Xem Nhiều 6/2022 # Phương Pháp Dạy Học Ngữ Văn # Top Trend

Xem 16,929

Cập nhật thông tin chi tiết về Phương Pháp Dạy Học Ngữ Văn mới nhất ngày 26/06/2022 trên website Sansangdethanhcong.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 16,929 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Đổi Mới Phương Pháp Và Kinh Nghiệm Dạy Học Ngoại Ngữ
 • Tìm Hiểu Một Số Phương Pháp Dạy Học Ngoại Ngữ Trong Lịch Sử
 • Dạy Học Theo Định Hướng Nghiên Cứu Bài Học Và Đổi Mới Sinh Hoạt Chuyên Môn Theo Hướng Nghiên Cứu Bài Học
 • Những Tiết Học Ngoài Trời Đầy Thú Vị
 • Tổng Hợp Các Phương Pháp Học Trực Tuyến Hiệu Quả
 • 3. Trình độ: Đại học (sinh viên năm thứ 2)

  5. Điều kiện tiên quyết: không

  6. Mục tiêu của học phần:

  6.1. Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lý luận dạy học chuyên ngành Ngữ văn; về lí thuyết nghiên cứu, ứng dụng các phương pháp dạy học các phân môn Văn học, Tiếng Việt, Làm văn; về phương pháp thiết kế bài giảng và tổ chức dạy học bộ môn.

  6.2. Về kỹ năng: Biết cách vận dụng những kiến thức đã được học vào việc nghiên cứu, ứng dụng giảng dạy từng phân môn cụ thể trong môn học Ngữ văn.

  7.1. Đối tượng, nhiệm vụ, mục tiêu và phương pháp nghiên cứu

  7.3. Nhiệm vụ và nội dung môn Ngữ văn ở trường phổ thông

  7.4. Phương pháp và phương tiện dạy học môn Ngữ văn

  7.5. Hình thức tổ chức dạy học môn Ngữ văn

  7.6. Kiểm tra và đánh giá kết quả dạy và học môn Ngữ văn

  8. Nhiệm vụ của sinh viên:

  8.1. Nghe giảng lý thuyết

  8.2. Thực hành: tìm hiểu và phân tích sách giáo khoa Ngữ văn

  8.3. Kiểm tra, thi học phần

  2. Phan Trọng Luận (2001), Phương pháp dạy học văn (2 tập) NXB GD, HN.

  3. Lê A – Nguyễn Quang Ninh – Bùi Minh Toán ( 1996), Phương pháp dạy học tiếng Việt, Nxb Giáo dục

  4. Lê Hữu Tỉnh (1991), Giáo trình phương pháp giảng dạy tiếng Việt, ĐHSP HÀ NỘI 2

  1. Nguyễn Viết Chữ (2001), Phương pháp dạy tác phẩm văn chương theo loại thể, NXB ĐHQG, HN.

  2. Nguyễn Văn Dân (2004), Phương pháp luận nghiên cứu văn học, NXB KHXH, HN.

  3. Nguyễn Đăng Mạnh (1994), Con đường đi vào thế giới nghệ thuật nhà văn, NXB GD, HN.

  4. Phan Trọng Luận (2002), Thiết kế và dạy tác phẩm văn chương ở nhà trường PT (tập1), NXB GD, HN.

  5. Phan Trọng Luận (2003), Thiết kế và dạy tác phẩm văn chương ở nhà trường PT (tập2), NXB GD, HN.

  10 . Nhiều tác giả (2007), Ngữ văn 11 nâng cao (tập 1, 2), NXB GD, HN.

  13. Nhiều tác giả (2003), Thiết kế dạy học văn – tiếng Việt THPT, NXB ĐHSP, HN.

  15. Vũ Dương Quỹ – Lê Bảo (2002), Tác phẩm văn chương trong trường PT – những con đường khám phá (tập1, 2), NXB GD, HN.

  16. Vũ Dương Quỹ – Lê Bảo (2003), Tác phẩm văn chương trong trường PT – những con đường khám phá (tập 3), NXB GD, HN.

  17. Phùng Văn Tửu (2002), Cảm thụ và giảng dạy văn học nước ngoài, NXB GD, HN.

  18. Hoàng Tiến Tựu (1983), Mấy vấn đề về phương pháp giảng dạy nghiên cứu VHDG, NXB GD, HN.

  19. Trịnh Xuân Vũ (2000), Văn chương và phương pháp giảng dạy văn chương, NXB ĐHQG, Tp HCM.

  20. chúng tôi REZ (1983), Phương pháp luận dạy văn học, Phan Thiều (dịch), NXB GD, HN.

  10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

  10.1. Dự lớp (tối thiểu 35 tiết)

  10.2. Thực hành: Tìm hiểu và phân tích nội dung, chương trình sách giáo khoa Ngữ văn

  10.3. Kiểm tra giữa học phần (1 bài)

  10.4. Thi kết thúc học phần: Thi viết

  Thi kết thúc học phần:0,6

  CHƯƠNG 1. ĐỐI TƯỢNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

  1.1.Đối tượng nghiên cứu của Phương pháp dạy học Ngữ văn

  1.2.Mục tiêu của Phương pháp dạy học Ngữ văn

  1.3.Nhiệm vụ của Phương pháp dạy học Ngữ văn

  1.4.Phương pháp nghiên cứu Phương pháp dạy học Ngữ văn

  1.5.Nội dung của môn Phương pháp dạy học Ngữ văn (bao gồm các nguyên tắc tổ chức dạy học, nhiệm vụ và nội dung, phương pháp và phương tiện, hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả môn Ngữ văn ở trường phổ thông)

  CHƯƠNG 2. CÁC NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC DẠY HỌC NGỮ VĂN

  2.1. Nguyên tắc tiếp cận giao tiếp và quan điểm lịch sử

  2.2. Nguyên tắc tích hợp trong vận dụng kiến thức và kĩ năng

  2.3. Nguyên tắc rèn luyện và phát triển các loại hình tư duy: tư duy logic và tư duy hình tượng

  2.4. Nguyên tắc xây dựng bản sắc cá nhân, phát triển nhân cách (cá thể) trong mối quan hệ thống nhất với cộng đồng.

  2.5. Nguyên tắc khai phóng tư duy, phát huy tính tích cực, chủ động của người học

  CHƯƠNG 3. NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG MÔN NGỮ VĂN Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

  3.1. Trang bị kiến thức có hệ thống về ngôn ngữ và văn học

  3.2. Rèn luyện năng lực cảm thụ văn chương và kĩ năng sử dụng tiếng mẹ đẻ

  3.3. Phát triển nhân cách, năng lực trí tuệ và đời sống tư tưởng, tình cảm

  CHƯƠNG 4. PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC MÔN NGỮ VĂN Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

  4.1. Lí luận về phương pháp dạy học Ngữ văn

  4.1.1. Khái niệm: phương pháp dạy học

  4.1.2. Tính đặc thù của phương pháp dạy học Ngữ văn

  4.1.3. Phương pháp luận dạy học Ngữ văn và phương pháp dạy học Ngữ văn chuyên biệt hóa (Văn học, tiếng Việt, Làm văn)

  4.1.4. Vận dụng các phương pháp dạy học Ngữ văn chuyên biệt hóa theo quan điểm tích hợp

  4.2. Phương tiện dạy học môn Ngữ văn

  4.2.1. Các khái niệm: trực quan, đồ dùng dạy học, thiết bị dạy học

  4.2.2. Tác phẩm văn học, các hiện tượng ngôn ngữ, môi trường giao tiếp, các hình thức giao tiếp là phương tiện dạy học có tính trực quan.

  4.2.3. Bảng biểu, sơ đồ, tranh ảnh, …là các đồ dùng dạy học do giáo viên tự sáng tạo

  4.2.4. Các thiết bị nghe, nhìn như audio, video, … là phương tiện dạy học ngày càng phổ biến

  CHƯƠNG 5. HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC MÔN NGỮ VĂN

  5.1. Các hình thức tổ chức dạy học môn Ngữ văn

  5.1.2. Ngoại khóa: sáng tác, sinh hoạt câu lạc bộ, viết tiểu luận,…

  5.2. Chuẩn bị điều kiện cần và đủ trước khi soạn một giáo án Ngữ văn

  5.2.1. Đọc kĩ bài học mới trong sách giáo khoa (SGK)

  5.2.2. Xác định mục tiêu bài dạy

  5.2.3. Xem xét mối quan hệ giữa kiến thức học sinh đã học và nội dung sắp học theo tinh thần tích hợp hệ thống (dọc)

  5.2.5. Câu hỏi hướng dẫn học sinh tìm hiểu (trước) bài học mới ở nhà.

  5.3. Triển khai một tiết dạy học Ngữ văn.

  5.3.1. Tạo tâm thế tiếp nhận

  5.3.2. Đồng bộ hóa tiến trình tiếp nhận

  5.3.3. Hoạt động tương tác trong dạy văn học và trong dạy tiếng

  5.3.4. Thông tin phản hồi (feedback) và điều khiển

  CHƯƠNG 6. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ DẠY HỌC NGỮ VĂN

  5.1. Ra đề và các hình thức tổ chức kiểm tra

  5.2. Đổi mới quan điểm kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn học Ngữ văn

  5.3. Tự luận và trắc nghiệm trong kiểm tra môn học Ngữ văn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đổi Mới Phương Pháp Dạy Học Ngữ Văn
 • Hướng Dẫn Một Số Phương Pháp Dạy Học Tích Cực Môn Ngữ Văn
 • Tiểu Luận Phương Pháp Dạy Học: Nêu Và Giải Quyết Vấn Đề
 • 10 Kĩ Thuật Dạy Học Tích Cực Dành Cho Các Thầy Cô
 • Phương Pháp Dạy Học Tự Nhiên Xã Hội Ở Tiểu Học
 • Bạn đang xem bài viết Phương Pháp Dạy Học Ngữ Văn trên website Sansangdethanhcong.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • CẦM ĐỒ TẠI F88
  15 PHÚT DUYỆT
  NHẬN TIỀN NGAY

  VAY TIỀN NHANH
  LÊN ĐẾN 10 TRIỆU
  CHỈ CẦN CMND

  ×