Xem Nhiều 7/2022 # Tài Liệu Một Số Phương Pháp Dạy Học Từ Hán Việt Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Môn Ngữ Văn Ở Trường # Top Trend

Xem 22,572

Cập nhật thông tin chi tiết về Tài Liệu Một Số Phương Pháp Dạy Học Từ Hán Việt Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Môn Ngữ Văn Ở Trường mới nhất ngày 02/07/2022 trên website Sansangdethanhcong.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 22,572 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Sáng Kiến Kinh Nghiệm Dạy Từ Hán Việt
 • Skkn. Đổi Mới Phương Pháp Dạy Học Thí Nghiệm Vật Lí Thcs
 • Chuyên Đề Phương Pháp Dạy Học
 • Chuyên Đề Phương Pháp Dạy Học Phân Môn Học Vần Lớp 1
 • Các Phương Pháp Dạy Học Tích Cực Môn Ngữ Văn
 • SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUAN HOÁ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TỪ HÁN VIỆT NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG MÔN NGỮ VĂN Ở TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN QUAN HÓA, HUYỆN QUAN HÓA Người thực hiện: Nguyễn Thị Mười Chức vụ: Giáo viên Đơn vị công tác: Trường THCS Thị trấn SKKN thuộc lĩnh vực: Ngữ Văn THANH HOÁ NĂM 2022 MỤC LỤC TT Mục 1 Nội dung 1 Mở dầu Trang 1 2 1.1 Lí do chọn đề tài 1 3 1.2 Mục đích nghiên cứu 1 4 1.3 Đối tượng nghiên cứu 1 5 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1 6 2 Nội dung sáng kiến kinh nghiệm 1 7 2.1 Cơ sở lí luận 1 8 2.2 Cở sở thực tiễn 2 9 2.2.1 Nhầm lân tư Hán Viê ̣t được vay mượn là đao vi trí các y ếu tố tạo thành tư gh́p song m tiết 2 10 2.2.2 2 11 3 Nhầm lân trong viê ̣c ph n biê ̣t y nghia cua các tư, tư tố Hán Viê ̣t đông m 2.3 Một số phương pháp giang dạy tư Hán Việt nhằm n ng cao chất lượng môn Ngữ Văn. 12 2.3.1 Hướng dân HS nhận diện tư Hán Việt 3 13 2.3.2 Chỉ ra việc hiểu sai dân đến việc dùng sai tư Hán Việt. 4 14 2.3.3 Phương án học tư Hán Việt 4-5 15 2.3.4 Yêu cầu sử dụng tư Hán Việt. 5-6 16 2.4 Bài tập ứng dụng và thực hành 6-8 17 2.5 Kết qua 18 3 Kết luận, kiến nghi 8 9 1. Mở đầu 1.1. Lí do chọn đề tài Lich sử d n tộc đã để lại cho chúng ta một vốn tư Hán Việt phong phú và đa dạng. Số lượng tư Hán Việt chiếm đến 80% kho ngôn ngữ tiếng Việt cua chúng ta. Lớp tư này đã gop mô ̣t phần tích cực vào viê ̣c làm cho tiếng Viê ̣t thêm giàu co, tinh tế, chuân xác và uy ển chuy ển, đu kha năng đáp ứng mô ̣t cách tốt nhất mọi y êu cầu do cuô ̣c sống văn hoá xã hô ̣i phát triển và sự cam nh ̣n cái hay , cái đep trong môi tác phâm văn học qua viê ̣c hiểu că ̣n ke những tư Hán Viê ̣t trong môi tác phâm đo. Tuy nhiên, cũng chính vì sự phong phú ấy khiến cho việc sử dụng ngôn tư Hán Việt trong cuộc sống noi chung, trong cách hiểu và viết lách cua học sinh noi riêng co nhiều nhầm lân. Việc viết/noi sai dân đến người đọc/nghe hiểu sai g y ra những nhầm lần, những hậu qua kho lường. Thiết nghi, là một giáo viên dạy văn, việc hướng dân cho học sinh hiểu đúng, dùng đúng, hơn thế, co thể dùng “hay ” trong môi c u noi, lời văn là trách nhiệm, là t m huy ết. Song để thực hiện điều đo là điều không phai dễ dàng, ngày một ngày hai. Với mong muốn được chia sẻ một vài kinh nghiệm nhỏ trong việc giang dạy tư Hán Việt cho các em học sinh, đặc biệt học sinh trung học cơ sở (THCS) để môi giáo viên co thêm trang bi mang đến cho các em những giờ học tốt, hiệu qua nhất, tôi mạnh dạn chọn đề tàii “Môṭ số phương pháp giang dạ tư Hán Viêṭ nhằm nâng cao môn Ngữ văn ở trường THCS Thị trấn Quan Hóa, hụện Quan Hóa”. 1.2. Mục đích nghiên cứu Để giai quy ết tình trạng học sinh còn nhiều bỡ ngỡ với tiếng Hán, với đề tài trên, trước hết, tôi mong muốn các em học sinh (HS) nhận ra, “hiểu đúng” rôi “dùng đúng”, vận dụng cao hơn nữa là dùng “hay ” tư Hán Việt trong khi noi và viết. Qua đề tài, tôi mạnh dạn chỉ ra những lôi cơ ban các em học sinh thường gặp phai khi sử dụng tư Hán Việt; đông thời cũng muốn chia sẻ đến các đông nghiệp một vài kinh nghiệm nhỏ trong giang dạy để cùng mang đến cho các em những giờ học hữu ích, hiệu qua. 1.3. Đối tượng nghiên cứu Đối với tất ca học sinh các khối lớp tư lớp 6 đến lớp 9 trường THCS thi trấn Quan Hoa. 1.4. Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu tài liệu, áp dụng thực tiễn trong dạy học, phát phiếu điều tra, đánh giá, đối chiếu trước và sau khi áp dụng… 2. Nội dung sáng kiến kinh nghiệm 2.1. Cơ sở lý luận Trong cuộc sống, chúng ta giao tiếp hàng ngày , thậm chí co thể sử dụng bằng văn ban, song đôi khi vân co những hiện tượng nhầm lân trong việc sử dụng tư Hán Việt xay ra. Đối với các em học sinh, là những đối tượng nhỏ tuổi, chưa được tiếp xúc nhiều với các loại ngôn ngữ, tư duy cũng chưa tối đa trong việc giai nghia, suy luận các vốn ngôn ngữ phong phú, phức tạp. Điều đo dân đến tình trạng nhầm lân, 1 việc sử dụng, vận dụng sai cũng dễ hiểu. Bên cạnh đo, thời lượng cua các tiết học rất hạn chế nên việc học sinh được tiếp xúc, mở rộng rất kho khăn. Chính vì vậy , việc tìm ra một giai pháp thiết y ếu để giúp các em vưa co hứng thú trong học tư Hán Việt, vưa co hiệu qua là điều cần thiết. 2.2. Cơ sở thực tiễn Sau gần một năm giang dạy môn Ngữ Văn ở trường THCS, tôi được dạy học sinh ở các khối lớp tư lớp 7 đến lớp 9. Tôi nh ̣n thấy viê ̣c dùng tư Hán Viê ̣t ở các em thường gặp một số lôi saui 2.2.1. Nhầm lân tư Hán Viê ̣t được vay mượn là đao vi trí các y ếu tố tạo thành tư gh́p song m tiết (nhưng vân giữ nguy ên y nghia) Ví dụ (VD): Lê ̣ ngoại = Tư Hán (H) – Ngoại lê ̣ = Tư Viê ̣t (V). Ngoại hướng (H) – Hướng ngoại (V); Cai hoán (H) – Hoán cai (V); Khai triển (H) – Triển khai (V) . VDi Từ naiy taim cấm cửai không ch m̀yy laíi vãng đên đyy ñai! 2.2.2. Nhầm lân trong viê ̣c ph n biê ̣t y nghia cua các tư, tư tố Hán Viê ̣t đông m *. Đồng ym ǵĩai từ H́n ́ii ̣t với từ H́n ́iit.̣ Cũng giống như trong tiếng Việt, tiếng Hán cũng co hiện tượng đông m nhưng khác nghia, tức là những tư co chung một m thanh nhưng lại khác xa nhau về nghia. Ví dụi Tư th́iin, trong trường hợp đứng cùng với th́iin tử, co nghia là trờ́i. Trường hợp khác, tư th́iin đứng trong cụm tư th́iin ḱinh vạn quyển thì th́iin lại là nghìn. Trong trường hợp khác nữa, khi chúng ta dùng tư th́iin vi thì th́iin ở đ y lại hiểu là sự ngh́iing về một phíai, không công bằng) Tư gh́p kết hợp hai tư đơn co y nghia giống nhau hoă ̣c tương tự nhau tạo thành mô ̣t nghia mới hàm y noi chung hoă ̣c tăng thêm sắc thái y nghia. Ví dụ: bằng hữui bạn be hiểm trởi đia thế không thu ̣n lợi cho viê ̣c đi lại ” Tuyêt ́in sắc ngựai câu ǵiòn Cỏ phai m̀yu ́ nhuô ̣m n n aai trờ́i”. ” yn T́iin đuu đô ̣́i ḱim khối Taiy cum śiiu bạc mình ngồ́i ngựa ô”. … Hoă ̣c bên cạnh tư Sơn để chỉ núi còn coi hỗ: núi co c y , co cỏ dĩ: núi trọc hô ̣c: núi co nhiều tang đá ngao: núi co nhiều đá nhỏ Như v ̣y cần sửa c u trên lài “Bạn Nam không chăm học, đo là điểm y ếu cua bạn ấy “. Cũng tương tự như v ̣y , trong c u (b)i Cố bô ̣ trưởng và Cựu bô ̣ trưởng: tư cố trong chữ Hán co nhiều nghia khác nhau. Cố là cũ (cố nh ni người quen cũ) . VDi Tin bão khân cấp. Còn khẩn trương (trương nghia là căng, căng thăng) y noi viê ̣c gấp phai làm, viê ̣c căng thăng hết sức nhanh chong kip thời co kết qua *. Phái h́iểu the nghĩai ngườ́i ́ii ̣t h́iểu. Co nh̃ng từ H́n ́iiṭ aung the nghĩai kh́c hẳn gôc H́n. Ví dụ: Hùng hổ, thiết tha, liên chi hô điê ̣p… Chăng hạni hùng hổ nghia gốc Hán là con gấu và con hổ; nghia Viê ̣t là vẻ hung hãn dữ tợn. * Thụết minh Hán Viêṭ ai. Ǵiái thích từ ng̃ Tố ngai được dùng để noi về người phụ nữ đep, thiếu nữ xinh đep Cốt cáchi dáng vẻ, dáng điê ̣u, hình thể. Đoan trangi đứng đắn nghiêm trang. Thu thuy, xu n sơni nước mùa thu, núi mùa xu n. Thơ văn cổ còn co c ui “Nhãn như thu thuy, mi tự xu n sơn (mắt trong như nước mùa thu, lông mày xanh như sắc núi mùa xu n) để ta vẻ đep trên khuôn mă ̣t phụ nữ. Cung thương, ngữ mi năm cung b ̣c m điê ̣u trong nhạc cổ (cung, thương, giốc, chuy, vũ). Hông quầni Quần màu đỏ, phụ nữ quy phái ở Trung Hoa thời cổ xưa thường mă ̣c; phụ nữ, phái đep. C ̣p kêi Đến tuổi cài tr m, đến tuổi trưởng thành. ) Tố: với những ńt nghia đã nêu thường xuất hiê ̣n trong tư gh́pi tố chất, tố nữ, nguy ên tố. * Tư đông m với tư tối Tố: noi cho biết, mách bao, tô ć , kh́iêu tô, tô ǵíc, tô tụng, truy tô.. ) . Đoan thường xuất hiê ̣n trong các tư gh́pi đ ain chính, Với nghia đã nêu “trang” thường xuất hiê ̣n trong những tư gh́p traing ngh́iim, traing trong, traing nhã. * Tư đông m với “trang” Trang 1: thôn ấp, xom làng, đông ruô ̣ng, mùa màng, đất đaii traing trạ́i, traing ấp, traing v́iêt, nông traing, đ́iền traing, nghĩai traing, thôn traing. 7 Trang 2: đô dùng, quần áo, sắp đă ̣t bố tríi traing phục, quyn traing, thờ́i traing, võ traing, ǵia traing, h ́ traing, traing bi, tyn traing, ngụ traing, traing trí, traing th́iêt bi, traing h ̀yng… Trang 3: tô điểm (tô son điểm phấn)i traing đ́iểm, đ́iểm traing, ñ traing, traing sưc, traing đ̀ýi (nơi phụ nữ trang điểm), hồng traing (nữ giới, phụ nữ). ) … thường xuất hiê ̣n trong các tư gh́pi sắc th́́i, ym sắc, ban sắc, đơn sắc, h ̀y sắc, ngu sắc, kh ńi sắc, nhuy ̣n sắc, xuất sắc, quôc sắc, nhain sắc, tửu sắc, tuyiṭ sắc, thun sắc, khí sắc, thất sắc, xuyn sắc. * Tư đông m với “sắc” Sắc: văn ban mê ̣nh lê ̣nh; y kiến, mê ̣nh lê ̣nh… thường xuất hiê ̣n trong các tư gh́pi sắc linh, ̣ sắc ph ng, sắc chỉ. Tài: năng lực đă ̣c biê ̣t, đă ̣c biê ̣t giỏi giang (về mô ̣t mă ̣t, mô ̣t linh vực nào đo) ) i T̀ýi chính, t̀ýi kh an, t̀ýi nguyin, t̀ýi san, t̀ýi vụ, t̀ýi ph́iit,̣ ǵiai t̀ýi, ph́t t̀ýi, trong nghĩai kh́inh t̀ýi. 2.5. Kết qua đat được Trong suốt quá trình thực hiê ̣n, áp dụng mô ̣t số biê ̣n pháp giúp học sinh “hiểu đúng” và “dùng đúng” tư Hán Viê ̣t. Với mô ̣t phạm vi điều tra khá rô ̣ng toàn bô ̣ học sinh khối 6,7,8,9 kì I năm học 2022 – 2022. Kết qua cho thấy rằngi sau khi học sinh đã được cung cấp, hướng dân cách học tư Hán Viê ̣t, các em không còn bỡ ngỡ với những tư Hán Viê ̣t được sử dụng trong các tác phâm văn học và viê ̣c hiểu được lớp tư quan trọng này các em se hiểu tốt hơn về tác phâm, đông thời các em còn “dùng đúng” các tư Hán Viê ̣t đã học vào văn canh cụ thể. Kết quả sau khi thực hiêṇ (Tính đến giữa kì II năm hc c 271- 271)) Lớp 6 7 8 9 Tổng Sĩ số 29 45 50 36 167 Giỏi SL % 3 10,3 4 8.9 6 12,7 3 18,3 16 17 Khá SL % 5 17,2 10 22 13 26 8 22 36 22.5 TB SL 14 27 24 22 )- % 84 37,8 48 61,1 54,4 Yếu Kém SL % SL % 5 18.5 2 6,9 3 6,7 1 0,2 5 10 2 4 3 8,3 0 0 16 17 5 3,1 3. Kết luận, kiến nghị Trên đ y là mô ̣t số vấn đề mà tôi suy nghi và đã áp dụng trong viê ̣c uốn nắn, sửa chữa thoi quen sử dụng tư Hán Việt chưa chính xác ở học sinh khi hiểu và 8 dùng tư Hán Viê ̣t mà tôi cam thấy co kết qua kha quan trong quá trình giang dạy bô ̣ môn Văn – Tiếng Viê ̣t ở trường THCS thi trấn huy ện Quan Hoa. Thiết nghi, lớp tư Hán Viê ̣t khá đă ̣c biê ̣t và vô cùng quan trọng, bởi mă ̣c dù đã được Viê ̣t hoá cao song lớp tư này còn chiếm số lượng tương đối lớn trong ngôn ngữ tiếng Viê ̣t và nhất là trong các tác phâm văn học mà các em học sinh được học trong chương trình sách giáo khoa. Với nhiệm vụ trực tiếp giang dạy , t m huy ết với nghề và chút kinh nghiê ̣m ít ỏi cua ban th n, tôi mạnh dạn đưa ra y kiến cua mình để cùng với các bạn đông nghiê ̣p trao đổi, nhằm cùng rút ra những biê ̣n pháp, cách dạy tốt nhất để hướng dân cho học sinh và các em ngày càng hiểu đúng và dùng đúng hơn lớp tư đă ̣c biê ̣t và quan trọng này – lớp tư Hán Viê ̣t. Qua SKKN này , tôi cũng mạnh dạn co một vài đề xuất nhỏ như saui Về phía nhà trường tổ chức các c u lạc bộ học tư Hán Việt để giáo viên và học sinh giao lưu, mở rộng kiến thức, đông thời tạo cho học sinh thêm hứng thú khi học bộ môn này . Thêm vào đo, co những buổi học chuy ên đề về tư Hán Việt cho các em vào các buổi chiều để hình thành cho các em dần dần những kiến thức cơ ban về tư Hán Việt, sau đo là ki năng vận dụng vào trong văn ban và trong cuộc sống hàng ngày . Về phía giáo viên, cần co sự đầu tư về các loại sách tham khao dạy học tư Hán Việt trong trường THCS. Tham gia các cuộc sinh hoạt chuy ên đề, các c u lạc bộ về tư Hán Việt đề trao đổi, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm. Tôi xin chân thành cam ơn ! XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Tối x́in caim đ ain đyy l̀y SKKN cuai mình v́iêt, không sai chep nộ́i aung cuai ngườ́i kh́c. Quain Hoai, ng̀yy 20 th́ng 4 năm2018 Người thực hiện Nguyễn Thị Mười 9 TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê Xu n Thại, Từ H́n ́iệt v̀y v́iệc aạy từ H́n ́iệt tr ng śch ǵí kh ai Ng̃ ăn T HCS, Nxb Giáo dục. Nguy ễn Đình Chiểu, Lục yn T́iin, Nxb Giáo dục. [5] Nguy ễn Khắc Phi (Tổng chu biên), Śch ǵí kh ai Ng̃ văn 9, tập 1, Nxb Giáo dục, năm 2022. 10

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thực Trạng Và Một Số Giải Pháp Dạy Học Từ Hán Việt Cho Học Sinh Lớp 5 Trường Tiểu Học Quyết Tâm Thành Phố Sơn La
 • Chuyên Đề Sử Dụng Phương Pháp Dạy Học Theo Góc Và Kĩ Thuật Dạy Học Mảnh Ghép Trong Dạy Học Môn Toán Lớp 9
 • Phương Pháp Dạy Học Theo Dự Án Là Gì? Áp Dụng Như Nào?
 • Sáng Kiến Kinh Nghiệm Giúp Đỡ Học Sinh Yếu Kém Học Môn Toán
 • Sáng Kiến Kinh Nghiệm Phương Pháp Dạy Phụ Đạo Học Sinh Yếu Kém Môn Toán Thcs
 • Bạn đang xem bài viết Tài Liệu Một Số Phương Pháp Dạy Học Từ Hán Việt Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Môn Ngữ Văn Ở Trường trên website Sansangdethanhcong.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • CẦM ĐỒ TẠI F88
  15 PHÚT DUYỆT
  NHẬN TIỀN NGAY

  VAY TIỀN NHANH
  LÊN ĐẾN 10 TRIỆU
  CHỈ CẦN CMND

  ×