Đáp Án Cuộc Thi Tìm Hiểu Dịch Vụ Công Trực Tuyến Nghệ An

--- Bài mới hơn ---

 • Cuộc Thi Tìm Hiểu Dịch Vụ Công Trực Tuyến 2022
 • Gợi Ý Trả Lời Cuộc Thi Tìm Hiểu Dịch Vụ Công Trực Tuyến 2022
 • Hơn 300.000 Bài Dự Thi Tìm Hiểu Dịch Vụ Công Trực Tuyến
 • Tìm Hiểu Về Dịch Vụ Công Trực Tuyến
 • Dịch Vụ Công Trực Tuyến Là Gì?
 • Câu hỏi cuộc thi Tìm hiểu kiểm soát thủ tục hành chính

  Cuộc thi Tìm hiểu kiểm soát thủ tục hành chính

  1. Đáp án thi trực tuyến tìm hiểu kiểm soát thủ tục hành chính

  1. Theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ, ” Bản sao điện tử” được hiểu như thế nào?

  A. Là bản chụp dưới dạng điện tử từ bản chính dạng văn bản giấy hoặc tập tin có nội dung đầy đủ, chính xác như nội dung ghi trong sổ gốc, bản chính dạng văn bản giấy.

  B. Là bản chụp dưới dạng điện tử từ bản chính dạng văn bản giấy.

  C. Là bản chụp dưới dạng điện tử từ bản sao dạng văn bản giấy hoặc tập tin có nội dung đầy đủ, chính xác như nội dung ghi trong sổ gốc, bản sao dạng văn bản giấy.

  2. Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ quy định cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại trụ sở Bộ phận Một cửa và tại cơ quan có thẩm quyền không được thực hiện hành vi nào sau đây?

  B. Trực tiếp giao dịch, yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ không thông qua Bộ phận Một cửa, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; đùn đẩy trách nhiệm, thiếu hợp tác, thiếu công bằng, không khách quan, không đúng pháp luật trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính; ứng xử, giao tiếp không phù hợp với quy chế văn hóa công sở.

  C. Cả 02 hành vi trên.

  3. Theo quy định hiện hành, thời hạn giải quyết thủ tục xác nhận đăng ký hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa là bao nhiêu ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ?

  A. 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  B. 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  C. 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  4. Địa chỉ truy cập vào Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Nghệ An là địa chỉ nào?

  A. https://dichvucong.nghean.gov.vn

  B. https://nghean.dichvucong.gov.vn

  C. https://nghean.net

  5. PAPI là tên viết tắt tiếng Anh của chỉ số nào sao đây ?

  A. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

  B. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh.

  C. Chỉ số cải cách hành chính.

  6. Theo Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ, “Dịch vụ công mức độ 3” được hiểu như thế nào?

  A. Là dịch vụ công trực tuyến thực hiện sau khi hoàn thành dịch vụ công trực tuyến mức độ 2.

  C. Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. 7. Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức, cá nhân có phản ánh, kiến nghị có những quyền nào sau đây?

  A. Có quyền phản ánh, kiến nghị với các cơ quan hành chính nhà nước về quy định hành chính.

  B. Có quyền yêu cầu cơ quan hành chính nhà nước đã tiếp nhận thông báo về tình hình xử lý phản ánh, kiến nghị.

  8. Theo Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ, các phương án nào sau đây quy định nội dung phản ánh, kiến nghị?

  A. Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của cán bộ, công chức.

  B. Sự không phù hợp của quy định hành chính với thực tế.

  9. Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ quy định việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính phải bảo đảm các nguyên tắc nào sau đây?

  A. Bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ thông tin giữa các hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước với nhau; khả năng tiếp nhận, kết nối, chia sẻ thông tin giữa cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính với tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính thông qua các phương tiện điện tử, truyền thông, mạng xã hội được cấp có thẩm quyền cho phép.

  C. Phải bảo đảm cả hai nguyên tắc trên.

  10. SIPAS là tên viết tắt tiếng Anh của chỉ số nào sau đây?

  A. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

  B. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh.

  C. Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính.

  11. Nghị quyết số 47/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An quy định lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà hoặc quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân tại các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An là bao nhiêu?

  B. 20.000 đồng/giấy.

  C. 30.000 đồng/giấy.

  12. Kết quả đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với việc giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan có thẩm quyền theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ được sử dụng như thế nào?

  A. Là một trong những tiêu chuẩn để xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; xác định trách nhiệm của cá nhân, người đứng đầu cơ quan, đơn vị tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; ưu tiên xem xét việc đề bạt, bổ nhiệm, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và xem xét khen thưởng, xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

  B. Là thông tin cần thiết để rút kinh nghiệm trong giải quyết thủ tục hành chính.

  C. Là căn cứ để khen thưởng, xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

  13. Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ quy định đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh khi kinh doanh dịch vụ vũ trường phải tuân theo quy định nào?

  A. Không được hoạt động từ 0 giờ sáng đến 08 giờ sáng.

  B. Không được hoạt động từ 02 giờ sáng đến 08 giờ sáng. Không cung cấp dịch vụ vũ trường cho người chưa đủ 18 tuổi.

  C. Cả 2 phương án trên.

  14. Theo quy định hiện hành, cơ quan nào sau đây có thẩm quyền cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc?

  A. Cơ quan, cơ sở giáo dục đang quản lý sổ gốc cấp văn bằng, chứng chỉ.

  B. Chi cục Văn thư Lưu trữ.

  C. Chi cục Văn thư Lưu trữ và Cơ quan, cơ sở giáo dục đang quản lý sổ gốc cấp văn bằng, chứng chỉ.

  15. Cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp tỉnh, cấp huyện theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ yêu cầu tiêu chuẩn về thâm niên công tác trong ngành, lĩnh vực được phân công bao nhiêu năm?

  B. Tối thiểu 02 năm.

  C. Tối thiểu 04 năm.

  2. Hướng dẫn làm bài dự thi trực tuyến Tìm hiểu kiểm soát thủ tục hành chính

  Để trả lời đúng tất cả các câu hỏi của cuộc thi Tìm hiểu kiểm soát thủ tục hành chính, các bạn làm như sau:

  Chúc thành công!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thủ Tục Nhập Hộ Khẩu Cho Con Mới Sinh
 • Trao Giải Cuộc Thi Viết Tìm Hiểu Sáng Kiến, Giải Pháp Về Cải Cách Hành Chính Của Ủy Ban Dân Tộc
 • Bài Thi Tìm Hiểu Cải Cách Hành Chính Bai Du Thi Tim Hieu Doc
 • Bài Dự Thi Cải Cách Thủ Tục Hành Chính
 • Lai Châu Tổ Chức Hội Thi Tìm Hiểu Cải Cách Hành Chính Nhà Nước
 • Đáp Án Cuộc Thi Tìm Hiểu Dịch Vụ Công Trực Tuyến Năm 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Thi “tìm Hiểu Dịch Vụ Công Trực Tuyến”
 • Tìm Hiểu Bài Viết Về Dịch Vụ Công Trực Tuyến
 • Phiếu Dự Thi Tìm Hiểu Dịch Bệnh Covid
 • Docker Là Gì? Tìm Hiểu Thêm Kiến Thức Về Docker
 • Tìm Hiểu Cơ Bản Về Docker
 • Hiện nay, khi kinh tế ngày càng phát triển công tác tuyên tuyền, giáo dục pháp luật ngày càng phổ biến rộng rãi. Để khuyển khích tinh thần của nhân dân, một số các tỉnh thành phố đã tổ chức cuộc thi tìm hiểu về dịch vụ công trực tuyến. Bên cạnh hình thức thể lệ cuộc thi thì đáp án cũng là một vấn đề được người dự thi khá là quan tâm.

  Đáp án cuộc thi tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến là gì?

  Đáp án cuộc thi tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến là kết quả chính xác cuối cùng của bài thi. Đáp án có thể là số hoặc chữ và tùy thuộc vào mỗi câu hỏi.

  Phần đáp án sẽ được ban tổ chức cuộc thi chuẩn bị trước khi thí sinh tham gia dự thi.

  Hội đồng chấm thi thường căn cứ vào đáp án của cuộc thi để tìm ra người có phần trả lời và kết quả hoàn thành xuất sắc nhất.

  Một số câu hỏi tự luận và kèm theo đáp án trong cuộc thi tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến

  Bên cạnh tìm hiểu về đáp án cuộc thi tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến năm 2022, Luật Hoàng phi xin cung cấp thêm một số câu hỏi tự luận, cụ thể như sau:

  – Câu hỏi số 1: Cá nhân khi đi đăng ký bồi dưỡng nghiệp vụ đăng kiểm viên tàu cá thì cần phải chuẩn bị các loại giấy tờ gì ?

  Đáp án:

  Căn cứ vào khoản 3 Điều 8 Thông tư số 23/2018/TT- Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn ngày 15/11/2018 của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, có thể hiểu rằng cá nhân khi đi đăng ký bồi dưỡng nghiệp vụ đăng kiểm tàu cá cần phải chuẩn bị các giấy tờ sau đây:

  + Đơn đề nghị tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ đăng kiểm tàu cá căn cứ theo mẫu số 01 đơn đăng ký phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 23/2018/TT-Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn ngày 15/11/2018.

  + Bản sao về chứng chỉ chuyên môn, bản sao văn bằng.

  Trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp phải mang theo bản chính để đối chiếu. Hoặc trong trường hợp nộp qua đường bưu điện thì bản sao được công chứng.

  + 02 ảnh màu (3 x 4 cm).

  Câu hỏi số 2: Thời điểm nào thì cá nhân, tổ chức có thể gửi đề xuất về nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn và sẽ gửi về đâu?

  Đáp án:

  Trên trang thông tin điện tử của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ thông báo hoặc trong trường hợp nếu có công việc đột xuất, cấp thiết cá nhân, tổ chức gửi trực tiếp qua bưu điện về đề xuất đề tài, dự án về Bộ.

  – Câu hỏi số 3: Liên hiệp hợp tác xã phải tiến hành thủ tục gì với cơ quan quản lý liên hiệp hợp tác xã khi có sự thay đổi về tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành nghề kinh doanh, người đại diện theo pháp luật, vốn điều lệ.

  Đáp án:

  Căn cứ vào khoản 1 Điều 6 Nghị định số 193/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã và căn cứ vào Khoản 10 Điều 1 Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT:

  + Trong thời gian là 15 ngày kể từ ngày liên hiệp hợp tác xã thay đổi thông tin về về tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành nghề kinh doanh, người đại diện theo pháp luật, vốn điều lệ. Hợp tác xã phải đi đăng ký tại phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư nơi liên hiệp hợp tác xã đặt trụ sở chính.

  + Hồ sơ gồm:

  Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã.

  Nghị quyết của đại hội thành viên.

  + Hồ sơ nộp hợp lệ thì trong thời hạn 3 ngày phòng đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã cho liên hiệp hợp tác xã. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ ra thông báo bằng văn bản.

  – Câu hỏi số 4: Để đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ hồ sơ cần phải chuẩn bị những gì?

  Đáp án:

  + Phiếu đề xuất đặt hàng đề tài, dự án Thông tư số 18/2015/TT-BNNPTNT .

  Câu hỏi số 5: Hồ sơ mở tuyển chọn, giao trực tiếp thời hạn là khi nào?

  Thời gian 10 ngày làm việc tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp hồ sơ tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp thì Vụ khoa học Công nghệ sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá và xác nhận hồ sơ hợp lệ.

  Hồ sơ chuẩn bị đúng theo biểu mẫu và quy đinh tại thông tư 18/2015/TT- Bộ nông nghiệp phát triển nông thônthì hồ sơ sẽ được đánh giá là hợp lệ. Kết quả hồ sơ sẽ được ghi thành biên bản.

  Câu hỏi số 6: Bạn hiểu thể nào là phương thức tuyển chọn hoặc giao trực tiếp đề tài, dự án SXTN cấp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ?

  Đáp án:

  Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài/dự án là quá trình đánh giá hồ sơ đăng ký thực hiện một đề tài thông qua việc phê duyệt, tuyển chọn của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT.

  Giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài/dự án là quá trình được lựa chọn thực hiện đề tài thông qua việc đánh giá, xem xét hồ sơ của Bộ NN&PTNT.

  Tác giả

  Nguyễn Văn Phi

  CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE – TƯ VẤN – GIẢI ĐÁP CÁC THẮC MẮC

  1900 6557 – “Một cuộc gọi, mọi vấn đề”

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cuộc Thi “tìm Hiểu Dịch Vụ Công Trực Tuyến” Năm 2022: Sáng Kiến Hoàn Thiện Phần Mềm Hữu Ích
 • Soạn Bài Tìm Hiểu Đề Và Cách Làm Bài Văn Tự Sự Trang 47 Sgk Văn 6
 • Soạn Bài Tìm Hiểu Đề Và Cách Làm Bài Văn Tự Sự Trang 47 Sgk Ngữ Văn 6
 • Đáp Án Tìm Hiểu Về Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Và Dịch Vụ Công Trực Tuyến Bắc Giang 2022
 • Phân Tích Cơ Sở Dữ Liệu Cho Hệ Thống Quản Lý Thư Viện
 • Đáp Án Phần Thi Trắc Nghiệm Thi “tìm Hiểu Dịch Vụ Công Trực Tuyến”.

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Dự Thi, Cuộc Thi “Tìm Hiểu Dịch Vụ Công Trực Tuyến” Trên Địa Bàn Thành Phố Hà Nội.
 • Phát Động Cuộc Thi Trực Tuyến “tìm Hiểu Về Hoạt Động Kiểm Soát Thủ Tục Hành Chính Và Cung Cấp, Sử Dụng Dịch Vụ Công”
 • Học Sinh Hà Nội Thi Tìm Hiểu Dịch Vụ Công Trực Tuyến Mức Độ 3, 4
 • Cuộc Thi “Tìm Hiểu Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Và Dịch Vụ Công Trực Tuyến” Trên Địa Bàn Tỉnh Bắc Giang Năm 2022
 • Dịch Vụ Công Trực Tuyến Là Gì? Phân Loại, Đặc Điểm Và Vai Trò
 • UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

  “TÌM HIỂU DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN”

   

  BỘ CÂU HỎI CUỘC THI “TÌM HIỂU DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN” TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

   

  PHẦN I: PHẦN CÂU HỎI THI TRẮC NGHIỆM (40 câu)

  (Người dự thi lựa chọn câu trả lời thích hợp nhất đối với mỗi câu hỏi)

  Câu hỏi 1: Khái niệm nào sau đây là đúng?

  Câu hỏi 2: Khái niệm nào sau đây là đúng?

  1. Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân.
  2. Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.
  3. Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức trên môi trường mạng.
  4. Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.
  1. Có 3 mức độ: Mức độ 1, mức độ 2, mức độ 3
  2. Có 4 mức độ: Mức độ 1, mức độ 2, mức độ 3, mức độ 4
  3. Có 2 mức độ: Mức độ 1, mức độ 2
  4. Có 1 mức độ

  Câu hỏi 4: Khái niệm nào sau đây là đúng?

  1. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.
  2. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.
  3. Các phương án đưa ra đều đúng.

  Câu hỏi 5: Khái niệm “Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4” nào sau đây là đúng?

  1Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

    2. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

  3. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

  4. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

  1. Sử dụng điện thoại di động thông minh có kết nối
  2. Sử dụng Ipad có kết nối
  3. Sử dụng máy tính có kết nối
  4. Các phương án đưa ra đều đúng.

  Câu hỏi 8: Khi thực hiện một thủ tục hành chính bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 hoặc mức độ 4 qua trang Web:

  1. Bất cứ lúc nào khi kết nối được môi trường mạng.
  2. Chỉ thực hiện được trong giờ hành chính.
  3. Chỉ thực hiện được trong ngày làm việc.
  4. Chỉ thực hiện được trong ngày thứ bảy, chủ nhật

  Câu hỏi 9. Để thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 hoặc mức độ 4 qua trang Web: https://dichvucong.hanoi.gov.vn, công dân cần thực hiện những thao tác nào sau đây?

  1. Từ Trang chủ https://dichvucong.hanoi.gov.vn công dân chọn Đăng ký trực tuyến để bắt đầu, chọn loại dịch vụ cần sử dụng rồi ấn nút Thực hiện.
  2. Điền thông tin theo mẫu tờ khai trực tuyến (những trường thông tin có dấu * là bắt buộc nhập). Sau khi điền đầy đủ thông tin, công dân nhấn vào nút Tiếp tục để xem lại thông tin đã điền.Sau khi đã kiểm tra thông tin và chính xác, công dân nhập Mã xác nhận và nhấn vào nút Tiếp tục.
  3. Thông tin đăng ký thành công sẽ đi đến trang hướng dẫn các bước tiếp theo để hoàn tất hồ sơ. Công dân có thể lưu lại Mã hồ sơ để Tra cứu tình trạng hồ sơ. Thông tin đăng ký sẽ được gửi đến hộp thư điện tử mà công dân đã điền trong biểu mẫu.Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc có yêu cầu khác, công dân sẽ được hướng dẫn chi tiết để bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.
  4. Tất cả các thao tác trên.
  1. Qua tin nhắn trên điện thoại di động.
  2. Thư điện tử.
  3. Cả a và b.
  4. Không nhận được trả lời.

  Câu hỏi 11. Khi thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến mức 4 qua trang Web: https://dichvucong.hanoi.gov.vn, việc trả kết quả cho công dân có thể được thực hiện bằng cách nào sau đây?

  1. Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính của cơ quan thực hiện dịch vụ công.
  2. Tại địa chỉ yêu cầu qua đường bưu điện.
  3. Không trả kết quả.
  4. Phương án a hoặc b.

  Câu hỏi 12. Khi đăng ký dịch vụ công trực tuyến qua trang Web https://dichvucong.hanoi.gov.vn để chọn cơ quan có thẩm quyền xử lý, công dân phải thực hiện các thao tác nào sau đây?

  1. Truy cập vào trang web đăng ký dịch vụ công trực tuyến theo đường dẫn: https://dichvucong.hanoi.gov.vn.
  2. Chọn “Đăng ký trực tuyến” và chọn cấp thẩm quyền để tìm kiếm thủ tục theo: NỘP HỒ SƠ TẠI PHƯỜNG/XÃ/THỊ TRẤN; NỘP HỒ SƠ TẠI QUẬN/HUYỆN/THỊ XÃ; NỘP HỒ SƠ TẠI SỞ/NGÀNH.
  3. Tìm kiếm thủ tục và nhấn thực hiện đăng ký. Chọn cơ quan tiếp nhận hồ sơ trong màn hình đăng ký hồ sơ trực tuyến.
  4. Tất cả các thao tác trên.

  Câu hỏi 13: Trường hợp công dân đã đăng ký thành công thực hiện một thủ tục hành chính qua trang Web: https://dichvucong.hanoi.gov.vn và có mã hồ sơ, hiện công dân muốn biết tình trạng giải quyết hồ sơ của mình thì công dân thực hiện cách nào sau đây?

  1. Truy cập vào đường link sau: https://dichvucong.hanoi.gov.vn/tim-kiem và nhập đầy đủ mã hồ sơ và mã xác nhận (mã captcha) để có thể tra cứu được hồ sơ.
  2. Truy cập vào trang Web https://dichvucong.hanoi.gov.vn vào mục “Tra cứu hồ sơ”, nhập mã hồ sơ, mã xác nhận và ấn “Tra cứu”.
  3. Liên hệ trực tiếp tới cơ quan công dân đã đăng ký hồ sơ.
  4. Các phương án đưa ra đều đúng.

  Câu hỏi 14. Khi thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến qua trang Web: https://dichvucong.hanoi.gov.vn , công dân muốn nhận kết quả tại địa chỉ công dân yêu cầu thì công dân cần phải nộp phí hoặc lệ phí nào sau đây?

  1. Phí hoặc lệ phí thực hiện thủ tục hành chính (nếu có) theo quy định.
  2. Phí dịch vụ bưu chính (nếu có) theo quy định.
  3. Không phải trả bất kỳ khoản phí hoặc lệ phí nào.
  4. Phương án a và b.

  Câu hỏi 15. Số điện thoại tổng đài trực tuyến tại Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Hà Nội là số điện thoại nào?

  1. a) 024 35 123 123
  2. b) 1900545481
  3. c) 024 33 120 451
  4. d) 19008095
  1. Đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử.
  2. Đăng ký kết hôn.
  3. Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.
  4. Các phương án đưa ra đều đúng.

  Câu hỏi 17. Khi công dân thực hiện thủ tục: “Cấp bản sao trích lục hộ tịch” (khai sinh, khai tử, kết hôn) thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện/xã bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 qua trang Web: Https://dichvucong.hanoi.gov.vn, ai sẽ là người liên hệ với công dân yêu cầu để trả kết quả tại địa chỉ yêu cầu?

  1. Nhân viên bưu điện.
  2. Cảnh sát giao thông.
  3. Cảnh sát khu vực.
  4. Tổ trưởng dân phố.

  Câu hỏi 18. Lệ phí khi công dân thực hiện thủ tục: “Cấp bản sao trích lục hộ tịch” (khai sinh, khai tử, kết hôn) thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện/xã bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 qua trang Web: https://dichvucong.hanoi.gov.vn là?

  1. a) 3.000đ/bản
  2. b)5.000đ/bản.
  3. c) 8.000đ/bản
  4. d) 10.000đ/bản

  Câu hỏi 19. Thời gian giải quyết thủ tục: “Đăng ký khai tử” thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 qua trang Web: https://dichvucong.hanoi.gov.vn là?

  1. 1 ngày làm việc
  2. 2 ngày làm việc
  3. 5 ngày làm việc
  4. 7 ngày làm việc

  Câu hỏi 20. Lệ phí thực hiện thủ tục: “Đăng ký khai sinh”, ” Đăng ký khai tử”, “Đăng ký kết hôn” thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 qua trang Web : https://dichvucong.hanoi.gov.vn là:

  1. a) 3.000đ
  2. b) Miễn phí
  3. c) 8.000đ
  4. d) 000đ

  Câu hỏi 21. Thời gian giải quyết khi thực hiện thủ tục: “Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân” thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 qua trang Web : https://dichvucong.hanoi.gov.vn là?

  1. 2 ngày làm việc
  2. 3 ngày làm việc
  3. 4 ngày làm việc
  4. 5 ngày làm việc
  1. Nộp qua dịch vụ trực tuyến: Công dân kê khai hồ sơ tại trang web

  https://lltptructuyen.moj.gov.vn/thanhphohanoi và chuẩn bị hồ sơ đủ theo quy định, sau đó liên hệ với số điện thoại hotline của Viettel post: 19008095 hoặc số điện thoại hotline của Vietnampost:1900545481 để nhân viên bưu điện đến tận nơi thu hồ sơ và lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

  2. Nộp qua bưu chính: Công dân mang hồ sơ theo quy định và lệ phí cấp phiếu lý lịch tư pháp đến các điểm Bưu cục của Viettel post hoặc Vietnampost để nộp hồ sơ nộp trực tiếp cho Bưu cục thu hộ.

  3. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính của Sở Tư pháp Hà Nội.

  4. Các phương án đưa ra đều đúng.

  Câu hỏi 24. Lệ phí thực hiện thủ tục: “Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp” bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến qua trang Web: https://dichvucong.hanoi.gov.vn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội là?

  a) Miễn phí

  b) 100.000 đồng

  c) 200.000 đồng

  d) 500.000 đồng

  Câu hỏi 25. Thời gian giải quyết thủ tục: “Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc cấp THPT” bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến qua trang Web: https://dichvucong.hanoi.gov.vn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội là?

  1. 1 ngày làm việc.
  2. 2 ngày làm việc.
  3. 3 ngày làm việc.
  4. 5 ngày làm việc.

  Câu hỏi 26. Khi đăng ký thủ tục: “Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc cấp THPT” bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến qua trang Web: https://dichvucong.hanoi.gov.vn thuộc thẩm quyền của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nếu không đính kèm “Đơn xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp có chữ ký công dân” và “Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác có ảnh của người được cấp bằng tốt nghiệp”thì hệ thống có chấp nhận không?

  1. Chấp nhận.
  2. Không chấp nhận.
  3. Chấp nhận và yêu cầu mang theo khi nhận kết quả.
  4. Các phương án đưa ra đều

  Câu hỏi 27. Việc đăng ký tuyển sinh trực tuyến đầu cấp qua trang Web: http://tsdaucap.hanoi.gov.vn được thực hiện ở cấp học nào trên địa bàn thành phố Hà Nội?

  1. Mầm non.
  2. Mầm non, tiểu học.
  3. Mầm non, tiểu học, THCS.
  4. Mầm non, tiểu học, THCS, THPT.

  Câu hỏi 28. Thời gian giải quyết đối với thủ tục: “Chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ” bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến qua trang Web: https://dichvucong.hanoi.gov.vn thuộc thẩm quyền của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội là?

  1. 01 ngày làm việc.
  2. 02 ngày làm việc.
  3. 03 ngày làm việc.
  4. 05 ngày làm việc.

  Câu hỏi 29. Lệ phí thực hiện thủ tục: “Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông” bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến qua trang Web : https://dichvucong.hanoi.gov.vn thuộc thẩm quyền của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội là?

  1. a) Miễn phí
  2. b) 100.000 đồng
  3. c) 200.000 đồng
  4. d) 500.000 đồng

  Câu hỏi 30. Thời gian giải quyết thủ tục: “Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)” bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến qua trang Web: https://dichvucong.hanoi.gov.vn thuộc thẩm quyền tiếp nhận giải quyết của cấp xã là?

  1. 5 ngày làm việc.
  2. 6 ngày làm việc.
  3. 3 ngày làm việc.
  4. 4 ngày làm việc.

  Câu hỏi 31. Thời gian giải quyết thủ tục: “Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em” bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã qua trang Web: https://dichvucong.hanoi.gov.vn là?

  1. 5 ngày làm việc.
  2. 6 ngày làm việc.
  3. 3 ngày làm việc.
  4. 4 ngày làm việc.

  Câu hỏi 32. Thời gian giải quyết thủ tục “Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật” bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã qua trang Web: https://dichvucong.hanoi.gov.vn là?

  1. 5 ngày làm việc.
  2. 6 ngày làm việc.
  3. 3 ngày làm việc.
  4. 4 ngày làm việc.

  Câu hỏi 33. Những thủ tục nào sau đây thuộc thẩm quyền tiếp nhận giải quyết của cấp xã đã thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 qua trang Web: https://dichvucong.hanoi.gov.vn?

  1. Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng; Giải quyết chế độ người hoạt đông kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế.
  2. Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày.
  3. Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ.
  4. Các phương án đưa ra đều đúng.

  Câu hỏi 34. Những thủ tục nào sau đây thuộc thẩm quyền tiếp nhận giải quyết cấp xã đã thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 qua trang Web: https://dichvucong.hanoi.gov.vn?

  1. Giải quyết   chế    độ   ưu    đãi    đối   với    Bà    mẹ    Việt    Nam    anh    hùng.
  2. Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
  3. Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công với cách mạng từ trần; Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ.
  4. Các phương án đưa ra đều đúng.

  Câu hỏi 35. Thời gian giải quyết thủ tục “Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công với cách mạng từ trần” thuộc thẩm quyền tiếp nhận giải quyết của cấp xã bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 qua trang Web: https://dichvucong.hanoi.gov.vn là?

  1. 20 ngày làm việc.
  2. 25 ngày làm việc.
  3. 30 ngày làm việc.
  4. 35 ngày làm việc.

  Câu hỏi 36. Thời gian giải quyết thủ tục “Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ” bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 thuộc thẩm quyền tiếp nhận giải quyết của cấp xã qua trang Web: https://dichvucong.hanoi.gov.vn là?

  1. 20 ngày làm việc.
  2. 25 ngày làm việc.
  3. 30 ngày làm việc.
  4. 35 ngày làm việc

  Câu hỏi 37. Để thực hiện thủ tục: “Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật” thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã thì công dân có các hình thức nộp hồ sơ nào?

  1. Trực tiếp    nộp     tại    bộ     phận     “Một    cửa”     của     UBND     cấp     xã.
  2. Gửi hồ  sơ  qua  Bưu  điện  đến  UBND  cấp  xã  có  thẩm  quyền  giải  quyết.
  3. Thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 qua trang Web: https://dichvucong.hanoi.gov.vn.
  4. Các phương án đưa ra đều đúng.

  Câu hỏi 38. Những thủ tục nào sau đây thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã đã thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 qua trang Web: https://dichvucong.hanoi.gov.vn?

  1. Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng.
  2. Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình.
  3. Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ
  4. Các phương án đưa ra đều đúng.

  Câu 39: Mức giá bưu chính tối đa dịch vụ chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại địa chỉ công dân yêu cầu cùng địa bàn quận, huyện, thị xã trực thuộc thành phố Hà Nội là bao nhiêu?

  1. Mức thu 26.000 đ, cho khối lượng đến 100.

  2. Mức thu 29.000 đ, cho khối lượng đến 100.

  3. Mức thu 29.350 đ, cho khối lượng đến 100.

  4. Mức thu 30.700 đ, cho khối lượng đến 100

  Câu 40: Mức giá bưu chính tối đa dịch vụ chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại địa chỉ công dân yêu cầu khác địa bàn quận, huyện, thị xã trực thuộc thành phố Hà Nội là bao nhiêu?

  1. Mức thu 26.000 đ, cho khối lượng đến 100.

  2. Mức thu 30.000 đ, cho khối lượng đến 100.

  3. Mức thu 31.000 đ, cho khối lượng đến 100.

  4. Mức thu 32.000 đ, cho khối lượng đến 100

  PHẦN 2: CÂU HỎI TỰ LUẬN

  Hãy nêu và phân tích các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của Thành phố Hà Nội qua trang Web: https://dichvucong.hanoi.gov.vn. Theo bạn, giải pháp nào là quan trọng nhất? Vì sao? Bạn có sáng kiến gì nâng cao hiệu quả dịch vụ công trực tuyến của thành phố Hà Nội?

  Lưu ý:

  • Bài viết không quá 1500 từ bằng hình thức tự soạn thảo trên phần mềm thi (Times New Roman 14pt) hoặc file đính kèm định dạng Word, pdf, ảnh,…
  • Phần thi tự luận có thể nộp bài ngay hoặc nộp trước 17h ngày 16/09/2019.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cổng Giao Tiếp Điện Tử Thành Phố Hà Nội
 • Nghệ An: Tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp Cchc Tỉnh Năm 2022
 • Gần 450 Bài Dự Thi Sáng Kiến, Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Ở Nghệ An
 • Cải Cách Hành Chính: Những Sáng Kiến, Cách Làm Mới
 • Cuộc Thi ‘tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Tỉnh Nghệ An Năm 2022’
 • Đáp Án Câu Hỏi Cuộc Thi Tìm Hiểu Dịch Vụ Công Trực Tuyến 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Thi Tìm Hiểu Dịch Vụ Công Trực Tuyến: Nhiều Sáng Kiến Có Thể Ứng Dụng Ngay Trong Thực Tế
 • Bài Dự Thi Tìm Hiểu Về Dịch Bệnh Covid
 • Cuộc Thi Tìm Hiểu Dịch Bệnh Covid
 • Hội Dòng Mến Thánh Giá Vinh: Thông Báo Tuyển Sinh 2022
 • 350 Năm Dòng Mến Thánh Giá: Ba Mươi Hội Dòng Mến Thánh Giá
 • Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến

  Câu hỏi và đáp án thi tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến 2022

  1. Câu hỏi trắc nghiệm Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến 2022

  (Người dự thi lựa chọn câu trả lời thích hợp nhất đối với mỗi câu hỏi)

  Câu hỏi 2: Khái niệm nào sau đây là đúng?

  a) Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân.

  b) Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

  c) Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức trên môi trường mạng.

  d) Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

  b) Có 4 mức độ: Mức độ 1, mức độ 2, mức độ 3, mức độ 4

  c) Có 2 mức độ: Mức độ 1, mức độ 2

  d) Có 1 mức độ

  b) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

  c) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

  d) Các phương án đưa ra đều đúng

  Câu hỏi 5: Khái niệm “Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4” nào sau đây là đúng?

  a) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

  b) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

  c) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

  d) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

  b) http://dichvucongtructuyen.hanoi.gov.vn.

  c) https://dichvucong.hanoi.gov.vn.

  d) chúng tôi chúng tôi youtube.com.

  b) Sử dụng Ipad có kết nối internet.

  c) Sử dụng máy tính có kết nối internet.

  c) Chỉ thực hiện được trong ngày làm việc.

  d) Chỉ thực hiện được trong ngày thứ bảy, chủ nhật

  Câu hỏi 9. Để thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 hoặc mức độ 4 qua trang Web: https://dichvucong.hanoi.gov.vn, công dân cần thực hiện những thao tác nào sau đây?

  a) Từ Trang chủ https://dichvucong.hanoi.gov.vn công dân chọn Đăng ký trực tuyến để bắt đầu, chọn loại dịch vụ cần sử dụng rồi ấn nút Thực hiện.

  b) Điền thông tin theo mẫu tờ khai trực tuyến (những trường thông tin có dấu * là bắt buộc nhập). Sau khi điền đầy đủ thông tin, công dân nhấn vào nút Tiếp tục để xem lại thông tin đã điền.Sau khi đã kiểm tra thông tin và chính xác, công dân nhập Mã xác nhận và nhấn vào nút Tiếp tục.

  c) Thông tin đăng ký thành công sẽ đi đến trang hướng dẫn các bước tiếp theo để hoàn tất hồ sơ. Công dân có thể lưu lại Mã hồ sơ để Tra cứu tình trạng hồ sơ. Thông tin đăng ký sẽ được gửi đến hộp thư điện tử mà công dân đã điền trong biểu mẫu.Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc có yêu cầu khác, công dân sẽ được hướng dẫn chi tiết để bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.

  b) Thư điện tử.

  c) Cả a và b.

  d) Không nhận được trả lời.

  Câu hỏi 11. Khi thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến mức 4 qua trang Web: https://dichvucong.hanoi.gov.vn, việc trả kết quả cho công dân có thể được thực hiện bằng cách nào sau đây?

  a) Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính của cơ quan thực hiện dịch vụ công.

  b) Tại địa chỉ yêu cầu qua đường bưu điện.

  c) Không trả kết quả.

  d) Phương án a hoặc b. Câu hỏi 12. Khi đăng ký dịch vụ công trực tuyến qua trang Web https://dichvucong.hanoi.gov.vn để chọn cơ quan có thẩm quyền xử lý, công dân phải thực hiện các thao tác nào sau đây?

  a) Truy cập vào trang web đăng ký dịch vụ công trực tuyến theo đường dẫn: https://dichvucong.hanoi.gov.vn.

  b) Chọn “Đăng ký trực tuyến” và chọn cấp thẩm quyền để tìm kiếm thủ tục theo:

  NỘP HỒ SƠ TẠI PHƯỜNG/XÃ/THỊ TRẤN; NỘP HỒ SƠ TẠI QUẬN/HUYỆN/THỊ XÃ; NỘP HỒ SƠ TẠI SỞ/NGÀNH.

  c) Tìm kiếm thủ tục và nhấn thực hiện đăng ký. Chọn cơ quan tiếp nhận hồ sơ trong màn hình đăng ký hồ sơ trực tuyến.

  d) Tất cả các thao tác trên. Câu hỏi 13: Trường hợp công dân đã đăng ký thành công thực hiện một thủ tục hành chính qua trang Web: https://dichvucong.hanoi.gov.vn và có mã hồ sơ, hiện công dân muốn biết tình trạng giải quyết hồ sơ của mình thì công dân thực hiện cách nào sau đây?

  a) Truy cập vào đường link sau: https://dichvucong.hanoi.gov.vn/tim-kiem và nhập đầy đủ mã hồ sơ và mã xác nhận (mã captcha) để có thể tra cứu được hồ sơ.

  b) Truy cập vào trang Web https://dichvucong.hanoi.gov.vn vào mục “Tra cứu hồ sơ”, nhập mã hồ sơ, mã xác nhận và ấn “Tra cứu”.

  c) Liên hệ trực tiếp tới cơ quan công dân đã đăng ký hồ sơ.

  d) Các phương án đưa ra đều đúng. Câu hỏi 14. Khi thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến qua trang Web: https://dichvucong.hanoi.gov.vn , công dân muốn nhận kết quả tại địa chỉ công dân yêu cầu thì công dân cần phải nộp phí hoặc lệ phí nào sau đây?

  a) Phí hoặc lệ phí thực hiện thủ tục hành chính (nếu có) theo quy định.

  b) Phí dịch vụ bưu chính (nếu có) theo quy định.

  c) Không phải trả bất kỳ khoản phí hoặc lệ phí nào.

  d) Phương án a và b. Câu hỏi 15. Số điện thoại tổng đài trực tuyến tại Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Hà Nội là số điện thoại nào? a) 024 35 123 123

  b) 1900545481

  c) 024 33 120 451

  d) 19008095

  b) Đăng ký kết hôn.

  c) Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

  d) Các phương án đưa ra đều đúng. Câu hỏi 17. Khi công dân thực hiện thủ tục: “Cấp bản sao trích lục hộ tịch” (khai sinh, khai tử, kết hôn) thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện/xã bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 qua trang Web: Https://dichvucong.hanoi.gov.vn, ai sẽ là người liên hệ với công dân yêu cầu để trả kết quả tại địa chỉ yêu cầu? a) Nhân viên bưu điện.

  b) Cảnh sát giao thông.

  c) Cảnh sát khu vực.

  d) Tổ trưởng dân phố.

  Câu hỏi 18. Lệ phí khi công dân thực hiện thủ tục: “Cấp bản sao trích lục hộ tịch” (khai sinh, khai tử, kết hôn) thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện/xã bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 qua trang Web: https://dichvucong.hanoi.gov.vn là?

  a) 3.000đ/bản

  b)5.000đ/bản

  c) 8.000đ/bản

  d) 10.000đ/bản

  Câu hỏi 19. Thời gian giải quyết thủ tục: “Đăng ký khai tử” thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 qua trang Web: https://dichvucong.hanoi.gov.vn là? a) 1 ngày làm việc

  b) 2 ngày làm việc

  c) 5 ngày làm việc

  d) 7 ngày làm việc

  Câu hỏi 20. Lệ phí thực hiện thủ tục: “Đăng ký khai sinh”, ” Đăng ký khai tử”, “Đăng ký kết hôn” thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 qua trang Web : https://dichvucong.hanoi.gov.vn là?

  a) 3.000đ

  b) Miễn phí

  c) 8.000đ

  d) 10.000đ

  Câu hỏi 21. Thời gian giải quyết khi thực hiện thủ tục: “Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân” thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 qua trang Web : https://dichvucong.hanoi.gov.vn là?

  a) 2 ngày làm việc

  b) 3 ngày làm việc

  c) 4 ngày làm việc

  d) 5 ngày làm việc

  c) www.sotuphaphanoi.gov.vn

  d) http://www.egov.hanoi.gov.vn

  b) Nộp qua bưu chính: Công dân mang hồ sơ theo quy định và lệ phí cấp phiếu lý lịch tư pháp đến các điểm Bưu cục của Viettel post hoặc Vietnampost để nộp hồ sơ nộp trực tiếp cho Bưu cục thu hộ.

  c) Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính của Sở Tư pháp Hà Nội.

  d) Các phương án đưa ra đều đúng. Câu hỏi 24. Lệ phí thực hiện thủ tục: “Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp” bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến qua trang Web: https://dichvucong.hanoi.gov.vn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội là? a) Miễn phí

  b) 100.000 đồng

  c) 200.000 đồng

  d) 500.000 đồng

  Câu hỏi 25. Thời gian giải quyết thủ tục: “Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc cấp THPT” bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến qua trang Web: https://dichvucong.hanoi.gov.vn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội là? a) 1 ngày làm việc.

  b) 2 ngày làm việc.

  c) 3 ngày làm việc.

  d) 5 ngày làm việc.

  Câu hỏi 26. Khi đăng ký thủ tục: “Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc cấp THPT” bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến qua trang Web: https://dichvucong.hanoi.gov.vn thuộc thẩm quyền của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nếu không đính kèm “Đơn xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp có chữ ký công dân” và “Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác có ảnh của người được cấp bằng tốt nghiệp”thì hệ thống có chấp nhận không?

  a) Chấp nhận.

  b) Không chấp nhận.

  c) Chấp nhận và yêu cầu mang theo khi nhận kết quả.

  d) Các phương án đưa ra đều sai.

  Câu hỏi 27. Việc đăng ký tuyển sinh trực tuyến đầu cấp qua trang Web: http://tsdaucap.hanoi.gov.vn được thực hiện ở cấp học nào trên địa bàn thành phố Hà Nội?

  a) Mầm nom.

  b) Mầm non, tiểu học.

  c) Mầm non, tiểu học, THCS.

  d) Mầm non, tiểu học, THCS, THPT.

  Câu hỏi 28. Thời gian giải quyết đối với thủ tục: “Chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ” bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến qua trang Web: https://dichvucong.hanoi.gov.vn thuộc thẩm quyền của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội là?

  a) 01 ngày làm việc.

  b) 02 ngày làm việc.

  c) 03 ngày làm việc.

  d) 05 ngày làm việc. Câu hỏi 29. Lệ phí thực hiện thủ tục: “Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông” bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến qua trang Web : https://dichvucong.hanoi.gov.vn thuộc thẩm quyền của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội là? a) Miễn phí

  b) 100.000 đồng

  c) 200.000 đồng

  d) 500.000 đồng

  Câu hỏi 30. Thời gian giải quyết thủ tục: “Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)” bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến qua trang Web: https://dichvucong.hanoi.gov.vn thuộc thẩm quyền tiếp nhận giải quyết của cấp xã là? a) 5 ngày làm việc.

  b) 6 ngày làm việc.

  c) 3 ngày làm việc.

  d) 4 ngày làm việc.

  Câu hỏi 31. Thời gian giải quyết thủ tục: “Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em” bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã qua trang Web: https://dichvucong.hanoi.gov.vn là?

  a) 5 ngày làm việc.

  b) 6 ngày làm việc.

  c) 3 ngày làm việc.

  d) 4 ngày làm việc.

  Câu hỏi 32. Thời gian giải quyết thủ tục “Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật” bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã qua trang Web: https://dichvucong.hanoi.gov.vn là? a) 5 ngày làm việc.

  b) 6 ngày làm việc.

  c) 3 ngày làm việc.

  d) 4 ngày làm việc.

  Câu hỏi 33. Những thủ tục nào sau đây thuộc thẩm quyền tiếp nhận giải quyết của cấp xã đã thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 qua trang Web: https://dichvucong.hanoi.gov.vn?

  a) Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng; Giải quyết chế độ người hoạt đông kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế.

  b) Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày.

  c) Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ.

  d) Các phương án đưa ra đều đúng. Câu hỏi 34. Những thủ tục nào sau đây thuộc thẩm quyền tiếp nhận giải quyết cấp xã đã thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 qua trang Web: https://dichvucong.hanoi.gov.vn?

  a) Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

  b) Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

  c) Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công với cách mạng từ trần; Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ.

  d) Các phương án đưa ra đều đúng. Câu hỏi 35. Thời gian giải quyết thủ tục “Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công với cách mạng từ trần” thuộc thẩm quyền tiếp nhận giải quyết của cấp xã bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 qua trang Web: https://dichvucong.hanoi.gov.vn là?

  a) 20 ngày làm việc.

  b) 25 ngày làm việc.

  c) 30 ngày làm việc.

  d) 35 ngày làm việc.

  Câu hỏi 36. Thời gian giải quyết thủ tục “Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ” bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 thuộc thẩm quyền tiếp nhận giải quyết của cấp xã qua trang Web: https://dichvucong.hanoi.gov.vn là?

  a) 20 ngày làm việc.

  b) 25 ngày làm việc.

  c) 30 ngày làm việc.

  d) 35 ngày làm việc

  Câu hỏi 37. Để thực hiện thủ tục: “Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật” thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã thì công dân có các hình thức nộp hồ sơ nào?

  a) Trực tiếp nộp tại bộ phận “Một cửa” của UBND cấp xã.

  b) Gửi hồ sơ qua Bưu điện đến UBND cấp xã có thẩm quyền giải quyết.

  c) Thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 qua trang Web:

  https://dichvucong.hanoi.gov.vn.

  d) Các phương án đưa ra đều đúng. Câu hỏi 38. Những thủ tục nào sau đây thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã đã thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 qua trang Web: https://dichvucong.hanoi.gov.vn?

  a) Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng.

  b) Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình.

  c) Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em.

  d) Các phương án đưa ra đều đúng. Câu 39: Mức giá bưu chính tối đa dịch vụ chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại địa chỉ công dân yêu cầu cùng địa bàn quận, huyện, thị xã trực thuộc thành phố Hà Nội là bao nhiêu? a) Mức thu 26.000 đ, cho khối lượng đến 100 g.

  b) Mức thu 29.000 đ, cho khối lượng đến 100 g.

  c) Mức thu 29.350 đ, cho khối lượng đến 100 g.

  d) Mức thu 30.700 đ, cho khối lượng đến 100 g.

  Câu 40: Mức giá bưu chính tối đa dịch vụ chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại địa chỉ công dân yêu cầu khác địa bàn quận, huyện, thị xã trực thuộc thành phố Hà Nội là bao nhiêu?

  a) Mức thu 26.000 đ, cho khối lượng đến 100 g.

  b) Mức thu 30.000 đ, cho khối lượng đến 100 g.

  c) Mức thu 31.000 đ, cho khối lượng đến 100 g.

  d) Mức thu 32.000 đ, cho khối lượng đến 100 g.

  2. Đáp án câu hỏi trắc nghiệm Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến 2022

  3. Câu hỏi tự luận Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến 2022

  Hãy nêu và phân tích các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của Thành phố Hà Nội qua trang Web: https://dichvucong.hanoi.gov.vn. Theo bạn, giải pháp nào là quan trọng nhất?

  Vì sao? Bạn có sáng kiến gì nâng cao hiệu quả dịch vụ công trực tuyến của thành phố Hà Nội?

  Lưu ý:

  – Bài viết không quá 1500 từ bằng hình thức tự soạn thảo trên phần mềm thi (Times New Roman 14pt) hoặc file đính kèm định dạng Word, pdf, ảnh,…

  – Phần thi tự luận có thể nộp bài ngay hoặc nộp trước 17h ngày 16/09/2019.

  4. Đáp án câu hỏi tự luận Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến 2022

  Bài làm

  Ngày nay, các cơ quan và đơn vị nhà nước đang đẩy mạnh việc sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý các thủ tục hành chính. Mục tiêu đến năm 2022 tất cả các văn bản, tài liệu và các giao dịch của các cơ quan hành chính nhà nước sẽ được thực hiện trên môi trường điện tử mọi lúc, mọi nơi dựa trên các ứng dụng của công nghệ thông tin. Vì thế dịch vụ công trực tuyến đang được các cơ quan hành chính nhà nước triển khai nhằm đáp ứng được nhu cầu thực tế, phục vụ được người dân và các doanh nghiệp mọi lúc, mọi.

  2. Dịch vụ công trực tuyến

  Dịch vụ công trực tuyến là bao gồm dịch vụ công hành chính trực tuyến và những dịch vụ khác của các cơ quan nhà nước cung cấp cho các tổ chức, cá nhân dựa trên mạng internet.

  Dịch vụ công trực tuyến có mấy cấp độ? Dịch vụ công trực tuyến có 4 mức độ tương ứng với mỗi dịch vụ khác nhau:

  a. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1

  b. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2

  Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 là bao gồm dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 cho phép người dân tải các mẫu văn bản về để khai báo và hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Các hồ sơ đó sau khi hoàn thiện sẽ được gửi trực tuyến đến các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước cung cấp dịch vụ.

  c. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

  Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là bao gồm dịch vụ công trực tuyến mức độ 2, cho phép người dân điền và gửi các mẫu văn bản trực tuyến đến các cơ quan, tổ chức nhà nước cung cấp dịch vụ. Trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ, các giao dịch sẽ được thực hiện trên môi trường mạng internet. Người dân sẽ nhận kết quả và thanh toán lệ phí nếu có trực tiếp tại cơ quan và tổ chức nhà nước cung cấp dịch vụ.

  d. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

  Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là bao gồm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, cho phép người dân thanh toán trực tuyến lệ phí nếu có. Việc trả kết quả cho người dân sẽ được trả trực tuyến hoặc gửi trực tiếp qua đường bưu điện cho người dân.

  Qua đó, với việc triển khai dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 và dịch vụ công trực tuyến mức 4 người dân và doanh nghiệp có thể làm việc với các cơ quan hành chính nhà nước ở mọi nơi, mọi lúc chỉ cần có kết nối internet. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ sẽ được thực hiện trên môi trường mạng. Người dân chỉ cần đến duy nhất 1 lần để nhận kết quả và thanh toán lệ phí tại cơ quan cung cấp dịch vụ.

  II. ƯU ĐIỂM CỦA DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

  Việc áp dụng các dịch vụ công trực tuyến sẽ giúp các đơn vị, cơ quan nhà nước giảm thiểu được các áp lực công việc, giải quyết được các công việc nhanh hơn, thuận tiện hơn và khoa học hơn. Qua đó, người dân có thể tiết kiệm được thời gian và chi phí đăng ký, làm các thủ tục hành chính. Đặc biệt việc áp dụng các dịch vụ công trực tuyến sẽ tránh được những tệ nạn tham nhũng, quan liêu từ những cán bộ công quyền.

  – Triển khai việc thuê các doanh nghiệp về công nghệ thông tin để thực hiện các dịch vụ về phần cứng, phần mềm, giải pháp…để tất cả các cơ quan nhà nước có thể cung cấp được các dịch vụ công trực tuyến.

  – Nâng cấp, bổ sung và tích hợp các dịch vụ hành chính công trực tuyến của các bộ, ngành địa phương cùng các đơn vị trực thuộc lên cổng thông tin điện tử của các bộ, ngành địa phương. Tích hợp các dịch vụ công trực tuyến của bộ, ngành địa phương lên cổng thông tin quốc gia.

  – Xây dựng một môi trường pháp lý được nhiều người quan tâm. Các quy định về việc cung cấp dịch vụ công trên môi trường internet cùng với việc xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin, cơ sở dữ liệu, nhân lực phục vụ cho các hoạt động của cơ quan nhà nước. Các hoạt động, trao đổi thông tin giữa các cơ quan nhà nước với cá nhân, tổ chức hoạt động phục vụ vì lợi ích cho cộng đồng sẽ được ghi nhận trong các văn bản pháp luật.

  – Tăng cường sự đảm bảo về an toàn và bí mật thông tin của các cá nhân khi sử dụng dịch vụ hành chính công điện tử. Với các dịch vụ điện tử thì sự thuận tiện, dễ sử dụng sẽ đối ngược với vấn đề bảo mật an ninh. Việc cung cấp nhiều dịch vụ với quy trình đơn giản, thuận tiện cho người sử dụng thì độ an toàn sẽ thấp. Còn hệ thống cần nhiều cấp độ khi đăng nhập thì lại không thân thiện với người dụng. Vì vậy các công ty xây dựng phần mềm dịch vụ công trực tuyến cần phải có một phương pháp để cân bằng cả hai yếu tố bảo mật và dễ sử dụng.

  * Giải pháp dịch vụ công ở mức độ 3 và 4 là quan trọng nhất vì :

  Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

  < DVC Mức độ 3: Khai báo và nộp hồ sơ qua mạng bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu; chỉ đến 01 lần duy nhất để nhận kết quả;

  – Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

  < DVC Mức độ 4: Nộp hồ sơ qua mạng (Tương tự như DVC mức độ 3) + Trả kết quả tại nhà theo đăng ký; Không phải đến cơ quan nhà nước;

  Khi thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cần lưu ý những vấn đề gì?

  – Có số điện thoại di động (để hệ thống gửi các thông tin qua tin nhắn – SMS)

  – Có địa chỉ thư điện tử (Email) để tiếp nhận và phản hồi các thông tin yêu cầu từ cơ quan chính quyền;

  – Cung cấp, khai báo đầy đủ các thông tin nhằm thuận lợi hơn cho việc thụ lý, giải quyết hồ sơ theo yêu cầu của quý khách, tránh tình trạng phải bổ sung thông tin, kéo dài thêm thời gian giải quyết…

  III. Hướng dẫn cách thực thực hiện đăng ký dịch vụ công mức 3, mức 4

  Bước 1:

  – Truy cập đường dẫn: http://egov.hanoi.gov.vn

  Bước 2:

  – Lựa chọn nhóm thủ tục hành chính/ tên TTHC tương ứng (ví dụ Khai sinh, kết hôn, trích lục hộ tịch…)

  – Khai báo đầy đủ thông tin theo hướng dẫn (Lưu ý: các mục có dấu * là các mục bắt buộc phải có thông tin)

  – Nhập mã xác nhận để hoàn tất thủ tục đăng ký

  Bước 3:

  – Hệ thống sẽ tự động gửi thông tin đến quý khách, qua tin nhắn (SMS) và Email theo đăng ký, gồm:

  + Thông tin xác nhận việc đăng ký hoàn tất

  + Xác nhận hồ sơ đã được tiếp nhận, hẹn trả

  + Trạng thái có kết quả hoặc các yêu cầu bổ sung hồ sơ hoặc phát sinh khác (nếu có)

  Bước 4:

  – Sau khi có kết quả; Tổ chức/ công dân thực hiện việc nhận kết quả như sau:

  + Đối với DVC mức 3: Mang các giấy tờ bản chính, bản sao…(theo yêu cầu) đến Bộ phận 1 cửa (nơi đăng ký) để đối chiếu hoặc thu nộp;

  + Đối với DVC mức 4: Chuẩn bị sẵn sàng các giấy tờ thu nộp theo yêu cầu; chuyển cho nhân viên bưu điện khi đến trả kết quả để nộp về cơ quan thụ lý theo quy định.

  – Nộp phí/lệ phí (nếu có)

  – Ký xác nhận (nếu được yêu cầu)

  * Sáng kiến tốt nhất để nâng cao hiệu quả dịch vụ công trực tuyến của thánh phố Hà Nội là :

  Đẩy mạnh phát triển và ứng dụng CNTT; tập trung vào giải pháp đẩy mạnh đổi mới, tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác quản lý nhà nước, nhất là trong việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với các nhân viên ở các ban ngành .Vì có giỏi về CNTT thì mới sử dụng tốt dịch vụ công trực tuyến nhanh nhất , hiệu quả nhất.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hà Nội: 85 Tập Thể, Cá Nhân Đạt Giải Cuộc Thi “tìm Hiểu Dịch Vụ Công Trực Tuyến”
 • Hà Nội: 85 Tập Thể, Cá Nhân Đạt Giải Cuộc Thi ‘tìm Hiểu Dịch Vụ Công Trực Tuyến’
 • Hà Nội: 20 Tập Thể, 65 Cá Nhân Đạt Giải Cuộc Thi “tìm Hiểu Dịch Vụ Công Trực Tuyến” 2022
 • Dịch Vụ Công Trực Tuyến Là Gì?
 • Tìm Hiểu Về Dịch Vụ Công Trực Tuyến
 • Đáp Án Trắc Nghiệm Chuẩn Dịch Vụ Công 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Cuộc Thi “tìm Hiểu Dịch Vụ Công Trực Tuyến”
 • Đáp Án Thi Tìm Hiểu Lịch Sử Đảng
 • Review Sách Hiểu Về Trái Tim
 • Tiên Tri Số Phận Của Trái Đất Trong Tương Lai
 • Dự Báo Tương Lai Trái Đất Năm 2050 Khiến Con Người Rùng Mình
 • MÀU XANH LÀ ĐÚNG NHÉ , đỏ là sai , khoanh lại đi

  PHẦN THI TỰ LUẬN (Nộp bài ngay)PHẦN THI TỰ LUẬN (Nộp bài sau)

  KẾT QUẢ PHẦN THI TRẮC NGHIỆM

  Số báo danh

  Họ và tên

  Bắt đầu

  Kết thúc

  Thời gian làm bài

  Số câu đúng

  Tổng điểm

  27794

  07:30:46 16/08/2019

  08:00:20 16/08/2019

  00:29:32 (giờ:phút:giây)

  29

  29

  Câu hỏi 1: (1 điểm)

  Khi đăng ký thủ tục: “Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc cấp THPT” bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến qua trang Web: https://dichvucong.hanoi.gov.vn thuộc thẩm quyền của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nếu không đính kèm “Đơn xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp có chữ ký công dân” và “Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác có ảnh của người được cấp bằng tốt nghiệp” thì hệ thống có chấp nhận không?

  Chấp nhận.

  Chấp nhận và yêu cầu mang theo khi nhận kết quả.

  Không chấp nhận.

  Các phương án đưa ra đều sai.

  Câu hỏi 2: (1 điểm)

  Khi thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến qua trang Web: https://dichvucong.hanoi.gov.vn, công dân muốn nhận kết quả tại địa chỉ công dân yêu cầu thì công dân cần phải nộp phí hoặc lệ phí nào sau đây?

  Phí hoặc lệ phí thực hiện thủ tục hành chính (nếu có) theo quy định.

  Phí dịch vụ bưu chính (nếu có) theo quy định.

  Không phải trả bất kỳ khoản phí hoặc lệ phí nào.

  Phương án 1 và 2.

  Câu hỏi 3: (1 điểm)

  Để thực hiện thủ tục: “Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật” thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã thì công dân có các hình thức nộp hồ sơ nào?

  Trực tiếp nộp tại bộ phận “Một cửa” của UBND cấp xã.

  Gửi hồ sơ qua Bưu điện đến UBND cấp xã có thẩm quyền giải quyết.

  Thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 qua trang Web: https://dichvucong.hanoi.gov.vn

  Các phương án đưa ra đều đúng.

  http://egov.hanoi.gov.vn

  http://dichvucongtructuyen.hanoi.gov.vn

  Zalo.com, chúng tôi youtube.com

  Trả lời đúng

  Câu hỏi 5: (1 điểm)

  Thời gian giải quyết thủ tục: “Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)” bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến qua trang Web: https://dichvucong.hanoi.gov.vn thuộc thẩm quyền tiếp nhận giải quyết của cấp xã là?

  4 ngày làm việc.

  6 ngày làm việc.

  5 ngày làm việc.

  3 ngày làm việc.

  Trả lời đúng

  Câu hỏi 6: (1 điểm)

  Để thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 hoặc mức độ 4 qua trang Web: https://dichvucong.hanoi.gov.vn, công dân cần thực hiện những thao tác nào sau đây?

  Từ Trang chủ https://dichvucong.hanoi.gov.vn công dân chọn Đăng ký trực tuyến để bắt đầu, chọn loại dịch vụ cần sử dụng rồi ấn nút Thực hiện.

  Điền thông tin theo mẫu tờ khai trực tuyến (những trường thông tin có dấu * là bắt buộc nhập). Sau khi điền đầy đủ thông tin, công dân nhấn vào nút Tiếp tục để xem lại thông tin đã điền.Sau khi đã kiểm tra thông tin và chính xác, công dân nhập Mã xác nhận và nhấn vào nút Tiếp tục.

  Thông tin đăng ký thành công sẽ đi đến trang hướng dẫn các bước tiếp theo để hoàn tất hồ sơ. Công dân có thể lưu lại Mã hồ sơ để Tra cứu tình trạng hồ sơ. Thông tin đăng ký sẽ được gửi đến hộp thư điện tử mà công dân đã điền trong biểu mẫu.Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc có yêu cầu khác, công dân sẽ được hướng dẫn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nâng Cao Chất Lượng, Hiệu Quả Dịch Vụ Công Trực Tuyến Và Dịch Vụ Bưu Chính Công Ích
 • Cuộc Sống Mỹ : Tìm Hiểu Về Nhà Và Mua Nhà Ở Mỹ ?
 • Cuộc Sống Người Việt Tại Mỹ Sung Sướng Hay Đau Khổ?
 • Cuộc Sống Ở Mỹ Bắt Đầu Như Thế Nào? Khi Cơ Hội Đi Mỹ Ngày Càng Hẹp
 • Đáp Án Thi Trực Tuyến Tìm Hiểu Bộ Luật Lao Động 2022
 • Dịch Vụ Công Là Gì ? Tìm Hiểu Thông Tin Về Dịch Vụ Công

  --- Bài mới hơn ---

 • Tìm Hiểu Về Đảng Cộng Sản Việt Nam
 • Bài Dự Thi Tìm Hiểu Đảng Csvn Theo Chủ Đề Từ Đại Hội Đến Đại Hội (1)
 • Tuổi Trẻ Thủ Đô Hưởng Ứng Cuộc Thi “tìm Hiểu Về Đảng Cộng Sản Việt Nam”
 • Tìm Hiểu Về Trái Ác Quỷ Ope Ope No Mi Trong One Piece
 • 20 Sự Thật Thú Vị Về Trái Đất Có Thể Bạn Chưa Biết
 • Định nghĩa dịch vụ công là gì ?

  Thuật ngữ dịch vụ công được dịch theo nghĩa Tiếng Anh là “public service”. Đây là những hoạt động phục vụ các hoạt động thiết yếu của con người vì những lợi ích của toàn xã hội này. Theo đó, các hoạt động này sẽ được nhà nước thực hiện trước xã hội. Điều này với những dịch vụ này có thể đảm bảo sự công bằng, ổn định xã hội.

  • Dịch vụ này được nhà nước bảo đảm khi thực hiện cung ứng. Bên cạnh đó việc ủy quyền cho cá nhân nào đó thì nhà nước vẫn được xem là người có thể bảo đảm thực hiện công bằng nhất để quyết định mọi việc.
  • Giúp phục vụ cho sự cấp thiết của con người.
  • Hướng đến việc đảm bảo sự công tâm, không lệch lạc về lợi ích cá nhân
  • Các đối tượng nhận cung ứng thì không phân biệt. Ai cũng có nhu cầu tiếp nhận các dịch vụ như nhau.

  Phân loại dịch vụ công gồm những thành phần nào

  Có nhiều loại dịch vụ công được sử dụng hiện nay. Các loại cơ bản cần nắm bắt như sau:

  • Hành chính công: Đây là loại dịch vụ công do cơ quan hành chính nhà nước phục vụ cho yêu cầu của công dân. Theo đó, nó được thực hiện dựa trên những quy định của pháp luật.
  • Dịch vụ sự nghiệp công: Đây chính là dịch vụ cung cấp hàng hóa dịch vụ về các lĩnh vực về văn hóa, đào tạo, giáo dục, sức khỏe,… cho các cơ quan, tổ chức. Các hoạt động cung ứng này là hoạt động có thu tiền một phần hoặc không thu tiền.
  • Dịch vụ công ích : Đây chính là loại dịch vụ cung cấp hàng hóa có tính kinh tế để đáp ứng nhu cầu vật chất thiết yếu cho người dân. Nó có thể gắn liền với việc cung ứng cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Các loại dịch vụ công ích phổ biến như: vệ sinh môi trường, cấp điện chiếu sáng, cấp nước sạch, bưu chính, chăm sóc cây xanh,…

  Giải Đáp Câu Hỏi –

  --- Bài cũ hơn ---

 • Top 3 Trường Tiểu Học Công Lập Tốt Nhất Huyện Đan Phượng
 • Dịch Vụ Bảo Vệ Chuyên Nghiệp Tại Huyện Đan Phượng
 • Tuyên Truyền Và Phát Động Cuộc Thi Tìm Hiểu Dịch Vụ Công Trực Tuyến 2022
 • Phường Thượng Đình Tổ Chức Hội Nghị Triển Khai Cuộc Thi Tìm Hiểu Dịch Vụ Công Trực Tuyến
 • Tìm Hiểu Cuộc Sống Người Việt Ở Tampa, Florida, Mỹ
 • Đáp Án Tìm Hiểu Về Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Và Dịch Vụ Công Trực Tuyến Bắc Giang 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Soạn Bài Tìm Hiểu Đề Và Cách Làm Bài Văn Tự Sự Trang 47 Sgk Ngữ Văn 6
 • Soạn Bài Tìm Hiểu Đề Và Cách Làm Bài Văn Tự Sự Trang 47 Sgk Văn 6
 • Cuộc Thi “tìm Hiểu Dịch Vụ Công Trực Tuyến” Năm 2022: Sáng Kiến Hoàn Thiện Phần Mềm Hữu Ích
 • Đáp Án Cuộc Thi Tìm Hiểu Dịch Vụ Công Trực Tuyến Năm 2022
 • Thi “tìm Hiểu Dịch Vụ Công Trực Tuyến”
 • thitructuyen bacgiang gov vn

  1. Bộ đề tìm hiểu về cải cách thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến Bắc Giang số 1

  1. Thời hạn giải quyết của dịch vụ công trực tuyến “Cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động” trên Cổng dịch vụ công tỉnh Bắc Giang là?

  A. 20 ngày làm việc

  B. 27 ngày làm việc

  C. 30 ngày làm việc

  2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có thẩm quyền xác nhận đăng ký hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa đối với những đối tượng nào sau đây? 3. Theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ, việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử chỉ được thực hiện khi nào?

  A. Khi hồ sơ được chứng thực bản sao điện tử từ bản chính.

  B. Khi hồ sơ được gửi từ tài Khoản đã đăng ký.

  C. Khi hồ sơ được chứng thực bản sao điện tử từ bản chính không yêu cầu phải đăng ký tài Khoản.

  4. Yêu cầu điều kiện của dịch vụ công trực tuyến “Gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động” trên Cổng dịch vụ công tỉnh Bắc Giang gồm? 5. Trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Bắc Giang, thời hạn giải quyết đối với dịch vụ công trực tuyến “Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại” là bao nhiêu ngày làm việc? 6. Theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ, “Môi trường điện tử” được hiểu như thế nào? 7. Theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ, thời hạn thông báo trả lại hồ sơ của tổ chức, cá nhân được quy định bao nhiêu ngày? 8. Theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ,các thông tin phục vụ đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính được thu nhận thông qua các phương thức nào sau đây? 9. Theo Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cần tối thiểu chức năng nào để trao đổi thông tin giữa cơ quan cung cấp dịch vụ với người sử dụng trong quá trình thực hiện dịch vụ? 10. Thời hạn giải quyết của dịch vụ công trực tuyến “Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật” trên Cổng dịch vụ công tỉnh Bắc Giang là? 11. Theo quy định hiện hành, những người nào được quyền yêu cầu thực hiện thủ tục cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc? 12. Theo kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh, trong giai đoạn 2022 – 2022 tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh là bao nhiêu?

  A. Từ 20% trở lên.

  B. Từ 30% trở lên.

  C. Từ 50% trở lên.

  13. Theo Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định phương thức xác thực người sử dụng trong dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tối thiểu thông qua? 14. Thời hạn giải quyết của dịch vụ công trực tuyến “Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động” trên Cổng dịch vụ công tỉnh Bắc Giang là? 15. Theo Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ khái niệm “Dịch vụ công mức độ 4” được hiểu như thế nào? 16. Thời hạn giải quyết đối với dịch vụ công trực tuyến “Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc” trên Cổng dịch vụ công tỉnh Bắc Giang là bao nhiêu ngày? 17. Thời hạn giải quyết dịch vụ công trực tuyến “Cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (thẻ ABTC)” trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Bắc Giang là?

  A. 7 ngày làm việc

  B. 10 ngày làm việc

  C. 15 ngày làm việc

  18. Thành phần hồ sơ của dịch vụ công trực tuyến “Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y” trên Cổng dịch vụ công tỉnh Bắc Giang gồm? 19. Thành phần hồ sơ của thủ tục “Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập và tư thục” trên Cổng dịch vụ công tỉnh Bắc Giang là? 20. SIPAS là tên viết tắt tiếng Anh của chỉ số nào sau đây?

  2. Bộ đề tìm hiểu về cải cách thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến Bắc Giang số 2

  2. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính thông qua Chỉ thị nào sau đây?

  A. Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

  B. Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

  C. Cả 2 phương án trên.✅

  3. Thành phần hồ sơ của dịch vụ công trực tuyến “Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y” trên Cổng dịch vụ công tỉnh Bắc Giang gồm?

  A. Đơn đăng ký (Theo mẫu); Bản thuyết minh chi tiết về cơ sở vật chất, kỹ thuật (Theo mẫu);

  B. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Chứng chỉ hành nghề thú y.

  C. Cả hai phương án trên.✅

  4. Cán bộ, công chức, viên chức được cử đến Bộ phận Một cửa cấp tỉnh, cấp huyện theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ có thời hạn làm việc?

  A. 06 tháng

  B. 24 tháng

  C. Không ít hơn 06 tháng và không nhiều hơn 24 tháng mỗi đợt; trừ trường hợp quy định tại Khoản 8 Điều 12 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP.✅

  5. Phí thẩm định của dịch vụ công trực tuyến “Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản” trên Cổng dịch vụ công tỉnh Bắc Giang là?

  A. 20.000đ/người

  B. 30.000đ/người✅

  C. 50.000đ/người

  6. Dịch vụ công trực tuyến “Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa tên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận” trên Cổng dịch vụ công tỉnh Bắc Giang thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan nào?

  A. Sở Thông tin và Truyền thông.

  B. Sở Khoa học và Công nghệ.✅

  C. Sở Công thương.

  7. Theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, nhân viên bưu chính có trách nhiệm nào sau đây?

  A. Trường hợp thực hiện thủ tục hành chính liên thông thì nhân viên bưu chính có trách nhiệm chuyển phát hồ sơ giữa các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính liên thông khi có yêu cầu. Cước chuyển phát hồ sơ liên thông được áp dụng theo giá cước do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định.

  B. Phản ánh, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền về các hành vi vi phạm của công chức, viên chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

  C. Cả hai phương án trên.✅

  8. Theo Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh sách các dịch vụ công trực tuyến được phân loại theo?

  A. Theo ngành, theo lĩnh vực.

  B. Theo lĩnh vực, theo cấp hành chính.

  C. Theo ngành, theo lĩnh vực, theo cấp hành chính.✅

  9. Thời hạn giải quyết của dịch vụ công trực tuyến “Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật” trên Cổng dịch vụ công tỉnh Bắc Giang là?

  A. 15 ngày làm việc✅

  B. 20 ngày làm việc

  C. 30 ngày làm việc

  10. Thời hạn giải quyết dịch vụ công trực tuyến “Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng” trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh Bắc Giang là bao nhiêu ngày?

  A. 05 ngày làm việc

  B. 07 ngày làm việc

  C. 08 ngày làm việc✅

  11. Những lĩnh vực nào sau đây đã được cung cấp tính năng thanh toán trực tuyến giúp người dân thanh toán trực tuyến ngay trên Cổng Dịch vụ công quốc gia?

  A. Nộp phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông.

  B. Nộp thuế cá nhân, thuế doanh nghiệp, thuế môn bài trực tuyến trên toàn quốc.

  C. Cả 2 phương án trên.✅

  12. Trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, thời hạn giải quyết đối với dịch vụ công trực tuyến “Cấp, cấp đổi, cấp lại chứng chỉ định giá đất” là bao nhiêu ngày làm việc?

  A. 15 ngày làm việc

  B. 25 ngày làm việc

  C. 35 ngày làm việc

  13. Thủ tục “Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của Hội” được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ mấy trên Cổng dịch vụ công tỉnh Bắc Giang?

  A. Mức độ 2

  B. Mức độ 3

  C. Mức độ 4✅

  14. Trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh Bắc Giang, thời hạn giải quyết đối với dịch vụ công trực tuyến “Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp”?

  A. 07 ngày làm việc

  B. 05 ngày làm việc

  C. 10 ngày làm việc✅

  15. Theo Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 06/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh, tỷ lệ tích hợp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh với Cổng dịch vụ công quốc gia là bao nhiêu? 16. Trên Cổng dịch vụ công của tỉnh Bắc Giang, thời hạn giải quyết dịch vụ công trực tuyến “Cấp phép xuất bản tài liệu không kinh doanh” là bao nhiêu ngày?

  A. 5 ngày làm việc

  B. 7 ngày làm việc

  C. 10 ngày làm việc

  17. Theo kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh Bắc Giang, trong giai đoạn 2022 – 2025, tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ đạt tỷ lệ là bao nhiêu?

  A. Từ 40% trở lên

  B. Từ 50% trở lên

  C. Từ 60% trở lên

  18. Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ quy định phương thức số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ giấy sang điện tử bao gồm?

  A. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ giấy sang điện tử bằng hình thức sao chụp và chuyển thành tệp tin trên hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu.

  B. Chuyển nội dung của kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ giấy sang dữ liệu điện tử để lưu vào hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu.

  C. Cả hai phương án trên.✅

  19. Thời hạn giải quyết thủ tục “Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách” là bao nhiêu ngày theo Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang?

  A. 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ✅

  B. 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  C. 04 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  20. Theo Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ, tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học phải đảm bảo điều kiện nào sau đây?

  A. Đội ngũ nhân viên phải có Phiếu lý lịch tư pháp ghi rõ không có án tích.

  B. Đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học có trình độ đại học trở lên; có năng lực sử dụng ít nhất một ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương; có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.✅

  C. Đội ngũ nhân viên phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

  3. Bộ đề tìm hiểu về cải cách thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến Bắc Giang số 2

  2. Thời hạn giải quyết dịch vụ công trực tuyến “Cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp” trên Cổng dịch vụ công của tỉnh Bắc Giang là bao nhiêu ngày?

  A. 10 ngày làm việc✅

  B. 11 ngày làm việc

  C. 12 ngày làm việc

  3. Trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, thời hạn giải quyết dịch vụ công trực tuyến “Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được” là bao nhiêu ngày?

  A. 5 ngày làm việc

  B. 7 ngày làm việc✅

  C. 9 ngày làm việc

  4. Trên Cổng dịch vụ công quốc gia, tổ chức, cá nhân có thể sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến nào?

  A. Nộp thuế doanh nghiệp

  B. Nộp thuế cá nhân

  C. Cả hai phương án A và B✅

  5. Theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính phải đảm bảo các nguyên tắc nào sau đây?

  A. Khách quan, trung thực, chính xác, khoa học, minh bạch, công khai, công bằng, bình đẳng, đúng pháp luật trong việc đánh giá và công bố kết quả đánh giá.

  B. Lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân về chất lượng và tiến độ giải quyết thủ tục hành chính và kết quả, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo để đánh giá.

  C. Cả hai nguyên tắc trên.✅

  6. Theo Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh Bắc Giang, trong giai đoạn 2022 – 2022, tỷ lệ thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 là bao nhiêu?

  A. Trên 50% và 30%.

  B. Trên 30% và 50%.✅

  C. Trên 40% và 60%.

  7. Theo kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh Bắc Giang, trong giai đoạn 2022 – 2022, tỷ lệ tích hợp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh với Cổng dịch vụ công quốc gia là bao nhiêu? 8. Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ quy định phương thức số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ giấy sang điện tử bao gồm?

  A. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ giấy sang điện tử bằng hình thức sao chụp và chuyển thành tệp tin trên hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu.

  B. Chuyển nội dung của kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ giấy sang dữ liệu điện tử để lưu vào hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu.

  C. Cả hai phương án trên.✅

  9. Theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ, ứng dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt của Bộ Công an hướng tới lĩnh vực nào?

  A. Thu phạt vi phạm hành chính lĩnh vực an toàn giao thông đường thủy.

  B. Thu phạt vi phạm hành chính lĩnh vực kinh tế, an toàn giao thông.

  C. Thu phạt vi phạm hành chính lĩnh vực an toàn giao thông.✅

  11. Dịch vụ công trực tuyến “Cấp giấy phép bán lẻ rượu” trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Bắc Giang được cung cấp ở mức độ mấy?

  A. Mức độ 2

  B. Mức độ 3✅

  C. Mức độ 4

  12. Phạm vi tiếp nhận thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP gồm nội dung nào sau đây?

  A. Hồ sơ tất cả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc liên thông giải quyết của cơ quan mình, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các bộ, ngành, của Ủy ban nhân dân cấp huyện được giao tiếp nhận tại cơ quan chuyên môn cấp tỉnh.

  B. Hồ sơ tất cả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc liên thông giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

  C. Hồ sơ tất cả thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc liên thông giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc liên thông giải quyết của các cơ quan được tổ chức theo hệ thống ngành dọc tại địa phương theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp xã được giao tiếp nhận tại cấp huyện.✅

  14. Theo Thông tư liên tịch 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT ngày 15/5/2015 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Y tế khi công dân thực hiện thủ tục khai sinh, đăng ký cư trú, xin cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi được những kết quả nào sau đây?

  A. Chỉ Giấy khai sinh.

  B. Giấy khai sinh, Sổ hộ khẩu sau khi đã được nhập khẩu cho cháu bé, thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi.✅

  C. Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi.

  16. Theo Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cần tối thiểu chức năng nào để trao đổi thông tin giữa cơ quan cung cấp dịch vụ với người sử dụng trong quá trình thực hiện dịch vụ?

  A. Chức năng cho phép người sử dụng theo dõi, kiểm tra việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

  B. Chức năng thông báo tự động cho người sử dụng biết thông tin về việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

  C. Cả 2 phương án trên.✅

  17. Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2022 của Chính phủ được ban hành tại Nghị quyết nào?

  A. Nghị quyết 30a/NQ-CP, ngày 27/12/2008 của Chính phủ

  B. Nghị quyết 30c/NQ-CP, ngày 08/11/2011 của Chính phủ✅

  C. Nghị quyết 57/NQ-CP, ngày 15/12/2010 của Chính phủ

  18. Dịch vụ công trực tuyến “Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện” trên Cổng dịch vụ công của tỉnh Bắc Giang được cung cấp ở mức độ mấy?

  A. Mức độ 2✅

  B. Mức độ 3

  C. Mức độ 4

  19. Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu có thời hạn hiệu lực mấy năm kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền cấp mới? 20. Theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu của việc chuyển phát hồ sơ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích?

  A. Tiết kiệm chi phí thực hiện thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân; tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện thủ tục hành chính; bảo đảm vai trò của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích trong việc chuyển phát hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; sự phối hợp giữa doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích với tổ chức, cá nhân và cơ quan có thẩm quyền trong giải quyết thủ tục hành chính.

  B. Tổ chức, cá nhân có yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

  C. Cả 02 phương án trên.✅

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phân Tích Cơ Sở Dữ Liệu Cho Hệ Thống Quản Lý Thư Viện
 • Đề Tài Xây Dựng Cơ Sở Dữ Liệu Quản Lý Thư Viện
 • Soạn Bài Tìm Hiểu Chung Về Văn Bản Thuyết Minh (Chi Tiết)
 • Soạn Bài Tìm Hiểu Chung Về Văn Miêu Tả
 • Tìm Hiểu Về Bảo Hiểm Manulife Có Phải Đa Cấp Không?
 • Thi “tìm Hiểu Dịch Vụ Công Trực Tuyến”

  --- Bài mới hơn ---

 • Tìm Hiểu Bài Viết Về Dịch Vụ Công Trực Tuyến
 • Phiếu Dự Thi Tìm Hiểu Dịch Bệnh Covid
 • Docker Là Gì? Tìm Hiểu Thêm Kiến Thức Về Docker
 • Tìm Hiểu Cơ Bản Về Docker
 • Tìm Hiểu Về Quan Họ Bắc Ninh
 • UBND TP.Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  Cuộc thi hướng tới các mục tiêu: phổ biến rộng rãi cách thức sử dụng dịch vụ công trực tuyến của Thành phố (http://dichvucong.hanoi.gov/dich-vu-truc-tuyen), các dịch vụ thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến, mức độ sử dụng, lệ phí, phí, thời hạn giải quyết, hồ sơ giải quyết… nhằm giúp cho cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn Thành phố thấy được lợi ích, hiệu quả của Dịch vụ công trực tuyến mang lại, qua đó góp phần nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến và kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

  Đồng thời tìm ra các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến của Thành phố, tạo diễn đàn giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình triển khai và thực hiện dịch vụ công trực tuyến của Thành phố.

  Đối tượng tham gia cuộc thi “Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn thành phố Hà Nội là công dân Việt Nam từ đủ 12 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn TP.Hà Nội, trừ thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo, tổ giúp việc và những bộ phận cán bộ trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức cuộc thi.

  Nội dung thi gồm các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận tìm hiểu một số nội dung cơ bản về Dịch vụ công trực tuyến và một số TTHC trong lĩnh vực tư pháp, giáo dục và đào tạo, lao động, thương binh và xã hội được thực hiện trên Cổng dịch vụ công trực tuyến TP.Hà Nội tại https://dichvucong.hanoi.gov.vn/.

  Theo Kế hoạch, các Sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị Thành phố tổ chức triển khai cuộc thi đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị mình; lập hòm thư điện tử đển thu nhận bài dự thi (Thời gian nhận bài dự thi trước 17h ngày 6/9/2019); tập hợp bài thi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị mình gửi về hòm thư điện tử của Ban tổ chức cuộc thi Thành phố [email protected], với thời hạn nộp là trước 17h ngày 16/9/2019.

  UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức cuộc thi tại địa phương; lập hòm thư điện tử để thu nhập bài dự thi (Thời gian nhận bài dự thi trước 17h ngày 6/9/2019); tập hợp bài thi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên thuộc các cơ quan, đơn vị trường học có trụ sở đóng trên địa bàn và nhân dân cư trú tại địa phương; tổ chức chấm sơ khảo bài thi tại địa phương; tập hợp 100 bài thi xuất sắc gửi về hòm thư điện tử của Ban tổ chức cuộc thi Thành phố [email protected], thời hạn nộp bài thi là trước 17h ngày 16/9/2019.

  Dự kiến, lễ tổng kết và trao giải cuộc thi sẽ được tổ chức vào đầu tháng 11/2019. Cơ cấu giải thưởng cuộc thi gồm 65 giải cá nhân (3 giải Nhất, 7 giải Nhì, 20 giải Ba và 35 giải Khuyến khích); cùng 20 giải tập thể (3 giải Nhất, 7 giải Nhì và 10 giải Ba)./.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đáp Án Cuộc Thi Tìm Hiểu Dịch Vụ Công Trực Tuyến Năm 2022
 • Cuộc Thi “tìm Hiểu Dịch Vụ Công Trực Tuyến” Năm 2022: Sáng Kiến Hoàn Thiện Phần Mềm Hữu Ích
 • Soạn Bài Tìm Hiểu Đề Và Cách Làm Bài Văn Tự Sự Trang 47 Sgk Văn 6
 • Soạn Bài Tìm Hiểu Đề Và Cách Làm Bài Văn Tự Sự Trang 47 Sgk Ngữ Văn 6
 • Đáp Án Tìm Hiểu Về Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Và Dịch Vụ Công Trực Tuyến Bắc Giang 2022
 • Cuộc Thi “tìm Hiểu Dịch Vụ Công Trực Tuyến”

  --- Bài mới hơn ---

 • Đáp Án Thi Tìm Hiểu Lịch Sử Đảng
 • Review Sách Hiểu Về Trái Tim
 • Tiên Tri Số Phận Của Trái Đất Trong Tương Lai
 • Dự Báo Tương Lai Trái Đất Năm 2050 Khiến Con Người Rùng Mình
 • Phạm Nhân Trại Giam Gia Trung Mong Mỏi Ngày Về…
 • Bước 3. Đăng ký dự thi:

   Điền đầy đủ các thông tin được đánh dấu * trong phần đăng ký dự thi theo từng đối tượng cụ thể:

  Phần mềm sẽ hiển thị danh sách kết quả những lần thi “Trắc nghiệm” của người dự thi. Người dự thi tích vào ô tương ứng lần thi có kết quả tốt nhất, sau đó thực hiện bài thi Tự luận với các thao tác như Mục 2.1nêu trên. Lưu ý : Đối với người dự thi dưới 18 tuổi chưa có căn cước công dân hoặc chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc không có số điện thoại thì có thể điền số căn cước công dân hoặc chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc số điện thoại của người thân của mình (bố, mẹ).

   Sau khi điền đầy đủ, chính xác thông tin, người dự thi ấn nút “Đăng ký“:
   Hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Đăng ký thành công” khi điến đầy đủ thông tin đăng ký theo quy định.

   Người dự thi ấn nút “Bắt đầu làm bài” để bắt đầu thực hiện phần thi, nếu người dự thi không ấn nút, hệ thống sẽ tự động bắt đầu phần thi và tính giờ sau 30 giây:

   Phần thi trắc nghiệm gồm 40 câu, thời gian tối đa để hoàn thành phần thi này là 60 phút. Người dự thi tích vào ô có đáp án mà mình cho là đúng; Phần bên phải màn hình sẽ hiển thị: Thông tin người dự thi; Thời gian còn lại của phần thi; Câu hỏi chưa trả lời (hiển thị màu đen), Câu hỏi đã trả lời (hiển thị màu xanh) – Người dự thi có thể ấn vào số câu hỏi bên phải để chuyển nhanh đến câu đó;

   Người dự thi nên nộp bài thi sớm vì trong trường hợp có cùng điểm số, người dự thi có thời gian hoàn thành phần thi sớm hơn sẽ được được xếp hạng cao hơn.
   Sau khi “Nộp bài”, hệ thống phần mềm sẽ tự động chấm điểm phần thi trắc nghiệm của người dự thi và hiển thị “Kết quả phần thi trắc nghiệm” gồm: Số điểm bài thi; Thời gian làm bài; Những câu trả lời đúng, những câu trả lời sai và không trả lời.

   Người dự thi có thể thực hiện phần thi “Trắc nghiệm” nhiều lần.

   Cách thức dự thi phần thi Tự luận:Sau khi hoàn thành phần thi Trắc nghiệm, người dự thi có thể dự thi Tự luận ngay hoặc dự thi tự luận sau (Nộp bài thi Tự luận trước 17h00 ngày 16/9/2019).

  Người dự thi chỉ được thực hiện phần thi “Tự luận” 1 lần duy nhất. Sau khi nộp bài thi tự luận, tài khoản người thi sẽ bị khóa và không thể thực hiện lại các phần thi.

  Sau khi ấn nút ” PHẦN THI TỰ LUẬN (Nộp bài ngay)” phần mềm sẽ chuyển đến trang dự thi tự luận. Tại đây có 02 cách để thực hiện bài thi tự luận:

  Đính kèm file trả lời câu hỏi tự luận:

  Người dự thi chuẩn bị trước file điện tử trả lời câu hỏi tự luận thực hiện lần lượt các thao tác: Chọn tệp è Chọn file điện tử trả lời câu hỏi tự luận è Open è Nộp bài.

  Soạn thảo trả lời câu hỏi tự luận:

  Người dự thi thực hiện lần lượt các thao tác: Chọn tab “Soạn thảoèTrả lời câu hỏi tự luận trong phần soạn thảo bài thi è Ấn nút “Nộp bài” sau khi hoàn thành phần thi, Hệ thống sẽ hiển thị thông báo khi nộp thành công.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đáp Án Trắc Nghiệm Chuẩn Dịch Vụ Công 2022
 • Nâng Cao Chất Lượng, Hiệu Quả Dịch Vụ Công Trực Tuyến Và Dịch Vụ Bưu Chính Công Ích
 • Cuộc Sống Mỹ : Tìm Hiểu Về Nhà Và Mua Nhà Ở Mỹ ?
 • Cuộc Sống Người Việt Tại Mỹ Sung Sướng Hay Đau Khổ?
 • Cuộc Sống Ở Mỹ Bắt Đầu Như Thế Nào? Khi Cơ Hội Đi Mỹ Ngày Càng Hẹp
 • Hướng Dẫn Thi Tìm Hiểu Dịch Vụ Công Trực Tuyến

  --- Bài mới hơn ---

 • Dịch Vụ Công Trực Tuyến Là Gì? Tìm Hiểu Từ A
 • Kế Hoạch: Tổ Chức Cuộc Thi “tìm Hiểu Dịch Vụ Công Trực Tuyến” Trên Địa Bàn Thành Phố Hà Nôi
 • Cán Bộ Giáo Viên Và Nhân Viên Nhà Trường Tham Gia Làm Bài Thi “tìm Hiểu Dịch Vụ Công Trực Tuyến”
 • Thi Tìm Hiểu Về Dịch Vụ Công Trực Tuyến Mức Độ 3, Mức Độ 4
 • Cuộc Thi Tìm Hiểu Dịch Vụ Công Trực Tuyến Mức Độ 3, Mức 4
 • Dịch vụ công trực tuyến và một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp, giáo dục và đào tạo, lao động, thương binh và xã hội được thực hiện trên cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Hà Nội

  Giao diện gồm có 4 mục:

  + Phần thi trắc nghiệm: gồm 40 câu, mỗi câu 01 điểm. Người dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm theo phần mềm bộ câu hỏi được thiết kế sắn với thời gian tối đa là 60 phút. Phần thi trắc nghiệm được phần mềm chấm điểm tự động, kết quả phần thi trắc nghiệm được hiển thị ngay sau khi người dự thi hoàn thành phần thi gồm: Tổng điểm thi trắc nghiệm và thời gian hoàn thành phần thi.

  + Phần thi tự luận: gồm 1 câu, 20 điểm. Người dự thi trả lời 01 câu hỏi tự luận bằng hình thức bài viết không quá 1.500 từ.

  Ngay sau khi hoàn thành phần thi trắc nghiệm và phần thi tự luận hoặc gửi phần thi tự luận sau nhưng phải Thời gian gửi bài tự luận: trước thời gian 17 giờ 00 phút ngày 16/9/2019 (Người dự thi có thể soạn thảo trực tiếp câu trả lời trên phần mềm cuộc thi hoặc đính kèm bài dự thi được chuẩn bị sẵn dưới hình thức file điện tử theo các định dạng sau: .doc, .docx, .pdf, .jpeg).

  http://timhieudichvucong.hanoi.gov.vn/ và được kết nối trên trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của thành phố Hà Nội ( http://pbgdpl.hanoi.gov.vn ), cổng thông tin điện tử UBND thành phố Hà Nội, Báo điện tử Báo Kinh tế và Đô thị, Báo Pháp luật và Xã hội.

  Lưu ý: Đối với người dự thi dưới 18 tuổi chưa có căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc không có số điện thoại thì có thể điền số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc số điện thoại của người thân của mình (bố, mẹ).

  – Thời điểm kết thúc nhận bài thi trên hệ thống: Trước 17 giờ, ngày 16/9/2019.

  HD SD chúng tôi

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Triển Khai Cuộc Thi “tìm Hiểu Dịch Vụ Công Trực Tuyến”
 • Triển Khai Cuộc Thi Tìm Hiểu Dịch Vụ Công Trực Tuyến Năm 2022
 • Thể Lệ Cuộc Thi: Tìm Hiểu Dịch Vụ Công Trực Tuyến
 • Triển Khai Cuộc Thi Trực Tuyến “tìm Hiểu Về Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Và Dịch Vụ Công Trực Tuyến” Tỉnh Bắc Giang Năm 2022
 • Lai Châu Thi “tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp Cải Cách Hành Chính”
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • CẦM ĐỒ TẠI F88
  15 PHÚT DUYỆT
  NHẬN TIỀN NGAY

  VAY TIỀN NHANH
  LÊN ĐẾN 10 TRIỆU
  CHỈ CẦN CMND

  ×