Xem Nhiều 7/2022 # Phương Pháp Phân Tích Abc Trong Quản Lý Tồn Kho # Top Trend

Xem 15,741

Cập nhật thông tin chi tiết về Phương Pháp Phân Tích Abc Trong Quản Lý Tồn Kho mới nhất ngày 04/07/2022 trên website Sansangdethanhcong.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 15,741 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Kỹ Thuật Phân Tích Abc Và Phân Tích Xyz Trong Quản Lý Tồn Kho
 • Chữa Sùi Mào Gà Bằng Phương Pháp Ala Pdt
 • Price Action Là Gì Và Phương Pháp Giao Dịch Ra Sao?
 • Price Action Là Gì? Phương Pháp Giao Dịch Với Price Action
 • Price Action Là Gì? Cách Giao Dịch Với Price Action Toàn Tập
 • Phân tích ABC

  Trong quản lý sản xuất thì việc quản lý nguyên vật liệu là một công việc vô cùng quan trọng. Phương pháp phân tích ABC là một kỹ thuật phân loại hàng tồn kho.

  Trong quản lý nguyên vật liệu, phân tích ABC (hoặc Kiểm soát hàng tồn kho chọn lọc) là một kỹ thuật phân loại hàng tồn kho. Phân tích ABC chia hàng tồn kho thành ba loại

  – Mục A: với kiểm soát rất chặt chẽ và hồ sơ chính xác

  – Mục B: với hồ sơ tốt và ít kiểm soát chặt chẽ hơn

  – Mục C: với các điều khiển đơn giản nhất có thể và hồ sơ tối thiểu.

  Phân tích ABC cung cấp một cơ chế để xác định các mặt hàng sẽ có tác động đáng kể đến chi phí hàng tồn kho tổng thể, đồng thời cung cấp cơ chế xác định các loại hàng tồn kho khác nhau sẽ yêu cầu quản lý và kiểm soát khác nhau.

  Phân tích ABC cho thấy hàng tồn kho của một tổ chức không có giá trị như nhau. Do đó, hàng tồn kho được nhóm thành ba loại (A, B và C) theo mức độ quan trọng ước tính của chúng.

  Các mặt hàng ‘A’ rất quan trọng đối với một tổ chức. Do giá trị cao của các mục ‘A’ này, cần phải phân tích giá trị thường xuyên. Ngoài ra, một tổ chức cần chọn một mẫu đơn đặt hàng phù hợp (ví dụ: ‘chỉ trong thời gian’) để tránh vượt quá khả năng. Các mục ‘B’ rất quan trọng, nhưng tất nhiên ít quan trọng hơn các mục ‘A’ và quan trọng hơn các mục ‘C’. Do đó, các mục ‘B’ là các mục liên nhóm. Các mặt hàng ‘C’ rất quan trọng.

  Phân loại phân tích ABC

  Không có ngưỡng cố định cho mỗi lớp, tỷ lệ khác nhau có thể được áp dụng dựa trên mục tiêu và tiêu chí. Phân tích ABC tương tự như nguyên tắc Pareto ở chỗ các mục ‘A’ thường sẽ chiếm tỷ lệ lớn trong tổng giá trị nhưng chiếm một tỷ lệ nhỏ trong số lượng mục

  Ví dụ về lớp ABC

  • Mặt hàng A : 20% các mặt hàng chiếm 70% giá trị tiêu thụ hàng năm của các mặt hàng
  • Mặt hàng B : 30% các mặt hàng chiếm 25% giá trị tiêu thụ hàng năm của các mặt hàng
  • Mặt hàng C : 50% các mặt hàng chiếm 5% giá trị tiêu thụ hàng năm của các mặt hàng

  Một phân tích khác được đề xuất của các lớp ABC:

  • Mặt hàng A: khoảng 10% các mặt hàng hoặc 66,6% giá trị
  • Mặt hàng B: khoảng 20% các mặt hàng hoặc 23,3% giá trị
  • Mặt hàng C: khoảng 70% các mặt hàng hoặc 10,1% giá trị

  Tính toán toán học theo phân tích ABC.

  Phân tích ABC cung cấp một phép tính toán chính xác về các giới hạn cho các lớp ABC. Nó sử dụng tối ưu hóa chi phí (tức là số lượng mặt hàng) so với năng suất (tức là tổng tầm quan trọng ước tính của chúng).

  Ví dụ về ứng dụng của hoạt động cân dựa trên lớp ABC Phân phối thực tế của lớp ABC trong công ty sản xuất điện tử với 4.051 bộ phận hoạt động.

  Khi chính sách mua bằng nhau được áp dụng cho tất cả 14.213 thành phần, ví dụ như giao hàng và điểm đặt hàng lại (hàng tồn kho) trong hai tuần, nhà máy sẽ có 16.000 giao hàng trong bốn tuần và hàng tồn kho trung bình sẽ là 2 tuần.

  Áp dụng điều kiện mua theo cân nặng

  Tình trạng đồng đều Điều kiện theo cân

  Tất cả các mục 14213

  Điểm đặt hàng lại = 2 tuần cung cấp

  Tần suất giao hàng = hàng tuần

  Vật phẩm hạng A 200

  Điểm đặt hàng lại = nguồn cung 1 tuần

  Tần suất giao hàng = hàng tuần

  Vật phẩm hạng B 400

  Điểm đặt hàng lại = 2 tuần cung cấp

  Tần suất giao hàng = hai tuần một lần

  Vật phẩm hạng C 3.400

  Điểm đặt hàng lại = 3 tuần cung cấp

  Tần suất giao hàng = cứ sau 4 tuần

  So sánh, khi áp dụng chính sách mua hàng được áp dụng dựa trên lớp ABC, ví dụ như giao hàng hàng tháng của lớp C (bốn tuần một lần) với điểm đặt hàng lại của nguồn cung ba tuần, giao hàng hai lớp B với điểm đặt hàng lại là 2 tuần ‘cung cấp, phân phối hàng tuần của lớp với điểm đặt hàng lại là 1 tuần cung cấp, tổng số giao hàng trong 4 tuần sẽ là (A 200 × 4 = 800) + (B 400 × 2 = 800) + (C 3.400 × 1 = 3.400) = 5.000 và hàng tồn kho trung bình sẽ là (A 75% × 1,5 tuần) + (B 15% x3 tuần) + (C 10% × 3,5 tuần) = cung cấp 1.925 tuần.

  So sánh mua hàng “đều” và “theo cân nặng” (khoảng thời gian 4 tuần)

  Không giao hàng trong 4 tuần Mức cung trung bình Không giao hàng trong 4 tuần Mức cung trung bình

  Một hạng mục có thể được áp dụng kiểm soát chặt chẽ hơn nhiều như phân phối hàng ngày của JIT. Nếu giao hàng hàng ngày với hàng tồn kho được áp dụng, tần suất giao hàng sẽ là 4.000 và mức tồn kho trung bình của mặt hàng loại A sẽ là 1,5 ngày cung và tổng mức tồn kho sẽ là 1.025 tuần, giảm 59% hàng tồn kho. Tổng tần suất giao hàng cũng giảm xuống còn một nửa từ 16.000 xuống còn 8.200.

  Kết quả

  Bằng cách áp dụng kiểm soát có trọng số dựa trên phân loại ABC, số giờ nhân công và mức tồn kho được yêu cầu sẽ giảm đáng kể.

  Lợi ích của phân tích ABC

  Trong điều kiện hiện nay việc sử dụng phương pháp phân tích ABC được thực hiện thông qua hệ thống quản trị dự trữ tự động hoá bằng máy vi tính. Tuy nhiên, trong một số doanh nghiệp chưa có điều kiện tự động hoá quản trị dự trữ, việc phân tích ABC được thực hiện bằng thủ công mặc dù mất nhiều thời gian nhưng nó đem lại những lợi ích nhất định. Kỹ thuật phân tích ABC trong công tác quản trị có những tác dụng sau:

  • Các nguồn vốn dùng để mua hàng nhóm A cần phải nhiều hơn so với nhóm C, do đó cần sự ưu tiên đầu tư thích đáng vào quản trị nhóm A.
  • Các loại hàng nhóm A cần có sự ưu tiên trong bố trí, kiểm tra, kiểm soát hiện vật. Việc thiết lập các báo cáo chính xác về nhóm A phải được thực hiện thường xuyên nhằm đảm bảo khả năng an toàn trong sản xuất.
  • Trong dự báo nhu cầu dự trữ, chúng ta cần áp dụng các phương pháp dự báo khác nhau cho nhóm mặt hàng khác nhau, nhóm A cần được dự báo cẩn thận hơn so với các nhóm khác.
  • Nhờ có kỹ thuật phân tích ABC trình độ của nhân viên giữ kho tăng lên không ngừng, do họ thường xuyên thực hiện các chu kỳ kiểm tra, kiểm soát từng nhóm hàng.

  Tóm lại, kỹ thuật phân tích ABC sẽ cho chúng ta những kết quả tốt hơn trong dự báo, kiểm soát, đảm bảo tính khả thi của nguồn cung ứng, tối ưu hoá lượng dự trữ.

  Các bước để thực hiện phân tích ABC

  Khái niệm ABC dựa trên định luật của Pareto. Nếu có quá nhiều hàng tồn kho, phân tích ABC có thể được thực hiện trên một mẫu. Sau khi lấy được mẫu ngẫu nhiên, các bước sau đây được thực hiện để thực hiện phân tích ABC.

  • Bước 1: Tính giá trị sử dụng hàng năm cho mỗi mục trong mẫu bằng cách nhân các yêu cầu hàng năm với chi phí cho mỗi đơn vị.
  • Bước 2: Sắp xếp các mục theo thứ tự giảm dần của giá trị sử dụng được tính ở trên.
  • Bước 3: Lập tổng cộng số lượng vật phẩm và giá trị sử dụng.
  • Bước 4: Chuyển đổi tổng số tích lũy của số lượng vật phẩm và giá trị sử dụng thành tỷ lệ phần trăm của tổng số tổng của chúng.
  • Bước 5: Vẽ biểu đồ kết nối% mục tích lũy và% giá trị sử dụng tích lũy. Biểu đồ được chia xấp xỉ thành ba phân đoạn, trong đó đường cong thay đổi mạnh hình dạng của nó. Điều này chỉ ra ba phân đoạn A, B và C.

  Categorised in: Chuyên Mục

  This post was written by admin

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nội Dung Và Ý Nghĩa Phương Pháp Phỏng Vấn Và Phương Pháp Ankét
 • Aac Là File Gì? Cách Mở, Chỉnh Sửa Và Chuyển Đổi File Aac
 • Steam Là Gì? Hiểu Đúng Về Phương Pháp Giáo Dục Steam
 • Giải Bài Tập Giáo Dục Công Dân 10
 • Phương Pháp, Phương Pháp Luận Và Vai Trò Của Phương Pháp Luận Triết Học Mác Lênin
 • Bạn đang xem bài viết Phương Pháp Phân Tích Abc Trong Quản Lý Tồn Kho trên website Sansangdethanhcong.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • CẦM ĐỒ TẠI F88
  15 PHÚT DUYỆT
  NHẬN TIỀN NGAY

  VAY TIỀN NHANH
  LÊN ĐẾN 10 TRIỆU
  CHỈ CẦN CMND

  ×