật An ninh mạng?

Cuộc thi được tổ chức nhằm tuyên truyền phổ biến sâu rộng những nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong Công an tỉnh, nâng cao hiểu biết, ý thức tôn trọng, chấp hành và bảo vệ an ninh mạng; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, chống đối trong và ngoài nước về Luật An ninh mạng và chính sách của Đảng, Nhà nước ta về an ninh mạng.

Bài tham gia dự thi phải bảo đảm yêu cầu về nội dung và hình thức do ban tổ chức quy định. Mỗi cá nhân chỉ được tham gia 01 bài dự thi và gửi về Ban tổ chức trước 17h00′ ngày 04/11/2019. Cơ cấu giải thưởng ở Công an tỉnh gồm: Một giải nhất; hai giải nhì; năm giải ba; mười giải khuyến khích và một số giải phụ khác. Ban Tổ chức cuộc thi Công an tỉnh chọn 03 bài thi xuất sắc nhất để gửi về Ban tổ chức cuộc thi ở Bộ Công an.

Lãnh đạo Công an tỉnh yêu cầu Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương tổ chức phát động cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật An ninh mạng” trong đơn vị, địa phương mình trong buổi giao ban đầu tiên sau khi nhận được Kế hoạch tổ chức cuộc thi; cuộc thi phải được tổ chức với tinh thần nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, bảo đảm 100% cán bộ, chiến sĩ trong Công an tỉnh Quảng Bình tham gia dự thi theo hình thức tập thể hoặc cá nhân.

Pháp chế – PV01

Bạn đang xem bài viết Kế Hoạch: Tổ Chức Cuộc Thi “Tìm Hiểu Dịch Vụ Công Trực Tuyến” Trên Địa Bàn Thành Phố Hà Nôi / 2023 trên website Sansangdethanhcong.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!