Xem Nhiều 2/2023 #️ Phân Biệt Most Almost Và Almost All – Doisong24H.vn # Top 2 Trend | Sansangdethanhcong.com

Xem Nhiều 2/2023 # Phân Biệt Most Almost Và Almost All – Doisong24H.vn # Top 2 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Phân Biệt Most Almost Và Almost All – Doisong24H.vn mới nhất trên website Sansangdethanhcong.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Bạn đã từng bối rối khi sử dụng almost, almost all và most chưa?. Trong bài viết chúng tôi sẽ phân biệt rõ ràng sự khác nhau khi sử dụng almost, most và almost all

1. Các sử dụng most 

Most là một tính từ nó chỉ số lượng lớn phần trăm (có thể từ 75 đến 98%)

Ví dụ: 

Most

people

watch TV: Đa số mọi người thích coi Tivi

Phân tích  câu ví dụ: People là 1 danh từ do đó most đứng trước là 1 tính từ (adj)

Lưu ý: most còn được dùng như một đại từ với nghĩa tương tự

Ví dụ: 

I spent most of the $100 you gave me. I’ve got about $15 left.: Tôi tiêu hầu hết số tiền 100 đô. Giờ tôi chỉ còn lại khoảng 15 đô thôi.

2. Các sử dụng almost

                        

Almost là một trạng từ được sử dụng với nghĩa rất gần với cái gì (thời gian, địa điểm)

Ví dụ: 

I was

almost late

for school: Tôi gần như bị muộn giờ học

Rất gần với việc trễ học nhưng không trễ học, câu này sử dụng trong trường hợp với time

3. Các sử dụng almost all

Khi đã hiểu nghĩa của  từ almost thì nghĩ của từ almost all rất đơn giản, có nghĩa là gần như tuyệt đối ( khoảng 99%) . Như vậy almost all có cách dùng chỉ số lượng như most nhưng tỷ lệ cao hơn.

Ví dụ: 

I know almost everyone here: Tôi biết gần như tất cả mọi người ở đây

4. Bài tập thực hành

Sẽ có rất nhiều câu ví dụ để bạn thực sự nắm rõ cách dùng của almost, almost all và most

Điều vào chỗ thiếu để hoàn thành câu sao cho phù hợp nhất

1. …….children like candy

2. My niece is…….walking

3. I’m….there

4. ……students passed the test

5. I am……finished

6. It is….3 o’clock

7……. cars have four doors.8……..people would like to be rich.9. I have been to …. countries in Europe, but not all.

Đáp án

1. Most

2.Almost

3.Almost

4. Most/almost all

5.Almost

6. Almost

7.Most

8.Most 

9.Most/almost all

10. Almost

Xem lại: 

10. I am ….40 years old

Phân Biệt Most, Most Of Và Almost

[Bài học tiếng Anh giao tiếp] Bài 45 – Phân biệt Most, Most of và Almost

MOST, MOST OF và ALMOST là những từ vựng khá quen thuộc, thông dụng không chỉ trong các văn bản mà còn trong tiếng Anh giao tiếp. Tuy nhiên vì cách viết na ná giống nhau nên không phải ai cũng có thể phân biệt được sự khác nhau và cách sử dụng của chúng. Vậy 3 cụm từ này khác nhau như thế nào, và sử dụng trong ngữ cảnh nào cho hợp lí?

1. Most

Most + N (danh từ không xác định) = hầu hết

Ví dụ:

Most Vietnamese people understand English. (đúng)

Most students passed the test. (Hầu hết sinh viên qua bài kiểm tra này)

Most children like playing and hate being given more homework. (Hầu hết bọn trẻ chỉ thích chơi và ghét bị giao thêm bài tập)

2. Most of

Most of + the/these/those/my/his… + N (danh từ xác định) = hầu hết, phần lớn trong số

Lưu ý: Dùng most of với một danh từ xác định, thường được đứng trước bởi những từ chỉ định như trên.

Ví dụ:

Most of the students in this school are intelligent. (Hầu hết học sinh ở trường này rất thông minh)

She has eaten most of that cake. (Cô ấy ăn gần hết cái bánh)

3. Almost

Almost + Adjectives/Adverbs/Verbs = hầu hết, gần như

Lưu ý: Almost thường đi với: Anybody, anything, no one, nobody, all, everybody, every.

Ví dụ:

Almost all Vietnamese (people) eat rice. (Đa số người dân Việt Nam ăn cơm)

Almost everything was done from the beginning. (Hầu hết mọi thứ đều đã xong từ lúc bắt đầu)

* Không dùng: Almost students, almost people. Dùng most students, most people,…

4. The most

The most + Adjectives/Adverbs = dùng ở So sánh nhất

The most thường dùng với tính từ hoặc trạng từ chỉ thể cách.

Who has the most money in the world? (Ai là người có nhiều tiền nhất trên thế giới?)

She is the most beautiful woman in the world. (Cô ấy là người xinh đẹp nhất trên thế giới)

Jane is the most intelligent student in my class. (Jane là sinh viên thông minh nhất trong lớp tôi.)

That dress is the most expensive item in the store. (Chiếc váy đó là thứ đắt nhất trong cửa hàng).

Đăng ký học thử miễn phí

Pasal cam kết giúp bạn yêu thích tiếng Anh và giao tiếp trôi chảy từ 3-6 tháng

Hệ thống cơ sở tại HÀ NỘI

Hệ thống cơ sở tại TP HCM

Công ty Cổ phần Đầu tư giáo dục và Phát triển nguồn lực quốc tế Pasal MST: 0106777011 cấp ngày 13/02/2015 tại Hà Nội

Phân Biệt Most, Most Of, The Most, Almost, Và Mostly (Chi Tiết)

Một trong những từ dễ nhầm lẫn nhất của Từ Vựng Tiếng Anh là MOST khi mà có rất nhiều cấu trúc khác nhau của từ này như MOST, MOST OF, THE MOST, ALMOST, và MOSTLY. Tiếp nối Series bài viết Phân Biệt Các Từ Dễ Nhầm Lẫn trong Tiếng Anh, Thích Tiếng Anh phân biệt (difference) cách dùng của từng cấu trúc. Bài viết có Bài Tập Vận Dụng giúp bạn nắm vững lý thuyết hơn.

MOST vừa là đại từ, vừa là tính từ tính từ, mang nghĩa “hầu hết”. (Greatest in amount or degree).

Most people like watching TV.

Most students want to have a day off.

Most Japanese take a bath every day.

MOST còn là trạng từ, có cách dùng tương tự “very”.

That is most probably correct.

MOST OF cũng có nghĩa là hầu hết. Tuy nhiên không đi trực tiếp trước danh từ số nhiều bất kì như MOST. MOST OF cần mạo từ hoặc sở hữu cách trước danh từu theo sau, hoặc đi trực tiếp với tân ngữ.

I’ve spent most of my life in Boston.

Most of us don’t eat a balanced diet.

Tom was on the phone most of the day.

THE MOST dùng trong so sánh nhất và có hai cách hiểu.

Thứ nhất, THE MOST có thể là so sánh nhất của MUCH/ MANY, trái nghĩa với THE LEAST. Và vì MUCH/ MANY là lượng từ nên cần 1 danh từ đi sau THE MOST.

After the race he won the most money. I love you the most in my life. This businessman is the one who possesses the most real estate in this town.

Thứ 2, THE MOST dùng trước tính từ hoặc trạng từ dài trong so sánh nhất.

Of the three sister, she is the most beautiful.

Summer is the most colourful time of year.

The most interesting thing in London is the night life.

Almost là trạng từ, mang nghĩa gần như, hầu như (not quite; very nearly)

Ví dụ:

It was almost six o’clock when he left.

I almost wish I hadn’t invited him.

It’ll cost almost as much to repair it as it would to buy a new one.

ALMOST cò có nét nghĩa là “gần như tất cả”.

Almost all the passenger on the bus were English.

ALMOST EVERYONE (EVERYBODY)/ EVERYTHING/ NO ONE/ NOTHING: gần như tất cả mọi người/ mọi thứ/ gần như không có ai/ không có gì.

Ví dụ: Almost everyone in her family has blonde hair.

MOSTLY mang nghĩa chủ yếu, hầu hết.

Ví dụ:

They eat local food mostly.

We receive a lot of visitors, mostly Americans.

6. MỘT SỐ CẤU TRÚC KHÁC

At most, the trip will cost $1,000.

I will make the most of this summer vacation to learn English.

(ALMOST/ MOST) people know that smoking is harmful to their health.

He (MOST/ MOSTLY) fell asleep in the lecture.

He frequently walked here, (MOSTLY/ ALMOST) because he wanted to see her.

They are (MOST/ THE MOST) powerful in the competition. They can beat any opponents.

(MOST/ MOSTLY) of us come from middle-class families.

The town was (ALMOST/ MOST) entirely destroyed during the war.

What’s (THE MOST/ MOST OF) you’ve ever won at poker?

The kids loved the fair, but they enjoyed the bumper cars (MOST OF/ THE MOST) all.

We were bitten by mosquitoes (THE MOST/ ALMOST) every night.

It took us (MOSTLY/ ALMOST) a day to get here.

Which of you earns (MOST/ THE MOST) money?

In this school, (MOST OF/ THE MOST) the children are from the Chinese community.

The socialist party have been in office for (MOST/ ALMOST) ten years.

At (MOSTLY/ MOST), the work will take a week.

Her paintings are (ALMOST/ MOST) photographic in their detail and accuracy.

He wanted to do (THE MOST/ MOSTLY) good he could with the $2,000, so he gave it to charity.

It was a (MOST/ MOSTLY) beautiful morning.

Tyres are (ALMOST/ MOST OF) always made of rubber.

It’s a beautiful day – we should make (MOST/ THE MOST) of it.

A car suddenly appeared from nowhere and (MOST/ ALMOST) made me fall off my pony.

Sự Khác Nhau Của Almost/Most Và Another/Other

2.Về cơ bản có hai cách dùng từ ‘OTHER’. Em có thể dùng từ này trước một danh từ, giống như một tính từ vậy, ví dụ em có thể nói ‘another office’ hay em có thể dùng nó một mình, giống như một danh từ, thì có thể nói ‘I’ll have another’, và cách dùng trong hai trường hợp này là khác nhau.Nếu nó được dùng như một tính từ khi đứng trước một danh từ thì chúng ta không thêm chữ -s vào để tạo số nhiều, vì tính từ không có ‘s, vì thế chúng ta nói ‘the other houses’, ‘the other people’, ‘the other political parties’.Nhưng nếu nó đứng một mình, giống như một danh từ thì chúng ta thêm -s vào để tạo danh từ. Do vậy em có thể nói ‘I’ll take this case and you can have all the others’. Hay: ‘This car cost £8,000 and the others cost £10,000 upwards’.Chúng ta thường dùng ‘the others’ để diễn tả ý ‘the other people’, vì thế chúng ta có thể nói “If you tell Jane, I’ll tell the others” – có nghĩa là em nói với Jane, tôi sẽ nói với những người khác.Another, đây là một từ có cách viết không theo quy tắc, vì một lý do nào đó mà người Anh viết liền thành một từ. Nó bắt nguồn từ thế kỷ thứ 16, và vì thế không thể quay ngược thời gian để hỏi xem tại sao ngày đó họ lại viết như vậy!Ngoài ra còn có một điều khác thường nữa với từ ‘another’. Chúng ta có thể dùng từ này trước một danh từ số nhiều đi cùng với một con số.Vì thế chúng ta có thể nói “I’ll need another three days to finish the work” – Tôi cần ba ngày nữa để hoàn thành công việc, hay “She’s borrowed another £20”.Đây có thể là do từ chỉ số lượng mặc dù ở số nhiều vẫn thường được coi là một từ số ít trong tiếng Anh, vì thế người ta nói: “£5 is a lot to pay for a cup of coffee”, chứ không nói: “£5 are a lot”.Tóm lại, với từ ‘other’ – không có -s ở số nhiều nếu nó là tính từ, the other houses; có -s nếu là danh từ số nhiều, I’ll tell the others.Hy vọng không chỉ 1 bạn hỏi mà các em khác cũng được rõ hơn về sự khác biệt của MOST – ALMOST và OTHER-ANOTHER!

Vào ĐÂY để xem các bài học thú vị khác

Bạn đang xem bài viết Phân Biệt Most Almost Và Almost All – Doisong24H.vn trên website Sansangdethanhcong.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!