Thế Nào Là “chiến Tranh”, “chiến Tranh Chính Nghĩa”, “chiến Tranh Phi Nghĩa”

--- Bài mới hơn ---

 • Thế Nào Là Chiến Tranh Phi Nghĩa
 • Phân Biệt Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức
 • Phân Biệt Cổ Phiếu Và Trái Phiếu Theo Luật Chứng Khoán
 • Dấu Hiệu Nhận Biết Danh Từ, Tính Từ, Trạng Từ, Động Từ Trong Tiếng Anh
 • Phân Biệt Danh Từ Không Đếm Được Và Danh Từ Đếm Được
 • Bàn về Chiến tranh, chủ nghĩa Mác- Lê Nin đã viết: “Chiến tranh không bao giờ xuất hiện như một cái gì riêng biệt, mà nó là một hiện tượng xã hội cụ thể”.Cho dù chiến tranh mang một màu sắc chính trị nào đi chăng nữa thì nó vẫn là kẻ thù số một của con người, bởi nó luôn đe dọa sự sống của loài người.

  Chiến tranh là một hiện tượng xã hội , chính trị được thể hiện ở cuộc đấu tranh vũ trang giữa các nước hoặc giữa liên minh các nước. Mọi cuộc chiến tranh xét về bản chất xã hội đều là sự tiếp tục chính trị bằng bạo lực. Về mục đích chiến tranh có thể phân ra thành chiến tranh chính nghĩa và chiến tranh phi nghĩa.

  2. Thế nào là chiến tranh chính nghĩa

  “Chiến tranh chính nghĩa là cuộc chiến tranh của các dân tộc bị áp bức tiến hành để giải phóng dân tộc thoát khỏi sự thống trị của nước ngoài hoặc chiến tranh chống xâm lược bảo vệ nền độc lập tự do, tiến bộ xã hội”.

  Ví dụ1: Cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ của nhân dân Việt Nam. Đây là cuộc chiến tranh chính nghĩa mang tính chất là cuộc cách mạng giải phóng dân tộc và bảo vệ nền độc lập của dân tộc. Cuộc kháng chiến thắng lợi đã giải phóng hoàn toàn đất nước ta khỏi ách xâm lược của thực dân Pháp và đế quốc Mĩ, đất nước ta giành được độc lập hoàn toàn. Thắng lợi của cách mạng Việt Nam đã cổ vũ, thúc đẩy phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới phát triển mạnh mẽ, làm suy yếu hoàn toàn chủ nghĩa đế quốc.

  Các cuộc chiến tranh lớn nhất, ác liệt nhất, có sức hủy diệt và tàn phá sự sống của loài người nhất là hai cuộc chiến tranh thế giới I ( 1914-1918) và Chiến tranh thế giới II ( 1939- 1945). Nguyên nhân nổ ra mỗi cuộc chiến tranh là do mâu thuẫn chính trị không thể điều hòa được, buộc phải dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn giữa các phe phái trong cùng một nước hoặc giữa các quốc gia với nhau, giữa liên minh quốc gia này với liên minh quốc gia khác.Sự tiến hành bất kì cuộc chiến tranh nào cũng đều do đường lối chính trị của các nước tham chiến quyết định. Ví dụ như : Đức phát động cuộc Chiến tranh thế giới thứ II với âm mưu bá quyền, thống trị nô dịch các dân tộc khác trên thế giới.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Phân Biệt Các Loại Mụn Và Cách Điều Trị Hiệu Quả Nhất
 • Phân Biệt Các Loại Mụn Và Cách Chữa Trị
 • Cách Phân Biệt Nước Tẩy Trang Bioderma Thật Và Giả Dành Cho Các Tín Đồ Làm Đẹp
 • Phân Biệt Bếp Từ, Bếp Điện Từ, Bếp Hồng Ngoại
 • Phân Biệt Bếp Từ Và Bếp Điện Từ Và Bếp Hồng Ngoại
 • Thế Nào Là Chiến Tranh Phi Nghĩa

  --- Bài mới hơn ---

 • Phân Biệt Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức
 • Phân Biệt Cổ Phiếu Và Trái Phiếu Theo Luật Chứng Khoán
 • Dấu Hiệu Nhận Biết Danh Từ, Tính Từ, Trạng Từ, Động Từ Trong Tiếng Anh
 • Phân Biệt Danh Từ Không Đếm Được Và Danh Từ Đếm Được
 • Làm Chủ Danh Từ Đếm Được Và Không Đếm Được Trong 5 Phút
 • Chiến tranh là một hiện tượng xã hội , chính trị được thể hiện ở cuộc đấu tranh vũ trang giữa các nước hoặc giữa liên minh các nước. Mọi cuộc chiến tranh xét về bản chất xã hội đều là sự tiếp tục chính trị bằng bạo lực. Về mục đích chiến tranh có thể phân ra thành chiến tranh chính nghĩa và chiến tranh phi nghĩa.

  Định nghĩa thế nào là chiến tranh phi nghĩa

  Ví dụ : Cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của nhân dân Liên Xô chống phát xít Đức giải phóng loài người khỏi thảm họa diệt vong của chủ nghĩa phát xít, bảo vệ vững chắc nền độc lập của nhân dân Xô viết, làm thành trì, chỗ dựa vững chắc cho phong trào cách mạng thế giới, thúc đẩy sự phát triển của xã hội loài người.

  ” Chiến tranh phi nghĩa là chiến tranh do giai cấp bóc lột gây ra nhằm đàn áp cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân các dân tộc bị áp bức, hòng xâm chiếm đất đai, nô dịch các dân tộc khác”.Chiến tranh phi nghĩa còn là cuộc chiến tranh giữa các nước đế quốc với các nước đế quốc tiến hành nhằm phân chia quyền thống trị thế giới.

  Ví dụ: cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất ( 1914 – 1918). Đây là cuộc chiến tranh phi nghĩa, là cuộc chiến tranh giữa đế quốc với đế quốc nhằm phân chia thị trường thế giới.

  Mọi cuộc chiến tranh dù chính nghĩa hay phi nghĩa cũng đều gây ra đau thương tổn thất cho nhân loại. Chiến tranh nó hủy diệt tất cả: Nhà cửa, các công trình văn hóa, các nhà máy xí nghiệp, nó cướp đi sinh mạng của nhiều người dân vô tội. Chiến tranh đã trở thành hiện tượng diễn ra thường xuyên trong quá trình phát triển của xã hội loài người còn tồn tại những áp bức bất công, những mâu thuẫn cố hữu giữa các dân tộc như nạn phân biệt chủng tộc, chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa li khai, chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, nhất là chủ nghĩa bá quyền của các đế quốc lớn, âm mưu áp đặt quyền thống trị nô dịch các dân tộc trên thế giới, bắt các dân tộc nhỏ hơn, yếu hơn phục tùng mình.

  Như vậy để chấm dứt chiến tranh, để cho thế giới này không còn nghe thấy tiếng bom rơi, đạn nổ, mỗi người chúng ta hãy góp sức mình cùng với nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới đấu tranh chống lại mọi âm mưu gây ra chiến tranh của các thế lực phản động nhằm bảo vệ hòa bình và an ninh thế giới. Chúng ta cần phải đấu tranh không khoan nhượng bằng bất kì hình thức nào với các thế lực muốn gây ra chiến tranh, để dập tắt chiến tranh ngay khi nó chưa bùng phát.

  Để thực hiện được mục đích trên, điều qua trọng là chúng ta cần phải giáo dục cho thế hệ trẻ lòng yêu hòa bình, chống chiến tranh, để các em có một nhận thức đúng về chiến tranh, qua đó các em có ý thức đấu tranh bảo vệ hòa bình thế giới. Lòng yêu hòa bình, chống chiến tranh là một giá trị đạo đức cao cả, nó được thể hiện bằng tình yêu quê hương đất nước, tình yêu thương đồng loại, từ đó ra sức đấu tranh chống lại mọi hành động gây chiến tranh, hủy diệt sự sống loài người của các thế lực phản động, để loài người được sống trong hòa bình. Hòa bình đó là sự thân ái, bao dung, rộng lượng, cùng sống hữu nghị với nhau, cùng giúp đỡ nhau phát triển trên cơ sở tôn trọng quyền tự do của mỗi cá nhân hay quyền tự quyết của mỗi dân tộc.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thế Nào Là “chiến Tranh”, “chiến Tranh Chính Nghĩa”, “chiến Tranh Phi Nghĩa”
 • Hướng Dẫn Phân Biệt Các Loại Mụn Và Cách Điều Trị Hiệu Quả Nhất
 • Phân Biệt Các Loại Mụn Và Cách Chữa Trị
 • Cách Phân Biệt Nước Tẩy Trang Bioderma Thật Và Giả Dành Cho Các Tín Đồ Làm Đẹp
 • Phân Biệt Bếp Từ, Bếp Điện Từ, Bếp Hồng Ngoại
 • Chiến Tranh Lạnh Là Gì? Nguyên Nhân Và Hậu Quả Của Chiến Tranh Lạnh

  --- Bài mới hơn ---

 • 10 Nguyên Nhân Khó Thở Bạn Nên Dè Chừng
 • Những Nguyên Nhân Nào Gây Ra Lũ Lụt Và Sạt Lở Đất?
 • Lũ Lụt Là Gì Và Vì Sao Lại Có Lũ Lụt Trên Thế Giới?
 • Lý Giải Nguyên Nhân Lũ Lụt Ở Miền Trung
 • Nguyên Nhân Lũ Lụt Lớn Ở Miền Trung (Trần Tiễn Khanh & Nguyễn Khoa Diệu
 • Trong lịch sử lớp 12, các bạn đã được học và tìm hiểu về chiến tranh lạnh. Vậy thực tế chiến tranh lạnh là gì? Nguyên nhân và hậu quả của cuộc chiến tranh lạnh diễn ra như thế nào? Tất cả những nội dung này, sẽ được bài viết của chúng tôi giải đáp cho bạn đọc.

  Chiến tranh lạnh là gì?

  Khi Chiến tranh thế giới thứ 2 kết thúc, Châu Âu có một bối cảnh bị tàn phá, suy yếu nặng nề trong sự tồn tại vai trò khá lu mờ của Pháp với Anh, còn Đức thì đang đổ nát và đứng trước sự chia cắt hai miền. Khi này Mỹ với Liên Xô nổi lên với một vai trò mới, họ là siêu cường quốc của thế giới về sự giàu có, hùng mạnh. Ngay khi này, hai quốc gia đã nhanh chóng nắm lấy quyền chi phối toàn hệ thống của chính trị quốc tế.

  Khi tìm hiểu về chiến tranh lạnh, nó được hiểu chính là thời kỳ căng thẳng về chính trị, quân sự của Mỹ và Liên Xô từ sau Chiến tranh thứ 2 kết thúc. Yếu tố của cuộc “chiến tranh” này chính là việc đối đầu sâu sắc về quyền lực, ý thức hệ của hai 2 nước. Trong đó, yếu tố “lạnh” là phản ánh cuộc chiến của Liên Xô với Mỹ là không dùng đến vũ khí “nóng – các loại vũ khí truyền thống” ở cuộc chiến này, thay vào đó chính là cuộc chạy đua về vũ trang và nổi lên là vũ khí hạt nhân.

  Thực tế, Chiến tranh lạnh chính là giai đoạn đầu tiên của lịch sử về sự tồn tại hệ thống lưỡng cực, nơi mà Mỹ với Liên Xô chính là hai đại diện. Mâu thuẫn của hai nước này, chính là đại diện cho mâu thuẫn của hai phe Xã hội chủ nghĩa (Liên Xô khởi xướng) với Tư bản chủ nghĩa (Mỹ đứng đầu).

  Chiến tranh lạnh đã có tác động toàn diện đến tất cả mọi mặt ở đời sống chính trị – kinh tế – văn hóa – xã hội của các quốc gia, trước khi mà các nước này tự xác định cho mình con đường đi dựa trên định hình về ý thức hệ. Chiến tranh lạnh kết thúc, cũng chứng kiến sự sụp đổ phe Xã hội chủ nghĩa. Đó là toàn bộ những gì các bạn cần hiểu về chiến tranh lạnh là gì? Tiếp theo nội dung của bài viết, sẽ là thông tin về nguyên nhân và hậu quả của cuộc chiến này.

  Nguyên nhân của chiến tranh lạnh

  Nguyên nhân chính dẫn tới cuộc chiến tranh lạnh là vì sự đối lập mục tiêu, chiến lược xây dựng thế giới của hai nước Mỹ với Liên Xô. Trong đó:

  Mỹ có chủ chương chính: Chống phá lại Liên Xô với phe Xã hội chủ nghĩa, chống lại phong trào cách mạng để mưu đồ sẽ là bá chủ thế giới; Mỹ xác định và lo ngại trước sự ảnh hưởng của Liên Xô cùng với các nước Đông Âu đến cục diện thế giới khi chứng kiến thắng lợi của Trung Quốc và chủ nghĩa xã hội đã trở thành một hệ thống của thế giới từ Đông Âu sang tới Đông Á; sau khi Chiến tranh thế giới thứ 2 kết thúc Mỹ là nước tư bản giàu mạnh nhất, quốc gia này nắm độc quyền về vũ khí nguyên tử nên đã cho mình có quyền được phép lãnh đạo thế giới.

  Chủ chương của Liên Xô: là duy trì hòa bình – an ninh thế giới và ra sức bảo vệ thành quả mà chủ nghĩa xã hội đã có được, cũng như đẩy mạnh về phong trào cách mạng của các dân tộc trên thế giới.

  Chính sự đối lập này, đã là nguyên nhân để cuộc chiến tranh lạnh diễn ra. Trước sự đối lập về tư tưởng, cách thức xây dựng nền hòa bình thế giới giữa hai phe cũng có những biểu hiện cơ bản riêng.

  Phe Mỹ và những nước đế quốc: ráo riết chạy đua vũ trang, thực hiện tăng cường ngân sách cho quân sự cũng như thành lập ra các khối quân sự và các căn cứ quân sự để bao quanh lấy Liên Xô cùng với những nước xã hội chủ nghĩa; Đẩy mạnh gây ra các cuộc chiến tranh để đàn áp vào phong trào giải phóng dân tộc ở trên thế giới mà chiến tranh tại Việt Nam, với Triều Tiên chính là điển hình.

  Phe Liên Xô cùng các nước xã hội chủ nghĩa: buộc phải tăng cường về ngân sách quốc phòng, cũng như củng cố về khả năng phòng thủ của mình.

  Hậu quả của chiến tranh lạnh

  Thứ nhất, chiến tranh lạnh đã khiến cho thế giới luôn phải sống trong tình trạng căng thẳng, có lúc nó còn cho thấy thế giới đang phải đứng trước nguy cơ sẽ bùng nổ ra cuộc chiến tranh thế giới mới.

  Thứ hai, để sản xuất ra vũ khí hủy diệt, việc xây dựng lên hàng ngàn căn cứ quân sự các nước đã phải chi ra lượng tiền khổng lồ cùng với sức người. Các nước của hai phe thì phung phí tiền của, nhân loại thì lại phải gánh chịu biết bao khó khăn, khổ cực vì đói nghèo, thiên tai, dịch bệnh, vấn đề về môi trường,…

  Chiến tranh lạnh kết thúc, khi cả đôi bên đã quá mệt mỏi và tiêu tốn nhiều tiền của. Trong đó, chứng kiến sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở các Liên Xô và các nước Đông Âu. Cục diện thế giới mới được hình thành, kéo theo đó là sự phát triển mạnh mẽ của chủ nghĩa tư bản trên toàn thế giới từ chính trị, kinh tế đến văn hóa xã hội.

  Từ thông tin bài viết, các bạn đã hiểu chiến tranh lạnh là gì? Cũng như những kiến thức cơ bản nhất về nguyên nhân, hậu quả của cuộc chiến tranh này rồi chứ ạ. Một cuộc chiến kéo dài trên 40 năm, thành quả về sự phát triển vũ khí hạt nhân thì ít mà hậu quả về nền kinh tế, xã hội cùng sự khổ cực của đời sống người nhân thì nhiều. Nhưng sự kết thúc của cuộc chiến tranh này, đã mở ra một trang mới cho toàn thế giới về sự phát triển chung. Hy vọng, nội dung bài viết sẽ giúp cho bạn đọc củng cố thêm cho mình nền kiến thức về lịch sử thế giới.

  --- Bài cũ hơn ---

 • 7 Nguyên Nhân Kinh Nguyệt Không Đều Ở Nữ Giới Cần Biết
 • Không Có Tim Thai Và Những Nguyên Nhân Phổ Biến Mẹ Cần Biết
 • Nguyên Nhân Không Có Tim Thai Và Cách Giải Quyết
 • Nguyên Nhân Cái Chết Của Steve Jobs
 • Hé Lộ Nguyên Nhân Khiến Song Hye Kyo Và Song Joong Ki Ly Hôn
 • 100 Năm Chiến Tranh Thế Giới Thứ Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • Suy Nghĩ Về Chiến Tranh Thế Giới Lần Thứ Nhất
 • Tại Sao Cuộc Khởi Nghĩa Yên Thế Tồn Tại 30 Năm?
 • Hướng Dẫn Cách Sửa Lỗi Không Gửi Được Tin Nhắn Trên Điện Thoại Android
 • Sửa Lỗi Không Gửi Được Tin Nhắn Trên Hệ Điều Hành Ios Và Android
 • Tại Sao Không Thể Quên Em?
 • Cách đây 100 năm, ngày 4/8/1914, Đức xâm lược Bỉ, đánh dấu sự khởi đầu của Chiến tranh thế giới lần thứ nhất . Kéo dài trong 4 năm, từ tháng 8/1914 đến tháng 11/1918, đây là một trong những cuộc chiến tranh quyết liệt, quy mô to lớn nhất trong lịch sử nhân loại, với sức tàn phá khủng khiếp về vật chất và ảnh hưởng sâu sắc về tinh thần.

  Nguyên nhân và hậu quả

  Cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất là kết quả của sự phát triển kinh tế chính trị của chủ nghĩa tư bản thế giới vào những năm đầu thế kỷ XX. Từ cuối thế kỷ XIX, chủ nghĩa tư bản đã phát triển tới giai đoạn mới – giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. Sự tranh giành thị trường và thuộc địa giữa các nước đế quốc tất yếu dẫn đến chiến tranh để chia lại đất đai trên thế giới.

  Ngoài mục đích phân chia lại thị trường, các nước đế quốc gây chiến để đàn áp phong trào đấu tranh của công nhân trong các nước đế quốc, và đàn áp phong cách mạng và phong trào giải phóng dân tộc.

  Những hình ảnh về cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ nhất.

  Và chiến tranh thế giới lần thứ nhất đã xảy ra giữa hai khối liên minh quân sự được hình thành sau thế kỷ XIX: một bên là liên minh ba cường quốc, gồm: đế quốc Anh – Pháp – Nga, hay được gọi là khối hiệp ước Entente ba bên, sau này còn thêm Mỹ và một số nước khác tham gia; bên kia là phe Liên minh ba nước, hay còn gọi là Liên minh trung tâm, gồm đế quốc Đức, đế chế Áo – Hung.

  Lợi dụng sự việc Đại công tước Franz Ferdinand của Áo – Hung bị một phần tử dân tộc chủ nghĩa người Serbia ám sát tại Sarajevo ngày 28-6-1914, Hoàng đế Wilhelm II của Đức, con người có khát vọng chiến tranh, đã hứa chi viện cho Áo-Hung để cùng trừng phạt Serbia. Sau đó, ngày 28/7/1914, Áo-Hung đã tuyên chiến với Serbia. Đêm hôm đó, quân Áo nã pháo vào thủ đô Belgrade, làm hơn 5.000 người dân bị thiệt mạng.

  Sa hoàng Nga Nikolai II lập tức phát động binh lính. Đức gửi tối hậu thư cho Nga – Pháp yêu cầu đình chỉ việc chi viện, nhưng đều bị Nga – Pháp cự tuyệt. Ngày 1/8/1914, Đức tuyên chiến với Nga, và ngày 3/8 đã tuyên chiến với Pháp. Ngày 4/8/1914, Đức vượt biên giới tấn công Bỉ, đánh dấu sự khởi đầu của Chiến tranh thế giới lần thứ nhất.

  Cùng ngày Đức xâm lược Bỉ, Anh tuyên chiến với Đức. Ngày 6/8, Áo – Hung tuyên chiến với Nga. Sau đó, các nước Italy, Romania, Nhật, Mỹ lần lượt tham chiến. Cuộc chiến lan ra ở ba châu lục lớn, với 33 nước tham chiến.

  Quân Mỹ tham chiến tại nước Pháp năm 1918.

  Đây là lần đầu tiên thế giới biết đến một kiểu chiến tranh tổng lực, chiến tranh toàn diện. Chiến tranh diễn ra không những ác liệt trên bộ, trên không, trên biển, mà các bên còn thực hiện bao vây bóp nghẹt kinh tế của nhau, thử thách tiềm lực kinh tế và sức mạnh tinh thần của đối phương. Sau hơn 4 năm chiến tranh, ngày 11/11/1918, Đức và các nước cùng phe đã phải đầu hàng vô điều kiện.

  Cuộc chiến làm 13,6 triệu người chết và khoảng 20 triệu người bị tàn phế. Nhiều thành phố, làng mạc, đường sá, cầu cống, nhà máy bị phá hủy. Thiệt hại vật chất lên tới 338 tỷ USD. Số tiền các nước tham chiến chi phí cho chiến tranh vào khoảng 85 tỉ USD.

  Ngoài sự thiệt hại về người và vật chất, cuộc chiến tranh này còn gây tổn thương về tâm lý cho nhiều thế hệ tại châu Âu. Cuộc chiến cũng làm cho châu Âu tụt hậu và vai trò lãnh đạo mà châu Âu đảm đương trong hơn 300 năm đã dần dần chuyển sang bên kia đại dương cho nước Mỹ.

  Những bài học

  Chiến tranh thế giới lần thứ nhất đã kết thúc được 100 năm; cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ hai, mà theo một số nhà nghiên cứu đó chỉ là sự tiếp nối của Chiến tranh thế giới lần thứ nhất, đã kết thúc 69 năm, song những bài học của hai cuộc chiến đến nay vẫn còn nguyên giá trị lịch sử:

  Một là, thế giới đã đi vào giai đoạn phát triển kinh tế, văn hoá, chính trị có trình độ cao. Ở mức trình độ đó, thế giới không thể còn chỗ cho chủ nghĩa đế quốc và các loại chủ nghĩa nước lớn trắng trợn. Với các quan hệ quốc tế chặt chẽ và quyền lợi đan xen thì chủ nghĩa ích kỷ ở phạm vi quốc gia và quốc tế tất yếu dẫn đến xung đột đối kháng, và chiến tranh thì đều thiệt hại cho tất cả các bên. Chính vì vậy, ngay sau Chiến tranh thế giới lần thứ nhất, các nước đã đồng lòng tổ chức ra Hội quốc liên (nay là Liên hợp quốc) để điều hoà các quan hệ quốc tế trên cơ sở các bên cùng chấp nhận được.

  Lính Áo trên chiến trường.

  Hai là, trong điều kiện các mối quan hệ chặt chẽ của thế giới, của công nghệ cao, của qui mô toàn cầu, với tốc độ tàn phá khủng khiếp của chiến tranh thì “không ai có thể có lợi trong cuộc chiến tranh nếu nổ ra, thậm chí là chiến tranh khu vực”.

  Ba là, yếu tố dân tộc quốc gia có động lực rất lớn và các quyền lợi chính đáng của nó phải được tôn trọng. Tình hình quốc tế không thể yên ổn nếu dựa trên cơ sở không tôn trọng tình cảm, quyền lợi chính đáng của quốc gia, dân tộc. Một dân tộc bị dồn vào thế cùng đường sẽ phản ứng rất quyết liệt gây hậu họa cho hoà bình thế giới.

  Hiện nay, tuy đã có nhiều cuộc chiến tranh khu vực nổ ra và đã có lúc thế giới bên bờ vực chiến tranh, nhưng về cơ bản hoà bình thế giới vẫn được giữ vững và chưa thấy có dấu hiệu của một đại chiến mới. Điều đó cho thấy ít nhiều thì nhân loại cũng đã rút được các bài học chính trị của hai cuộc đại chiến, đã biết hoá giải các mâu thuẫn bằng hoà bình.

  Về cơ bản hoà bình thế giới vẫn được giữ vững, nhưng hiện nay ở một số khu vực, một số nước trên thế giới, máu của người dân vẫn đổ, những đồng tiền đóng thuế của họ vẫn bị quăng vào những việc làm hết sức phi lý – đó là chiến tranh. Hãy để “bóng ma của chiến tranh”trong một tương lai gần chỉ còn là “dĩ vãng” đối với nhân loại.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tại Sao View Youtube Không Tăng? Đóng Băng View Là Như Thế Nào?
 • Hàng Xách Tay Là Gì, Là Như Thế Nào Và Tại Sao Lại Rẻ?
 • Xây Dựng Thương Hiệu Cá Nhân: “tại Sao?” Và “như Thế Nào?”
 • Quản Lí Lớp Học: Tại Sao Và Như Thế Nào?
 • Máy Tính Không Nhận Đủ Ram? Tại Sao Lại Như Thế?
 • Sự Kiện Nào Kết Thúc Chiến Tranh Thế Giới Thứ Hai?

  --- Bài mới hơn ---

 • Hiện Tượng Ứ Giọt Và Rỉ Nhựa
 • 5 Nguyên Nhân Hàng Đầu Dẫn Đến Thế Chiến Thứ Nhất
 • Những Nguyên Nhân Dẫn Đến Cái Chết Oan Uổng Của Vũ Nương
 • Cạnh Tranh Trong Sản Xuất Và Lưu Thông Hàng Hóa Gdcd 11
 • Bài Tập Trắc Nghiệm Gdcd Lớp 11 Bài 4: Cạnh Tranh Trong Sản Xuất Và Lưu Thông Hàng Hóa (Phần 1)
 • Đâu là nguyên nhân quan trọng nhất góp phần kết thúc chiến tranh thế giới thứ 2?

  Ngày 30/06/2007, ông Fumio Kyuma, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản trong bài nói chuyện tại một trường đại học ở Tokyo cho rằng việc Mỹ ném hai quả bom nguyên tử xuống thành phố HiroshimaNagasaki “có thể khiến Tokyo đầu hàng, từ đó ngăn Liên Xô tuyên chiến với Nhật” và là “chuyện không thể tránh khỏi để chấm dứt Chiến tranh thế giới thứ hai”. Ông còn nói thêm rằng những vụ ném bom đó “là việc không thể đừng được”.

  Tuyên bố của ông Fumio Kyuma không chỉ gây bất bình trong dư luận xã hội ở Nhật Bản mà còn phủ nhận sự thật lịch sử về một trong những cuộc chiến tranh vĩ đại nhất của nhân loại nhằm tiêu diệt chủ nghĩa phát xít và diệt chủng. Thời gian qua, một số tờ báo ở Mỹ và một số nước Phương Tây cũng cho rằng hai quả bom nguyên tử của Mỹ ném xuống Hirosima và Nagasaki ngày 6 và ngày 9/8/1945 “có ý nghĩa quyết định kết thúc cuộc chiến tranh thế giới đẫm máu nhất trong lịch sử loài người”. Họ còn cho rằng “Liên Xô không cần tham chiến ở Viễn Đông vì Mỹ và đồng minh hoàn toàn có khả năng đánh bại quân Nhật”.

  Vậy, sự thật thế nào?

  Chứng cứ lịch sử thứ nhất, chính Tổng thống Mỹ, ông Roosevelt và Thủ tướng Anh, ông Churchill, trong các cuộc Hội nghị với Stalin, người đứng đầu nhà nước Liên Xô, ở Teheran năm 1943 và Yanta năm 1944 đã đề nghị Liên Xô mở chiến dịch tiến công quân Nhật. Stalin đã cam kết, Liên Xô sẽ thực hiện yêu cầu đó của chính phủ Mỹ và Anh. Tại Hội nghị ở Potsdam năm 1945, Tổng thống Mỹ Harry Truman, người kế nhiệm ông Roosevelt, cũng nhận được lời cam kết của Stalin rằng Hồng quân Liên Xô sẽ tiến hành chiến dịch tiến công đội quân Quan Đông của Nhật sau 3 tháng kể từ khi phát xít Đức đầu hàng. Đêm ngày 8 rạng sáng ngày 9/8/1945, Hồng quân Liên Xô mở chiến dịch tiến công tuyến phòng ngự của quân đội Nhật Bản ở Mãn Châu Lý. Các nhà nghiên cứu lịch sử quân sự biết rất rõ vì sao Mỹ lại kiên quyết đề nghị Liên Xô tham chiến chống phát xít Nhật. Tháng 8/1945, quân đội Nhật ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương vẫn còn đông tới khoảng 7 triệu người, với 10.000 máy bay, 500 tầu chiến. Quân đội đồng minh chỉ có khoảng 1,8 triệu người và 5.000 máy bay. Nếu như Liên Xô không tham chiến với quân Nhật thì các lực lượng chủ yếu và thiện chiến nhất của đội quân Quan Đông có thể tập trung mũi nhọn chống lại Mỹ và lúc đó cuộc chiến tranh sẽ không chỉ kéo dài 1 tháng, mà ít nhất là 1 hoặc 2 năm với tổn thất mà quân Mỹ phải chịu đựng sẽ vượt quá con số 1 triệu người. Bộ Quốc phòng Mỹ đã từng khẳng định với tổng thống Mỹ về khả năng đó. Bản thân Tổng thống Mỹ Harry Truman lúc đầu cũng chưa nhìn thấy hết ý nghĩa của việc Liên Xô phải tham chiến chống Nhật, nhưng các tướng lĩnh ở Lầu Năm Góc đã thuyết phục được ông.

  Chứng cứ lịch sử thứ hai, việc đập tan đội quân Quan Đông của Nhật, giải phóng khu vực Mãn Châu Lý ở Đông Bắc của Trung Quốc và Triều Tiên, đã đập tan cơ sở kinh tế quân sự của Nhật Bản ở Châu Á và địa bàn tiến công của Nhật Bản nhằm vào Liên Xô và Mông Cổ, tạo điều kiện cho những người yêu nước ở Trung Quốc giải phóng đất nước họ. Ngoài ra, quân đội Liên Xô còn có nhiệm vụ bảo đảm an ninh cho biên giới Viễn Đông. Trong suốt 1.415 ngày cuộc Chiến tranh giữ nước vĩ đại, Liên Xô buộc phải duy trì 40 sư đoàn tinh nhuệ dọc tuyến biên giới đó, trong khi những lực lượng này rất cần cho họ trên mặt trận Xô – Đức, đặc biệt là trong thời gian diễn ra các chiến dịch ở ngoại ô Moscow, ở Stalingrad và ở Kursk. Một số nhà nghiên cứu Phương Tây khẳng định sai sự thật rằng quân Nhật không hành động gì dọc biên giới Liên Xô và không có ý định tiến công Liên Xô. Đội quân Quan Đông của Nhật đã nhiều lần khiêu khích vũ trang, xâm phạm biên giới trên bộ và trên biển của Liên Xô, máy bay của chúng thường xuyên xâm phạm không phận Liên Xô. Từ năm 1941 đến năm 1945, đã có trên 1.000 lần quân Nhật xâm phạm lãnh thổ Liên Xô. Phía Nhật Bản đã có 178 lần bắt giữ tàu buôn của Liên Xô và đánh chìm 18 tầu trong số đó.

  Chiến dịch tiến công chiến lược của Hồng quân Liên Xô nhằm vào Mãn Châu Lý ở Viễn Đông kéo dài từ ngày 9/8/1945 đến ngày 2/9/1945 là một trong những trang sử oai hùng nhất trong lịch sử nghệ thuật quân sự thế giới. Chiến dịch triển khai với chính diện kéo dài 5.000 km, sâu 200-800 km, trên một chiến trường vô cùng phức tạp gồm địa hình sa mạc, thảo nguyên, đồi núi, đầm lầy, băng tuyết, có nhiều con sông lớn đi qua như sông Amur và sông Dương Tử. Hồng quân Liên Xô đã đập tan đội quân Quan Đông mạnh nhất và đông nhất của Nhật Bản ở Mãn Châu Lý đông tới hàng triệu người, với 1.115 xe tăng, 5.360 pháo, 1.800 máy bay chiến đấu và 25 tàu chiến cùng với một hệ thống công sự bằng bê tông chằng chịt nối liền với nhau bởi hệ thống giao thông hào ngầm dưới đất chứa nguồn dự trữ lương thực và nước đủ để hàng triệu binh sỹ chiến đấu liên tục trong nhiều tháng. Hồng quân Liên Xô đã tiêu diệt 84.000 lính và sỹ quan Nhật Bản, bắt làm tù binh khoảng 700.000 lính Nhật. Ít có chiến dịch nào trong Chiến tranh thế giới thứ hai giành được chiến thắng vang dội như thế.

  Cuộc tiến công chiến lược ở Mãn Châu Lý không chỉ thể hiện sức mạnh ngày càng lớn của Hồng quân Liên Xô tích luỹ được vào cuối Chiến tranh thế giới thứ hai mà còn chứng tỏ nghệ thuật quân sự ưu việt của các tướng lĩnh Liên Xô, thể hiện trước hết ở việc cấp tốc di chuyển 400.000 chiến sỹ và sỹ quan, trên 7.000 pháo và 1.100 máy bay từ mặt trận phía Tây sang phía Đông với sự hỗ trợ của 136.000 toa tàu mà tình báo Nhật Bản không phát hiện được mặc dù chúng có mạng lưới điệp báo rất mạnh ở Viễn Đông. Khi Bộ chỉ huy Liên Xô lập kế hoạch mở đầu tiến công quân Nhật vào đêm ngày 8, rạng sáng ngày 9/8/1945, viên chỉ huy tình báo Tập đoàn quân số 5 của Nhật Bản báo cáo tin này cho Tư lệnh Yamada, thì viên tướng này đã viết nhận xét vào bản báo cáo của người chỉ huy tình báo Nhật những dòng sau đây: “Chỉ có người nào điên rồ mới quyết định tiến công vào Primorie vào tháng 8 trong thời tiết mưa dầm và mọi con đường đều không thể đi lại được”. Nhưng Hồng quân Liên Xô đã quyết định tiến công và giành chiến thắng với vô vàn gian khổ và có sự giúp đỡ không nhỏ của người dân Trung Quốc. Không có ai ép buộc người dân Trung Quốc phải giúp đỡ Hồng quân Liên Xô, nhưng do sống dưới ách tàn bạo của phát xít Nhật nên khi gặp những đoàn quân giải phóng, họ nhất loạt ra đường cùng kéo pháo, xe tăng và trang thiết bị mắc kẹt trên những đoạn đường lầy lội bùn đất trong thời tiết mưa dầm mùa thu.

  Ngày 2/9/1945, tuần dương hạm của Mỹ “Mitsuri” đậu trên Vịnh Tokyo chứng kiến đại diện toàn quyền của chính phủ Nhật Bản ký kết Hiệp ước đầu hàng hoàn toàn và vô điều kiện trước đại diện các nước đồng minh chống phát xít là Liên Xô và Mỹ, đánh dấu thời điểm cuối cùng kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai kéo dài gần 6 năm và làm thiệt mạng hơn 50 triệu người. Liên Xô cùng với các nước đồng minh đã chiến thắng trong cuộc chiến này. Nhân đây, có thể rút ra một bài học chủ chốt từ cuộc chiến này là: các nước dẫn đầu thế giới chỉ có thể chiến thắng tội ác khi hợp lực với nhau, dù đó là chủ nghĩa phát xít Đức, chủ nghĩa quân phiệt Nhật, hoặc ngày nay là chủ nghĩa khủng bố quốc tế. Không có sự đoàn kết đó thì không thể chiến thắng tội ác trên quy mô toàn cầu./.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nguyên Nhân, Kết Quả Và Sự Thật Sửng Sốt Của Chiến Tranh Thế Giới Thứ 2
 • Triệu Chứng Chảy Máu Mũi, Nguyên Nhân Và Cách Chữa Trị
 • Chảy Máu Mũi: Nguyên Nhân Và Cách Xử Trí Hiệu Quả
 • Nguyên Nhân Và Cách Xử Lý Nhanh Khi Bị Chảy Máu Mũi
 • Tránh Biến Chứng “chảy Máu Mũi” Mùa Lạnh
 • Chiến Tranh Thế Giới Lần 1: Nguyên Nhân

  --- Bài mới hơn ---

 • Hậu Quả Của Chiến Tranh Thế Giới Thứ Nhất
 • Bài 6: Chiến Tranh Thế Giới Thứ Nhất (1914
 • Nguyên Nhân Kết Quả Chiến Tranh Thế Giới Lần Thứ Nhất (1914
 • Nguyên Nhân Dẫn Đến Chiến Tranh Thế Giới Thứ Nhất?nguyen Nhan Nao Dan Den Chien Tranh The Gioi Thu Nhat
 • Lịch Sử 11 Bài 6: Chiến Tranh Thế Giới Thứ Nhất (1914
 • Nguyên nhân cuộc chiến tranh thế giới thứ 1 lịch sử hào hùng 11

  Nguyên nhân cuộc chiến tranh thế giới thứ một là gì? Nguyên nhân cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất như nào? Chắc chắn khi nhắc tới một đại chiến nào đó ai cũng muốn biết được nguyên nhân sâu xa dẫn tới cuộc xung đột. Các cường quốc có nhiều xích mích từ lâu nhưng không thể xử lý trong hòa bình. Đặc biệt quan trọng vào thời gian từ lúc cuối thế kỉ 19 – đầu thế kỉ 20 thì chủ nghĩa tư bản càng lớn mạnh và tỏ ra ngang tàng hơn trước đây nhiều.

  Lực lượng của nhiều nước đế quốc bắt đầu chênh lệch nhiều nên nước lớn mạnh nhất nổi lên tham vọng xâm chiếm vùng đất mới. Thực tế lãnh địa của nhiều nước phân chia trước đó không đồng đều. Đế quốc già như nước Anh, Pháp lại quá nhiều đất đai, thuộc địa. Đế quốc trẻ như Mỹ, Đức lại ít thuộc địa nên chúng lăm le muốn phân chia lại.

  Vì thế từ sâu bên trong các nước đã có ý đồ muốn nuốt chửng nhau, không bên nào nhượng bộ bên nào cả. Cho nên sau nhiều lần tranh cãi lớn và thỏa thuận hợp tác không thành, cuối cùng cùng nổ ra cuộc chiến tranh giữa các nước lớn vào thời điểm cuối thế kỉ 19.

  Đó là nguyên nhân sâu xa dẫn tới cuộc chiến tranh thế giới thứ 1 lịch sử hào hùng 11, sự chênh lệch về lực lượng khiến cho xích mích càng căng thẳng khó xử lý. Trước lúc thế chiến lớn nổ ra đã có hàng loạt các cuộc đụng độ nhỏ. Như cuộc chiến tranh giữa Nhật Bản và Trung Quốc, chiến trang giữa Tây Ban Nha và nước Mỹ,…

  Tình thế này tất yếu sẽ dẫn tới cuộc chiến tranh thế giới thứ 1 phát triển chóng mặt trên diện rộng để xử lý hoàn toàn những xích mích. Những tranh đấu, âm mưu, thù hằn được ấp ủ từ nhiều năm giữa các đế quốc, khiến cho những vùng lân cận bị tác động nặng.

  Nguyên cớ để phát triển chóng mặt cuộc chiến tranh thế giới thứ 1 lịch sử hào hùng 11 là vào năm 1914 Hoàng thân thừa kế ngai vị Áo – Hung bị giết hại ngay tại Bô-xni-a (Xéc bi). Đó là một điều không thể đồng ý và làm nguôi ngoai sự căm phẫn của người dân nước Áo – Hung.

  Nguyên nhân sâu xa dẫn tới thế chiến lần thứ một là gì?

  Diễn biến cuộc chiến tranh thế giới thứ 1 lịch sử hào hùng 11 (Cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất)

  Các nước bắt nguồn vào sẵn sàng chuẩn bị lực lượng, trang bị vũ khí hạng nặng và tập trung chuyên sâu trong tâm thế sẵn sàng chiến đấu. Trong cuộc đua này, nước là người hiếu chiến nhất và rõ ràng muốn cướp thật nhiều thuộc địa để mở rộng lãnh thổ. Đức đã liên kết với Áo và Hung, Ý để thành lập phe liên minh.

  Bên đối kháng, nước Anh liên kết với Nga, Pháp ký nhiều hiệu ước thành lập Phe Hiệp Ước. Đến đầu thế kỉ 20 thì Châu Âu đã tạo nên 2 khối quân sự chiến lược mạnh đối đầu kịch liệt, tranh giành nhau, điên cuồng chạy đua vũ trang. Nhằm chia lại thế giới, người dân khắp nơi lo lắng vì tác động của cuộc chiến tranh thế giới thứ 1.

  Đến đầu xuân năm mới 1914, các nước về cơ bản đã sẵn sàng chuẩn bị xong lực lượng để tham gia đại chiến. Ngày 28.6.1914, Áo – Hung tập trung chuyên sâu quân đội tại Bô-xni-a sẵn sàng tấn công để trả thù. Nhân đó, Đức hùa theo liên kết Áo tuyên chiến với Xéc – bi. Vậy là phát triển chóng mặt cuộc chiến tranh thế giới thứ 1 lịch sử hào hùng 11.

  Giai đoạn thứ nhất (1914 – 1916)

  Ngày 1-3/8/1914, Đức thẳng thừng tuyên chiến với Nga, Pháp. Ngày 4/8 nước Anh tuyên chiến với Đức, ngọn lửa cuộc chiến tranh phát triển chóng mặt ở khắp nơi. Nước Đức hung bạo tập trung quân đội tấn công khu vực phía Tây Châu Âu, âm mưu nắm trọn nước Pháp. Nga tấn công mãnh liệu phía Đông Đức nên Pháp được giải nguy.

  Giai đoạn thứ hai (1917 – 1918)

  Tới 2/1917, tại nước Nga diễn ra cuộc cách mệnh tháng 2 buộc đế quốc Mỹ nhảy vào đứng về phe Hiệp Ước. Phe liên minh liên tiếp bị vượt mặt vì bên Hiệp ước quá mạnh. Trong thời gian cuối năm 1917, phe Hiệp Ước tấn công buộc liên minh của Đức đầu hàng. Tới 11//11/1918, Đức đầu hàng phe liên minh vô xét tuyển. Cuộc chiến tranh thế giới thứ 1 lịch sử hào hùng 11 kết thúc phe Liên minh hoàn toàn thất bại.

  Trận chiến giữa các nước diễn ra khốc liệt

  Hậu quả của cuộc chiến tranh thế giới thứ 1 lịch sử hào hùng 11

  Hậu quả của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất là gì? Cuộc chiến tranh thế giới thứ 1 kết thúc để lại nhiều hệ quả nặng nề ở nhiều nước không chỉ riêng các nước tham gia trận chiến. Theo thống kê cho thấy hơn 10 triệu người dân thiệt mạng, hơn 20 triệu người bị thương nặng. Nhà cửa, các công trình xây dựng lớn nhỏ bị phá bỏ, chìm trong khói lửa.

  Người dân tang thương đói khổ, mất nhà tha hương khắp nơi. Các nước còn nợ nhau khối tiền khổng lồ cần được trả sau đó lâu dài. Gây tổn thất nặng nề tới nền kinh tế thị trường của nhiều quốc gia mà cho tới nhiều năm về sau mất thời gian phục hồi. Thiệt hại tài sản tới hàng trăm ngàn tỷ đô la.

  Map thế giới được phân chia lại mới, các nước phe liên minh giành nhiều thắng lợi. Nhiều quốc gia ở Châu Âu thành con nợ lớn của đế quốc Mỹ. Thực chất đại chiến này sẽ không xử lý được triệt để xích mích giữa các nước mà còn khiến thù hận sâu hơn.

  Tính chất của cuộc chiến tranh thế giới thứ 1 lịch sử hào hùng 11

  • Đây là đại chiến tranh nhằm tranh giành thuộc địa giữa các nước đế quốc, chỉ đem lại lợi nhuận cho giai cấp tư sản nắm quyền.
  • Tính chất của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất còn là một đại chiến tranh xâm lược và cướp đoạt lãnh thổ, thuộc địa của đối phương.
  • Là đại chiến tranh đế quốc phi nghĩa cả hai phe tham chiến
  • Hậu quả của cuộc chiến tranh thế giới thứ một là hết sức nặng nề cả về người và của.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nguyên Nhân Và Tính Chất Của Cuộc Chiến Tranh Thế Giới Lần Thứ Nhất
 • Nguyên Nhân, Diễn Biến, Tính Chất Và Hậu Quả Của Chiến Tranh Thế Giới Thứ Nhất
 • Chiến Tranh Thế Giới Thứ Nhất: Nguyên Nhân, Diễn Biến, Hậu Quả, Tính Chất
 • Chiến Tranh Thế Giới Thứ 1 Lịch Sử 11: Nguyên Nhân, Diễn Biến, Tính Chất
 • Nguyên Nhân Thường Gặp Gây Chảy Máu Mũi Và Cách Xử Lý
 • Chiến Lược Khác Biệt Hoá Trong Cạnh Tranh

  --- Bài mới hơn ---

 • Chiến Lược Tạo Sự Khác Biệt Của Thương Hiệu Việt
 • Bà Nguyễn Bạch Điệp: “chính Ở Fpt Retail Cũng Đã Có Quá Nhiều Thử Thách Và Rất Năng Động Rồi”
 • (2021) Top 10 Website Mua Sắm Uy Tín Nhất Việt Nam
 • Những Khác Biệt Khi Thanh Toán Thẻ Tín Dụng (Credit Card) Và Thẻ Ghi Nợ (Debit Card)
 • Phân Biệt Sở Thích & Đam Mê Để Hướng Nghiệp Cho Con Tốt Hơn
 • Một sự khác biệt hoá thành công sẽ làm cho đối thủ cạnh tranh không thể sao chép được. Điều đó dường như không thể? Cũng không hẳn là vậy. Tôi sẽ chỉ ra cho bạn 1 vài ví dụ khó tin và 1 bí quyết kỳ diệu để khác biệt hoá thành công. Nói chung, để thành công bạn phải biết rõ lợi ích cốt lõi của sản phẩm là gì và bạn phải nghĩ xa hơn lợi ích cốt lõi. Đó là sự khác biệt hoá ngoài đặc tính cốt lõi.

  Lợi ích cốt lỗi là những lợi ích mà người tiêu dùng nhận được khi sử dụng bất cứ sản phẩm của bất kỳ nhà sản xuất nào trong cùng một ngành hàng. Đây là một danh sách “những điều quan trọng đối với khách hàng”. lợi ích cốt lõi (core benefits) là một khái niệm cao hơn khái niệm giá trị thực (essential product benefits) của sản phẩm. Ví dụ, Ngày nay, lợi ích cốt lõi của điện thoại di động là một phương tiện liên lạc di động. Tuy nhiên lợi ích của nó không chỉ dừng lại ở việc đảm bảo cho bạn giữ liên lạc với mọi người, nó còn được tích hợp chức năng chụp ảnh, quay phim, nghe nhạc MP3. Ngoài ra khi dùng một dòng sản phẩm đặc biệt nào đó, nó còn thể hiện và khẳng định phong cách, cá tính của bạn. Hơn nữa, bạn còn có thể được cài đặt một số phần mềm miễn phí hay chế độ bảo hành chất lượng. Tất cả những lợi ích mà khách hàng mong đợi nhận được sẽ hợp thành lợi ích sản phẩm. Tuy nhiên, chỉ có một hoặc một vài lợi ích được coi là lợi ích cốt lõi. Những lợi ích ngoài lợi ích cốt lõi tạo nên đặc tính của sản phẩm và nó cũng là vũ khí cạnh tranh trên thị trường.

  Đó là lý do giải thích tại sao bạn bạn phải thực sự nỗ lực để tạo ra bước đột phá trong công cuộc bổ sung và hoàn thiện những đặc điểm lợi ích của sản phẩm với mục tiêu cuối cùng là nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.

  Bạn có dự đoán được điều gì sẽ xảy ra khi bạn tạo ra được bước đột phá trên thị trường? Bạn sẽ bị sao chép một cách nhanh chóng. Đó là tình huống sẽ xảy ra. Nhiều công ty đã từng phải trải qua tình huống này.

  • Starbucks là một hệ thống cà phê được khách hàng đánh giá là rất ấm cúng và gần gũi. Nội thất của nó khá đặc biệt với ghế bành, salon và sofa. Một ý tưởng độc đáo. Tuy nhiên, trong thời điểm hiện nay bạn có thể tìm thấy phong cách đó ở hầu hết các tiệm cà phê.
  • Colgate Palmolive được biết đến với những lợi ích của kem đánh răng và những dòng sản phẩm đồng bộ. Một vài cải tiến của Colgate Palmolive đã trở thành xu hướng của thị trường. Sẽ không ngoa nếu như nhận xét rằng: có ít nhất 1 bản sao của Colgate Palmolive trên thị trường. Trường hợp dễ nhận ra nhất là Crest của P&G.
  • Volvo xây dựng thương hiệu xung quanh lợi ích nổi trội: an toàn. Họ làm tất cả những gì có thể để hoàn thiện đặc tính đó, đầu tư không giới hạn và cuối cùng là họ đã thành công. Thành công đến mức làm cho đối thủ cạnh tranh của họ nhận ra tầm quan trọng của việc đầu tư vào đặc tính an toàn của sản phẩm. Ngày nay, hầu hết các chuyên gia Marketing (ngoại trừ những chuyên gia lạc hậu) khẳng định rằng: An toàn không phải là điểm khác biệt của thương hiệu Volvo.

  Tôi có thể kể tiếp rất nhiều trường hợp, nhưng tôi tin chắc rằng bạn đã hiểu ra được vấn đề. Bạn sẽ làm gì khi bị đặt trong những tình huống đó. Để tạo ra một sự khác biệt mà sự khác biệt đó không bị sao chép, bạn cần phải quan tâm tới lợi ích của sản phẩm. Những lợi ích này có thể là hiện hữu hoặc tiềm năng. Tuy nhiên nó phải có giá trị trên thị trường. Một khác biệt hoá thành công là một khác biệt được duy trì trong thời gian dài và không thể bị sao chép, mặc cho sự khác biệt này tạo ra một lợi ích to lớn. Bạn phải hiểu rằng, trong tình huống đó, đối thủ cạnh tranh không thể không sao chép bạn.

  Ở Canada, Naked News (sự thật trần trụi) là một hãng tin tức phổ biến không thua kém tạp chí Time. Nó cung cấp những thông tin và sự kiện đang diễn ra ở hơn 172 quốc gia trên toàn thế giới. Nó tồn tại và phát triển bên cạnh gã khổng lồ BBC. Kênh cung cấp tin tức của này rất đa dạng. Internet: nó có được một lượng truy cập rất lớn, ở Mỹ là 34 triệu lượt mỗi tuần, hàng triệu lượt ở Anh, Úc và một vài quốc gia khác trên toàn thế giới. Naked News còn được phát dưới dạng truyền hình trong 1,4 triệu phòng khách sạn ở bắc Mỹ, Caribe và Châu Âu. Nội dung của Naked News sẵn sàng truyền tới điện thoại và các thiết bị cầm tay khác. Ngoài ra, những sản phẩm kỹ thuật số của nó còn được truyền đi bằng cáp và vệ tinh với nhiều ngôn ngữ khác nhau như Anh, Pháp, Tây Ban Nha.

  Công việc hàng ngày của những phóng viên trong hãng tin này cũng giống như ở những hãng tin khác trên thế giới. Nhưng Naked News cũng có một điểm khác biệt và cũng chính điểm khác biệt này đã làm cho khán thính giả lựa chọn nó làm kênh tiếp nhận thông tin (mặc dù giá của nó cao ngất ngưởng). Với tuyên ngôn “Không có gì phải giấu”, Naked đưa tin trong bốn mảng chính: chính trị, kinh doanh, thể thao và giải trí. Và tất cả tin tức của nó về một sự kiện nào đó đều được khai thác tối đa. Điểm khác biệt của nó khác xa với lợi ích cốt lỗi của một hãng tin tức với những thông tin thời sự, nóng hổi đã và đang xảy ra. Những điều họ làm nhằm tạo ra sự khác biệt và thậm chí làm cho những hãng tin tức khác cảm thấy hổ thẹn. Trên hết, những điều Naked News đã thực hiện làm cho các đối thủ cạnh tranh không thể sao chép.

  Bây giờ, chúng ta nghiên cứu trường hợp của hãng máy tính Apple. Ngay từ lúc khởi đầu, điểm khác biệt của họ là hệ điểu hành với giao diện thân thiện và dễ sử dụng. Đó là một đặc điểm rất quan trọng đối với khách hàng. Khi số lượng người sử dụng máy tính cho mục đích hàng ngày tăng lên thì tiêu chí này trở thành một lợi ích quan trọng. Microsoft không thể sao chép họ? Dĩ nhiên là không. Trải qua nhiều năm, Appple đã thay đổi cách tiếp cận của mình. Ngày nay, điểm khác biệt của thương hiệu Apple dựa trên những sản phẩm sành điệu, với một khái niệm mới: máy tính trở thành một công cụ tạo nên một phong cách của văn phòng hiện đại. Đối thủ cạnh tranh có thể sao chép họ? Trong thực tế, máy tính ngày càng trở nên phổ biền, không có một đối thủ cạnh tranh nào nghĩ tới chuyện thuê những nhà thiết kế để thiết kế và vẽ vời cho máy của họ như Apple.

  Vũ khí và cạnh tranh

  Thỉnh thoảng, một vài khác biệt từ lợi ích ngoài lợi ích cốt lõi sẽ trở thành lợi ích cốt lõi. Điều này đã xảy ra vời trường hợp của Nokia. Nó xảy ra khi một điểm khác biệt được tạo ra dựa trên nhu cầu trong tiềm thức của con người, và điểm khác biệt này đã ra đời và định hướng cho cả thị trường. Nokia thống lĩnh thị trường thế giới bằng chiến lược lợi ích. Trong khi Motorola vùi đầu vào việc nâng cấp chiếc điện thoại của mình. Nokia đã tiên đoán rằng chiềc điện thoại trở thành sản phẩm phổ biến. Khi con người luôn mang theo điện thoại bên mình thì điện thoại sẽ trở thành vật trang sức, một yếu tố thời trang khẳng định phong cách. Với sự tiên đoán đó, ngày nay Nokia liên tục ra thị trường những dòng điện thoại với tên gọi là bộ sưu tập thời trang. Khác xa so với lợi ích cốt lõi của một chiếc điện thoại di động.

  Tuy nhiên, khi kỹ thuật của những hãng sản xuất đang ngày càng xích lại gần nhau thì bắt đầu cạnh tranh lẫn nhau thông qua các thiết kế. Samsung bắt đầu tấn công Nokia bằng vũ khí chiến lược của mình. Kết hợp với tạp chí Vogue Magazine và nhà thiết kế Diane von Furstenberg để tạo ra những dòng điện thoại thời trang. Trong thời điểm hiện nay thị phần của Nokia gấp đôi Motorola, nhãn hiệu có thị phần đứng thứ 2 và Samsung chỉ đứng ở vị trí thứ 3. Tuy nhiên Nokia đang có nguy cơ mất dần vị thế thống trị của mình. Để bảo vệ vị thế, Nokia cũng đang tìm kiếm sự khác biệt cho mình. Nhưng dường như Nokia vẫn chưa tìm ra được. Con đường Nokia đang phát triển là định vị chiếc điện thoại di động như một thiết bị giải trí cá nhân. Nguồn gốc hình thành ý tưởng này là sự phát triển vượt bậc của công nghệ 3G hiện nay. Nó trở thành vũ khí cạnh tranh của Nokia. Tuy nhiên, khoảng cách về trình độ công nghệ giữa các hãng đang ngày càng được rút ngắn. Và điều gì sẽ xảy ra trong tương lai? Thời gian sẽ trả lời.

  Bạn có thể nói rằng có rất ít doanh nghiệp trở thành người thống lĩnh thị trường bằng sự khác biệt từ lợi ích. Chúng ta sẽ không tranh cãi về vấn đề “nhiều” hay là “ít”. Đa số doanh nghiệp không bao giờ trở thành người thống lĩnh thị trường và thậm chí là họ không muốn trở thành kẻ thống trị thị trường. Tuy nhiện, khi bạn bắt buộc phải cạnh tranh để tồn tại trên thị trường, thì chiến lược “lợi ích” sẽ là cơ hội tốt nhất thu hút được khách hàng mới và giữ được khách hàng trung thành, thậm chí bạn có thể tạo ra được sự thống trị trong một phân khúc thị trường mà bạn có thế mạnh.

  Tận dụng cơ hội

  Tôi sẽ không tranh cãi nếu bạn cố cho rằng chiến lược khác biệt hoá lợi ích sản phẩm là một ý tưởng tồi. Một sự khác biệt hoá sẽ mở ra cơ hội mới cho bạn, tối thiểu là cho đến khi bạn bị sao chép. Giống như Michael Dell, khoảng thời gian đó đủ để ông ta trở thành tỷ phú. Dell đã thay đổi cách mà một chiếc máy tính cá nhân được bán ra. Nhờ vào công nghệ sản xuất hàng loạt của IBM và sự tiên đoán của Bill Gates, Dell tiên đoán rằng trong tương lai, máy tính cá nhân sẽ được tiêu chuẩn hoá: con người có thể mua máy tính bằng điện thoại và xa hơn nữa là internet. Điều tương tự cũng sẽ xảy ra với các thiết bị ngoại vi. Điều này không phải là sự khác biệt hoá lợi ích. Đơn giản là Dell đã tiên đoán được xu hướng của thị trường. Ngày nay, đa số máy tính được bán theo cách này. Tuy nhiên, khoảng thời gian mà Dell chưa bị sao chép cũng đủ để ông trở thành một trong những người giàu nhất hành tinh.

  Lời nhắn của Marketing Box

  Chúng tôi luôn tư vấn cho khách hàng về cách làm đúng và cách làm có sự khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh của họ. Hãy tưởng tưởng trong cùng 1 ngành hàng hẹp ở một địa bàn phân phối có 4 nhà cung cấp có năng lực và cách làm thị trường gần giống nhau, chúng ta có thể tính ngay mỗi người chiếm khoảng 25% thị phần. Nếu có cách làm riêng, độc đáo, một nhà cung cấp có thể dành đến 40% thị phần ở địa bàn đó. Vấn đề cốt lõi đã được nêu ra trong bài phân tích trên. Còn việc thực hiện, chúng ta hãy bắt đầu lại từ việc xây dựng thương hiệu

  Hãy liên hệ với Marketing Box để được tư vấn thiết kế thương hiệu

  Công ty TNHH Hộp Tiếp Thị

  Địa chỉ: 19A Trần Quang Diệu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội

  Hotline: 04 3622 6622 04 3622 6622

  Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Công Nghệ Ngày Càng Tạo Nên Sự Khác Biệt Trong Cuộc Sống
 • Hãy Chấp Nhận Sự Khác Biệt
 • Học Cách Chấp Nhận Sự Khác Biệt
 • Chấp Nhận Sự Khác Biệt :: Suy Ngẫm & Tự Vấn :: Chúngta.com
 • Nhà Văn Nguyễn Ngọc Thạch: Tôn Trọng Sự Khác Biệt Là Tôn Trọng Chính Mình
 • Bài 13. Chiến Tranh Thế Giới Thứ Nhất (1914

  --- Bài mới hơn ---

 • Nguyên Nhân Nào Dẫn Đến Cái Chết Bi Thảm Của Vũ Nương?
 • Suy Nghĩ Về Nguyên Nhân Cái Chết Của Vũ Nương
 • Cạnh Tranh Không Lành Mạnh Là Gì ? Các Văn Bản Hướng Dẫn Hành Vi Cạnh Tranh Không Lành Mạnh?
 • Trắc Nghiệm Gdcd 11, Bài 4: Cạnh Tranh Trong Sản Xuất Và Lưu Thông Hàng Hoá
 • Bai Giang Dien Tu Bai 4. Canh Tranh Trong San Xuat Va Luu Thong Hang Hoa
 • LƯỢC ĐỒ CHÂU ÂU CUỐI THẾ KỶ XIX ĐẾN NĂM 1914

  ĐỨC

  ÁO-HUNG

  Italia

  THỔNHĨ KỸ

  Bungari

  NGA

  PHÁP

  ANH

  Ailen

  Xec bi

  Hunggari

  Hy lạp

  Anbani

  NA UY

  THUY ĐIỂN

  Thụysĩ

  PhầnLan

  + Được Đức bật đèn xanh, ngày 23.7.1914 Áo-Hung gửi tối hậu thư cho Xec bi với những điều kiện rất nặng nề

  + Ngày 28.7, Áo- Hung tuyên chiến với XecBi

  + Ngày 30.7, Nga tổng động binh

  + Đêm 1.8, Đức tuyên chiến với Nga

  28/7/1914, Áo – Hung tấn công Xécbi

  – 1/8, Đức tấn công Nga

  3/8, Đức tấn công Pháp

  4/8, Anh tuyên chiến với Đức

  Chiến tranh bùng nổ

  Vì sao cuộc chiến tranh năm 1914-1918 lại gọi là cuộc chiến tranh thế giới?

  Lúc đầu chỉ có 5 cường quốc châu Âu tham gia, sau đó 38 nước trên thế giới bị lôi cuốn vào vòng chiến tranh. Chiến sự diễn ra chủ yếu tại Châu Âu

  THỔ NHĨ KỲ

  Nga tấn công Đông Phổ, Nam Áo.

  Pháp phản công từ Pari đến Vecđoong

  Xe tăng ” con quái vật” được bọc thép tấm, đạn bắn không thủng, dùng bánh xích vượt rào và vượt lên chướng ngại vật, ngoài ra xe tăng còn được trang bị pháo và súng máy. Anh Pháp có thứ vũ khí kinh khủng làm đảo lộn thế trận.

  XE TẰNG LẦN ĐẦU TIÊN ĐƯỢC ANH SỬ DỤNG TRONG CHIẾN TRANH THẾ THỨ NHẤT

  BÀI 13:CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914 -1918 )

  I/ Nguyên nhân dẫn đến chiến tranh

  II / Những diễn biến chính của chiến sự

  Cuộc chiến tranh diễn ra qua mấy giai đoạn ?

  1/ Giai đoạn 1: ( 1914 – 1916 )

  Tình hình chiến sự

  diễn ra như thế nào ?

  Ưu thế thuộc phe Liên minh chiến tranh lan nhanh toàn thế giới

  BÀI 13:CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914 -1918 )

  I/ Nguyên nhân dẫn đến chiến tranh

  II / Những diễn biến chính của chiến sự

  1/ Giai đoạn 1: ( 1914 – 1916 )

  Giai đoạn I: Năm 1914-1916 ưu thế thuộc về phe liên minh

  Từ năm 1916, chiến tranh chuyển sang giai đoạn cầm cự

  BÀI 13:CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914 -1918 )

  I/ Nguyên nhân dẫn đến chiến tranh

  II / Những diễn biến chính của chiến sự

  1/ Giai đoạn 1: ( 1914 – 1916 )

  2/ Giai đoạn 2: ( 1917 -1918 )

  THỔ NHĨ KỲ

  Bỉ

  1915, Đức -Áo Hung dồn lực lượng nhằm đè bẹp quân Nga

  1916, Đức bị bại trận ở Vecđoong (Pháp).

  Cách mạng Tháng 10 (1917) thành công

  4/1917, Mỹ tham chiến

  7/1918, Anh, Pháp tấn công Đức

  9,10 /1918, phe Hiệp ước phản công các mặt trận

  11/11/1918, Chính phủ Đức đầu hàng, chiến tranh kết thúc

  Sự chuyển biến chiến sự ở giai đoạn này diễn ra như thế nào?

  Từ mùa xuân năm 1917, chiến sự chủ yếu diễn ra ở mặt trận Tây Âu. Phe hiệp ước phản công, phe Liên minh thất bại và đầu hàng

  BÀI 13 :CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914 -1918 )

  I/ Nguyên nhân dẫn đến chiến tranh

  II / Những diễn biến chính của chiến sự

  1/ Giai đoạn 1: ( 1914 – 1916 )

  2/ Giai đoạn 2: ( 1917 -1918 )

  Từ năm 1917, chiến sự chủ yếu ở mặt trận Tây Âu

  Phe Hiệp ước phản công, phe Liên minh thất bại và đầu hàng

  Ngày 11/11/1918: Chính phủ Đức đầu hàng không điều kiện. Chiến tranh kết thúc với sự thất bại hoàn toàn thuộc về phe Đức-Áo-Hung

  BÀI 13:CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914 -1918 )

  I/ Nguyên nhân dẫn đến chiến tranh

  II / Những diễn biến chính của chiến sự

  1/ Giai đoạn 1: ( 1914 – 1916 )

  2/ Giai đoạn 2: ( 1917 -1918 )

  III / Kết cục của chiến tranh thế giới

  Để lại nhiều hậu quả cho nhân loại: 10 triệu người bị chết, hơn 25 triệu người bị thương

  Số tiền tham chiến chi phí cho chiến tranh lên tới khoảng 85 tỷ đô la

  Đây là cuộc chiến tranh phi nghĩa

  TRÒ CHƠI Ô CHỮ

  1

  1-Một cách nói về chủ nghĩa đế quốc

  2

  2 Nước Đức – Áo Hung thuộc khối nào .

  3

  3- Chiến tranh năm 1914- 1918 gọi là cuộc chiến tranh gì.

  4

  4-Tính chất của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất

  5

  5-Thời điểm Mĩ tham gia vào chiến tranh

  6

  6-Chiến tranh kết thúc với sự thất bại của các nước nào?

  7

  7-Đây là điều Loài người hằng mong muốn.

  CK

  CK – Thành ngữ dành cho kẻ hiếu chiến

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lịch Sử 11 Bài 6: Chiến Tranh Thế Giới Thứ Nhất (1914
 • Nguyên Nhân Dẫn Đến Chiến Tranh Thế Giới Thứ Nhất?nguyen Nhan Nao Dan Den Chien Tranh The Gioi Thu Nhat
 • Nguyên Nhân Kết Quả Chiến Tranh Thế Giới Lần Thứ Nhất (1914
 • Bài 6: Chiến Tranh Thế Giới Thứ Nhất (1914
 • Hậu Quả Của Chiến Tranh Thế Giới Thứ Nhất
 • Hậu Quả Của Chiến Tranh Thế Giới Thứ Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài 6: Chiến Tranh Thế Giới Thứ Nhất (1914
 • Nguyên Nhân Kết Quả Chiến Tranh Thế Giới Lần Thứ Nhất (1914
 • Nguyên Nhân Dẫn Đến Chiến Tranh Thế Giới Thứ Nhất?nguyen Nhan Nao Dan Den Chien Tranh The Gioi Thu Nhat
 • Lịch Sử 11 Bài 6: Chiến Tranh Thế Giới Thứ Nhất (1914
 • Bài 13. Chiến Tranh Thế Giới Thứ Nhất (1914
  • Mâu thuẫn vốn có giữa các nước đế quốc cầm đầu ở châu Âu về sự phát triển không đồng đều
  • Sự phân chia không tương xứng về thuộc địa giữa các nước đế quốc. Anh và Pháp (các nước đế quốc già) chiếm hầu hết các thuộc địa. Trong khi Đức, Mĩ (các đế quốc trẻ) lại ít thuộc địa
   Ngày 28 tháng 6 năm 1914, thái tử Ao-Hung bị phần tử người Serbia ám sát. Đây được coi là sự kiện “giọt nước tràn ly” để các nước đế quốc tranh giành và phân chia lại thuộc địa trên thế giới.

  Diễn biến chính của chiến tranh thế giới thứ nhất

  • Ngày 28 tháng 07 năm 1914: Áo-Hung tuyên chiến với Xecbi
  • Ngày 03 tháng 08 năm 1914: Đức tuyên chiến với Pháp
  • Ngày 04 tháng 08 năm 1914: Anh tuyên chiến với Đức
  • Pari của Pháp bị uy hiếp bởi Đức tập trung lực lượng ở phía Tây nhằm mục đích đánh bại Pháp
  • Nga cứu nguy cho Pháp khi tấn công quân Đức ở phía Đông
  • Từ năm 1916, cả hai phe ở thế cầm cự
  • 4/1917, Mỹ chính thức tham gia vào phe hiệp ước
  • Ngày 7 tháng 11 năm 1917, Nga chính thức rút khỏi chiến tranh do giành được Cách mạng tháng 10 Nga
  • Tháng 7 năm 1918, Anh với Pháp phản công
  • Năm 1918 vào tháng 9, ba nước Anh Pháp Mỹ tổng tiến công, Đức và các nước đồng minh đầu hàng
  • Ngày 9 tháng 11 năm 1918, Cách mạng tại Đức bùng nổ, lật đổ nền dân chủ tại đất nước này
  • Ngày 11 tháng 11 năm 1918, quân Đức đầu hàng vô điều kiện, cùng lúc đó Áo-Hung cũng thất bại

  Chiến sự này được gọi là chiến tranh thế giới là bởi có 38 nước đế quốc lao vào cuộc chiến để tranh giành đấu đá đòi quyền lợi. Qua diễn biến của chiến sự, chúng ta cũng có thể biết được diễn biến chính của giai đoạn thứ nhất cũng như giai đoạn thứ hai của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất diễn ra như nào.

  Hậu quả của chiến tranh thế giới thứ nhất

  Sau thời gian căng thẳng chiến đâu giữa hai phe Liên minh và Hiệp ước, cuối cùng phe Liên minh đã thất bại, gây nên những hậu quả nghiêm trọng, những thiệt hại vô cùng nặng nề cho các nước tham gia.

  • Thảm họa cho nhân loại: Với 10 triệu người hi sinh, 20 triệu người bị thương
  • Nhiều địa danh bị phá hủy, thành phố, làng mạc bị tàn phá gây thiệt hại nhiều tỷ đô la
  • Bản đồ thế giới bị phân chia lại, các nước thắng trận thu lợi lớn
  • Nhiều nước châu Âu đã trở thành con nợ của nước Mỹ
  • Cuộc chiến sự này thực sự không giải quyết được mâu thuẫn giữa các nước đế quốc mà còn khiến mâu thuẫn đó dâng ngày một cao hơn.
  • Cách mạng vô sản dẫn đến cao trào, nhân dân lao động ở nhiều thuộc địa thức tỉnh và nhận thức được việc đấu tranh.
  • Các nước châu Âu bị tụt hậu, mất đi vai trò đang đảm đương trong 300 năm qua, chuyển dần sang cho Bắc Mỹ
  • Kết cục của chiến tranh thế giới thứ nhất và trật tự sau chiến tranh thế giới thứ nhất:

  Bài học rút ra từ chiến tranh thế giới thứ nhất

  Cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất cũng như cuộc chiến tranh thế giới thứ hai đều dẫn đến các bài học lịch sử mà toàn nhân loại ghi nhớ. Những bài học này vẫn luôn còn nguyên giá trị.

  • Chủ nghĩa ích kỉ và tham vọng ở phạm vi quốc tế hay quốc gia đều sẽ dần đến những xung đột đối kháng, ngấm ngầm, khi chiến tranh nổ ra thì đều gây nên những hậu quả và thiệt hại nặng nề cho các nước tham gia.
  • Tốc độ tàn phá của chiến tranh là vô cùng khủng khiếp mà không ai có thể dự tính trước hết được các hậu quả của nó, đặc biệt trong điều kiện các mối quan hệ chặt chẽ cũng như sự phát triển của kinh tế, của công nghiệp cao
  • Yếu tố lợi ích quốc gia là cực kì quan trọng, luôn song hành và đi cùng với quyền lợi chính đáng của đất nước đó. Nếu các quốc gia không tôn trọng, bình đẳng lẫn nhau thì tình hình quốc tế không thể ổn định được.
  • Mâu thuẫn trong phạm vi quốc tế hay quốc gia cần được giải quyết kịp thời trong hòa bình, tránh gây nên những xung đột với các sự kiện trực tiếp. Một đất nước bị dồn vào chân tường khi mà lợi ích đang bị xâm hại nghiêm trọng sẽ gây ảnh hưởng đến hòa bình của thế giới.

  Tính chất của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất

  Để hiểu rõ hơn về hậu quả của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất, chúng ta cần nắm được tính chất, bản chất của chiến sự này:

  • Đây là cuộc chiến tranh đế quốc phi nghĩa giữa các nước tham chiến
  • Là cuộc chiến giành quyền lợi và thuộc địa của các nước đế quốc, tuy nhiên chỉ mang lại lợi nhuận cho giai cấp tư sản
  • Là cuộc chiến xâm lược nhằm đánh chiếm thuộc địa, lãnh thổ của đối phương

  Để hiểu hơn về nguyên nhân, diễn biến, tính chất quy mô, ý nghĩa cũng như hậu quả của chiến tranh thế giới thứ nhất, chúng ta cùng lập niên biểu về các sự kiện lớn của chiến sự này

  Please follow and like us:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chiến Tranh Thế Giới Lần 1: Nguyên Nhân
 • Nguyên Nhân Và Tính Chất Của Cuộc Chiến Tranh Thế Giới Lần Thứ Nhất
 • Nguyên Nhân, Diễn Biến, Tính Chất Và Hậu Quả Của Chiến Tranh Thế Giới Thứ Nhất
 • Chiến Tranh Thế Giới Thứ Nhất: Nguyên Nhân, Diễn Biến, Hậu Quả, Tính Chất
 • Chiến Tranh Thế Giới Thứ 1 Lịch Sử 11: Nguyên Nhân, Diễn Biến, Tính Chất
 • Bài 6: Chiến Tranh Thế Giới Thứ Nhất (1914

  --- Bài mới hơn ---

 • Nguyên Nhân Kết Quả Chiến Tranh Thế Giới Lần Thứ Nhất (1914
 • Nguyên Nhân Dẫn Đến Chiến Tranh Thế Giới Thứ Nhất?nguyen Nhan Nao Dan Den Chien Tranh The Gioi Thu Nhat
 • Lịch Sử 11 Bài 6: Chiến Tranh Thế Giới Thứ Nhất (1914
 • Bài 13. Chiến Tranh Thế Giới Thứ Nhất (1914
 • Nguyên Nhân Nào Dẫn Đến Cái Chết Bi Thảm Của Vũ Nương?
 • Chi tiết
  Chuyên mục: Bài 6: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)

  Bảng niên biểu về các sự kiện lớn của Chiến tranh thế giới thứ nhất

  1914

  Ở phía Tây : ngay đêm 3.8 Đức tràn vào Bỉ, đánh sang Pháp.

  Cùng lúc ở phía Đông; Nga tấn công Đông Phổ.

  Đức chiếm được Bỉ, một phần nước Pháp uy hiếp thủ đô Pa-ri.

  Cứu nguy cho Pa-ri.

  Chi tiết
  Chuyên mục: Bài 6: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)

  Tính chất của Chiến tranh thế giới thứ nhất.

  – Là cuộc chiến tranh nhằm tranh giành thụôc địa giữa các nuớc đế quốc, chỉ đem lại lợi nhuận cho giai cấp tư sản nắm quyền

  – Là cuộc chiến tranh xâm luợc và cuớp đọat lãnh thổ, thuộc địa đối phuơng

  – Là cuộc chiến tranh đế quốc phi nghĩa cả 2 phe tham chiến

  Chi tiết
  Chuyên mục: Bài 6: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)

  – Thiệt hại về người: 13,6 triệu người chết và khoảng 20 triệu người bị tàn phế.

  – Thiệt hại về vật chất: Nhiều thành phố, làng mạc, đường sá, cầu cống, nhà máy bị phá hủy. Thiệt hại vật chất lên tới 338 tỷ USD. Số tiền các nước tham chiến chi phí cho chiến tranh vào khoảng 85 tỉ USD.

  – Làm tổn thương về tâm lý cho nhiều thế hệ tại châu Âu.

  – Châu Âu tụt hậu và vai trò lãnh đạo mà châu Âu đảm đương trong hơn 300 năm đã dần dần chuyển sang bên kia đại dương cho nước Mỹ.

  – Trong quá trình chiến tranh, thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga và việc thành lập Nhà nước Xô viết đánh dầu bước chuyển lớn trong cục diện chính trị thế giới.

  Chi tiết
  Chuyên mục: Bài 6: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)

  – Nét nổi bật trong giai đoạn thứ hai của cuộc chiến tranh:

  – Tháng 2-1917 Cách mạng Dân chủ tư sản Nga thành công buộc Mĩ tham gia chiến tranh(4-1917), tháng 7-1917, 65 vạn quân Mĩ đổ bộ vào châu Âu có lợi cho phe Hiệp ước

  – Tháng 11-1917 Cách mạng tháng Mười Nga thành công, tháng 3-1917 Nga rút khỏichiến tranh.

  – Tháng 7-1918 Anh, Pháp bắt đầu phản công đức thua trận liên tiếp,và rút khỏi Pháp,Bỉ…

  – 11-11-1918, Đức kí hiệp ước đầu hàng không điều kiện. Chiến tranh kết thúc với sự thất bại hoàn toàn của phe Liên minh.

  – Mĩ tham chiến muộn vì:

  – Lúc đầu Mĩ giữ thái độ “trung lập”, thực ra Mĩ muốn lợi dụng chiến tranh để buôn bán vũ khí kiếm lời.

  – Đến năm 1917 Mĩ tham gia chiến tranh và đứng về phe Hiệp ước với mục đích:

  + Được chia lợi nhuận nhiều hơn sau khi chiến tranh kết thúc

  + Ngăn chăn phong trào cách mạng thế giới đang lan rộng.

  Chi tiết
  Chuyên mục: Bài 6: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)

  1914

  Ở phía Tây : ngay đêm 3.8 Đức tràn vào Bỉ, đánh sang Pháp.

  Cùng lúc ở phía Đông; Nga tấn công Đông Phổ.

  Đức chiếm được Bỉ, một phần nước Pháp uy hiếp thủ đô Pa-ri.

  Cứu nguy cho Pa-ri.

  1915

  Đức, Áo – Hung dồn toàn lực tấn công Nga.

  Hai bên ở vào thế cầm cự trên một Mặt trận dài 1200 km.

  1916

  Đức chuyển mục tiêu về phía Tây tấn công pháo đài Véc-doong.

  Đức không hạ được Véc-đoong, 2 bên thiệt hại nặng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hậu Quả Của Chiến Tranh Thế Giới Thứ Nhất
 • Chiến Tranh Thế Giới Lần 1: Nguyên Nhân
 • Nguyên Nhân Và Tính Chất Của Cuộc Chiến Tranh Thế Giới Lần Thứ Nhất
 • Nguyên Nhân, Diễn Biến, Tính Chất Và Hậu Quả Của Chiến Tranh Thế Giới Thứ Nhất
 • Chiến Tranh Thế Giới Thứ Nhất: Nguyên Nhân, Diễn Biến, Hậu Quả, Tính Chất
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • CẦM ĐỒ TẠI F88
  15 PHÚT DUYỆT
  NHẬN TIỀN NGAY

  VAY TIỀN NHANH
  LÊN ĐẾN 10 TRIỆU
  CHỈ CẦN CMND

  ×