Để Phân Biệt Glucozơ Và Fructozơ Ta Có Thể Dùng Hóa Chất Nào?

--- Bài mới hơn ---

 • Phân Biệt The Number Of Và A Number Of Dễ Như Trở Bàn Tay
 • Phân Biệt Most, Most Of, The Most, Almost, Và Mostly (Chi Tiết)
 • Để Phân Biệt Dung Dịch Alcl3 Và Dung Dịch Kcl Ta Dùng
 • Cách Phân Biệt Chó Alaska Và Husky. Chó Alaska Khác Husky Chỗ Nào?
 • 5 Thủ Thuật Phân Biệt Chó Alaska Và Husky Bằng Mắt Thường
 • Chủ đề :

  Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

  CÂU HỎI KHÁC

  • Kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là?
  • Cho dãy các kim loại: Li, Na, Al, Ca, K, Rb. Số kim loại kiềm trong dãy là?
  • Sự tăng nồng độ chất nào sau đây trong không khí gây ra hiệu ứng nhà kính?
  • Đun nóng este CH3COOC2H5 với lượng vừa đủ dung dịch NaOH thu được sản phẩm là?
  • Ở điều kiện thường, kim loại Fe phản ứng được với dung dịch nào sau đây?
  • Thuỷ phân không hoàn toàn tetrapeptit (X),ngoài các α-aminoaxit còn thu được các đipeptit: Gly-Ala;Phe-Val; Ala-Phe, cấu tạo nào sau đây là đúng của X?
  • Cho từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch chứa chất nào sau đây thì được kết tủa?
  • Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về benzen?
  • Chất nào sau đây trùng hợp tạo thành tơ olon?
  • Kim loại nào sau đây có thể điều chế được bằng phản ứng điện phân nóng chảy?
  • Để phân biệt glucozơ và fructozơ ta có thể dùng hóa chất nào?
  • Nước cứng là nước có chứa ion nào?
  • Hòa tan 6,5 gam Zn trong dung dịch axit HCl dư, cô cạn dung dịch thì số gam muối khan thu được là?
  • Cần bao nhiêu gam clo tác dụng vừa đủ kim loại nhôm tạo ra 26,7 gam AlCl3?
  • Cho các chất sau:etyl amin, alanin,anilin,natriphenolat ,phenol.Số chất phản ứng được với dung dịch HCl là?
  • Tính V biết lên men 18 gam glucozơ để điều chế ancol etylic, giả sử hiệu suất phản ứng 100%, thu được V lít khí CO2 (đktc)?
  • Cho lượng dư anilin phản ứng hoàn toàn với dung dịch chứa 0,2 mol HCl. Khối lượng muối thu được bằng bao nhiêu gam?
  • Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí Y từ chất rắn X:Hình vẽ trên minh họa điều chế khí Y nào sau đây?
  • Chất điện li mạnh là chất nào?
  • Dãy các chất nào sau đây đều có phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit?
  • Xác định phát biểu đúng trong số các phát biểu sau?
  • Chất E và F là những chất nào?
  • Xác định kim loại R dựa vào sơ đồ phản ứng?
  • Hấp thụ hoàn toàn 6,72 lít khí CO2 (đktc) vào Y, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là?
  • Xác định a biết a mol chất béo tác dụng tối đa 600ml Br2 1M?
  • Este X có các đặc điểm sau: – Đốt cháy hoàn toàn X tạo thành CO2 và H2O có số mol bằng nhau; – Thuỷ phân X trong môi trường axit được chất Y (tham gia phản ứng tráng gương) và chất Z (có số nguyên tử cacbon bằng một nửa số nguyên tử cacbon trong X). Phát biểu không đúng là??
  • Cho các chất: saccarozơ, glucozơ, frutozơ, etyl fomat, axit fomic và anđehit axetic, số chất phản ứng được với Cu(OH)2 ở điều kiện thường là?
  • Tính m kết tủa thu được sau phản ứng?
  • Cho các chất: but-1-en, but-1-in, buta-1,3-đien, vinylaxetilen, isobutilen, anlen., có bao nhiều chất khi phản ứng hoàn toàn với H2 dư tạo butan?
  • Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp Al và Al2O3 trong 200 ml dung dịch HCl nồng độ a mol/l, thu được dung dịch X, hãy tìm giá trị của a?
  • Có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về gluxxit?
  • Xác định thời gian điện phân của dung dịch?
  • Xác định công thức của X biết X là axit cacboxylic và đốt X cần 4,032 lít O2?
  • Hòa tan hết hỗn hợp Mg, Al và Al(NO3)3 trong dung dịch chứa NaHSO4 và 0,06 mol NaNO3 kết thúc phản ứng thu được dung dịch X, tính V thu được sau phản ứng?
  • Hỗn hợp X gồm hai este, trong phân tử chỉ chứa một loại nhóm chức gồm este Y (CnHmO2) và este Z (CnH2n-4O4).Tìm trị số của m?
  • Cho 5 gam bột Mg vào dung dịch hỗn hợp KNO3 và H2SO4, đun nhẹ, trong điều kiện thích hợp, đến khi phản ứng xảy ra hoàn, tìm giá trị của m?
  • Tỉ lệ gần nhất của a : b là?
  • Tính % của Al có trong hỗn hợp X?
  • Tính giá trị m thu được sau khi đốt cháy peptit X?

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cấu Tạo Và Chức Năng Của Arn
 • Cấu Tạo Và Chức Năng Của Adn Và Gen
 • Câu Điều Kiện, Mệnh Đề If 1,2,3
 • Câu Điều Kiện Loại 0, 1, 2, 3 Trong Tiếng Anh
 • Phân Biệt Các Loại Chất Liệu Vải Để May Rèm Cửa Đẹp
 • Để Phân Biệt Co2 Và So2 Chỉ Cần Dùng Thuốc Thử Là Gì ?

  --- Bài mới hơn ---

 • Phân Biệt Bệnh Trĩ Và Sa Trực Tràng
 • Cách Nhận Biết Các Loại Vải Sợi Dùng Trong Ngành May Mặc
 • Vải Cotton Là Gì Và Cách Nhận Biết, Phân Biệt Xơ, Vải Cotton
 • Cách Phân Biệt Tôm Sạch Với Tôm Được ‘tiêm Hóa Chất’
 • Cách Phân Biệt Tôm Tươi, Sạch Với Tôm Bơm Hóa Chất Độc Hại
 • Để phân biệt co2 và so2 chỉ cần dùng thuốc thử là gì ?

  A. Nước Brôm.

  B. CaO.

  C. Dung dịch NaOH.

  D. Dung dịch Ba(OH)2

  Để phân biệt co2 và so2 chỉ cần dùng thuốc thử là những chất oxi hóa mạnh như Br2, KMnO4, I2, H2O2 . . .

  Trong câu hỏi ngày hôm nay chúng ta sẽ không có đáp án KMnO4 nữa, vậy dùng chất nào để có thể phân biệt co2 và so2 được ?

  Những bạn nào đã đọc qua bài viét trước đây thì chắc chắn sẽ chọn được đáp án bằng phương pháp loại trừ hoặc chọn chính xác được chất đó luôn rồi.

  Tuy nhiên, để giúp học sinh thpt hiểu rõ hơn thì bài viết này sẽ phân tích giúp các em nắm được bản chất cũng là yêu cầu cuối cùng mà người ra đề yêu cầu học sinh cần nắm được.

  Khi phân tích khí co2, học sinh lớp 8 có thể biết được đây là một oxit axit và cacbon trong hợp chất trên có hóa trị IV số hóa trị là 4 và số oxi hóa là +4 như vậy là cao nhất của cacbon mà các em cần biết rồi. Do vậy, cacbon không thể tăng hóa trị thêm được nữa cũng tương đương với khả năng nhường electron để trở thành chất khử là không thể. Từ đó, hợp chất co2 khi gặp chất oxi hóa mạnh cỡ nào đi chăng nữa thì cũng không thể hiện được tính khử nên khó có thể nhận biết được bằng nước brom hay NaOH thậm chí CaO cũng khó nhận ra được sự có mặt của CO2 nếu như không thực hiện những bước cần thiết khác.

  Như vậy, CO2 có thể sử dụng được CaO hoặc Ba(OH)2 để nhận biết.

  Khi phân tích khí so2, học sinh lớp 8 cũng biết được lưu huỳnh trong hợp chất trên có hóa trị IV, số hóa trị là 4 tương đương với số oxi hóa là +4. Nhưng khác với co2, so2 còn có một mức oxi hóa cao hơn nữa là +6 như vậy nếu gặp chất oxi hóa mạnh nó có thể nhường thêm 2 electron để tăng số oxi hóa của mình lên.

  Bên cạnh đó, so2 cũng là một oxit axit nên tác dụng được với bazơ, oxit bazơ như co2. Do vậy, khi sử dụng cách nhận biết tương tự như co2 là khó có thể nhận biết ra được.

  Khi quay trở lại đáp án, chúng ta có ngay nước brom là một dung dịch có tính oxi hóa cao do vậy khi sục so2 vào dung dịch nước brom trên thì sẽ xuất hiện phản ứng giữa so2 và dung dịch Br2. Bình thường, dung dịch nước brom sẽ có màu vàng nhưng khi sục khí so2 vào thì sẽ xuất hiện phản ứng làm mất màu dung dịch brom.

  SO2 + Br2 + 2H2O = H2SO4 + 2HBr

  Cũng làm tương tự như vậy với CO2 thì chúng ta sẽ không thu được hiện tượng nào sau khi thổi. Do vậy, sử dụng nước brom sẽ dễ dàng phân biệt được co2 và so2.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nhận Biết Các Chất Hữu Cơ Rượu Etylic , Axit Axetic , Benzen,phenol
 • Nhận Biết Benzen, Rượu Etylic , Axit Axetic , H2O
 • Sự Khác Biệt Giữa Prize, Award, Reward, Bonus Trong Tiếng Anh
 • Cách Phân Biệt Củ Đinh Lăng Thật Giả Đơn Giản
 • Cách Phân Biệt Hoa Sen Và Sen Quỳ Đơn Giản
 • Câu 8 Có Bốn Lọ Mất Nhãn Chứa: Glixerol, Ancol Etylic, Glucozoơ Và Axit Axetic. Thuốc Thử Nào Sau Đây Có Thể Dùng Để Phân Biệt Các Dung Dịch Trong Từng Lọ Trên ?

  --- Bài mới hơn ---

 • 7 Tiêu Chí So Sánh Apple Watch Series 4 Và 5 Mua Loại Nào Tốt Nhất
 • Cách Kiểm Tra Tai Nghe Airpods Chính Hãng (Phân Biệt Hàng Thật Và Giả)
 • Cách Dùng A Lot Of/ Lots Of, Many/ Much, Few/ A Few, Little/ A Little
 • Cách Phân Biệt Bằng Lái Xe Máy Thật Và Giả
 • Cách Phân Biệt Bằng Lái Xe Máy Thật Và Giả|Làm Cmnd Giả Uy Tín Không Cọc
 • B. C D. C

  Câu 8 Có bốn lọ mất nhãn chứa: Glixerol, ancol etylic, glucozoơ và axit axetic. Thuốc thử nào sau đây có thể dùng để phân biệt các dung dịch trong từng lọ trên ?

  A. [Ag(NH3)2]OH. B. Na kim loại.

  Câu 9Để phân biệt các chất: Glucozoơ, glixerol, anđehit axetic, lòng trắng trứng và rượu etylic, có thể chỉ dùng một thuốc thử nào sau đây?

  A. dung dịch HNO3.B. Cu(OH)2/OH.

  Câu 10 Chọn cách phân biệt các dung dịch sau đây: Lòng trắng trứng, hồ tinh bột, glixerol.

  A. Iot làm hồ tinh bột hoá xanh, glixerol tác dụng với Cu(OH) 2 ở nhiệt độ thường tạo dung dịch xanh lam đặc trưng, còn lại lòng trắng trứng.

  B. Glixerol tác dụng Cu(OH) 2 ở nhiệt độ thường tạo dung dịch xanh lam đặc trưng, lòng trắng trứng tác dụng Cu(OH) 2 cho màu xanh tím, còn lại hồ tinh bột.

  C. Iot làm hồ tinh bột hoá xanh, khi đun nóng lòng trắng trứng đông tụ, còn lại glixerol.

  A. dung dịch HCl. B. dung dịch CuSO 4.

  C. dung dịch KMnO 4. D. dung dịch HNO 3 đặc.

  Câu 12 Chọn câu phát biểu sai:

  A. Saccarozoơ là một đisaccarit.

  B. Tinh bột và xenlulozoơ đều là polisaccarit, chỉ khác nhau về cấu tạo của gốc glucozoơ.

  C. Khi thuỷ phân đến cùng saccarozoơ, tinh bột và xenlulozoơ đều cho một loại monosaccarit.

  A. glucozoơ và saccarozoơ. B. glucozoơ và tinh bột.

  A. chỉ có glucozoơ. B. glucozoơ và fructozoơ.

  C. glucozoơ, fructozoơ và saccarozoơ. D. tất cả các chất đã cho.

  Câu 15 Để tráng bạc một số ruột phích, người ta phải dùng 100g saccarozoơ. Khối lượng AgNO 3 cần dùng và khối lượng Ag tạo ra lần lượt là (giả thiết rằng, sự chuyển hoá của fructozoơ là không đáng kể và hiệu suất các phản ứng đều đạt 90%)

  A. 88,74g; 50,74g. B. 102,0g; 52,5g.

  C. 52,5g; 91,8g. D. 91,8g; 64,8g.

  Câu 16 Khi đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ thu được hỗn hợp khí CO 2 và hơi nước có tỉ lệ mol là 1:1. Chất này có thể lên men rượu (ancol). Chất đó là chất nào trong các chất sau ?

  A. axit axetic. B. glucozoơ.

  A. 0,80kg. B. 0,90kg.

  A. 0,555kg. B. 0,444kg.

  A. Saccarozoơ, mantozoơ, glucozoơ.

  B. Saccarozoơ, fructozoơ, xenlulozoơ.

  C. Mantozoơ, tinh bột, xenlulozoơ.

  A. Glucozoơ, fructozoơ, saccarozoơ. B. Glucozoơ, fructozoơ, tinh bột.

  C. Glucozoơ, fructozoơ, xenlulozoơ. D. Glucozoơ, fructozoơ, mantozoơ.

  Câu 21Cho glucozoơ lên men tạo thành ancol, khí CO 2 tạo thành được dẫn qua dung dịch nước vôi trong dư, thu được 50g kết tủa, biết hiệu suất lên men là 80%, khối lượng ancol thu được là

  Câu 22 Chọn sơ đồ phản ứng đúng của glucozoơ

  A. C6H12O6 + Cu(OH)2kết tủa đỏ gạch

  6H 12O 6H 12O 6 C 2H 5OH + O 2 6 CH 3-CH(OH)-COOH

  C. C6H12O6 + CuO Dung dịch màu xanh

  Câu 23Nhóm gluxit khi thuỷ phân hoàn toàn đều chỉ tạo thành glucozoơ là:

  B. Saccarozoơ, mantozoơ, xenlulozoơ.

  C. Mantozoơ, tinh bột, xenlulozoơ.

  D. Saccarozoơ, mantozoơ, tinh bột, xenlulozoơ.

  Câu 24 Phát biểu nào sau đây không đúng ?

  A. Glucozoơ và fructozoơ là đồng phân cấu tạo của nhau.

  C. Trong dung dịch, glucozoơ tồn tại ở dạng mạch vòng ưu tiên hơn dạng mạch hở.

  D. Có thể phân biệt glucozoơ và fructozoơ bằng phản ứng tráng bạc.

  Câu 25Biết CO 2 chiếm 0,03% thể tích không khí, thể tích không khí (đktc) cần cung cấp cho cây xanh quang hợp để tạo 162g tinh bột là

  Поделитесь с Вашими друзьями:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Kiểm Tra Tai Nghe Airpods Chính Hãng
 • 7 Cách Nhận Biết Phụ Nữ Mới Quan Hệ Xong
 • Phân Biệt Đồng Thau Với Đồng Đỏ, Phân Biệt Vàng Với Đồng?
 • Phân Biệt Chất Và Vật Thể Cực Hay, Chi Tiết
 • Cách Nhận Biết Vàng Trắng Bằng Mắt Thường Thật Hay Giả Tại Nhà 100% Chuẩn
 • Cấu Tạo, Tính Chất, Ứng Dụng Của Glucozơ Và Fructozơ

  --- Bài mới hơn ---

 • 30 Câu Hỏi Thường Gặp Về Máy Rửa Mặt Foreo
 • Review Máy Rửa Mặt Foreo Luna 2
 • Fob Là Gì? Cif Là Gì? So Sánh Điều Kiện Fob Và Cif
 • Giá Cif Là Gì? Giá Fob Là Gì? Sự Khác Nhau Giữa Cif Và Fob?
 • Fob Là Gì Và Cif Là Gì Cùng Với Sự Khác Nhau Giữa Chúng
 • – Glucozơ là chất kết tinh, không màu, nóng chảy ở 146 oC (dạng α) và 150 o C (dạng β), dễ tan trong nước

  – Có vị ngọt, có trong hầu hết các bộ phận của cây (lá, hoa, rễ…) đặc biệt là quả chín (còn gọi là đường nho)

  – Trong máu người có một lượng nhỏ glucozơ, hầu như không đổi (khoảng 0,1 %)

  Glucozơ có công thức phân tử là C 6H 12O 6, tồn tại ở dạng mạch hở và dạng mạch vòng

  – Nhóm – OH ở C5 cộng vào nhóm C = O tạo ra hai dạng vòng 6 cạnh α và β

  – Nếu nhóm – OH đính với C1 nằm dưới mặt phẳng của vòng 6 cạnh là α -, ngược lại nằm trên mặt phẳng của vòng 6 cạnh là β –

  – Nhóm – OH ở vị trí C số 1 được gọi là OH – hemiaxetal

  Glucozơ có các tính chất của anđehit (do có nhóm chức anđehit – CHO) và ancol đa chức (do có 5 nhóm OH ở vị trí liền kề)

  a. Tác dụng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường

  Dung dịch glucozơ hòa tan Cu(OH) 2 cho dung dịch phức đồng – glucozơ có màu xanh lam

  – Với dung dịch AgNO 3 trong NH 3, đun nóng (thuốc thử Tollens) cho phản ứng tráng bạc

  – Với Cu(OH) 2 trong NaOH, đun nóng (thuốc thử Felinh) tạo thành Cu(I) dạng Cu 2 O có kết tủa màu đỏ gạch.

  * Lưu ý: Glucozo tác dụng với Cu(OH) 2 trong NaOH có 2 hiện tượng, ở điều kiện thường tạo ra dung dịch phức màu xanh lam (thể hiện tính chất của ancol đa chức) nhưng khi đun nóng sẽ có kết tủa màu đỏ gạch (thể hiện tính chất của andehit).

  – Với dung dịch nước brom: Glucozo làm mất màu nước brom

  – Khi dẫn khí hiđro vào dung dịch glucozơ đun nóng (xúc tác Ni), thu được một poliancol có tên là sobitol:

  – Khi có enzim xúc tác ở nhiệt độ khoảng 30 – 35 0 C, glucozơ bị lên men cho ancol etylic và khí cacbonic:

  – Thủy phân tinh bột với xúc tác là HCl loãng hoặc enzim

  – Thủy phân xenlulozơ với xúc tác HCl đặc

  – Trong y học: dùng làm thuốc tăng lực cho người bệnh (dễ hấp thu và cung cấp nhiều năng lượng)

  – Trong công nghiệp: dùng để tráng gương, tráng ruốt phích (thay cho anđehit vì anđehit độc)

  – Trong dung dịch, frutozơ tồn tại chủ yếu ở dạng β, vòng 5 hoặc 6 cạnh.

  – Là chất rắn kết tính, dễ tan trong nước.

  – Có nhiều trong hoa quả và đặc biệt trong mật ong (40%).

  Vì phân tử fructozơ chứa 5 nhóm OH trong đó có 4 nhóm liền kề và 1 nhóm chức C = O nên có các tính chất hóa học của ancol đa chức và xeton.

  – Hòa tan Cu(OH) 2 ở ngay nhiệt độ thường.

  – Tác dụng với anhiđrit axit tạo este 5 chức.

  – Trong môi trường kiềm fructozơ chuyển hóa thành glucozơ nên fructozơ có phản ứng tráng gương, phản ứng với Cu(OH) 2 trong môi trường kiềm.

  Nhưng fructozơ không có phản ứng làm mất màu dung dịch Brom.

  Không phân biệt glucozơ và fructozơ bằng phản ứng tráng bạc hay phản ứng với Cu(OH) 2 trong môi trường kiềm khi đun nóng. Để phân biệt glucozo với fructozo dùng dung dịch nước brom.

  Trung tâm luyện thi, gia sư – dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tìm Hiểu Sự Khác Nhau Giữa Lightning Arrester Và Surge Arrester
 • Sự Khác Nhau Giữ Converter Và Inverter
 • Ôn Thi Vào Lớp 10
 • Giao Thức Https Và Http Là Gì? Điểm Khác Nhau Như Thế Nào?
 • Dữ Liệu Và Điều Khoản Khác Nhau Như Thế Nào? Sự Khác Biệt Giữa Và Dữ Liệu
 • Để Phân Biệt Dung Dịch Alcl3 Và Dung Dịch Kcl Ta Dùng

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Phân Biệt Chó Alaska Và Husky. Chó Alaska Khác Husky Chỗ Nào?
 • 5 Thủ Thuật Phân Biệt Chó Alaska Và Husky Bằng Mắt Thường
 • Phân Biệt Công An Và Cảnh Sát
 • Sẽ Không Còn Phân Biệt Công An Và Cảnh Sát
 • 6 Cách Phát Âm A Chuẩn Nhất Trong Tiếng Anh /ɑ:/ Vs /ʌ/
 • Chủ đề :

  Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

  CÂU HỎI KHÁC

  • Nước thải công nghiệp thường chứa các ion kim loại nặng như Hg2+, Pb2+, Fe3+, … Để xử lí sơ bộ nước thải trên, là
  • Hỗn hợp X gồm Mg ( 0,10 mol); Al ( 0,04 mol) và Zn ( 0,15 mol).
  • Xét sơ đồ phản ứng ( trong dung dịch) giữa các hợp chất hữu cơ:Công thức của Z là
  • Kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất là
  • Cho sơ đồ điều chế HNO3 trong phòng thí nghiệmPhát biểu nào sau đây là sai khi nói về quá trình điều chế HNO3?
  • Cho phản ứng: aFe + bHNO3 → cFe(NO3)3 + dNO + eH2OCác hệ số a, b, c, d, e là những số nguyên đơn giản nhất.
  • Thủy phân 342 gam tinh bột với hiệu suất của phản ứng là 75%, khối lượng glucozơ thu được
  • Thủy phân 4,4 gam etyl axetat bằng 100ml dung dịch NaOH 0,2M.
  • Cho 4,4 gam một anđehit no, đơn chức, mạch hở X phản ứng hoàn toàn với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng th
  • Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư
  • Để phân biệt dung dịch AlCl3 và dung dịch KCl ta dùng
  • Có các nhận xét sau:(a) Phân đạm amoni không nên bón cho loại đất chua.
  • Tên gọi của polime có công thức (-CH2-CH2-)n là
  • Số chất tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm
  • Thủy phân este X trong môi trường kiền, thu được natri axetat và rượu etylic. Công thức của X là
  • Tơ được sản xuất từ xenlulozo là
  • Chất nào sau đây là chất điện li yếu?
  • Trong thực tế, không sử dụng cách nào sau đây để bảo vệ kim loại sắt khỏi bị ăn mòn?
  • Đốt cháy hoàn toàn amin X ( nơ, đơn chức, mạch hở) bằng O2, thu được 4,48 lít CO2 và 1,12 lít N2 ( các thể tích khí
  • Để rửa sạch ống nghiệm có dính anilin, có thể dùng dung dịch HCl.
  • Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít khí SO2 ( ở đktc) vào dung dịch chứa 16 gam NaOH, thu được dung dịch X.
  • Cho các phát biểu sau:(a) Điện phân dung dịch NaCl ( điện cực trơ), thu được khí H2 ở catot.
  • Alinin ( C6H5NH2) và phenol (C6H5OH) đều có phản ứng với
  • Điện phân nóng chảy hoàn toàn 5,96 gam MCln, thu được 0,04 mol Cl2. Kim loại M là
  • Cho 66,2 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4, Fe(NO3)2, Al tan hoàn toàn trong dung dịch chứa 3,1 mol KHSO4.
  • Đun nóng 48,2 g hỗn hợp KMnO4, KClO3, sau một thời gian thu được 43,4 gam hỗn hợp chất rắn Y.
  • Hỗn hợp X gồm hai muối R2CO3 và RHCO3.
  • Trộn 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm H2SO4 0,05M và HCl với 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M thu được dun
  • Dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng cho Kểt tủa Ag trắng bạc
  • Cho m gam bột Fe vào 200 ml dung dịch chứa hai muối AgNO3 0,15M và Cu(NO3)2 0,1M, sau một thời gian thu được 3,84 gam hỗn
  • Hỗn hợp E gồm 2 este đơn chức, là đồng phân cấu tạo và đều chứa vòng benzen.
  • Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X cần vừa đủ 4,83 mol O2, thu được 3,42 mol CO2 và 3,18 mol H2O.
  • Cho sơ đồ chuyển hóa sau:Biết X là axit glutamic, Y, Z, T là các chất hữu cơ chứa nitơ.
  • Hỗn hợp T gồm hai ancol đơn chức X và Y (MX
  • Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm CuSO4 và KCl vào H2O, thu được dung dịch Y.
  • Các oxit của kim loại kiềm thổ phản ứng với CO tạo thành kim loại.
  • Cho các phát biểu sau:(a) Polietilen được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng.
  • Có 3 dung dịch riêng biệt: H2SO4 1M; KNO3 1M; HNO3 1M được đánh số ngẫu nhiên là (1), (2), (3).
  • Cho ba hiđrocacbon mạch hở X, Y, Z (MX
  • Cho m gam hỗn hợp M gồm đi peptit X, tripeptit Y, tetrapeptit Z, pentapeptit T (đều mạch hở) tác dụng với dung dịch NaOH vừa đ

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phân Biệt Most, Most Of, The Most, Almost, Và Mostly (Chi Tiết)
 • Phân Biệt The Number Of Và A Number Of Dễ Như Trở Bàn Tay
 • Để Phân Biệt Glucozơ Và Fructozơ Ta Có Thể Dùng Hóa Chất Nào?
 • Cấu Tạo Và Chức Năng Của Arn
 • Cấu Tạo Và Chức Năng Của Adn Và Gen
 • Đây Sẽ Là Cách Để Chúng Ta Phân Biệt Giữa Iphone 5S Và Iphone Se

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Phân Biệt Iphone 8 8 Plus Bị Hư Loa Trong Hay Loa Ngoài
 • Nhận Biết Màn Hình Iphone Zin Iphone 7 Iphone 8 Khi Thay Thế Sửa Chữa
 • Thay Pin Iphone 8 Plus Chính Hãng Tại Tphcm
 • Iphone 6 Có Nên Jailbreak Không?
 • Cách Nâng Cấp Ios Cho Iphone, Ipad Đã Jailbreak
 • Kể từ khi iPhone SE cập bến Việt Nam, người ta đã nhắc rất nhiều về việc, chiếc iPhone màn hình 4 inch mới của Apple trông rất giống với người tiền nhiệm iPhone 5s. Nhiều người lo ngại, họ sẽ chẳng thể phân biệt được đâu là iPhone SE mới, đâu là iPhone 5s cũ .

  Tuy nhiên, nói iPhone SE và iPhone 5s tương đồng không có nghĩa 2 chiếc iPhone chỉ là một. Mặc dù 2 mẫu iPhone này giống nhau tới 90%, nhưng vẫn còn 10% khác biệt giữa iPhone SE và iPhone 5s.

  Hộp đựng dành cho iPhone SE có phong cách thiết kế tương tự iPhone 6s và iPhone 6s Plus trong năm ngoái. Vỏ hộp màu trắng, in rõ tên sản phẩm. Nhưng điểm khác biệt nằm ở họa tiết in trên vỏ hộp. Thay vì sử dụng hình ảnh chú cá chọi, vỏ hộp iPhone SE có in hình một bông hoa.

  Còn lại, các chi tiết, phụ kiện đi kèm máy tương tự thế hệ iPhone trước đây. Cụ thể, khi mua iPhone SE, người dùng sẽ nhận được sách hướng dẫn, que chọc SIM, tai nghe, cáp Lightning, củ sạc. May mắn là iPhone SE mới đây đã không bị loại bỏ cổng tai nghe 3,5 mm.

  iPhone 5s không có màu vàng hồng

  Do đó, dựa vào màu sắc, người dùng có thể phân biệt giữa iPhone SE và iPhone 5s. Để chắc chắn hơn, chúng ta có thể yêu cầu người bán cho so sánh màu vàng hồng có trên iPhone SE với iPhone 6s. Điều này phần nào làm giảm nguy cơ mua phải một chiếc iPhone SE đã độ vỏ.

  Khác nhau chữ “SE”, camera cũng tối màu hơn

  Ngoài ra, nếu tinh ý, chúng ta còn có thể phân biệt iPhone SE và iPhone 5s thông qua cụm camera chính trên bộ đôi iPhone này. Theo đó, camera 8 MP trên iPhone 5s có màu kính sáng và dễ quan sát. Còn camera 12 MP trên iPhone SE do kế thừa iPhone 6s nên có màu kính tối, khó quan sát hơn.

  Logo Táo Khuyết kiểu mới

  Theo đó, logo trên iPhone SE thực chất là một miếng kim loại được đánh bóng, và ghá vào mặt lưng của máy. Nhờ đó, logo của iPhone SE trông sẽ bóng bẩy hơn, nhưng không liền mạch như iPhone 5s. Ngoài ra, Apple cũng nói rằng, logo mới sẽ khó bị xước, hoặc bám bẩn như iPhone trước đây.

  Viền kim loại không còn sáng bóng

  Nếu chịu khó quan sát các mẫu iPhone 5 và iPhone 5s trước đây, chúng ta đều biết rằng, các model này đều có khung kim loại được vát cạnh kim cương rất tỉ mỉ. Đặc biệt, khi xoay máy dưới ánh nắng, các cạnh viền này sẽ sáng lấp lánh, do được làm bóng. Thế nhưng, trên iPhone SE điều ngược lại đã xảy ra.

  Được biết, trên iPhone SE thế hệ mới, viền kim loại của máy cũng được vát kim cương, giúp người dùng cầm nắm dễ dàng hơn. Nhưng trái với iPhone 5s trước đây, viền kim loại trên iPhone SE lại được làm nhám. Nghĩa là nếu xoay máy dưới ánh nắng, cạnh viền này sẽ không bao giờ sáng lên đâu.

  iPhone SE mới có Live Photos và Retina Flash

  Còn riêng Retina Flash, màn hình iPhone SE sẽ đóng vai trò như một cụm đèn flash “giả”, nháy sáng khi người dùng chụp ảnh selfie. Nhờ đó, chất lượng chụp ảnh tự sướng trong điều kiện thiếu sáng của iPhone SE sẽ tốt hơn rất nhiều so với người tiền nhiệm iPhone 5s trước đây.

  Camera sau chụp hình tốt hơn, quay phim 4K

  Còn một yếu tố hết sức khó chịu nữa

  --- Bài cũ hơn ---

 • 7 Cách Phân Biệt Iphone Se Và Iphone 5S
 • Nên Mua Iphone 7 Plus Lock Hay Iphone 7 Plus Quốc Tế ?
 • Có Nên Mua Iphone 8 Plus Lock
 • Hướng Dẫn Cách Test, Kiểm Tra Iphone 8 Plus Chính Hãng Đơn Giản
 • 9 Cách Kiểm Tra Iphone Thật Giả Mà Ai Cũng Làm Được
 • Phân Biệt Glucozơ, Saccarozơ, Và Tinh Bột

  --- Bài mới hơn ---

 • Cấu Trúc, Cách Dùng Since Và For Trong Tiếng Anh Căn Bản
 • Phân Biệt Because, As, Since Và For
 • Emas: Cách Sử Dụng As/since/for Và Because/because Of
 • Cấu Trúc, Cách Dùng Since Và For Trong Tiếng Anh Chuẩn Xác Nhất
 • Cách Phân Biệt Foreo Luna Mini 2 Thật Và Giả – Authentic & Fake
 • Phân biệt glucozơ, saccarozơ, và tinh bột

  Để phân biệt các dung dịch glucozơ, saccarozơ, và hồ tinh bột có thể dùng dãy chất nào sau đây làm thuốc thử ?

  Ôn Thi Đại Học

  Cơ bản

  Câu A.

  AgNO3/NH3 và NaOH

  Câu B.

  Cu(OH)2 và AgNO3/NH3.

  Đáp án đúng

  Câu C.

  HNO3 và AgNO3/NH3.

  Câu D.

  Nước brom và NaOH.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Từ Tiếng Anh Dễ Nhầm Lẫn: Fewer Hay Less?
 • Cách Dùng Some/many/any/a Few/ A Little/ A Lot Of/ Lots Of Và Bài Tập Áp Dụng
 • Phân Biệt Cách Dùng Some/many/any/a Few/ A Little/ A Lot Of/ Lots Of
 • Cách Sử Dụng “Some – Many – Any – A Few – A Little – A Lot Of – Lots Of ”
 • Difference Between ‘Electronic’, ‘Electric’, And ‘Electrical’
 • Phí, Lệ Phí… Nên Phân Biệt Thế Nào Đây?

  --- Bài mới hơn ---

 • Phân Biệt Giữa Hai Thì Quá Khứ Đơn Và Thì Quá Khứ Tiếp Diễn
 • Phân Biệt Quyền Con Người Và Quyền Công Dân?
 • Người Con Đất Mẹ: Cần Phân Biệt Rõ Quyền Con Người Và Quyền Công Dân
 • Phân Biệt Giữa Quản Trị (Administration) Và Quản Lý (Management)
 • Hiểu Thế Nào Về Quản Trị, Quản Lý Và Lãnh Đạo
 • Đi vào nội dung cụ thể, đại biểu Kim Thuý tập trung phân tích sự bất hợp lý trong giải thích từ ngữ. Điều 6, dự thảo luật quy định: Phí là khoản tiền mà cá nhân, tổ chức phải trả khi được cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp dịch vụ. Lệ phí là khoản tiền mà cá nhân, tổ chức phải nộp khi cơ quan hành chính Nhà nước phục vụ công việc quản lý Nhà nước.

  Như vậy, dự thảo đã thể hiện điểm khác nhau giữa phí và lệ phí. Theo đó đối với phí, tên gọi của hành động nộp phí là trả tiền, mục đích để được cung cấp dịch vụ, chủ thể phục vụ ở đây là cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Còn đối với lệ phí thì tên gọi của hành động nộp phí là nộp tiền, mục đích để được phục vụ, chủ thể phục vụ ở đây là cơ quan hành chính Nhà nước, nhưng giải thích như vậy, tôi cho rằng người dân vẫn chưa thông.

  Câu hỏi đặt ra ở đây là được phục vụ, khác với được cung cấp dịch vụ như thế nào? Cơ quan hành chính Nhà nước sinh ra để phục vụ công việc quản lý Nhà nước thì vì sao người dân đã đóng thuế nuôi bộ máy Nhà nước để phục vụ dân mà vẫn phải trả tiền khi được phục vụ. Mặt khác, trên thực tế có những việc vừa có phí vừa có lệ phí, như án phí, lệ phí tòa án, phí sở hữu trí tuệ, lệ phí sở hữu trí tuệ.

  “Tên gọi và nội dung tương tự nhưng có chỗ gọi là phí, có chỗ gọi là lệ phí, như phí bay qua vùng trời, lệ phí đi qua vùng đất, vùng biển, lệ phí ra vào cảng, phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ, lệ phí thẩm định hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ và các chi phí tố tụng khác, phí cấp mã số, mã vạch, lệ phí cấp biển số nhà… vậy nên phân biệt thế nào đây”, đại biểu đặt câu hỏi

  Về phạm vi điều chỉnh, đại biểu Kim Thuý cho biết, dự thảo luật không điều chỉnh một số khoản phí như học phí, viện phí với lý do đã được quy định ở luật khác và trả theo cơ chế dịch vụ của thị trường nêu tại trang 9 của Tờ trình Chính phủ.

  “Tôi cho rằng quy định này không phù hợp với quy định về phí là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân phải trả khi được cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp dịch vụ. Do đó, tôi đề nghị phải đưa các khoản phí của trường công, bệnh viện công vào luật này mới đúng. Mặt khác, quy định này mâu thuẫn với quy định về việc đưa một số khoản phí đã được quy định ở luật khác như phí công chứng, phí bay qua vùng trời vào dự thảo luật này với lý do là để thống nhất, quy định thành một mối”, bà Thuý nói.

  Đại biểu Trần Quốc Tuấn (Trà Vinh) thì cho rằng, việc loại bỏ các khoản phí, lệ phí không cần thiết để giảm bớt gánh nặng, góp phần nâng cao mức sống cho người dân. Đặc biệt là những hộ nông dân ở các vùng nông thôn là hoàn toàn phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Vì hiện nay đang tồn tại nhiều loại phí rất bất hợp lý và không cần thiết, gây khó khăn cho người dân, gây trở ngại cho sự phát triển của xã hội.

  “Câu chuyện con gà từ lúc nuôi đến lúc giết thịt phải chịu 14 loại phí đã được Chủ tịch Quốc hội và 2 Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tài chính ghi nhận tại phiên chất vấn ngày 11/6/2015 là một minh chứng cụ thể”, ông Tuấn nói.

  Về chế độ thu và nộp lệ phí, ông Tuấn cho rằng luật cần quy định tất cả các khoản phí và lệ phí thu được phải nộp vào ngân sách Nhà nước, sau đó ngân sách Nhà nước sẽ điều tiết và phân bổ lại cho các địa phương hay các Bộ, ngành. Lúc này các cơ quan có thẩm quyền ở đây sẽ quyết định cấp kinh phí từ nguồn này để trang trải chi phí cho việc cung cấp dịch vụ thu phí cho các cơ quan thu phí, làm như vậy sẽ công bằng hơn đối với các cơ quan thu phí trong cùng một địa phương. Đồng thời cũng công bằng đối với tất cả các địa phương trên toàn quốc.

  Tán thành với việc ban hành Luật phí, lệ phí, song đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm (TP. Hồ Chí Minh) đề nghị ngoài các nội dung trong Tờ trình của Chính phủ thì Ban soạn thảo, Quốc hội và Chính phủ cần quan tâm thêm 3 nội dung:

  “Tôi nghĩ rằng điều này phản cảm và không có lợi cho sự phát triển của đất nước. Nếu chúng ta quan tâm đến mối quan hệ này tốt trong khi ban hành luật này với một chính sách phí và lệ phí hợp lý thì chúng ta sẽ khắc phục được xu hướng lạm thu, tận thu, phí chồng phí mà chúng ta đã bàn nhiều trong kỳ họp này”, bà Tâm nói.

  Thứ ba, không được tính đến lợi nhuận khi Nhà nước cung cấp dịch vụ công cho người dân. Nếu chúng ta muốn xã hội hóa thì tách ra, không nên nhập nhằng điều này, rất phản cảm và người dân hoàn toàn không đồng tình về vấn đề này.

  Dương Công Chiến

  Nguồn:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phân Biệt Thuế Phí Lệ Phí Có Điểm Gì Giống Và Khác Nhau
 • The Ordinary Niacinamide 10% + Zinc 1% Serum Hàng Fake Siêu Tinh Vi
 • 10 Cách Phân Biệt The Ordinary Thật Giả Đánh Bay Nỗi Lo Mua Hàng Nhái
 • Phân Biệt On Time Và In Time
 • Phân Biệt Other Và Another
 • Giày Nam Xịn Và Giày Nam Đểu Làm Sao Để Phân Biệt Đây?

  --- Bài mới hơn ---

 • Phân Biệt Các Loại Giấy Tờ Xe Trên Thị Trường Một Cách Đơn Giản Và Hiệu Quả
 • Cách Chọn Mua Hoa Dạ Yến Thảo Và Cách Chăm Sóc Hoa
 • Hoa Dạ Yến Thảo Siêu Rủ, Dạ Yến Thảo Đứng, Kép, Dạ Yến Thảo F1
 • Nhà Đẹp Nhờ Trồng Hoa Triệu Chuông, Dạ Yến Thảo
 • Tính Chất Hóa Học Của Phi Kim, Ví Dụ Và Bài Tập
 • GIÀY NAM XỊN VÀ GIÀY NAM ĐỂU LÀM SAO ĐỂ PHÂN BIỆT ĐÂY?

  Hiện nay, trên thị trường, các mặt hàng giày nam vô cùng đa dạng phong phú, đem lại nhiều lựa chọn cho phái mạnh. Tuy nhiên, đâu là hàng thật, đâu là hàng giả thì thật khó để phân biệt. Xưởng giày Modinika chúng tớ sẽ mách nhỏ bạn vài điều để có thể nhanh chóng nhận ra đâu xịn, đâu fake nha.

  Nhãn mác là điều đầu tiên bạn nên kiểm tra. Theo kinh nghiệm của Xưởng giày Modinika, có tới trên 70% hàng Fake sẽ sai sót trong nhãn mác.

  Khoảng cách các chữ, cách in chữ trên mác, bạn nhớ xem thật cẩn thận

  Mác nhãn giày Nike thật (Trái) và fake (Phải), bạn có nhận ra chữ MADE fake không đều nhau?

  Giày da Modinika với những đường chỉ đều và chắc chắn. Tại các viền mép dày, đường kim được may ẩn, không lộ tạo nên vẻ đẹp cho đôi giày và thể hiện sự tỷ mẩn và khéo léo của đôi bàn tay người thợ .

  Mũi giày là nơi chịu áp khít, có độ cong nhất định và đặc biệt keo ép không lem ra ngoài.

  Da thật và da giả: Da thật ban đầu tương đối cứng nhưng càng đi thì giày càng trở nên mềm mại. Độ đàn hồi của da giả cũng kém hơn da thật rất nhiều. Nếu sử dụng lâu ngày, màu sắc da thật sẽ sậm lại trong khi da giả thì không. Với da thật, trên nhãn mác sẽ có ký hiệu các con thú trên sản phẩm.

  Chất lượng các loại da làm nên giá trị và đằng cấp của chính đôi giày.

  Da lợn: Bạn sẽ khá là bất ngờ khi nghe tới việc sử dụng da lợn làm giày. Giày da lợn thường không bền hơn những loại giày da khác có cùng kiểu. Tuy nhiên, da lợn thường rẻ hơn rất nhiều các lọa da khác. Đây là điều mà các chủ cửa hàng thường đánh vào tâm lý tiêu dùng. Muốn nhận biết da lợn không khó. Dựa trên những hoa văn có hình thù giống tam giác trên bề mặt, màu da nhạt là bạn có thể nhận ra rồi

  Da bò và gia trâu: Xuất phát từ những điểm tương đồng, giống nhau giữa trâu và bò trên thực tế cả về kích cỡ da và hình dạng nên việc quan sát để nhận biết đâu là sản phẩm từ nguyên liệu da trâu, đâu là nguyên liệu từ da bò là không dễ dàng một chút nào cả. Hai loại da dựa vào kích thước lỗ chân lông trên tấm da. Nếu là da trâu thật thì tấm da sẽ có lỗ chân lông to hơn, vị trí lỗ chân lông phân bố không đồng đều, ngược lại, nếu là da bò thì lỗ chân lông nhỏ hơn, phân bố đều hơn. Bạn cũng có thể nhận biết hai loại da này qua độ mịn của da, Nếu là da trâu thì sần và cứng hơn da bò.

  Ngoài ra còn có các loại da khác cần phải kể đến: như da cá sầu, da đà điểu

  Tại xưởng giày Modinika, các đôi giày nam được chế tác và hoàn thiện bằng 100% da thật nguyên khối, các chi tiết may đơn giản nhưng không làm mất đi vẻ đẹp, tinh tê

  Chất liệu da bò với mầu nâu bóng, xưởng giày

  Modinika đem đến một tác phẩm giày nam hoàn mỹ

  Ồ, các chàng đừng hiểu nhầm nha. Với những đôi giày da nam xịn, sẽ có mùi hơi đậm hơn bởi thuộc tính của da tự nhiên. Ngược lại, những đôi giày da giả, mùi của giày là mùi thơm của sơn, mùi nhựa. Tuy nhiên, cách này tương đối cần tế nhị khi kiểm tra

  --- Bài cũ hơn ---

 • Làm Sao Biết Xe Toyota Vios Đã Từng Chạy Taxi Hay Chưa?
 • Ý Nghĩa Của Màu Xanh Dương, Xanh Da Trời
 • Tìm Hiểu Màu Xanh Là Màu Gì Và Các Loại Màu Xanh Cơ Bản
 • Đá Labradorite Là Gì? Bạn Đã Biết Gì Về Labradorite?
 • Những Lưu Ý Trước Khi Chọn Mua Vòng Tay Đá Xà Cừ
 • Thuốc Ngựa Thái Thật Và Giả Phân Biệt Bằng Cách Nào?

  --- Bài mới hơn ---

 • Hàn Quốc Dùng Tiền Gì ? Hình Ảnh Tờ Tiền
 • Tiền Ấn Độ Là Gì ? Hình Ảnh Tờ Tiền
 • Những Điều Cần Biết Về U Tuyến Giáp Lành Tính Và So Sánh Với U Tuyến Giáp Ác Tính
 • Phân Biệt U Cục Lành Tính Và Ác Tính
 • Khối U Ác Tính Khác Khối U Lành Như Thế Nào?
 • Thuốc cường dương Ngựa Thái là giải pháp giúp đấng mày râu trở nên mạnh mẽ, nam tính và làm cho người bạn tình luôn được thỏa mãn.

  Thuốc cường dương là sản phẩm cải thiện sinh lý và là công cụ hỗ trợ đắc lực cho nam giới trong vấn đề quan hệ tình dục.

  Thuốc cường dương là gì?

  Thuốc cường dương là loại thuốc giúp cho dương vật của nam giới được cương cứng và kéo dài thời gian quan hệ. Bên cạnh kéo dài thời gian cương, thuốc còn hỗ trợ cải thiện về chứng bệnh rối loạn cương dương cho các quý ông.

  Thuốc cường dương là công cụ hỗ trợ đắc lực cho cánh mày râu nhằm cải thiện chức năng sinh lý

  Hiện nay, thuốc cường dương được sản xuất ở 3 dạng chủ yếu:

  Thuốc uống: Có tác dụng hỗ trợ tinh thần của người sử dụng trở nên phấn chấn và sung mãn hơn.

  Đây là thuốc được nhiều người sử dụng bởi nó làm tăng cường khả năng ham muốn khiến cho nam giới cảm thấy đầy tự tin hơn trong chuyện quan hệ.

  Thuốc bôi: Đây là loại thuốc bôi trực tiếp vào dương vật, lúc đầu dương vật của bạn sẽ cảm thấy tê nhẹ rồi trở nên cương cứng nhanh.

  Sử dụng sau một thời gian dài cũng có thể khiến cho dương vật tăng dần.

  Thuốc xịt trực tiếp: Ban đầu khi xịt trực tiếp vào dương vật sẽ khiến dương vật có cảm giác hơi tê và sau đó dương vật sẽ lập tức cương cứng nhanh.

  Lưu ý rằng, thuốc cường dương không phải là thuốc kích dục, bởi 2 sản phẩm này có tác dụng hoàn toàn khác nhau. Thuốc kích dục chủ yếu là làm kích thích sự ham muốn trong khi đó thuốc cường dương có tác dụng để bộ phận sinh dục được cương lâu hơn và giúp kéo dài cuộc yêu.

  Uống thuốc cường dương có gây hại?

  Theo các bác sĩ cho rằng, thuốc cường dương có tác dụng kích thích cơ thể sản xuất ra nội tiết tố nhằm đưa lượng máu đến cậu bé giúp tạo cảm giác ham muốn.

  Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng không đúng liều lượng hoặc không theo sự chỉ dẫn của chuyên gia sẽ khiến cho bạn phải đối mặt với nhiều nguy cơ, thậm chí là tử vong.

  Trước khi mua và sử dụng sản phẩm cường dương, bạn cũng nên lưu ý những điều sau trước khi sử dụng:

  Đầu tiên là cần phải chú ý đến tiền sử dị ứng của bản thân.

  Thuốc có tác dụng làm co giãn mạch máu để đưa máu về dương vật, vì vậy những ai bị đau tim không nên sử dụng vì có thể gây thiếu máu hoặc mạch máu bị vỡ dẫn đến nguy cơ đột quỵ.

  Dùng đúng thuốc, đúng loại và tránh mua sai loại dẫn đến dương vật bị kích ứng và sẽ có khả năng ảnh hưởng đến sinh sản.

  Nhờ vậy, cuộc sống chăn gối của hai vợ chồng được hạnh phúc cũng như trọn vẹn hơn.

  Vậy bạn có biết được viên uống này có thành phần, nguồn gốc, công dụng,… là gì không?

  Cùng tham khảo dưới bài viết.

   Thuốc cường dương Ngựa Thái là thuốc gì

  Các sản phẩm giúp sinh lý nam trên thị trường hiện nay khá phức tạp về nguồn gốc, xuất xứ và thành phần.

  Khi còn sử dụng thuốc, khả năng sinh lý còn cải thiện cũng như không sử dụng nữa thì hiện tượng càng thêm tệ.

  Hiểu được nhu cầu của người sử dụng, thuốc con Ngựa Thái được chiết xuất từ những thành phần tự nhiên nên rất tốt cho người dùng.

  Sản phẩm không chứa bất kỳ hóa chất gây ra hại nào, do vậy người sử dụng hãy an tâm khi dùng.

  Lưu ý: trong bài viết này Nhà Thuốc An Tâm chỉ nói về thuốc cường dương ngựa thái 7000mg vì đây là loại được sử dụng cơ bản tại VN hiện tại, ngựa thái 9800mg ít người sử dụng hơn do giá khá cao.

  Nguồn gốc Ngựa Thái

  Thuốc cường dương Ngựa Thái được nghiên cứu và sản xuất chính hãng tại Thái Lan. Sản phẩm cho công hiệu hàng đầu lúc sử dụng kết hợp với chế độ ăn uống khoa học.

  Tám học giả uy tín nhất của những trường Cao đẳng y tế Hoa kỳ đã công nhận, cơ thể khỏe mạnh thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết.

  Phác đồ kết hợp cũng như chế độ ăn uống nghĩa là: Khả năng miễn dịch của cơ thể sẽ được tăng cường. Lúc này những vấn đề sinh lý như yếu tuyến tiền liệt, dương không cương, xuất tinh sớm,… sẽ được miễn dịch cùng một lúc.

  Thành Phần Ngựa thái

  Theo thống kê mới nhất, 25% nam giới đang gặp các vấn đề yếu sinh lý cũng như đối tượng này đang bị trẻ hóa dần.

  Điều này làm cho các anh, các ông không còn có tự tin và lâu dần hạnh phúc hôn nhân sẽ mắc ổ vỡ. Thấu hiểu được điều đấy, thuốc cường dương Ngựa Thái đã ra đời.

  Thuốc có thành phần tốt cho sinh lý nam giới cụ thể như sau:

  Boschniakia Rossica: Là dạng thuốc bổ hỗ trợ thận và nuôi dưỡng thận, trợ tim, chữa trị liệt dương ở nam, bổ sung sinh lực, giảm táo bón,…

  Ngoài ra, nó còn có tác dụng chống lão hóa, kết hợp các bài thuốc khác giúp tăng cường trí nhớ.

  Nhung hươu (Pilose antler).

  Nhân sâm (Ginseng).

  Quả sơn trà (Medlar).

  Đông trùng Hạ Thảo (Chinese caterpillar fungus).

  Sealwort: Loại cây phổ biến trong những phương thuốc cổ truyền Trung Quốc. Nó cũng được sử dụng để làm cảnh.

  Cynomorium: những chiết xuất từ thảo dược này có tác dụng ngăn ngừa virus HIV, máu lưu thông tốt hơn và ổn định huyết áp.

  Ngoài ra, thành phần này cũng chữa trị được bất lực tại nam.

  Angelica (bạch chỉ): Loại dược liệu cũng cơ bản trong những bài thuốc cổ truyền Trung Quốc.

  Sự góp mặt của một vài thảo mộc khác để tạo nên công dụng tuyệt vời của sản phẩm.

  Tác Dụng Của Thuốc Cường Dương Ngựa Thái

  Sau khoảng thời gian rất ngắn dùng thuốc cường dương Ngựa Thái, nam sẽ thấy kích thước dương vật của mình được cải thiện rõ rệt cũng như tăng ham muốn tình dục.

  Quý ông đang có hiện tượng rối loạn cương dương, cương cứng yếu thì nên sử dụng sản phẩm để khẳng định bản lĩnh đàn ông của mình.

  Sản phẩm được chiết xuất từ 100% thành phần tự nhiên.

  Vì thế, khi sử dụng điều đặn bạn sẽ thấy tăng cường sinh lý, dương vật phát triển cũng như kéo dài thời gian yêu rõ rệt nhất.

  Công dụng thuốc cường dương Ngựa Thái

  Viên uống còn hỗ trợ lưu thông máu tốt nên dương vật tăng kích thước, cả chiều dài cũng như chiều rộng lâu dài và mạnh mẽ.

  Nam sẽ tự tin thể hiện bản lĩnh cũng như tận hưởng sự sung sướng trong cuộc vui.

  Công thức độc đáo hỗ trợ lưu thông máu, tăng kích thước dương vật an toàn.

  Lúc dương vật đã cương cứng, khá nhiều máu sẽ đổ dồn về khoang mô làm sự cương cứng dài lâu hơn.

  Chức năng thận cũng được bồi bổ khỏe hơn, điều này làm bạn có thể quan hệ được nhiều lần mà không bị mệt mỏi.

  Cơ Chế Tác Dụng Thuốc Ngựa Thái

  Cũng như các thuốc cường dương tức thì khác, Ngựa Thái giúp tăng cường lưu thông máu tới dương vật rất nhanh.

  Nhờ vật, các mô dương vật bị dãn nở và tăng kích thước tự nhiên cả chiều dài, chiều rộng.

  Thành phần của thuốc giúp dương vật cương cứng tự nhiên, vì vậy việc cương cứng lâu hơn so với bình thường.

  Nó hỗ trợ đàn ông hưng phấn, kéo dài thời gian yêu, tránh xuất tinh sớm nên cả hai sẽ được viên mãn và cùng nhau lên “đỉnh”.

  Cách dùng Thuốc Cường Dương Ngựa Thái

  Sử dụng thuốc cường dương Ngựa Thái mang lại hiệu quả nhất lúc bạn tuân thủ chỉ dẫn sử dụng.

  Bạn nên sử dụng một viên từ 10 tới 15 phút trước lúc quan hệ tình dục, uống với nước lọc ấm sẽ hỗ trợ hấp thụ hiệu quả nhất.

  Sản phẩm hoạt động rất mạnh mẽ nên sẽ chia nhỏ viên thuốc dùng để phòng tác dụng quá mạnh.

  Cụ thể: Nếu bạn sức khỏe yếu thì chỉ nên sử dụng ⅓ viên uống, sức khỏe thông thường thì uống ⅔ viên.

  Hiện tượng bạn khỏe mạnh, dùng luôn 1 viên để nhanh có hiệu quả. Bạn nhai cũng như nuốt thuốc cùng với nước sẽ càng tốt hơn nữa.

  Thuốc Cường Dương Ngựa Thái Giá Bao Nhiêu

  Thuốc cường dương Ngựa Thái là sản phẩm nhập khẩu từ Thái Lan, bởi vậy mức giá trên thị trường khá chênh lệch.

  Mức giá chấp nhận được cho sản phẩm này nằm trong khoảng từ 400.000đ đến 460.000đ.

  Thuốc cường dương Ngựa Thái giá bao nhiêu

  Thuốc Cường Dương Ngựa Thái Mua tại Đâu

  Thuốc cường dương Ngựa Thái hiện đang được bán rộng rãi trên thị trường ở những shop online, website,… chuyên về sản phẩm hỗ trợ sinh lý nam giới.

  Việc bán tràn lan rất khó tránh khỏi hàng gian, hàng giả và sẽ dẫn đến ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng.

  Do đó, bạn hiệu quả nhất nên chọn nơi cung cấp đáng tin cậy. Bạn có thể nhờ người thân, người quen biết,… đã sử dụng để mua được sản phẩm chính hãng.

  Đừng để “tiền mất tật mang” rồi lại rước họa vào thân.

  Thuốc Cường Dương Ngựa Thái Có Tốt Không

  Chia sẻ của anh Hoàng Minh Phú:

  “Lúc thường, dù đã thử mọi cách kích thích nhưng tôi rất lâu “lên” cũng như bạn gái mất cả hứng thú.

  Nhưng lúc được giới thiệu và dùng thử thuốc cường dương Ngựa Thái thì tình trạng đã khác hẳn.

  Tôi cũng như bạn gái có nhiều khoái cảm, thời gian quan hệ cũng được lâu hơn”.

  Anh Nguyễn Vĩnh Phúc – hiện đang thường trú tại quận Tân Bình, TP.HCM:

  “Trước đây dương vật của tôi cương rất yếu lúc quan hệ, lại gặp trường hợp xuất tinh sớm nên bà xã rất “chán”.

  Từ khi được đồng nghiệp mách, tôi thử dùng thông qua thuốc cường dương Ngựa Thái và đã thấy hiệu quả.

  Thuốc khá mạnh nên sau lúc “yêu” tôi cảm thấy chóng mặt, nhức đầu. Tôi sẽ giảm liều lượng cho những lần dùng sau này”.

  Thuốc Cường Dương Ngựa Thái Có Tác Dụng Phụ Không

  Thuốc cường dương Ngựa Thái với thành phần được chiết xuất 100% những loại thảo dược thiên nhiên, hiệu quả tốt cho sinh lý nam.

  Sức khỏe tình dục sẽ được cải thiện nhờ điều hòa khí huyết, tăng công suất đến máu điều đặn hơn.

  Đó là nguyên nhân ở sao nội tiết tố nam Testosterone được cân bằng, mô dương vật được giãn nở nên tăng kích thước dễ dàng.

  Hơn thế nữa, sản phẩm chiết xuất từ thiên nhiên, không có bất kỳ chất hóa học độc hại nào nên không có tác dụng phụ.

  Thuốc Ngựa Thái Lừa Đảo Có Thật Không

  Dạo gần đây trên những forum rộ lên các thông tin thuốc ngựa thái lừa đảo, Nhà Thuốc An Tâm đã tìm hiểu rất kỹ về kiến thức này.

  Thật sự sản phẩm không lừa đảo, đây là chiêu trò chơi xấu của đối thủ, tạo những nick ảo sau đó vào những forum như webtretho tung tin ngựa thái lừa đảo, không tác dụng…

  Cách Phân Biệt Thuốc Ngựa Thái Thật và Giả

  Thuốc cường dương Ngựa Thái – giúp sinh lý nam giới hỗ trợ phái mạnh khẳng định được phong độ của mình.

  2.TPCN Formula For Men

  Formula For Men là giải pháp hiệu quả giúp cánh mày râu đánh tan các biểu hiện yếu sinh lý, tăng cảm hứng tình dục và bổ sung testosterone từ bên trong làm cho quý ông luôn sung mãn, mạnh khỏe.

  THÀNH PHẦN

  Với thành phần được chiết xuất hoàn toàn từ thảo dược, Formula For Men không chỉ có tác dụng tăng cường sinh lý, bổ thận tráng dương, cải thiện đời sống tình dục mà còn đảm bảo an toàn tuyệt đối. Một số thành phần kể đến trong sản phẩm bao gồm:

  Dâm dương hoắc: Điều trị giảm ham muốn, rối loạn cương dương và kéo dài thời gian xuất tinh.

  Nhân Sâm: Ngăn ngừa xuất tinh sớm, tăng ham muốn tình dục.

  Maca: Là một thảo dược nổi tiếng điều trị yếu sinh lý tại châu Âu. Tác dụng điều trị rối loạn cương dương, tăng cường sức khỏe cho người mệt mỏi, người mới ốm.

  L-Arginine: Tăng sản sinh NO, khắc phục rối loạn cương dương ở nam giới.

  CÔNG DỤNG

  Bằng công nghệ hiện đại, thảo dược chất lượng nhất về sinh lý nam. Formula For Men làm tăng sản sinh Testoterone tự nhiên, giúp cân bằng nội tiết và khắc phục vấn đề sinh lý nam, cụ thể là:

  Bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực, thể lực mang đến phái mạnh sự dẻo dai, sung mãn từ bên trong.

  Khắc phục triệt để các vấn đề sinh lý nam: Xuất tinh sớm, thời gian quan hệ ngắn, dương vật khó cương, di tinh, mộng tinh.

  Tăng thời gian quan hệ lên 2-3 lần so với bình thường

  Giúp nam giới lấy lại phong độ đỉnh cao, cảm giác thèm muốn để đưa nàng lên đỉnh nhanh chóng.

  Tăng cường lưu thông máu xuống dương vật nhanh chóng giúp cậu nhỏ cương cứng, tăng kích thước

  Sản phẩm là thực phẩm chức năng không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

  ƯU ĐIỂM Tpcn FORMULA FOR MEN

  Hoàn toàn từ thảo dược

  Thành phần sản phẩm chiết xuất từ thảo dược quý từ tự nhiên cho sinh lý nam như Maca, Dâm dương hoắc, cây tráng dương, nhân sâm.

  Những thành phần này khi kết hợp không những đem đến hiệu quả tuyệt vời mà còn hoàn toàn lành tính, an toàn với người sử dụng.

  Công nghệ sản xuất hiện đại

  Sản phẩm sản xuất tại Mỹ bởi tập đoàn Omana và được phê duyệt bởi cục quản lý Dược Hoa Kỳ (FDA).

  Tất cả tinh túy từ thảo dược cường dương không chỉ được giữ trọn vẹn trên sản phẩm mà còn đảm bảo cơ thể hấp thu tốt nhất, sản phẩm có tác dụng tốt nhất.

  Kiểm nghiệm

  Các chuyên gia đã thống kê kết quả của 3445 người đã sử dụng Formula For Men cho kết quả:

  93.3% Nam giới cảm thấy rạo rực khi tiếp xúc với bạn tình sau 1 ngày sử dụng sản phẩm.

  92% Đàn ông từ 30 – 45 tuổi quan hệ 6 ngày/tuần sau 14 ngày sử dụng.

  93% Đàn ông từ 27 – 50 tuổi xóa bỏ xuất tinh sớm, rối loạn cương dương & kéo dài thời gian quan hệ thêm 10-30 phút trở lên sau 1 tháng sử dụng.

  99% người sử dụng không có tác dụng phụ như đau đầu và ức chế thần kinh.

  Báo chí Đài truyền hình VTC 2 đã đưa tin: Formula For Men là lựa chọn tăng cường sinh lực, khắc phục các vấn đề sinh lý nam hiệu quả, an toàn.

  Hướng dẫn sử dụng

  1 viên/sáng và 1 viên/tối.

  Muốn tăng thời gian quan hệ ngay dùng 4v/lần lúc 6h chiều.

  Giá sản phẩm:

  Hiện nay sản phẩm được bán với giá niêm yết là 890.000 VND hộp 60 viên.

  Kiên trì sử dụng 1 tháng sẽ thấy hiệu quả rõ rệt, bạn sẽ có thể tự cương cứng và kéo dài thời gian quan hệ thêm khoảng 20-30 phút.

  3. Thuốc cường dương Maxman

  Thuốc cường dương Maxman giúp hỗ trợ sinh lý nam giới và được chiết xuất từ 100% thảo dược quý hiếm có trong tự nhiên bao gồm: Bạch tật lê, cọ yến mạch, dâm dương hoặc, cây cọ lùn, cây mắt mèo, cây rễ vàng,…

  Công dụng:

  Hỗ trợ điều trị rối loạn cương dương, trị yếu sinh lý giúp cải thiện thời gian quan hệ ở nam giới.

  Kéo dài thời gian xuất tinh ở nam giới từ 30 phút – 1 tiếng trong mỗi cuộc yêu.

  Sản sinh nhiều Testosterone giúp bổ thận tráng dương và cải thiện chức năng sinh lý.

  Hướng dẫn sử dụng:

  4. Tem ngậm Sentrip

  Tem ngậm Sentrip là sản phẩm điều trị rối loạn cương dương được sản xuất tại Hàn Quốc mang đến những công dụng vượt trội cho sinh lý phái mạnh.

  Thành phần:

  Hoạt chất Tadalafil: Hỗ trợ đưa lượng máu về dương vật nhiều hơn, giúp cho dương vật hoạt động hiệu quả hơn.

  Sentrip: hấp thu hoạt chất vào trong máu qua hệ thống niêm mạc và tĩnh mạch dưới, hiệu quả tối đa đạt được là 30 phút.

  Công dụng:

  Kéo dài thời gian quan hệ từ 30 – 60 phút tùy thể trạng.

  Cải thiện kích thước dương vật, giúp gia tăng sự cương cứng để hoạt động hiệu quả.

  Tăng cường lượng máu lưu thông đến dương vật nhiều hơn.

  Hướng dẫn sử dụng:

  Ngậm 1 hoặc ½ tem ngậm dưới vòm lưỡi trước khi quan hệ 30 phút. Sau khi sử dụng tem ngậm không nên uống nước trong vòng 30 phút.

  Sản phẩm mang hiệu quả tối đa 36 giờ nên chỉ được sử dụng 1 tem/ ngày.

  Giá bán trên thị trường: 120.000 đồng/ tem.

  5. Viên ngậm Japane Tengsu

  Viên ngậm Japan Tengsu được sản xuất dưới dạng viên kẹo ngậm sinh lý, giúp cải thiện chức năng sinh lý một cách tự nhiên và khiến cho nam giới cảm thấy tự tin hơn mỗi khi lâm trận.

  Thuốc được nghiên cứu bởi các chuyên gia có trình độ chuyên môn cao và kết hợp cùng với các nguyên liệu tự nhiên được sản xuất trên dây chuyền tiên tiến hàng đầu thế giới.

  Thành phần:

  Ba kích: Có tác dụng bổ thận tráng dương, trị thận hư, liệt dương, di tinh và mộng tinh.

  Tang phiêu tiêu: Công dụng khỏe thận dương, bổ thận âm, chuyên trị các chứng di tinh, tiểu rắt, người bị liệt dương, đau thắt lưng,…

  L-Tryptophan: Đây là loại axit amin giúp tổng hợp protein và truyền dẫn tín hiệu đến hệ thần kinh trung ương nhằm kích thích chức năng sinh lý.

  Dương dâm hoắc: Tăng cường hệ miễn dịch, kích thích khả năng ham muốn.

  Khiến thực nam: Cải thiện tình trạng yếu sinh lý và tăng cường khả năng ham muốn.

  Cao quy bản: Đây là thành phần quý hiếm được làm từ yếm rùa phơi khô cực kỳ quý hiếm giúp bổ thận tráng dương, điều hòa lưu thông máu và giúp nam giới tăng cường sinh khí.

  Japan Tengsu cường dương của Nhật bản

  Công dụng:

  Thuốc được sản xuất theo dạng viên ngậm nên khi ngậm sẽ mang đến tác dụng ngay tức thì, kích thích bản năng trỗi dậy.

  Sản phẩm giúp tăng cường nội tiết tố cho nam giới và hỗ trợ cân bằng nội tiết tố.

  Giúp cải thiện được tình trạng yếu sinh lý, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương,…

  Hỗ trợ đưa lượng máu về dương vật giúp tăng cường cương dương và cải thiện được thời gian yêu gấp 2 – 3 lần bình thường.

  Hỗ trợ thanh lọc, giải độc cho cơ thể, làm chậm quá trình lão suy, tăng cường độ bền bỉ và kéo dài tuổi thọ.

  Cách sử dụng:

  Mỗi lần dùng 1 viên, mỗi ngày ngậm từ 1 – 2 lần.

  Sử dụng đều đặn thường xuyên và kết hợp với chế độ ăn uống, luyện tập thể thao để đạt hiểu quả tối ưu.

  Lưu ý khi sử dụng:

  Thuốc không dành cho người chưa đủ 18 tuổi.

  Sản phẩm khuyến cáo nên sử dụng liên tục 3 tháng để tăng cường sức khỏe và sinh lực.

  Không nên dùng quá liều lượng có thể gây cương cứng lâu làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt.

  Thuốc không sử dụng cho những người bị cao huyết áp, bệnh tim mạch, nhồi máu cơ tim.

  Giá bán trên thị trường: 1.580.000 đồng/ hộp/12 viên. Nếu mua tại website của nhà sản xuất bạn sẽ được giảm giá tới 50% chỉ còn 790.000 đồng/ hộp.

  6. Thuốc cường dương Viagra 100mg

  Thuốc cường dương Viagra 100mg là loại thuốc cường dương của Mỹ giúp điều trị vấn đề rối loạn cương dương ở nam giới.

  Ban đầu thuốc chỉ có tác dụng để chữa trị các bệnh về tim mạch và bệnh phổi tắc nghẽn, nhưng sau quá trình nghiên cứu thì xác định rằng sản phẩm còn có tác dụng làm cương cứng dương vật.

  Thành phần:

  Sildenafil citrate 100mg: Giúp ức chế men PDE5, kéo dài thời gian cương cứng kể cả khi xuất tinh.

  Tá dược khác vừa đủ 1 viên bao gồm: Canxi photphat dibasic khan, magie stearate, natri croscarmellose, laactose,…

  Công dụng:

  Đưa lượng máu dồn về dương vật nhiều hơn giúp cho cậu bé cương cứng lâu hơn và kéo dài thời gian quan hệ.

  Giúp hỗ trợ chữa chứng rối loạn cương dương và điều trị các trường hợp bị liệt dương.

  Chống xuất tinh sớm và điều trị suy giảm chức năng tình dục.

  Hướng dẫn sử dụng:

  Nên uống 1 viên trước khi quan hệ khoảng 30 – 1 giờ.

  Thuốc sẽ có tác dụng trong 30 phút sau khi uống và sung mãn nhất vào lúc 1 giờ sau khi uống.

  Nên uống kèm với nước để thuốc nhanh rã và hấp thụ nhanh hơn.

  Lưu ý khi sử dụng:

  Không nên sử dụng quá liều lượng trong một lần uống vì có thể làm dương vật cương lên và khó có thể xuống được.

  Nếu cương quá lâu (trên 6 tiếng) sẽ khiến cho cậu nhỏ cảm thấy đau đớn, khi đó bạn cần đến gặp bác sĩ ngay lập tức để hút máu ra.

  Giá bán trên thị trường: Hiện nay thuốc được lưu hành theo 4 dạng khác nhau như:

  Thuốc Viagra 100mg hộp 1 vỉ 1 viên: 400.000 đồng.

  Thuốc Viagra 100mg hộp 1 vỉ 4 viên: 1.200.000 đồng.

  Thuốc Viagra 50mg hộp 1 vỉ 1 viên: 250.000 đồng.

  Thuốc Viagra 50mg hộp 1 vỉ 4 viên: 750.000 đồng.

  7. Thuốc xịt Stud 100

  Có công dụng kéo dài cuộc yêu, cải thiện chứng xuất tinh sớm. Giá bán của thuốc xịt Stud 100 dao động trên dưới 350.000 VNĐ/chai.

  Stud 100 là thuốc trị xuất tinh sớm có nguồn gốc từ Hoa Kỳ, được nhập khẩu trực tiếp vào Việt Nam và được bán tại các nhà thuốc và những cửa hàng khác.

  Thuốc trị xuất tinh sớm stud 100 ở dạng xịt, bao gồm nhiều thành phần gây tê dương vật, giảm độ nhạy cảm và kéo dài thời gian xuất tinh hiệu quả.

  Về cơ chế hoạt động, Stud 100 cũng như các dạng thuốc gây tê thường dùng trong hoạt động thể dục thể thao.

  Đặc điểm Stud 100 không gây nóng rát nhưng đem lại thăng hoa cho cả hai nhờ vào cơ chế tác động kép: 1. Kéo dài thời gian xuất tinh nam giới; 2. Co thắt âm đạo liên tục tạo cảm hứng cho nữ giới.

  Giá Giá bán của thuốc xịt Stud 100 dao động trên dưới 350.000 VNĐ/chai.

  Quý khách chọn địa chỉ uy tín mua sản phẩm, tránh mua hàng nhái mà tiền mất tật mang. Địa chỉ uy tín có thể kể đến đó là trungtamthuoc.com.

  Công dụng thuốc xịt stud 100

  Giúp quý ông điều khiển được toàn cuộc “yêu” của mình.

  Không gây nóng ở phần đầu dương vật nên không làm mất đi cảm giác nhưng vẫn làm

  Giảm độ nhạy cảm ở đầu dương vật, giúp kéo dài thời quan quan hệ.

  Tăng độ cương cứng khi quan hệ

  Kích thích bạn tình, đem lại cảm giác hứng thú cho cả hai

  Lưu ý: Thuốc trị xuất tinh sớm stud 100 chỉ đem lại hiệu quả tức thì, không có tác dụng điều trị bệnh xuất tinh sớm.

  Nam giới không nên lạm dụng sản phẩm, thay vào đó hãy tiến hành điều trị sớm nhất có thể.

  Rất nhiều đã gặp phải những tác dụng không mong muốn khi lạm dụng xịt chống xuất tinh sớm trong thời gian dài. chậm sự xuất tinh của nam giới, đem lại sự thăng hoa cho cả hai khi “yêu”.

  Thành phần thuốc xịt stud 100

  Glycerin;

  Lidocaine 9.6%;

  Dimethicone;

  Soy Lecithin;

  Ceteareth – 20;

  Fragrance;

  Farnesol;

  Các hợp chất của Ethanol;

  Nước tinh khiết.

  8. Thuốc cường dương Majegra 100

  Majegra 100mg là sản phẩm được nhập khẩu từ Ấn Độ, được các chuyên gia khuyến khích sử dụng với những đối tượng gặp về vấn đề cương cứng và chức năng sinh lý của bản thân.

  Thành phần:

  Sildenafil citrate: Giúp làm giãn mạch máu nhằm đưa máu đến dương vật giúp dương vật trở nên cương cứng hơn.

  Tá dược vừa đủ 1 viên: Hỗ trợ điều trị rối loạn cương dương và giảm ham muốn.

  Công dụng:

  Tăng kích thích dương vật và duy trì khả năng cương cứng kể cả khi đã xuất tinh.

  Tăng lưu lượng máu và đưa máu về dương vật giúp trở nên mạnh hơn, ngăn ngừa tình trạng xuất tinh sớm.

  Hướng dẫn sử dụng:

  Lần đầu tiên khi sử dụng, bạn nên uống thử nửa viên để theo dõi cơ thể có bị kích ứng với thành phần của thuốc hay không.

  Các lần sau, thì có thể sử dụng 1 viên trước khi quan hệ khoảng 30 – 60 phút.

  Giá bán trên thị trường: trên dưới 250.000 đồng/ hộp.

  9. TPCN cường dương Sói bạc

  Thuốc cường dương Sói bạc có nguồn gốc xuất xứ ở Mông Cổ do công ty Dinh Dưỡng Sinh Lực Mông sản xuất và được Cục Đông Y Mông Cổ cấp phép sản xuất.

  Thuốc được bào chế dưới dạng viên nén và chiết xuất từ các loại thảo dược trên vùng thảo nguyên để làm thành phần của thuốc.

  Thành phần:

  Ngũ vị tử: Có tác dụng điều trị liệt dương, suy nhược sinh lý, hỗ trợ bổ thận tráng dương ở nam giới.

  Dương sâm: Có tác dụng chữa các bệnh như đau lưng, chóng mặt, mỏi vai gối,..

  Cấu khổi từ: Giúp điều trị dương vật khó cương, hỗ trợ kéo dài quá trình quan hệ.

  Các loại thảo dược khác: Hạt tơ hồng, ngẩu pín chó sói, ngẩu pín rắn, ngẩu pín ngựa,…

  Công dụng:

  Giúp bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực và kéo dài thời gian quan hệ tình dục.

  Hỗ trợ điều trị xuất tinh sớm, liệt dương và hạn chế được tình trạng mệt mỏi sau khi xuất tinh.

  Bổ sung các dưỡng chất thiết yếu giúp tăng cường sản xuất nội tiết tố nhằm đưa máu về đến dương vật.

  Tăng cường ham muốn tình dục.

  Cách sử dụng:

  Uống 1 viên duy nhất trước khi quan hệ tình dục 30 phút đến 1 giờ.

  Không nên sử dụng quá 1 viên vì thuốc có tác dụng kéo dài trong vòng 24 giờ.

  Lưu ý khi sử dụng:

  Hạn chế sử dụng các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá, cà phê,…

  Bổ sung các loại thực phẩm tốt cho sinh lý như giá đỗ, thịt bò, thịt dê,…

  Tăng cường chế độ nghỉ ngơi hợp lý, không thức khuya, hạn chế căng thẳng.

  Luyện tập thể dục thể thao đều đặn mỗi ngày để nâng cao thể trạng và tăng cường sức đề kháng.

  Giá bán trên thị trường: 290.000 – 400.000 đồng/ hộp.

  10. Thuốc cường dương Ấn Độ siloflam 50mg

  Đây là loại thuốc được các đấng mày râu lựa chọn bởi hiệu quả cực kỳ cao mà nó mang lại. Thuốc được nhập khẩu từ Ấn Độ và được Bộ Y tế cấp phép lưu hành trên toàn quốc.

  Thành phần:

  Sildenafil Citrate tương đương Sildenafil 50mg

  Tá dược: vừa đủ 1 viên

  Thuốc cường dương

  Hỗ trợ điều trị chứng rối loạn cương dương

  Công dụng:

  Hỗ trợ điều trị rối loạn cương dương ở nam giới.

  Giúp tăng kích thước dương vật và kéo dài thời gian quan hệ.

  Hướng dẫn sử dụng:

  Uống trước khi quan hệ khoảng 30 phút đến 4 giờ. Không nên uống quá 1 lần mỗi ngày.

  Đối với người bị tăng huyết áp bệnh mạch phổi, uống 3 lần/ ngày, mỗi lần uống 20mg.

  Lưu ý khi sử dụng:

  Chống chỉ định cho người mẫn cảm với thành phần thuốc, người chưa đủ 18 tuổi phụ nữ, người mắc bệnh tim mạch, bệnh gan nặng, rối loạn võng mạc di truyền.

  Chỉ dùng theo dự kê đơn của bác sĩ, nếu gặp tác dụng phụ không mong muốn hãy báo ngay với bác sĩ.

  Giá bán trên thị trường: 165.000 – 230.000 đồng/hộp.

  11. Rocket 1H

  Rocket 1 giờ là loại thuốc được bào chế dưới dạng viên nang. Đây là loại thuốc cường dương khá nổi tiếng tại Việt Nam hầu hết ai cũng biết. Thuốc giúp cải thiện thời gian quan hệ và được điều chế với 100% thành phần thảo dược trong thiên nhiên, an toàn cho sức khỏe.

  Thành phần:

  Bạch tật lê: Tăng khả năng cương cứng dương vật và tăng cường sinh lý.

  Bá bệnh: Cải thiện được chất lượng tinh trùng và gia tăng nội tiết tố nam.

  Táo đỏ: Có chứa L-arginine giúp cải thiện cương dương và tăng cường sinh lý.

  Công dụng:

  Cải thiện nội tiết tố, giúp tăng ham muốn và kéo dài thời gian quan hệ.

  Tăng cường lưu lượng máu đến dương vật , kích thích khoái cảm giúp cho dương vật cương cứng lâu hơn.

  Bổ thận tráng dương, hỗ trợ điều trị rối loạn cương dương, chống xuất tinh sớm, và cải thiện số lượng tinh trùng.

  Hướng dẫn sử dụng:

  Sử dụng Rocket 1 giờ bằng cách mỗi lần uống 1 viên và nên uống trước khi quan hệ từ 2 – 3 giờ để phát huy tối đa hiệu quả.

  Lưu ý khi sử dụng:

  Mặc dù được đánh giá an toàn nhưng tránh sử dụng quá liều lượng vì có thể gây ra những triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, nôn, hạ huyết áp, hạ đường huyết.

  Chống chỉ định với những người mẫn cảm với thành phần của thuốc và người dưới 18 tuổi.

  Giá bán trên thị trường:

  Hộp 6 viên: 299.000 đồng.

  Hộp 10 gói: 105.000 đồng.

  Hộp 30 gói: 299.000 đồng

  Lưu ý:

  – Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc trị bệnh

  – Bài viết chỉ mang tính chất review, Nhà Thuốc An Tâm không bán bất kỳ sản phẩm nào trên website này

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Phân Biệt Nhanh Tiền Polymer Thật Và Giả :: Blog Tâm Thức
 • Cách Nhận Biết Tiền 500 Nghìn Polymer Thật Giả
 • Hướng Dẫn Phân Biệt Tiền Polymer Thật Giả
 • Cách Nhận Biết Tiền Polymer Giả: Số Seri Tiền Giả 500, 200 Bằng Mắt Thường
 • 3 Cách Phân Biệt Ống Nhựa Tiền Phong Thật Giả Chính Xác 100%%
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • CẦM ĐỒ TẠI F88
  15 PHÚT DUYỆT
  NHẬN TIỀN NGAY

  VAY TIỀN NHANH
  LÊN ĐẾN 10 TRIỆU
  CHỈ CẦN CMND

  ×