Xem Nhiều 6/2023 #️ Phân Biệt Cách Sử Dụng Của “Either” Và “Neither” # Top 8 Trend | Sansangdethanhcong.com

Xem Nhiều 6/2023 # Phân Biệt Cách Sử Dụng Của “Either” Và “Neither” # Top 8 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Phân Biệt Cách Sử Dụng Của “Either” Và “Neither” mới nhất trên website Sansangdethanhcong.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Gần đây, Tiếng Anh Thật Dễ nhận được rất nhiều yêu cầu hướng dẫn phân biệt cách sử dụng của “either” và “neither”. Cả 2 từ có cách sử dụng giống như “so” và “too”, đều có nghĩa là “cũng”. Tuy nhiên “either” và “neither” dùng để nói về “cũng” trong DẠNG PHỦ ĐỊNH (ngầm hiểu là “cũng không”).

Phân biệt cách sử dụng của “either” và “neither”

Rất đơn giản, bạn hãy nhớ: “either” đi với trợ động tự dạng phủ định (do not/does not/did not). Còn “neither” đi với động từ dạng khẳng định (do/does/did).

I didn’t go to the party, and you didn’t either. I didn’t go to the party, and neither did you.

Mẹo nhớ đơn giản, vì “neither” đã có “n” đứng trước (n là viết tắt của not) nên sẽ đi với trợ động từ dạng khẳng định.

He’s not very good at painting walls, and she isn’t either. He’s not very good at painting walls, and neither is she. She can’t wait until the baby is born, and he can’t either. She can’t wait unitl the baby is born, and neither can he.

“Either” đứng ở cuối của câu, sau trợ động từ ở dạng phủ định, còn “Neither” đứng sau từ nối giữa 2 vế câu (thường là “and”), sau đó đến trợ động từ và động từ chính.

“Neither” cũng thường được sử dụng để rút gọn câu trả lời với ý nghĩa “cũng không”

A: I don’t speak French. (Tôi không nói tiếng Pháp) B: Neither do I.(Tôi cũng không). Trong thực tế, có thể trả lời bằng cụm “Me neither” C: He isn’t ready to go.(Anh ta chưa sẵn sàng để đi) D: Neither are we.(Chúng ta cũng chưa sẵn sàng để đi)

Phân biệt cách sử dụng của “either – or” và “neither – nor”

Cách sử dụng “either – or”

“Either…or” được sử dụng để đưa ra sự lựa chọn giữa 2 khả năng. Hiểu đơn giản là “Hoặc cái này… hoặc cái kia”

Either Mike or Lisa will be there. (Hoặc Mike hoặc Lisa sẽ ở đó) Either you leave me alone or I will call the police. (Hoặc bạn để tôi yên hoặc tôi sẽ gọi cảnh sát) He doesn’t speak either English or French. (Anh ta không nói tiếng Anh cũng không nói tiếng Pháp) You can either help us or go to your room. (Bạn có thể giúp chúng tôi hoặc đi vào phòng của bạn)

Cách sử dụng “neither – nor”

“Neither…nor” được sử dụng để phủ định 2 khả năng. Hiểu đơn giản là “Đều không…”

Neither Mike nor Lisa will be there. (Cả Mike và Lisa đều sẽ không ở đó) He speaks neither English nor French. (Anh ta không nói tiếng Anh cũng như tiếng Pháp) We brought neither coffee nor tea. (Chúng ta cũng không mang cà phê và cũng không mang trà) I will neither help you nor go to my room. (Tôi sẽ không giúp bạn cũng không đi vào phòng tôi)

Phân Biệt Cách Sử Dụng Của “Either” Và “Neither”

Mẹo tìm Google: từ khóa cần tìm + chúng tôi

Gần đây, Tiếng Anh Thật Dễ nhận được rất nhiều yêu cầu hướng dẫn phân biệt cách sử dụng của “either” và “neither”. Cả 2 từ có cách sử dụng giống như “so” và “too”, đều có nghĩa là “cũng”. Tuy nhiên “either” và “neither” dùng để nói về “cũng” trong DẠNG PHỦ ĐỊNH (ngầm hiểu là “cũng không”).

Phân biệt cách sử dụng của “either” và “neither”

Rất đơn giản, bạn hãy nhớ: “either” đi với trợ động tự dạng phủ định (do not/does not/did not). Còn “neither” đi với động từ dạng khẳng định (do/does/did).

I didn't go to the party, and you didn't either. I didn't go to the party, and neither did you.

Mẹo nhớ đơn giản, vì “neither” đã có “n” đứng trước (n là viết tắt của not) nên sẽ đi với trợ động từ dạng khẳng định.

He's not very good at painting walls, and she isn't either. He's not very good at painting walls, and neither is she. She can't wait until the baby is born, and he can't either. She can't wait unitl the baby is born, and neither can he.

“Either” đứng ở cuối của câu, sau trợ động từ ở dạng phủ định, còn “Neither” đứng sau từ nối giữa 2 vế câu (thường là “and”), sau đó đến trợ động từ và động từ chính.

“Neither” cũng thường được sử dụng để rút gọn câu trả lời với ý nghĩa “cũng không”

A: I don't speak French. (Tôi không nói tiếng Pháp) B: Neither do I.(Tôi cũng không). Trong thực tế, có thể trả lời bằng cụm "Me neither" C: He isn't ready to go.(Anh ta chưa sẵn sàng để đi) D: Neither are we.(Chúng ta cũng chưa sẵn sàng để đi)

Phân biệt cách sử dụng của “either – or” và “neither – nor”

Cách sử dụng “either – or”

“Either…or” được sử dụng để đưa ra sự lựa chọn giữa 2 khả năng. Hiểu đơn giản là “Hoặc cái này… hoặc cái kia”

Either Mike or Lisa will be there. (Hoặc Mike hoặc Lisa sẽ ở đó) Either you leave me alone or I will call the police. (Hoặc bạn để tôi yên hoặc tôi sẽ gọi cảnh sát) He doesn't speak either English or French. (Anh ta không nói tiếng Anh cũng không nói tiếng Pháp) You can either help us or go to your room. (Bạn có thể giúp chúng tôi hoặc đi vào phòng của bạn)

Cách sử dụng “neither – nor”

“Neither…nor” được sử dụng để phủ định 2 khả năng. Hiểu đơn giản là “Đều không…”

Neither Mike nor Lisa will be there. (Cả Mike và Lisa đều sẽ không ở đó) He speaks neither English nor French. (Anh ta không nói tiếng Anh cũng như tiếng Pháp) We brought neither coffee nor tea. (Chúng ta cũng không mang cà phê và cũng không mang trà) I will neither help you nor go to my room. (Tôi sẽ không giúp bạn cũng không đi vào phòng tôi)

Cấu Trúc Neither Nor Và Either Or

Cấu trúc Neither nor và Either or – Phân biệt NEITHER… NOR và EITHER… OR trong cấu trúc tiếng Anh thông dụng. Bài viết bao gồm lý thuyết, cách dùng, ví dụ, [KÈM BÀI TẬP CÓ ĐÁP ÁN] sẽ giúp bạn học tiếng Anh hiệu quả và dễ dàng A. CẤU TRÚC NEITHER… NOR và EITHER… OR trong ngữ pháp tiếng Anh

1. Cấu trúc chúng tôi trong tiếng Anh – Cả hai đều không

Cấu trúc Neither…nor:

Neither + Danh từ + nor + Danh từ

Neither + Đại từ + nor + Đại từ

Cách dùng:

Cấu trúc Neither chúng tôi sử dụng để chỉ khả năng không xảy ra hoặc không được chọn với 2 đối tượng/sự vật/sự việc được người nói nhắc tới (không cái này cũng không cái kia). Nói cách khác, chúng tôi hướng đến cả 2 cái nhắc đến đều không được người nói lựa chọn hoặc không thích cả 2.

Trong câu, chúng tôi thường mang nghĩa phủ định.

Ví dụ:

Neither I nor you are right. (Tôi không đúng, bạn cũng không đúng)

Mr. Hùng likes neither wine nor beer. (Ông Hùng không thích rượu cũng không thích bia)

Câu trên có thể viết lại là: Mr. Hùng doesn’t like either wine or beer.

2. Cấu trúc chúng tôi trong tiếng Anh – Hoặc một trong hai

Cấu trúc: Cách dùng:

Khác với cấu trúc chúng tôi Cấu trúc chúng tôi sử dụng để chỉ khả năng có thể xảy ra của một trong 2 đối tượng được ngưới nói nhắc đến hoặc là sự lựa chọn giữa 2 sự vật/sự việc (hoặc là cái này hoặc là cái kia). Nói cách khác, chúng tôi hướng đến chọn 1 cái duy nhất mà không được chọn cả 2.

Trong câu, chúng tôi thường mang nghĩa khẳng định.

Ví dụ:

Hung wants to ask either you or me to help him repair his computer. (Hùng muốn nhờ bạn hoặc tôi giúp anh ấy sửa cái máy vi tính)

Either her parents or she is invited to the party tonight. Cô ấy hoặc cha mẹ cô ấy được mời dự tiệc tối nay.

*** Lưu ý: Khi trong câu có cấu trúc này thì động từ phải chia theo danh từ đi sau or hoặc nor. Nếu danh từ đó là số ít thì động từ chia ở ngôi thứ ba số ít và ngược lại.

– Nếu or hoặc nor xuất hiện một mình trong câu (không có either hoặc neither) thì cũng áp dụng quy tắc như trên: căn cứ theo danh từ theo sau nó để chia động từ.

Either/neither + danh từ + or/nor + danh từ số ít + động từ số ít …Either/neither + danh từ + or/nor + danh từ số nhiều + động từ số nhiều …

Ví dụ:

– Neither John nor his friends are going to the beach today.

(Hôm nay, John và các bạn anh ấy đều không đi đến bãi biển.)

– Either John or his friends are going to the beach today.

(Hôm nay, John hay và các bạn của anh ta sẽ đến bãi biển.)

– Neither the boys nor Carmen has seen this movie before.

(Cả những cậu bé và Camen đều chưa từng xem qua phim này trước đây.)

– Either John or Bill is going to the beach today.

(Hôm nay, hoặc John hoặc là Bill sẽ đến bãi biển.)

– Neither the director nor the secretary wants to leave yet

(Cả giám đốc và thư ký đều chưa muốn đi.)

3. CẤU TRÚC Neither nor và either or làm liên từ

Các danh từ giữ chức năng tân ngữ trong câu

– He drinks neither beer nor wine.

(Anh ấy không uống bia cũng không uống rượu.)

– He eats either bread or noodles for breakfast.

(Anh ấy thường ăn sáng bằng bánh mì hoặc mì.)

Các động từ giữ chức năng vị ngữ trong câu

– He neither drinks alcohol nor smokes.

(Anh ấy không uống rượu mà cũng không hút thuốc.)

– Lan either stays at home or goes out with his friends.

(Lan hoặc là ở nhà hoặc là ra ngoài với các bạn.)

Các tính từ

– He must be either mad or drunk.

(Anh ấy có lẽ hoặc là bị điên hoặc là bị say rượu.)

– They were neither sad nor disappointed with their exam results.

(Họ không buồn cũng không thất vọng với kết quả kì thi.)

Các mệnh đề

– Eitheryou go out of my house or I will call the police.

(Hoặc là bạn ra khỏi nhà tôi hoặc là tôi sẽ gọi cảnh sát.)

– Neither they invited me to the party nor I want to go there.

(Họ không mời tôi đến dự tiệc mà tôi cũng không muốn đến đó.)

4. Cấu trúc Neither / Either trong câu đảo ngữ

Cấu trúc: Ví dụ:

Kim didn’t go to work. Neither did his sister.

(Kim đã không phải đi làm. Em gái anh ấy cũng không)

Ex: Uyen didn’t go to his birthday party. Her friend didn’t, either.

(Uyên đã không đến được bữa tiệc của anh ấy. Bạn cô ấy cũng vậy).

Cách Sử Dụng Đúng ‘Either’ Và ‘Neither’

“Neither” có nghĩa là không cái này cũng không cái kia. Đây là thể phủ định của “both” như đã nói ở trên và thường đi với một động từ số ít ở thể khẳng định

– “Neither…nor” được sử dụng như một từ nối (conjunction).

– Nếu có một động từ theo sau thì động từ đó sẽ ở dạng số ít nhưng đôi khi bạn vẫn nghe người ta sử dụng động từ đó ở dạng số nhiều, mặt dù về mặt ngữ pháp thì nó không đúng

Trong cấu trúc này, “neither” được sử dụng như một từ xác định (determiner) trước danh từ số ít (singualar noun)

Chúng ta có thể sử dụng “neither of” trước các từ xác định (determiners) như a, an, the, my, his, their, this, that,… và danh từ số nhiều (plural nouns)

Tất nhiên ở đây ta chỉ có thể sử dụng 3 đại từ mà chủ từ của nó ở dạng số nhiều đó là: you, us và them

“Neither” thường được sử dụng trong câu trả lời ngắn khi ai đó nói phủ định một điều gì và bạn đồng ý với ý kiến của họ

A: I don’t want to go to school today. It’s Sunday. (A: Tôi không muốn phải đến trường ngày hôm nay. Chủ nhật mà) B: Neither do I.(B: Tôi cũng vậy)

A: I have never loved anyone before I met you, honey!(A: Anh chưa từng yêu ai trước khi gặp em cả, em yêu à!) B: Neither have I.(B: Em cũng vậy)

– Đôi khi ta chỉ dùng mỗi từ “neither” trong câu trả lời là được

Ví dụ:

A: You think the red dress or the white dress is suit me? (A: Bạn nghĩ cái đầm màu đỏ hay màu trắng thì hợp với tôi?) B: Neither (=neither dress)(B: Không cái nào cả)

2. Cách sử dụng Either

“Either” có nghĩa là hoặc là cái này hoặc là cái kia. “Either” thường được sử dụng kết hợp với động từ ở dạng số ít khẳng định nhưng chủ yếu là dùng trong câu hỏi và câu phủ định

Cũng giống như đối với cấu trúc “neither…nor…”, “either…or…” cũng được sử dụng như một từ nối (conjunction), nó dùng để diễn tả sự thay thế hoặc sự chọn lựa giữa hai thứ (đôi khi có thể nhiều hơn). Và động từ đi theo phải ở dạng số ít, nhưng đôi khi người ta cũng sử dụng nó ở dạng số nhiều dù không đúng ngữ pháp

– I don’t like French so I don’t want to go to either restaurant. (Tôi không thích Pháp bởi vậy tôi cũng không muốn đến nhà hàng Pháp nào cả) – There are two books talk about cooking but I don’t interested in either book. (Ở đây có hai quyển sách nói về nấu ăn nhưng tôi không hứng thú với quyển nào cả)

A: Do you want to have dinner at home or a restaurant? (A: Em muốn ăn tối ở nhà hay ở nhà hàng) B: Either option is fine for me (B: Cái nào cũng được)

Cũng giống như với “neither of”, chúng ta có thể sử dụng “either of” trước các từ xác định (determiner) và danh từ số nhiều (plural nouns)

“Either” có khi được sử dụng đơn độc trong câu, lúc này nó có nghĩa là người nói không quan tâm đến sự lựa chọn, cái nào cũng được, đôi khi nó còn đi với từ “one”

A: What kind of pizza do you want? Seafood pizza or mixed pizza? (A: Cậu muốn ăn pizza nào? Pizza hải sản hay pizza thập cẩm?) B: Either/ Either one. (B: Cái nào cũng được)

Trong câu trả lời ngắn, “either” thường được đặt ở cuối một câu phủ định, hàm ý là bạn đồng ý với sự phủ định mà người nó đề cập tới. Ở đây “either” đồng nghĩa với “too” và “also” (“too” và “also” được dùng trong câu khẳng định)

A: I am not jealous with his success. (A: Tôi không ghanh tỵ với thành công của anh ta) B: I am not too. (B: Tôi cũng không)

A: I haven’t eaten a good dish like this this one before. (A: Tôi chưa từng ăn món nào ngon như món này trước đây) B: I haven’t either. (B: Tôi cũng vậy)

A: I didn’t tell her our secret. (A: Tôi không nói với cô ta về bí mật của hai chúng ta) B: I did not either. How did she know that? (B: Tôi cũng không nói. Làm sao mà cô ta biết được cơ chứ?)

Viết lại câu sử dụng cấu trúc chúng tôi hoặc Either…or

1. She didn’t say and she didn’t phone

2. Ann hasn’t had money. Taylor hasn’t had money either

3. I didn’t travel to Ha Noi. I also didn’t travel to Ho Chi Minh city

4. I haven’t got item to go on holiday. I haven’t got the money, too

5. If I can’t go to party, you will go there

Bạn đang xem bài viết Phân Biệt Cách Sử Dụng Của “Either” Và “Neither” trên website Sansangdethanhcong.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!