Top 9 # Hàm So Sánh Có Điều Kiện Trong Excel Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 2/2023 # Top Trend | Sansangdethanhcong.com

Cách Sử Dụng Hàm If Có Nhiều Điều Kiện Trong Excel

Hàm if trong excel là gì? Cách sử dụng hàm if trong excel cũng như ách sử dụng hàm if có nhiều điều kiện trong excel như thế nào?

Hàm IF cho phép bạn tạo so sánh lô-gic giữa một giá trị và một giá trị dự kiến bằng cách kiểm tra điều kiện, rồi trả về kết quả nếu True hay False. c

=IF(Điều gì đó là True, thì làm gì, nếu không thì làm gì khác)

Vì vậy, một câu lệnh IF có thể có hai kết quả. Kết quả đầu tiên là nếu so sánh của bạn là True, kết quả thứ hai là nếu so sánh của bạn là False.

Câu lệnh IF cực kỳ mạnh mẽ, đồng thời tạo cơ sở cho nhiều mô hình bảng tính nhưng chúng cũng là nguyên nhân cốt lõi của nhiều sự cố bảng tính. Tốt nhất, bạn nên áp dụng câu lệnh IF cho các điều kiện tối thiểu, chẳng hạn như Nam/Nữ, Có/Không/Có thể nhưng đôi khi, có thể bạn sẽ cần đánh giá các kịch bản phức tạp hơn yêu cầu lồng* 3 hàm IF với nhau.

* “Lồng” ám chỉ việc thực hiện kết hợp nhiều hàm với nhau trong một công thức.

Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Hàm If Trong Excel Bạn Nên Biết

1. Cú pháp của hàm IF trong Excel

Cú pháp: If(Điều kiện, giá trị 1, giá trị 2)

Ý nghĩa: Hàm trả về kết quả “Giá trị 1″ nếu như điều kiến đúng, và trả về ” giá trị 2″ nếu điều kiện sai. Công thức = IF (BIỂU THỨC SO SÁNH, GIÁ TRỊ NẾU ĐÚNG, GIÁ TRỊ NẾU SAI)

Ví dụ: Cho bàng lương của nhân viên, xét số ngày công đi làm để tính tiền chuyên cần, nếu số ngày công là 23/26 công thì được tiền chuyên cần là 500.000 đồng, còn lại làm không đủ 23 công thì không được.

2. Cách sử dụng hàm If trong trường hợp có nhiều điều kiện

Cách sử dụng hàm if có nhiều điều kiện trong excel cũng đơn giản. Trong trường hợp có nhiều hơn 2 sự lựa chọn thì ta sử dụng nhiều hàm If lồng nhau

Ví dụ: Cùng ví dụ trên nhưng ngoài tiền chuyên cần, công ty còn có chính sách thưởng theo ngày công,

Một vấn đề khi sử dụng hàm IF là: Trong hàm If nếu không có đối số thứ 3 thì biểu thức điều kiện sai, hàm sẽ trả về giá trị FALSE.

Hàm So Sánh Trong Excel

Với khối lượng dữ liệu lớn, bạn muốn kiểm tra dữ liệu bị trùng lặp bằng cách kiểm duyệt thông thường thì quả thực cực kì vất vả. Trong bài đăng này giới thiệu tới các bạn các hàm so sánh trong Excel, có kèm ví dụ thực tế hỗ trợ bạn dễ hình dung.

Dùng hàm so sánh trong Excel – Exact để so sánh dữ liệu

Hàm Exact thực hiện so sánh hai chuỗi văn bản, trả về thành quả True nếu hai chuỗi trùng nhau, trả về thành quả False nếu như hai chuỗi dữ liệu khác nhau. Chú ý Hàm Exact phân biệt chữ hoa, chữ thường trong quá trình so sánh.

Cú pháp hàm so sánh trong Excel

EXACT(Text1, Text2)

Trong đó: Text1, Text2 là hai chuỗi văn bản cần so sánh, là hai tham số không thể không.

– Hàm Exact phân biệt chữ hoa, chữ thường trong lúc so sánh nhưng nó không phân biệt định dạng.

So sánh dữ liệu tương ứng theo hàng giữa cột 1 và cột 2. Tại ô cần so sánh nhập công thức: EXACT(D4,E4)

Nhấn Enter kết quả trả về thành quả False tức hai giá trị không trùng nhau do khác nhau chữ cái đầu tiên in thường và in hoa:

Tuy vậy với hàm này bạn không thể so sánh 1 thành quả trong cột 1 so sánh với tất cả các dữ liệu trong cột 2 để tìm sự trùng lặp. Với hàm này bạn chỉ có khả năng so sánh tương ứng giữa các hàng với nhau.

Công thức So sánh 2 ô phân biệt chữ viết hoa, viết thường

Với một số hoàn cảnh, đòi hỏi không những so sánh chữ trong 2 mà còn so sánh chữ hoa, chữ thường, thì việc so sánh có khả năng dùng hàm EXACT trong Excel.

EXACT (chuỗi văn bản 1, chuỗi văn bản 2)

Hậu quả, bạn sẽ nhận được TRUE nếu như chuỗi chữ khớp nhau hoàn toàn cả về mặt chữ hoa, chữ thường còn không sẽ là FALSE.

Nếu như bạn muốn hàm EXACT cho ra kết quả khác TRUE hoặc FALSE thì dùng công thức IF và đánh cụm từ mà bạn muốn nếu hậu quả đúng và sai:

So sánh nhiều ô trong Excel:

Để so sánh nhiều hơn 2 ô trong 1 hàng, sử dụng phương pháp như chẳng hạn như trên và cộng thêm AND. Chi tiết như sau:

Phương pháp So sánh nhiều ô không phân biệt chữ hoa, chữ thường

Tuỳ vào bí quyết bạn muốn biểu hiện hậu quả như thế nào, dùng 1 trong số những công thức sau:

Hoặc

=IF(AND(A2=B2, A2=C2), “Equal”, “Not equal”)

Công thức AND trả về TRUE nếu toàn bộ các ô chứa thành quả giống nhau, FALSE nếu 1 ô chứa giá trị khác. Phương pháp IF hỗ trợ bạn viết hậu quả bằng từ của riêng bạn, trong ví dụ này là “Equal” và “Not equal”.

Trong hình dưới, phương pháp đúng với mọi kiểu dữ liệu – chữ, số, ngày.

=AND(EXACT(A2,B2), EXACT(A2, C2))

Hoặc

=IF(AND(EXACT(A2,B2), EXACT(A2, C2)),”Exactly equal”, “Not equal”)

Cũng giống chẳng hạn như trước, phương pháp đầu tiên cho ra giá trị TRUE – FALSE, công thức thứ hai cho ra hậu quả mà bạn đặt tên riêng.

Dùng hàm trung gian Countif để so sánh dữ liệu

Để cải thiện hiện trạng ở ví dụ 1 bạn có khả năng sử dụng hàm Countif làm trung gian để so sánh các thành quả trong cột 1 so sánh với các thành quả trong cột 2 có trùng hay không.

COUNTIF(Range, Criteria)

Trong đó:

– Range: Vùng dữ liệu chứa dữ liệu cần đếm, là tham số bắt buộc.

– Criteria: Điều kiện dùng để đếm dữ liệu, là tham số bắt buộc

Bước 1: Đặt tên cho cho các cột dữ liệu:

Bước 2: Cũng giống như đặt tên cho cột 2, lúc đó tên 2 cột dữ liệu được hiển thị:

Bước 4: Hộp thoại hiện diện xác định Use a formula to determine which cells to format:

Bước 5: Nhập công thức =COUNTIF(danhsach2,C3)=0 sau đấy kích chọn Format:

Bước 7: Tiếp theokích chọn OK đóng hộp thoại kết quả loại quả ở danh sách 1 không hề có trong danh sách 2 được tô màu để phân biệt:

Bước 8: Tương tự với danh sách 2 bạn thực hiện cũng giống như, nhưng chỉ khác nhập công thức: = COUNTIF(danhsach2,F3)=0 tức sẽ tô màu ô có thành quả bằng 0 (không trùng nhau)

Kết quả bạn đã so sánh 2 cột dữ liệu và có thể thêm ghi chú cho người coi dễ tưởng tượng

Lộc Đạt-Tổng hợp

Hàm Sumproduct Trong Excel: Nâng Cao &Amp; Nhiều Điều Kiện (Pro Excel)

Cách sử dụng Hàm sumproduct trong excel với nhiều điều kiện nâng cao cùng 11 ví dụ hay (để đếm, để tính tổng,…)

Hơn 1 tỉ năm rồi Trường mới viết bài, nhưng một khi viết thì phải thật chất lượng và có chiều sâu. Minh chứng là một đề tài hot như thế này đã hoàn tất trong 2 ngày Trường miệt mài viết lách.

– Các ví dụ về so sánh mảng

– Tính tổng có điều kiện

– Đếm các ô thỏa mãn nhiều điều kiện

– Và nhiều nội dung hay khác

1. Hàm sumproduct là gì và cú pháp trong excel

Về cơ bản, hàm sumproduct là một hàm excel cho phép nhân các số trong các mảng (vùng) cụ thể rồi cộng các kết quả của các tích này để cho ra một kết quả cuối cùng.

Có thể hiểu đơn giả như sau:

Sumproduct = Sum ( Product )

Sumproduct là Tổng của các Tích Lưu ý:

Trên thực tế, đây là một hàm Khó ở cả 2 cấp độ:

– Khó hiểu để viết hàm

– Khó vận dụng để tính toán trong excel

Nhưng hàm này cực kỳ hiệu quả trong nhiều trường hợp khi bạn biết cách vận dụng.

= Sumproduct (Array1, Array2, Array3, …)

Array là mảng.

Lưu ý quan trọng về Array/ Mảng:

– Bạn có thể dùng tới 255 mảng trong excel 2007 trở đi, và 30 mảng đối với excel 2003

– Độ lớn các mảng phải giống nhau, ngược lại Sumproduct sẽ trả về kết quả lỗi #VALUE

– Bất kỳ dữ liệu nào có trong các mảng không phải dữ liệu số, hàm sẽ trả về kết quả là 0

2. Cách sử dụng hàm sumproduct nâng cao/ nhiều điều kiện.

2.1. Ví dụ về cách sử dụng cơ bản của hàm Tính tổng của tích

– Thêm cột Doanh thu

– Tính doanh thu cho từng lần bán

– Tính tổng doanh thu ở cuối cùng của danh sách hàng bán.

Nhưng làm như vậy sẽ hơi mất công.

Giải pháp:

Dùng hàm sumproduct để tính tổng của các tích (tích ở đây là số lượng * giá bán)

Cú pháp hàm tại trường hợp này như sau:

= Sumproduct (A2:A5, B2:B5) = Sum (A2*B2, A3*B3, A4*B4, A5*B5) = 135

Trong đó:

2.2. Cách sử dụng Hàm sumproduct nâng cao/ nhiều điều kiện

a/ Sử dụng hàm sumproduct để đếm với 1 điều kiện

Nhiệm vụ của ta là đếm xem có bao nhiêu giao dịch bán hàng có lượng bán thực tế ít hơn dự kiến.

Nếu không biết dùng hàm sumproduct thì bạn sẽ phải thêm cột phụ rồi dùng countif để đếm, hơi mất công cũng như sẽ khó làm khi bảng kê có cả nghìn giao dịch.

Còn với hàm sumproduct thì quá đơn giản như sau:

Chỉ trong nháy mắt là ra ngay.

b/ Hàm sumproduct với nhiều điều kiện dùng để đếm

Tiếp nối phần a của phần ứng dụng nâng cao hàm sumproduct. Ta thêm 1 điều kiện nữa khi đếm đó là:

Đếm số giao dịch của mặt hàng A thỏa mãn điều kiện Số lượng bán thực tế < dự kiến.

Thực sự là khó nhằn hơn rất nhiều,

= Sumproduct ((A2:A10 = “A”)*(B2:B10<C2:C10)) = 2

Dấu * sẽ giúp kết nối các điều kiện với nhau.

Đây là cách vận dụng rất phổ biến của hàm tính tổng của tích Sumproduct trong thực tế công việc.

3. 11 ví dụ hay về hàm sumproduct

Trên thực tế, khi bạn đi sâu vào công việc và nghiên cứu bạn sẽ còn thấy rất nhiều cách vận dụng khác của hàm này.

Trường xin trích dẫn lại 11 ví dụ hay về hàm sumproduct của một website chuyên về excel của nước ngoài. Các bạn hãy download về tự nghiên cứu và phát triển thêm.

Như vậy, Trường đã hướng dẫn xong các bạn cách sử dụng hàm Sumproduct trong excel.

Rất hi vọng rằng, những chia sẻ của Trường sẽ giúp ích nhiều cho các bạn.

Nếu gặp bất kỳ khó khăn nào bạn hãy email cho Trường tại hòm mail: Webkynang.vn@gmail.com

KHÓA HỌC HÀM EXCEL NÂNG CAO VỚI CAO THỦ.

Hoặc bạn nào có nhu cầu học nâng cao hơn nữa về Hàm sumproduct và các hàm excel khác dưới sự dẫn dắt, chỉ bảo của người có kinh nghiệm.

Trường sẽ tự vấn cụ thể cũng như sắp xếp thầy để hướng dẫn tận tình cho các bạn.

Đã khá muộn rồi, nên Trường cần phải đi ngủ đã, Trường rất quyết tâm để hoàn thành bài viết này sau một ngày dài Hỗ trợ khách hàng sử dụng Phần mềm Webkynang.vn.

Hẹn các bạn vào tuần tới, sẽ có thêm nhiều điều bất ngờ đang chờ đợi các bạn.

Thân,

Truongpx – Admin webkynang.vn

Các Hàm Tìm Kiếm Có Điều Kiện Trong Excel Hiệu Quả Trong Công Việc

Thành quả dò tìm là “Huỳnh Văn Vê“, có trong cột vùng từ A1:A8, và cột chứa đó luôn nằm bên trái ngoài cùng vùng dữ liệu (A1:C8).

Vùng dữ liệu: A1:C8, khi các nàng quét vùng dữ liệu mãi mãi nhớ, chúng ta sẽ phải cố định bằng phím F4, trước khi làm bất cứ công việc nào tiếp theo: $A$1:$C$8. Vì sao? Vì khi con người kéo công thức, vùng tham chiếu dữ liệu sẽ luôn được cố định.

Cột trả về, ta đếm theo thứ tự từ trái sang phải, tính từ cột chứa giá trị dò tìm. Ở ví dụ phía dưới là cột thứ 3.

Mãi mãi nhớ, nhập số 0 cuối cùng ở hàm VLOOKUP và hàm MATCH. Tại sao? Vì số 0 tương ứng với FALSE, là tìm kiếm chuẩn xác. Mãi tìm kiếm chuẩn xác. Vì sao không tìm tương đối? Có một vài trường hợp con người sẽ tìm tương đối, gần đúng, tuy nhiên đấy là vài trường hợp khi mà bạn đã nắm rõ.

Và lúc này chúng ta có công thức: =VLOOKUP(E2, $A$1:$C$8, 3, 0). Với E2 là thành quả cần tìm, trong vùng dữ liệu từ A1:C8, và dấu $ mang ý nghĩa cố định vùng dữ liệu tìm kiếm để khi kéo công thức vùng sẽ cố định. Cột dữ liệu trả về là cột thứ 3, tính từ vị trí đếm từ cột chứa thành quả dò tìm sang bên phải. Và số 0, là tìm chính xác, mãi mãi là số 0.

Bí quyết sử dụng và chẳng hạn như hàm VLOOKUP nhiều điều kiện

Giả sử các bạn có bảng dữ liệu sau, các nàng mong muốn tra cứu giá trị ở cột Điểm tổng kết , phụ thuộc vào điều kiện là cột Họ và cột Tên.

Các bạn có khả năng sử dụng hàm Vlookup để tra cứu với điều kiện là hai cột bằng việc các bạn sử dụng thêm cột phụ. Cột phụ sẽ chứa nội dung ghép cột Họ và cột Tên. Như vậy lúc này hàm Vlookup 2 điều kiện sẽ trở nên hàm Vlookup 1 điều kiện. Các bạn có khả năng thực hiện theo chu trình cụ thể như sau:

Bước 1: Tạo cột phụ, sau đấy các bạn điền phương pháp dùng toán tử &:

=C6&” “&D6

hoặc sử dụng hàm CONCATENATE để nối chuỗi trong cột Họ và cột Tên:

Dùng hàm Index và hàm Match để dò tìm nhiều điều kiện

Cú pháp hàm Index dạng mảng

=INDEX(array,row_num,[column_num]) Cú pháp hàm Match

= =MATCH(lookup_value,lookup_array,match_type)

​Cũng với chẳng hạn như trên các nàng có khả năng dùng hàm INDEX kết hợp hàm MATCH để dò tìm nhiều điều kiện.

Nhập hàm =INDEX(C6:E12;MATCH(C15&D15;C6:C12&D6:D12;0);3)

Nhấn tổ hợp Ctrl + Shift + Enter để chuyển thành công thức mảng, trên phương pháp sẽ hiển thị dấu ngoặc nhọn {} bao ngoài hàm.

Hàm MATCH trả về vị trí dòng chứa điều kiện trong bảng dữ liệu với:

C15&D15 là hai thành quả tìm kiếm.

C6:C12&D6:D12 là hai cột chứa thành quả tìm kiếm (mảng tìm kiếm).

0 là kiểu tìm kiếm chuẩn xác.

Hàm INDEX trả về giá trị trong cột thứ 3, dòng chính là giá trị mà hàm MATCH trả về.

Lộc Đạt-tổng hợp

Tham khảo ( thuthuatphanmem, blog.hocexcel.online, … )