Đặc Điểm Nào Thể Hiện Sự Giống Nhau Giữa Lưới Nội Chất Hạt Và Lưới Nội Chất Trơn?(1) Là Một Hệ Thống Và

--- Bài mới hơn ---

 • Sự Giống Và Khác Nhau Giữa Quản Trị Kinh Doanh Và Marketing?
 • Đi Tìm Sự Khác Nhau Giữa Ngành Marketing Và Sales
 • Luận Án: So Sánh Dân Chủ Xã Hội Chủ Nghĩa Và Dân Chủ Tư Sản
 • Sự Khác Biệt Giữa Nghiên Cứu Định Tính Và Nghiên Cứu Định Lượng
 • Phân Biệt Nghiên Cứu Định Lượng Và Định Tính Trong Marketing
  • Câu hỏi:

   Đặc điểm nào thể hiện sự giống nhau giữa lưới nội chất hạt và lưới nội chất trơn?

   (1) Là một hệ thống và xoang dẹp thông với nhau.

   (2) Chỉ có ở tế bào nhân thực, không có ở tế bào nhân sơ.

   (3) Trên lưới có nhiều hạt ribôxôm đính vào.

   (4) Có chức năng tổng hợp prôtêin.

   Đặc điểm giống nhau giữa lưới nội chất hạt và lưới nội chất trơn:

   • Là một hệ thống và xoang dẹp thông với nhau.
   • Chỉ có ở tế bào nhân thực, không có ở tế bào nhân sơ.

  Chủ đề :

  Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

  CÂU HỎI KHÁC

  • Nội dung nào không đúng khi nói về vi khuẩn lam và tảo lục đơn bào?
  • Cho các đặc điểm sau:(1) Tế bào nhân thực(2) Thành tế bào bằng xenlulôzơ(3) Sinh vật tự dưỡng(4) Cơ thể đơn b
  • Nhận định nào sau đây là đúng khi nói về các giới sinh vật?(1) Trong hệ thống 5 giới, giới Khởi sinh có cấu tạo c�
  • Mặc dù chiếm một tỉ lệ cực nhỏ nhưng nếu thiếu Iôt (I) chúng ta có thể bị:
  • Cho các ý sau:(1) Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân(2) Khi bị thủy phân thu được glucôzơ(3) Có thành phần nguyên tố g
  • Chức năng nào sau đây không phải là chức năng của đường đơn?
  • Nhận định nào sau đây là sai khi nói về lipit?
  • Chuỗi polipeptit ở dạng xoắn hoặc gấp nếp tiếp tục co xoắn tạo nên cấu trúc …… của prôtêin.Chỗ (….
  • Cho biết chức năng của một số đại phân tử có trong tế bào như sau: (1) Thành phần cấu tạo của kháng thể, giú
  • Loại nuclêôtit nào sau đây không cấu tạo nên ADN?
  • Một gen của sinh vật nhân thực dài 0,51μm. Trên một mạch của gen có 450 Ađênin, 600 Xitôxin, 250 Guanin.
  • Cho các đặc điểm sau:(1) Chưa có nhân hoàn chỉnh(2) Có nhiều loại bào quan(3) Tế bào chất không có hệ thống nội
  • Thuốc kháng sinh có khả năng tiêu diệt đặc hiệu hai nhóm vi khuẩn là Gram dương và Gram âm.
  • Vùng nhân của tế bào nhân sơ chứa:
  • Trong các thành phần sau, có bao nhiêu thành phần có ở cả tế bào thực vật và tế bào động vật?1. Bộ máy Gôngi2.
  • Đặc điểm nào thể hiện sự giống nhau giữa lưới nội chất hạt và lưới nội chất trơn?(1) Là một hệ thống và
  • Ở tế bào thực vật, bào quan nào sau đây có chức năng giúp các tế bào rễ cây hút nước từ đất?
  • Đặc điểm nào sau đây không phải của ti thể?
  • Màng sinh chất có cấu trúc động là nhờ:
  • Cho các chất:1. O2 2.
  • Trong môi trường nhược trương, tế bào có nhiều khả năng sẽ bị vỡ ra là:
  • Dạng năng lượng chủ yếu của tế bào là:
  • Nói về cơ chế tác động của enzym, nội dung nào sau đây không đúng?
  • Hoạt tính enzym cao nhất khi
  • Nhận định nào không đúng khi nói về vai trò enzim?
  • Cho phương trình sau: C6H12O6 + O2 à (1) + (2) + Năng lượng(1) và (2) lần lượt là:
  • Kết thúc chu trình Crep, tế bào thu được bao nhiêu ATP từ 10 phân tử glucôzơ ban đầu?
  • Cho các phát biểu sau về quá trình quang hợp ở thực vật:1.
  • Quan sát tế bào của một loài sinh vật thấy có chứa: ti thể, ribôxôm, lưới nội chất trơn, lưới nội chất hạt và m�
  • Sử dụng phương pháp nhuộm Gram với 2 chủng vi khuẩn kí hiệu là X và Y cho kết quả như sau: X có màu đỏ, Y có màu tím.
  • Trong các dữ liệu sau, dữ liệu nào có ở lưới nội chất trơn mà không có ở lưới nội chất hạt?(1) Là hệ thống �
  • Chức năng của bộ máy Gôngi là:
  • Điểm khác nhau giữa lục lạp và ti thể trong tế bào là:
  • Tính bán thấm của màng sinh chất để chỉ đặc tính:
  • Cho các chất sau: (1) O2 ; (2) CO2 ; (3) Nước ; (4) Ion ; (5) Glucose ; (6) Protein.
  • Khi đặt 1 tế bào hồng cầu vào một dung dịch, nước sẽ di chuyển về phía dung dịch……..(1)…….
  • Nhận định nào sau đây không đúng khi nói về sự điều hoà hoạt tính của enzim?
  • Cho những thông tin về enzim như sau:(1) Enzim liên kết tạm thời với cơ chất tại trung tâm điều chỉnh tạo phức hợp e

  --- Bài cũ hơn ---

 • Homestay Là Gì? Sự Khác Nhau Giữa Homestay, Khách Sạn Và Resort
 • Sự Khác Nhau Giữa Resort Và Hotel
 • Cách Phân Biệt Giữa Thanh Tra, Kiểm Tra Và Giám Sát
 • Sự Khác Nhau Giữa Khí Nén Và Thủy Lực
 • Qa Và Qc Giống Và Khác Nhau Như Thế Nào?
 • Will Và Be Going To Khác Nhau Chỗ Nào?

  --- Bài mới hơn ---

 • Qa Là Gì? Qc Là Gì? Sự Khác Nhau Và Nhiệm Vụ Của Qa Và Qc ✔️ Mộc Media ✔️
 • Qa Là Gì? Qc Là Gì? Sự Khác Nhau Và Nhiệm Vụ Của Qa Và Qc
 • So Sánh Sự Giống Và Khác Nhau Giữa Sổ Đỏ
 • So Sánh Hệ Thống Tài Khoản Theo Thông Tư 200/2014/tt
 • Cách Phân Biệt Arrive, Go, Come Dễ Nhớ
 • Will và Be Going to đều được sử dụng để diễn tả những dự định, sự việc diễn ra trong tương lai. Tuy nhiên vì có phần hơi giống nhau về mặt ngữ nghĩa nên chúng dễ bị nhầm lẫn với nhau. Vậy khi nào thì dùng “Will”, khi nào dùng “Be Going To”?

  Bài viết này sẽ giúp bạn giải đáp câu hỏi này!

  1. Will

   Dùng để chỉ một việc chưa được đưa ra quyết định, hoặc dự đoán trong tương lai (mức độ chắc chắn xảy ra thấp)

  VD: One day people will travel to Mars.

  ( Một ngày nào đó con người sẽ lên Sao Hỏa)

   Dùng để đưa ra lời đề nghị hoặc nhờ ai đó làm gì

  VD: Will you be quiet!

  Will you send this letter for me, please?

  (Bạn sẽ gửi cái thư đó cho tôi chứ, làm ơn.)

   Đưa ra quyết định ngay tại thời điểm nói (Ví dụ như lời hứa)

  VD: I’m too tired to walk home. I think I will get a taxi.

  (Tôi mệt quá không thể đi bộ về nhà. Tôi nghĩ là tôi sẽ bắt taxi để về)

   Dùng khi nói về một sự kiện chắc chắn xảy ra trong tương lai

  VD: David will be five years old next month.

  (David sẽ tròn 5 tuổi vào tháng tới)

   Dùng để hứa hẹn làm điều gì đó

  VD: Thank for lending me the money. I will pay you back on Friday.

  2. Be going to

   Dùng cho một dự đoán về tương lai nhưng chỉ khi có một dấu hiệu ở hiện tại cho thấy điều sẽ xảy ra trong tương lai, nhất là tương lai gần. Người nói cảm thấy chắc chắn điều sẽ xảy ra.

  VD: Look at those black clouds. It ‘s going to rain.

  (Nhìn những đám mây đen kìa. Chắc là trời sắp mưa.)

   Dùng để nói về một việc mà chúng ta quyết định làm hay dự định làm trong tương lai.

  VD: We are going to have a meal.

  (Chúng tôi sắp dùng bữa)

  • Will không diễn tả một dự định
  • It’s her birthday. She’s going to have a meal with her friends.(Đúng)
  • She‘ll havea meal. (Sai)
  • Nhưng chúng ta thường dùng Be going to cho một dự định và Will cho các chi tiết và lời nhận xét
  • We’re going to have a meal. There’ll be about ten of us. ~ Oh, that’ll be nice.
  • Thì hiện tại tiếp diễn cũng được dùng giống như Be going to
  • We’re going to drive/We’re driving down to the South of France. ~ That’ll be a long journey. ~ Yes, it’ll take two days. We’ll arrive on Sunday.
  • Chúng ta có thể dùng cả Will và Be going tođể dự đoán việc xảy ra trong tương lai nhưng Be going to thân mật hơn và thông dụng hơn trong văn nói thường ngày.
  • I think United will winthe game
  • Hoặc
  • I think United are going to win the game

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sự Khác Nhau Giữa Win 32Bit Và Win 64Bit
 • Bitbucket Là Gì? 5 Tính Năng Tuyệt Vời Của Bitbucket “bỏ Xa” Github
 • Phân Biệt Github Và Gitlab. Nên Chọn Dịch Vụ Nào?
 • Gitlab Vs Github: What Are The Key Differences? The Ultimate Guide
 • Một Số Khác Biệt Chính Giữa Github Và Gitlab Khi So Sánh Các Tính Năng Khác Cho Các Kho Riêng Và Lợi Ích Của Mỗi Là Gì?
 • Sự Khác Biệt Giữa Nội Dung Của Phật Giáo Và Thiên Chúa Giáo Là Ở Những Chỗ Nào?

  --- Bài mới hơn ---

 • Khác Biệt Thiên Chúa Giáo Và Phật Giáo (Cô Long)
 • Sự Khác Biệt Giữa Quả​n Trị Kinh Doanh Và Quản Lý Kinh Doanh Là Gì?
 • Sự Khác Nhau Giữa Lãnh Đạo Và Quản Lý Là Gì? Doanh Nghiệp Nên Áp Dụng Như Thế Nào Cho Hiệu Quả?
 • Sự Khác Biệt Giữa Quản Lý Và Lãnh Đạo
 • Tìm Hiểu Về Bộ Đội Việt Nam
 • Thưa các vị,

  Trên diễn đàn Tâm Linh đã có nhiều bài viết sâu xa.Hôm nay tôi xin được các vị chỉ giáo thêm về một thắc mắc đã lâu của tôi về tôn giáo.

  Sự khác biệt giữa Nội dung của Phật giáo và Thiên chúa giáo là ở những chỗ nào?

  Thêm chút nữa,sự khác biệt của Phật giáo và tôn giáo -có trước mình tại cùng một đất nước – là Ấn độ giáo.Trong Ấn giáo, Đức Phật được coi là hóa thân thứ 9 của Thần Visnu.Một nhà sử học Anh đã định nghĩa về Phật giáo trong cuốn từ điển của ông ta rất vắn tắt ” Tôn giáo dựa trên nền tảng của Ấn độ giáo,nhấn mạnh tính Không ” Tôi có đọc một số bài của các nhà tư tưởng Ấn độ giáo,họ rất ca ngợi Phật giáo,duy họ muốn lưu ý một điều là về mặt lý thuyết,Phật giáo không phải đã đem đến một khai phá cực kỳ mới mẻ như tín đồ Phật giáo hằng tưởng ,mà chỉ phát huy các khía cạnh nào đó của một nền tảng đã tương đối hoàn chỉnh,ra đời trước Phật giáo rất lâu ,là nền tảng của Ấn độ giáo Bà la môn.Trong đó đặc biệt là nền tảng về Nghiệp và Luân hồi.Tôi chỉ thấy rất thiển cận là Ấn giáo có một nét rất thực tế là họ chia con người ra 3 giai đoạn : 1- tuổi thơ vui chơi ,2-tuổi thanh niên chú trọng đến sinh hoạt gia đình,trong đó có sinh hoạt tình dục,sinh con đẻ cái càng nhiều càng tốt,hưởng thụ các lạc thú chính đáng của trần gian ( dân Ấn ăn cay và đông đúc ) ,3- tuổi trung niên và xế chiều ,bắt đầu khắc kỷ và hướng tới cuộc sống khổ hạnh,tu hành.

  Về Thiên chúa giáo ,dường như có một sự khác biệt căn bản là : việc cứu chuộc linh hồn là một việc mà con người tội lỗi không thể tự làm được.Hãy đặt mình vào Chúa,sùng kính Chúa ,thì ,cùng với nỗ lực sống thiện,con người mới có cơ may lên Thiên đàng.Trong khi Phật giáo lại nói ” không ai có thể cứu chúng ta ngoài chính chúng ta ” .Về mục đích tối hậu, Khái niệm Niết bàn quá cao siêu và trừu tượng so với khái niệm Thiên đàng của Thiên chúa giáo ( và Hồi giáo).Về sự lý giải nguồn gốc của vạn vật ,tương tự ,ở Thiên chúa giáo rất rõ ràng : đức Chúa Cha là đấng sáng tạo ra muôn loài.Trong khi Đức Phật đã không trả lời đệ tử của mình câu hỏi về nguồn gốc vũ trụ ,mà ngài chỉ ra đó là một quan tâm vô ích,vấn đề là ngài đã chỉ ra con đường diệt Khổ cho người hỏi đó.

  Rất lõ mõ,nhưng cũng xin lạm bàn như vậy.cốt chỉ là nêu lên vấn đề ,sự giải đáp,chỉ giáo sẽ đến từ các cao nhân khác.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài 5: Pháp Luật Và Kỷ Luật
 • Bài 10. Quan Niệm Về Đạo Đức
 • Phong Tục, Tập Quán Và Tôn Giáo
 • Sự Khác Biệt Giữa Marketing, Quảng Cáo Và Pr
 • Sự Khác Nhau Giữa Branding, Marketing, Quảng Cáo Và Pr Là Gì ?
 • In Lụa (In Lưới) Là Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Công Nghệ In Lưới Và Những Ứng Dụng Trong Ngành May Mặc
 • Kỹ Thuật In Lưới Thủ Công Và Những Điều Nên Biết
 • 71 Đề Tài Matlab “khoai Lắm”
 • Đưa Dạng Toàn Phương Về Dạng Chính Tắc Bằng Thuật Toán Lagrange
 • Bài Học 6 Chiếc Lọ Jars * Web Tài Chính
 • In lụa (in lưới) là gì?

  17 Tháng Sáu 2011 :: 5:08 CH :: 7701 Views ::

  0 Comments :: Tìm hiểu công nghệ in

  In lụa là một dạng trong kỹ thuật in ấn. In lụa là tên thông dụng do giới thợ đặt ra xuất phát từ lúc bản lưới của khuôn in làm bằng tơ lụa. Sau đó, khi mà bản lưới lụa có thể thay thế bởi các vật liệu khác như vải bông, vải sợi hóa học, lưới kim loại để làm thì tên gọi được mở rộng như là in lưới.

  In lụa thực hiện theo nguyên lý giống như in mực dầu trên giấy nến theo nguyên lý chỉ một phần mực in được thấm qua lưới in, in lên vật liệu in bởi trước đó, một số mắt lưới khác đã được bịt kín bởi hóa chất chuyên dùng.

  Kỹ thuật này có thể áp dụng cho nhiều vật liệu cần in như nilông, vải, thủy tinh, mặt đồng hồ, mạch điện tử, một số sản phẩm kim loại, gỗ, giấy…hoặc sử dụng thay cho phương pháp vẽ dưới men trong sản xuất gạch men.

   

  Lịch sử

  Kỹ thuật này được Châu Âu sử dụng vào năm 1925 với việc in trên giấy, bìa, thuỷ tinh, tấm kim loại, vải giả da.. nhưng, hơn 1000 năm trước “người ta phát minh ra rằng sợi tơ khi kéo căng trên một khung gỗ, với hình ảnh khuôn tô gắn phía dưới khung bằng keo hồ có thể dùng để sao chép các hình ảnh nhiều lần trên nhiều vật liệu khác nhau bằng cách phết mực xuyên qua các lỗ tròn khuôn tụ”.

  Những công trình nghiên cứu sử dụng vải tơ làm lưới in sau đó được tiến hành tại Pháp và Đức trong khoảng thập niên 1870. Sau đó tại Anh, vào năm 1907, Samuel Simon đã sáng chế ra quá trình làm lưới bằng các sợi tơ. Năm 1914, tại San Francisco, phương pháp in lưới nhiều màu được John Pilsworth phát triển.

  Phân loại kỹ thuật in

  Theo cách thức sử dụng khuôn in, có thể gọi tên in lụa theo các kiểu sau:

  In lụa trên bàn in thủ công

  In lụa trên bàn in có cơ khí hóa một số thao tác

  In lụa trên máy in tự động.

  Theo hình dạng khuôn in, có thể phân làm 2 loại:

  In dùng khuôn lưới phẳng

  In dùng khuôn lưới tròn kiểu thùng quay

  Theo phương pháp in, có tên gọi:

  In trực tiếp: là kiểu in trên sản phẩm có màu nền trắng hoặc màu nhạt, màu nền không ảnh hưởng đến màu in.

  In phá gắn: là kiểu in trên sản phẩm có nền màu, mực in phải phá được màu của nền và gắn được màu cần in lên sản phẩm, và

  In dự phòng: là in trên sản phẩm có màu nhưng nhưng không thể dùng kiểu in phá gắn được. 

  K

  ỹ thuật

  Cho dù in thủ công, bán thủ công hay thực hiện bằng máy thì kỹ thuật in lụa cũng bao gồm những công đoạn chính như sau: làm khuôn in; chế tạo bàn in, dao gạt; pha chế chất tạo màu, hồ in; và in.

  Làm khuôn in

  Khuôn in có thể làm bằng gỗ hay kim loại, trên đó được căng tấm lưới đã tạo những lỗ trống để mực in có thể chảy qua trong quá trình in. Quá trình tạo những lỗ trống được gọi là “chuyển hình ảnh cần in” lên khung lưới. Thời gian đầu thợ in thường dùng phương pháp chuyển trực tiếp bằng cách vẽ lên lớp nến trắng, vẽ trên lớp đất sét hay vẽ lên lớp dầu bóng nhưng về sau người ta thường dùng hơn với phương pháp gián tiếp như là vẽ trên giấy nến hoặc là ngày nay đa số đều dùng phương pháp cảm quang.

  1. Vẽ trên lớp nến trắng là kỹ thuật tạo lỗ trống của lưới in bằng cách dùng bút gỗ hoặc tre khắc hoa văn lên một tấm lưới đã được nhúng vào dung môi nến nóng chảy và làm nguội.

  2. Vẽ trên lớp đất sét là kỹ thuật tạo lỗ trống của lưới in bằng cách dùng bút gỗ,tre hoặc kim nhọn khắc, đục lỗ theo hình dạng hoa văn trên một tấm lưới đã được nhúng vào hồ đất sét đã làm khô.

  3. Vẽ trên lớp dầu bóng là kỹ thuật tạo lỗ trống của lưới in bằng cách dùng bút lông vẽ hình dạng hoa văn trên một tấm lưới đã được quét một lớp dầu bóng và làm khô. Sau khi vẽ nhiều lần sẽ tạo những lỗ trống cần thiết trên bề mặt lưới.

  4. Vẽ trên giấy nên là phương pháp gián tiếp để tạo những lỗ trống trên bề mặt lưới in. Dùng dao “khắc” hình trên giấy nến để tạo những khoảng trống cần thiết, úp mặt giấy nến đã khắc lên lưới và dùng bản ủi làm nóng chảy nến. Sau khi để nguội, những chỗ không cần thiết sẽ được nến bít lại.

  5. Ngày nay, phương pháp cảm quang được xem như là phương pháp tiến bộ trong việc chế tạo bản in. Với phương pháp này có thể sao chép lại các tác phẩm nghệ thuật mà vẫn giữ được tính chân thực về đường nét của nó.

  Kỹ thuật in lụa (in chuyển) ứng dụng trong việc chế tạo bo mạch điện tử. Bản vẽ này được thực hiện trên máy tính, trước công đoạn làm phim

  Lưới in, một phần đã được tạo lỗ

  Những bản in được họa sĩ vẽ mẫu thiết kế, thiết kế trên máy tính hoặc tách màu từ một tấm ảnh trên máy tính rồi in ra trên giấy can, mỗi màu được tách sẽ làm một phim tương ứng, phim sau đó được chuyển tải lên tấm lưới. Thao tác đó gọi là chụp bản.

  Công đoạn chụp bản được tiến hành trong buồng tối, phim đặt lên bản lưới cùng chiều với mẫu in thật, rọi đèn. Ánh sáng của đèn sẽ xuyên qua phim và đập lên lưới. Vì lưới trước đó đã được quét phủ dung dịch cảm quang nên chỉ những chỗ không bị cản bởi mực sẽ đóng rắn dưới tác dụng ánh sáng. Khi mang bản đi rửa, những chỗ không bị chiếu sáng sẽ bị rửa trôi tạo thành những khoảng trống, khi in mực in sẽ lọt qua những chỗ trống này và bắt vào sản phẩm cần in.

  Việc lựa chọn lưới in đóng vai trò quyết định đến chất lượng in ấn, nhất là độ mịn độ nét của hình ảnh cần in. Các thông số quan trong của lưới là độ mịn của lưới (kí hiệu N(chỉ số) hay T(chỉ số)) và tỷ lệ đường kính sợi lưới và chiều rộng mắt lưới. Thí dụ lưới ký hiệu T40 hay N40 có nghĩa là lưới này có 40 sợi/cm và 1600lỗ/cm2. Khi in trên giấy, thông thường chọn lưới có ký hiệu T90 – T140; khi in bao bì PVC: T120-T180; khi in vải T30-T100…

  Những dung dịch cảm quang thường dùng trong in lưới đó là dung dịch keo Crom-Gelatin hoặc dung dịch Crom-PVA:

  Dung dịch Keo Crom-Gelatin được chế tạo từ NH4)2Cr2O7 (Amoni Đicromat) hoặc K2Cr2O7 (Kali Đicromat) nồng độ 3,5% được pha với keo gelatin nồng độ 20% theo tỷ lệ 1:1.

  Dung dịch Crom-PVA được chế tạo với Polyvinyl acetates 12% thêm vào dung dịch bao gồm (NH4)2Cr2O7 hoặc K2Cr2O7 (1,5g); nước (20ml) và C2H5OH:96% (7ml) theo tỷ lệ 1:1.

  Những dung dịch trên sau khi chế tạo phải được bảo quản ở nơi thích hợp vì nó là chất nhạy sáng.

  Bàn in, dao gạt

  Bàn in làm từ kim loại hoặc gỗ. Bàn in đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo nét in được in chính xác, đều và đạt độ nét cao. Yêu cầu quan trọng nhất đối với bàn in là phẳng, chắc và có độ đàn hồi nhất định để khuôn in có thể tiếp xúc đều với mặt sản phẩm in. Trong những trường hợp khác nhau, bàn in có thể nằm ngang hay nghiêng góc để người thợ thao tác dễ dàng hơn.

  Dao gạt hồ in là công cụ dùng để đẩy, phết mực màu khiến mực thấm qua lưới in, chuyển mực lên sản phẩm cần in. Gọi là dao theo thuật ngữ của thợ nhưng nó có thể làm bằng bọt biển, con lăn cao su hay đơn giản là một miếng gạt cao su.

  Chất nhuộm màu và hồ in

  Lưới in đã chụp bản và một sản phẩm in lụa.

  Những chất nhuộm màu trong in lụa là những hợp chất mà khi tiếp xúc với vật liệu khác thì có khả năng bắt màu và giữ màu trên vật liệu bằng các lực liên kết lý học hay hoá học. In lụa thường sử dụng các chất tạo màu là các hợp chất màu hữu cơ. Có thể phân làm 2 loại tan và không tan trong nước.

  Chất nhuộm mầu trong nước có thể là: thuốc nhuộm trực tiếp, thuốc nhuộm axit, thuốc nhuộm hoạt tính, thuốc nhuôm bazo-cation…

  Chất nhuộm màu không tan trong nước có thể là: thuốc nhuộm hoàn nguyên không tan, thuốc nhuộm lưu huỳnh, pigmen, thuốc nhuộm azo không tan…

  Hồ in sau khi pha trộn với thuốc nhuộm được gọi là mực in, sau khi in sẽ được gắn vào sản phẩm cần in. Do đó, tuỳ loại nhóm vật liệu cần in phải có những công thúc pha chế khác nhau. Nhóm vật liệu in được phân các loại sau: vật liệu xenlulo, vật liệu tơ tằm, len; sợi hoá học và xơ tổng hợp; nhựa; gốm sứ; kim loại; thuỷ tinh …Nhung cho dù in trên chất liệu gì, hồ in cũng phải đáp ứng những yêu cầu sau:

  Phải đồng nhất về thành phần và lượng màu thích hợp để đạt cường độ màu mong muốn.

  Độ đặc, đột nhớt, độ dính phải bảo đảm để dính được vào vật liệu in và cho hoạ tiết sắc nét

  Hồ phải tương đối bền khi bảo quản.

  Một số hồ in cho vải cần có tính dễ trương nở khi hấp để “nhả” thuốc nhuộm cho vải, và

  Không chứa các chất có thể làm hại lưới in.

  In ấn

  Sau khi định vị khuôn in lên bàn in, vật liệu cần in đặt dưới lưới in. Cho mực in thích hợp với một lượng cần thiết vào khuôn in, sau đó dùng dao gạt để mực thấm qua lưới và ăn vào sản phẩm cần in. Điều chỉnh lượng mực in, tốc độ gạt để đạt kết quả tốt nhất.

  Sau khi in, mực in chỉ mới cố định cơ học tạm thời trên vật liệu nên cần có quy trình xử lý để gắn màu cố định cho hình in. Tùy loại mực in, vật liệu in để có những cách xử lý thích hợp, như là: sấy, hấp, gia nhiệt khô, hiện màu ướt (trong dung dịch axit loãng), hay hiện màu theo phương pháp ngâm ép, cuộn ủ lạnh…

  THam khảo: 

  Vệ sinh công nghiệp giá rẻ

  Một số kiểu in đặc biệt

  Có thể dùng những loại mực in khác nhau, hoặc những nguyên liệu đặc biệt để tạo ra những hiệu ứng khác nhau, ví dụ như in chuyển, tạo chữ nổi, in bắn cắm lông…

  In chuyển: còn gọi là in nhiệt, in nhiệt khô, in nhiệt chuyển, in chuyển hay là in thăng hoa. Nguyên tắc chung của phương pháy này là không in trực tiếp lên sản phẩm mà in trung quan qua một lớp giấy nền, sau đó ép nóng để thuốc mực in nhả từ giấy nền bắt vào vật liệu in.

  In nổi: Trong mực in, có các chất gây nở để tạo hình nổi. Sau khi in và sấy, sản phẩm được hấp ở 130-150°C bằng hơi nước bão hoà. Mực sẽ chuyển thành màng xốp, có hình nổi trên sản phẩm.

  In bắn cắm lông: Lông nhiều màu có chiều dài 0,3mm được đựng vào những hộp riêng. Lông được bắn qua những lỗ trên lưới in và dính vào vải đã quét nhựa bán đa tụ, quá trình này được thực hiện trong.

   

  Comments

  Hiện tại không có lời bình nào!

   

  Huỷ Bỏ

  --- Bài cũ hơn ---

 • Một Trong Những Kỹ Thuật In Lâu Đời
 • Máy Quang Phổ Hồng Ngoại
 • Ứng Dụng Quang Phổ Hồng Ngoại Trong Phân Tích Thí Nghiệm
 • Phương Pháp Chế Biến Món Ăn Bằng Đun Trong Nước
 • Áp Dụng Chuẩn Ifrs 9: Thách Thức Lớn Nếu Ngân Hàng Chậm Bắt Tay Vào Triển Khai
 • Sự Khác Nhau Giữa Chất Và Lượng

  --- Bài mới hơn ---

 • Phân Biệt Toner Và Lotion? Cách Sử Dụng Khác Nhau Như Thế Nào?
 • Phân Biệt Var Và Let Trong Javascript
 • Góc Đan Móc Len – Đôi Điều Bạn Muốn Biết?
 • Sự Khác Nhau Cơ Bản Giữa Quản Lý Và Lãnh Đạo
 • Mosfet Là Gì? Khái Niệm, Đặc Điểm, Cấu Tạo Và Nguyên Lí Hoạt Động
 • Chất:

  Khái niệm:

  Chất là phạm trù triết học dùng để chỉ tính quy định khách quan vốn có của sự vật, hiện tượng, đó là sự thống nhất hữu cơ của những thuộc tính, những yếu tố cấu thành sự vật, hiện tượng, nói lên sự vật, hiện tượng đó là gì, phân biệt nó với các sự vật, hiện tượng khác. Mỗi sự vật, hiện tượng trong thế giới đều có những chất vốn có, làm nên chính chúng. Nhờ đó chúng mới khác với các sự vật, hiện tượng khác.

  Ví dụ: tính lỏng của nước là quy định về chất của nước so với nước ở dạng khí và dạng rắn.

  Tính chất:

  – Có tính khách quan

  – Là cái vốn có của sự vật , hiện tượng, do thuộc tính hay những yếu tố cấu thành quy định.

  – Mỗi sự vật có rất nhiều thuộc tính, chính vì thế mà mỗi sự vật cũng có nhiều chất vì trong mỗi thuộc tính có chất.

  – Những thuộc tính cơ bản được tổng hợp lại và tạo nên chất

  – Mỗi sự vật có vô vàn chất: sự vật có vô vàn thuộc tính nên sẽ có vô vàn chất.

  Lượng:

  Khái niệm:

  Lượng là phạm trù triết học dùng để chỉ tính quy định vốn có của sự vật về mặt số lượng, quy mô, trình độ, nhịp điệu của sự vận động và phát triển cũng như các thuộc tính của sự vật, biểu hiện bằng con số các thuộc tính, các yếu tố cấu thành nó. Lượng là cái khách quan, vốn có của sự vật, quy định sự vật ấy là nó. Lượng của sự vật không phụ thuộc vào ý chí, ý thức của con người. Lượng của sự vật biểu thị kích thước dài hay ngắn, số lượng nhiều hay ít, quy mô lớn hay nhỏ, trình độ cao hay thấp, nhịp điệu nhanh hay chậm…

  Ví dụ: nước sôi ở 100C, nhiệt độ cơ thể người bình thường là 37C,…

  Tính chất:

  – Lượng được thể hiện bằng con số hay các đại lượng dài ngắn khác nhau

  – ở các sự vật phức tạp không thể đưa ra các con số cụ thể thì lượng được trừu tượng hóa, khái quát hóa.

  – Lượng là cái khách quan, vốn có bên trong của sự vật

  Mối quan hệ giữa lượng và chất:

  – Chất và lượng là hai mặt đối lập nhau: chất tương đối ổn định, trong khi đó lượng thường xuyên thay đổi. tuy nhiên, hai mặt này không tách rời nhau mà tác động qua lại lẫn nhau.

  – Lượng thay đổi có thể dẫn đến sự thay đổi về chất

  Ý nghĩa mối quan hệ:

  – Có ý nghĩa quan trọng trong thực tiễn và nhận thức

  – Chống lại quan điểm “ tả khuynh” và “ hữu khuynh”

  – Giúp ta có thái độ khách quan khoa học và có quyết tâm thực hiện các thay đổi khi có các điều kiện đầy đủ.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Crush Là Gì? Crush Khác Gì Với Like Và Love? « Bạn Có Biết?
 • Trường Ngoại Ngữ: Từ Vựng Tiếng Anh Lĩnh Vực Báo Chí, Giáo Dục Cần Thiết Cho Giao Tiếp
 • Suit, Blazer Và Sport Jacket, Bạn Đã Hiểu Rõ Về Chúng Chưa?
 • Phân Biệt Senior, Junior, Internship Và Fresher Trong Doanh Nghiệp
 • Junior Và Senior Developer Khác Nhau Ra Sao?
 • In Lưới Là Gì?in Khung Là Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Làm Món Chả Lụa Vừa Giòn Vừa Ngon !
 • Chi Tiết Cách Làm Chả Lụa Ngon Dai Thơm Bùi Giòn Sần Sật
 • Cách Làm Chả Lụa Ngon Dai Từ Thịt Heo Ngay Tại Nhà
 • Máy Làm Chả Lụa Chất Lượng Mua Bán Cao Cấp Công Nghệ Bt
 • (Chia Sẻ) Những Phương Pháp Giúp Chả Lụa Tự Làm Trở Nên Dai Ngon Hơn
 • Tóm tắt:

  1. In lưới là gì?2. In khung là gì?3. Lưới in là gì?4. Bàn in và dao gạt in lụa 4.1 Bàn in lụa 4.2 Dao gạt in lụa5. Quy trình in lưới là gì?

  In lưới(hay in lụa) là kỹ thuật in màu theo nguyên lý thấm mực qua khung lưới rồi in lên vật liệu. Khung lưới được làm bằng gỗ hoặc nhôm và được bọc một mặt bằng lưới có lỗ rất nhỏ, mực in sẽ được gạt trên mặt lưới bằng dao cao su chuyên dụng dể gạt mực, một phần nhỏ mực được thấm qua khung lưới và in lên bề mặt vật liệu cần in. Kỹ thuật in này có thể áp dụng trên rất nhiều loại vật liệu như: giấy, vải, túi nylon, gỗ, thủy tinh, gốm sứ, kim loại…

  Lúc đầu, phương pháp in lưới được làm hoàn toàn bằng thủ công, sau này người ta áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào ngành in ấn, giúp tự động hóa và nâng cao độ chính xác và chất lượng hình in lên rất nhiều.

  In khung là kỹ thuật in được sử dụng rất phổ biến trong sản xuất công nghiệp, nó được sử dụng để in hình, logo, nhãn hiệu, hướng dẫn sử dụng… lên sản phẩm. Sở dĩ nó được gọi là in khung vì trong quá trình chuẩn bị in, người ta phải sử dụng khung in bằng gỗ, nhôm và căng lên một lớp lụa trên khung. Hình khung in lụa là hình chữ nhật, hình vuông và có những đặc điểm sau đây:

  • Chất liệu làm khung in: Hiện nay chủ yêu được làm bằng nhôm, gỗ, nhựa, sắt nhẹ… Nhưng trên thị trường chủ yếu sử dụng 2 loại vật liệu là: khung nhôm và khung gỗ.
  • Hình dáng khung in: Trên thực tế thì có rất nhiều loại khung in lụa như: Khung in hình chữ nhật, hình vuông, hình chữ nhật 2 ngăn, hình cong… Nhưng loại khung sử dụng phổ biến nhất là khung in hình chữ nhật, bởi vì dễ sử dụng và sản xuất.
  • Thiết diện khung: Thiết diện khung cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc lựa chọn khung, cạnh khung được làm bằng các thành gỗ hoặc nhôm hình vuông hoặc hình chữ nhật. Đối với cạnh khung hình chữ nhật thì có 2 cách ghép đó là theo thiết diện đứng và ghép theo thiết diện ngang. -Cách ghép khung: Đối với khung gỗ thì người ta có 2 cách ghép đó là ghép vát và ghép mộng. Ghép vát được sử dụng phổ biến hơn vì độ bền cao, tiết kiệm thời gian sản xuất. Còn đối với khung nhôm thì được hàn vuông góc với nhau.

  Lưới in lụa được làm chủ yếu bằng sợi hóa học bởi vì độ bền cao, dễ sử dụng. Việc lựa chọn mắc lưới khi in đóng vai trò quyết định đến chất lượng hình in, ảnh hưởng đến độ mịn, sắc nét của hình in. Những thông số quan trọng khi chọn lưới in lụa là độ mịn của lưới, ký hiệu là “T(chỉ số) hoặc N(chỉ số)” và tỉ lệ đường kính của sợi và độ rộng của mắt lưới.

  Ví dụ: Lưới T50 hay N50 có nghĩa là có 50 sợi/cm và 2000 lỗ/cm2. Khi in mực nước trên giấy thì ngườ ta dùng lưới cỡ từ: T90-T140. Khi in trên vải thì sử dụng lưới T30-T100. In trên bao bì thì dùng lưới T120-T180.

  Bàn in lụa được làm bằng gỗ, thủy tinh hoặc bằng kim loại. Bàn in đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc đảm bảo độ chính xác cho hình in trên vật liệu. Yêu cầu khi đóng bàn in đó là phẳng, chắn chắn, ổn định khi in sản phẩm. Trong một số trường hợp, người ta có thể làm bàn in góc nghiêng, có rãnh tràn để người thợ in có thể dễ dàng thao tác in trên vật liệu hơn.

  Dao gạt mực được làm bằng cao su, có tác dụng để phết mực thấm qua lưới in và chuyển lên mặt vật liệu cần in. Gọi là dao gạt mực nhưng thực chất nó rất mềm, không hề sắc bén chút nào, đơn giản chỉ là miến cao xu gắn trên cán gỗ hoặc inox để kéo mực trên lưới.

  • Bước 1: Chuẩn bị bản in: bản in được làm bằng gỗ hoặc nhôm, được bọc lưới một mặt phơi khô. Tiếp theo đó là phim dùng để chụp bản, keo chụp bản và bột bắt sáng.
  • Bước 2: Chụp bản(chuyển hình ảnh cần in lên khung): Để chụp bản in, người ta tiến hành pha keo chụp bản với một ít bột bắt sáng, tiến hành phủ một lớp mỏng lên lưới in và sấy khô trong điều kiện ánh sáng yếu. Sau đó dáng tấm phim(giấy scan hoặc phim nhựa) dùng để chụp bản lên khung lưới và đặt lên bàn chụp có đèn sáng mạnh bên dưới trong 2-3 phút, sau đó xịt nhẹ qua vòi nước. Phần keo chụp bị ánh sáng mạnh chiếu vào sẽ cứng lại không bị tan, còn phần được che chắn bởi phim chụp bản sẽ mềm ra khi xịt bằng vòi nước nhẹ, giúp tạo phần rỗng trên bản in. Sau đó sấy khô bản là có thể sử dụng để in được.
  • Bước 3: Pha mực: Mực in lụa thủ công, được thợ pha hoàn toàn bằng tay, chất liệu pha mực phải phù hợp với từng chất liệu được in.
  • Bước 4: Canh tay kê và in lên sản phẩm: Sau khi đã có bản in và mực in rồi, người ta sẽ tiến hành canh tay kê để định vị khung in và tiến hành in lên sản phẩm. Độ đẹp và chuẩn xác của hình in phụ thuộc vào chất liệu mực in và kỹ thuật in của thợ in.
  • Bước 5: Tẩy bản: Sau khi in xong, thợ in sẽ tiến hành rửa bản in sạch sẽ, để chuẩn bị cho lần in sau.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tìm Hiểu Kỹ Thuật In Bao Bì Túi Bằng Phương Pháp In Lưới
 • Xưởng In Uv In Được Trên Mọi Loại Vật Liệu Số 1 Tại Hà Nội
 • Công Nghệ Chế Tạo Khuôn In Lưới
 • Những Phương Pháp In Ấn Trên Vải Lụa 2022
 • Các Phương Pháp In Vải Phổ Biến Nhất Hiện Nay
 • Bạn Đã Biết Gì Về Phương Pháp In Chuyển Nhiệt Và In Lưới?

  --- Bài mới hơn ---

 • Học Cách Làm Chả Lụa Ngon, Giòn Dai, Không Hàn The
 • Những Phương Pháp Giúp Chả Lụa Tự Làm Trở Nên Dai Ngon Hơn
 • Dây Chuyền Máy Làm Giò Chả
 • Phương Pháp Lặp Giải Hệ Phương Tuyến Tính Số Chiếu Lớn
 • Chuong 2 Dai So Tuyen Tinh 2
 • BẠN ĐÃ BIẾT GÌ VỀ PHƯƠNG PHÁP IN CHUYỂN NHIỆT VÀ IN LƯỚI

  Xin chào các độc giả đang quan tâm đến giải pháp tối ưu trong lĩnh vực in chuyển nhiệt. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau vén bức màn kì thú đằng sau 2 phương pháp in ấn hình ảnh, hoa văn, họa tiết được ứng dụng nhiều nhất trên trị trường.

  Hiện nay, in chuyển nhiệt và in lưới là hai phương pháp phổ biến trong ngành may mặc, thời trang. Bên cạnh đó 2 phương pháp này đều có những ưu – nhược điểm nhất định. Trong bài viết sau đây sẽ giúp quý khách so sánh ưu điểm và nhược điểm của phương pháp in chuyển nhiệt và in lưới trên áo thun.

  I) PHƯƠNG PHÁP IN CHUYÊN CHUYỂN NHIỆT

  In chuyển nhiệt là gì?

  là phương pháp in phổ biến sử dụng nhiệt độ cao và mực in chuyên dụng (mực in chuyển nhiệt) để in hình ảnh lên giấy in chuyển nhiệt (giấy in nhiệt). Rồi sau đó ép nhiệt lên các vật liệu cần in như: áo thun, vải, gỗ, nhựa, thủy tinh, kim loại,…

  Ưu điểm của in chuyển nhiệt

  + In hình ảnh, hoa văn, họa tiết có màu sắc phức tạp lên áo, vải,..và các vật liệu khác một cách dễ dàng.

  + Có thể in trên nhiều chất liệu, không bị phai màu, bong tróc khi giặt (ngay cả khi cho vào máy giặt)

  Đặc biệt

  + Bạn có thể in bất kỳ vùng nào trên áo cũng được, giúp bạn linh động trong thiết kế (kể cả bạn có thể in riêng từng hình lên áo cũng được)

  + Không có gì là khó bởi nó in được cả những hình ảnh đa sắc, độ bền của hình in rất cao

  + Thích hợp với in số lượng ít (đáp ứng được với nhu cầu cửa hàng in số lượng ít trong ngày)

  + In đẹp trên những chất liệu vải thun lạnh, vải nỉ

  + Thao tác thực hiện đơn giản, in nhanh không đòi hỏi cao về mặt kỹ thuật, nhân công

  + Vốn đầu tư ban đầu thấp

  + Không yêu cầu nhà xưởng lớn

  Nhược điểm in chuyển nhiệt

  Hình ảnh sẽ mờ không in tốt trên vải cotton (cotton 100%), cơ barmn in chuyển nhiệt chỉ in tốt trên vải sợi Poly.

  + Chỉ in được trên vải màu sáng (trắng, hồng phấn, xanh da trời,…). Bởi nếu vải có màu khác màu trắng thì hình in sẽ bị nhiễm màu vải vào màu hình in dẫn đến sai lệch màu in

  + Bởi vì phải ép nhiệt lên nên sẽ bị hạn chế in chuyển nhiệt lên một số vải không có khả năng chịu nhiệt tốt.

  + Nếu bạn kéo áo giãn quá mức sẽ làm hình in bị bể mặt

  + Phù hợp in số lượng ít, in lâu với số lượng lớn

  + Giá thành in cao

  Quy trình in chuyển nhiệt

  Bước 1: Đưa giấy in vào khay máy in

  Bước 2: Mở máy ép báo nhiệt độ ở 195 độ C, thời gian 45s

  Bước 3: In hình ảnh thiết kế trực tiếp từ phần mềm core trên máy tính lên giấy in chuyển nhiệt. Cắt bỏ phần thừa xung quanh sao cho hình ảnh vừa vặn với kích thước

  Bước 4: Sau đó đặt giấy chuyển nhiệt mặt hình ảnh úp lên áo (vải)

  Bước 5: Sử dụng máy ép nhiệt ở nhiệt độ cao, dùng hơi nóng của máy ép nhiệt để chuyển hình in từ giấy sang áo.

  Bước 6: Bước cuối cùng, để nguội và bạn có thể lột giấy in chuyển nhiệt ra khỏi áo.

  Vậy là đã hoàn thiện xong sản phẩm với hình ảnh mong muốn trên áo.

  II) PHƯƠNG PHÁP IN LƯỚI (IN LỤA)

  In lưới (in lụa) là gì?

  In lưới (in lụa) là kỹ thuật in thủ công , được dùng bởi một loại mực in thấm qua lớp lưới đã được tạo hình in theo yêu cầu trước bằng một loại keo chuyên dụng. Để họa tiết cần in có độ tinh xảo cao hơn, lưới được dùng là loại vải lụa nên còn được gọi là in lụa.

  Kỹ thuật in lưới hiện nay đang ngày phát triển bởi tính linh hoạt của nó. Có thể in đa dạng, đa năng, đa hình thể với nhiều các loại hiệu ứng mà các kỹ thuật in khác không thể làm được.

  In lưới cũng chia ra nhiều hình thức in:

  + In mực nước: giá thành rẻ, hình ảnh sắc nét, phù hợp với vải trắng hoặc màu sáng.

  + In mực dẻo ( mực cao su): giá thành rẻ, hình in sắc nét, láng mịn, khó phai, phù hợp với vải màu đen hoặc màu sậm tối.

  + In hiệu ứng: in nổi 3D, in ép nhũ, in nhung, in phản quang…… những loại in này giá thành tương đối cao.

  Ưu điểm của in lưới (in lụa)

  + Phù hợp vơi nhu cầu in số lượng lớn

  + In đươc nhiều sản phẩm in đa dạng

  + Chủ động được về màu sắc

  + màu sắc trung thực,hình ảnh rõ nét

  + Chất lượng in tốt

  + Có thể in được trên mõi màu áo và chất liệu vải

  + Màu in không bị lệch theo màu áo

  + Chi phí thấp khi in với số lượng lớn

  Nhược điểm

  + Màu in giới hạn, chỉ in được hình đơn sắc

  + Mất nhiều thời gian chuẩn bị

  + Kĩ thuật in rườm rà, nhiều công đoạn, đòi hỏi người làm phải có kĩ thuật chuyên sâu, khoa học, bài bản mới làm nghề được

  + Chỉ in được với số lượng lớn, in số lượng ít giá thành rất cao

  + Không in được ở những vùng trên áo đặc biệt hoặc các chi tiết đòi hỏi nghệ thuật cao

  +Thời gian tạo khuôn và hình ảnh mất nhiều thời gian

  +Với những họa tiết logo nổi độ bền ở mực kém đến trung bình

  Quy trình in lưới (in lụa)

  1.Thiết kế file ảnh

  – Sử dụng phần mềm corel, photoshop,…để thiết kế hình ảnh

  – In lưới thì thường người ta sẽ thiết kế đơn sắc sắc nhưng ngày nay kỹ thuật cải tiến có thể in những hình ảnh chụp (in trame) tương đối sắc nét.

  – Mỗi một màu chúng ta xuất thành 1 bản phim trong suốt khác nhau

  2. Chuẩn bị khuôn in

  – chuẩn bị số khung in lụa ứng với số màu.

  – Khung lưới được tráng kín dung dịch keo chuyên dụng ở phòng tối

  – Khung sau khi được tráng keo sẽ mang đi sấy khô

  – Khi khung đã khô ta tiến hành chụp bản in lụa

  – Phim sẽ được chụp bằng đèn hoặc phơi dưới ánh nắng mặt trời

  – Để sau 1 phút ta lấy khuôn ra và xịt nước khuôn in

  – Đối với những phần bị che sáng bởi bản phim sẽ không bị bám keo vì vậy chúng ta dễ dàng rửa sạch bằng nước

  – Cuối cùng nên sấy khô lại khung lụa thật kỹ một lần nữa

  3. Thực hiện in trên sản phẩm

  + Trải căng phẳng và cố định vật liệu cần in

  + Đặt khuôn vào đúng vị trí cần in

  + Lúc này ta kéo mực in lụa xuống vật liệu cần in, lặp lại tương tự với các màu khác

  + Cuối cùng đưa vào sấy khô mực in

  Hôm nay công ty chúng tôi xin giới thiệu đến quý khách loại giấy màng cao su 3G Jet Pro – USA in áo tối màu , áo vải cotton , vải sẫm màu.

  Giải pháp khắc phục tốt nhất

  Bạn đang có một số lượng lớn khách hàng cần in logo,hình ảnh, hoạt tiết lên áo thun màu đen hay chỉ là áo màu đậm. Bạn băn khoăn lựachọn chất liệu in để in được hình ảnh đẹp, rõ ràng lên vải tối màu. Hiện nay, để in hình ảnh, họa tiết, logo lên áo màu đen, áo sẫm màu chúng tôi khuyên các bạn nên ưu tiên sử dụng giấy nhiệt 3G Jet Opaque. Đây là một giải pháp nhanh gọn, dễ dàng và cho hình ảnh đẹp, nổi bật lên áo tối màu.

  Tạo sao chúng tôi lại khuyến khích khách hàng của mình nen sử dụng loại giấy in chuyển nhiệt 3G jet

  + Ưu điểm lớn nhất của là phù hợp để chuyển tất cả các loại hình ảnh lên bông hoặc vải polyester màu sáng hoặc tối (đặc biệt cho vải 100% cotton). Sản phẩm tương thích với hầu hết các loại máy in phun hoặc mực in chuyển nhiệt nên người dùng dễ dàng sử dụng.

  + In ép trực tiếp lên áo, vải mà không cần thực hiện quá nhiều thao tác.

  + Không bị giới hạn màu sắc in ấn

  + Tích hợp với hầu hết các loại máy in phun màu – in thuốc nhuộm, mực in chuyển nhiệt.

  + Hình ảnh sắc nét, không phai màu bởi tác động bên ngoài

  + Chất lượng in đẹp, độ bền màu và độ bám dính tốt

  + Màu sắc hình ảnh rõ nét, trung thực mà không có một công nghệ nào đạt tới

  + Sử dụng được cả cho số lượng lớn và số lượng ít

  + Giá thành rẻ, tiết kiệm chi phí và thời gian in ấn.

  Cách sử dụng giấy in 3g jet – opaque

  Bước 1: Thiết kế hình ảnh, logo,.. trên máy tính bằng phần mềm Corel Draw hoặc Adobe Illustrator, Photoshop. Và không cần đảo ngược hình (lưu ý tùy chỉnh kích thước sao cho phù hợp)

  Bước 2: Đưa File hình ảnh đi in với máy in màu Epson và dùng mực pigment UV (Mực dầu), Giấy in áo 3g jet. Để in lên giấy

  Bước 3: Cắt bỏ phần viền để giữ lại phần hình ảnh cần dùng hoặc cắt hình ảnh trên giấy 3g Jetpro bằng các loại máy bế decal (có thể sử dụng máy cắt để tiết kiệm thời gian và cho chi tiết đường viên đẹphơn)

  Bước 4: Lột bỏ lớp giấy đế ở phía sau giấy in nhiệt đậm jetpro và bóc hình ảnh đặt lên vị trí cần in khi đã cắt xong phần hình ảnh chúng ta đặt lên sản phẩm muốn ép và ép qua máy ép ở nhiệt độ 150 -170*C trong 13s – 20s là chúng ta đã có thành

  Bước 5: Mở máy ép nhiệt để chế độ nhiệt độ 195°C trong thời gian 15-20 giây cho máy nóng lên.

  Bước 6: Đặt mặt phải giấy chuyển nhiệt lên trên áo thun cần in và căn chỉnh bề mặt in sao cho phù hợp không bị sai lệch.

  Bước 7: Đẩy mâm ép xuống trong khoảng 30- 45 giây. Nhấc mâm ép lên là bạn đã hoàn thành xong sản phẩm

  Với bài viết chia sẻ trên đã phần nào giúp quý khách hiểu rõ hơn về phương pháp in chuyển nhiệt và in lưới. Phân biệt được ưu và nhược điểm của nó để tìm ra được giải pháp tốt khắc phục được những nhược điểm mà in chuyển nhiệt và in lưới không làm được. Giúp bạn tiết kiệm thời gian, nhân lực, giá thành cũng như đem lại bản in chất lượng nhất trên mọi màu sắc, chất liệu, màu vải. Do đó, sử dụng giấy in 3G jet Opaque sẽ là một sự lựa chọn hoàn hảo để in hình ảnh lên áo tối màu, áo vải cotton, vải sẫm màu.

  Đây được xem là giải phát nhanh gọn, dễ dàng và giảm được chi phí đầu tư. Giờ đây quý khách có thể tự mình đánh giá xem giấy in 3G jet có tốt không. Và tự đưa ra quyết định có nên đầu tư mua hay không!

  Ngoài ra:

  Nếu khách hàng có băn khoăn hay thắc mắc gì cần được giải đáp có thể liên hệ trực tiếp tới Công ty TNHH Tâm An Phát Hà Nội theo số hotline: (0247) 779 8878 để được tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình nhất. Hoặc truy cập vào trang website https://tamanphat.com để biết rõ thêm về sản phẩm.

  Chúc quý khách tìm được sản phẩm phù hợp cho mình !

  Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty TNHH Tâm An Phát Hà Nội Add: Số 20 ngách 11 ngõ 348 Kim Giang – Thanh Xuân – Hà Nội. Hotline: (0247) 779 8878 Email: [email protected] Website: https://tamanphat.com Facebook: https://www.facebook.com/mayepchuyennhiet/

  --- Bài cũ hơn ---

 • Các Phương Pháp In Ấn Kỹ Thuật Trên Vải Lụa
 • In Lụa Trên Vải Là Gì? Vì Sao Đây Là Phương Pháp Phổ Biến Nhất?
 • Phương Pháp Phổ Hồng Ngoại (Phổ Ir)
 • Phương Pháp Chọn Tips Cá Cược Bóng Đá Hiệu Quả
 • Tạo Đường Thông Cửa Chủ Trong Gan Qua Tĩnh Mạch Cảnh Trong (Tips)
 • Tìm Hiểu Nội Dung 4 Phẩm Chất Đạo Đức “Tự Tin

  --- Bài mới hơn ---

 • Đạo Đức Công Vụ
 • Bàn Về Hành Vi Pháp Luật Và Hành Vi Đạo Đức
 • Sinh Học 11 Chủ Đề 8: Quang Hợp Ở Các Nhóm Thực Vật C3, C4 Và Cam
 • Phân Biệt Hiện Tại Hoàn Thành Và Quá Khứ Hoàn Thành
 • Quyền Con Người, Quyền Và Nghĩa Vụ Cơ Bản Của Công Dân Trong Hiến Pháp 2013
 • Trang chủNữ công

  Tìm hiểu nội dung 4 phẩm chất đạo đức “Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang” 

   Hỏi: Vì sao Hội Liên hiệp Phụ nữ  Việt Nam lựa chọn 4 phẩm chất đạo đức “Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang” để tuyên truyền, vận động các tầng lớp phụ nữ học tập, rèn luyện?

   

   Trả lời:

             Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, con người Việt Nam đã hình thành những phẩm chất tốt đẹp. Đó là sự gắn kết giữa cá nhân – gia đình – làng xã – Tổ quốc, là tinh thần anh dũng, kiên cường, tạo nên sức mạnh cộng đồng để tồn tại, chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù. Trong tiến trình lịch sử đó, với thiên chức làm mẹ, vai trò làm “nội tướng” trong gia đình và công dân của xã hội, phụ nữ Việt Nam đã đóng góp đáng kể vào việc bảo tồn, phát huy phẩm chất đạo đức tốt dẹp của dân tộc từ thế hệ này qua thế hệ khác. Sự đóng góp thầm lặng đó đã dần kết tinh nên những phẩm chất đạo đức truyền thống của phụ nữ Việt Nam: Yêu nước, anh hùng, đảm đang, nhân ái, nghĩa tình, thủy chung và giàu đức hy sinh.

  Thực hiện công cuộc đổi mới đất nước từ năm 1986 đến nay, đặc biệt, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã tạo những điều kiện thuận lợi và cơ hội để phụ nữ Việt Nam phát huy khả năng và những phẩm chẩt tốt đẹp đã được xây đắp qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên, những tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường và những ảnh hưởng tiêu cực của thời kì mở cửa, hội nhập kinh tế khu vực và thế giới đã và đang đặt ra nhiều thách thức đối với phụ nữ. Một số giá trị tốt đẹp về phẩm chất, đạo đức của phụ nữ Việt Nam có phần bị mai một. Quan niệm về các giá trị đạo đức truyền thống đang dần bị phai mờ trong nhận thức và lối sống của một bộ phận phụ nữ. Nhận thức của một bộ phận người dân, phụ nữ về vai trò, chức năng giáo dục của gia đình còn hạn chế; trách nhiệm của mỗi cá nhân trong xây dựng gia đình hạnh phúc có xu hướng bị xem nhẹ…

  Phấn đấu thực hiện các phẩm chất đạo đức tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam chính là góp phần thực hiện chiến lược xây dựng, phát triển con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (Khoá VIII) Về “Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” và xây dựng người phụ nữ Việt Nam theo tiêu chí được xác định trong Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị Về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

   Xuất phát từ thực tiễn và thực hiện Nghị quyết của Đảng, của Hội, qua quá trình nghiên cứu, thử nghiệm, khảo sát, lấy ý kiến của các chuyên gia, các nhà nghiên cứu và đông đảo các tầng lớp phụ nữ và nhân dân, Ban Chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam kỳ họp thứ 10 (khoá X) đã quyết nghị lựa chọn 4 phẩm chất đạo đức: Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang để triển khai tuyên truyền, học tập, rèn luyện trong toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ.

  Hỏi: Trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, các phẩm chất đạo đức “Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang” được biểu hiện cụ thể như thế nào ?

  Trả lời:

  “Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang”  là những phẩm chất đạo đức truyền thống của người phụ nữ Việt Nam. Tuy nhiên, trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, các phẩm chất đạo đức ấy được bổ sung những nội dung mới, phù hợp với yêu cầu của giai đoạn hiện nay, với những biểu hiện cụ thể như sau:

  – Tự tin:

  Tự tin là tin vào bản thân mình, sẵn sàng vượt lên trên định kiến giới, dám nghĩ, dám làm, dám tin vào khả năng thành công của mình.

  Người tự tin là người luôn tin tưởng vào năng lực bản thân, có chí tiến thủ, tự đánh giá mặt mạnh, mặt yếu của mình. Từ đó, đặt cho mình mục tiêu để phấn đấu vươn lên, rèn luyện bản lĩnh, nghị lực, không ngại khó, ngại khổ, vượt mọi hoàn cảnh khó khăn, khắc phục tâm lí tự ti để đạt mục tiêu ấy.

  Trong công việc, người tự tin là người tự lực, năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; sẵn sàng nhận nhiệm vụ; khi đã nhận thì cố gắng hoàn thành tốt. Trong cuộc sống, người tự tin thường chủ động, bình tĩnh xử lí mọi tình huống. Ở người tự tin còn có tinh thần hợp tác cao; khiêm tốn khi thành công, bình tĩnh rút kinh nghiệm khi thất bại, coi khó khăn là môi trường rèn luyện để thử thách năng lực và ý chí.

  Trong giao tiếp, ứng xử, người tự tin thường tỏ thái độ bình tĩnh, chủ động; mạnh dạn bày tỏ quan điểm, chính kiến; dũng cảm bảo vệ lẽ phải; có phong thái chững chạc, đường hoàng.

  Tuy nhiên, cần phân biệt tự tin với tự kiêu và bảo thủ. Nếu tự tin quá, dẫn tới coi thường người khác thì sẽ thành người tự cao, tự đại; hoặc tự tin mà không có đủ trình độ, kiến thức để xác định việc cần làm thì dễ dẫn tới bảo thủ, do vậy, dễ có nguy cơ bị tụt hậu, bị thất bại.

  – Tự trọng: Là coi trọng phẩm giá, danh dự của bản thân mình. Nói phẩm giá, danh dự là nói đến những cái quý giá nhất của mỗi con người, nó không chỉ có ý nghĩa về đạo đức mà rộng hơn là cả về năng lực, trình độ, cách ứng xử v.v… những yếu tố làm nên giá trị, tư cách của con người.

  Theo đó, người có lòng tự trọng trước hết phải là người yêu nước, tự tôn dân tộc, không làm điều gì tổn hại đến đất nước, đến dân tộc mình.

  Bên cạch đó, người tự trọng là người có thái độ tôn trọng và tự giác chấp hành mọi quy định của pháp luật, nghiêm túc thực hiện các quy chế, nội quy, hương ước của tập thể, cộng đồng. Như vậy, sẽ là người thiếu tự trọng nếu có tư tưởng đối phó trong chấp hành luật pháp, cố tình vi phạm pháp luật, vi phạm những quy định, quy ước chung của tập thể.

  Người tự trọng phải là người luôn tôn trọng và hướng theo các chuẩn mực đạo đức xã hội. Trong ứng xử, người tự trọng thường độ lượng với người khác nhưng nghiêm khắc với bản thân, tự giác tu dưỡng phẩm chất đạo đức, rèn luyện tác phong, lối sống theo chuẩn mực đạo đức xã hội; không sống dễ dãi, buông thả; không có những hành vi trái chuẩn mực đạo đức xã hội, trái lương tâm; luôn giữ đạo đức nghề nghiệp; hài hòa giữa lợi ích cá nhân và lợi ích cộng đồng; tự biết xấu hổ, ăn năn nếu làm những việc trái đạo lý; khi có lỗi thì tự giác nhận lỗi và sửa lỗi; biết kiềm chế, không xúc phạm người khác.

  Người tự trọng còn là người coi trọng danh dự bản thân, luôn nỗ lực phấn đấu để hoàn thiện bản thân.Việc coi trọng danh dự bản thân thể hiện qua ý thức nỗ lực phấn đấu vươn lên, sống có trách nhiệm với bản thân và với mọi người; cố gắng làm tròn nghĩa vụ của mình đối với gia đình, xã hội. Tự giác hoàn thành tốt những công việc được giao; nói đi đôi với làm, nói ít làm nhiều; việc gì làm được thì gắng làm, không phiền lụy đến người khác. Lòng tự trọng còn giúp con người biết việc nên làm, việc không nên làm.

  – Trung hậu: Là trung thành, trung thực, nhân hậu

  Biểu hiện của phẩm chất trung hậu theo nghĩa rộng chính là lòng trung thành với Tổ quốc, với nhân dân. Biết tôn trọng những thành quả cách mạng mà các thế hệ cha ông đã hy sinh xương máu mới giành lại được, hiểu rõ đạo lí “ăn quả nhớ người trồng cây”, “Uống nước nhớ nguồn”. Do đó, người trung hậu không bao giờ phản bội Tổ quốc, không nhẹ dạ nghe theo lời xúi dục của kẻ xấu, không tiếp tay cho kẻ xấu phá hoại thành quả cách mạng. Cũng không thay lòng đổi dạ; không thất hứa, bội tín; không vô tình, bất nghĩa.

  Trong quan hệ cộng đồng, biểu hiện của phẩm chất trung hậu chính là sự thủy chung son sắt trong các mối quan hệ gia đình, xã hội. Giàu tình yêu thương, sẵn sàng cưu mang, giúp đỡ người khác trên cơ sở đồng cảm; không thờ ơ, bàng quan, vô cảm trước bất hạnh của người khác; không vì quyền lợi cá nhân mà làm hại người khác. Có lòng vị tha, sẵn sàng tự nguyện hy sinh bản thân cho gia đình, cho đất nước; là sự chân thành, công tâm, khách quan trong cách đối xử với mọi người. Thẳng thắn, cương trực, có chính kiến để bảo vệ lẽ phải, đấu tranh chống cái xấu, cái ác.

  – Đảm đang

  Theo quan niệm cũ, đảm đang (tương tự đảm đương) là khái niệm chỉ người phụ nữ đảm đang việc nhà, giỏi giang trong gánh vác công việc trong gia đình. Ngày nay, khái niệm đảm đang đã có sự phát triển, mở rộng về nghĩa. Đó là khả năng quán xuyến việc nước, việc nhà. Người phụ nữ đảm đang là người biết sắp xếp hài hòa công việc gia đình và công việc xã hội.

  Đối với gia đình: Người phụ nữ đảm đang cần có khả năng quán xuyến công việc gia đình; biết sắp xếp, phân công công việc cho các thành viên một cách hợp lí; chăm chỉ, sáng tạo trong lao động, tạo thu nhập ổn định đóng góp vào nguồn thu của gia đình; tạo sự gắn kết các thành viên trong gia đình; quan tâm chăm sóc, nuôi dạy con tốt; thực hành tiết kiệm, chi tiêu hợp lý, có kế hoạch, phù hợp điều kiện kinh tế gia đình. Biết cách tổ chức tốt cuộc sống tinh thần trong gia đình, luôn chia sẻ tâm tư tình cảm với con, hiểu những giai đoạn thay đổi tâm sinh lí của con để khéo léo định hướng cho con phát triển nhân cách; không phó mặc việc giáo dục con cái cho nhà trường, cho xã hội.

  Đối với xã hội: Người phụ nữ đảm đang cần tham gia lao động sáng tạo, hoàn thành tốt công việc; phấn đấu giỏi việc nước, đảm việc nhà. Biết sắp xếp việc nhà hợp lý để làm tham gia việc cộng đồng, hoàn thành tốt mọi công việc được phân công. Đồng thời chú ý tạo điều kiện cho các thành viên trong gia đình có thời gian học tập, tham gia tích cực vào các hoạt động của cộng đồng, xã hội.

  Với bản thân: Người phụ nữ đảm đang còn là người biết sắp xếp thời gian hợp lí trong công việc, tham gia học tập nâng cao trình độ của bản thân, chủ động chuẩn bị những điều kiện cần thiết để trở thành một người lao động có chất lượng cao, một người vợ đảm, một người mẹ hiền. Đồng thời vừa có chế độ nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân hợp lý để tái tạo sức lao động. .

  Hỏi: Rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức “Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang”, mang đến những lợi ích nào cho phụ nữ ?

  Trả lời:

  “Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang” luôn là phẩm chất đạo đức truyền thống tốt đẹp, góp phần thể hiện vai trò làm vợ, làm mẹ của người phụ nữ, đồng thời khẳng định vị thế của chị em trong gia đình, cộng đồng và xã hội. Trong giai đoạn hiện nay, việc phát huy những phẩm chất đạo đức ấy càng có ý nghĩa hơn, giúp người phụ nữ đáp ứng yêu cầu của thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

  Đối với bản thân người phụ nữ, 4 phẩm chất đạo đức “Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang” giúp người phụ nữ nắm bắt cơ hội, tận dụng những yếu tố tích cực, tránh những tác động tiêu cực của thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập, vượt qua những thách thức khó khăn để trở thành người phụ nữ thành công trong cuộc sống và sự nghiệp. Đó cũng là điều kiện đem lại giá trị đích thực cho người phụ nữ, hướng người phụ nữ sống thiện, sống đẹp, sống có ích. Khi vai trò, vị trí của phụ nữ được nâng lên, chị em có thể đóng góp nhiều hơn cho đất nước.

  Đối với mỗi gia đình, bốn phẩm chất đạo đức “Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang” còn giúp người phụ nữ thực hiện tốt vai trò của người vợ đảm, người mẹ hiền; từ đó tác động tích cực tới các thành viên trong gia đình; tạo cơ sở để xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc bền vững.

  Đối với cộng đồng, 4 phẩm chất đạo đức “Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang” giúp người phụ nữ có thể thực hiện tốt trách nhiệm công dân, tác động tích cực tới cộng đồng, xã hội, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, đất nước.

  Hỏi: Phụ nữ cần làm gì để có được 4 phẩm chất đạo đức “Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang” ?

  Trả lời:

  Trước những yêu cầu ngày càng cao của thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, để có được 4 phẩm chất đạo đức “Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang” góp phần nâng cao vai trò, vị trí của người phụ nữ trong gia đình và xã hội, người phụ nữ cần phải cố gắng nỗ lực, phấn đấu không ngừng.

  Trước hết, mỗi một phụ nữ cần nhận thức đúng, đầy đủ về 4 phẩm chất và sự cần thiết phải rèn luyện để có được những phẩm chất đó. Sẵn sàng vượt qua khỏi định kiến giới, vượt qua những trở ngại của bản thân, dám nghĩ, dám làm, dám tin vào khả năng thành công của mình; đồng thời có niềm tin vào ý chí, năng lực, bản lĩnh và phẩm chất tốt đẹp của bản thân, của phụ nữ.

  Mỗi người cần xác định rõ trách nhiệm xã hội của mình trong quá trình tu dưỡng và rèn luyện phẩm chất đạo đức. Luôn quan tâm đến lợi ích xã hội, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, khắc phục tư tưởng ích kỉ, hẹp hòi, níu kéo, đố kị với người khác.

  Không ngừng học tập vươn lên, tự xác định nhu cầu, mục đích học tập, lựa chọn nội dung và loại hình học tập thích hợp; có ý thức học mọi lúc, mọi nơi, mọi hình thức, học suốt đời để nắm vững chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nội quy, hương ước của tập thể, cộng đồng; không ngừng vươn lên trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; nâng cao kiến thức văn hoá, kĩ năng giao tiếp ứng xử; thực hành phương pháp khoa học trong nuôi dạy con và chăm sóc gia đình.

  Tự giác, thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức. Phải xác định được rằng phẩm chất đạo đức của con người không tự nhiên, sẵn có mà được hình thành qua giáo dục, tu dưỡng, rèn luyện hàng ngày. Đồng thời, phẩm chất đạo đức cũng không phải nhất thành, bất biến mà luôn chịu sự tác động của ngoại cảnh, dễ bị thay đổi. Do đó, việc rèn luyện cần được thực hiện thường xuyên, mọi lúc, mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh, tự soi xét bản thân hàng ngày và tu dưỡng suốt cả cuộc đời.

  Để gìn giữ và không ngừng phát huy những phẩm chất đạo đức truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, mỗi một cán bộ, hội viên, phụ nữ hãy tích cực học tập, rèn luyện theo 4 phẩm chất đạo đức “Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang”, đồng thời là nòng cốt trong việc tuyên truyền để làm sao cho các phẩm chất đạo đức tốt đẹp có sức lan tỏa rộng khắp trong toàn xã hội. Bởi lẽ, giữ gìn, phát huy và bồi dưỡng những phẩm chất, đạo đức tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam không chỉ cần thiết đối với người phụ nữ, mà còn cần thiết đối với mọi người dân Việt Nam trong thời kỳ phát triển và hội nhập.

                                                                                         Ban Tuyên giáo & Nữ công

                                                                              (theo nguồn tài liệu TW Hội LHPNVN) 

   

  [Trở về]

  Các tin đã đăng

  • Tài liệu tập huấn về công tác nữ công 

  --- Bài cũ hơn ---

 • Biến Phí Variable Cost Là Gì
 • Phân Loại Chi Phí Trong Mối Quan Hệ Với Khối Lượng Hoạt Động
 • Biến Phí (Variable Cost) Là Gì? Các Loại Biến Phí
 • Thủ Tục Kê Khai Và Nộp Lệ Phí Trước Bạ
 • Các Trường Hợp Không Phải Nộp Lệ Phí Trước Bạ
 • Công Nghệ Chế Tạo Khuôn In Lưới

  --- Bài mới hơn ---

 • Xưởng In Uv In Được Trên Mọi Loại Vật Liệu Số 1 Tại Hà Nội
 • Tìm Hiểu Kỹ Thuật In Bao Bì Túi Bằng Phương Pháp In Lưới
 • In Lưới Là Gì?in Khung Là Gì?
 • Hướng Dẫn Cách Làm Món Chả Lụa Vừa Giòn Vừa Ngon !
 • Chi Tiết Cách Làm Chả Lụa Ngon Dai Thơm Bùi Giòn Sần Sật
 • I- ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA KHUÔN IN LƯỚI (IN LỤA)

  1- Đặc điểm chung:

  In lưới (Screen printing) là phương pháp in đơn giản nhất và được sử dụng rất rộng rãi để in nhiều loại sản phẩm trên các chất liệu khác nhau. Khuôn in lưới cũng gồm hai phần tử: phần tử in là những lỗ lưới thủng, phần tử không in là những lỗ lưới đã được bịt kín; khuôn in là một tấm lưới căng phẳng trên một khung bằng gỗ hoặc bằng hợp kim nhôm. Kích thước khuôn in rất đa dạng, phụ thuộc vào sản phẩm cần in. Lưới dùng làm khuôn in thường có nhiều loại.

  Lưới làm từ sợi tơ tằm: Đây là loại sợi từ tơ tằm có độ đàn hồi tốt nhưng độ bền không cao, khi gặp nước sợi nở nhiều. Lưới sợi tơ tằm ít bị sô lệch do các sợi lưới liên kết tương đối chặt. Loại lưới này chỉ chủ yếu dùng in trên bề mặt sứ.

  Lưới làm từ sợi polyamit: Loại này có độ đàn hồi cao dễ căn chỉnh, khuôn chịu được môi trường kiềm, mức độ hút ẩm ít, khi độ ẩm 60 sợi nở 4-5, không bị mốc, loại lưới này không bền với một số hợp chất hữu cơ và axit vô viagra prix france vente cơ.

  Lưới làm từ sợi polyeste: Loại này có độ bền cơ học cao, ổn định kích thước, bền với một số hợp chất hữu cơ nhưng tính đàn hồi thấp khả năng chịu lực ma sát kém, loại lưới này chủ yếu dùng để in trên vật liệu PVC và PE .

  Lưới làm từ sợi kim loại: Loại này chủ yếu là dùng sợi hợp kim đồng có độ bền cơ học cao nhưng độ đàn hồi kém loại lưới này ít đựơc sử dụng.

  Độ mịn của lưới được xác định theo số sợi/cm và mật độ mắt lưới/cm2. Lưới thô là lưới có mật độ sợi nhỏ, lưới mịn là lưới có mật độ sợi lớn. Chiều rộng của ô lưới phải lớn hơn đường kính sợi lưới từ 1,5 đến 2 lần. Người ta thường dùng hệ số thiết diện của lưới được tính bằng tỷ số giữa độ dầy của sợi lưới trên độ rộng của lỗ lưới là diện tích tương đối của lỗ (S) và bề dày lưới là (e).

  Khi dùng loại lưới có số đường lớn thì hệ số thiết diện giảm. Khi in lượng mực chuyển từ khuôn lên tờ in (Vo) bao giờ cũng nhỏ hơn kích thước của lỗ lưới (Vk) do đó hệ số truyền mực k = Vk / Vo bao giờ cũng nhỏ hơn 1. Hệ số này phụ thuộc vào tính chất của lưới, vật liệu in, tính chất của mực in và chế độ in. Khi số sợi lưới tăng thì hệ số truyền mực k giảm từ 0,6 tới 0,4, chiều dày của lớp mực in từ 80 đến 100 mm. Khi in ảnh tầng thứ loại lưới phải có số ô lớn hơn tần số t’ram từ 3,5 đến 4 lần, điều này đảm bảo một điểm t’ram phải nằm trên từ 3 đến 4 lỗ lưới. T’ram in lưới nên dùng từ 50 đến 100 l.p.i.

  Độ rộng lỗ lưới thường tương ứng với số sợi lưới:

  – Lưới có số đường 100/cm có độ rộng mắt lưới là 0,06 mm, đường kính sợi lưới 0,04mm

  – Lưới 110 đường/cm có độ rộng mắt lưới là 0,053 mm, đường kính sợi 0,04mm

  – Lưới 130 đường/cm có chiều rộng mắt lưới là 0,04mm, đường kính sợi 0,03mm.

  Độ căng của lưới: Khi căng lớn lên khuôn thì độ căng của lưới phải đồng đều sao cho các sợi lưới phải song song với nhau, các sợi dọc và ngang phải vuông góc với nhau. Khi in nhiều màu thì độ căng của 4 khuôn in phải bằng nhau.

  2- Yêu cầu của bản mẫu khi chế khuôn in lưới.

  3- Cách chọn lưới in

  Khi chọn lưới in người ta phải căn cứ vào:

  Vật liệu in: In trên giấy chọn lưới có số đường từ 90 đến 140/cm, khi in trên bao bì PVC và PE, vải giả da và kim loại chọn lưới từ 120 đến 180 đường/cm; khi in trên các loại vải và sản phẩm dệt nên chọn lưới thô và trung bình như: khi in trên khăn tắm chọn lưới từ 30 đến 50 đường/cm, loại vải thô dùng lưới từ 40 đến 150 đường/cm; loại vải mỏng, dệt kim chọn lưới từ 50 đến 100 đường/cm.

  Hình ảnh in: Hình ảnh nhỏ có nét thẳng chọn lưới mịn, khi in ảnh bằng t’ram thì chọn lưới in phù hợp với loại t’ram dùng sao cho số đường của lưới gấp từ 3 đến 4 lần của loại lưới t’ram.

  II- CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO KHUÔN IN LƯỚI

  1- Công nghệ trực tiếp

  Qúa trình chế tạo khuôn in lưới dùng công nghệ trực tiếp sử dụng màng keo nhậy sáng nhũ tương phủ trực tiếp lên bề mặt lưới sau khi đã được làm sạch, sấy khô lớp keo nhạy sáng. Khi phơi thông qua phim dương bản, ánh sáng sẽ đóng rắn lớp keo nhạy sáng tại các phần tử không in. Tiếp theo hiện hình bằng nước ấm, lớp keo nhạy sáng không bị ánh sáng tác dụng sẽ tan ra khỏi bề mặt lưới. Phương pháp trực tiếp có độ bền kém hơn so với phương pháp gián tiếp.

  q. Các bước công nghệ khi chế khuôn trực tiếp

  Làm sạch bề mặt lưới: Đối với lưới tơ tằm, sợi bông, dùng nước ấm (400c) giặt lưới khoảng 5 phút sau đó ngâm vào dung dịch K2CO3 nồng độ 2 khoảng 10 phút sau đó rửa bằng nước sạch.Đối với lưới sợi tổng hợp, giặt lưới bằng dung dịch Sôđa 10 và ngâm lưới vào dung dich axit Clohydric (HCl) loãng khoảng 1 phút, cuối cùng rửa bằng nước sạch.

  Phủ màng keo lên mặt lưới: Đặt nghiêng khung lưới khoảng 45 độ dùng miếng phim nhựa gạt một màng keo nhậy sáng đều trên bề mặt lưới (có thể phủ keo một mặt hoặc hai mặt lưới). Keo nhạy sáng thường dùng là hỗn hợp P.V.A (polyvynylalcohl) và dirômatamôn. Cách pha dung dịch nhạy sáng:

  Lấy 120 đến 150gam P.V.A ngâm vào 800ml nước khoảng 10 giờ sau đó nấu cách thuỷ cho tan hết thành dung dịch trong suốt không màu (dung dịch 1).

  Lấy 12 đến 15 gam Dicromat amôn (NH4)2Cr2O7)pha vào 200ml nước. Khuấy cho tan hết đặt trong tối (dung dịch 2)

  Khi pha dung dịch nhậy sáng, lấy dung dịch (2) đổ vào dung dịch (1) khuấy cho tan đều, để trong tối thời gian sử dụng không qúa 7 ngày.

  Khi đã phủ màng keo nhạy sáng lên lưới dùng nhiệt sấy khô hai mặt lưới.

  Phơi bản: Đặt tờ phim dương bản ép sát lên bề mặt lưới, hình ảnh trên phim phải cùng chiều với tờ in sau này nếu nhìn từ bên trong khung lưới và ngựơc chiều nếu nhìn từ phía bên ngoài lưới. Dùng tấm kính trong suốt để ép chặt tấm phim dương bản lên bề mặt lưới.

  Chiếu đèn phơi để phơi bản, thời gian phơi bản phụ thuộc vào loại đèn phơi, đặc điểm của màng keo nhạy sáng. Thông thường để xác định thời gian phơi, cần phải phơi thử nhiều mẫu với các thời gian khác nhau, sau đó tìm thời gian phơi tốt nhất. Thời gian phơi phải đủ để đóng rắn hoàn toàn lớp keo nhạy sáng ở phần tử không in. Nếu thời gian phơi chưa đủ thì màng keo ở phần tử không in chưa bị đóng rắn hoàn toàn làm cho nó bị vỡ, khi in sẽ gây bẩn tờ in. Còn nếu phơi quá thời gian thì những phần tử in bị mất, hình ảnh trên tờ in không trung thực so với trên phim. Khi phơi bản, ánh sáng sẽ gây ra phản ứng quang hoá làm đóng rắn màng keo nhạy sáng giống như phơi bản tái sinh khi chế tạo khuôn in offset.

  Hiện hình: Sau khi phơi bản xong dùng vòi nước ấm phun vào bề mặt lưới bằng các tia nước nhỏ để làm tan hết lớp keo nhạy sáng không bị ánh sáng tác dụng ở phần tử in. Khi hiện hình phải đảm bảo tẩy bỏ hoàn toàn lớp keo nhạy sáng không bị ánh sáng tác dụng ở phần tử in nhưng đồng thời không được làm hỏng lớp keo đóng rắn ở phần tử không in.

  Tút bản: Lưới sau khi hiện được sấy khô và dùng keo nhạy sáng phủ lên những chỗ bị vỡ màng keo đóng rắn tại chỗ phần tử không in như: mép phim, vết bẩn,…sau đó sấy khô lưới. Có thể dùng băng keo dính dán xung quanh khung lưới để mực không bám vào các khung của lưới.

  Tẩy bỏ màng keo nhậy sáng: Khi đã in xong cần phơi khuôn mới người ta phải tẩy bỏ màng keo đóng rắn trên lưới như sau: rửa sạch mực trên lưới, lấy dung dịch thuốc tím xoa lên bề mặt lưới, tiếp đó dùng dung dịch axit oxalic xoa lên lưới, dùng bản trải lông mềm và nước rửa sạch lưới.

  2- Phương pháp gián tiếp

  Phương pháp gián tiếp không phủ màng keo nhạy sáng trực tiếp lên bề mặt lưới làm khuôn, phương pháp gián tiếp sử dụng một tấm nhựa phủ lớp nhũ tương nhậy sáng khô. Tờ nhậy sáng được các nhà sản xuất làm sẵn dưới dạng cuộn hoặc tờ rời. Khi chế tạo khuôn in người ta dùng phim dương bản để phơi truyền hình ảnh sang tờ nhậy sáng, sau đó hiện hình để đóng rắn các phần tử không in và hiện hình bằng nước. Cuối cùng người ta dán tờ nhạy sáng có hình ảnh khi còn ướt trên lưới làm khuôn.

  q. Các bước công nghệ chế khuôn in gián tiếp:

  Phơi bản: Ep tờ phim dương bản lên tấm nhạy sáng, bật đèn chiếu sáng để phơi bản. Khi đó tại những phần tử không in ánh sáng sẽ tác dụng lên lớp nhạy sáng gây ra phản ứng quang hoá làm đóng rắn lớp nhũ tương.

  Hiện hình: Sau khi phơi bản, tờ nhậy sáng được ngâm vào dung dịch hiện, tại những chỗ ánh sáng tác dụng màng nhũ tương đóng rắn thêm nữa trong lúc hiện. Thường dùng nước ôxy già (H2O2) để lau tờ nhậy sáng, thời gian lau khoảng từ 1 đến 3 phút tuỳ theo sự hướng dẫn của nhà sản xuất tờ nhạy sáng

  Rưả nước: Dùng nước sạch phun lên bề mặt tờ nhạy sáng để tẩy bỏ hết lớp nhũ tương không bị ánh sáng tác dụng ra khỏi bề mặt đế, khi hiện nên dùng nước ấm khoảng 400c. Quá trình rửa nước cần nhẹ nhàng tránh hiện tượng làm hư hỏng lớp đóng rắn ở phần tử không in nhỏ.

  Ghép tờ nhạy sáng lên lưới làm khuôn: Đây là quá trình dán tờ nhạy sáng lên tấm lưới làm khuôn in. Khi tờ nhạy sáng còn ướt rất dễ dính lên lưới. Đặt tờ nhạy sáng lên mặt bàn phẳng, (đặt mặt thuốc ngửa lên trên) đặt lưới sạch lên tờ nhậy sáng sao cho hình ảnh nằm vào giữa khuôn lưới, không di chuyển lưới nhiều lần, không cần dùng lực ép bên ngoài mà chỉ cần trọng lượng khung lưới là đủ. Dùng giấy thấm, thấm nước dư trên mặt sau của tờ nhậy sáng.

  Làm khô: Không nên làm khô bằng nhiệt hoặc hơi nóng vì làm khô nhanh sẽ làm giảm độ kết dính. Làm khô lớp nhũ tương hoàn toàn trên toàn bộ khung bằng cách đặt vào nơi có quạt gió nhẹ cả hai mặt lưới. Màng nhũ tương khô hoàn toàn khi toàn bộ tờ nhạy sáng có mầu giống nhau

  Tách bỏ màng đế của tờ nhạy sáng: khi nhũ tương đã khô, lau sạch đế và bóc bỏ lớp đế ra khỏi lớp nhũ tương. Dùng tay bóc nhẹ lớp đế trong ra khỏi khuôn lưới.

  Tách bỏ lớp nhũ tương đóng rắn: Sau khi in xong, lớp nhũ tương được tẩy bỏ ra khỏi khuôn lưới để chế khuôn khác. Khi tách bỏ lớp nhũ tương ở phần tử không in người ta dùng nước nóng phun vào lưới với áp suất lớn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Phương Pháp In Ấn Trên Vải Lụa 2022
 • Các Phương Pháp In Vải Phổ Biến Nhất Hiện Nay
 • Kỹ Thuật In Lụa Trên Áo Thun Đồng Phục 2022
 • Hình Thức In Trên Vải Lụa Của Công Ty Đất Phan
 • Tips Bóng Đá Lừa Đảo Và Cách Nhận Biết
 • Chuẩn Usb 2.0 Và Usb 3.0 Khác Nhau Ở Chỗ Nào?

  --- Bài mới hơn ---

 • Các Hình Thức Tương Tác Giữa Văn Học Dân Gian Và Văn Học Viết
 • Mối Quan Hệ Giữa Văn Học Dân Gian Và Văn Học Viết Trong Lịch Sử Văn Học Dân Tộc
 • Quan Hệ Giữa Văn Học Dân Gian Và Văn Học Viết
 • Soạn Bài Tổng Kết Phần Văn Học Sbt Ngữ Văn 10 Tập 2
 • Pod System Là Gì: Tìm Hiểu Chi Tiết Về Vape Pod Cho Người Mới!
 • data-full-width-responsive=”true”

  USB có tên đầy đủ là Universal Serial Bus. Các bạn thường biết đến USB với một thiết bị lưu trữ được rất ưa chuộng bởi vì nó rất gọn nhẹ và linh hoạt phải không ạ.

  Nhưng trong bài viết này, mình không chỉ đề cập đến vấn đề thiết bị lưu trữ USB mà cái mình còn nói đến các chuẩn của USB nữa (cáp kết nối và cổng kết nối).

  Cổng USB được sử dụng với mục đích chính là kết nối các thiết bị với nhau,cụ thể là bạn có thể sử dụng cổng USB để kết nối điện thoại với máy tính, kết nối máy in với máy tính… hay đơn giản là kết nối những thiết bị như chuột và bàn phím bằng cổng USB.

  Nhưng cổng USB thì lại có nhiều loại, nhiều chuẩn, ví dụ như chuẩn USB 2.o, chuẩn USB 3.o, USB 3.0 loại A, USB 3.0 loại B…. và sắp tới là chuẩn USB 3.1.

  Sản xuất năm 2000

  Sản xuất năm 2008

  Đạt tốc độ tối đa là 480 Mbps (Mb/s)

  Gấp 10 lần chuẩn USB 2.0, tốc độ cao nhất mà chuẩn USB 3.0 có thể đạt được rơi vào khoảng 4.8 Gb/s

  Cơ chế truyền tải của chuẩn USB 2.0 đó là cơ chế xử lý lần lượt. Tức là nó sẽ xử lý tín hiệu nhận hoặc tín hiệu gửi nhưng mà không xử lý cùng một lúc được (cơ chế truyền Half duplex)

  Khác với chuẩn 2.0, USB 3.0 có thể xử lý đồng thời tín hiệu gửi và tín hiệu nhân. Đây gọi là cơ chế đồng bộ (Full duplex)

  Số lượng dây cáp của chuẩn USB 2.0 là 4 dây.

  Số lượng dây cáp của chuẩn USB 2.0 là 9 dây.

  Màu của cổng USB 2.0 là màu đen truyền thống và đôi khi lại là màu đỏ

  Màu của cổng USB 3.0 thường là màu xanh dương .

  #1. Làm thế nào để nhận biết được đâu là cổng USB 2.0 và đâu là cổng USB 3.0

  Có một cách đơn giản mà mình vẫn hay áp dụng đó là nhìn vào màu sắc của cổng USB đó. Cổng USB 3.0 có màu sắc rất đặc trưng đó là màu xanh dương còn cổng USB 2.0 thường có màu đen.

  #2. Phân biệt các chuẩn cắm của USB 2.0 và USB 3.0

  Note:

  Tuy là bạn có thể kết nối các thiết bị sử dụng chuẩn USB 3.0 bằng cổng 2.0 được nhưng tốc độ sẽ bị hạn chế bởi vì cổng USB 2.0 có tốc độ thấp hơn mà.

  Ngoài ra, bạn cần biết một lưu ý nữa là chuẩn USB 3.0 loại B (nhìn hình bên trên) sẽ không thể kết nối với cổng USB 2.0 được.

  #4. Những ưu điểm nổi bật của chuẩn USB 3.0 so với chuẩn USB 2.0?

  1. Tiêu thụ điện năng: Thiết bị USB 3.0 cung cấp thêm năng lượng khi cần thiết và tiết kiệm điện năng khi được kết nối nhưng không hoạt động.
  2. Hỗ trợ nhiều Băng Thông: USB 3.0 xử lý dữ liệu 2 chiều (một đường để nhận dữ liệu và một đường để truyền dữ liệu) trong khi đó USB 2.0 chỉ xử lý được 1 chiều.
  3. Ở USB 3.0 đã được tích hợp thêm gói NRDY và ERDY để thông báo một thiết bị không đồng bộ với máy chủ.

  #5. Xem video giới thiệu về USB 3.0

  data-full-width-responsive=”true”

  Kiên Nguyễn – Blogchiasekienthuc.com

  --- Bài cũ hơn ---

 • Usb 2.0 Và Usb 3.0 Khác Nhau Như Thế Nào?
 • Sự Khác Biệt Giữa Usb 1.1, Usb 2.0 Và Usb 3.0 Là Gì?
 • Phân Biệt Sổ Đỏ Và Sổ Hồng Khác Nhau Như Thế Nào?
 • Sổ Hồng Và Sổ Đỏ Khác Nhau Như Thế Nào?
 • Tìm Hiểu Giày Replica Là Gì? Giày Rep 1:1 Là Gì
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • CẦM ĐỒ TẠI F88
  15 PHÚT DUYỆT
  NHẬN TIỀN NGAY

  VAY TIỀN NHANH
  LÊN ĐẾN 10 TRIỆU
  CHỈ CẦN CMND

  ×