Xem Nhiều 7/2022 # Tiểu Luận Tìm Hiểu Công Cụ Dự Trữ Bắt Buộc Và Việc Điều Hành Chính Sách Tiền Tệ Của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam Thông Qua Công Cụ Dự Trữ Bắt Buộc Trong Thời Gian Qua # Top Trend

Xem 31,086

Cập nhật thông tin chi tiết về Tiểu Luận Tìm Hiểu Công Cụ Dự Trữ Bắt Buộc Và Việc Điều Hành Chính Sách Tiền Tệ Của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam Thông Qua Công Cụ Dự Trữ Bắt Buộc Trong Thời Gian Qua mới nhất ngày 03/07/2022 trên website Sansangdethanhcong.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 31,086 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Quản Lý Hiệu Quả Nhân Viên Dựa Vào Hoạt Động Hay Kết Quả?
 • Quản Lí Giá Trị Thu Được (Earned Value Management
 • Những Phương Pháp Quản Lý Vốn Trong Giao Dịch Forex
 • 9 Quy Tắc Giao Dịch Và Quản Lý Vốn Trong Thị Trường Forex
 • Quản Lý Giáo Dục Mầm Non. Quản Lý Trường Mầm Non Trong Thời Đại Mới
 • BÀI TIỂU LUẬN MÔN TIỀN TỆ NGÂN HÀNG TÌM HIỂU CÔNG CỤ DỰ TRỮ BẮT BUỘC VÀ VIỆC ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM THÔNG QUA CÔNG CỤ DỰ TRỮ BẮT BUỘC TRONG THỜI GIAN QUA Giảng viên hướng dẫn : Nguyễn Thị Hai Hằng Sinh viên thực hiện : Đặng Thị Thu Trang MSSV : K094040619 TP Hồ Chí Minh tháng 11 năm 2012 MỤC LỤC – TÀI LIỆU THAM KHẢO CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ DỰ TRỮ BẮT BUỘC ………………………………..4 1.1 Khái niệm và cơ chế tác động của dự trữ bắt buộc …………………………………………………… 4 1.1.1 Khái niệm …………………………………………………………………………………………………… 4 1.1.2 Tác động của công cụ dự trữ bắt buộc……………………………………………………………… 5 1.1.2.1 Tác động đến vốn khả dụng của hệ thống ngân hàng …………………………………… 5 1.1.2.2 Tác động đến lãi suất thị trường tiền tệ ……………………………………………………… 5 1.1.2.3 Tác động đến lượng tiền cung ứng ……………………………………………………………. 6 1.2 Phương pháp quản lý dự trữ bắt buộc…………………………………………………………………….. 6 1.2.1 Phương pháp tính dự trữ bắt buộc …………………………………………………………………… 6 1.2.1.1 Các văn bản áp dụng ……………………………………………………………………………… 6 1.2.1.2 Nguyên tắc dự trữ bắt buộc ……………………………………………………………………… 7 1.2.1.3 Xác định mức dự trữ bắt buộc………………………………………………………………….. 7 1.2.2 Phương pháp quản lý dự trữ bắt buộc ……………………………………………………………… 7 1.2.2.1 Phương pháp nối tiếp. …………………………………………………………………………….. 8 1.2.2.2 Phương pháp trùng một phần …………………………………………………………………… 8 1.2.2.3 Phương pháp trùng hoàn toàn . ………………………………………………………………… 8 1.3 Chức năng, vai trò của dự trữ bắt buộc…………………………………………………………………… 8 1.3.1 Bình ổn lãi suất qua đêm trên thị trường liên ngân hàng ……………………………………… 9 1.3.2 Điều tiết vốn khả dụng của hệ thống ngân hàng . ……………………………………………… 9 1.3.3 Kiểm soát tăng trưởng tiền tệ …………………………………………………………………………. 9 1.3.4 Tạo hu nhập cho Ngân hàng Trung Ương ………………………………………………………… 9 1.4 Ưu, nhược điểm của công cụ dự trữ bắt buộc ………………………………………………………….10 1.4.1 Ưu điểm: ……………………………………………………………………………………………………10 1.4.2 Nhược điểm:……………………………………………………………………………………………….10 2 CHƯƠNG 2: VIỆC ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM THÔNG QUA CÔNG CỤ DỰ TRỮ BẮT BUỘC TRONG THỜI GIAN QUA … 11 2.1 Giai đoạn từ khi có Pháp lệnh Ngân hàng đến trước khi Luật Ngân hàng có hiệu lực (5/1990 – 10/1998). …………………………………………………………………………………………………….11 2.2 Giai đoạn từ khi Luật Ngân hàng có hiệu lực (từ tháng 10/1998) đến 2007 ………………….12 2.3 Giai đoạn từ năm 2007 đến nay ……………………………………………………………………………16 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐIỀU HÀNH CỦA CÔNG CỤ DỰ TRỮ BẮT BUỘC ………………………………………………………………………………….. 20 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Sách Tiền tệ – Ngân hàng của TS.Nguyễn Minh Kiều trường Đại học Kinh tế chúng tôi 2. Giáo trình Nghiệp vụ Ngân hàng Trung ương – Học viện Ngân hàng 3. Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ 4. Tạp chí tài chính 5. Hệ thống các Quyết định của NHNN Việt Nam về dự trữ bắt buộc từ năm 1990 đến nay 3 CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ DỰ TRỮ BẮT BUỘC 1.1 Khái niệm và cơ chế tác động của dự trữ bắt buộc 1.1.1 Khái niệm Dự trữ bắt buộc (DTBB) hay tỷ lệ dự trữ bắt buộc là một quy định của ngân hàng trung ương về tỷ lệ giữa tiền mặt và tiền gửi mà các ngân hàng thương mại bắt buộc phải tuân thủ để đảm bảo tính thanh khoản. Theo quy chế dự trữ bắt buộc đối với các Tổ chức tín dụng (TCTD) ban hành theo quyết định số 581/QĐ – NHNN ngày 9/9/2003 của Thống đốc NHNN: “Dự trữ bắt buộc là số tiền mà các tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam phải duy trì trên tài khoản tiền gửi thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước”. Số tiền dự trữ bắt buộc được gửi tại ngân hàng trung ương, không hưởng lãi, không được dùng để đầu tư, cho vay và thông thường được tính theo một tỷ lệ nhất định trên tổng số tiền gửi của khách hàng để đảm bảo khả năng thanh toán và đảm bảo sự ổn định của hệ thống ngân hàng. Các ngân hàng có thể giữ tiền mặt cao hơn hoặc bằng tỷ lệ dự trữ bắt buộc nhưng không được phép giữ tiền mặt ít hơn tỷ lệ này. Nếu thiếu hụt tiền mặt các ngân hàng thương mại phải vay thêm tiền mặt, thường là từ ngân hàng trung ương để đảm bảo tỷ lệ dự trữ bắt buộc. Trước đây, dự trữ bắt buộc nhằm đảm bảo khả năng thanh toán cho TCTD trước nhu cầu rút tiền mặt của khách hàng và do đó hạn chế rủi ro thanh khoản cho cả hệ thống. Tuy nhiên, theo thời gian ý nghĩa này giảm dần vì cho dù TCTD có duy trì một mức dự trữ bắt buộc lớn bao nhiêu thì khi rủi ro thanh khoản xảy ra, mức dự trữ này cũng không thể giúp TCTD chống đỡ được nguy cơ phá sản; Mặt khác, TCTD cũng không thể duy trì một mức dự trữ bắt buộc quá lớn vì đặc điểm của dự trữ bắt buộc là ko sinh lời, dự trữ bắt buộc càng cao thì lợi nhuận của TCTD càng giảm, điều này đi ngược lại mục tiêu hoạt động vì lợi nhuận của TCTD. Bên cạnh đó, sự phát triển của công nghệ ngân hàng luôn cho phép các TCTD có thể 4 sử dụng đa dạng các hình thức bảo hiểm rủi ro mà không cần phụ thuộc quá nhiều vào dự trữ tiền mặt. Chính vì vậy hiện nay các nước thường duy trì một tỷ lệ dự trữ bắt buộc thấp. Đây là một trong những công cụ của ngân hàng trung ương nhằm thực hiện chính sách tiền tệ bằng cách làm thay đổi số nhân tiền tệ. 1.1.2 Tác động của công cụ dự trữ bắt buộc 1.1.2.1 Tác động đến vốn khả dụng của hệ thống ngân hàng Khi tỷ lệ dự trữ bắt buộc thay đổi, nó trực tiếp tác động đến nguồn vốn khả dụng của mỗi ngân hàng. Với tổng số nguồn tiền gửi huy động được, tỷ lệ dự trữ bắt buộc càng thấp thì phần chênh lệch còn lại – vốn khả dụng của bản thân ngân hàng này càng cao, khả năng cho vay ra của ngân hàng càng lớn và ngược lại. Bên cạnh đó, mỗi động tác cấp tín dụng cho một đối tượng nào đó thông qua chuyển khoản của ngân hàng – hoạt động này mở ra một nguồn vốn mới cho một ngân hàng kế tiếp, sự tiếp tục của quá trình này chính là quá trình tạo tiền của hệ thống ngân hàng làm cho tổng nguồn có thể cho vay của toàn hệ thống được nhân lên nhiều lần so với số tiền gửi ban đầu, mức độ được nhân lên chính là hệ số nhân tiền. Qua đó cho thấy, tỷ lệ dự trữ bắt buộc có quan hệ chặt chẽ với nguồn vốn khả dụng của hệ thống ngân hàng. Tuy nhiên, vốn khả dụng chỉ thể hiện được tiềm năng tín dụng, còn thực sự nó có làm cho khối lượng tín dụng tăng lên hay không lại phụ thuộc vào thái độ sẵn sàng cấp tín dụng của các ngân hàng và nhu cầu tín dụng của nền kinh tế. 1.1.2.2 Tác động đến lãi suất thị trường tiền tệ Dự trữ bắt buộc có thể tác động đến lãi suất bằng hai cách: Thứ nhất, do dự trữ bắt buộc có thể thu mở rộng hay thu hẹp tiềm năng tín dụng cho nên lãi suất thị trường cũng vì thế mà có thể giảm xuống hoặc tăng lên. Thứ hai, hiệu ứng của tác động trên càng tăng lên khi phần dự trữ bắt buộc của các ngân hàng ở NHTƯ không được tính lãi hoặc mức lãi không đáng kể. Khi dự trữ bắt buộc tăng lên thì lãi thu được từ hoạt động cho vay giảm xuống làm giảm lợi nhuận của các NHTM. 5 Điều này được các ngân hàng khắc phục bằng cách điều chỉnh tăng lãi suất cho vay trên thị trường tín dụng. 1.1.2.3 Tác động đến lượng tiền cung ứng Khối lượng tiền cung ứng thay đổi là kết quả tất yếu của việc thay đổi tiềm năng tín dụng, thay đổi lãi suất trên thị trường, nó cũng là mục tiêu cuối cùng mà Ngân hàng trung ương (NHTW) muốn đạt được khi điều chỉnh dự trữ bắt buộc. Tỷ lệ dự trữ bắt buộc sẽ được nâng lên nếu NHTW thực hiện việc thắt chặt tiền tệ, hướng đến mục tiêu kiểm soát lạm phát và ngược lại, để mở rộng tiền tệ nhằm khuyến khích đầu tư, mở rộng sản xuất, tạo thêm công ăn, việc làm cho người lao động thì NHTW sẽ hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc. Tỷ lệ dự trữ bắt buộc tác động ngược chiều đến khối lượng tiền cung ứng thể hiện qua công thức tính hệ số nhân tiền: 1 ệ ố ạ ề = ỷ ệ ự ữ ắ ộ Có thể nói sự tác động của tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với khối lượng tiền trong nền kinh tế là khá toàn diện, nó tác động rất mạnh mẽ không chỉ đến quy mô, khối lượng tín dụng mà cả đối với lãi suất tín dụng. Mức độ tác động không đơn giản chỉ làm tăng hay giảm đơn thuần mà làm thay đổi theo số lần về tiền trong lưu thông. 1.2 Phương pháp quản lý dự trữ bắt buộc 1.2.1 Phương pháp tính dự trữ bắt buộc 1.2.1.1 Các văn bản áp dụng Quyết định số 581/2003/QĐ-NHNN ngày 9/6/2003 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng. Quyết định số 1130/2005/QĐ-NHNN ngày 1/8/2005 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 581/2003/QĐ-NHH ngày 9/6/2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 6 1.2.1.2 Nguyên tắc dự trữ bắt buộc Các TCTD phải duy trì đầy đủ dự trữ bắt buộc tại Ngân hàng Nhà nước trong kỳ duy trì dự trữ bắt buộc theo nguyên tắc sau: Số dư bình quân tài khoản tiền gửi thanh toán của tổ chức tín dụng tại Ngân hàng Nhà nước không thấp hơn tiền dự trữ bắt buộc trong kỳ. Số dư tài khoản tiền gửi thanh toán của tổ chức tín dụng tại Ngân hàng Nhà nước hàng ngày trong kỳ duy trì dự trữ bắt buộc có thể thấp hơn hoặc cao hơn tiền dự trữ bắt buộc của kỳ đó. 1.2.1.3 Xác định mức dự trữ bắt buộc Về nguyên tắc dự trữ bắt buộc được tính như sau: Tỷ lệ dự Số dư bình quân tài khoản Mức dự trữ = trữ bắt X thuộc đối tượng dự trữ bắt bắt buộc buộc buộc kỳ xác định Trong đó: Số dư bình quân tài khoản Tổng số dư cuối ngày của các tài khoản phải thuộc đối tượng dự trữ bắt = dự trữ bắt buộc của kỳ xác định buộc kỳ xác định Số ngày trong kỳ Kỳ xác định dự trữ bắt buộc là khoảng thời gian tính bằng số ngày trong mỗi kỳ để tính toán tiền dự trữ bắt buộc Kỳ duy trì dự trữ bắt buộc là khoảng thời gian mà đối tượng thực hiện dự trữ bắt buộc thực hiện theo mức đã được tính toán vào cuối kỳ xác định 1.2.2 Phương pháp quản lý dự trữ bắt buộc Có nhiều phương pháp quản lý dự trữ bắt buộc. Căn cứ vào mức độ chênh lệch về thời gian giữa kỳ xác định và kỳ duy trì có thể phân chia các phương pháp này thành ba loại: 7 1.2.2.1 Phương pháp nối tiếp. Đây là phương pháp mà kỳ xác định và kỳ duy trì nối tiếp nhau. Với cách xác định này, đối tượng dự trữ bắt buộc phải chủ động hoàn toàn trong việc sử dụng dự trữ vì vào đầu kỳ duy trì họ đã biết được mức dự trữ bắt buộc mà họ phải thực hiện trong kỳ. Tuy nhiên, theo phương pháp này thì số dư tiền gửi để tính dự trữ bắt buộc sẽ biến động không ngừng và do vậy việc sử dụng dự trữ bắt buộc để kiểm soát khả năng cho vay ít có tác dụng. Bên cạnh đó, phương pháp nối tiếp có thể dẫn đến sự biến động lớn về lãi suất do có sự biến động về vốn khả dụng đầu kỳ và cuối kỳ. 1.2.2.2 Phương pháp trùng một phần Theo phương pháp này, kỳ xác định và kỳ duy trì trùng nhau một phần.Đây là phương pháp được phần lớn các nước sử dụng Với cách quản lý này, đối tượng thuộc diện phải dự trữ bắt buộc luôn quan tâm đến dự trữ bắt buộc, không sử dụng quá mức dự trữ có được. Vì vậy, số dư tiền gửi để tính dự trữ bắt buộc cũng như lãi suất thị trường ít biến động hơn. Hiệu quả của phương pháp này cao hơn phương pháp nối tiếp. 1.2.2.3 Phương pháp trùng hoàn toàn Đây là phương pháp quy định kỳ duy trì đồng thời cũng là kỳ xác định. Phương pháp này phát huy được hiệy quả cao nhất so với hai phương pháp trên vì nó buộc đối tượng chịu sự quản lý về dự trữ bắt buộc phải chủ động duy trì dự trữ ở một mức nào đó mà không thể tùy ý sử dụng dự trữ vì các mục tiêu khác nhau của mình. 1.3 Chức năng, vai trò của dự trữ bắt buộc Chức năng ban đầu của dự trữ bắt buộc là nhằm đảm bảo khả năng thanh toán trước nhu cầu rút tiền mặt của khách hàng và do đó hạn chế rủi ro thanh khoản cho cả hệ thống. Tuy nhiên theo thời gian ý nghĩa của chức năng này giảm dần do tỷ lệ dự trữ bắt buộc ngày càng gảm ở hầu hết các quốc gia do sự phát triển mạnh của công nghệ ngân hàng, do đó cho phép các ngân hàng có thể sử dụng các hình thức bảo hiểm rủi ro đa dạng mà không cần phụ thuộc vào dự trữ tiền mặt. Ngày nay dự trữ bắt buộc cò chức năng và vai trò như sau: 8 1.3.1 Bình ổn lãi suất qua đêm trên thị trường liên ngân hàng Để đáp ứng các yêu cầu của công tác quản lý, các ngân hàng sẽ lập một mức dự trữ phù hợp dưới hình thức dự phòng trung bình. Mức dự trữ này sẽ được quyết định trên cơ sở mức dự trữ trung bình hàng ngày của một ngân hàng. Mức dự phòng cho phép các ngân hàng có thể điều hoà được những biến động về vốn khả dụng. Sự thiếu cân bằng tức thời về nhu cầu tiền mặt trong chi trả có thể được bù đắp bằng một phần trong lượng dự phòng ngay trong kỳ duy trì, giảm áp lực đối với lãi suất trên thị trường. Dự trữ cho thanh toán nhiều khi có thể bị thiếu hụt và lượng dự phòng trung bình sẽ bù đắp cho những thiếu hụt này. Đó chính là cơ chế bình ổn lãi suất qua đêm trên thị trường tiền tệ . 1.3.2 Điều tiết vốn khả dụng của hệ thống ngân hàng . Sự đòi hỏi có dự trữ bắt buộc đã làm tăng nhu cầu vốn khả dụng của các ngân hàng từ đó đã hình thành chức năng điều tiết vốn khả dụng của dự trữ bắt buộc Để tối đa hoá hiệu quả của dự trữ bắt buộc trong chức năng này ,các nhà chức trách điều chỉnh tỷ lệ dự trữ bắt buộc và khoảng thời gian của kỳ duy trì để sao cho hệ thống ngân hàng luôn trong tình trạng thiếu hụt dự trữ ròng phải phụ thuộc vào ngân hàng trung ương ,từ đó đảm bảo cân bằng tài chính . 1.3.3 Kiểm soát tăng trưởng tiền tệ Trong điều kiện các công cụ gián tiếp và trực tiếp khác không phát huy được hiểu quả thì chức năng này phát huy được tác dụng của nó. Nó cho phép Ngân hàng Trung ương có thể kiểm soát được khối lượng tiền gửi có thể phát hành séc mà các ngân hàng có thể tạo ra theo mong muốn. 1.3.4 Tạo thu nhập cho Ngân hàng Trung Ương Vì tiền gửi dự trữ bắt buộc không được trả lãi hoặc trả lãi thấp hơn lãi suất cho các ngân hàng vay nên nó đã tạo thu nhập cho NHTW. Nguồn thu từ dự trữ bắt buộc của NHTW có thể được dùng để bù đắp cho việc phát hành tiền và cho hoạt động của Ngân hàng. Nhìn chung những khoản thu nhập từ dự trữ bắt buộc khá nhỏ bé, chỉ có ở những quốc gia có tỷ lệ dự trữ bắt buộc cao thì mới có thể bù đắp được một phần chi phí. 9 1.4 Ưu, nhược điểm của công cụ dự trữ bắt buộc 1.4.1 Ưu điểm:  DTBB tôn trọng sự cạnh tranh giữa các ngân hàng vì nó được áp dụng không phân biệt với những ngân hàng có điều kiện kinh doanh như nhau.  NHTW chủ động trong việc điều tiết lượng tiền cung ứng thông qua việc thay đổi tỉ lệ DTBB.  DTBB là công cụ đầy quyền lực của NHTW, tác động nhanh và mạnh đến lượng tiền cung ứng. Bởi lẽ, chỉ cần một sự thay đổi nhỏ về tỉ lệ DTBB thì mức dự trữ dư thừa và lãi suất cho vay đối với nền kinh tế sẽ thay đổi và dẫn đến thay đổi theo cấp số nhân của khối lượng tiền cung ứng.  Ngoài ra, DTBB còn được sử dụng để thiết lập mối quan hệ giữa việc tạo tiền của hệ thống ngân hàng với nhu cầu tái cấp vốn tại NHTW vì bằng việc năng tỉ lệ DTBB lên cao có thể buộc các ngân hàng phải tìm đến nguồn vốn từ NHTW. 1.4.2 Nhược điểm:  Do DTBB là công cụ quyền lực mạnh nên nó thiếu tính linh hoạt. Vì chỉ cần một sự thay đổi dù lớn hay nhỏ về tỉ lệ DTBB cũng gây ảnh hưởng đến hoạt động của toàn hệ thống ngân hàng.  Có thể khiến cho một số ngân hàng có dự trữ vượt mức quá thấp rơi vào tình trạng mất “khả năng thanh toán ngay”. Đồng thời, việc thay đổi thường xuyên tỷ lệ dự trữ bắt buộc khiến cho các ngân hàng rơi vào tình trạng bất ổn trong việc quản lý thanh khoản, làm phát sinh tăng chi phí.  NHTW sẽ khó có thể thực hiện những thay đổi nhỏ trong cung ứng tiền tệ vì như đã nói ở trên, DTBB tác động nhanh và mạnh đến lượng tiền cung ứng.  DTBB còn được coi là môt vô hình đối với các NHTM vì các ngân hàng phải giữ lại một bộ phận tiền gửi cho yêu cầu DTBB mà không được sử dụng để kiếm lời trong khi vẫn phải trả lãi huy động cho bộ phận này. Với phân tích trên, dường như nhược điểm của công cụ này có phần lớn hơn ưu điểm. Và đó là nguyên nhân chính của xu hướng ngày càng ít sử dụng công cụ này trong điều tiết tiền 10 tệ. Tuy nhiên, với điều kiện hiện nay ở nhiều quốc gia, công cụ này vẫn được coi như một công cụ đắc lực trong điều hành chính sách tiền tệ trong sự kết hợp hiệu quả với các công cụ khác. CHƯƠNG 2: VIỆC ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM THÔNG QUA CÔNG CỤ DỰ TRỮ BẮT BUỘC TRONG THỜI GIAN QUA Dự trữ bắt buộc (DTBB) được sử dụng trong điều hành chính sách tiền tệ ở Việt Nam từ khi có sự ra đời của Pháp lệnh NHNN ngày 24/ 5/1990. Mục đích chính của việc áp dụng DTBB ở Việt Nam là nhằm kiểm soát cung tiền (M2); bơm hút vốn khả dụng; tác động đến chi phí của các tổ chức tín dụng (TCTD) và cuối cùng là đảm bảo khả năng thanh toán cho tổ chức tín dụng. Từ đó đến nay, công cụ này đã dần nâng cao hiệu quả thông qua những sửa đổi bổ sung trong chính sách quản lí. Diễn biến của cơ chế quản lí DTBB có thể phân thành hai giai đoạn sau: 2.1 Giai đoạn từ khi có Pháp lệnh Ngân hàng đến trước khi Luật Ngân hàng có hiệu lực (5/1990 – 10/1998) Trong thời gian này, cơ chế DTBB đã có những thay đổi nhất định. Bắt đầu từ Quyết định số108/QĐ-NH5 về “Quy chế DTBB dối với các ngân hàng và tổ chức tín dụng” và Quyết định 117 về tỷ lệ DTBB tháng 6/1992, cho đến Quyết định 260, Quyết định 261 tháng 10/1995 và cuối cùng là Quyết định 396 – 1998/QĐ/NHNN1 ngày 1/12/98. Qua những Quyết định trên, quy chế DTBB đã thay đổi về đối tượng thi hành, tài khoản phải DTBB, cơ cấu DTBB, tỉ lệ DTBB và phương pháp quản lí theo hướng linh hoạt hơn, thông thoáng hơn cho hoạt động kinh doanh ngân hàng. Đến thời điểm năm 1998 thì cơ cấu DTBB gồm 2 bộ phận là tiền mặt tại quỹ và ngân phiếu còn thời hạn thanh toán (không quá 30%) và bộ phận tiền gửi DTBB tại Ngân hàng nhà nước (NHNN) (tối thiểu 70%), đồng thời hợp nhất tài khoản DTBB và tài khoản tiền gửi 11 thanh toán thành một tài khoản tiền gửi không kì hạn tại NHNN. Hơn nữa, DTBB đã được tính bình quân cả kỳ duy trì và dự trữ thường xuyên được thay thế bằng DTBB theo đơn vị thời gian. Đây là một bước tiến lớn trong việc nâng cao hiệu quả của công cụ DTBB, tạo điều kiện cho các ngân hàng linh hoạt hơn trong việc sử dụng dự trữ cũng như chấp hành quy định về DTBB. Tuy nhiên, tỷ lệ DTBB thời kì này còn cao, từ 10% đến 35%, trường hợp đặc biệt có thể nâng lên cao hơn 35% và mức phổ biến là 10%. Trong khi các nước khác thời kì đó mức cao nhất là 10%. Việc quy định tỷ lệ DTBB cao như vậy sẽ làm tăng chi phí của các ngân hàng. Hơn nữa, trong thời kì này NHNN lại khống chế

  --- Bài cũ hơn ---

 • Các Phương Pháp Quản Lý Tài Chính Doanh Nghiệp Hiệu Quả
 • 6 Nguyên Tắc Vàng Giúp Quản Lý Doanh Nghiệp Một Cách Hiệu Quả
 • Cách Quản Lý Doanh Nghiệp Hiệu Quả Nhất Hiện Nay
 • 10 Quy Luật Quản Lý Dòng Tiền Của Doanh Nghiệp
 • 3 Nguyên Tắc Vàng Để Quản Lý Dòng Tiền Hiệu Quả
 • Bạn đang xem bài viết Tiểu Luận Tìm Hiểu Công Cụ Dự Trữ Bắt Buộc Và Việc Điều Hành Chính Sách Tiền Tệ Của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam Thông Qua Công Cụ Dự Trữ Bắt Buộc Trong Thời Gian Qua trên website Sansangdethanhcong.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • CẦM ĐỒ TẠI F88
  15 PHÚT DUYỆT
  NHẬN TIỀN NGAY

  VAY TIỀN NHANH
  LÊN ĐẾN 10 TRIỆU
  CHỈ CẦN CMND

  ×