Top 3 # Hãy Phân Biệt Dữ Liệu Và Thông Tin Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 2/2023 # Top Trend | Sansangdethanhcong.com

Phân Biệt Dữ Liệu Và Thông Tin

“Dữ liệu & Thông tin” là gì?

Mối liên hệ giữa chúng ra sao? Có ngớ ngẩn không khi hỏi như thế?

Thời buổi công nghệ thông tin, cả xã hội hướng tới nền kinh tế tri thức trong đó thông tin đóng vai trò then chốt. Suốt ngày cứ nghe báo đài đề cập đến các thuật ngữ về công nghệ, nhưng mấy ai có thể giải thích rạch ròi thế nào là “Dữ liệu & Thông tin”.

Có người cho rằng:

“Thông tin là những hiểu biết của con người về một vấn đề nào đó”.. Với kiểu định nghĩa này, nghe rồi như hồi chưa nghe.

Thế thông tin là gì? Đề cập đến vấn đề này có thừa không?

Cam đoan là có tới 99% người hiểu được thông tin là gì, nhưng nếu bắt họ phải giải thích cho 1% còn lại thế nào là “Dữ liệu & Thông tin”, có lẽ chỉ vài % trong số 99% đó diễn giải được thành lời. Diễn giải cho người khác hiểu đã khó, giải thích cho người không biết gì về công nghệ thông tin càng khó hơn.

Giải thích một cách “nông dân” thì:

– Đọc một tờ báo, tờ báo là dữ liệu, nội dung của tờ báo là thông tin. – Đọc một quyển truyện, quyển truyện là dữ liệu, nội dung câu chuyện trong cuốn truyện là thông tin. – Xem một bộ phim, nội dung bộ phim là thông tin còn cái để chứa nội dung bộ phim là dữ liệu, nó có thể là phim nhựa, DVD, băng từ hoặc đĩa cứng máy tính,.. – Trên máy tính, nếu mở một tập tin (file), nội dung hiển thị lên màn hình là thông tin, còn cái file đó là dữ liệu.

Tóm lại, thông tin là cái được chứa trong dữ liệu. Dữ liệu là cái được lưu trên các thiết bị lưu trữ. Thiết bị lưu trữ có thể là giấy, băng từ, đĩa cứng, CD hoặc USB…

Đến đây chắc phân biệt được rồi nhỉ.

Chia sẻ:

Twitter

Facebook

Like this:

Số lượt thích

Đang tải…

Dữ Liệu Là Gì? Khái Niệm Thông Tin Và Dữ Liệu

Khái niệm thông tin và dữ liệu

Dữ liệu là gì?

Dữ liệu là một khái niệm rất trừu tượng, chính là thông tin đã được đưa vào máy tính. Dữ liệu sau khi tập hợp và xử lý sẽ cho ta thông tin. Nói một cách khác, dữ liệu là thông tin đã được mã hóa trong máy tính. Ví dụ như con số điểm thi là một dữ liệu hoặc con số về nhiệt độ trong ngày là một dữ liệu, hình ảnh về con người hay phong cảnh cũng là những dữ liệu,…

Theo wikipedia, khái niệm dữ liệu là gì còn được định nghĩa là chuỗi bất kỳ của một hoặc nhiều ký tự có ý nghĩa thông qua việc giải thích một hành động cụ thể nào. Dữ liệu phải được thông dịch để trở thành thông tin. Để dữ liệu trở thành thông tin, cần xem xét một số nhân tố bao gồm người hoặc vật tạo ra dữ liệu.

Dữ liệu biểu diễn số lượng, tính chất hoặc ký hiệu hoạt động được máy tính lưu trữ trên ổ cứng từ, đĩa quang và được truyền đi dưới dạng tín hiệu điện.

Thông tin là gì?

Thông tin chính là sự thông báo, trao đổi, giải thích về một đối tượng nào đó và thường được thể hiện dưới dạng các tín hiệu như chữ viết, âm thanh, dòng điện,…Nói một cách khái quát, thông tin chính là sự hiểu biết của con người về một thực thể nào đó, có thể thu nhập, lưu trữ và xử lý được.

Thông tin có thể được mã hóa thành nhiều dạng khác nhau để truyền vài giải thích, nó cũng có thể được mã hóa để lưu trữ và liên lạc an toàn.

Thông tin được chia ra làm 2 loại chính đó là số ( số nguyên, số thực) và phi số ( là các văn bản, hình ảnh, âm thanh,…)

Đơn vị đo thông tin là gì?

Đơn vị đo thông tin chính là bit ( Binary digit). Bit là dung lượng nhỏ nhất có thể ghi được hoặc kí hiệu là 0 hoặc 1. Hai ký hiệu này được dùng để biểu diễn thông tin trong máy tính. Ngoài đơn vị trên, byte cũng được coi là một đơn vị đo của thông tin, 1 byte = 8 bit.

1 byte = 8 bit.

1 kilôbai (kB) = 1024 byte = 210 byte.

1 megabit (MB)= 1024 kB = 210kB.

1 gigabyte (GB) = 1024 MB = 210MB.

1 têrabai (TB) = 1024 GB = 210GB.

1 petabyte (PB)= 1024 TB = 210 TB.

Mã hóa thông tin trong máy tính như thế nào?

Để máy tính xử lý được thông tin thì thông tin cần phải được biến đổi thành một dãy bit. Cách biến đổi như vậy được biết đến với tên gọi là mã hóa thông tin.

Bộ mã ASCII được sử dụng để mã hóa thông tin dạng văn bản, sử dụng 8 bit để mã hóa ký tự. Trong bộ mã ASCII, các ký tự sẽ được đánh số từ 0 cho tới 255 và các ký tự này được gọi là mã ASCII thập phân của ký tự.

Bộ mã Unicode sử dụng 16 bit để mã hóa vì bộ mã ASCII chỉ mã hóa được 256 ký tự, chưa đủ để đồng hóa với bảng chữ cái của ngôn ngữ trên thế giới. Bộ Unicode mã hóa được 65536 ký tự khác nhau. Đây là bộ mã hóa chung được sử dụng để thể hiện các văn bản hành chính. Thông tin có nhiều dạng khác nhau nhưng đều được lưu trữ và xử lý trong máy tính ở một dạng chung nhất đó là mã nhị phân.

5

/

5

(

1

bình chọn

)

Lý Thuyết: Thông Tin Và Dữ Liệu

– Thông tin là một khái niệm rất trừu tượng. Thông tin được hiểu như là sự thông báo, trao đổi, giải thích về một đối tượng nào đó và thường được thể hiện dưới dạng các tín hiệu như chữ số, chữ viết, âm thanh, dòng điện… Chẳng hạn thông tin về kết quả học tập của học sinh được giáo viên chủ nhiệm ghi trong sổ liên lạc giúp cho các bậc phụ huynh biết về tình hình học tập của con em mình.

Nói một cách tổng quát, thông tin là sự hiểu biết của con người về một thực thể nào đó, có thể thu thập, lưu trữ, xử lí được.

– Dữ liệu cũng là một khái niệm rất trừu tượng, là thông tin đã được đưa vào máy tính. Dữ liệu sau khi tập hợp lại và xử lí sẽ cho ta thông tin. Hay nói cách khác, dữ liệu là thông tin đã được mã hoá trong máy tính. Chẳng hạn, con số điểm thi là một dữ liệu hoặc con số về nhiệt độ trong ngày là một dữ liệu, hình ảnh về con người, phong cảnh cũng là những dữ liệu,…

2. Đơn vị đo thông tin

Đơn vị cơ bản đo thông tin là bit (Binary digit). Bit là dung lượng nhỏ nhất tại mỗi thời điểm có thể ghi được hoặc là kí hiệu 0 hoặc là kí hiệu 1. Hai kí hiệu này dùng để biểu diễn thông tin trong máy tính.

Ngoài đơn vị bit nói trên, đơn vị đo thông tin thường dùng là byte và 1 byte bằng 8 bit. Ta có các đơn vị đo thông tin như sau:

3. Các dạng thông tin

Chúng ta, có thể phân loại thông tin thành hai loại: số (số nguyên, số thực…) và phi số (văn bản, âm thanh, hình ảnh…)

4. Mã hoá thông tin trong máy tính

Muốn máy tính xử lí được, thông tin phải được biến đổi thành một dãy bit. Cách biến đổi như vậy được gọi là mã hoá thông tin.

Để mã hoá thông tin dạng văn bản người ta dùng bộ mã ASCII sử dụng tám bit để mã hoá kí tự. Trong bộ mã ASCII, các kí tự được đánh số từ 0 đến 255 và các kí hiệu này được gọi là mã ASCII thập phân của kí tự.

Người ta đã xây dựng bộ mã Unicode sử dụng 16 bit để mã hoá vì bộ mã ASCII chỉ mã hoá được 256 kí tự, chưa đủ để mã hoá đồng thời các bảng chữ cái của các ngôn ngữ trên thế giới. Bộ mã Unicode có thể mã hoá được 65536 kí tự khác nhau. Nó cho phép thể hiện trong máy tính văn bản của hầu hết các ngôn ngữ trên thế giới bằng một bộ mã. Đây là bộ mã chung để thể hiện các văn bản hành chính.

Thông tin tuy có nhiều dạng khác nhau nhưng đều được lưu trữ và xử lí trong máy tính chỉ ở một dạng chung đó là mã nhị phân.

5. Biểu diễn thông tin trong máy tính

a) Biểu diễn thông tin loại số

* Hệ đếm: Hệ đếm được hiểu như tập các kí hiệu và qui tắc sử dụng tập kí hiệu đó để biểu diễn và xác định giá trị các số. Có hệ đếm phụ thuộc vị trí và hệ đếm không phụ thuộc vị trí.

Hệ đếm La Mã là hệ đếm không phụ thuộc vị trí, đó là các chữ cái: I=1; V=5; X=10; L=50; C=100; D=500; M=1000; Hệ này thường ít dùng, chỉ dùng để đánh số chương, mục, đánh số thứ tự…

Các hệ đếm thường dùng là các hệ đếm phụ thuộc vị trí. Bất kì một số tự nhiên b nào lớn hơn 1 đều có thể chọn làm cơ số cho một hệ đếm. Trong các hệ đếm này, số lượng các kí hiệu được sử dụng bằng cơ số của hệ đếm đó. Các kí hiệu được dùng cho hệ đếm đó có các giá trị tương ứng: 0, 1,…, b-1.

i) Hệ thập phân (hệ cơ số 10) sử dụng tập kí hiệu gồm 10 chữ số: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Giá trị của mỗi chữ số phụ thuộc vào vị trí của nó trong biểu diễn.

ii) Các hệ đếm thường dùng trong Tin học

– Hệ nhị phân (hệ cợ số 2) chỉ dùng 2 kí hiệu là chữ số 0 và chữ số 1.

– Hệ cơ số mười sáu (Hệ Hexa), sử dụng các kí hiệu: 0, 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, trong đó A, B, C, D, E, F có giá trị tương ứng là 10, 11, 12, 13, 14, 15 trong hệ thập phân.

iii) Biểu diễn số nguyên

Một byte biểu diễn được số nguyên trong phạm vi -127 đến 127.

iv) Biểu diễn số thực

Dùng dấu chấm(.) để ngăn cách giữa phần nguyên và phần thập phân. Mọi số thực đều có thể biểu diễn dưới dạng ±M X 10+K (dạng dấu phẩy động).

b) Biểu diễn thông tin loại phi số

* Biểu diễn văn bản: Dùng một dãy bit để biểu diễn một kí tự (mã ASCII của kí tự đó)

* Các dạng khác: xử lí âm thanh, hình ảnh… thành dãy các bit

* Nguyên lí mã hoá nhị phân

Thông tin có nhiều dạng khác nhau như số, văn bản, hình ảnh, âm thanh… Khi dựa vào máy tính, chúng đều biến đổi thành dạng chung – dãy bit. Dãy bit là mã nhị phân của thông tin mà nó biểu diễn.

chúng tôi

Sự Khác Biệt Giữa Dữ Liệu Và Thông Tin Là Gì?

Sự khác biệt giữa dữ liệu và thông tin là gì?

Ồ được rồi, tiếp tục.

Dữ liệu:

Bộ sưu tập các dữ liệu và số liệu thô được gọi là

Dữ liệu / đầu vào.

Dữ liệu là một đầu vào cho máy tính.

Dữ liệu là độc lập.

Khi dữ liệu bị mất, nó không thể được sao chép.

Dữ liệu là vô nghĩa và vô giá trị.

Dữ liệu giống như: {NY, 550, John, mark}

Thông tin:

Dạng dữ liệu được xử lý được gọi là

thông tin / đầu ra.

Thông tin là một đầu ra từ máy tính.

Thông tin phụ thuộc vào dữ liệu.

Khi thông tin bị mất, nó có thể được sao chép từ dữ liệu.

Thông tin có ý nghĩa và giá trị.

Thông tin giống như: John sống ở NY và nhận được 550 điểm.

Tôi hy vọng nó hữu ích.

Chúng tôi muốn hòa bình! Chúc một ngày tốt lành.

Chào mọi người. Bạn khỏe không? Hôm nay tôi sẽ chia sẻ quan điểm về sự khác biệt giữa dữ liệu và thông tin. Mà tôi đã tìm thấy ở đây

dữ liệu và thông tin

.

Có một ranh giới rất mỏng giữa dữ liệu và thông tin. Trong kiến ​​thức đơn giản, chúng tôi nghĩ rằng cả hai đều giống nhau. Nhưng có rất nhiều

sự khác biệt giữa dữ liệu và thông tin

. Toàn bộ biểu đồ hoặc chi tiết được gọi là thông tin và mọi đối tượng của thông tin đó được gọi là dữ liệu. Thông tin được tổ chức với một loạt các dữ liệu.

Dữ liệu và thông tin là gì

.

Dữ liệu là gì?

Một thứ không có tổ chức, thô, đơn giản, đôi khi vô dụng trong thông tin được gọi là dữ liệu. Dữ liệu rất đơn giản và vô dụng cho đến khi nó được xử lý và sắp xếp bởi vì chúng ta không bao giờ có thể có được kiến ​​thức về một cái gì đó từ dữ liệu.

Một số ngẫu nhiên, một ký tự không xác định, sự kiện, ký hiệu, hình ảnh, vv là những ví dụ về dữ liệu. 100 là một số riêng lẻ. Nhưng không có gì có thể hữu ích cho chúng ta. Nhưng khi nó sẽ được xử lý với dữ liệu khác, chúng tôi sẽ tìm thấy các chi tiết về ý nghĩa của ai đó hoặc điều gì đó muốn nói. Giống như 100 dặm. Có hai dữ liệu, một là 100 và khác là dặm. Bây giờ chúng ta có thể hiểu được việc sử dụng 100 và dặm lại với nhau.

Thông tin là gì

Câu này chứa các chi tiết đầy đủ về việc đi bộ của John. Vì vậy, nó là một ví dụ mạnh mẽ về thông tin. Và nó chứa một số loại dữ liệu như John (ký tự), 10 (số), một ngày (thời gian), v.v.

Ví dụ về dữ liệu và thông tin

Ví dụ về thông tin:

Cấm John sống tại nhà số 558 ở New York. Anh ấy có thể chạy 10 km mỗi ngày. Hoa Kỳ là một quốc gia hùng mạnh.

Ví dụ về dữ liệu:

John, 558, New York, Hoa Kỳ, 10, Kilômét

Dữ liệu Vs Thông tin

sự khác biệt giữa dữ liệu và thông tin

Dữ liệu có thể là bất kỳ ký tự, số, hình ảnh, từ ngữ, văn bản, có nghĩa là ít hoặc không có gì với một người đàn ông. Khi dữ liệu được xử lý, tổ chức và trình bày trong ngữ cảnh để làm cho nó hữu ích được gọi là thông tin.

Dữ liệu một mình không bao giờ có thể là đáng kể. Nhưng thông tin luôn luôn quan trọng bởi chính nó.

Chào các bạn, chúc một ngày tốt lành. Bạn đang tìm kiếm sự khác biệt giữa dữ liệu và thông tin.

Sự khác biệt chính:

Dữ liệu thường đề cập đến dữ liệu thô hoặc dữ liệu chưa được xử lý. Đây là dạng dữ liệu cơ bản, dữ liệu chưa được phân tích hoặc xử lý theo bất kỳ cách nào. Một khi dữ liệu được phân tích, nó được coi là thông tin.

Về cơ bản, thông tin là thông điệp đang được truyền tải, trong khi dữ liệu là sự thật đơn giản. Khi dữ liệu được xử lý, tổ chức, cấu trúc hoặc trình bày trong một bối cảnh nhất định, nó có thể trở nên hữu ích. Sau đó dữ liệu sẽ trở thành thông tin, kiến ​​thức.

Bản thân dữ liệu khá vô dụng, cho đến khi nó được diễn giải hoặc xử lý để có ý nghĩa, để có được thông tin. Trong điện toán, có thể nói rằng dữ liệu là ngôn ngữ của máy tính. Nó là đầu ra mà máy tính cung cấp cho chúng tôi. Trong khi đó, thông tin là cách chúng ta diễn giải hoặc dịch ngôn ngữ hoặc dữ liệu. Nó là đại diện của con người của dữ liệu.

Một số khác biệt giữa dữ liệu và thông tin:

Dữ liệu được sử dụng làm đầu vào cho hệ thống máy tính. Thông tin là đầu ra của dữ liệu.

Dữ liệu là số liệu thực tế chưa được xử lý. Thông tin được xử lý dữ liệu.

Dữ liệu không phụ thuộc vào Thông tin. Thông tin phụ thuộc vào dữ liệu.

Dữ liệu không cụ thể. Thông tin cụ thể.

Dữ liệu là một đơn vị duy nhất. Một nhóm dữ liệu mang tin tức và ý nghĩa được gọi là Thông tin.

Dữ liệu không mang ý nghĩa. Thông tin phải mang một ý nghĩa logic.

Dữ liệu là nguyên liệu thô. Thông tin là sản phẩm.

So sánh giữa dữ liệu và thông tin

Cá nhân tôi cảm thấy rằng bất cứ điều gì chúng ta có thể cảm nhận được là dữ liệu và bất kỳ thứ gì chúng ta cảm nhận được đều hữu ích với chúng ta là thông tin. Câu trả lời của tôi hoàn toàn từ quan điểm của máy tính.

Câu hỏi thú vị.

đã đưa ra một câu trả lời chính xác và tốt đẹp. Sự phân biệt dữ liệu và thông tin này là từ góc độ tín hiệu và nhiễu. Tôi sẽ thêm vào trên đó.

Hãy nghĩ về kịch bản sau 5 năm kể từ bây giờ. Sẽ có máy tính ở khắp mọi nơi. Sẽ có cảm biến sẽ theo dõi nếu tủ lạnh của bạn hết trứng hoặc sữa. Xe của bạn sẽ lưu trữ dữ liệu (và gửi dữ liệu đến máy chủ) về thời điểm chiếc xe được điều khiển, nơi nó đã đến, người đang lái xe và thắt dây an toàn. Sẽ có hàng triệu cảm biến theo dõi việc sử dụng điện của bạn. Sẽ có hàng trăm byte dữ liệu được tạo ra hàng ngày.

Bây giờ thông tin ở đây sẽ là một cái gì đó như: -1. Bạn kết thúc việc hoàn thành trứng nhanh hơn khi bạn ở nhà hầu hết thời gian.2. Bạn lái xe phát ban vào thứ Sáu và không thắt dây an toàn. 3. Bạn, bao gồm tất cả những người khác trong thành phố bỏ qua cà phê buổi sáng vào thứ Hai – và ghé vào một quán cà phê để lấy một tách.

Đây là một câu hỏi rất hay!

Cách tốt nhất để hiểu là những gì bạn có thể làm nếu bạn có nó.

Bạn biết rằng bạn đang nhìn thấy một cái đinh và một cái búa

Bạn biết đặc điểm của đinh và búa, quyền sở hữu của họ và những gì bạn có thể làm với họ

Bạn có khả năng sử dụng búa và móng tay đúng cách

Bạn quyết định thà đóng đinh còn hơn giết một ai đó (woww)

Một số người sử dụng Sáng tạo thay vì Trí tuệ. Cá nhân tôi thích kim tự tháp với Sáng tạo.

Dữ liệu chỉ là dữ liệu, nó có thể là dữ kiện, số liệu, biểu đồ, biểu đồ, v.v … Nó không có ý nghĩa thực sự và bạn có thể diễn giải nó theo ý muốn. Thông tin là một phần dữ liệu với quy tắc giải thích. Sự khác biệt giữa cả hai là trong một trường hợp những gì bạn đang nói đến được xác định rõ ràng và bạn không thể hiểu sai nó (thông tin) và một trường hợp khác là một điều gì đó tương đối mơ hồ.

Biểu đồ này cho bạn thấy rằng dữ liệu là bước đầu tiên, thông tin thứ hai.

Bước cuối cùng là kiến ​​thức, đó là điều bạn sau đó biết và có thể chia sẻ với người khác.

Khi chúng ta nói về dữ liệu lớn, chúng ta xem xét thực tế thu thập lượng dữ liệu khổng lồ để phân tích chúng (phân tích dữ liệu) và tìm thấy thông tin trong số đó.

Hy vọng điều này trả lời câu hỏi của bạn, và nếu ai đó có quan điểm / giải thích khác, vui lòng trả lời quá hoặc sửa tôi 🙂

Florian

Dữ liệu thường đề cập đến dữ liệu thô hoặc dữ liệu chưa được xử lý. Đây là dạng dữ liệu cơ bản, dữ liệu chưa được phân tích hoặc xử lý theo bất kỳ cách nào. Một khi dữ liệu được phân tích, nó được coi là thông tin.

Về cơ bản, thông tin là thông điệp đang được truyền tải, trong khi dữ liệu là sự thật đơn giản. Khi dữ liệu được xử lý, tổ chức, cấu trúc hoặc trình bày trong một bối cảnh nhất định, nó có thể trở nên hữu ích. Sau đó dữ liệu sẽ trở thành thông tin, kiến ​​thức.

Bản thân dữ liệu khá vô dụng, cho đến khi nó được diễn giải hoặc xử lý để có ý nghĩa, để có được thông tin. Trong điện toán, có thể nói rằng dữ liệu là ngôn ngữ của máy tính. Nó là đầu ra mà máy tính cung cấp cho chúng tôi. Trong khi đó, thông tin là cách chúng ta diễn giải hoặc dịch ngôn ngữ hoặc dữ liệu. Nó là đại diện của con người của dữ liệu.

Hơn…..

svcministry.org © 2020