Xem Nhiều 12/2022 #️ Tính Giá Thành Sản Xuất Theo Phương Pháp Hệ Số Dễ Hiểu Nhất / 2023 # Top 19 Trend | Sansangdethanhcong.com

Xem Nhiều 12/2022 # Tính Giá Thành Sản Xuất Theo Phương Pháp Hệ Số Dễ Hiểu Nhất / 2023 # Top 19 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Tính Giá Thành Sản Xuất Theo Phương Pháp Hệ Số Dễ Hiểu Nhất / 2023 mới nhất trên website Sansangdethanhcong.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Tính giá thành sản xuất theo phương pháp hệ số như thế nào? Điều kiện áp dụng tính giá thành sản xuất theo phương pháp hệ số? Đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành của tính giá thành sản xuất theo phương pháp hệ số? Trình tự tính giá thành và ví dụ cụ thể của tính giá thành sản xuất theo phương pháp hệ số.

Trên thực tế, Kế Toán căn cứ vào đặc điểm sản xuất của Công ty, để lựa chọn một trong các phương pháp tính giá thành sản xuất sau:

Tính giá thành sản xuất theo phương pháp giản đơn hay còn gọi là trực tiếp.

Tính giá thành sản xuất theo phương pháp hệ số.

Tính giá thành sản xuất theo phương pháp tỷ lệ.

Tính giá thành sản xuất theo phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ.

Tính giá thành sản xuất theo phương pháp phân bước có tính giá thành nửa thành phẩm, phương pháp phân bước không tính giá thành nửa thành phẩm.

Tính giá thành sản xuất theo phương pháp theo đơn đặt hàng và phương pháp liên hợp.

Trong bài viết này mời các bạn cùng Kế Toán Hà Nội nghiên cứu cách tính giá thành sản phẩm theo phương pháp hệ số.

Để áp dụng cách tính giá thành theo phương pháp hệ số doanh nghiệp phải có đặc điểm sản xuất sau: Trong cùng một quá trình sản xuất, cùng sử dụng một thứ nguyên liệu và một lượng lao động nhưng thu được đồng thời nhiều sản phẩm khác nhau và chi phí không tập hợp riêng cho từng loại sản phẩm mà được tập hợp chung cho cả quá trình sản xuất

Các lĩnh vực (Doanh nghiệp) sản xuất thường áp dụng cách tính giá thành theo phương pháp hệ số như: May mặc, hoá chất, cơ khí, chế tạo, điện cơ, tăng gia chăn nuôi…

Vậy “Hệ số quy đổi sản phẩm của từng loại sản phẩm” được xây dựng như thế nào?.

“Hệ số quy đổi sản phẩm của từng loại sản phẩm” thường được xây dựng dựa vào mức tiêu hao về nguyên vật liệu hoặc chi phí nhân công hoặc giá bán của từng sản phẩm… .

Cách làm là: DN chọn một sản phẩm tiêu biểu làm sản phẩm chuẩn và có hệ số là 1, từ đó tính ra hệ số quy đổi của các sản phẩm còn lại. Sau khi xây dựng được “Hệ số quy đổi của từng loại sản phẩm“, kế toán Tính giá thành sản xuất theo phương pháp hệ số như sau:

Bước 1: Tính giá thành đơn vị sản phẩm tiêu chuẩn.

Muốn tính được giá thành đơn vị của sản phẩm tiêu chuẩn thì phải làm qua các bước sau:

– Đầu tiên phải tổng cộng chi phí của quá trình sản xuất để xác định tổng giá thành chung cho các loại sản phẩm thu được đồng thời (gọi là “Tổng giá thành sản xuất của các loại sản phẩm”), theo công thức:

– Sau đó quy đổi sản lượng thực tế từng loại sản phẩm ra sản lượng sản phẩm chuẩn để tính tổng số sản phẩm chuẩn:

+ Quy đổi từng loại sản phẩm thành sản phẩm chuẩn theo ” Hệ số quy đổi sản phẩm” của từng loại, theo công thức:

+ Tính tổng số sản phẩm chuẩn: Bằng cách tổng cộng các “Số sản phẩm chuẩn của từng loại sản phẩm” lại với nhau.

Sau khi xác định được giá thành đơn vị của sản phẩm tiêu chuẩn thì chuyển sang bước 2, như sau:

Bước 2: Xác định giá thành đơn vị của từng loại sản phẩm:

Theo cách tính giá thành sản xuất theo phương pháp hệ số thì giá thành đơn vị của từng loại sản phẩm được xác định theo công thức sau:

Thực hiện xong bước 2 ta chuyển sang bước 3, như sau:

Bước 3: Xác định tổng giá thành từng loại sản phẩm:

Theo cách tính giá thành sản xuất theo phương pháp hệ số thì tổng giá thành từng loại sản phẩm được xác định theo công thức sau:

Tại Công ty sản xuất Phan Nam cùng một loại nguyên liệu trên cùng một dây chuyền sản xuất cho ra nhiều loại Thành phẩm khác nhau: Thành phẩm A, Thành phẩm B và thành phẩm C.

Giá bán loại Thành phẩm A là 200.000 VNĐ/ TP.

Giá bán loại Thành phẩm B là 250.000 VNĐ/ TP.

Giá bán loại Thành phẩm C là 300.000 VNĐ/ TP.

* Trong tháng kế toán, tính toán được như sau:

Số lượng Thành phẩm A hoàn thành nhập kho: 2 000 TP

Số lượng Thành phẩm B hoàn thành nhập kho: 3 000 TP

Số lượng Thành phẩm C hoàn thành nhập kho: 4 000 TP.

* Kế toán tập hợp chi phí và số liệu kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ như sau:

Giả sử Công ty chọn Thành phẩm A là sản phẩm tiêu chuẩn với hệ số quy đổi là 1.

Giả sử Công ty xây dựng hệ số quy đổi theo giá bán.

Vì Hệ số quy đổi Thành phẩm A xây dựng là 1 với giá bán Thành phẩm A là 200.000 VNĐ/TP nên:

⇒ Hệ số quy đổi Thành phẩm B = 250.000 VNĐ: 200.000 VNĐ = 1,25

⇒ Hệ số quy đổi Thành phẩm C = 300.000 VNĐ: 200.000 VNĐ = 1,5.

BẢNG TÍNH GIÁ THÀNH TỪNG LOẠI SẢN PHẨM

Đơn vị tính: Số lượng – TP; Giá trị – 1000 đ

Cách Tính Giá Thành Sản Xuất Theo Phương Pháp Hệ Số / 2023

Cách tính giá thành theo phương pháp hệ số

1. Điều kiện áp dụng cách tính giá thành sản xuất theo phương pháp hệ số.

Tính giá thành sản xuất theo phương pháp hệ số áp dụng cho những doanh nghiệp:Trong cùng một quá trình sản xuất, cùng sử dụng một thứ nguyên liệu và một lượng lao động. Nhưng thu được đồng thời nhiều sản phẩm khác nhau. Và chi phí không tập hợp riêng cho từng loại sản phẩm mà được tập hợp chung cho cả quá trình sản xuất.

Các lĩnh vực sản xuất thường áp dụng như: May mặc, hoá chất, cơ khí, chế tạo, điện cơ, chăn nuôi…

2. Đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành của phương pháp tính giá thành hệ số.

Theo phương pháp tính giá thành hệ số thì : nhóm sản phẩm (nếu sản xuất giản đơn); là bộ phận; chi tiết sản phẩm; các giai đoạn chế biến; phân xưởng sản xuất hoặc nhóm chi tiết, bộ phận sản phẩm, … (nếu sản xuất phức tạp).

Theo phương pháp tính giá thành hệ số thì : sản phẩm cuối cùng (nếu sản xuất giản đơn); là thành phẩm ở bước chế tạo cuối cùng hay bán thành phẩm ở từng bước chế tạo (nếu sản xuất phức tạp).

3. Trình tự của cách tính giá thành sản xuất theo phương pháp hệ số.

Theo cách tính giá thành sản xuất theo phương pháp hệ số thì: Để tính giá thành cho từng loại sản phẩm cần phải quy đổi các sản phẩm khác nhau về một loại sản phẩm duy nhất và sản phẩm duy nhất này gọi là sản phẩm chuẩn. Để quy đổi được các sản phẩm khác nhau về sản phẩm chuẩn doanh nghiệp phải xây dựng được hệ số quy đổi sản phẩm cho từng loại sản phẩm gọi là “Hệ số quy đổi sản phẩm” của từng loại sản phẩm.

Xây dựng “Hệ số quy đổi sản phẩm của từng loại sản phẩm” thường dựa vào mức tiêu hao về nguyên vật liệu hoặc chi phí nhân công hoặc giá bán của từng sản phẩm… Doanh nghiệp chọn một sản phẩm tiêu biểu làm sản phẩm chuẩn và có hệ số là 1, từ đó tính ra hệ số quy đổi của các sản phẩm còn lại, căn cứ vào số lượng từng loại sản phẩm và “Hệ số quy đổi sản phẩm của từng loại sản phẩm” để tính ra tổng số sản phẩm chuẩn.

Tại doanh nghiệp sản xuất dép cùng một loại nguyên liệu trên cùng một dây chuyền sản xuất dép cho ra nhiều loại dép khác nhau: Dép A, dép B và dép C.

Doanh nghiệp áp dụng cách tính giá thành sản xuất theo phương pháp hệ số

Giá bán loại dép A là 200.000 đ/đôi.

Giá bán loại dép B là 250.000 đ/đôi.

Giá bán loại dép C là 300.000 đ/đôi.

Doanh nghiệp chọn dép A là sản phẩm tiêu chuẩn với hệ số quy đổi là 1.

Doanh nghiệp xây dựng hệ số quy đổi theo giá bán.

Vậy hệ số quy đổi của từng loại dép được xác định như sau:

Hệ số quy đổi dép A xây dựng là 1.

Hệ số quy đổi dép B = 250.000đ: 200.000đ = 1,25.

Hệ số quy đổi dép C = 300.000đ: 200.000đ = 1,5.

Sau khi xây dựng được “Hệ số quy đổi của từng loại sản phẩm”, kế toán tính giá thành sản xuất theo từng bước như sau:

Bước 1: Tính giá thành đơn vị sản phẩm tiêu chuẩn:

– Trước hết tổng cộng chi phí của quá trình sản xuất để xác định tổng giá thành chung cho các loại sản phẩm thu được đồng thời (gọi là “Tổng giá thành sản xuất của các loại sản phẩm”) theo công thức:

– Quy đổi sản lượng thực tế từng loại sản phẩm ra sản lượng sản phẩm chuẩn để tính tổng số sản phẩm chuẩn:

+ Quy đổi từng loại sản phẩm thành sản phẩm chuẩn theo ” Hệ số quy đổi sản phẩm” của từng loại, theo công thức:

+ Tính tổng số sản phẩm chuẩn: Bằng cách tổng cộng các “Số sản phẩm chuẩn của từng loại sản phẩm” lại với nhau.

► Tính giá thành đơn vị của sản phẩm chuẩn theo công thức sau:

Bước 2: Xác định giá thành đơn vị của từng loại sản phẩm:

Bước 3: Xác định tổng giá thành từng loại sản phẩm:

Ví dụ 2: Tiếp theo ví dụ 1 (tính toán với số liệu cụ thể):

Tại doanh sản xuất dép cùng một loại nguyên liệu trên cùng một dây chuyền sản xuất dép cho ra nhiều loại dép khác nhau: Dép A, dép B và dép C.

Doanh nghiệp xây dựng “Hệ số quy đổi sản phẩm của từng loại sản phẩm” như sau:

Hệ số quy đổi dép A xây dựng là 1.

Hệ số quy đổi dép B tính được 1,25 (theo cách tính ví dụ trên).

Hệ số quy đổi dép C tính được 1,5 (theo cách tính ví dụ trên).

∗Trong tháng kế toán tính toán được như sau:

– Số lượng dép A hoàn thành nhập kho: 2.000 đôi.

– Số lượng dép B hoàn thành nhập kho: 3.000 đôi.

– Số lượng dép C hoàn thành nhập kho: 4.000 đôi.

►Với số liệu trên, kế toán tính giá thành của từng loại sản phẩm như sau:

Đơn vị tính: Số lượng đôi; số tiền 1.000 đồng.

1. Tổng giá thành sản xuất của các loại sản phẩm được xác định như sau:

2. Quy đổi sản lượng thực tế từng loại sản phẩm ra sản lượng sản phẩm chuẩn theo bảng sau:

3. Giá thành đơn vị sản phẩm chuẩn (dép A) = 1.650.000 : 11.750 = 140,42553 nghìn đồng /đôi.

4. Lập bảng tính giá thành đơn vị và tổng giá thành từng loại sản phẩm như sau:

– Cách tính giá thành sản xuất theo phương pháp giản đơn (trực tiếp)

– Cách tính giá thành sản xuất theo phương pháp đơn đặt hàng

Phương Pháp Tính Giá Thành Theo Hệ Số / 2023

Phương pháp này áp dụng trong trường hợp cùng một quy trình công nghệ sản xuất, sử dụng một loại nguyên vật liệu đồng thời thu được nhiều loạI sản phẩm khác nhau. Trong trường hợp này đối tượng tập hợp chi phí sản xuất là toàn bộ quy trình công nghệ, đối tượng tính giá thành là từng loại sản phẩm.

– Căn cứ đặc đIểm kinh tế kỹ thuật quy định cho mỗi loại sản phẩm một hệ số. Trong đó chọn loại sản phẩm có đặc trưng tiêu biểu nhất có hệ số bằng 1.

– Quy đổi sản lượng thực tế từng loạI sản phẩm ra sản lượng sản phẩm Chuẩn.

– Tính tổng giá thành liên sản phẩm theo phương pháp giản đơn:

Tổng giá thành liên sản phẩm

=

Chi phí sản phẩm dở dang đầu kỳ

+

Chi phí sản xuất trong kỳ

Chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ

– Tính hệ số phân bổ chi phí của từng loại sản phẩm

– Tính giá thành từng loại sản phẩm.

Thí dụ : Tại doanh nghiệp sản xuất “X” có qui trình công nghệ sản xuất giản đơn. Quá trình sản xuất đồng thời thu được 3 loại sản phẩm: A , B, C . Số lượng sản phẩm sản xuất trong tháng đã hoàn thành nhập kho như sau : Sản phẩm A : 300 tấn; Sản phẩm B : 240 tấn; Sản phẩm C : 200 tấn

Căn cứ vào định mức kinh tế kỹ thuật, hệ số quy đổi về sản phẩm tiêu chuẩnnhư sau :

Sản phẩm A = 1; Sản phẩm B = 1.1; Sản phẩm C = 1.2

Giá trị sản phẩm dở dang đầu tháng – Chi phí sản xuất phát sinh trong tháng – Giá trị sản phẩm dở dang cuối tháng được tập hợp cho cả nhóm sản phẩm như sau :

(Đơn vị tính: 1.000 đồng)

Khoản mục chi phí

Giá trị sản phẩm dở dang đầu tháng

Chi phí sản xuất phát sinh trong tháng

Giá trị sản phẩm dở dang cuối tháng

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

14.300.000

136.000.000

13.620.000

Chi phí nhân công trực tiếp

1.100.000

20.000.000

1.000.000

Chi phí sản xuất chung

2.200.000

40.000.000

2.000.000

Yêu cầu : Lập bảng tính giá thành và giá thành đơn vị cho từng loại sản phẩm A, B, C theo từng khoản mục chi phí

1 -Tính đổi sản lượng thực tế từng loại sản phẩm ra sản phẩm quy chuẩn

Sản phẩm A = 300 tấn x 1 = 300 tấn

Sản phẩm B = 240 tấn x 1,1 = 264 tấn

Tổng sản phẩm quy chuẩn = 804 tấn

Sản phẩm C = 200 tấn x 1,2 = 240 tấn

Tìm kiếm: học kế toán thuế, học kế toán thuế ở đâu, học kế toán thuế ở tphcm, học kế toán thuế ở hcm

Cách Tính Giá Thành Sản Xuất Theo Phương Pháp Tỷ Lệ / 2023

Cách tính giá thành sản xuất theo phương pháp tỷ lệ

1. Điều kiện áp dụng cách tính giá thành sản xuất theo phương pháp tỷ lệ.

– trong thu được Cách tính giá thành sản xuất theo phương pháp tỷ lệ được áp dụng trong các doanh nghiệp mà cùng một quá trình sản xuất, sử dụng một thứ nguyên vật liệu nhóm sản phẩm cùng loại với quy cách (kích cỡ) khác nhau và giữa các loại sản phẩm không có một hệ số quy đổi.

– Các lĩnh vực sản xuất thường áp dụng như:

+ Công ty may mặc, sản xuất giày, dép.

+ Doanh nghiệp sản xuất ra các ống nước có quy cách khác nhau.

+ Các công ty dệt kim…

2. Đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành của cách tính giá thành sản xuất theo phương pháp tỷ lệ.

– Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất: Là toàn bộ quy trình công nghệ sản xuất của nhóm sản phẩm.

– Đối tượng tính giá thành sản phẩm: Là từng quy cách sản phẩm trong nhóm.

3. Cách tính giá thành sản xuất theo phương pháp tỷ lệ.

Theo phương pháp tính giá thành sản xuất này, để tính được giá thành trước hết phải lựa chọn tiêu chuẩn phân bổ giá thành, tiêu chuẩn phân bổ giá thành có thể là giá thành kế hoạch, giá thành định mức, … (tiêu thức phân bổ phải nhất quán trong kỳ kế toán).

+ Giá thành sản xuất kế hoạch:

Giá thành kế hoạch được xác định trước khi bước vào sản xuất, kinh doanh trên cơ sở giá thành thực tế kỳ trước và các định mức, các dự toán chi phí của kỳ kế hoạch.

+ Giá thành sản xuất định mức:

Giá thành định mức cũng được xác định trước khi bắt đầu sản xuất sản phẩm, nhưng nó được xây dựng trên cơ sở các định mức bình quân tiên tiến và không biến đổi trong suốt cả kỳ kế hoạch. Định mức bình quân tiên tiến dựa trên cơ sở các định mức chi phí hiện hành tại từng thời điểm nhất định trong kỳ kế hoạch (thường là ngày đầu tháng) nên giá thành định mức luôn thay đổi phù hợp với sự thay đổi của các định mức chi phí đạt được trong quá trình sản xuất sản phẩm.

Sau khi lựa chọn tiêu chuẩn phân bổ giá thành sản phẩm thì kế toán tính giá thành như sau:

Tổng cộng chi phí của quá trình sản xuất để tính tổng giá thành thực tế cho nhóm sản phẩm hoàn thành trong kỳ, theo công thức sau:

Tính tỷ lệ giá thành chung cho nhóm sản phẩm t heo tiêu thức phân bổ đã lựa chọn (giá thành kế hoạch hoặc giá thành định mức), theo công thức sau:

Lưu ý: Tổng tiêu thức phân bổ là tổng giá thành kế hoạch hoặc tổng giá thành định mức của nhóm sản phẩm (tất cả quy cách (kích cỡ) sản phẩm).

Tính giá thành thực tế cho từng quy cách (kích cỡ), theo công thức sau:

4. Ví dụ cụ thể về cách tính giá thành sản xuất theo phương pháp tỷ lệ.

Tại doanh nghiệp sản xuất Dép cùng một loại nguyên liệu trên cùng một dây chuyền sản xuất dép cho ra loại Dép A có 2 kích cỡ khác nhau là Dép A1 và Dép A2. Giữa 2 loại Dép không có hệ số quy đổi. Trong tháng 6/2017 có số liệu sau:

– Tiêu thức phân bổ giá thành là giá thành kế hoạch và giá thành kế hoạch tính cho từng quy cách (kích cỡ) như sau:

– Trong tháng nhập kho 2.000 đôi dép A1 và 1.500 đôi dép A2

– Các khoản mục chi phí tập hợp được như sau:

► Với số liệu trên kế toán tính giá thành như sau:

Tính tổng giá thành thực tế cho loại Dép A hoàn thành trong T6/2017:

Kế toán lập bảng tính giá thành theo bảng sau:

– Tính tổng giá thành kế hoạch theo sản lượng thực tế để làm tiêu chuẩn phân bổ, theo bảng sau:

– Kế toán lập bảng tính tỷ lệ giá thành theo bảng sau:

– Kế toán lập bảng tính giá thành cho Dép A1, như sau:

– Kế toán lập bảng tính giá thành cho Dép A2, như sau:

– Cách tính giá thành sản xuất theo phương pháp giản đơn (trực tiếp)

Bạn đang xem bài viết Tính Giá Thành Sản Xuất Theo Phương Pháp Hệ Số Dễ Hiểu Nhất / 2023 trên website Sansangdethanhcong.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!