Để Phân Biệt Phenol Và Anilin Có Thể Dùng(1) Dung Dịch Naoh (2) Dung Dịch Hcl (3) Dung Dịch Nacl

--- Bài mới hơn ---

 • Cách Kiểm Tra Airpod Chính Hãng Và Phân Biệt Airpods Fake
 • So Sánh Bộ Nhớ Trong Và Bộ Nhớ Ngoài, Về Dung Lượng Và Tốc Độ Xử Lý ?
 • Phân Biệt Be Going To Với Will Và Be V
 • Will/shall, Be Going To Và Hiện Tại Tiếp Diễn Nói Về Tương Lai
 • Bài Tập Về Will Và Be Going To Có Đáp Án ” Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản Thông Dụng
  • Câu hỏi:

   Để phân biệt phenol và anilin có thể dùng

   (1) Dung dịch NaOH (2) Dung dịch HCl

   (3) Dung dịch NaCl (4) giấy quì tím

   (dd, NaOHrightarrow C_{6}H_{5}ONa, (tan))

   (dd, HClrightarrow C_{6}H_{5}NH_{3}Cl,)

   Video hướng dẫn giải chi tiết:

  Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

  CÂU HỎI KHÁC

  • Tính bazơ của các amin đều mạnh hơn NH3.
  • Để phân biệt phenol và anilin có thể dùng(1) Dung dịch NaOH (2) Dung dịch HCl (3) Dung dịch NaCl
  • Benzen không làm mất màu nước brom, nhưng anilin làm mất màu dễ dàng nước brom và tạo kết tủa trắng
  • Ancol và amin nào sau đây cùng bậc?
  • Trong số các chất : C3H8, C3H7Cl, C3H8O, C3H9N. Chất nào có nhiều đồng phân cấu tạo nhất ?
  • Cho các chất sau : etilen, axetilen, phenol (C6H5OH), buta-1,3-đien, toluene, anilin.
  • Cho 3 chất lỏng benzen, anilin, stiren, đựng riêng biệt trong 3 lọ mất nhãn. Thuốc thử để phân biệt 3 lọ trên là
  • Cho axit cacboxylic X phản ứng với chất Y thu được một muối có công thức phân tử C3H9O2N
  • Cho 5,9 gam amin đơn chức X tác dụng vừa đủ với dd HCl, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dd Y.
  • Hỗn hợp M gồm một anken và hai amin no, đơn chức, mạch hở X và Y là đồng đẳng kế tiếp (MX < MY).
  • Đốt cháy amin đơn chức no A bằng oxi vừa đủ được hỗn hợp X gồm CO2, hơi nước và N2. Biết (d_{x/H_{2}}=12,875).
  • Cho 26,55 gam một amin no đơn chức tác dụng với dung dịch FeCl3 dư thu được 16,05 gam kết tủa .
  • Cho chất hữu cơ X có công thức phân tử C2H8O3N2 tác dụng với dung dịch NaOH, thu được chất hữu cơ
  • Trung hòa 8,88 gam một amin (bậc một, mạch cacbon không phân nhánh) bằng axit HCl, tạo ra 17,64 gam muối.
  • Cho 1,52 gam hỗn hợp X gồm 2 amin đơn chức, có số mol bằng nhau, phản ứng hoàn toàn với dd HCl dư
  • Đốt cháy 0,1 mol amin bậc một A bằng oxi vừa đủ.
  • Đốt cháy hoàn toàn 5,35 gam amin A là đồng đẳng của anilin cần dùng 10,36 lít O2 (đkc). A có CTPT là:
  • Cho hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ có cùng công thức phân tử C2H7NO2 tác dụng vừa đủ với dd NaOH
  • Phần trăm khối lượng N trong phân tử anilin bằng
  • Đi từ 300 gam benzen có thể điều chế được bao nhiêu gam anilin? Cho hiệu suất toàn bộ quá trình điều chế là 78%.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Dây Cao Su Cao Cấp Cho Apple Watch Giá Rẻ
 • Apple Watch Hàng Dựng Tràn Về Việt Nam
 • Apple Watch Series 6 Hay Apple Watch Se Đâu Sẽ Là Lựa Chọn Hợp Lý?
 • Phân Biệt Apple Watch Series 6 Và Apple Watch Se
 • Apple Watch Series 5 Rep 1:1 Giá Rẻ Nhấ Lỗi 1 Đổi 1
 • Nhận Biết Các Chất Hữu Cơ Rượu Etylic , Axit Axetic , Benzen,phenol

  --- Bài mới hơn ---

 • Để Phân Biệt Co2 Và So2 Chỉ Cần Dùng Thuốc Thử Là Gì ?
 • Phân Biệt Bệnh Trĩ Và Sa Trực Tràng
 • Cách Nhận Biết Các Loại Vải Sợi Dùng Trong Ngành May Mặc
 • Vải Cotton Là Gì Và Cách Nhận Biết, Phân Biệt Xơ, Vải Cotton
 • Cách Phân Biệt Tôm Sạch Với Tôm Được ‘tiêm Hóa Chất’
  • C1: Trong 800ml dung dịch NaOH có 8g NaOH

   a, Tính nồng độ mol của dung dịch NaOH

   b, Phải thêm bao nhiêu ml nước vào 200g dung dịch NaOH để có dung dịch NaOH 0,1M

   C2: Hòa tan hoàn toàn 3,15g hỗn hợp gồm Mg và Al cần 300ml dung dịch HCl 1M, sau phản ứng thu được V lít khí đktc và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thì thu được m gam muối khan. Tính m và V

   C3: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Mg và Fe bằng dung dịch HCl dư, sau phản ứng thu được 560ml khí đktc và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thì thu được 2,855g muối khan. Tính m

   C4: Hòa tan hoàn toàn 1,45g hỗn hợp 3 kim loại Zn, Mg, Fe vào dung dịch HCl dư thu được 0,896 lít H2 ( đktc ). Cô cạn dung dịch ta được m gam muối khan. Giá trị của m là

   C5: Hòa tan hoàn toàn 33,1g hỗn hợp Mg, Fe, Zn vào trong dung dịch H2SO4 loãng dư thấy có 13,44 lít khí thoát ra ( ở đktc ) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

   C6: Hòa tan hoàn toàn 33,2g hỗn hợp gồm Fe2O3, MgO, ZnO trong 500ml axit H2SO4 0,1M ( vừa đủ ). Sau phản ứng, hỗn hợp muối sunfat khan thu được khi cô cạn dung dịch có khối lượng là ?

   C7: Cho 31,5g hỗn hợp Mg, Zn tác dụng hết với 300g dung dịch H2SO4 loãng thu được 17,92 lít khí ( đktc )

   a, Tính khối lượng mỗi kim loại và nồng độ % H2SO4

   b, Tính nồng độ mol H2SO4 (D=0,5g/ml)

  • Đốt cháy hoàn toàn 2,709 gam một đơn chất R trong oxi rồi cho toàn bộ sản phẩm tạo thành hấp thụ hết vào 100 ml dung dịch NaOH 25% (có d = 1,28 g/ml), được dung dịch A trong đó nồng độ NaOH giảm đi 4% và có khả năng hấp thụ tối đa 17,92 lít khí CO 2 (đktc) . Hãy xác định đơn chất R đã được đốt cháy

  • Trộn X với Y theo tỉ lệ thể tích 1 : 3 được dung dịch P. Cho 20 ml dung dịch P tác dụng với lượng dư dung dịch NaHCO 3 thu được 784 ml khí

   Trộn X với Y theo tỉ lệ thể tích 3 : 1 được dung dịch Q. Cho 20 ml dung dịch Q tác dụng với lượng dư dung dịch Ba(NO 3) 2 được 1,165 gam kết tủa

   2 : Hỏi phải trộn hai dung dịch P và Q theo tỉ lệ thể tích như thế nào để được dung dịch Z. Biết rằng 10 ml dung dịch Z khi phản ứng với lượng dư NaHCO 3 làm giải phóng 336 ml khí. Các khí trong bài toán đều ở đktc

  • Hỗn hợp A gồm (Zn và Fe)

   Lấy 1/3 hỗn hợp A cho vào 200 ml dung dịch HCl C M, phản ứng xong cô cạn được 3,265 gam rắn

   Lấy 2/3 hỗn hợp A cho vào 200 ml dung dịch HCl C M, phản ứng xong thu được 3,896 lit H 2 (đktc). Cô cạn dung dịch thu được 5,82 gam rắn

   Tìm khối lượng chất A ? Nồng độ mol dung dịch HCl và phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp A

  • Lấy 9,05 gam một mẫu hidroxit kim loại kiềm A đã bị CO 2 tác dụng một phần tạo thành muối cacbonat trung hoà, hoà tan vào nước thu được dung dịch X. Cho dung dịch X tham gia phản ứng với dung dịch HCl 0,2M thì được dung dịch Y

   Dung dịch Y phản ứng vừa hết với 100 ml dung dịch AgNO 3 2M. Còn nếu cho vào dung dịch Y một lượng bột Fe dư thì thu được 0,56 lít khí H 2 (đktc)

   Mặt khác, nếu cho một lượng thừa Ca(OH) 2 vào dung dịch X thì thu được 2,5 gam kết tủa trắng

   1. Xác định kim loại kiềm nói trên

   2. Tính % khối lượng NaOH đã bị CO 2 tác dụng

   3. Tính thể tích dung dịch HCl đã dùng

  • có 3 lọ không nhãn đựng 3 dung dịch không màu: hồ tinh bột, glucozơ, saccarozo

   hãy nêu cách nhận biết các chất trên bằng phương pháp hóa học

  • ai giai jup vs

   Một muối kkép A thường có công thức phân tữ là (NH4)2SO4,FEx(SO4)y ,…,24H20.HÃY VIẾT VÁC PTHH

   ý1 Hòa tanmuối A vào nc sau dó td vs bacl2 du

   ý2 Hòa tan muối A vao nc sau đó cho td vs đ ba(oh)2 dư,đun nóng thu dc ket tủa vàkhí C . Lấy kết tủa B nung nóng trong kk tới kl ko đổi thu dc rắn D .cho tất cả C hâp thụ vao h2s04 dư .trung hòa bang naoh’

   lần dầu tham gia ai giải júp vs

  • Hoà tan 10 gam CaCO3 vào 114,1 gam HCl 8%. a. Viết phương trình phản ứng xãy ra. b. Tính nồng độ phần trăm các chất thu được sau phản ứng.

  • Cho 100ml dd AgNO3 0,2M tác dụng với dd BaCl2 để tạo ra dd X và kết tủa Y

   b, tính khối lượng kết của Y

   c,Dd X tác dụng vừa đủ với a(g) dd H2SO4 để tạo ra kết tủa Z.Tính giá trị của a và khối lượng kết tủa Z

  • Câu 3: Số lượng tử từ (ml) là số lượng tử:

   A. Quy định hình dáng của một orbital. B. Chỉ nhận giá trị 1.

   C. Có thể nhận các giá trị từ 0 đến l + 1. D. Tất cả các câu trên đều sai.

   Câu 4: Bộ số lượng tử nào sau đây (xếp theo thứ tự n, l, ml, ms) là không cho phép đối với điện tử trong nguyên tử nhiều điện tử ?

   A. 3, -2, 2, +1/2. B. 2, 1, -1, -1/2. C. 3, 0, 0, -1/2. D. 4, 3, -3, +1/2.

   Câu 5: Bộ số lượng tử nào sau đây có thể tồn tại đối với điện tử trong nguyên tử nhiều điện tử ?

   A. n = 4; l= 2; ml = -2; ms = -1/2. B. n = 2; l= 2; ml = -1; ms = -1/2.

   C. n = 3; l= 2; ml = 3; ms = +1/2. D. n = 4; l= 0; ml = 1; ms = -1/2.

   Câu 6: Bộ số lượng tử nào sau đây có thể dùng để mô tả trạng thái của electron trong nguyên tử nhiều điện tử ?

   A. n = 0; l= 0; ml = 0; ms = +1/2. B. n = 2; l= 1; ml = 2; ms = -1/2.

   C. n = 1; l= 1; ml = 0; ms = +1/2. D. n = 3; l= 2; ml = -2; ms = +1/2.

   Câu 7: Bộ số lượng tử nào sau đây không cho phép đối với electron trong nguyên tử nhiều điện tử ?

   A. n = 1; l= 0; ml = -1; ms = +1/2. B. n = 2; l= 1; ml = -1; ms = -1/2.

   C. n = 4; l= 2; ml = 0; ms = +1/2. D. n = 3; l= 2; ml = 2; ms = +1/2.

  • Một hỗn hợp X gồm kim loại M (có hóa trị 2 và 3) và oxit MxOy . Khối lượng của X là 80,8g . Hòa tan hết X bởi dd HCl thu được 4,48 lít H2 (đktc) , còn nếu hòa tan dd X bởi HNO3 thu được 6,72 lít NO (đktc) . Biết rằng trong X có 1chất có số mol gấp 1,5 lần số mol chất kia . Xác định các chất trong X

  • cho 5,5g CuO tác dụng vừa đủ với dd H 2SO 4(đặc):

   a) Viết PT hóa học

   b)Tính khối lượng CuSo 4 thu được sau pư

   c)Tính thế tích H 2 O thu được

   chất nào dư và dư bao nhiêu gam?

  • Ngta dùng khí CO dư ở nhiệt độ cao để khử hoàn toàn 53,5g hh X chứa CuO, Fe2O3, PbO, FeO thu được hh kim loại Y và hh khí Z. Cho Z tác dụng hết với dd Ca(OH)2 dư, phản ứng xong ngta thu được 60g kết tủa trắnga) Viết PTHH của các pứb) Xác định khối lượng của hh kim loại Y

  • Đun nóng hỗn hợp Fe,S (không có không khí ) thu được chất rắn A. Hòa tan bằng axit HCl dư thoát ra 6,72dm^3 khí D (đktc)và còn nhận được dung dịch B cùng chất rắn E. Cho khí D đi chậm qua dung dịch CuSO4 tách ra 19,2 g kết tủa

   a)Viết phương trình hóa học

   b)Tính khối lượng riêng phần Fe,S ban đầu biết E nặng 3.2 (g)

  • Ai giải đc đầy đủ mk tặng thẻ cào 20k nha!

  • Câu 8

   Sau khi làm thí nghiệm, có những khí thải độc hại riêng biệt sau: H2S, HCl, SO

   2 .Có thể sục mỗi khí trên vào nước vôi trong dư để khử độc được không?

   Hãy giải thích và viết các phương trình hóa học.

   Câu 9

   1. Viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra khi:

   a) Điện phân Al2O3 nóng chảy trong bể điện phân.

   b) Khí CO khử Fe2O3 trong lò cao.

   c) Sản xuất H2SO4 từ lưu huỳnh.

   2. Có hỗn hợp gồm CaCO3, CaO, Al. Để xác định phần trăm khối lượng của hỗn hợp,

   người ta cho 10 gam hỗn hợp phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl dư. Dẫn toàn bộ khí

   thu được sau phản ứng qua bình đựng nước vôi trong dư thì thu 1 gam kết tủa và còn lại

   0,672 lit khí không màu ở đktc.

   a) Viết các phương trình hóa học xảy ra.

   b) Tính phần trăm khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu.

   (Al = 27, Ca = 40, C = 12, O = 16, H = 1)

  • Hòa tan hết 20,0 g hỗn hợp M gồm 2 muối gốc CO3 của 2 kim loại A và B có công thức là A2CO3 và BCO3 bằng đ HCL dư.Sau phản ứng thu được dd X và 4,48 lít khí CO2 (đktc). Tính khối lượng muối khan thu được sau khi làm khô cạn dd muối?

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nhận Biết Benzen, Rượu Etylic , Axit Axetic , H2O
 • Sự Khác Biệt Giữa Prize, Award, Reward, Bonus Trong Tiếng Anh
 • Cách Phân Biệt Củ Đinh Lăng Thật Giả Đơn Giản
 • Cách Phân Biệt Hoa Sen Và Sen Quỳ Đơn Giản
 • Phân Biệt Visa Và Passport Bạn Có Biết ?
 • Cách Để Nhận Biết Mang Thai

  --- Bài mới hơn ---

 • Chia Sẻ Kinh Nghiệm Dấu Hiệu Nhận Biết Mang Thai Bé Trai Các Mẹ Có Thể Tham Khảo
 • 10 Dấu Hiệu Nhận Biết Mang Thai Bé Trai Hay Bé Gái Chính Xác
 • Dấu Hiệu Giúp Xác Định Mang Thai Bé Trai Hay Bé Gái Cực Chuẩn
 • Dấu Hiệu Nhận Biết Mang Thai Trai Hay Gái Không Cần Siêu Âm
 • Cách Nhận Biết Có Thai Bằng Que Thử Đúng Cách
 • Ba mẹ đang mong ngóng chào đón con yêu, một thành viên mới trong gia đình mình, vậy làm sao để nhận biết được liệu mình đã có thai hay chưa? Các cặp vợ chồng cũng thường có nhiều thắc mắc như đâu là những dấu hiệu có thai hay quan hệ mấy ngày thì biết có bầu?

  Chính vì vậy, để có được những kiến thức bổ ích về dấu hiệu mang bầu, dấu hiệu thụ thai thành công cũng như những kiến thức về các biện pháp an toàn trong quan hệ của các cặp vợ chồng, mời các bạn cùng đồng hành với POH trong bài viết sau đây:

  Dấu hiệu có thai sớm trong 1 tháng đầu

  Những dấu hiệu có thai sớm trong 1 tháng đầu có thể được nhận biết một cách dễ dàng thông qua việc người mẹ chú ý và quan sát những thay đổi ở cả cơ thể và tâm lý trong quá trình mang thai, đặc biệt là sau 7 ngày và sau 2 tuần có thai.

  Dấu hiệu nhận biết có thai sau 7 ngày

  Mẹ bầu có thể nhận biết những dấu hiệu thụ thai sớm nhất sau 7 ngày thông qua những thay đổi của cơ thể. Một trong số những biểu hiện phổ biến mà bạn có thể nhận thấy bao gồm: Cơ thể mệt mỏi, uể oải, chị em có cảm giác lười biếng không muốn hoạt động và làm việc.

  Đồng thời lúc này, biểu hiện buồn ngủ thường xuyên là hoàn toàn phổ biến ở nhiều chị em. Triệu chứng cảm thấy nóng hơn, cơ thể xuất hiện mụn hay rôm sảy cũng chính là biểu hiện mang thai sau một tuần.

  Lúc này, chị em cũng cảm nhận được vòng một bị căng tức, ngứa và đang ngày càng nảy nở hơn, núm vú cũng đổi màu đậm hơn.

  Không chỉ vậy, cảm giác đau bụng dưới hoặc đau lưng giống như đến kỳ kinh nguyệt cũng xuất hiện. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến mẹ bầu mệt mỏi trong thai kỳ. Một số mẹ cũng bị đầy hơi và táo bón sau khi thụ thai một tuần.

  Những hiện tượng này sẽ còn tiếp tục kéo dài đến những tuần tiếp theo của thai kỳ. Cũng giống như đến kỳ kinh nguyệt, một số mẹ sẽ nhận thấy âm đạo ra máu, nhưng chỉ với số lượng ít hoặc rất ít.

  Nhiều mẹ cũng thấy dịch âm đạo của mình tiết ra nhiều hơn bình thường. Đây là những dấu hiệu trứng gặp tinh trùng phổ biến cho thấy mẹ đã mang thai nên các mẹ không cần phải quá lo lắng.

  Đi kèm với những dấu hiệu mang thai trên là hiện tượng mẹ đi tiểu nhiều lần, và thường xuyên hơn khi mới có thai, đặc biệt là vào ban đêm. S

  ự thay đổi khẩu vị ăn uống, cảm giác thèm ăn đồ lạ, hay mũi ngày càng nhạy cảm hơn với các mùi và những biểu hiện đầu tiên của cơn ốm nghén như buồn nôn, nôn ói bắt đầu xuất hiện.

  Dấu hiệu có thai sau 2 tuần

  Tương tự như những dấu hiệu có thai sau 1 tuần, mẹ bầu cũng có thể dựa vào những thay đổi của cơ thể để nhận biết những dấu hiệu có thai sau 10 ngày.

  Do những triệu chứng có thai có thể xuất hiện sớm ngay từ tuần đầu tiên sau khi thụ thai thành công, nên những biểu hiện có thai này vẫn tiếp tục kéo dài vào những tuần tiếp theo của thai kỳ.

  Chính vì vậy mà, một số dấu hiệu có thai sau 2 tuần là hoàn toàn giống với những biểu hiện có thai ở tuần thứ nhất.

  Những dấu hiệu này bao gồm bầu ngực có sự thay đổi kích thước, trở nên căng và nhạy cảm hơn; mẹ đi tiểu nhiều lần và thường xuyên hơn, nhất là vào ban đêm; dịch âm đạo tiết ra nhiều; và xuất hiện triệu chứng buồn nôn của giai đoạn tiền ốm nghén.

  Cơ thể mệt mỏi, thân nhiệt thay đổi thất thường, mẹ nhận thấy những cơn đau đầu, chóng mặt, thậm chí là ngất xỉu cũng chính là những biểu hiện có thai sau hai tuần phổ biến.

  Ngoài ra, một số các dấu hiệu có thai sau 2 tuần khác là hiện tượng chậm kinh nguyệt, âm đạo biến đổi màu, trở nên sậm hơn hoặc xuất hiện máu báo thai.

  Sau hai tuần, chị em cũng có thể sử dụng các dụng cụ thử thai như que thử thai hay bút thử thai để biết được kết quả chính xác nhất.

  Mẹ bầu cũng chú ý không phải tất cả những dấu hiệu có thai đều xuất hiện ở mỗi mẹ. Có những mẹ sẽ chỉ có một vài biểu hiện trong số những biểu hiện có thai phổ biến đã nêu rõ trong bài viết.

  Đồng thời, việc không có những dấu hiệu trên cũng có thể là biểu hiện trứng không được thụ tinh, điều này chứng tỏ mẹ vẫn chưa có thai. Chính vì vậy, mẹ vẫn nên tiếp tục theo dõi những thay đổi ở cơ thể mình.

  Sau 4 tuần, những biểu hiện có thai sẽ trở nên rõ ràng và dễ nhận biết hơn. Vậy nên mẹ có thể dựa vào những dấu hiệu có thai sau 1 tháng để biết kết quả chính xác nhất.

  Trong thời gian này, nhiều mẹ có thắc mắc thai tuần 2 siêu âm có thấy hay không hay có thai 1 tháng bụng đã to chưa?

  Các phương pháp thử thai

  Hiện nay, một số các phương pháp thử thai phổ biến được các mẹ áp dụng nhiều nhất để biết kêt quả mang thai sớm và chính xác nhất là dùng que thử thai và bút thử thai.

  Que thử thai

  Que thử thai là dụng cụ thử thai đơn giản và nhanh nhất mà các mẹ có thể sử dụng để xác định mình có thai hay không.

  Đây là dụng cụ nhằm phát hiện nồng độ hCG (Human Chorionic Gonadotropin – hormone do nhau thai tiết ra) trong nước tiểu. Nồng độ hCG trong nước tiểu sẽ tăng mạnh khi trứng đã được thụ tinh thành công, hay khi người mẹ đã có thai.

  Trước khi sử dụng, các mẹ cần phải tìm hiểu và lựa chọn cho mình loại que thử thai có chất lượng tốt vì hiện nay trên thị trường có rất nhiều các loại que thử thai khác nhau.

  Trong đó, que thử thai điện tử là loại que thử rất được các chị em ưu chuộng vì rất dễ sử dụng và có độ chính xác rất cao.

  Đồng thời việc đọc kỹ cách dùng que thử thai trước khi sử dụng là vô cùng quan trọng vì việc biết cách dùng que thử thai chính xác nhất mới giúp các mẹ sử dụng đúng cách để có kết quả đúng. Trên que thử thai có một vạch làm chuẩn.

  Khi kiểm tra xong mà kết quả cho thấy que thử thai 1 vạch đậm, điều này đồng nghĩa với việc bạn không có thai, hoặc lượng hormone chưa đủ để cho ra kết quả trên que thử thai. Trái lại, que thử thai hai vạch đậm cho thấy bạn đã có thai.

  Bút thử thai

  Cũng giống như que thử thai, bút thử thai có tác dụng tương tự là phát hiện nồng độ hCG có trong nước tiểu.

  Đặc điểm của bút thử thai là có phủ một lớp kháng thể kháng hCG ở phần hiển thị kết quả, nhờ vậy mà phản ứng của kháng nguyên và kháng thể có thể diễn ra.

  Nếu nước tiểu của bạn có hCG_dấu hiệu có thai chảy vào vùng có kháng thể kháng nguyên hCG, lúc này sẽ xảy ra phản ứng và hiện màu chỉ thị giống với mẫu đối chứng. Do đó mà kết quả của bút thử thai có độ chính xác rất cao.

  Trước khi sử dụng, các mẹ cũng nên tìm hiểu về các loại bút thử thai khác nhau, cách sử dụng bút thử thai hay bút thử thai dùng được mấy lần để có cái nhìn tổng quan về bút thử thai và cách sử dụng đem lại kết quả chính xác nhất.

  Trường hợp dấu hiệu có thai không xuất hiện

  Ngoài việc nhận biết mang thai thông qua những triệu chứng phổ biến trong thai kỳ như: ngực đau tức, buồn nôn, mệt mỏi, đi tiểu nhiều lần, trễ kinh … hay bằng cách sử dụng que thử thai và bút thử thai, thì cũng có những mẹ đã có thai mà không gặp phải những triệu chứng trên.

  Việc có thai mà không xuất hiện những biểu hiện trên là điều hoàn toàn bình thường và xảy ra ở khá nhiều mẹ trong thai kỳ vì cơ thể mỗi người lại có những phản ứng không giống nhau trong quá trình mang thai.

  Trường hợp vừa mới thụ thai

  Khi trứng và tinh trùng vừa mới được thụ thai thì việc xuất hiện các dấu hiệu mang thai phổ biến là rất khó xảy ra. Do đó, các mẹ nên tiếp tục theo dõi biểu hiện cơ thể vào các tuần tiếp theo để biết kết quả chính xác nhất.

  Dấu hiệu có thai xuất hiện muộn

  Dấu hiệu có thai sớm không phải xuất hiện đối với tất cả các mẹ bầu. Do đó, trường hợp một số mẹ không thấy có sự thay đổi gì về trạng thái cơ thể và tình trạng sức khỏe là hoàn toàn bình thường.

  Nghiên cứu và thực tiễn cũng cho thấy những mẹ phải tiếp xúc với khói thuốc lá thường xuyên sẽ khiến triệu chứng mang thai xuất hiện muộn hơn so với bình thường.

  Cũng giống như trường hợp vừa mới thụ thai, những mẹ gặp phải trường hợp này cũng nên tiếp tục theo dõi trong các tuần tiếp theo.

  Dấu hiệu có thai mờ nhạt và nhanh biến mất

  Trong những tuần đầu tiên của thai kỳ, có những mẹ đã sớm thấy xuất hiện những triệu chứng có thai phổ biến, nhưng những biểu hiện này chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian ngắn với dấu hiệu rất mờ nhạt khiến các mẹ không để ý và cứ nghĩ mình không hề có thai.

  Cho đến khi dùng que thử thai hay thăm khám bác sỹ để thực hiện siêu âm, mẹ mới biết kết quả chính xác là mình mang thai.

  Chính vì vậy, khi không thấy xuất hiện những dấu hiệu mang thai, mẹ cũng không cần phải lo lắng, miễn là tình trạng sức khỏe vẫn duy trì tốt là được.

  Cảnh báo dấu hiệu sảy thai

  Việc mang thai mà không nhận thấy bất cứ dấu hiệu nào hoặc thậm chí có ý thức được một số các dấu hiệu trong thai kỳ nhưng những dấu hiệu này lại xuất hiện rồi biến mất một cách đột ngột kèm theo cơn đau bụng dữ dội có thể cảnh báo trường hợp mẹ đã sảy thai mà không hay biết.

  Tuy nhiên cũng có những trường hợp mẹ bị sảy thai mà không hề có dấu hiệu gì. Do đó, mẹ bầu nên lưu ý để sớm có kế hoạch thăm khám, kiểm tra để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và con yêu.

  Không bị ốm nghén thai kỳ

  Thật may mắn cho những mẹ đã có thai, con yêu được khỏe mạnh mà mẹ không phải trải qua thời kỳ ốm nghén, buồn nôn, nôn ói, và mất khẩu vị ăn uống trong thai kỳ. Việc có thai mà không bị ốm nghén trong thai kỳ là một tin vui cho các chị em.

  Lúc này, cơ thể mẹ hoàn toàn khỏe mạnh, tinh thần vui vẻ lạc quan, mẹ có thể thoải mái và ăn uống một cách ngon miệng.

  Hội chứng buồng trứng đa nang

  Có thai mà không thấy những dấu hiệu khác thường trong thai kỳ cũng cảnh báo khả năng mẹ mắc phải hội chứng buồng trứng đa nang là rất cao.

  Khi đó, mẹ bầu sẽ không có biểu hiện có thai hoặc dấu hiệu mang thai không rõ rệt như các chị em khác.

  Mang thai giả và những điều cần biết

  Nhiều chị em gặp phải tình trạng mang thai giả hay con có một tên gọi khác là mang thai tưởng tượng.

  Thuật ngữ mang thai giả dùng để chỉ những dấu hiệu thay đổi bất thường của cơ thể , trong đó người mang thai có những dấu hiệu, các thay đổi về cân bằng nội tiết tố giống như người đang mang thai thật nhưng lại không hề có hiện tượng thụ thai và hình thành bào thai.

  Hiện tượng mang thai giả xảy xa ở khá nhiều phụ nữ đặc biệt đối với những người hiếm muộn hay có khao khát, mong muốn có con rất lớn.

  Dấu hiệu mang thai giả

  Những chị em gặp phải hiện tượng mang thai giả cũng gặp phải những triệu chứng phổ biến tương tự như người mang thai thật trong thai kỳ. Những triệu chứng này bao gồm:

  Kích thước ngực thay đổi

  Bạn có thể nhận thấy ngực mình to hơn bình thường và có xuất hiện một lượng sữa non tương đối ít. Điều này là do rối loạn nội tiết tố ở mức độ nhẹ gây ra.

  Tăng cân

  Lúc này mẹ có thể nhận thấy cân nặng của mình có tăng lên một ít, làm nhiều mẹ lầm tưởng con yêu đang lớn dần lên trong bụng mẹ.

  Rối loạn kinh nguyệt

  Hiện tượng chậm kinh hay kinh nguyệt không đều có thể khiến chị em nghĩ mình có thai. Tuy nhiên nguyên nhân của vấn đề này lại là do yếu tố tâm lý ảnh hưởng trực tiếp đến việc sản sinh hormone trong cơ thể.

  Khi bạn luôn trong trạng thái căng thẳng, tâm lý lo âu quá mức sẽ khiến cho nội tiết tố mất cân bằng gây ra tình trạng rối loạn kinh nguyệt. Theo nghiên cứu thì hiện tượng này xuất hiện từ 50 -90% trên tổng số ca có dấu hiệu, triệu chứng mang thai giả.

  Bụng to lên giống như đang mang thai

  Triệu chứng bụng to lên là một trong những biểu hiện mang thai giả khiến khá phổ biến và khiến nhiều chị em mừng hụt nhất.

  Hiện tượng này chiếm tới 60 -90% nữ giới mang thai giả gặp phải. Thực chất của hiện tượng này là do lầm tưởng mình có thai nên chị em cố gắng hấp thụ càng nhiều thức ăn càng tốt, khiến cho vòng hai trở nên lớn hơn.

  Đau bụng

  Lúc này hiện tượng đau bụng diễn ra theo từng cơn, khiến các chị em lầm tưởng đó là dấu hiệu có thai.

  Biểu hiện ốm nghén thai kỳ

  Nhiều chị em gặp phải tình trạng buồn nôn, nôn ói đặc biệt là vào buổi sáng và cơ thể mệt mỏi giống như hiện tượng ốm nghén ở các mẹ trong thai kỳ. Nhưng thực chất đây chỉ là một trong những dấu hiệu mang thai giả mà các chị em có thể gặp phải.

  Hiện tượng thai máy

  Cảm giác như con yêu đang máy trong bụng mẹ khiến các chị em tin chắc rằng mình đã có thai nhưng lại hoàn toàn không phải như vậy.

  Mà nguyên nhân chủ yếu của hiện tượng này là do sự chuyển động của của nhu động ruột non làm chị em lầm tưởng đó là sự chuyển động của một sinh linh bé nhỏ trong cơ thể mình.

  Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng mang thai giả

  Hiện tượng mang thai giả là do nhiều yếu tố khác nhau gây nên, trong đó là hai yếu tố cơ bản quan trọng nhất là do tâm lý, cảm xúc và yếu tố về cơ chế sinh học.

  Về tâm lý và cảm xúc

  Khi người mẹ rất khao khát, mong muốn có con dẫn đến tình trạng ảo tưởng về việc mình có thai. Trường hợp này đặc biệt thường xảy ra đối với những cặp vợ chồng hiếm muộn, luôn mong muốn có con và phải chạy chữa để có con.

  Không chỉ vậy mang thai giả còn xuất hiện ở một số ít là đàn ông. Điều này cũng xuất phát từ yếu tố tâm lý mà ra.

  Bên cạnh đó, mang thai giả cũng xuất hiện ở những chị em đặc biệt sợ hãi và lo sợ việc có thai. Cụ thể là những chị em có quan hệ tình dục mà không sử dụng bất kỳ một biện pháp an toàn nào. Tâm lý lo sợ, bất an khiến cho nội tiết tố thay đổi, dẫn đến những dấu hiệu mang thai giả kể trên.

  Yếu tố về cơ chế sinh học

  Nguyên nhân vẫn là do tâm trạng lo lắng, bất an thường xuyên kéo dài trong một khoảng thời gian nhất định có thể gây áp lực lên tuyến yên – thượng thận, dẫn đến sự thay đổi nội tiết tố.

  Triệu chứng của hiện tượng này mà chị em hay gặp phải là táo bón, bụng phình to lên, tăng cân và tăng nhu động ruột khiến mẹ có cảm giác giống như thai máy trong bụng.

  Điều trị mang thai giả

  Mang thai giả phần lớn là do rối loạn tâm lý. Vì vậy cũng không cần phải siêu âm hay sử dụng những phương pháp chẩn đoán khác. Nếu bạn gặp phải những triệu chứng trên thì đừng ngại tìm đến các chuyên gia tâm lý để được tư vấn và điều trị.

  Đồng thời, bạn nên chia sẻ với những người thân trong gia đình để bớt lo lắng, căng thẳng hơn. Bên cạnh đó, người chồng nên sát cánh, động viên để vợ nhanh chóng thoát khỏi những lo lắng về việc mang thai.

  Các cặp vợ chồng hiếm muộn nên đến các cơ sở y tế sản khoa điều trị hiếm muộn kịp thời bằng các phương pháp khoa học.

  Không chỉ vậy, khi chuẩn bị làm mẹ người phụ nữ cũng nên tìm hiểu để có những kiến thức cơ bản về hiện tượng mang thai giả để chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.

  Một yếu tố quan trọng không kém là các chị em phụ nữ nên giữ cho tinh thần luôn vui vẻ, thoải mái và lạc quan đồng thời lên một chế độ làm việc và nghỉ ngơi điều độ để duy trì tình trạng sức khỏe tốt và tâm lý ổn định. Nhờ vậy, việc mang thai cũng trở nên dễ dàng hơn nhiều.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Dấu Hiệu Nhận Biết Có Thai Sau Khi Thụ Thai 1
 • 8 Dấu Hiệu Nhận Biết Có Thai Trong Tuần Đầu Tiên
 • Các Triệu Chứng Của Bệnh Loãng Xương Dễ Gặp Nhưng Cũng Dễ Chủ Quan
 • Các Dấu Hiệu Của Bệnh Loãng Xương Ở Người Cao Tuổi
 • Độ Tuổi Bị Loãng Xương Là Bao Nhiêu? (Sữa Loại Nào Tốt Cho Người Già)
 • Nhựa Phenolic Fomanđehit Là Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Sự Khác Biệt Giữa Gang Và Thép
 • Sự Giống Nhau Và Khác Nhau Giữa Gang Và Thép
 • So Sánh Gang Và Thép
 • 7 Điểm Khác Nhau Giữa Hộ Kinh Doanh Và Doanh Nghiệp Tư Nhân
 • So Sánh Điểm Giống Và Khác Nhau Giữa Doanh Nghiệp Tư Nhân Và Hộ Kinh Doanh
 • Nhựa phenolic fomanđehit ( PF ) hoặc nhựa phenolic là các polyme tổng hợp thu được bằng phản ứng của phenol hoặc phenol được thế bằng fomanđehit . Được sử dụng làm cơ sở cho Bakelite , PFs là loại nhựa tổng hợp thương mại đầu tiên (chất dẻo). Chúng đã được sử dụng rộng rãi để sản xuất các sản phẩm đúc bao gồm bóng bi-a , mặt bàn trong phòng thí nghiệm và làm chất phủ và chất kết dính . Chúng đã từng là vật liệu chính được sử dụng để sản xuất bảng mạch nhưng phần lớn đã được thay thế bằng nhựa epoxy và vải sợi thủy tinh , như chống cháy Vật liệu bảng mạch FR-4 .

  Có hai phương pháp sản xuất chính. Một phản ứng trực tiếp với phenol và fomandehit để tạo ra polyme mạng nhiệt rắn , trong khi phản ứng kia hạn chế fomanđehit để tạo ra chất tiền polyme được gọi là núi lửa có thể được đúc và sau đó được xử lý bằng cách bổ sung thêm fomandehit và nhiệt. Có nhiều biến thể trong cả sản xuất và nguyên liệu đầu vào được sử dụng để sản xuất nhiều loại nhựa cho các mục đích đặc biệt.

  Sự hình thành và cấu trúc

  Nhựa phenol-fomanđehit, như một nhóm, được tạo thành bằng phản ứng trùng hợp tăng trưởng từng bước có thể được phân ly bởi axit – hoặc bazơ . Vì formaldehyde tồn tại chủ yếu trong dung dịch dưới dạng cân bằng động của các oligome methylene glycol , nên nồng độ của dạng phản ứng của formaldehyde phụ thuộc vào nhiệt độ và pH.

  HOC 6 H 5 + CH 2 O → HOC 6 H 4 CH 2 OH

  Nhóm hydroxymetyl có khả năng phản ứng với vị trí ortho hoặc para tự do khác, hoặc với nhóm hydroxymetyl khác. Phản ứng đầu tiên tạo ra một cầu metylen , và phản ứng thứ hai tạo ra một cầu nối ete :

  HOC 6 H 4 CH 2 OH + HOC 6 H 5 → (HOC 6 H 4 ) 2 CH 2 + H 2 O

  2 HOC 6 H 4 CH 2 OH → (HOC 6 H 4 CH 2 ) 2 O + H 2 O

  Diphenol (HOC 6 H 4 ) 2 CH 2 (đôi khi được gọi là “dimer”) được gọi là bisphenol F , là một monome quan trọng trong sản xuất nhựa epoxy . Bisphenol-F có thể liên kết thêm các oligome tri- và tetra-và phenol cao hơn.

  Liên kết chéo và tỷ lệ formaldehyde / phenol

  Các ứng dụng

  Nhựa phenolic được tìm thấy trong vô số sản phẩm gỗ công nghiệp. Các lớp phenolic được tạo ra bằng cách ngâm tẩm một hoặc nhiều lớp vật liệu cơ bản như giấy, sợi thủy tinh hoặc bông với nhựa phenolic và cán vật liệu cơ bản bão hòa nhựa dưới nhiệt và áp suất. Nhựa polyme hóa hoàn toàn (đóng rắn ) trong quá trình này tạo thành ma trận polyme nhiệt rắn . Sự lựa chọn vật liệu cơ bản phụ thuộc vào ứng dụng dự định của thành phẩm. Giấy phenolics được sử dụng trong sản xuất các thành phần điện như bảng đục lỗ, trong các tấm cán mỏng gia dụng và trong các tấm composite bằng giấy . Các phenol thủy tinh đặc biệt thích hợp để sử dụng trong ổ trục tốc độ cao thị trường. Bóng bay vi sinh phenolic được sử dụng để kiểm soát mật độ. Chất kết dính trong má phanh, guốc phanh và đĩa ly hợp thông thường (hữu cơ) là nhựa phenolic. Giấy ngoại quan nhựa tổng hợp , được làm từ nhựa phenolic và giấy, được sử dụng để làm mặt bàn. Một ứng dụng khác của nhựa phenolic là sản xuất Duroplast, được sử dụng trong ô tô Trabant.

  Nhựa phenolic cũng được sử dụng để làm ván ép ngoại thất thường được gọi là ván ép chống thời tiết và nhiệt độ (WBP) vì nhựa phenolic không có điểm nóng chảy mà chỉ có điểm phân hủy trong vùng nhiệt độ từ 220 ° C (428 ° F) trở lên.

  Nhựa phenolic được sử dụng làm chất kết dính trong các thành phần của hệ thống treo trình điều khiển loa được làm bằng vải .

  Bóng bi-a cao cấp hơn được làm từ nhựa phenolic, trái ngược với polyeste được sử dụng trong các bộ ít tốn kém hơn.

  Đôi khi người ta chọn các bộ phận bằng nhựa phenolic được gia cố bằng sợi vì hệ số giãn nở nhiệt của chúng gần giống với hệ số của nhôm được sử dụng cho các bộ phận khác của hệ thống, như trong các hệ thống máy tính thời kỳ đầu  và Duramold .

  0/5

  (0 Reviews)

  0/5

  (0 Reviews)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tính Chất Hóa Học Và Công Thức Cấu Tạo Của Phenol C6H5Oh
 • Tổng Hợp Kiến Thức Hóa 12 Chương : Polime
 • Phân Biệt Especial Và Special, Especially Và Specially
 • Đề Thi Hoá 11 Học Kì 2 Có Đáp Án
 • “Dành” Hay “Giành”, “Để Giành” Hay “Để Dành”, “Dành Cho” Hay “Giành Cho” Là Đúng Chính Tả?
 • So Sánh Cấu Tạo Và Tính Chất Của Ankol Và Phenol

  --- Bài mới hơn ---

 • Công An, Bộ Đội Là Cán Bộ Hay Công Chức?
 • Loại Nào Nhiều Dinh Dưỡng Hơn ?
 • Cách Phân Biệt 3 Loại Lan Giáng Hương Hiện Nay
 • Raider Và Satria Có Gì Khác Nhau Không? Nên Chọn Loại Nào Phù Hợp?
 • Phân Biệt Suzuki Satria Nhập Khẩu Chính Hãng Và Nhập Khẩu Tư Nhân
 • I. Khái niệm

  1. Ancol

  – Ancol là những hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm hiđroxyl (-OH) liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon no.

  Ví dụ: ancol thơm C6H5-CH2-OH

  2. Phenol

  – Phenol là những hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm OH liên kết trực tiếp với nguyên tử C của vòng benzen.

  Cấu tạo phân tử: C6H5-OH

   

  II. Cấu tạo

  1. Ancol

   - Cấu tạo phân tử C2H5-OH   

  * Nhận xét: Trong phân tử C2H5-OH có 1H liên kết với O hình thành nhóm chức hidroxyl (-OH) và hình thành tính chất hóa học đặc trưng của ancol:

   - Phản ứng thế H của nhóm -OH

   - Phản ứng thế nhóm -OH

   - Phản ứng tách nhóm -OH (tách H2O)

   - Phản ứng oxi hóa

   

  2. Phenol

  Phân tử phenol cấu tạo gồm 2 phần: Gốc phenyl (-C6H5) và nhóm chức hydroxyl (-OH).

   * Nhận xét: 

   - Gốc C6H5 hút e làm cho liên kết O-H trong phân tử phenol phân cực hơn liên kết O-H của ancol. Vì vậy, H trong nhóm OH của phenol linh động hơn H trong nhóm OH của ancol và biểu hiện được tính axit yếu (phenol có tên gọi khác là axit phenic).

   

   - Do có hiệu ứng liên hợp nên cặp e chưa sử dụng của nguyên tử O bị hút về phía vòng benzen làm cho mật độ e của vòng benzen đặc biệt là các vị trí o-, p- tăng lên nên phản ứng thế vào vòng benzen của phenol dễ hơn và ưu tiên vào vị trí o-, p- .

   

   → Vì vậy, nhóm OH và gốc phenyl trong phân tử phenol ảnh hưởng lẫn nhau. 

   

  III. Tính chất hóa học

  1. Phản ứng thế H của nhóm -OH 

  – Giống nhau: Cả 2 đều phản ứng được với kim loại kiềm → tạo muối + H2

    2C2H5OH + 2Na  → 2C2H5ONa + H2

    2C6H5OH + 2Na → 2C6H5ONa + H2

  – Khác nhau: Phenol tác dụng được với dung dịch bazơ còn ancol thì không

   C2H5OH + NaOH  → không xảy ra

    C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O

   

   

   * Giải thích: 

  – Gốc C6H5 hút e làm cho liên kết O-H trong phân tử phenol phân cực hơn liên kết O-H của ancol. Vì vậy, H trong nhóm OH của phenol linh động hơn H trong nhóm OH của ancol và biểu hiện được tính axit yếu và yếu hơn cả axit cacbonic (phenol có tên gọi khác là axit phenic). 

  C6H5ONa + CO2 + H2O → C6H5OH + NaHCO3 

   

  2. Phản ứng thế nhóm -OH 

   * Nhận xét: 

   - Ancol tác dụng được còn phenol thì không.

  a. Phản ứng với axit vô cơ:

      Ví dụ: C2H5-OH + H-Br → C2H5-Br + H2O

                 C6H5-OH + H-Br → không xảy ra.

  b. Phản ứng với axit hữu cơ (phản ứng este hóa)

    Ví dụ: CH3COOH + C2H5-OH  CH3COOC2H5 + H2O

               CH3COOH + C6H5-OH → không xảy ra.

  c. Phản ứng với ancol (điều kiện phản ứng H2SO4 đậm đặc, 1400C)

   Ví dụ: C2H5-OH + H-O-C2H5 → C2H5-O-C2H5 + H2O

              C6H5-OH + H-O-C6H5 → không xảy ra.

   

  3. Phản ứng tách nhóm -OH (phản ứng tách H2O) (điều kiện phản ứng H2SO4 đậm đặc, 1700C) 

   * Nhận xét: 

    – Ancol tác dụng được còn phenol thì không. 

    Ví dụ: CH3-CH2-OH  → CH2=CH2 + H2O

  * Lưu ý:

   - Sản phẩm chính trong quá trình tách nước của ancol tuân theo quy tắc tách Zaixep.

    CH3-CH2-CHOH-CH3 → H2O + CH3-CH=CH-CH3 (sản phẩm chính) 

                                         → H2O + CH3-CH2-CH=CH2 (sản phẩm phụ)

   

  4. Phản ứng thế H ở gốc hidrocacbon

   - Phenol dễ dàng tác dụng với dung dịch brom tạo kết tủa trắng còn ancol thì không. 

   

   C2H5-OH + Br2 → không xảy ra.

  Trung tâm luyện thi, gia sư – dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng

  LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT

  ĐÀO TẠO NTIC  

  Địa chỉ: Đường nguyễn lương bằng, P.Hoà Khánh Bắc, Q.Liêu Chiểu, Tp.Đà Nẵng

  Hotline: 0905540067 - 0778494857 

  Email: [email protected]

  --- Bài cũ hơn ---

 • Gerund – Present Participle, Perfect Gerund – Perfect Participle
 • Phân Biệt False Và Not Given Trong Ôn Luyện Thi Ielts Reading
 • Ielts Reading: False Hay Not Given?
 • Bí Quyết Làm Bài Yes/no/not Given Và True/false/not Given
 • Bot Pubg Mobile Là Gì? Cách Nhận Diện Bot Trong Trận Chiến Nạp Game Giá Rẻ 24H
 • Cách Đơn Giản Để Nhận Biết Da Thật Và Giả Da

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Mua Máy Rửa Mặt Foreo Chính Hãng Từ A Đến Z: (Luna Mini 2, Mini 3, Luna 3, Ufo…)
 • So Sánh Điều Kiện Giao Hàng Quốc Tế Fob Và Cif
 • Cif Là Gì? Fob Là Gì? Sự Khác Nhau Giữa Cif Và Fob
 • Fob Là Gì? Cif Là Gì? Sự Khác Nhau Giữa Fob Và Cif Là Gì?
 • Sự Khác Nhau Giữa Gdp Và Gnp
 • Dùng lửa thử da thật của giày là đúng hay sai ?

  Việc hơ lửa qua lại trên bề mặt da (Dù là giả da) cả ngày cũng không thể cháy được . Bạn hơ lửa tại một điểm nhất định thì nó mới cháy . Và sự khác nhau giữa chất liệu da thật và giả da khi hơ lửa sẽ như sau :

  • Chất liệu da thật khi đốt lên ở phía góc mép sẽ có hiện tượng da bị sun lại , tỏa mùi thịt cháy .
  • Chất liệu giả da khi đốt sẽ có hiện tượng vón cục , bốc cháy thành ngọn lửa nhỏ và khói trắng có mùi khét đặc trưng giống với việc đốt túi nylon .

  Cách phân biệt giày da thật và giả da chuẩn nhất

  1. Nhìn hoặc chạm vào bề mặt da

  Nếu những ai là người “sành” đồ da thì khi tiếp xúc với những sản phẩm chất liệu da . Họ chỉ cần chạm hoặc nhìn vào bề mặt vân da là có thể nhận biết được chất liệu sản phẩm là thật hay giả .

  Đây là cách khá khó để nhận biết được , chỉ những người trong nghề hoặc người mua đồ da lâu năm mới có kiến thức áp để áp dụng được .

  2. Thử độ đàn hồi của da

  Những sản phẩm có chất liệu được làm từ da động vật sẽ có độ đàn hồi rất tốt . Khi bạn ấn một ngón tay và giữ vài giây ở phần mũi giày , phần da xung quanh ngón tay sẽ bị lõm xuống một mảng nhỏ . Khi thả tay ra thì bề mặt sẽ từ từ phục hồi lại hình dáng ban đầu .

  Với chất liệu giả da , khi làm như vậy thì chất liệu sẽ bị móp xuống thành một mảng lớn hoặc thậm chí cả mũi của đôi giày đều bị móp . Khi thả tay nhanh ra thì bề mặt sẽ nhanh chóng trở lại vị trí ban đầu .

  Tuy nhiên , đây vẫn chưa phải là cách để nhận biết chất liệu da thật và giả da tuyệt đối .

  3. Kiểm tra lớp cắt của tấm da

  Bạn có thể kiểm tra chất liệu sản phẩm là da thật hoặc giả da bằng cách nhìn vào phần cắt kết thúc của miếng da . Ví dụ như : phía gót giày , phần mép giày hoặc một số chi tiết được ẩn dưới lớp chỉ may .

 • Nếu là da thật thì lớp đó có phần gồ ghề , vụn vặt nhìn giống như lát cắt của tấm gỗ
 • Nếu là giả da thì phần kết thúc họ thường gập tấm da giấu vào bên trong , không để lộ lớp thịt nhung bên dưới , hoặc nếu có thì lớp đấy thường trơn bóng , lớp cắt gọn gàng .
 • Mong rằng , qua bài viết này của chúng tôi sẽ giúp các bạn phân biệt được chất liệu sản phẩm một cách dễ dàng . Và khi các bạn mua sản phẩm giày da nam của chúng tôi thì cũng có thể kiểm tra bằng những phương pháp trên . Cám ơn các bạn đã theo dõi bài viết !

  --- Bài cũ hơn ---

 • “tìm Hiểu” Cách Nhận Biết Ví Da Cá Sấu Thật Giả Chuẩn Nhất
 • Cách Nhận Biết Da Thật Với Giả Da
 • Nên Ăn Dầu Thực Vật Hay Mỡ Động Vật?
 • So Sánh Đặc Điểm Giữa Đầu Tư Trái Phiếu Và Đầu Tư Cổ Phiếu
 • Sự Khác Biệt Chính Giữa Cổ Phiếu Và Trái Phiếu
 • 4 Cách Để Nhận Biết Da Cá Sấu Thật Và Giả

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Nhận Biết Ví Da Cá Sấu Thật Giả Trong Một Nốt Nhạc
 • Thắt Lưng Da Cá Sấu
 • Suzuki Xipo Chiếc Xe Huyền Thoại Một Thời
 • Mẹo Nhận Biết Danh Từ
 • Phân Biệt Đồng Hồ Seiko Thật
 • Hiện nay da cá sấu được ưa thích sử dụng cũng như dùng để sản xuất nhiều sản phẩm, vật dụng thời trang khác nhau. Vì lợi nhuận kinh doanh cao cũng như xu hướng sử dụng da cá sấu rất cao của khách hàng nên da cá sấu được làm giả rất nhiều, phân biệt da thật và da giả là điều bạn cần thiết chuẩn bị nếu có nhu cầu tìm mua sản phẩm được làm bằng chất liệu da cá sấu.

  Nhìn một cách tổng thể thì da cá sấu thật đều có cấu trúc là các khớp nối luôn mềm mại, nhưng lớp vảy thì cứng. Sản phẩm thật có đặc điểm càng sử dụng lâu ngày thì sản phẩm càng bền và bóng bẩy. Bề mặt da cá sấu càng có độ bóng tự nhiên còn da giả nhìn thì bóng nhưng sờ vào thấy cứng và ít có sự đàn hồi. Vân da cá sấu thật luôn có điểm đặc trưng tại các hoa văn không có sự trùng lặp, không đồng đều bởi mỗi con cá sấu đều có cấu trúc da riêng biệt và khó có thể giống nhau tại những vùng da trên cùng một tấm da. Nếu bạn chịu khó quan sát có thể nhìn thấy những lỗ chân lông nhỏ, thô và có sự đàn hồi tốt hơn, ngược lại da giả nhìn rất trơn tru, bóng bẩy, da cứng hơn.

  2. Về giá bán sản phẩm da cá sấu thật

  Ví dụ điển hình về một chiếc dây lưng da cá sấu xịn có giá bán không bao giờ dưới 900.000VNĐ vậy nên những điểm bán hàng có giá bán thấp hơn bạn hãy đừng tin tưởng lựa chọn hợp tác. Ví da cá sấu thật có giá thấp nhất là 700 nghìn đồng, đôi giày da nam có giá bán tầm 5 triệu đồng và hơn thế nữa nếu nó là da thật.

  Da cá sấu thật thường có một số màu chủ yếu như màu vàng cánh gián, vàng tươi, màu đen, màu nâu đất và màu nâu đỏ. Những màu sắc sặc sỡ trên bề mặt sản phẩm được làm từ da cá sấu hãy đừng nên lựa chọn bởi đó có thể là chất liệu giả da đánh lừa ánh mắt của khách hàng.

  4. Xét về mặt vật lý của da cá sấu

  Hiện nay trên thị trường có 4 loại da cá sấu chính:

  • Da bụng cá sấu có bề mặt da trơn, mềm mại và có độ bóng tự nhiên; phần da này được làm giả rất nhiều bởi nó vô cùng dễ dàng làm giả. Có đến 90 – 95% sản phẩm trên thị trường được làm bằng chất liệu giả da cá sấu phần da bụng nên bạn cần lưu ý.
  • Da lưng cá sấu (phần da nằm ở giữa đầu và phần đuôi cá sấu); đặc điểm của
  • loại này có gai nhô lên nhìn tương đối đều nhau và được bố trí thành 2 hay 3 hàng dọc chạy dài từ đầu đến đuôi. Phần da đuôi có đặc điểm rất khác biệt nên cũng vô cùng khó bị làm giả.
  • Da đuôi cá sấu được làm từ phần da phía đuôi con cá sấu hay còn gọi là vây cá sấu. Phần da này có những vây mỏng nằm thẳng đứng chạy dọc trên đuôi cá sấu. Trong quá trình thuộc da để làm nguyên liệu người ta đã ép những vây thẳng đứng này nằm gập sát xuống để tạo độ mềm mại, vì thế khi cầm da phần này lên bạn có thể cầm bẻ chiếc vây ngược lên để kiểm tra. Loại này thường khó làm nên hầu như không có hàng giả trong thị trường.

  Ngoài ra, để đạt tính thẩm mỹ cao hiện nay người ta thường kết hợp giữa da lưng và da đuôi cá sấu, da bụng và da đuôi hay da bụng và da hông cá sấu trên cùng một chiếc thắt lưng da cá sấu; đây chính là chất liệu da nối và có giá thành rất rẻ trên thị trường so với tấm da nguyên con.

  Top 5 dây da đồng hồ đẹp cao cấp chất lượng Top 5 mẫu bóp ví nam da bò cao cấp chính hãng Hatati Giá dây da đồng hồ đeo tay

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẹo Nhận Biết Vòng Tay Đá Thạch Anh Thật Giả Dễ Dàng
 • Mua Túi Xách Nam Da Bò Và Phân Biệt Túi Da Bò Thật Hay Giả
 • Mách Bạn Phương Pháp Nhận Biết Túi Xách Da Thật Và Giả Da
 • Làm Thế Nào Để Phân Biệt Túi Xách Da Thật Và Giả Da?
 • Kinh Nghiệm Phân Biệt Túi Xách Nam Da Thật Và Giả
 • 9 Dấu Hiệu Để Nhận Biết Trầm Cảm

  --- Bài mới hơn ---

 • Trầm Cảm Và Dấu Hiệu Nhận Biết? – Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Lào Cai
 • Chuyển Dạ Và Dấu Hiệu Cần Biết – Hệ Thống Y Khoa Diamond
 • Cách Tự Nhận Biết Dấu Hiệu Rụng Trứng
 • Viêm Amidan Là Gì? Nhận Biết Và Điều Trị Như Thế Nào?
 • 10 Dấu Hiệu Nhận Biết Anh Ấy Đang Thích Bạn Trong “Âm Thầm”
 • 9 dấu hiệu để nhận biết trầm cảm

  Bạn đã từng bao giờ tự hỏi trầm cảm là gì? Liệu mình có bị trầm cảm không? Làm cách nào để nhận biết, phòng chống và điều trị trầm cảm?

       Trầm cảm là một căn bệnh về tâm lý rất phổ biến, ai cũng có thể mắc bệnh đặc biệt là ở những người gặp quá nhiều stress, trải qua cú sốc tinh thần và nhất là ở phụ nữ. Trầm cảm khiến người bệnh luôn cảm thấy buồn, mất hứng thú về mọi thứ xung quanh. Bệnh trầm cảm gây ảnh hưởng đến cảm xúc, suy nghĩ, hành động, đồng thời còn kéo theo những vấn đề về thể chất và tinh thần, nghiêm trọng hơn người mắc bệnh trầm cảm có thể tự hủy hoại bản thân.

  Nếu bạn cần lời khuyên về việc phát hiện và điều trị trầm cảm, đừng ngần ngại nhờ đến sự hỗ trợ

  từ các chuyên gia y tế

  Nếu bạn cần lời khuyên về việc phát hiện và điều trị trầm cảm, đừng ngần ngại nhờ đến sự hỗ trợtừ các chuyên gia y tế

       Trên thực tế, trầm cảm là một rối loạn tâm thần tương đối nghiêm trọng. Trầm cảm là nguyên nhân gây ra khuyết tật và tự tử hàng đầu thế giới. Ước tính của Tổ chức Y tế thế giới năm 2022, trên toàn thế giới có khoảng 322 triệu người có rối loạn trầm cảm, ở Việt Nam có khoảng trên 3 triệu người bị rối loạn trầm cảm, chiếm 4% dân số. 

       Vậy làm thế nào để nhận biết trầm cảm?

       Theo hệ thống phân loại bệnh DSM – V của Hội Tâm thần học Hoa Kỳ, người bệnh được chẩn đoán là trầm cảm khi:

       * Có trạng thái trầm uất hoặc mất hứng thú đối với những hoạt động trong đời sống trong ít nhất 2 tuần

       * Có tối thiểu 5 trong 9 triệu chứng sau đây:

            1. Trạng thái trầm uất gần như cả ngày

            2. Giảm hứng thú trong tất cả hoặc đa số hoạt động

            3. Giảm hoặc tăng cân đáng kể ngoài ý muốn

            4. Mất ngủ hoặc ngủ quá mức

            5. Kích động hoặc chậm chạp mà người khác chú ý thấy được

            6. Mệt mỏi hoặc mất năng lượng

            7. Cảm giác vô giá trị và sự mặc cảm quá mức

            8. Giảm khả năng suy nghĩ, tập trung, hoặc không quyết định được

            9. Những ý nghĩ về cái chết lặp đi lặp lại

       Trầm cảm không tự biến mất nếu không điều trị 

       Nếu không được điều trị, các triệu chứng trầm cảm tiếp tục trong nhiều tuần hoặc vài tháng hoặc thậm chí nhiều năm. Người mắc trầm cảm sẽ gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến khả năng làm việc, học tập và cuộc sống hàng ngày, thậm chí dẫn đến ý muốn tự tử. Điều quan trọng, hãy để người bệnh trầm cảm được nói và được lắng nghe, cho họ cơ hội để nói về nỗi buồn, những khó khăn của bản thân.

       Trầm cảm là căn bệnh hoàn toàn có thể dự phòng được

        Việc tạo môi trường sống, môi trường học tập, làm việc lành mạnh và quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của gia đình, bè bạn, đồng nghiệp, cộng đồng là vô cùng quan trọng để dự phòng và kiểm soát trầm cảm:

            1. Trầm cảm không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối. Bất kỳ ai cũng có thể mắc trầm cảm.

            2. Hãy trò chuyện với mọi người bởi vì trò chuyện là một trong những biện pháp đơn giản nhất để phòng và điều trị trầm cảm.

            4. Khi cần trợ giúp chuyên môn: Hãy đến cơ sở y tế gần nhất để được cán bộ y tế hướng dẫn, tư vấn về sức khỏe.

       Hãy nhớ rằng điều quan trọng là bạn phải vượt qua được chính bản thân mình. Yêu cầu giúp đỡ là một dấu hiệu của sức mạnh.

       Nếu bạn cần lời khuyên và sự hỗ trợ từ các chuyên gia y tế, đừng ngần ngại, hãy gọi cho chúng tôi: 

  Khoa Tâm thần kinh – Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí,

  số điện thoại : 02036507237/ 0387637009.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Biểu Hiện Lâm Sàng – Covid Reference
 • Suy Gan (Cấp Tính) Ở Mèo
 • Viêm Gan (Mãn Tính) Ở Mèo
 • Bệnh Về Gan Ở Mèo: Khá Nguy Hiểm, Cần Sớm Phát Hiện.
 • Chẩn Đoán Gan Nhiễm Mỡ Trên Hình Ảnh Học
 • Các Dấu Hiệu Để Nhận Biết Có Thai?

  --- Bài mới hơn ---

 • 08 Dấu Hiệu Mang Thai Khi Kinh Nguyệt Không Đều Chị Em Phải Biết
 • 6 Dấu Hiệu Cơ Thể Cho Biết Người Phụ Nữ Bắt Đầu Mang Thai
 • Dấu Hiệu Mang Thai Ngoài Tử Cung Sớm Nhất Mẹ Bầu Phải Thận Trọng
 • Những Thay Đổi Bên Ngoài Của Phụ Nữ Mang Thai
 • 7 Dấu Hiệu Thường Gặp Ở Phụ Nữ Mang Thai 3 Tháng Đầu
 • Ở một người phụ nữ có sinh hoạt tình dục, có sức khỏe tốt, kinh nguyệt tương đối đều, nếu bị trễ kinh khoảng 10 ngày trở đi là phải nghĩ tới có thai.

  Ở những người kinh nguyệt không đều, triệu chứng trễ kinh là một triệu chứng không đáng tin cậy. Nó có thể trễ vì nhiều trường hợp như: xúc động do sợ mang thai, do đời sống thay đổi, do bệnh mãn tính, đang cho con bú… Ngược lại, cũng có những trường hợp đã thụ thai mà người phụ nữ không thấy có trễ kinh. Ví dụ: những xuất huyết âm đạo xảy ra sau khi có sự thụ tinh do sự làm tổ của trứng vào khoảng ngày 29-35 sau kỳ kinh bình thường lần cuốI cùng và những xuất huyết không rõ lý do có thể xảy ra trong những tháng đầu, làm có thể bị coi là hành kinh.

  1. Những dấu hiệu hướng tới có thai, sau khi thấy trễ kinh khoảng 10 ngày trở đi là:

  * Thay đổi ở vú: rõ rệt nhất ở người có con so: vú lớn ra, thấy đau ở vú, quầng vú đậm màu dần, thể Montgomery nổi rõ (khi thai được 6-8 tuần) và có thể tiết ra vài giọt sữa. Nhưng những thay đổi này cũng có thể gặp ở một số trường hợp không có thai như: bướu buồng trứng, bướu não, dùng thuốc an thần và cả trường hợp thai tưởng tượng (psedocyesis).

  * Ốm nghén: ói mửa xuất hiện khoảng cuối tháng đầu tiên, kéo dài 6-12 tuần, đi kèm với mệt mỏi, thay đổi tính tình, dễ bị kích động, dễ buồn ngủ hoặc mất ngủ, ngán ăn hoặc kém ăn…

  * Thai máy: vào khoảng giữa tuần lễ 16-19, thai phụ thấy có cử động nhẹ trong bụng, ta gọi là “thai máy”. Tuy nhiên có khi cảm giác ấy không đúng vì có thể đó là tiếng sôi ruột.

  * Đổi màu ở niêm mạc và da ở âm đạo, âm hộ, cổ tử cung: tím sẫm hoặc đỏ tía. Cần phân biệt với tình trạng bệnh lý khác, đưa đến xung huyết các cơ quan trong hố chậu.

  * Tăng sắc tố ở da: dấu hiệu này khi có khi không và có khi không phải do thai nghén.

  * Rối loạn tiết niệu: xảy ra trong tháng đầu do tử cung trong hố chậu đè lên bàng quang, cần phân biệt với nhiễm trùng tiểu.

  2. Những dấu hiệu có thể có thai và chắc chắn có thai:

  Những dấu hiệu này tương đối trễ như bụng lớn dần ra, thay đổi ở tử cung, ở cổ tử cung có cơn gò Braxton Hicks,… Nhưng các dấu hiệu này cũng chỉ là có thể có thai, vì vấn đề chẩn đoán có thai phảI được cán bộ y tế khám và đánh giá chắc chắn, nếu không sẽ dễ lầm lẫn với các bệnh như: bướu trong hố chậu hay trong ổ bụng, ứ máu tử cung, viêm vùng chậu…

  Hiện nay bạn có thể tự thử thai ở nhà với dụng cụ thử nước tiểu có bán khắp các hiệu thuốc tây (Quick sticks HCG Test), sau khi bị trễ kinh khoảng một tuần lễ. Nhưng dù đã biết được kết quả qua lần thử nước tiểu này, bạn vẫn cần đến các cơ sở y tế để được khám thai, vì sau khi xác định kết quả chắc chắn cho bạn, cán bộ y tế còn hướng dẫn bạn cách dưỡng thai và nuôi con khỏe, và trước hết là việc lập phiếu theo dõi sức khỏe trong thời kỳ mang thai cho bạn, một vấn đề luôn cần thiết cho bạn trong thời kỳ này.

  Sách “Phương pháp dưỡng thai và nuôi dưỡng bé khỏe bé ngoan”

  BS Nguyễn Ngọc Thông biên soạn

  NXB Đồng Nai

  --- Bài cũ hơn ---

 • Dấu Hiệu Mang Thai Tuần Đầu Tiên Và Cách Kiểm Tra Chính Xác
 • Dấu Hiệu Phá Thai Bằng Thuốc Không Thành Công Và Thành Công Chi Tiết
 • Những Dấu Hiệu Phá Thai Bằng Thuốc Thành Công
 • Những Dấu Hiệu Phá Thai Bằng Thuốc Không Thành Công
 • Biểu Hiện Phá Thai Bằng Thuốc Thành Công
 • Nhận Biết Các Kiểu Béo Bụng Và Cách Khắc Phục Triệt Để

  --- Bài mới hơn ---

 • Nhận Biết 5 Loại Béo Bụng Ở Nữ Giới Và Cách Khắc Phục
 • Hút Mỡ Bụng Và Tạo Hình Thành Bụng Khác Nhau Như Thế Nào?
 • Bếp Từ Và Bếp Hồng Ngoại Khác Nhau Như Thế Nào?
 • Bếp Điện Từ Và Bếp Hồng Ngoại Có Gì Khác Nhau
 • Top 5 Loại Mỹ Phẩm Cực Hot Nhưng Lại Bị Làm Giả Nhiều Nhất
 • Mùa hè đã đến, nhiều người muốn có vẻ ngoài thật hoàn hảo cho kỳ nghỉ tuyệt vời ở biển. Nhưng đôi khi, vòng 2 lại không giảm size dù bạn đã nỗ lực hết sức. Theo James Duigan, một huấn luyện viên hàng đầu cho các ngôi sao như Elle Macpherson vàRosie Huntington-Whiteley, thủ phạm của tình trạng béo bụng là do: Nhiều ngấn mỡ

  Dấu hiệu đặc trưng: có nhiều lớp, ngấn ở thành bụng

  Nguyên nhân:

  – Lối sống ít vận động

  – Hảo ngọt.

  – Uống quá nhiều rượu.

  – Ăn rất nhiều đường và tinh bột tinh tinh chế (bánh quy, bánh gato, bánh mỳ trắng) hay tinh bột cookies, cakes, and white bread) hay tinh bột (mỳ ống, gạo) trong chế độ ăn.

  Cách khắc phục:

  1. Uống ít chất cồn: Chỉ uống 3-4 ly vang mỗi tuần để vòng eo tiêu bớt mỡ. Ngừng uống trong 2 tuần rồi uống trở lại với mức độ vừa phải.

  2. Xem lại chế độ ăn. Tránh các sản phẩm ăn kiệng và thực phẩm ít chất béo. Chọn trứng, thịt nạc và rau cũng như các thực phẩm giàu chất béo tốt như quả bơ, các loại hạt và cá béo.

  3. Dành thời gian cho tập luyện. Không nhất thiết phải tập gym, đi bộ những quãng đường dài, kết hợp bài tập bước gập gối (lunges), bài tập ngồi xổm (squat) và bài tập cho cơ bụng tại nhà là ổn.

  Lưu ý đặc biệt:

  Tập thể dục và ăn uống đầy đủ. Cả 2 sẽ gúp bạn thấy vòng bụng giảm nhanh hơn và tiếp thêm động lực để bạn tiếp tục chương trình.

  Mỡ tập trung vùng rốn

  Dấu hiệu đặc trưng: Mỡ tập trung quanh rốn, chắc chứ không nhẽo.

  Nguyên nhân:

  – Stress mãn tính (cortisol luôn ở mức độ cao).

  – Bạn thường bỏ bữa.

  – Bạn uống nhiều cà phê.

  – Hội chứng ruột kích thích.

  – Ăn nhiều thực phẩm không lành mạnh (các loại hạt rang muối, khoai tây chiên…).

  Cách khắc phục:

  1. Đi ngủ sớm. Bạn ít ngủ và chịu đựng stress kém sẽ khiến quá trình sản xuất leptin, hôc môn giúp điều chỉnh cảm giác thèm ăn và trao đổi chất, bị rối loạn.

  2. Thư giãn trước khi ngủ. Thực hiện các bài tập thở, ngâm bồn tắm, thiện đều giúp bạn ngủ ngon hơn. Không uống quá 2 ly nước có cafein mỗi ngày.

  3. Đừng tập quá sức. Các bài tập quá sức sẽ chỉ làm tăng cortisol. Tập yoga đi bộ, thậm chí là tập gym cũng sẽ giúp bạn bình tâm nhưng luôn nhớ không tập quá với khả năng của bản thân.

  4. Tăng ma-giê trong chế độ ăn. Ma-giê là 1 khoáng chất “thư giãn” có nhiều trong các loại rau xanh đậm, các loại hạt và cám lúa mỳ.

  Lưu ý đặc biệt:

  Tập yoga kết hợp các bài tập kéo giãn, uống trà hoa cúc trước khi đi ngủ sẽ giúp giảm cortisol và cơ thể bình tĩnh hơn.

  To bụng dưới

  Dấu hiệu đặc trưng: Bạn gầy nhưng bụng dưới lại phình ra.

  Nguyên nhân:

  – Di truyền.

  – Các bài tập quá đơn điệu hay quá mức

  – Không thay đổi chế độ ăn.

  – Võng eo.

  Cách khắc phục:

  1. Chế độ dinh dưỡng lành mạnh, nhiều chất xơ. Rau lá xanh, ngũ cốc nguyên cám và những nguồn thực phẩm giàu chất xơ khác đều rất tốt.

  2. Đừng chỉ tập ngồi xổm. Bạn có lẽ đã tập chưa thật chuẩn xác, tạo áp lực quá nhiều lên vùng lưng dưới, làm tăng độ cong của xương sống và khiến bụng nổi hơn. Hãy thay thế bằng bài tập tư thế tấm ván.

  3. Tập đều. Đừng chú trọng quá vào một phần nào của cơ thể để tất cả các nhóm cơ đều được săn chắc.

  Lưu ý đặc biệt:

  Uống nhiều nước hơn, và chọn các thực phẩm dễ tiêu hóa như rau xanh, cá và gà

  Kiểu bụng bầu

  Dấu hiệu đặc trưng: Dù sinh đã lâu nhưng bụng bạn lúc nào cũng như đang mang bầu

  Nguyên nhân:

  – Dành quá ít thời gian cho bản thân: Tử cung sẽ co lại sau sinh nhưng để trở lại như trước sinh là rất khó và thường phải mất ít nhất 6 tuần để bụng hồi phục về như trước.

  – Bạn bắt đầu tập luyện quá sớm. Tốt hơn nên nghỉ ngơi 23 tháng sau sinh rồi mới tập luyện.

  – Cơ xương chậu yếu.

  Cách khắc phục

  1. Thêm dầu cá vào chế độ ăn

  2. Cố gắng tăng cường các chất béo lành mạnh mỗi ngày: các loại hạt, dầu thực vật và dầu ôliu. Chúng sẽ giúp bạn tránh được mệt mỏi – một phần thưởng rất quan trọng đối với các bà mẹ mới sinh con.

  3. Chăm chỉ tập Kegel. Bài tập này giống như một chiếc áo nịt tự nhiên của cơ thể. Hãy tập co thắt và thư giãn cơ sàn chậu này 15 -20 lần và thực hiện 5 lần/ngày.

  4. Thóp bụng. Thói quen này thực sự tốt cho cơ bụng mà không mất thời gian, công sức.

  5. Đừng tập ngồi xổm. Những bài tập này đặc biệt có hại cho cơ thể sau sinh

  Lưu ý đặc biệt:

  Ngủ trưa và tập kéo giãn trước khi ngủ tối. Đóng cửa sổ và ngủ giấc ngắn trong ngày – hooc môn giấc ngủ sẽ “đốt cháy” chất béo.

  Bụng thay đổi theo thời gian trong ngày

  Dấu hiệu đặc trưng: Bụng bạn phẳng lì vào buổi sáng nhưng lại to dần vào buổi tối cho dù bạn có tăng cân hay không.

  Nguyên nhân:

  – Dị ứng thực phẩm.

  – Tiêu hóa chậm.

  – Mất cân bằng thực vật ở ruột.

  Cách khắc phục:

  1. Loại trừ các thực phẩm không phù hợp với cơ thể. Hầu hết các thực phẩm có gluten (bánh mỳ, mỳ, bánh kẹo), rượu bia, nấm men và các thực phẩm chế biến sẵn như phô mai, sữa, bơ đều không thích hợp với bạn.

  2. Tăng cường rau, thịt, cá, gà. Cố gắng tránh tinh bột trong 2 tuần và xem liệu bụng bạn có ngừng tình trạng phồng lên vào cuối ngày.

  3. Đừng bỏ bữa sáng. Đây là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày vì hệ tiêu hóa hoạt động mạnh nhất vào thời điểm này. Đừng ăn đêm. Hãy nhai kỹ thực phẩm và uống nhiều nước.

  4. Cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Bổ sung Pre- và probiotics là giải pháp đơn giản nhất. Chúng có nhiều trong sữa chua, các loại quả, rau như cải bắp, tỏi, hành.

  Lưu ý đặc biệt:

  Hít thở. Tập mỗi sáng bài tập sau: nằm ngừa, thư giãn hoàn toàn và thực hiện hítthở sâu 10 lần. Nhớ đi bách bộ sau bữa ăn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • So Sánh Sự Khác Biệt Giữa Hút Mỡ Bụng Tạo Hình Thành Bụng.
 • Hướng Dẫn Tất Cả Cách Làm Đẹp Sau Sinh Cho Mẹ Bầu
 • Sự Giống Và Khác Nhau Của Các Loại Bộ Nhớ Trong Máy Tính
 • Mysql Và Sql Server Là Gì? Sự Khác Biệt Giữa Hai Cơ Sở Dữ Liệu
 • Giáo Án Môn Tin Học 12
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • CẦM ĐỒ TẠI F88
  15 PHÚT DUYỆT
  NHẬN TIỀN NGAY

  VAY TIỀN NHANH
  LÊN ĐẾN 10 TRIỆU
  CHỈ CẦN CMND

  ×