Xem Nhiều 12/2022 #️ Nghiên Cứu Phương Pháp Kế Toán Dồn Tích Và Kế Toán Tiền Mặt Trong Doanh Nghiệp / 2023 # Top 21 Trend | Sansangdethanhcong.com

Xem Nhiều 12/2022 # Nghiên Cứu Phương Pháp Kế Toán Dồn Tích Và Kế Toán Tiền Mặt Trong Doanh Nghiệp / 2023 # Top 21 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Nghiên Cứu Phương Pháp Kế Toán Dồn Tích Và Kế Toán Tiền Mặt Trong Doanh Nghiệp / 2023 mới nhất trên website Sansangdethanhcong.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Báo cáo tài chính (BCTC) lập trên cơ sở dồn tích phản ảnh tình hình tài chính của DN trong quá khứ, hiện tại và tương lai”. Hiểu theo cách đơn giản hơn, đây là phương pháp kế toán mà việc ghi nhận tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí dựa trên nguyên tắc dự thu – dự chi.

Doanh thu được ghi nhận vào sổ kế toán khi phát hành hoá đơn, giao hàng thay vì vào thời điểm thu được tiền. Tương tự, một khoản chi phí phát sinh và được ghi nhận khi hàng đã được đặt mua hoặc đã chấm công cho công nhân thay vì thời điểm thanh toán tiền. Do đó, điểm yếu chính của phương pháp kế toán dồn tích đó là công ty phải trả thuế thu nhập DN trước khi nhận được tiền từ việc bán sản phẩm hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ.

Với kế toán tiền mặt, doanh thu và chi phí được ghi nhận vào thời điểm thu hoặc chi tiền mà không phụ thuộc vào thời điểm phát sinh doanh thu hoặc chi phí là khi nào. Hay nói cách khác, việc ghi nhận doanh thu, chi phí dựa trên nguyên tắc thực thu – thực chi. Các DN sẽ không ghi nhận thu nhập cho đến khi thực sự nhận được nó.

Mục tiêu và phương pháp nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu

Như vậy, việc nhìn nhận các ưu điểm, nhược điểm và ảnh hưởng của từng phương pháp đến việc ghi chép thu – chi là rất quan trọng đối với mỗi DN. Nghiên cứu này đưa ra góc nhìn rõ ràng hơn về việc sử dụng 2 phương pháp này trong thực tiễn, đồng thời giúp các DN có cơ sở để lựa chọn phương pháp kế toán phù hợp với loại hình kinh doanh của mình.

Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu nhằm đánh giá tác động đến báo cáo thu nhập khi ghi nhận doanh thu và chi phí theo phương pháp kế toán dồn tích và kế toán tiền mặt. Đồng thời, đánh giá các ưu điểm, nhược điểm của 2 phương pháp và xu hướng sử dụng phương pháp ghi nhận doanh thu và chi phí hiện nay ở Việt Nam và trên thế giới.

Nghiên cứu sử dụng các phương pháp sau:

– Phương pháp thu thập thông tin thứ cấp: Các tài liệu, bài báo trong và ngoài nước đã xuất bản về kế toán dồn tích và kế toán tiền mặt.

– Phương pháp phân tích, so sánh: Phân tích các thông tin để làm rõ hơn những điểm mạnh và hạn chế của 2 phương pháp ghi nhận doanh thu và chi phí.

Bài viết nghiên cứu tình hình hoạt động kinh doanh của công ty có trụ sở tại Tây Nguyên trong tháng 12/2016 theo các tiêu chí sau (ĐVT: 1.000 đồng):

– Bán hàng hóa trị giá 600.000 (giá vốn 300.000) đã thu tiền mặt 200.000 số tiền còn lại khách hàng nợ;

– Mua hàng hóa trị giá 300.000, thanh toán cho người bán 100.000 bằng tiền mặt số còn lại sẽ thanh toán vào tháng sau;

– Trả tiền thuê văn phòng với số tiền là 60.000 cho 3 tháng;

– Trả lương tháng 12 cho nhân viên 50.000.

Để thấy được sự tác động đến báo cáo thu nhập cuối kỳ khi sử dụng 2 phương pháp, ta có bảng so sánh như Bảng 1.

Như vậy, khi sử dụng phương pháp kế toán tiền mặt, công ty bị lỗ 10.000, trong khi sử dụng phương pháp kế toán dồn tích Công ty A lãi 230.000, con số chênh lệch khá lớn. Sự khác biệt giữa 2 phương pháp ghi nhận có thể có những ảnh hưởng đáng kể về thuế.

Nếu công ty sử dụng phương pháp kế toán dồn tích – ghi nhận doanh thu bán hàng trong tháng 12, nghĩa là Công ty vẫn tính thuế thu nhập DN vào năm tính thuế hiện tại, mặc dù công ty không nhận được tiền cho đến năm sau.

Nếu sử dụng phương pháp kế toán tiền mặt thì năm sau Công ty mới ghi nhận phần doanh thu còn lại cho nghiệp vụ bán hàng đã phát sinh của năm trước. Với phương pháp này, có thể thấy, Công ty phải nộp thuế thu nhập ít hơn và do đó có gánh nặng thuế nhỏ hơn nếu được thanh toán thuế vào năm sau.

Tuy nhiên, kế toán tiền mặt không được chấp nhận theo các nguyên tắc kế toán chung được thừa nhận (GAAP) mà chỉ chấp nhận phương pháp kế toán dồn tích, vì nó cung cấp thông tin về tình hình tài chính tổng thể của Công ty tốt hơn so với phương pháp kế toán tiền mặt. GAAP ưu tiên kế toán dồn tích hơn là kế toán tiền mặt. Ngoài ra, kế toán dồn tích đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa thu nhập và chi phí, đây là một yếu tố quan trọng trong GAAP.

Lựa chọn sử dụng kế toán dồn tích hay kế toán tiền mặt trong thực tiễn

Những ưu điểm, nhược điểm của phương pháp kế toán dồn tích và kế toán tiền mặt được trình bày tại Bảng 2.

Khi bản chất của 2 phương pháp kế toán được hiểu rõ hơn thì sự lựa chọn hệ thống kế toán sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến thông tin trên báo cáo tài chính. Việc lựa chọn phương pháp kế toán có tác động đến các nghĩa vụ báo cáo với các cơ quan quản lý và Nhà nước.

Nghiên cứu của Young chúng tôi (1989) chứng minh rằng, kế toán dồn tích vượt trội hơn so với kế toán tiền mặt, do thông tin kế toán dồn tích phản ánh đầy đủ tác động tổng thể của nhà quản lý đối với dòng tiền trong tương lai. Kết quả là đối với nhà quản trị thông tin kế toán dồn tích hiệu quả hơn so với thông tin kế toán tiền mặt.

Trên thực tế, các DN nhỏ sử dụng phương pháp kế toán tiền mặt vì nó thường dễ hiểu và đơn giản. Phương pháp này không đòi hỏi phải có sự đào tạo hoặc kỹ năng kế toán đặc biệt, chỉ cần nhân viên có thể sắp xếp số liệu trong một bảng và quản lý một bảng tính đơn giản.

Kết luận

Tuy nhiên, một số DN lớn hơn với hoạt động kinh doanh phức tạp hơn phải sử dụng một phương pháp khác. Đại đa số các DN trên thế giới chọn kế toán dồn tích vì kế toán tiền mặt không thể đáp ứng nhu cầu lưu giữ hồ sơ, đặc biệt là ở các công ty lớn, tập đoàn có hoạt động kinh doanh rộng lớn và phức tạp.

Kế toán dồn tích phản ánh đầy đủ, kịp thời và chính xác tình hình thu nhập, chi phí của DN phát sinh trong quá khứ, hiện tại và tương lai, đáp ứng được nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí; đồng thời được áp dụng rộng rãi và phổ biến ở hệ thống kế toán các quốc gia trên thế giới và được thừa nhận trong GAAP như là một cách thức ghi chép doanh thu và chi phí ưu việt so với kế toán tiền mặt. Do đó, DN cần cân nhắc quy mô và sự phức tạp của DN mình để lựa chọn phương pháp cho phù hợp.

Đặng Kim Cương (2008), Nguyên lý kế toán Mỹ, NXB Thống kê;

Vũ Hữu Đức (2010), Những vấn đề cơ bản của lý thuyết kế toán, NXB Lao động;

Trần Văn Thảo (2010), Financial Accounting, NXB Lao động;

Young chúng tôi (1989), “Accrual versus cash-basis accounting methods: An agency-theoretic comparison”, Journal of Accounting and Public Policy, page 267-281.

Nghiên Cứu Kế Toán Tiền Mặt Và Kế Toán Dồn Tích Trong Doanh Nghiệp / 2023

Hai phương pháp kế toán này đều có các tác động khác nhau đến báo cáo thu nhập (BCTN) của doanh nghiệp.

Sự khác biệt giữa kế toán tiền mặt và kế toán dồn tích

Báo cáo tài chính lập trên cơ sở dồn tích phản ảnh tình hình tài chính của doanh nghiệp trong quá khứ, hiện tại và tương lai”.

Hiểu đơn giản, tính theo phương pháp kế toán dồn tích là việc ghi nhận tài sản, nguồn vốn, doanh thu và chi phí dựa trên nguyên tắc dự thu – dự chi. Chẳng hạn, doanh thu được ghi nhận vào sổ kế toán khi phát hành hoá đơn, giao hàng thay vì ghi nhận vào thời điểm thanh toán tiền. Bởi vậy, nhược điểm của phương pháp này là công ty phải trả thuế thu nhập doanh nghiệp trước khi thu được tiền về từ hoạt động bán sản phẩm hàng hóa hay cung cấp dịch vụ.

Ngược lại, kế toán tiền mặt lại ghi nhận doanh thu và chi phí tại thời điểm thu hoặc chi tiền mà không phụ thuộc vào thời điểm phát sinh doanh thu hay chi phí là khi nào. Nguyên tắc của việc ghi nhận doanh thu, chi phí theo phương pháp này là thực thu – thực chi. Các doanh nghiệp sẽ không ghi nhận thu nhập cho đến khi thực sự nhận được nó.

Do vậy, đánh giá được ưu điểm, nhược điểm và ảnh hưởng của mỗi phương pháp đến việc ghi chép thu – chi là vô cùng quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp. Bài nghiên cứu này giúp các doanh nghiệp có một hướng nhìn nhận khách quan, rõ ràng hơn khi sử dụng hai phương pháp trên trong thực tiễn, đồng thời tạo cơ sở để doanh nghiệp lựa chọn phương pháp kế toán phù hợp với loại hình kinh doanh của mình.

Mục tiêu và phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu để đánh giá tác động đến báo cáo thu nhập khi ghi nhận doanh thu và chi phí theo phương pháp kế toán tiền mặt và kế toán dồn tích. Đồng thời, chỉ ra ưu điểm, nhược điểm của từng phương pháp và xu hướng sử dụng chúng ghi nhận doanh thu và chi phí hiện nay ở doanh nghiệp tại Việt Nam và trên thế giới.

Nghiên cứu sử dụng các phương pháp: thu thập thông tin thứ cấp; phân tích, so sánh; phương pháp tổng hợp.

Bài viết nghiên cứu tình hình hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp có trụ sở tại Tây Nguyên trong tháng 12/2016 theo các tiêu chí sau:

– Bán hàng hóa trị giá 600 triệu VND (hàng có giá vốn 300 triệu VND), thu tiền mặt 200 triệu VND và cho khách nợ số tiền còn lại;

– Mua hàng hóa trị giá 300 triệu VND, đã thanh toán tiền mặt cho người bán 100 triệu VND, số còn lại được thanh toán vào tháng sau;

– Trả tiền thuê văn phòng 60 triệu VND cho 3 tháng;

– Trả lương tháng 12 cho nhân viên 50 triệu VND.

Để nhìn thấy sự tác động đến báo cáo thu nhập cuối kỳ của doanh nghiệp khi sử dụng 2 phương pháp kế toán, ta có bảng so sánh (Bảng 1).

Theo đó, khi sử dụng phương pháp kế toán tiền mặt, công ty bị lỗ 10 triệu VND, trong khi sử dụng phương pháp kế toán dồn tích Công ty A lãi 230 triệu VND. Các con số này chênh lệch khá lớn, có thể có những ảnh hưởng đáng kể về thuế.

Bảng 2: Những ưu điểm, nhược điểm của phương pháp kế toán dồn tích và kế toán tiền mặt

Nếu sử dụng phương pháp kế toán dồn tích để ghi nhận doanh thu bán hàng trong tháng 12, tức công ty vẫn tính thuế thu nhập doanh nghiệp vào năm tính thuế hiện tại, dù công ty chưa nhận được tiền cho đến năm sau.

Nếu sử dụng phương pháp kế toán tiền mặt thì đến năm sau công ty mới ghi nhận phần doanh thu còn lại cho nghiệp vụ bán hàng đã phát sinh của năm trước. Do đó, công ty sẽ phải nộp thuế thu nhập ít hơn, đồng nghĩa gánh nặng thuế nhỏ hơn nếu được thanh toán thuế vào năm sau.

Tuy vậy, các nguyên tắc kế toán chung được thừa nhận (GAAP) lại không có phương pháp kế toán tiền mặt mà chỉ chấp nhận phương pháp kế toán dồn tích, vì nó cung cấp thông tin về tình hình tài chính tổng thể của doanh nghiệp tốt hơn so với phương pháp kế toán tiền mặt. GAAP ưu tiên phương pháp kế toán dồn tích hơn là phương pháp kế toán tiền mặt. Bên cạnh đó, việc đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa thu nhập và chi phí mà kế toán dồn tích thực hiện được là một yếu tố quan trọng trong GAAP.

Sử dụng phương pháp kế toán dồn tích hay kế toán tiền mặt trong thực tiễn

Một khi đã hiểu được bản chất của 2 phương pháp này thì sự lựa chọn hệ thống kế toán sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến thông tin trên báo cáo tài chính, tác động đến các nghĩa vụ báo cáo với các cơ quan quản lý và Nhà nước.

Nghiên cứu của Young chúng tôi (năm 1989) chứng minh rằng, phương pháp kế toán dồn tích vượt trội hơn so với phương pháp kế toán tiền mặt. Vì thông tin mà kế toán dồn tích phản ánh đầy đủ tác động tổng thể của nhà quản lý đối với dòng tiền trong tương lai; hơn nữa thông tin kế toán dồn tích phản ánh tới nhà quản trị hiệu quả hơn thông tin từ kế toán tiền mặt.

Thực tiễn, các doanh nghiệp nhỏ vẫn chọn sử dụng phương pháp kế toán tiền mặt vì nó dễ hiểu và đơn giản hơn. Phương pháp này cũng không đòi hỏi sự đào tạo hay kỹ năng đặc biệt về kế toán của nhân viên, chỉ cần họ có thể sắp xếp số liệu trong một bảng và quản lý một bảng tính đơn giản.

Cả hai phương pháp kế toán trên đều có những thế mạnh riêng. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp áp dụng phương pháp kế toán dồn tích có nhiều ưu điểm hơn so với phương pháp kế toán tiền mặt. Doanh nghiệp có thể cân nhắc quy mô và sự phức tạp của doanh nghiệp mình, mà lựa chọn phương pháp cho phù hợp.

Theo Tạp chí tài chính

Cơ Sở Dồn Tích Trong Kế Toán / 2023

Bên cạnh những ưu điểm, kế toán theo cơ sở dồn tích đôi khi không tuân thủ theo yêu cầu khách quan trong kế toán. Ghi nhận doanh thu và chi phí không dựa vào dòng tiền tương ứng thu vào hay chi ra mà dựa vào thời điểm giao dịch phát sinh, số liệu trên BCTC thể hiện một phần ý kiến chủ quan của nhà kế toán. Chẳng hạn, việc phân bổ nhiều loại chi phí hay ghi nhận doanh thu theo tiến độ thực hiện trong hoạt động xây lắp thể hiện những hành động (vô hình), mang tính chủ quan của nhà kế toán.

Ngược lại với kế toán theo cơ sở dồn tích, kế toán theo sơ sở tiền chỉ cho phép ghi nhận các giao dịch khi các giao dịch này phát sinh bằng tiền. Nếu lợi nhuận được xác định theo cơ sở tiền, lợi nhuận và dòng tiền từ hoạt động kinh doanh trong một kỳ sẽ bằng nhau. Tuy nhiên, kế toán theo cơ sở tiền hiện nay chỉ được sử dụng để lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ (đặc biệt là báo cáo lưu chuyển tiền tệ được lập theo phương pháp trực tiếp).

Kế toán theo cơ sở tiền có một ưu điểm nổi bật là tính khách quan cao khi trình thông tin trong BCTC. Tiền thu vào và chi ra là những hoạt động “hữu hình”, số tiền và ngày thu, chi tiền được xác định chính xác, cụ thể không phụ thuộc vào ý muôn chủ quan của nhà quản trị DN.

(1) Lựa chọn phương pháp kế toán: lựa chọn phương pháp kế toán có ảnh hưởng đến thời điểm ghi nhận doanh thu và chi phí (và kết quả là ảnh hưởng đến thời điểm ghi nhận lợi nhuận). Lựa chọn một (hoặc một số) phương pháp kế toán cho phép ghi nhận doanh thu sớm hơn và chuyển dịch ghi nhận chi phí về sau sẽ làm tăng lợi nhuận báo cáo trong kỳ và ngược lại. Trong chế độ kế toán DN tồn tại một số phương pháp có thể được vận dụng để ghi nhận doanh thu, chi phí:

Ghi nhận doanh thu: DN có thể vận dụng phương pháp phần trăm hoàn thành để ghi nhận doanh thu và chi phí trong hoạt động cung cấp dịch vụ và hợp đồng xây dựng. Phương pháp này cho phép DN ghi nhận mức doanh thu lớn hơn hoặc nhỏ hơn thực tế theo tỷ lệ ước tính tiến độ thực hiện hợp đồng; phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho (bình quân, nhập trước – xuất trước, nhập sau – xuất trước, đích danh) ảnh hưởng đến ghi nhận giá vốn hàng bán trong kỳ, và từ đó, ảnh hưởng đến lợi nhuận báo cáo trong kỳ; lựa chọn phương pháp khấu hao tài sản cố định. Mỗi một phương pháp khấu hao (đường thẳng, tỷ lệ sử dụng, số dư giảm dần có điều chỉnh) có chi phí khấu hao khác nhau. Cần lưu ý, phạm vi của lựa chọn này khá hạn chế.

Các phương án trên có thể được vận dụng tổng hợp để điều chỉnh lợi nhuận của một hoặc một vài kỳ kế toán. Mức biến động lợi nhuận phụ thuộc vào giới hạn cho phép (hay mức linh hoạt) của các phương pháp kế toán. Mặt khác, hướng điều chỉnh (tăng, giảm) lợi nhuận không thể không có giới hạn vì việc điều chỉnh doanh thu và giảm chi phí trong một (hoặc một số) kỳ này sẽ làm giảm doanh thu và tăng chi phí trong một vài ký kế tiếp sau đó (từ đó, số trung bình của toàn bộ số lợi nhuận điều chỉnh trong một khoản thời gian hữu hạn, thường là vài ba năm, phải bằng 0)

Phương Pháp Kế Toán Chi Phí Bảo Hành Dồn Tích / 2023

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Theo phương pháp dồn tích, công ty ghi nhận chi phí bảo hành và khoản nợ ước tính cho việc thực hiện bảo hành trong tương lai vào kỳ bán hàng. Phương pháp này dựa trên giả định rằng công ty đưa ra chính sách bảo hành để thúc đẩy doanh số, và do đó chi phí bảo hành ước tính cần được ghi nhận để phù hợp với các khoản doanh thu này.

Bài viết này, công ty phần mềm kế toán BamBoo sẽ làm rõ Phương pháp kế toán chi phí bảo hành sản phẩm, hàng hoá dồn tích.

Ví dụ: Công ty HD bắt đầu sản xuất và đưa ra thị trường một dòng xe ô tô mới từ tháng 1/2015 với chính sách bảo hành là sẽ sữa chữa miễn phí (cả phụ tùng thay thế và tiến công, ngoại trừ các phụ tùng cần thay thế do hao mòn tự nhiên) trong vòng 3 năm hoặc 100.000 km, tuỳ theo điều kiện nào đến trước. Trong năm 2015 công ty đã bán được 1.000 xe với giá bán 1.200.000.000 đ/xe, thuế tiêu thụ đặc biệt là 50%, thuế GTGT 10%, giá vốn 600.000.000 đ/xe. Bằng kinh nghiệm của mình công ty ước tính rằng 2% xe sẽ hỏng nặng với chi phí ước tính cho việc sửa chữa là 50.000.000 đ/xe, và 5% xe sẽ hỏng nhẹ với chi phí sửa chữa chữa ước tính 10.000.000 đ/xe. Trong năm 2015 công ty đã phát sinh chi phí bảo hành là 400.000.000 đồng.

Chi phí bảo hành ước tính cho số xe tiêu thụ năm 2015 là:

1.000 x 2% x 50.000.000 + 1.000 x 5% x 20.000.000 = 2.000.000.000 đ.

Các bút toán mà công ty phản ánh việc bán xe từ 4-12/2015 như sau:

Phản ánh doanh thu bán xe:

Nợ TK 111, 112, 131 1.280.000.000.000

Có TK 5112 800.000.000.000

Có TK 3332 400.000.000.000

Có TK 33311 80.000.000.000

Nợ TK 632 600.000.000.000

Có TK 155 600.000.000.000

Trích trước chi phí bảo hành:

Nợ TK 641 2.000.000.000

Có TK 3521 2.000.000.000

Chi phí bảo hành phát sinh:

Nợ TK 3521 400.000.000

Có TK 154, 152, 334, 331, 336 400.000.000

Trên Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015, công ty báo cáo chi phí bảo hành đối với số sản phẩm đã bán năm 2015 là 2.000.000.000. Trên Bảng cân đối kế toán năm 2015, số dư Có TK 3521 cho dòng xe này là 1.600.000.000 sẽ được trình bày ở phần Nợ ngắn hạn hay dài hạn? Giả sử công ty ước tính chi phí bảo hành cho số xe đã bán năm 2015 sẽ phát sinh trong năm 2016 là 500.000.000 đ, năm 2017 là 600.000.000 đ, năm 2018 là 500.000.000 đ. Trong trường hợp này công ty sẽ trình bày ở phần Nợ ngắn hạn là 500.000.000 đ tương ứng với khoản nợ bảo phải thực hiện năm 2016, 1.100.000.000 đ ở phần Nợ dài hạn tương ứng với khoản nợ bảo hành phải thực hiện năm 2017, 2018.

Nợ TK 3521 500.000.000

Có TK 154, 152, 334, 331, 336 500.000.000[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_wp_posts number=”5″ show_date=”1″][/vc_column][/vc_row]

Bạn đang xem bài viết Nghiên Cứu Phương Pháp Kế Toán Dồn Tích Và Kế Toán Tiền Mặt Trong Doanh Nghiệp / 2023 trên website Sansangdethanhcong.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!