Top 10 # Giáo Trình Phương Pháp Dạy Học Tiếng Việt Ở Tiểu Học Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 2/2023 # Top Trend | Sansangdethanhcong.com

Đề Cương Phương Pháp Dạy Học Tiếng Việt Ở Tiểu Học

Đề Cương Phương Pháp Dạy Học Tiếng Việt ở Tiểu Học, Tiểu Luận Phương Pháp Dạy Tiếng Việt ở Tiểu Học, Tìm Hiểu Phương Pháp Dạy Học Tiếng Việt Tiểu Học, Đề Tài Tìm Hiểu Phương Pháp Dạy Tiếng Việt Tiểu Học, Đề Cương Ngữ Pháp Tiếng Việt, Giáo Trình Phương Pháp Dạy Học Tiếng Việt 2, Phương Pháp Dạy Học Từ Vựng Tiếng Anh ở Việt Nam Hiện Nay, Bộ Tiêu Chí Tăng Cường Tiếng Việt, Về Từ Ngữ Địa Phương Trong Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Bậc Tiểu Học, Đề Cương Phương Pháp Tính, Báo Cáo Đổi Mới Phương Pháp Giảng Dạy Hp Tâm Lý Học Đại Cương, Đề Cương Phương Pháp Dạy Học Môn Toán, Ngữ Pháp Và Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh Vũ Mai Phương, Đề Cương Môn Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học, Đề Cương ôn Tập Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học, Đề Cương Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Mẫu, Đề Cương Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học, Đề Cương Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Tmu, Đề Cương Phương Pháp Luận Nghiên Cứu Khoa Học, Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học Bộ Môn Tiếng Pháp, Phương Pháp Viết Đoạn Văn, Tiểu Luận Phương Pháp 5s, Tiểu Luận Phương Pháp Học Đại Học, Bài Tiểu Luận Phương Pháp Học Đại Học, Tiểu Luận 2 Phương Pháp Giá Trị Thặng Dư, Tiểu Luận Phương Pháp Học Hiệu Quả, Phương Pháp Làm Bài Thi Trắc Nghiệm Tiếng Anh, Bài Tiểu Luận Pháp Luật Đại Cương, Tiểu Luận Pháp Luật Đại Cương, Tiểu Luận Môn Pháp Luật Đại Cương, Bài Tiểu Luận Mẫu Pháp Luật Đại Cương, Hai Phương Pháp Sản Xuất Giá Trị Thặng Dư Và ý Nghĩa Của Việc Phát Huy Hai Phương Pháp Đó Trong Nền , Hai Phương Pháp Sản Xuất Giá Trị Thặng Dư Và ý Nghĩa Của Việc Phát Huy Hai Phương Pháp Đó Trong Nền, Hai Phương Pháp Sản Xuất Giá Trị Thặng Dư Và ý Nghĩa Của Việc Phát Huy Hai Phương Pháp Đó Trong Nền , Bài Tiểu Luận Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học, Tiểu Luận Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học, Bài Tiểu Luận Phương Pháp Nghiên Cứu Kinh Tế, Tiểu Luận Môn Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học, Thuyết Trình Phương Pháp Dạy Học Hiệu Quả Cấp Tiểu Học, Tiểu Luận Các Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học, Tiểu Luận Hai Phương Pháp Sản Xuất Giá Trị Thặng Dư, Bài Tiểu Luận Môn Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học, Đề Cương Lịch Sử Nhà Nước Và Pháp Luật Việt, Đề Cương Lịch Sử Nhà Nước Và Pháp Luật Việt Nam, Phuong Pháp Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam, Phương Pháp Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán ở Tiểu Học, Tiểu Luận Pháp Luật Về Chính Quyền Địa Phương, Tiểu Luận Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Kinh Tế, Phương Pháp Học Từ Vựng Tiếng Anh Và Kỹ Thuật Free Reading, Phương Pháp Luận Nghiên Cứu Khoa Học Phạm Viết Vượng, Bài Tiểu Luận Phương Pháp Nghiên Cứu Trong Kinh Doanh, Đề Cương ôn Tập Tiếng Việt Lớp 4 Học Kỳ 2, Đề Cương ôn Tập Tiếng Việt Lớp 5, Đề Cương ôn Tập Môn Tiếng Việt Lớp 5, Học Tiếng Nhật Theo Phương Pháp Tự Mình Quyết Định, Sách Phương Pháp Luận Nghiên Cứu Khoa Học Phạm Viết Vuọng, 5 Tiêu Chuẩn Để Trẻ Sơ Sinh Được Chỉ Định áp Dụng Phương Pháp Kangaroo, Đề Cương Phần Tiếng Việt Lớp 8 Hk2, Bản Thảo Cương Mục Tiếng Việt Pdf, Đề Cương ôn Tập Phần Tiếng Việt Lớp 9, Đề Cương ôn Tập Phần Tiếng Việt Lớp 8 Hk1, Đề Cương ôn Tập Phần Tiếng Việt Lớp 8, Đề Cương ôn Tập Phần Tiếng Việt Lớp 7 Hk2, Bản Thảo Cương Mục Tiếng Việt, Đề Cương ôn Tập Phần Tiếng Việt Lớp 7, Đề Cương Từ Vựng Học Tiếng Việt, Đề Cương Môn Tiếng Việt Thực Hành, Đề Cương Từ Vựng Ngữ Nghĩa Tiếng Việt, Tiểu Luận Pháp Luật Và Hệ Thống Pháp Luật Xhcn Việt Nam, Ngữ Pháp Tiếng Việt Lớp 5, Ngữ Pháp Tiếng Việt Lớp 4, Ngữ Pháp Bổ Ngữ Tiếng Việt , Ngữ Pháp Tiếng Việt, Ngữ Pháp N4 Tiếng Việt, Tiểu Luận Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Của Đội Ngũ Lãnh Đạo Cấp Phòng Tại Địa Phương/Đơn Vị, Bộ Luật Dân Sự Pháp Bản Tiếng Việt, Mẫu Viết Thư Bằng Tiếng Pháp, Ngu Phap Shinkanzen Tieng Viet N3, Ngữ Pháp Shinkanzen N3 Tiếng Việt, Luật Dân Sự Pháp Tiếng Việt, Ngữ Pháp Shinkanzen N3 Tiếng Việt Pdf, Ngữ Pháp Viết Lại Câu Trong Tiếng Anh, Viết Thư Trong Tiếng Pháp, Các Mẫu Viết Thư Bằng Tiếng Pháp, Viết Tiếng Pháp Theo Chủ Đề, Giáo Trình Ngữ Pháp Tiếng Việt, Bộ Luật Dân Sự Pháp 1804 Bản Tiếng Việt, Tiểu Luận Sự Ra Đời Của Đảng Cộng Sản Việt Nam Và Cương Lĩnh Chính Trị Đ, Ngữ Pháp Tiếng Việt Nhà Xuất Bản Giáo Dục 2005, Tieu Luận Hệ Thống Pháp Luật Của Nhà Nước Việt Nam, Bảo Hộ Nhãn Hiệu Nổi Tiếng Theo Pháp Luật Việt Nam, Tiểu Luận Đặc Trưng Của Nhà Nước Pháp Quyền Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, Tiểu Luận Về Thất Nghiệp ở Việt Nam. Thực Trạng Giải Pháp, Muc Tieu Phuong Cham Giai Phap Phong Chong Chong Dich Loi Dung Dan Toc Ton Giao , Tiểu Luận Thất Nghiệp ở Việt Nam Hiện Nay Thực Trạng Và Giải Pháp, Tiểu Luận Về Thất Nghiệp ở Việt Nam Hiện Nay Thực Trạng Và Giải Pháp, Một Số Giải Pháp Khắc Phục Lỗi Chính Tả Của Người Sử Dụng Tiếng Việt, Tiêu Chí Khu Biệt Phụ âm Đầu Tiếng Việt, De Khao Sat Mon Tieng Viet Co Dap An O Tieu Hoc, Tiểu Luận Phương Pháp Luận Sáng Tạo,

Đề Cương Phương Pháp Dạy Học Tiếng Việt ở Tiểu Học, Tiểu Luận Phương Pháp Dạy Tiếng Việt ở Tiểu Học, Tìm Hiểu Phương Pháp Dạy Học Tiếng Việt Tiểu Học, Đề Tài Tìm Hiểu Phương Pháp Dạy Tiếng Việt Tiểu Học, Đề Cương Ngữ Pháp Tiếng Việt, Giáo Trình Phương Pháp Dạy Học Tiếng Việt 2, Phương Pháp Dạy Học Từ Vựng Tiếng Anh ở Việt Nam Hiện Nay, Bộ Tiêu Chí Tăng Cường Tiếng Việt, Về Từ Ngữ Địa Phương Trong Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Bậc Tiểu Học, Đề Cương Phương Pháp Tính, Báo Cáo Đổi Mới Phương Pháp Giảng Dạy Hp Tâm Lý Học Đại Cương, Đề Cương Phương Pháp Dạy Học Môn Toán, Ngữ Pháp Và Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh Vũ Mai Phương, Đề Cương Môn Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học, Đề Cương ôn Tập Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học, Đề Cương Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Mẫu, Đề Cương Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học, Đề Cương Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Tmu, Đề Cương Phương Pháp Luận Nghiên Cứu Khoa Học, Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học Bộ Môn Tiếng Pháp, Phương Pháp Viết Đoạn Văn, Tiểu Luận Phương Pháp 5s, Tiểu Luận Phương Pháp Học Đại Học, Bài Tiểu Luận Phương Pháp Học Đại Học, Tiểu Luận 2 Phương Pháp Giá Trị Thặng Dư, Tiểu Luận Phương Pháp Học Hiệu Quả, Phương Pháp Làm Bài Thi Trắc Nghiệm Tiếng Anh, Bài Tiểu Luận Pháp Luật Đại Cương, Tiểu Luận Pháp Luật Đại Cương, Tiểu Luận Môn Pháp Luật Đại Cương, Bài Tiểu Luận Mẫu Pháp Luật Đại Cương, Hai Phương Pháp Sản Xuất Giá Trị Thặng Dư Và ý Nghĩa Của Việc Phát Huy Hai Phương Pháp Đó Trong Nền , Hai Phương Pháp Sản Xuất Giá Trị Thặng Dư Và ý Nghĩa Của Việc Phát Huy Hai Phương Pháp Đó Trong Nền, Hai Phương Pháp Sản Xuất Giá Trị Thặng Dư Và ý Nghĩa Của Việc Phát Huy Hai Phương Pháp Đó Trong Nền , Bài Tiểu Luận Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học, Tiểu Luận Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học, Bài Tiểu Luận Phương Pháp Nghiên Cứu Kinh Tế, Tiểu Luận Môn Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học, Thuyết Trình Phương Pháp Dạy Học Hiệu Quả Cấp Tiểu Học, Tiểu Luận Các Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học, Tiểu Luận Hai Phương Pháp Sản Xuất Giá Trị Thặng Dư, Bài Tiểu Luận Môn Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học, Đề Cương Lịch Sử Nhà Nước Và Pháp Luật Việt, Đề Cương Lịch Sử Nhà Nước Và Pháp Luật Việt Nam, Phuong Pháp Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam, Phương Pháp Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán ở Tiểu Học, Tiểu Luận Pháp Luật Về Chính Quyền Địa Phương, Tiểu Luận Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Kinh Tế, Phương Pháp Học Từ Vựng Tiếng Anh Và Kỹ Thuật Free Reading, Phương Pháp Luận Nghiên Cứu Khoa Học Phạm Viết Vượng,

Phương Pháp Dạy Học Toán Và Tiếng Việt Ở Tiểu Học

Ban Đào tạo – Đại học Huế Số truy cập: 76335

ĐỀ CƯƠNG MÔN THI TUYỂN SINH CAO HỌCMÔN: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TOÁN VÀ TIẾNG VIỆT Ở TIỂU HỌC

Cho chuyên ngành Giáo dục học (Giáo dục tiểu học)

1. YÊU CẦU

– Nắm vững các nguyên tắc và phương pháp dạy học môn Toán và tiếng Việt ở tiểu học.

– Có kiến thức và kĩ năng vận dụng phương pháp dạy học các mạch kiến thức trong chương trình môn Toán ở tiểu học.

– Có kĩ năng rèn luyện và phát triển tư duy của học sinh thông qua dạy học giải toán.

– Có kiến thức và kĩ năng vận dụng phương pháp dạy học các phân môn Tiếng Việt.

2. NỘI DUNG Phần 1 : PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TOÁN A. NGUYÊN TẮC VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TOÁN Ở TIỂU HỌC I. Một số nguyên tắc chủ yếu để lựa chọn và vận dụng hợp lí các phương pháp dạy học Toán ở tiểu học

1. Kết hợp dạy học toán với giáo dục

2. Đảm bảo tính khoa học và tính vừa sức

3. Đảm bảo tính trực quan và tính tích cực, tự giác

4. Đảm bảo tính hệ thống và tính vững chắc

5. Đảm bảo sự cân đối giữa học và hành

II. Xu hướng đổi mới phương pháp dạy học Toán ở tiểu học

1. Cơ sở lý luận và thực tiễn của đổi mới phương pháp dạy học

2. Những định hướng chính trong đổi mới phương pháp dạy học Toán ở tiểu học

3. Phương pháp dạy học tích cực: Bản chất và đặc trưng của phương pháp dạy học tích cực

III. Vận dụng các phương pháp dạy học nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh tiểu học qua môn Toán 1. Các phương pháp truyền thống trong dạy học Toán ở tiểu học

1.1. Đặc điểm của các phương pháp dạy học truyền thống

1.2. Các phương pháp truyền thống thường được vận dụng trong dạy học toán ở Tiểu học và khả năng khai thác theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh

2. Một số xu hướng dạy học mới theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh thường được vận dụng trong dạy học toán

2.1. Phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề

2.2. Dạy học theo quan điểm của lý thuyết kiến tạo

2.3. Dạy học theo quan điểm của lý thuyết tình huống

2.4. Dạy học hợp tác

3. Một số các hình thức tổ chức dạy học thường được vận dụng trong dạy học toán theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh B. DẠY HỌC CÁC MẠCH KIẾN THỨC TOÁN Ở TIỂU HỌC I. Dạy học Số học ở tiểu học

1. Phân tích các mục tiêu dạy học Số học ở tiểu học. Cho ví dụ về việc thực hiện các mục tiêu đó trong một bài học cụ thể.

2. Phân tích các đặc điểm cấu trúc nội dung Số học ở tiểu học.

3. Trình bày các yêu cầu cơ bản về kiến thức và kỹ năng khi dạy học Số tự nhiên, số thập phân và phân số. Cho ví dụ để minh họa.

4. Dạy học các khái niệm số: Số tự nhiên, phân số, số thập phân (các các định nghĩa, cách trình bày của SGK, yêu cầu cần đạt được). Cho các ví dụ để minh họa.

5. Trình bày các hoạt động chủ yếu khi dạy học một phép tính Số học. Cho ví dụ minh họa khi dạy học phép cộng, trừ, nhân, chia trên các số tự nhiên, số thập phân, phân số.

II. Dạy học Các yếu tố hình học ở tiểu học

1. Phân tích các mục tiêu của dạy học Các yếu tố hình học ở tiểu học. Cho ví dụ về việc thực hiện các mục tiêu đó trong một bài học cụ thể.

2. Phân tích các đặc điểm cấu trúc nội dung Các yếu tố hình học ở mỗi lớp.

3. Trình bày các lưu ý về mặt phương pháp khi dạy học Các yếu tố hình học ở tiểu học. Cho các ví dụ để minh họa.

4. Dạy học các khái niệm và quy tắc hình học ở tiểu học: Các hoạt động chủ yếu của nội dung bài học, những lưu ý cần thiết khi dạy học, ví dụ minh họa.

III. Dạy học Đại lượng và đo đại lượng ở tiểu học

1. Phân tích các mục tiêu của dạy học Đại lượng và đo đại lượng ở tiểu học. Cho ví dụ về việc thực hiện các mục tiêu đó trong một bài học cụ thể.

2. Phân tích các đặc điểm cấu trúc nội dung Đại lượng và đo đại lượng ở tiểu học.

3. Quy trình dạy học các biểu tượng và phép đo đại lượng.

IV. Dạy học Giải toán có lời văn ở tiểu học

1. Phân tích các mục tiêu của dạy học Giải toán có lời văn ở tiểu học. Cho ví dụ về việc thực hiện các mục tiêu đó trong một bài học cụ thể.

2. Phân tích các đặc điểm cấu trúc nội dụng Giải toán có lời văn ở tiểu học.

3. Quy trình dạy học Giải toán có lời văn ở tiểu học

4. Thực hành giải toán ở tiểu học: Giải bài toán theo nhiều cách, hướng dẫn học sinh phân tích bài toán, dự kiến những khó khăn và sai lầm mà học sinh có thể mắc phải khi giải toán.

Phần 2: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TIẾNG VIỆT C. NGUYÊN TẮC VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TIẾNG VIỆT Ở TIỂU HỌC I. Nguyên tắc đặc trưng của dạy học Tiếng Việt ở tiểu học

1. Nguyên tắc phát triển lời nói (nguyên tắc giao tiếp, nguyên tắc thực hành)

2. Nguyên tắc phát triển tư duy

3. Nguyên tắc chú ý đến đặc điểm tâm lí và trình độ tiếng mẹ đẻ của HS

II. Các phương pháp thường sử dụng trong DH Tiếng Việt ở tiểu học

1. Phương pháp phân tích ngôn ngữ

2. Phương pháp luyện theo mẫu

3. Phương pháp giao tiếp

D. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CÁC PHÂN MÔN TIẾNG VIỆT Ở TIỂU HỌC I. Phương pháp dạy học Học vần

1. Nhiệm vụ cơ bản của dạy học Học vần

2. Các phương pháp đặc trưng trong dạy học Học vần: phương pháp trực quan, phương pháp luyện theo mẫu, phương pháp trò chơi học tập.

II. Phương pháp dạy học Tập Viết

1. Các kĩ năng cơ bản cần rèn luyện cho HS trong phân môn Tập Viết.

2. Vận dụng một số nguyên tắc cơ bản (nguyên tắc phát triển tư duy, nguyên tắc thực hành) vào dạy học Tập viết.

III. Phương pháp dạy học Chính tả

1. Ảnh hưởng của đặc điểm chữ viết và ngữ âm TV đến việc DH Chính tả ở tiểu học.

2. Vận dụng: Xây dựng bài tập Chính tả (bài tập bắt buộc, bài tập lựa chọn).

IV. Phương pháp dạy học Tập đọc

1. Cơ sở khoa học của dạy học Tập đọc: (a) Chính âm và vấn đề luyện chính âm; (b) Trọng âm, ngữ điệu và ảnh hưởng đến luyện đọc thành tiếng; (c) Các bình diện ngữ nghĩa và ứng dụng luyện đọc hiểu.

2. Vận dụng: (a) Sử dụng các phương pháp giải nghĩa từ trong DH Tập đọc; (b) Thiết kế kế hoạch dạy học rèn kĩ năng đọc hiểu và đọc diễn cảm.

V. Phương pháp dạy học Luyện từ và câu

1. Sự chi phối của nguyên tắc giao tiếp, nguyên tắc tích hợp đến nội dung và phương pháp DH Luyện từ và câu.

2. Vận dụng: (a) Sử dụng các phương pháp đặc trưng (luyện theo mẫu, phân tích ngôn ngữ) hướng dẫn HS thực hiện bài tập; (b) Phân tích mục tiêu, cơ sở ngôn ngữ học và thiết kế bài tập.

VI. Phương pháp dạy học Tập làm văn

1. Hoạt động giao tiếp, ngữ pháp văn bản và ứng dụng vào DH Tập làm văn

2. Vận dụng: (a) Kĩ năng quan sát, kĩ năng xây dựng hệ thống câu hỏi tìm ý trong DH Tập làm văn; (b) Hướng dẫn HS thực hành một số kiểu bài tập Tập làm văn: BT luyện nói hội thoại, BT luyện viết văn bản nghệ thuật (mở bài gián tiếp, kết bài mở rộng).

VII. Phương pháp dạy học Kể chuyện

1. Đặc trưng tính giao tiếp thể hiện qua một số kiểu bài DH Kể chuyện: phân vai, kể chuyện theo lời nhân vật, kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia.

2. Vận dụng các phương pháp đặc trưng trong DH Kể chuyện: trực quan bằng hình vẽ, luyện theo mẫu, thực hành giao tiếp.

3. TÀI LIỆU THAM KHẢO: 3.1. Phần PPDH Toán

1. Dự án phát triển giáo viên tiểu học (2006). Đổi mới phương pháp dạy học Toán ở tiểu học, Nxb Giáo dục, Hà Nội.

2.Vũ Quốc Chung (Chủ biên) (2007). Phương pháp dạy học toán ở Tiểu học, NXBGD và NXBSP, Hà Nội.

3. Đỗ Đình Hoan (Chủ biên), Toán 1, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2002.

4. Đỗ Đình Hoan (Chủ biên), Toán 2, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2003.

5. Đỗ Đình Hoan (Chủ biên), Toán 3, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2004.

6. Đỗ Đình Hoan (Chủ biên), Toán 4, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2005.

7. Đỗ Đình Hoan (Chủ biên), Toán 5, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2006.

8. Đỗ Đình Hoan (Chủ biên) (2002-2006), Hỏi – Đáp về dạy học Toán 1 (Toán 2, Toán 3, Toán 4, Toán 5), Nxb Giáo dục, Hà Nội.

9. Trần Bá Hoành (2006). Đổi mới phương pháp dạy học, chương trình và sách giáo khoa, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

10. Nguyễn Phụ Hy (Chủ biên) (2000), Dạy học các tập hợp số ở tiểu học. Nxb Giáo dục. Hà Nội.

11. Kiều Đức Thành (Chủ biên) (2001), Một số vấn đề về nội dung và phương pháp dạy học môn Toán ở tiểu học, Nxb Giáo dục, Hà Nội.

12. Thái Duy Tuyên (2006). Phương pháp dạy học truyền thống và đổi mới, NXB GD, Hà Nội.

3.2. Phần PPDH Tiếng Việt

1. Lê Phương Nga – Đặng Kim Nga (2007), Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở tiểu học, NXB Đại học Sư phạm – NXB Giáo dục, Hà Nội.

2. Đặng Thị Lanh (cb) (2009), Tiếng Việt 1, NXB Giáo dục, Hà Nội.

3. Nguyễn Minh Thuyết (cb) (2009), Tiếng Việt 2,3,4,5, NXB Giáo dục, Hà Nội.

4. Nguyễn Minh Thuyết (cb) (2002-2006), Hỏi đáp về dạy học Tiếng Việt 2,3,4,5, NXB Giáo dục, Hà Nội.

5. Lê Hữu Tỉnh – Trần Mạnh Hưởng (2010), Giải đáp 188 câu hỏi về giảng dạy Tiếng Việt ở tiểu học, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.

6. Nguyễn Trí (2009), Một số vấn đề dạy học Tiếng Việt theo quan điểm giao tiếp ở tiểu học, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.

4. ĐỀ THI ỨNG VỚI ĐỀ CƯƠNG

– Câu 4: thuộc kiến thức phần D: 3.0 điểm

Bài Điều Kiện Môn Phương Pháp Dạy Học Tiếng Việt Ở Tiểu Học

PHƯƠNG PHÁP THỰC HÀNH DẠY HỌC TIẾNG VIỆT 1

Câu 1: Phân tích những điểm cần lưu ý khi dạy học Tiếng việt ở tiểu học.

Câu 2: Chỉ ra các lỗi sử dụng tiếng việt ở tiểu học mà học sinh hay mắc phải và đề xuất biện pháp phòng ngừa và sửa chữa.

: Chỉ ra những bài tập luyện từ và câu mà anh/chị cho là học sinh tiểu học khó thực hiện. Cho biết lí do và cách xử lí. (Tiếng Việt 2- 5).

Phân tích những điểm cần lưu ý khi dạy Tiếng việt ở tiểu học.

Dựa vào đối tượng và mục đích học tập, người ta chia phương pháp dạy học tiếng Việt thành các phân ngành. Tùy vào người học là người Việt hay không phải người Việt, Phương pháp dạy học tiếng Việt chia ra thành Phương pháp dạy học tiếng Việt với tư cách là tiếng mẹ đẻ và Phương pháp dạy học tiếng Việt với tư cách là ngôn ngữ thứ hai.

Phương pháp dạy học tiếng Việt với tư cách là tiếng mẹ đẻ lại chia ra thành Phương pháp phát triển lời nói cho trẻ lứa tuổi nhà trẻ mẫu giáo, Phương pháp dạy học tiếng Việt ở trường phổ thông (tiểu học, trung học), ở trường đại học, ở các trường kĩ thuật cho người lớn. Phương pháp dạy học tiếng Việt cho người dân tộc và Phương pháp dạy học tiếng Việt cho người nước ngoài. Gần đây trong Phương pháp dạy học tiếng Việt còn đặt ra cả vấn đề dạy tiếng Việt cho các kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.

Nhiệm vụ dạy tiếng Việt không trùng hợp ở các bậc học, ngành học khác nhau nên từng phân ngành của Phương pháp dạy học tiếng Việt mang những đặc tình riêng biệt. Tuy vậy, sự khác biệt đó không làm giảm tính thống nhất của phương pháp, nhưng đòi hỏi cơ bản của khoa học này không phụ thuộc vào trình độ học tập. Ở đâu, đối tượng của phương pháp cũng là quá trình nắm ngôn ngữ , là việc soạn thảo hệ thống chương trình dạy học tiếng Việt và kiểm tra chúng. Tuy nhiên, tùy thuộc vào đối tượng và mục đích học tập mà mỗi phân ngành của Phương pháp dạy học tiếng Việt có đặc điểm riêng.

Đặc điểm của Phương pháp dạy học tiếng Việt ở tiểu học bị quy định bởi những đặc thù của học sinh ở lứa tuổi này. Chính vì vậy khi tiến hành dạy học tiếng Việt ở tiểu học cần lưu ý những điểm sau:

Đảm bảo sự thành công của học sinh những ngày đầu đến trường.

Giáo viên cần hiểu rõ những khó khăn của học sinh tiểu học, đặc điểm lứa tuổi của các em để tổ chức dạy học theo một chiến lược dạy học lạc quan, nhấn mạnh vào mặt thành công của trẻ, đảm bảo sự thành công cho trẻ ngay từ những ngày đầu đến trường.

Vào lớp một, học sinh bắt đầu chuyển từ hoạt động chủ đạo là vui chơi sang hoạt động học tập. Đó là một khó khăn đối với các em. Đặc biệt, các em bắt đầu tiếp xúc với một dạng hoạt động ngôn ngữ mới, hoàn toàn khó đối với các em: đọc và viết. Chỉ có sự phát triển lời nói là vấn tiếp tục những tri thức đã được trang bị ở vườn trẻ. Chính đặc điểm này đòi hỏi người giáo viên tiểu học phải có cách cư xử đặc biệt đối với học sinh. Đó là thái độ nâng đỡ, khích lệ, thông cảm, luôn nhấn mạnh vào những thành công của trẻ. Đó là khả năng làm việc kiên trì, tỉ mỉ, biết tổ chức quá trình dạy học kết hợp vui chơi. Người giáo viê tiểu học phải nắm được đặc điểm của học sinh, hình dung hết những khó khăn của các em khi học chữ để có những biện pháp dự phòng, bình tĩnh trước những sai lầm của các em trong học tập, để không ca thán trước những lỗi nói, viết tiếng Việt tưởng như lạ lùng với người lớn nhưng lại rất dễ gặp ở trẻ em.

Ví dụ, thay vì trách mắng về việc nhầm lẫn của học sinh trong việc phân biệt chữ “b” và “d”, chữ “q” và “p”. Giáo viên nên lường trước học sinh sẽ mắc những lỗi này vì cả bốn chữ trên đều được tổ hợp từ ha nét cong kín và sổ thẳng, chỉ có điều, cách kết hợp­_vị trí tương đối (trái, phải, trên, dưới) của chúng thay đổi mà thôi. Trong lúc đó, khả năng định vị của học sinh còn rất yếu. Vì vậy giáo viên cần giới thiệu cho các em những mẫu chữ này trong sự đối chiếu với nhau để có những điểm lưu ý cần thiết khi dạy.

Chú ý hình thành ở học sinh ý thức về ” chuẩn mực ngôn ngữ” và ” chuẩn văn hóa lời nói”.

Khi đến trường, học sinh lần đầu tiên biết đến “chuẩn ngôn ngữ” không phải ở dạng thuật ngữ mà các em cần có ý thức rằng không phải ai muốn nói thế nào cũng được mà phải phân biệt cái gì là có thể , cái gì là không thể khi sử dụng ngôn ngữ. Các em cần ý thức được rằng mọi người trong xã hội đã thỏa thuận, quy ước nói thế này thì được mà nói thế khác thì không được( không hợp chuẩn) dẫu cho điều đó là hợp logic.

Ví dụ: Có thể nói “áo cộc tay” mà không thể nói ” áo cộc cổ”.

Có thể nói “què chân” mà không thể nói ” què mắt”.

Có thể nói “mặc áo” mà không thể nói ” mặc tất”.

Đồng thời với ý thức về chuẩn mực ngôn ngữ, học sinh cần phải được giáo dục về “chuẩn văn hóa” của lời nói. Các em không những cần biết cái gì là có thể, không có thể khi nói năng mà cần hiểu rằng có những lời nói là hay, là đẹp và có những lời nói không hay, không đẹp. Các em cần có ý thức về những điều “nên” và “không nên”, “tốt” và “không tốt” trên bình diện sử dụng ngôn ngữ.

Ví dụ: dùng “ác ôn thật” để tỏ sự thán phục, dùng “quên đi” để tỏ thái độ phản đối ý kiến của người khác là không đúng chuẩn văn hóa lời nói. Đồng thời, khi đến trường, các em cũng bắt đầu tham gia vào một môi trường giao tiếp mới có tính chất xã hội- giao tiếp trong lớp học- với những đòi hỏi riêng khác với môi trường giao tiếp của gia đình mà các em đã quen thuộc. Chẳng hạn: trong lớp học không dùng từ “ứ, ừ” để từ chối cô giáo, không nói nhỏ, lí nhó như nói cho bố mẹ nghe ở nhà.

Chú ý hình thành dạng ngôn ngữ độc thoại và phong cách ngôn ngữ viết cho học sinh

Lời nói của trẻ trước khi đến trường có tính chất tình huống, là dạng ngôn ngữ hội thoại tạo ra trong hoạt động vui chơi và các hoạt động khác. Khi có tình huống và trong hội thoại, trẻ em cảm thấy dường như mọi chuyện nói năng diễn ra rất dễ dàng, không chỉ vì phạm vi nội dung cần đề cập là quen thuộc mà còn bởi vì lúc này mô hình câu đã được định sẵn, các em chỉ cần thay một số từ.

Ví dụ: “Hôm nay con đi chơi có vui không”?

Trẻ em sẽ trả lời: ” Con chơi rất vui”

“Con ăn cơm với gì?”

Trẻ em sẽ trả lời: ” Con ăn cơm với thịt”.

Ở trường học, hoạt động chủ đạo sẽ là hoạt động học tập, một hoạt động mang tính trí tuệ. Càng ngày lời nói của các em càng hướng tới dạng độc thọa, tức là hướng tới những quy tắc liên kết thống nhất, phụ thuộc lẫn nhau của lời nói. Đây chính là một khó khăn với các em.

Chẳng hạn khi đọc những câu văn của bài Nhà gấu ở trong rừng: ” cả nhà gấu ở trong rừng. Mùa xuân, cả nhà gấu kéo nhau đi bẻ măng và uống mật ong. Mùa thu, gấu đi nhặt quả hạt dẻ”(Tô Hoài), các em cố thể dễ dàng trả lời được các câu hỏi: Nhà gấu ở đâu? Gấu đi kiếm thức ăn vào mùa nào? Gấu thường kiếm thức ăn gì?. Nhưng các em sẽ lúng túng trước những câu hỏi: Em biết gì về Gấu? Thậm chí các em đã rập khuôn máy móc mẫu câu hỏi để trả lời thành những câu sai và đứt đoạn như “Em biết về Gấu là…..”.

Cũng như quan sat một bức tranh cảnh biển, học sinh dễ dàng trả lời những câu hỏi “Bức tranh vẽ gì?Bức tranh vẽ cảnh biển vào thời điểm nào?” Nhưng sẽ rất lúng túng với câu hỏi “Cảnh biển có gì đẹp?” Có thể dễ dàng tìm thấy nguyên nhân của những khó khăn trên là ở chỗ câu hỏi không chỉ chờ đợi một câu trả lời mà nó chờ đợi một đoạn đọc thoại gồm nhiều câu trong khi câu hỏi không cho sẵn mô hình cấu tạo câu. Từ đặc điểm này, ta thấy bước chuyển từ dàn ý (mà sườn của nó là những câu hỏi gợi ý đã có sẵn trong sách) sang bài nói, bài viết trong giờ Tập làm văn ở tiểu học là một việc làm rất có ý nghĩa và rất khó khăn, cần được quan tâm đúng mức.

Đồng thời, tiếp xúc với việc đọc, viết, học sinh tiếp xúc với một phong cách ngôn ngữ mới – phong cách ngôn ngữ viết. Phong cách này có những đặc điểm riêng, những yêu cầu riêng. Ở giai đoạn đầu tiểu học, học sinh rất hay mắc lỗi viết như nói, giáo viên cần lưu ý những đặc điểm này để điều chỉnh kịp thời.

Hình thành ở học sinh thói quen và kĩ năng quan sát ngôn ngữ, tự điều chỉnh ngôn ngữ của mình

Trong trường học, lần đầu tiên ngôn ngữ trở thành đối tượng quan sát, phân tích, khái quát, tức là đối tượng tìm hiểu của học sinh. Khác với tính chất tự phát nặng về kinh nghiệm của quá trình học tiếng mẹ đẻ trước tuổi học, trường tiểu học phải dạy cho trẻ em có ý thức quan sát ngôn ngữ của người khác, quan sát ngôn ngữ của chính mình để phát triển ngôn ngữ và có ý thức điều chình lời ăn, tiếng nói của mình từ cách phát âm, cách dùng từ, cách đặt câu.

Sự hiểu biết đặc trung của một bộ phận nhất định nói chung, của giái đoạn khởi đầu nói riêng cần phải đặt trên cơ sở nhận thức về vị tí và vai trò của giai đoạn đó trong toàn bộ hệ thống. Vì vậy, chỉ có thể hiểu biết thấu đáo Phương pháp dạy học tiếng Việt ở tiểu học khi xem nó là bộ phận của Phương pháp dạy học tiếng Việt nói chung.

Tải về đầy đủ Bài điều kiện môn Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở Tiểu học [Phần 2] ở đây

Bài viết cùng nội dung

Đổi Mới Phương Pháp Dạy Học Ở Tiểu Học

Năm học 2011-2012, ngoài việc giảm tải chương trình, SGK, đối với tiểu học, đổi mới phương pháp dạy học cũng là nhiệm vụ trọng tâm của năm học. Việc đưa giáo trình giáo dục kỹ năng sống vào giảng dạy được coi là một trong những khâu đột phá và cũng là thử nghiệm để đổi mới phương pháp dạy học trong tương lai.

Ông Lê Tiến Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục tiểu học, Bộ GD-ĐT cho biết: Năm học trước, chúng tôi phối hợp với Tập đoàn Unet đưa giáo trình Skycare vào dạy thí điểm ở một số trường tiểu học của 24 sở GD-ĐT. Trong sự kết hợp này, Vụ Giáo dục tiểu học xây dựng các bài học về tự nhiên, xã hội, còn Unet sẽ hình ảnh hóa các bài học này. Dạy như vậy bài học tự nhiên, nhất là đầu lớp 1 học sinh còn chưa biết chữ thì bài giảng sẽ thú vị và hấp dẫn với học sinh hơn rất nhiều. Đây là nhóm đổi mới phương pháp giảng dạy hiệu quả.

PV: Như vậy năm nay bộ sẽ đưa chương trình này vào dạy ở tất cả các trường?

Trong các phương pháp đổi mới của giáo dục tiểu học thì đã có phương pháp nào sử dụng hình ảnh sống động như Skycare hay chưa? Vì sao năm nay trong nhiệm vụ trọng tâm của tiểu học thì bộ có khuyến khích các trường đưa vào?

Cách đây ba năm, bộ yêu cầu về năm học đổi mới CNTT, giáo án điện tử. Nhưng trước đây thực hiện chủ yếu qua giáo án điện tử bằng các bài giảng nhỏ lẻ. Lần này chúng tôi phối hợp với Unet xây dựng toàn bộ các bài. Nhưng hiện nay vẫn làm mạnh ở các môn tự nhiên và xã hội. Chúng tôi vẫn mong muốn sau này có thể làm ở những môn khác, như địa lý, lịch sử: khi dạy về con Lạc cháu Hồng có thể bắt đầu từ hình ảnh thật của lễ hội đền Hùng rồi các lễ hội khác… Điều này, Tập đoàn Unet đã nhận lời.

Ở tiểu học tính khoa học phải cân đối với tính giáo dục, sư phạm trong kiến thức giảng dạy. Ở đây việc đổi mới phương pháp đang thực hiện theo kiểu tích hợp cả CNTT vào bài học thay vì cách dạy truyền thống. Lớp học vui, phù hợp lứa tuổi.

Xin cảm ơn ông!