Xem Nhiều 12/2022 #️ Sự Khác Biệt Giữa Internet Và Mạng Nội Bộ 2022 / 2023 # Top 19 Trend | Sansangdethanhcong.com

Xem Nhiều 12/2022 # Sự Khác Biệt Giữa Internet Và Mạng Nội Bộ 2022 / 2023 # Top 19 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Sự Khác Biệt Giữa Internet Và Mạng Nội Bộ 2022 / 2023 mới nhất trên website Sansangdethanhcong.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Hầu hết chúng ta bị lẫn lộn giữa các điều khoản Internet và Intranet. Mặc dù tồn tại rất nhiều sự khác biệt giữa chúng, một trong những khác biệt là Internet mở cho tất cả mọi người và mọi người có thể truy cập trong khi đó, Intranet yêu cầu đăng nhập xác thực là một tổ chức sở hữu riêng.

Biểu đồ so sánh

Định nghĩa của Internet

Internet là một mạng toàn cầu thiết lập kết nối và cung cấp truyền giữa các máy tính khác nhau. Nó sử dụng cả chế độ liên lạc có dây và không dây để gửi và nhận bất kỳ thông tin nào như dữ liệu, âm thanh, video, v.v.

Ngày nay mọi người đều sử dụng Internet để thu thập thông tin, liên lạc và truyền dữ liệu qua mạng. Đây là một mạng công cộng sử dụng các máy tính có thể kết nối và chuyển tiếp với nhau. Nó cung cấp một nguồn thông tin tuyệt vời cho người dùng.

Định nghĩa của mạng nội bộ

Mạng nội bộ là một phần của Internet thuộc sở hữu tư nhân của một tổ chức. Nó kết nối tất cả các máy tính với nhau và cung cấp quyền truy cập vào các tệp và thư mục trong mạng. Nó có một tường lửa bao quanh hệ thống để tránh người dùng trái phép truy cập mạng. Chỉ người dùng được ủy quyền mới có quyền truy cập mạng.

Hơn nữa, Intranet được sử dụng để kết nối máy tính và truyền dữ liệu, tệp hoặc tài liệu trong công ty. Đó là một cách an toàn để chia sẻ các chi tiết, tài liệu và thư mục vì mạng được bảo mật cao và bị hạn chế trong tổ chức. Nó kết xuất các dịch vụ khác nhau như email, tìm kiếm, lưu trữ dữ liệu, v.v.

Sự khác biệt chính giữa Internet và mạng nội bộ

Internet cung cấp thông tin không giới hạn mà mọi người có thể xem trong khi, trong Intranet, dữ liệu lưu hành trong tổ chức.

Internet cung cấp quyền truy cập cho mọi người trong khi đó, Intranet chỉ cho phép xác thực người dùng.

Internet không thuộc sở hữu của bất kỳ tổ chức nào hoặc nhiều tổ chức, trong khi đó, Intranet là một mạng riêng thuộc về một công ty hoặc tổ chức.

Internet có sẵn cho tất cả trong khi đó, Intranet bị hạn chế.

Mạng nội bộ an toàn hơn so với Internet.

Điểm tương đồng giữa Internet và Intranet

Cả Internet và Intranet đều có thể được truy cập bằng bất kỳ trình duyệt nào.

Họ sử dụng Giao thức Internet để truyền dữ liệu.

Cả hai đều được sử dụng để chia sẻ thông tin với người dùng qua mạng.

Phần kết luận

Do đó, chúng tôi kết luận rằng cả Internet và Intranet đều có một số khía cạnh và điểm tương đồng giống nhau. Internet là tập hợp của nhiều mạng LAN, MAN và WAN khác nhau, trong khi đó, Intranet chủ yếu là mạng LAN, MAN hoặc WAN. Mạng nội bộ an toàn hơn so với Internet vì đăng nhập của người dùng liên tục cập nhật theo định kỳ và nó giới hạn trong một tổ chức.

Sự Khác Biệt Giữa Internet Và Mạng Nội Bộ / 2023

Hầu hết chúng ta bị lẫn lộn giữa các điều khoản Internet và Intranet. Mặc dù tồn tại rất nhiều sự khác biệt giữa chúng, một trong những khác biệt là Internet mở cho tất cả mọi người và mọi người có thể truy cập trong khi đó, Intranet yêu cầu đăng nhập xác thực là một tổ chức sở hữu riêng.

Biểu đồ so sánh

Định nghĩa của Internet

Internet là một mạng toàn cầu thiết lập kết nối và cung cấp truyền giữa các máy tính khác nhau. Nó sử dụng cả chế độ liên lạc có dây và không dây để gửi và nhận bất kỳ thông tin nào như dữ liệu, âm thanh, video, v.v.

Ngày nay mọi người đều sử dụng Internet để thu thập thông tin, liên lạc và truyền dữ liệu qua mạng. Đây là một mạng công cộng sử dụng các máy tính có thể kết nối và chuyển tiếp với nhau. Nó cung cấp một nguồn thông tin tuyệt vời cho người dùng.

Định nghĩa của mạng nội bộ

Mạng nội bộ là một phần của Internet thuộc sở hữu tư nhân của một tổ chức. Nó kết nối tất cả các máy tính với nhau và cung cấp quyền truy cập vào các tệp và thư mục trong mạng. Nó có một tường lửa bao quanh hệ thống để tránh người dùng trái phép truy cập mạng. Chỉ người dùng được ủy quyền mới có quyền truy cập mạng.

Hơn nữa, Intranet được sử dụng để kết nối máy tính và truyền dữ liệu, tệp hoặc tài liệu trong công ty. Đó là một cách an toàn để chia sẻ các chi tiết, tài liệu và thư mục vì mạng được bảo mật cao và bị hạn chế trong tổ chức. Nó kết xuất các dịch vụ khác nhau như email, tìm kiếm, lưu trữ dữ liệu, v.v.

Sự khác biệt chính giữa Internet và mạng nội bộ

Internet cung cấp thông tin không giới hạn mà mọi người có thể xem trong khi, trong Intranet, dữ liệu lưu hành trong tổ chức.

Internet cung cấp quyền truy cập cho mọi người trong khi đó, Intranet chỉ cho phép xác thực người dùng.

Internet không thuộc sở hữu của bất kỳ tổ chức nào hoặc nhiều tổ chức, trong khi đó, Intranet là một mạng riêng thuộc về một công ty hoặc tổ chức.

Internet có sẵn cho tất cả trong khi đó, Intranet bị hạn chế.

Mạng nội bộ an toàn hơn so với Internet.

Điểm tương đồng giữa Internet và Intranet

Cả Internet và Intranet đều có thể được truy cập bằng bất kỳ trình duyệt nào.

Họ sử dụng Giao thức Internet để truyền dữ liệu.

Cả hai đều được sử dụng để chia sẻ thông tin với người dùng qua mạng.

Phần kết luận

Do đó, chúng tôi kết luận rằng cả Internet và Intranet đều có một số khía cạnh và điểm tương đồng giống nhau. Internet là tập hợp của nhiều mạng LAN, MAN và WAN khác nhau, trong khi đó, Intranet chủ yếu là mạng LAN, MAN hoặc WAN. Mạng nội bộ an toàn hơn so với Internet vì đăng nhập của người dùng liên tục cập nhật theo định kỳ và nó giới hạn trong một tổ chức.

Sự Khác Biệt Giữa Internet Và Mạng Wan Là Gì? / 2023

A2A Sự khác biệt giữa Internet và mạng WAN là gì?

Từ quan điểm làm việc trong mạng máy tính trong nhiều năm, khi tôi nghe thấy thuật ngữ này

Mạng LAN

, Tôi nghĩ về một

Mạng riêng tư

.

Tương tự như vậy khi ai đó nói

Internet

, Tôi nghĩ về

đường cao tốc công cộng toàn cầu

hệ thống.

Bạn thường nghe câu “đó là so sánh táo và cam.” Vâng, cả hai đều là trái tròn, nhưng sự so sánh bị phá vỡ ngoài sự quan sát hời hợt đó.

Tương tự, các thuật ngữ Internet và WAN đều được sử dụng trong mạng máy tính, nhưng cố gắng làm nổi bật những điểm tương đồng và khác biệt giữa hai thuật ngữ kỹ thuật tương tự mơ hồ không có nhiều giá trị ngoài việc hiểu định nghĩa của chúng.

Hãy để tôi mở rộng câu hỏi một chút bằng cách giải thích sự khác biệt từ LAN sang WAN. Bất cứ khi nào bạn có máy tính chia sẻ tài nguyên, chia sẻ tệp, chia sẻ ứng dụng, chia sẻ máy in, bạn có mạng LAN (Mạng cục bộ.)

Mạng LAN có thể là một trong nhiều loại mạng, chẳng hạn như mạng ngang hàng có thể hoặc không thể dựa trên các giao thức TCP / IP. Chứng chỉ đầu tiên của tôi về quản trị hệ thống và mạng máy tính là sử dụng HĐH Novell vào những năm 1990. Novell ban đầu không sử dụng TCP / IP. Họ cung cấp một số mạng LAN và mạng LAN khá lớn vào thời hoàng kim.

Trong những năm qua, tôi đã nghe nhiều định nghĩa về mạng diện rộng (Mạng diện rộng). Một số định nghĩa sử dụng số lượng máy tính, một số định nghĩa sử dụng khoảng cách làm yếu tố. Điều tôi được dạy không phải là số lượng máy tính hay khoảng cách giữa chúng là một yếu tố. Tôi được dạy rằng một mạng LAN có nhiều hơn một mạng LAN được kết nối với nhau bằng kết nối công khai.

Bây giờ khi chúng tôi định nghĩa thuật ngữ “internet”, tôi nghĩ cụ thể về mạng công cộng phát triển từ ARPANET dựa trên các giao thức TCP / IP được phát triển vào những năm 1980.

Sự Khác Biệt Giữa Wifi Và Internet / 2023

Mọi người thường sử dụng các thuật ngữ “WiFi” và “Internet” thay thế cho nhau. Và bạn có thể ngạc nhiên khi biết hai thuật ngữ này thực sự có nghĩa là hai điều khác nhau.

Có một vài lý do tại sao bạn nên biết sự khác biệt giữa WiFi và Internet, cũng như tại sao việc này lại quan trọng.

Internet – một phát minh hợp tác giữa Bob Kahn và Vint Cerf – là một đám mây vô hình được tạo thành từ tất cả nội dung tồn tại trên World Wide Web. Chúng ta gọi đây là mạng diện rộng, viết tắt là WAN. Nội dung Internet bao gồm mạng xã hội, Google, tin nhắn văn bản, thậm chí tất cả những bức ảnh tự chụp mà bạn hy vọng không ai nhìn thấy.

WiFi là mạng diện rộng WAN

Bạn có thể kết nối Internet với nhiều thiết bị khác nhau – điện thoại thông minh, máy tính, router, đồng hồ thông minh, camera an ninh, v.v… – để truy cập nội dung hiện có cũng như thêm nội dung mới vào internet.

WiFi là mạng cục bộ (LAN). Thuật ngữ này được đặt tên bởi WiFi Alliance để chỉ các mạng không dây cho phép các thiết bị truy cập và kết nối với Internet rộng lớn hơn.

WiFi là mạng cục bộ LAN

Mặc dù nhiều người thường tin rằng WiFi là viết tắt của Wireless Fidelity, nhưng điều này thực sự không đúng. Đó chỉ là một thuật ngữ vui nhộn lấy cảm hứng từ từ “Wireless”.

WiFi và Internet có gì khác nhau?

Internet là thực thể vô hình to lớn, còn Wi-Fi là phương tiện đưa bạn đến đó. Internet trải dài trên toàn cầu – nó bao gồm mọi thiết bị, file và người được kết nối theo bất kỳ cách nào, có dây hoặc không dây. WiFi mang tính cục bộ nhiều hơn – bạn có thể sử dụng mạng WiFi gia đình hoặc kết nối với mạng WiFi trong khu vực cục bộ, chẳng hạn như khách sạn, nhà hàng hoặc các địa điểm công cộng khác.

Như vậy, bạn thực sự chỉ có quyền kiểm soát WiFi. Tương tự, bạn có thể kết nối với Internet hoặc không, nhưng không thể thay đổi hoặc thao túng Internet. Nói cách khác, bạn có thể đặt mật khẩu, kiểm soát việc sử dụng, phạm vi và điểm truy cập cho mạng WiFi. Bạn thậm chí có thể nâng cấp router của mình để có kết nối tốt hơn. Mặc dù bạn có thể nâng cấp tốc độ Internet và loại kết nối, nhưng đó chỉ là tùy chọn ở phía bạn và tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP) để điều chỉnh cho phù hợp.

WiFi và Internet thực chất không giống nhau

Tại sao việc biết được sự khác biệt giữa WiFi và Internet lại quan trọng?

Chắc chắn, bạn vẫn có thể sử dụng các thuật ngữ này thay thế cho nhau trong cuộc trò chuyện thông thường, nhưng có những trường hợp hữu ích nếu biết sự khác biệt giữa WiFi và Internet.

Ví dụ, khi thiết lập mạng mới trong một ngôi nhà mới, bạn cần đăng ký Internet trước khi có thể thiết lập mạng WiFi của mình. Bạn cũng nên biết sự khác nhau này khi mua thiết bị, như router và modem. Về cơ bản, ISP thiết lập Internet và router thiết lập WiFi.

Việc nắm được sự khác biệt giữa WiFi và Internet cũng hữu ích khi xác định tốc độ Internet. Nếu cần kết nối nhanh, bạn sẽ cần đăng ký băng thông tương ứng với ISP của mình, cũng như mua router có thể xử lý mạng tốc độ cao.

Khi kết nối Internet chậm, bạn có thể tự chẩn đoán và kiểm tra xem kết nối WiFi hay kết nối Internet qua dây cáp bị chậm. Dành một vài phút để tự khắc phục sự cố có thể giúp bạn giảm bớt sự thất vọng và tiết kiệm nhiều thời gian liên lạc với bộ phận hỗ trợ.

Bạn đang xem bài viết Sự Khác Biệt Giữa Internet Và Mạng Nội Bộ 2022 / 2023 trên website Sansangdethanhcong.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!