Xem Nhiều 11/2022 #️ Khấu Trừ Thuế Thu Nhập Cá Nhân Tại Nguồn Là Gì? Bạn Đã Biết Chưa? / 2023 # Top 13 Trend | Sansangdethanhcong.com

Xem Nhiều 11/2022 # Khấu Trừ Thuế Thu Nhập Cá Nhân Tại Nguồn Là Gì? Bạn Đã Biết Chưa? / 2023 # Top 13 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Khấu Trừ Thuế Thu Nhập Cá Nhân Tại Nguồn Là Gì? Bạn Đã Biết Chưa? / 2023 mới nhất trên website Sansangdethanhcong.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Khái niệm khấu trừ thuế TNCN tại nguồn có vẻ còn khá xa lạ với nhiều người. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cùng các bạn làm rõ khấu trừ thuế TNCN tại nguồn là gì và tại sao phải khấu trừ thuế TNCN tại nguồn.

1. Khấu trừ thuế TNCN tại nguồn là gì?

Khấu trừ thuế TNCN tại nguồn được quy định trong Điều 28, Nghị định 65/2013/NĐ-CP. Theo quy định này thì khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tại nguồn là việc một tổ chức hay cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số tiền phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập.

Thuế khấu trừ tại nguồn là một hình thức của các loại thuế thu nhập mà cơ quan thuế sẽ thu bằng cách khấu trừ ngay vào khoản tiền mà người trả thu nhập trả cho người nhận thu nhập.

Trách nhiệm khấu trừ thuế khi trả thu nhập cho các cá nhân tại công ty đã được quy định Khoản 1 Điều 31 Nghị định 65/2013/NĐ-CP. Theo đó, người chủ khi chi trả tiền lương cho người lao động trong doanh nghiệp của mình sẽ không trả luôn toàn bộ số lương ghi trên hợp đồng lao động mà sẽ phải giữ lại một phần trong số lương đó để giao nộp cho cơ quan thuế. Đây chính là phần thuế lương phải nộp vì người lao động đó có nguồn thu nhập là lương. Và trong trường hợp này, phần thuế lương đó tồn tại dưới hình thức thuế khấu trừ tại nguồn.

2. Tại sao phải khấu trừ thuế TNCN tại nguồn?

Việc áp dụng thuế khấu trừ tại nguồn sẽ tạo thuận lợi cho công tác thu thuế. Cũng như góp phần giảm thiểu hành động trốn thuế của người phải đóng thuế TNCN. Đây là mục đích chính khi áp dụng khấu trừ thuế thu nhập tại nguồn.

Nếu như cá nhân ở trong nước có thu nhập ở nhiều nơi. Thì việc nộp thuế thu nhập và quyết toán thuế thu nhập được thực hiện như sau: Thuế thu nhập hàng tháng được khấu trừ tại từng nơi chi trả thu nhập. Hết năm phải kê khai, quyết toán tại nơi làm việc cuối cùng của năm. Cách thực hiện này sẽ làm công tác thu thuế được thực hiện dễ dàng hơn. Thuận tiện cho cơ quan thuế cũng như người có nghĩa vụ nộp thuế.

Trường hợp cá nhân có các khoản thu nhập từ nhiều nguồn mà không áp dụng hình thức khấu trừ thuế thu nhập tại nguồn thì cơ quan quản lý rất khó để biết được liệu rằng cá nhân đó có gian lận trong việc khai báo và nộp thuế TNCN hay không. Áp dụng thuế khấu trừ tại nguồn là một cách hiệu quả để tránh hành vi trốn thuế. Nếu NLĐ chưa đủ điều kiện để nộp thuế TNCN mà vẫn bị thu thuế thì sẽ được hoàn thuế lại.

Khấu Trừ Thuế Tại Nguồn Là Gì? Khấu Trừ Thuế Tncn Tại Nguồn? / 2023

Khấu trừ thuế tại nguồn là gì? Tại sao phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tại nguồn? Quy định của pháp luật về việc khấu trực thuế thu nhập cá nhân tại nguồn?

Cơ sở pháp lý

Giải quyết vấn đề

Trong nền kinh tế thị trường, thuế thu nhập cá nhân được coi là công cụ phân phối thu nhập đảm bảo công bằng xã hội giữa các cá nhân thuộc các tầng lớp dân cư trong xã hội đảm bảo nguồn thu quan trọng cho ngân sách nhà nước và góp phần điều tiế nền kinh tế. Do đó đóng thuế thu nhập cá nhân là quyền và nghĩa vụ của mọi công dân. Hiểu đầy đủ về thuế là tiền đề để mỗi cá nhân thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình. Bài viết sau đây sẽ cung cấp các thông tin cần thiết về thuế thu nhập cá nhân. Khoản tiền thuế mà người có thu nhập phải trích nộp một phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu khác vào ngân sách nhà nước sau khi đã tính các khoản được giảm trừ được gọi là thuế thu nhập cá nhân. Và những cá nhân, tổ chức thực hiện tính trừ số thuế phải nộp nào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập gọi là khấu trừ thuế.

Thuế: Thuế là một khoản thu bắt buộc, không bồi hoàn trực tiếp của Nhà nước đối với các tổ chức và các cá nhân nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu của Nhà nước vì lợi ích chung

Khấu trừ thuế là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập

Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập. Theo đó, các loại thu nhập phải khấu trừ thuế theo quy định tại Điều 28 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP bao gồm: Thu nhập của cá nhân không cư trú, bao gồm cả trường hợp không hiện diện tại Việt Nam; Thu nhập từ tiền lương, tiền công, tiền thù lao, kể cae tiền thù lao từ hoạt động môi giới, thu nhập của cá nhân từ hoạt động đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp; thu nhập từ đầu tư vốn, thu nhập từ chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú, chuyển nhượng chứng khoán, thu nhập từ trúng thưởng, thu nhập từ bản quyền, thu nhập từ nhượng quyền thương mại

Khấu trừ thuế tại nguồn: Thuế khấu trừ tại nguồn là một hình thức của các loại thuế thu nhập mà cơ quan thuế sẽ thu bằng cách khấu trừ ngay vào khoản tiền mà người trả thu nhập trả cho người nhận thu nhập.

Thứ hai, mục đích và ý nghĩa của việc khấu trừ thuế thu nhập và khấu trừ thuế thu nhập tại nguồn

Để kiểm soát quá trình đóng thuế của việc áp dụng thuế khấu trừ tại nguồn sẽ tạo thuận lợi cho công tác thu thuế cũng như góp phần giảm thiểu hành động trốn thuế của người phải đóng thuế thu nhập cá nhân. Đây chính là mục đích chính khi áp dụng khấu trừ thuế thu nhập tại nguồn.

Đối với các đối tượng có các khoản thu nhập từ nhiều nguồn, cơ quan quản lý không thể kiểm soát được thì việc thất thoát thuế sẽ diễn ra rất phổ biến. Do đó việc áp dụng hình thức khấu trừ thuế thu nhập tại nguồn giúp cơ quan chức năng biết được các trường hợp gian lận trong khai báo và nộp thuế thu nhập cá nhân, tránh các hành vi trốn thuế

Ví dụ: Khi nhà xuất bản trả nhuận bút cho người viết sẽ không trả toàn bộ số tiền được ghi trên hợp đồng mà sẽ giữ lại một phần để nộp cho cơ quan thuế, chính là thuế nhuận bút mà người viết phải đóng vì có thu nhập là tiền nhuận bút. Đây cũng là một hình thức thuế khấu trừ tại nguồn.

Thứ ba, các trường hợp khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

Thứ tư, các trường hợp khấu trừ thuế tại nguồn

Thuế khấu trừ tại nguồn (còn có cách gọi khác là thuế thu tại nguồn, thuế tạm thu, thuế trích thu, thuế khấu lưu, …) là một hình thức của các loại thuế thu nhập mà cơ quan thuế sẽ thu bằng cách khấu trừ ngay vào khoản tiền mà người trả thu nhập trả cho người nhận thu nhập.Trách nhiệm khấu trừ thuế khi trả thu nhập cho cho cá nhân như sau của công ty được quy định tại Khoản 1 Điều 31 Nghị định 65/2013/NĐ-CP như sau

” a) Đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân có ký hợp đồng lao động: Hàng tháng tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập khấu trừ thuế của từng cá nhân căn cứ vào thu nhập tính thuế tháng và biểu thuế Lũy tiến từng phần; tạm tính giảm trừ gia cảnh theo bản khai của người nộp thuế để tính số thuế phải nộp trong tháng, thực hiện khấu trừ thuế và không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc khai tạm tính giảm trừ gia cảnh này. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khai thuế, nộp thuế vào ngân sách nhà nước theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 30 Nghị định này và theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

b) Đối với các khoản tiền công, tiền chi khác cho cá nhân không ký hợp đồng lao động: Tổ chức, cá nhân chỉ trả thu nhập có trách nhiệm tạm khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% trên số thu nhập trả cho cá nhân. Cá nhân có thu nhập tạm khấu trừ thuế quy định tại Khoản này không phải khai thuế theo tháng.

Do đó, công ty phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật như sau

– Các cá nhân lao động thời vụ, cộng tác viên hoặc hợp đồng lao động dưới 3 tháng nếu mức lương một tháng nhỏ hơn 2.000.000 thì không phải khấu trừ thuế 10%.

– Các nhân nêu trên lớn hơn 2.000.000 đồng thì khi trả thu nhập phải khấu trừ thuế TNCN 10%

– Cá nhân lao động thời vụ, cộng tác viên hoặc hợp đồng lao động dưới 3 tháng có mã số thuế cá nhân, có duy nhất 1 thu nhập tại 1 nơi mà số tiền thực nhận chưa đạt tới mức nộp thuế thì cá nhân làm cam kết thì những cá nhân này không bị khấu trừ 10% thuế TNCN.

– Cá nhân có hợp đồng lao động trên 3 tháng thì thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo biểu thuế lũy tiến từng phần.

– Cá nhân có thu nhập từ tiền lương tiền công xác định là cá nhân không cư trú thì thực hiện khấu trừ 20% trên thu nhập từ tiền lương tiền công của cá nhân không cư trú

– Việc nộp thuế thu nhập cá nhân chủ yếu thực hiện bằng biện pháp khấu trừ tại nguồn. Cơ quan khấu trừ thuế trước khi chi trả thu nhập, sau đó, nếu thu nhập của người lao động tính theo cả năm chưa đến mức phải nộp thuế thu nhập cá nhân thì sẽ được hoàn thuế.

– Giảng viên A được mời dạy ở một trường đại học H với mức lương 10 triệu, trường hợp này đại học H sẽ khấu trừ 10% để nộp thuế, vì đây là nơi phát sinh thu nhập và được coi là hình thức khấu trừ tại nguồn.

Phương Pháp Khấu Trừ Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp / 2023

Hiện nay có nhiều doanh nghiệp thắc mắc về việc khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp như thế nào cho hợp lý. Vấn đề này sẽ được Luật Thái An giải thích qua bài viết.

Chào Luật sư, tôi có vấn đề này mong Luật sư tư vấn:Tôi đang làm cho một Công ty, hiện nay công ty tôi có tiến hành ký kết hợp đồng với một công ty khác về gói thầu thi công lắp đặt hệ thống nước thải, giá trị của hợp đồng là 700 triệu, trong hợp đồng không ghi rõ giá trị này bao gồm tiền công hay cả tiền công và vật tư luôn. Với nội dung gói thầu thi công lắp đặt hệ thống nước thải trên Luật sư tư vấn cho công ty tôi nên hiểu phần giá trị này như thế nào là đúng? Cách khấu trừ thuế được tính như thế nào? Cảm ơn Luật sư.

Thứ nhất, theo thông tin bạn cung cấp, Công ty bạn ký hợp đồng với một công ty khác với nội dung về thi công lắp đặt hệ thống nước thải với giá trị của hợp đồng là 700 triệu, tuy nhiên trong hợp đồng không ghi rõ giá trị này chỉ gồm tiền công hay cả tiền công và vật tư. Đối với phần giá trị hợp đồng sẽ do các bạn khi ký kết hợp đồng thỏa thuận với nhau, thông thường trong một gói thầu thi công lắp đặt có thể hiểu giá trị này bao gồm cả công và vật tư.

Thứ hai, về cách khấu trừ thuế:

Theo quy định của Luật thuế Giá trị gia tăng, đối tượng áp dụng tính thuế theo phương pháp khấu trừ như sau:

+ Doanh nghiệp đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ từ một tỷ đồng trở lên và thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ.

+ Doanh nghiệp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế:

+ Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư;

+ Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm tài sản cố định, máy móc, thiết bị có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên ghi trên hoá đơn mua tài sản cố định, máy móc, thiết bị, kể cả hoá đơn mua tài sản cố định, máy móc, thiết bị trước khi thành lập (không bao gồm ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống của cơ sở kinh doanh không hoạt động vận tải, du lịch, khách sạn); tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ.

+ Tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa, dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển và khai thác dầu, khí nộp thuế theo phương pháp khấu trừ do bên Việt Nam kê khai khấu trừ nộp thay.

Như vậy, nếu doanh nghiệp của bạn thuộc diện khấu trừ thuế như trên thì công thức khấu trừ thuế sẽ được tính như sau:

Số thuế phải nộp = Số thuế GTGT đầu ra – thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

Trong đó:                                                                                      

+ Số thuế giá trị gia tăng đầu ra bằng tổng số thuế giá trị gia tăng của hàng hoá, dịch vụ bán ra ghi trên hoá đơn giá trị gia tăng.

+ Thuế giá trị gia tăng đầu ra = giá tính thuế của hàng hóa dịch vụ chịu thuế bán ra  (x)  thuế suất thuế giá trị gia tăng.

Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ bằng (=) tổng số thuế giá trị gia tăng ghi trên hoá đơn giá trị gia tăng mua hàng hóa, dịch vụ.

Công ty Luật Thái An

Hướng Dẫn Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Theo Mức Giảm Trừ Gia Cảnh Mới / 2023

Điều 1 Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020 như sau:

– Mức giảm trừ gia cảnh đối với bản thân người nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm).

– Mức giảm trừ gia cảnh đối với mỗi người phụ thuộc là 4.4 triệu đồng/tháng.

Theo Điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTC, căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập tính thuế và thuế suất, trong đó:

Thu nhập tính thuế được xác định bằng thu nhập chịu thuế trừ (-) các khoản giảm trừ sau.

Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công được xác định theo công thức sau:

* Công thức tính thuế thu nhập cá nhân

(1) Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất

Trong đó:

(2) Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – Các khoản giảm trừ

Thu nhập chịu thuế được tính như sau:

(3) Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập – Các khoản được miễn

* Các bước tính thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ vào công thức tính thuế trên, để tính được số thuế phải nộp hãy thực hiện tuần tự theo các bước sau:

Bước 1. Tính tổng thu nhập

Bước 2. Tính các khoản được miễn

Bước 3. Tính thu nhập chịu thuế theo công thức (3)

Bước 4. Tính các khoản được giảm trừ

Bước 5. Tính thu nhập tính thuế theo công thức (2)

Bước 6. Tính số thuế phải nộp theo công thức (1).

Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động có thời hạn từ 03 tháng trở lên sau khi tính được thu nhập tính thuế thì chỉ cần lấy thu nhập tính thuế x thuế suất (phương pháp Biểu lũy tiến từng phần – Tính từng bậc thuế sau đó cộng lại theo bảng sau).

Để thuận tiện cho việc tính toán, có thể áp dụng phương pháp tính rút gọn theo phụ lục số 01/PL-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 111/2013/TT-BTC như sau:

Thuế thu nhập cá nhân tạm nộp trong tháng được tính như sau:

– Thu nhập chịu thuế của anh A là 30 triệu đồng.

– Anh A được giảm trừ 02 khoản sau:

+ Giảm trừ gia cảnh cho chính bản thân là 11 triệu đồng.

+ Giảm trừ gia cảnh cho 01 người phụ thuộc là 4.4 triệu đồng.

Tổng cộng các khoản được giảm trừ là: 15.4 triệu đồng, thu nhập tính thuế của anh A là: 30 triệu đồng – 15.4 triệu đồng = 14.6 triệu đồng.

Với khoản thu nhập tính thuế là 14.6 triệu đồng thì thu nhập của anh A gồm 03 bậc thuế, mỗi bậc thuế được tính như sau:

Bậc 1: 05 triệu đồng của bậc 1 x 5% = 250.000 đồng

Bậc 2: 05 triệu đồng của bậc 2 x 10% = 500.000 đồng

Cách 1: Biểu lũy tiến từng phần

Bậc 3: 4.6 triệu đồng của bậc 3 x 15% = 690.000 đồng

Như vây, số thuế thu nhập tạm nộp trong tháng của anh A là 1.44 triệu đồng (250.000 đồng + 500.000 đồng + 690.000 đồng)

Thu nhập tính thuế của anh A có bậc thuế cao nhất là bậc 3, đối chiếu với bảng tính thuế theo phương pháp rút gọn thì số thuế thu nhập anh A phải nộp = (14.6 triệu đồng x 15%) – 0.75 triệu đồng = 1.44 triệu đồng.

Cách 2: Tính thuế theo phương pháp rút gọn Chế độ thai sản khi cả 2 vợ chồng đều đóng bảo hiểm xã hội Tự làm thủ tục hưởng chế độ thai sản, cần chuẩn bị những gì? Bạn phải đóng BHXH bao lâu để được hưởng chế độ thai sản? Chế độ thai sản cho chồng khi có vợ sinh con năm 2020 Tải về miễn phí mẫu file Excel in bìa sổ sách kế toán Tải về miễn phí mẫu văn bản đề nghị miễn thuế, giảm thuế

Bạn đang xem bài viết Khấu Trừ Thuế Thu Nhập Cá Nhân Tại Nguồn Là Gì? Bạn Đã Biết Chưa? / 2023 trên website Sansangdethanhcong.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!