Xem Nhiều 6/2023 #️ Phân Biệt Affect Và Effect Trong Tiếng Anh # Top 10 Trend | Sansangdethanhcong.com

Xem Nhiều 6/2023 # Phân Biệt Affect Và Effect Trong Tiếng Anh # Top 10 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Phân Biệt Affect Và Effect Trong Tiếng Anh mới nhất trên website Sansangdethanhcong.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

3

(60%)

5

votes

1. Affect (noun) – /ˈæfɛkt/

1.1. Định nghĩa

“Affect” là động từ tiếng Anh, mang nghĩa là “tác động tới, có ảnh hưởng tới”.

Ví dụ:

Their words will not affect my thoughts.

(Lời nói của họ sẽ không ảnh hưởng đến suy nghĩ của tôi.)

Coronavirus pandemic seriously affects the economy.

(Đại dịch coronavirus ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế.)

1.2. Cách dùng Affect trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, Affect được sử dụng để thể hiện sự ảnh hưởng hoặc tạo ra sự thay đổi trong ai hoặc cái gì đó.

Ví dụ:

My husband’s death affected me deeply.

(Cái chết của chồng tôi ảnh hưởng sâu sắc đến tôi.)

How will those changes affect them?

(Những thay đổi đó sẽ ảnh hưởng đến họ như thế nào?)

Linda’s illness affects almost every aspect of her life.

(Căn bệnh của Linda ảnh hưởng đến hầu hết mọi khía cạnh trong cuộc sống của cô.)

1.3. Cụm từ đi với Affect trong tiếng Anh

Một số cụm từ đi với Affect trong tiếng Anh:

Affect the choice of medium: Ảnh hưởng đến sự lựa chọn của phương tiện.

Affect the effect: Ảnh hưởng đến kết quả

Affect the environment: Ảnh hưởng đến môi trường

Affect the future: Ảnh hưởng đến tương lai

Affect the mental health: Ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần

Affect the mood: Ảnh hưởng đến tâm trạng

Affect the outcome: Ảnh hưởng đến kết quả

Affect the performance: Ảnh hưởng đến hiệu suất

Affect the throat: Ảnh hưởng đến cổ họng

Affect theory: Lý thuyết ảnh hưởng

Seasonal affective disorder: Trầm cảm theo mùa

[FREE]

Download Ebook Hack Não Phương Pháp –

Hướng dẫn cách học tiếng Anh thực dụng, dễ dàng cho người không có năng khiếu và mất gốc. Hơn 205.350 học viên đã áp dụng thành công với lộ trình học thông minh này. 

TẢI NGAY

2. Effect – /ɪˈfɛkt/

2.1. Định nghĩa

“Effect” là một danh từ, và nó có nghĩa là “kết quả của một sự thay đổi”

.Ví dụ:

I feel the effects of too many late nights.

(Tôi cảm thấy ảnh hưởng của thức khuya quá nhiều.)

Mike tried taking tablets for the stomachache but It didn’t have any effect.

(Mike đã thử uống thuốc giảm đau bụng nhưng nó không có tác dụng.)

2.2. Cách dùng Effect trong tiếng Anh

Cách dùng 1: Effect được dùng để nói về kết quả của một sự thay đổi.

Ví dụ:

My teacher told me about the beneficial effects of exercise.

(Giáo viên của tôi đã nói với tôi về tác dụng có lợi của việc tập thể dục.)

Linda tried to persuade her parents, but with no effect.

(Linda đã cố gắng thuyết phục cha mẹ mình, nhưng không có tác hiệu quả.)

Cách dùng 2: Trong một số trường hợp, Effect được dùng như một động từ với nghĩa là “thực hiện” để tạo ra hoặc đạt được những gì mình muốn.

.Ví dụ:

I wanted to effect change in myself.

(Tôi muốn tạo ra sự thay đổi trong bản thân.)

I want to effect change his mindset.

(Tôi muốn thay đổi suy nghĩ của anh ấy.)

2.3. Cụm từ đi với Effect trong tiếng Anh

Một số cụm từ đi với Effect trong tiếng Anh:

Boomerang effect: Hiệu ứng boomerang

Cause and effect: Nhân quả

Domino effect: Hiệu ứng đô-mi-nô

For effect: Có hiệu lực

Greenhouse effect: Hiệu ứng nhà kính

Ill effects: Tác động xấu

In effect: Có hiệu lực

Ketchup bottle effect: Hiệu ứng chai nước sốt cà chua

Knock-on effect: Hiệu ứng gõ cửa

Put into effect: Có hiệu lực

Side effect: Tác dụng phụ

Sound effect: Hiệu ứng âm thanh

Special effects: Hiệu ứng đặc biệt

Take effect: Có hiệu lực

To no effect: Không có hiệu lực

To that effect: Để có hiệu quả

With effect from…: Có hiệu lực từ…

With immediate effect: Với hiệu quả tức thì

Như vậy, ta có thể thấy sự khác nhau cơ bản giữa Affect và Effect là:

Affect: là động từ gây ảnh hưởng đến ai, cái gì

Effect: Kết quả của sự thay đổi.

Có thể hiểu đơn giản Effect từ Affect tạo ra.

.Ví dụ:

The adults affect very strongly the behavior of young children.

(Người lớn ảnh hưởng rất mạnh đến hành vi của trẻ nhỏ.)

Mike is always trying to effect change me.

(Mike luôn cố gắng thay đổi tôi.)

Comments

Difference Between Affect And Effect: Affect V/S Effect

Similar words or homophones are always confusing. It has been found that even people with very good command over English also get perplexed about the usage of certain words. Two such words in the list are ‘affect’ and ‘effect’ & it’s difference. Most people do not have a clear idea about when to use ‘affect and effect’.

The other day, my fiancé texted me, “Your cute.” I replied, “No. You’re.” Now, she thinks I’m romantic, while I was only pointing out her mistake. Unfortunately, my fiancé isn’t the only person who gets confused between “Your” and “You’re.” The number is in billions. “Affect” and “effect” happen to be another pair of words that confuse most people.

It is quite natural to get confused between two words when their spelling is almost the same except for one letter. However, it’s also true that a lot of English speaking people don’t know when to use “affect” and “effect” in a sentence. If you are a student, and you use these words incorrectly in your assignment, you are going to lose some crucial marks for sure.

If you are also one of them who are still messing up the usage of ‘affect’ and ‘effect’, read this blog to solve the issue. The blog discusses the difference between the two and also explains the usage of the words.

‘Affect’ And ‘Effect’- Definition:-

To use the words appropriately, it is important to understand the meaning of the same. Otherwise, the confusion between ‘affect’ vs. ‘effect’ will never be solved.

Effect:-

This word resembles to the result of an action. There should always be a cause and then its effect. For example: The late night video game playing will have an effect on your sleep pattern. It can be said that when you use the word effect, it should be used as a form of noun. When you want to establish the impact of any phenomenon, then the word ‘effect’ is used in the context.

Affect:-

Affect vs. Effect – Rules

The basic difference between “affect” and “effect” is in their use. The word “Affect” is used as a verb, while “Effect” is used as a noun. So, according to the general rule of English grammar, the positions of these two words in a sentence should be different. However, there are some exceptions to the usage rule for “effect” and “affect,” which we will discuss later in this blog.

What is the difference between “affect” and “effect”? Understand with examples

There isn’t much difference between “affect” and “effect” besides the ones we discussed above. These are two different parts of speech. “Affect” is a verb and “effect” is a noun. Let’s make it simpler for you.

If X affects Y, then Y experiences the effect of X’s action.

If you were wondering how do I remember the difference between “affect” and “effect,” you can now simply use the aforementioned example as a template. This simple example can help you make the proper use of effect and affect in a sentence.

When to Use “Affect” with Example

If we keep the exceptions aside, “affect” should always be treated as a verb. The meaning of this word is to impact or to produce a change in something. Here are a few examples that may help you understand how to use this word in a sentence.

Example 1: Excessive usage of Smartphone can affect your eyesight.

Example 2: Thousands of lives were affected due to the flood in Mumbai.

Example 3: Your behavior affects the people around you.

Hopefully, these examples have helped you understand the correct usage of the word “affect.”

When to Use Effect with Example

Effect, on the other hand, is a noun. The meaning of this word is the result of a change. If something affects you, you are going to experience the effect of it. If you need more clarity on this, just check out these following examples.

Example 1: The excessive usage of plastic is having deadly effects on marine life.

Example 2: City’s air quality improved last night due to the effect of rainfall.

Example 3: As an effect of increasing pollution, the quality of life on earth is deteriorating.

In majority of the cases, effect is used as noun only. You should stick to that rule while using it in a sentence. However, there are certain exceptions to that rule, which you need to know.

Affect Vs. Effect – Read Some Exceptions

Now that you have learned how to use affect and effect in a sentence, you must also learn about the exceptions that bend the standard rule of English grammar. In some specific contexts, effect is used as a verb and affect is used as a noun.

Effect as a Verb:

It is possible to use the word “effect” as a verb in some context. However, the meaning of the word changes entirely. The meaning of the word “effect” as a verb is to bring about. And it generally used alongside the words such as “change” and/or “solutions. Here’s an example:

The CEO effected a change in the recruitment policy.

In this sentence, the word “effect” means to bring about. The sentence actually meant, “The CEO brought about a change in the hiring policy. If you think of using “affect,” (which is an actual verb) in this sentence would have made the same sense, you are wrong. Since “affect” means “to impact” or “to change,” using it in the sentence would have changed the meaning of the sentence.

“The CEO impacted a change in the recruitment policy,” is clearly not what was intended. However, the sentence is not incorrect. Under certain context, “affected a change” would also make proper sense. So, if you are wondering which one of these sentences is correct, the answer is both of them but in a different context.

Affect as a Noun:

The noun form of the word “affect” means emotion or feeling. Even though the word is primarily used as a verb, you can use the word as a noun in the similar way as the following example:

Tim’s affect was sudden and violent when he saw his ex with some other guy.

Here, you can see it clearly that “affect” has been used instead of the word feeling or emotion. If you have used effect in the place of affect in the sentence, it wouldn’t have made any sense.

Affected as an Adjective:

Besides being used as the past and past particle form of “affect,” the word “affected” can also be used as adjective in a sentence. It generally means pretentious, artificial or designed to impress. The word is not generally said to compliment someone. It is rather used to describe something or someone that is acting like it/he/she is more important than it/he/she actually is.

Here is an example of the usage of “affected” as an adjective in a sentence:

Most of my teammates gave an affected laughter at our boss’s joke.

Here, you can easily understand what the word “affected” is used for. You couldn’t have used the word “effected” in this sentence and made the same sense. So, there shouldn’t be any doubt about choosing the ideal word – affected or effected.

Affecting Versus Effecting-Common Mistakes Made

As the confusion about these two words remains, the common mistake that people make is especially in the usage of the words. Most of them interchange the word while using it.

For instance,

Here, ‘effect’ is a wrong choice of words because the sentence meant to state that the knee surgery had a negative influence over a person’s gait. Here, ‘affect’ would have been a right choice of word. The mistake with the use of affecting versus effecting can change the whole sentence.

For using the word ‘effect’ in the same sentence, the construction has to be different. Here it is.

Due to the knee surgery, as an ‘effect’ his gait became difficult.

Here, the sentence reveals that due to the knee surgery, his walking pace became problematic. Thus, it is the result of the knee surgery.

Another common mistake they make when they try to use ‘effect’ as a verb in some of the contexts.

For example- ‘They effected their escape through a rear window’.

Here, the word ‘effected’ is used as a verb. But, the confusion with affect or effect remains.

These are some of the common mistakes that people make with these two words. Read the blog and get a clear idea of the same.

Affect vs. Effect: How to Remember the Difference?

If someone asks you “do you know the difference between effect and affect,” you should not have a problem defining the correct use of affect and effect. However, if you cannot remember the definitions of affect and effect, just remember this simple trick.

The word “affect” starts with the letter “A.” Action also starts with the letter “A.” Action means a verb. You can associate “affect” with verb. If you can remember that, you will be able to differential “effect” as noun. So, it’s crucial to get the spelling right.

When to Use Affect or Effect – Recap Summary

We have discussed throughout the blog how to differentiate between affect and effect. To help you remember all the crucial details about their differences, let’s recap the whole thing.

Affect should be used as the verb in a sentence. The word means “to change” or “to impact.”

Effect is used as noun in a sentence. The word means “the result of a change.”

Even though the affect and effect are used as verb and noun respectively, there are some exceptions to the rule.

Effect can also be used as verb. However, the meaning of the word changes to “to bring about.” Its past and past participle form is “effected”.

Affect can be used as noun, but the meaning is changed to “emotion” or “feeling.”

Affected can be used as adjective, and then its meaning stands “pretentious” or “artificial.”

The difference between “affected” and “effected” is in their meaning and their use as a part of speech.

Hopefully, you can remember the difference between “affect” and “effect” in a sentence from now on, and won’t confuse these words. As you can realise, if you make incorrect use of the words, it can affect your grades, and it can have an effect on your academic career.

Need professional assignment help for error-free content? Look no further

Numerous pairs of words confuse students. If you also have the tendency to confuse between two or more words and feel skeptical about producing a flawless assignment, you can receive necessary assistance from chúng tôi It’s the leading assignment writing company on the internet. And it has all the resources that you may need to present an error-free assignment.

At chúng tôi we have some of the finest academic writers who are not just equipped with necessary skills but also have the knowledge on par with your professors. Also, our experts take several measures to ensure an assignment is free from all the errors. You can also enjoy plenty of other benefits when you avail assignment help from MyAssignmenthelp.com.

Timely delivery of all the assignment orders without compromising with the quality

Enjoy top-notch content which underwent multiple revisions from the experts

No fretting of plagiarism-issues as we always deliver 100% original content

Best deals and discounts on the services that cost lower than others

Get instant support on your queries from our ever-active customer support team

Receive complete rework on your unfulfilled orders at no extra cost

100% confidentiality of your identity, even from the writers

5000+ PhD qualified writers who can cover any topic across 100+ disciplines

You can access thousands of samples and blogs like this at no extra cost from chúng tôi Get started with chúng tôi and give your academic career the boost it needs.

Phân Biệt Trong Tiếng Tiếng Anh

Phân biệt chủng tộc?

Racism?

OpenSubtitles2018.v3

Bằng cách làm như vậy, ta có phân biệt các bề mặt.

And by doing so, we can differentiate the surfaces.

QED

Chất béo, đường bột, protein — chẳng phân biệt tốt hay xấu, tất cả đều là thực phẩm

Fats, carbs, proteins — they weren’t bad or good, they were food.

QED

Liệu sự phân biệt chủng tộc có thể dự đoán trước bằng cách nào đó không?

Is racism predictable in some way?

ted2019

(Tiếng cười) “Chú Joe thì lại phân biệt đối xử.”

(Laughter) “Uncle Joe is racist.”

ted2019

Mày bị phân biệt giới rồi đấy.

And now you’re being sexist.

OpenSubtitles2018.v3

Vì phân biệt chủng tộc.

From racism.

OpenSubtitles2018.v3

Sao, anh nghĩ sẽ thắng bằng cách gọi tôi là kẻ phân biệt chủng tộc?

What, you think you’re gonna win me over by calling me a racist?

OpenSubtitles2018.v3

Tôi không thể phân biệt được, chúng có thật hay chỉ do tôi tưởng tượng ra.

I can’t tell the difference, whether they’re real or in my head.

OpenSubtitles2018.v3

“Trong nhiều nơi, phụ nữ bị phân biệt đối xử và ngược đãi.

“In many parts of the world, women suffer discrimination and mistreatment.

jw2019

Làm sao phân biệt được?

How can you tell?

jw2019

Einstein thực sự tin rằng khoa học nên vượt qua sự phân biệt dân tộc và quốc gia.

Einstein believed deeply that science should transcend national and ethnic divisions.

ted2019

Nhưng phân biệt bạn thật tình và bạn giả hiệu là tối quan trọng.

But it is vital to distinguish between true and false friends.

jw2019

Phân biệt dị tính.

It’s heterosexist.

QED

A trong môn ” Nạn phân biệt chủng tộc ở Nam Phi ”

A in Apartheid in South African Society.

OpenSubtitles2018.v3

chớ thành kiến hay phân biệt ai.

It’s the heart and not the face.

jw2019

Làm sao họ có thể phân biệt điều đúng, điều sai?

How can they separate the good from the bad?

jw2019

Tất cả môn đồ của võ thuật được đối xử không phân biệt.

All wushu disciplines are respected equally.

OpenSubtitles2018.v3

Anh ko thể phân biệt được bánh Seb từ lò Dior hả?

You couldn’ t distinguish a Seb toaster from a Dior panty

opensubtitles2

Phân biệt tuổi tác có cả hai chiều.

Ageism cuts both ways.

ted2019

Chúng ta có thể phân biệt được một số nhiệm vụ riêng biệt và sửa lỗi chính tả.

We can distinguish a number of separate tasks and spelling correction.

QED

Mà không phải là một phân biệt đối xử đối với phụ nữ?

To seem excessively clumsy. Grow to open up baby face.

QED

Có 5 đặc điểm về quân sự phân biệt thành Azuchi với các tòa thành trước đó.

There were five main militaristic features of Azuchi Castle that differentiated it from earlier castle designs.

WikiMatrix

Tôi có sống trong một xã hội nơi mình không bị phân biệt không?

Do I live in a society where I’m not discriminated against?

ted2019

Kinh-thánh phân biệt loại kinh phong đó với loại kinh phong thường (Ma-thi-ơ 4:24).

The Bible distinguishes between this epilepsy and that from natural causes. —Matthew 4:24.

jw2019

Hỏi Đáp Anh Ngữ: Phân Biệt Effective Và Efficient

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi đến VOA. Bạn hỏi nghĩa khác nhau của hai từ effective và efficient và cách dùng. Nhân tiện đây cũng bàn thêm về hai từ đồng nghĩa là effectual and efficacious.

Effective: có hiệu quả, mang lại kết quả như dự kiến. Effective cũng có nghĩa có hiệu lực (như khi nói về một đạo luật). Thí dụ:

– The law will be effective immediately=Ðạo luật mới sẽ có hiệu lực ngay.

– He gave an effective speech=Ông ta đọc một diễn văn gây ấn tượng sâu đậm nơi cử toạ.

– The effective use of color can make a small room look bigger=Dùng mầu hữu hiệu có thể làm một căn phòng nhỏ có vẻ lớn hơn.

– Effective còn có nghĩa là có hiệu quả tốt. Thí dụ: The less expensive drugs were just as effective in treating arthritis=thuốc rẻ tiền hơn cũng công hiệu như thuốc đắt tiền trong việc trị bịnh viêm khớp.

* Effective = hiệu quả do sự việc khi hành động chứ không phải là do lý thuyết (existing in fact rather than theoretically) theo Fowler’s Modern English Usage (p. 239)

Effectual: Fowler cũng nói, effectual nghĩa là có hiệu quả, không dùng với người; nhưng có điều lạ là chữ phản nghĩa của effectual là ineffectual thì dùng với người được. (A person cannot be described as effectual. But, paradoxically, a person lacking the ability to achieve results can be said to be ineffectual.)

Efficacious: (adj) (có công hiệu) applies only to things, không dùng cho người; efficacious dùng với sự vật thôi như thuốc men hay phép trị, medicines, treatment, etc…efficacious remedy (phép trị liệu hữu hiệu); a drug of known efficacy (noun) một thứ thuốc ai cũng biết là công hiệu, hiệu nghiệm.

Efficient: có nghĩa là có khả năng làm việc tốt (nói về người) như an efficient secretary=một người thư ký có năng lực cao. Efficient chỉ cả người hay hành động đem lại kết quả tối ưu, đỡ tốn phí nhất (best people or instruments with minimum waste or effort):

– An efficient cook, an efficient secretary, người đầu bếp có năng lực, một thư ký rất giỏi.

– Apple and Microsoft are considered efficient organizations=Apple và Microsoft là những tổ chức biết điều hành một cách ưu việt (có năng suất cao).

* Trong ngành quản trị hay tiếp thị management or marketing, hai từ effective và efficient hay dùng để phân biệt mục tiêu. Effective là có hiệu quả trong quá trình thực hiện (làm đúng); còn efficient là có kết quả tối ưu trong mục tiêu (làm nhanh nhất, đỡ tốn nhất). Effective còn có nghĩa là có hiệu lực, nói về một đạo luật. Nghĩa này efficient không có.

Tóm lại: Nếu một người hay một việc được gọi là effective, thì đem lại kết quả như ý, nhưng không chắc là không tiết kiệm thì giờ và năng lựợng. My headache is much better. These tables are effective.=tôi bớt nhức đầu nhiều; những viên thuốc này hiệu nghiệm thật.

Energy-efficient cars: The government is encouraging the production of energy-efficient cars=Chính phủ khuyến khích sản xuất thêm xem hơi chạy đỡ tốn xăng. Khi nói một người hay một vật hay công ty biết tổ chức, không lãng phí thời gian hay năng lựợng, ta dùng efficient. He’s not efficient: he keeps filing letters in the wrong places, he works very slowly and keeps forgetting things=anh ta làm việc thiếu hiệu năng: anh xếp thư nhầm hồ sơ; anh làm chậm và hay quên. (Michael Swan, Practical English Usage, Oxford University Press, 2009, p. 155.)

Như vậy effective và efficient đều có chung nghĩa là có kết quả, hiệu quả, hiệu nghiệm, nhưng effective còn có thêm nghĩa là “có hiệu lực” (như một đạo luật) và efficient có thêm nghĩa là “tiết kiệm thì giờ hay năng lượng tối đa để mang lại kết quả tối ưu”.

* Quý vị có thể nêu câu hỏi/ ý kiến/ thắc mắc bằng cách: Gửi email đến địa chỉ: AnhNguQA@gmail.com

Bạn đang xem bài viết Phân Biệt Affect Và Effect Trong Tiếng Anh trên website Sansangdethanhcong.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!