Top #10 ❤️ Phương Pháp Chuyên Gia Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 9/2022 ❣️ Top Trend | Sansangdethanhcong.com

Đtm Phương Pháp Chuyên Gia

Thai Giáo Đúng Cách

Thai Giáo Là Gì? Những Điều Cần Biết Về Thai Giáo

Thai Giáo Là Gì? Thai Giáo Là Như Thế Nào Mẹ Có Biết?

Các Phương Pháp Đánh Giá

Điều Trị Bệnh Lý Ở Hậu Môn Trực Tràng Bằng Phương Pháp Hcpt Và Pph

Lời nói đầu 1

I. Tổng quan về đánh giá tác động môi trường 3

I.1 Khái niệm 3

I.2 Cấu trúc báo cáo đánh giá tác động môi trường 3

I.3 Các phương pháp sử dụng 4

II. Phương pháp ý kiến chuyên gia 4

II.1 Định nghĩa 4

II.2 Lựa chọn và thành lập nhóm chuyên gia 5

II.3 Phương pháp trưng cầu ý kiến chuyên gia 7

II.4 Phân tích kết quả trưng cầu ý kiến 8

II.5 Ưu , nhược điểm 13

III. Kết luận chung 14

IV. Phương pháp Delphi 14

Tài liệu tham khảo 16

VIỆN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

———————————–

TIỂU LUẬN

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Đề Tài:

PHƯƠNG PHÁP CHUYÊN GIA

Giáo viên hướng dẫn : Th.S Đinh Bách Khoa

Sinh viên thực hiện : Bùi Ngọc Hoàng – QLMT – K50

Vũ Văn Hùng – QLMT – K50

Nguyễn Đức Quang – CNMT – K50

Nguyễn Văn Chính – CNMT – K50

Hà Nội – 10 / 2008

Lời mở đầu

Trong những năm gần đây, công chúng ngày càng quan tâm đến các vấn đề môi trường, đến phát triển bền vững và cải tiến phương thức quản lý phát triển sao cho hài hòa với lợi ích môi trường. Cùng với sự quan tâm đó là sự ra đời của các quy định luật pháp mới bao gồm các quy định của quốc gia và quốc tế nhằm cố gắng làm thay đổi mối quan hệ giữa môi trường và phát triển. Ðánh giá tác động môi trường là một ví dụ quan trọng về một trong những nỗ lực đó

Đánh giá tác động môi trường (ĐTM ) ( Tiếng anh là : Environmental Impact Assessment (EIA) ) là căn cứ mang tính chất pháp lý bắt buộc của dự án phát triển . Theo quy định của luật bảo vệ môi trường thì ĐTM phải được thông qua thì dự án mới được cấp phép đầu tư.

Đánh giá tác động môi trường nhằm mục đích cân nhắc giữa môi trường và phát triển nhằm hạn chế tối đa các tác động có hại cho môi trường.

Việc thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường sử dụng nhiều phương pháp khoa học kỹ thuật , kinh tế , kinh nghiêm v.v. Và phương pháp tham khảo ý kiến chuyên gia để đánh giá , dự báo các vấn đề trong báo cáo là một trong các phương pháp được áp dụng.

Do nguồn tài liệu hạn chế nên bài tiểu luận không tránh khỏi sự thiếu sót rất mong được sự đóng góp của thầy và các bạn . Xin chân thành cám ơn!

Tiểu luận được hoàn thành với sự đóng góp của cả nhóm .

Lời nói đầu 1

I. Tổng quan về đánh giá tác động môi trường 3

I.1 Khái niệm 3

I.2 Cấu trúc báo cáo đánh giá tác động môi trường 3

I.3 Các phương pháp sử dụng 4

II. Phương pháp ý kiến chuyên gia 4

II.1 Định nghĩa 4

II.2 Lựa chọn và thành lập nhóm chuyên gia 5

II.3 Phương pháp trưng cầu ý kiến chuyên gia 7

II.4 Phân tích kết quả trưng cầu ý kiến 8

II.5 Ưu , nhược điểm 13

III. Kết luận chung 14

IV. Phương pháp Delphi 14

Tài liệu tham khảo 16

I. Tổng quan về đánh giá tác động môi trường

I.1 Khái niệm

Đánh giá tác động môi trường là quá trình phân tích, đánh giá, dự báo ảnh hưởng đến môi trường của các dự án quy hoạch, phát triển kinh tế – xã hội, của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, công trình kinh tế, khoa học kỹ thuật, y tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng và các công trình khác, đề xuất các giải pháp thích hợp về bảo vệ môi trường.

Hoạt động phát triển kinh tế – xã hội ở đây có loại mang tính kinh tế – xã hội của quốc gia, của một địa phương lớn, hoặc một ngành kinh tế văn hóa quan trọng (luật lệ, chính sách quốc gia, những chương trình quốc gia về phát triển kinh tế – xã hội, kế hoạch quốc gia dài hạn), có loại mang tính kinh tế – xã hội vi mô như đề án xây dựng công trình xây dựng cơ bản, quy hoạch phát triển, sơ đồ sử dụng một dạng hoặc nhiều dạng tài nguyên thiên nhiên tại một địa phương nhỏ. Tuy nhiên, một hoạt động có ý nghĩa vi mô đối với cấp quốc gia, nhưng có thể có ý nghĩa vĩ mô đối với xí nghiệp. Hoạt động vi mô nhưng được tổ chức một cách phổ biến trên địa bàn rộng có khi lại mang ý nghĩa vĩ mô.

Tác động đến môi trường có thể tốt hoặc xấu, có lợi hoặc có hại nhưng việc đánh giá tác động môi trường sẽ giúp những nhà ra quyết định chủ động lựa chọn những phương án khả thi và tối ưu về kinh tế và kỹ thuật trong bất cứ một kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội nào. (

I.2 Cấu trúc của báo cáo đánh giá tác động môi trường

Tuy luật các nước có những đòi hỏi chi tiết hơi khác nhau về ĐTM , nhưng những điểm chính thì không có gì khác biệt và đều có những phần sau đây:

   – Dự án và những lựa chọn: Mục đích, các chi tiết kỹ thuật cụ thể của công trình (chẳng hạn nếu là nhà máy thì sẽ có những bộ phận gì, dùng vật liệu gì, tiêu bao nhiêu năng lượng, dùng bao nhiêu công nhân, mặt bàn ra sao, v.v.). Ngoài ra, cần cho biết những lựa chọn khác (alternatives) và so sánh chúng với dự án hiện tại. Những so sánh này cần phải khách quan và khoa học chứ không được “một chiều” theo kiểu luật sư bào chữa cho thân chủ.

  – Khung cảnh môi trường nền của dự án: tả rõ môi trường có thể bị ảnh hưởng. Đây không phải chỉ là môi trường thiên nhiên mà còn cả môi trường con người: cảnh quan, văn hóa, di tích lịch sử, xã hội (đời sống xã hội của dân chúng, giải trí), kinh tế (công ăn việc làm, lợi tức cho địa phương và toàn quốc).

  - Những biện pháp chủ dự án sẽ dùng để khắc phục hay giảm tới mức tối thiểu những tác động xấu của dự án.  

  - Kết luận – tóm tắt các điểm chính để chứng minh rằng tác động lợi nhiều hơn là hại.

I.3 Các phương pháp thường sử dụng trong lập báo cáo ĐTM

Hiện nay có rất nhiều phương pháp sử dụng rong đánh giá tác động môi trường , nhưng người ta sử dụng các phương pháp sau :

Phương pháp liệt kê

Phương pháp ma trận

Phương pháp chập bản đồ

Phương pháp sơ đồ mạng

Phương pháp mô hình hoá

Phương pháp chuyên gia

Phươnh pháp sử dụng hệ thống thong tin địa lý

II. Phương pháp ý kiến chuyên gia đánh giá tác động môi trường

II.1 Định nghĩa

Phương pháp chuyên gia là phương pháp thu thập và xử lý những đánh giá, dự báo bằng cách tập hợp và hỏi ý kiến các chuyên gia giỏi thuộc một lĩnh vực hẹp của khoa học – kỹ thuật hoặc sản xuất. Quá trình áp dụng phương pháp chuyên gia có thể chia thành ba giai đoạn lớn:

Lựa chọn chuyên gia;

Trưng cầu ý kiến chuyên gia;

Thu thập và xử lý các đánh giá dự báo.

Chuyên gia giỏi là người thấy rõ nhất những mâu thuẫn và những vấn đề tồn tại trong lĩnh vực hoạt động của mình, đồng thời về mặt tâm lý họ luôn luôn hướng về tương lai để giải quyết những vấn đề đó dựa trên những hiểu biết sâu sắc, kinh nghiệm sản xuất phong phú và linh cảm nghề nghiệp nhạy bén.

Phương pháp chuyên gia dựa trên cơ sở đánh giá tổng kết kinh nghiệm, khả năng phản ánh tương lai một cách tự nhiên của các chuyên gia giỏi và xử lý thống kê các câu trả lời một cách khoa học. Nhiệm vụ của phương pháp là đưa ra những dự báo khách quan về tương lai phát triển của khoa học kỹ thuật hoặc sản xuất dựa trên việc xử lý có hệ thống các đánh giá dự báo của các chuyên gia. ( ThS. Nguyễn Quốc Tòng. ( )

Phương pháp chuyên gia là phương pháp tổng hợp nhiều phương pháp mang tính kinh nghiệm cao của các chuyên gia

II.2. Lựa chọn và thành lập nhóm chuyên gia, kết hợp:

II.2.1. Cơ cấu nhóm chuyên gia:

Khi đánh giá ,dự báo bằng phương pháp chuyên gia, chúng ta cần thành lập nhóm chuyên gia, chủ yếu có 2 nhóm sau đây:

a) Nhóm chuyên gia thường trực:

Thành phần nhóm này, thực chất là chủ nhiệm đề tài (hoặc chuyên đề đang nghiên cứu) gồm từ nhóm người cùng phối hợp tham gia, trong đó có 1 chuyên gia chủ trí xây dựng đề cương nghiên cứu và phương pháp luận của đề tài về các vấn đề về môi trường và phát triển mà chủ đầu tư đã vạch ra trong dự án phát triển , quy hoạch , dự luật v.v.. Như vậy phải hình thành nhóm thường trực.

b) Lập danh sách mời chuyên gia:

Dựa trên các vấn đề chính của đối tượng của dự án nhóm chuyên gia thường trực đề xuất mời các chuyên gia tham gia đánh giá ,dự báo. Một vấn đề vô cùng quan trọng ở khâu này là xác định cho được vấn đề trong số chuyên gia trong tất cả các lĩnh vực cần tham khảo ý kiến chuyên gia là tỷ lệ số chuyên gia cũng như số lượng chuyên gia là bao nhiêu. Nếu chúng ta không có cách tiếp cận đúng về vấn đề này thì khi mời chuyên gia và xử lý kết quả sẽ cho ta một kết quả “hội làng” và phản ánh không đúng xu hướng đánh giá của dự án .

Nguồn lao động (nhu cầu)

Môi trường tự nhiên , môi trường vật lý , môi trường xã hội

Vị trí địa lý , địa hình , khí hậu.

Tài nguyên , hệ sinh thái

Lịch sử phát triển các vấn đề tương tự

.v.v.

II.2.3. Xây dựng biểu câu hỏi lấy ý kiến chuyên gia:

Khi ta có được các phương án, xác định được các vấn đề của đối tượng đánh giá , dự báo, chúng ta có cơ sở đưa ra những câu hỏi về mặt số lượng, đồng thời căn cứ vào yêu cầu đề ra cần soạn thảo thêm các câu hỏi nhằm thu được các thông tin đánh giá về mặt chất lượng và quan hệ. Các câu hỏi luôn phải xoay quanh trọng tâm để có sự thống nhất và toàn diện.

II.2.4. Cung cấp thông tin cần thiết cho các chuyên gia:

II.2.5 Đánh giá năng lực chuyên gia:

Điều rõ ràng là chất lượng đánh giá , dự báo phụ thuộc nhiều vào trình độ chuyên gia. Do đó có thể thông qua việc chuyên gia tự đánh giá mình để lựa chọn chuyên gia hoặc dùng bản tự khai, chúng ta đều có thể chọn lựa được chuyên gia.

a) Phương pháp tự đánh giá mình (cho điểm):

Ta lập thang điểm từ 0-1 và ghi sẵn các câu hỏi và để chuyên gia tự đánh giá vào các ô. Nhóm chuyên gia thường trực sẽ thu hồi phiếu và xử lý theo nguyên tắc 0 ≤ Ti ≤ 1 (Ti: trình độ chuyên gia).

b) Phương pháp điền bản tự khai:

Phương pháp này khác phương pháp cho điểm là xây dựng các tiêu chí đánh giá trình độ chuyên gia, dựa vào các câu hỏi để kiểm tra trình độ chuyên gia. Các câu hỏi của bản tự khai gồm các nhóm như sau:

Nhóm thông tin về tuổi tác, nghề nghiệp, chuyên môn, kinh nghiệm công tác, sở trường sở đoán, v.v…

Nhóm thông tin có tính phương án mà các chuyên gia phải lựa chọn trả lời.

Nhóm thông tin nêu bật bản chất của vấn đề nghiên cứu.

Hình thức câu hỏi bản tự khai, chúng ta có thể dùng các loại câu hỏi đóng, mở, trực tiếp hoặc gián tiếp… nhằm đa dạng thu thập thông tin và tìm giải pháp tối ưu để có số liệu xử lý theo ý muốn.

II.2.6. Thành lập nhóm chuyên gia:

Trong quá trình chọn chuyên gia, vấn đề xác định nhóm chuyên gia cần thiết của nhóm là vấn đề đóng vai trò quan trọng trong quá trình lựa chọn chuyên gia. Vì đánh giá của mỗi nhóm chuyên gia của mỗi nhóm vấn đề đều ảnh hưởng đến kết quả chung. Ngược lại khi tăng số lượng chuyên gia trong một nhóm có thể làm kết quả sai lệch. Ở đây chúng ta dùng phương pháp tính điểm Ti (trình độ trung bình của chuyên gia) để sắp xếp các danh sách chuyên gia theo thang điểm giảm dần. Như vậy, việc loại bỏ chuyên gia nào đều phụ thuộc vào hai yếu tố: Chi phí và mức độ tin cậy của vấn đề đánh giá ,dự báo.

II.3. Phương pháp trưng cầu lấy ý kiến chuyên gia:

II.3.1. Phương pháp trưng cầu:

Đây là giai đoạn quan trọng của phương pháp. Chúng ta có 2 cách tiếp cận để trưng cầu chuyên gia:

Trưng cầu theo nhóm và cá nhân.

Trưng cầu có mặt và vắng mặt.

SƠ ĐỒ TRƯNG CẦU BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHUYÊN GIA

II.3.2. Các hình thức tổ chức trưng cầu lấy ý kiến chuyên gia:

Ta có các cách để áp dụng sau đây:

a) Phương pháp não công: Dựa trên nguyên tắc là thu được các ý tưởng mới, một quyết định về vấn đề nào đó mang tính sáng tạo của tập thể hoặc một nhóm người. Nhiệm vụ chính của phương pháp tấn công não là:

Đề xuất tư tưởng mới.

Phân tích và đánh giá tư tưởng đã nêu.

b) Phỏng vấn: là hình thức trưng cầu mà các nhà phân tích đặt ra các câu hỏi cho các chuyên gia đánh giá theo một chương trình đã định trước.

c) Hội thảo.

d) Hội nghị.

II.4. Phân tích kết quả trưng cầu ý kiến chuyên gia:

Đây là giai đoạn cuối và rất quan trọng trong quá trình áp dụng phương pháp chuyên gia.

Chúng ta phải giải quyết 2 vấn đề khi xử lý ý kiến chuyên gia:

Đánh giá thời gian hoàn thành sự kiện ,thời gian xuất hiện sự kiện mới.

Đánh giá tâm quan trọng tương đối giữa các sự kiện.

II.4.1. Đánh giá thời gian hoàn thành sự kiện, thời gian xuất hiện sự kiện mới.

Phân tích xử lý các ý kiến chuyên gia phải xác định được đại lượng đặc trưng cho ý kiến của nhóm, của tập thể chuyên gia và độ thống nhất ý kiến của họ. Để đánh giá được thời gian xuất hiện các sự kiện và quá trình kinh tế mới ta dùng trung bị và khoảng tứ phân vị.

+ Trung vị: Trong dự báo trung vị được xem như là giá trị của ý kiến đánh giá dự báo có tổng số những ý kiến đánh giá trước giá trị đó bằng tổng số những ý kiến đánh giá sau giá trị đó.

+ Khoảng tứ phân vị: Là khoảng chứa chừng 50% những đánh giá dự báo của tập thể chuyên gia nằm giữa khoảng 25% những đánh giá cao nhất và 25% những ý kiến đánh giá thấp nhất. Giá trị giới hạn trên (dưới) của khoảng tứ phân vị được gọi là số tứ phân vị trên (dưới) được minh họa như sau :

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 110

t0,25 t0,50 t0,75

Khoảng tứ phân vị

– Cách tính trung vị:

Trong đó:

XMemin: Giá trị dưới của tổ chứa số trung vị

dMe: Khoảng cách của tổ chứa số trung vị

n: Tổng số chuyên giá chứa số trung vị

F(Me-1): Tần số tích luỹ của tổ đứng trước tổ chứa số trung vị

Ta có: F(Me-1) = ∑f(Me-1)

fMe: Tần số của tổ chứa số trung vị

+ Công thức tính khoảng tứ phân vị:

Trong đó:

XMe’min, XMe”min: Giới hạn dưới của tổ chứa số tứ phân vị dưới và tứ phân vị trên.

dMe’, dMe”: Khoảng cách của tổ chứa số tứ phân vị dưới và trên.

(Me’-1), F(Me”-1): Tần số tích luỹ của tổ đứng trước tổ chứa số tứ phân vị dưới và trên.

fMe’, fMe”: Tần số của tổ chứa số tứ phân vị dưới và trên.

Ví dụ : Tham khảo ý kiến chuyên gia về sự xuất hiện vấn đề môi trường của dự án . Có 50 chuyên gia được hỏi. Kết quả như sau:

Bảng 1. Kết quả ý kiến của các chuyên gia về thời gian xuất vấn đề môi trường

Thời gian xuất hiện vấn đề môi trường

Số chuyên gia đồng ý (Tần số)

Tần số tích luỹ

1 – 2 năm

2

2

2 – 4 năm

4

6

4 – 6 năm

20

36

6-8 năm

17

43

8-10 năm

7

50

> 10 năm

0

50

– Xử lý ý kiến chuyên gia

+ Tính số trung vị để biết được số chuyên gia đồng ý và không đồng ý với năm sẽ xuất hiện vấn đề môi trường

Số trung vị

Thay số vào công thức trên ta có: Me = 4 + 2*(50/2 – 6)/20 = 5,9 năm

Kết luận: Như vậy một nửa số chuyên gia được hỏi ý kiến cho rằng khoảng gần 6 năm nữa (5,9 năm) sẽ có vấn đề môi trường xảy ra từ khi dự án đựợc phê duyệt

II.4.2. Đánh giá tầm quan trọng tương đối giữa các sự kiện:

Để thực hiện mục tiêu tổng quát, phải thực hiện được mục tiêu con. Trong trường hợp cần phải đánh giá mục tiêu nào quan trọng hơn mục tiêu nào, ta phải tập trung vào mục tiêu ưu tiên, mũi nhọn.

Ví dụ: Các mục tiêu kinh tế – xã hội gồm:

Tốc độ tăng trưởng GDP;

Công ăn việc làm;

Nhu cầu tiêu dùng;

Phân phối thu nhập;

Đầu tư phát triển;

V.v….

Khi sử dụng phương pháp chuyên gia để giải quyết vấn đề này, người ta thường dùng các chỉ tiêu:

Giá trị điểm trung bình của từng mục tiêu (Cj);

Hệ số nhất trí riêng (Wj);

Hệ số nhất trí chung (W).

Ta có công thức:

Xác định điểm trung bình của các mục tiêu: (n: chuyên gia)

(m: mục tiêu)

Hệ số nhất trí riêng được xác định theo công thức:

Hệ số nhất trí chung:

(0 ≤ W ≤ 1)

Trong đó: S: là tổng hạng của mục tiêu

Ti: Hệ số năng lực

Ví dụ : đánh giá của các chuyên gia về hoạt động phát triển như sau:

. Bảng xếp hạng các yếu tố của các chuyên gia

Chuyên gia

Vốn

Công nghệ

Quản lý

Lao động

Tăng trưởng

C1

3

1

2

4

5

C2

4,5

2

1

3

4,5

C3

1

2,5

2,5

4

5

C4

2

1

3

4,5

4,5

C5

1

2

3

4

5

C6

1

3,5

2

3,5

5

Tổng Sj

12,5

12

13,5

23

29

j

2,1

2

2,3

3,8

4,8

Để tính hệ số nhất trí chung ta lần lượt tiến hành các bước như sau:

– Bước 1. Tính Tổng các hạng của mục tiêu (Sj), ghi ở cuối bảng

– Bước 2. Tính hạng trung bình

  

– Bước 3. Tính tổng bình phương các độ lệch

  S = (12,5-18)2 + (12-18)2 + (13,5-18)2 + (23-18)2 + (29-18)2 = 232,5

– Bước 4. Tính ΣTj = 138.

L – Là số các nhóm có hạng bằng nhau;

te – Là số lượng bằng nhau các hạng trong nhóm e

T1 = (33 – 3) = 24; T2 = (23 – 2) + (23 – 2) = 12; T3 = (23 – 2) + (23 – 2) = 12;

T4 = (33 – 3) = 24; T5 = (43 – 4) + (23 – 2) = 66

Bước 5. Tính hệ số nhất trí chung

W = 1 : Hoàn toàn nhất trí với nhau về tất cả các mục tiêu.

Nếu W< 0,75 phải điều chỉnh và đánh giá lại các ý kiến của chuyên gia.

Thay số vào công thức trên, ta có:

Tóm lại tổ chức dự báo bằng phương pháp chuyên gia tiến hành ba giai đoạn:

Giai đoạn 1: Dự báo các nhân tố theo phương pháp phỏng vấn cá nhân chuyên gia để hình thành các phương án dự báo theo các nhân tố.

Giai đoạn 2: Tổ chức tấn công trí tuệ có thể theo phương pháp Delphi để hoàn chỉnh và lựa chọn các phương án dự báo nhân tố, các kịch bản xảy ra , lập phiếu lấy ý kiến tập thể chuyên gia.

Giai đoạn 3: Tổ chức lấy ý kiến đánh giá của tập thể chuyên gia về khả năng, mức độ hiện thực của từng phương án dự báo.

II.5. Ưu nhược điểm của phương pháp chuyên gia

II.5.1 Ưu điểm

Thực ra, không có một phương pháp dự báo nào lại đóng vai trò “kép” như phương pháp chuyên gia. Có thể coi đây là phương pháp mang ½ là khoa học và ½ là nghệ thuật và là phương pháp ra đời sớm nhất và lâu đời nhất.

Phương pháp chuyên gia đặc biệt thích hợp để dự báo trong trường hợp sau đây:

Đối tượng dự báo thiếu thông tin, thiếu thống kê đầy đủ toàn diện và đáng tin cậy về hình thức biểu hiện trong thực tế của quy luật vận động của đối tượng đánh giá , dự báo trong quá khứ và hiện tại.

Đối tượng dự báo thiếu hoặc không có cơ sở lý luận thực tiễn chắc chắn bảo đảm cho việc mô tả quy luật vận động của đối tượng bằng cách sử dụng các phương pháp giải thích thực nghiệm và mô hình toán học nói chung.

Đối tượng dự báo có độ bất định lớn, độ tin cậy thấp về hình thức thể hiện, về chiều hướng biến thiên về phạm vi bao hàm cũng như quy mô và cơ cấu.

Đối tượng dự báo chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố, phần lớn là các nhân tố rất khó lượng hoá (như ví dụ trên) đặc biệt là các nhân tố thuộc về tâm lý xã hội (thị hiếu, thói quen, lối sống, đặc điểm dân cư…) hoặc tiến bộ kỹ thuật (phát minh và ứng dụng, “mốt” mới xuất hiện…). Vì vậy trong quá trình phát triển của mình đối tượng tự báo có nhiều đột biến về quy mô và cơ cấu mà nếu không nhờ đến tài nghệ của chuyên gia thì mọi sự mô phỏng trở nên vô nghĩa.

Khi dự báo dài hạn và siêu dài hạn thì phương pháp chuyên gia đặc biệt phát huy ưu điểm của mình (các phương pháp khác không tính đến sự thay đổi lớn của phát minh, ứng dụng khoa học kỹ thuật).

Phương pháp chuyên gia áp dụng tốt trong trường hợp xác định vấn đề xuất phát và các mục tiêu cơ bản của một chương trình nghiên cứu hoặc của đề tài lớn.

Trong hoàn cảnh cấp bách với khoảng thời gian ngắn mà phải lựa chọn một phương án quan trọng, người ta cũng sử dụng phương pháp chuyên gia.

Áp dụng đối tượng dự báo là hoàn toàn mới mẻ (ngành mới), không chịu ảnh hưởng của chuỗi số liệu lịch sử, mà chịu ảnh hưởng của phát minh khoa học.

II.5.2. Nhược điểm

Phương pháp chuyên gia khi sử dụng cần phải kết hợp với các phương pháp dự báo khác, để có thể lựa chọn phương án tối ưu làm kết quả. Mặt khác trong nhiều trường hợp người ta dùng phương pháp chuyên gia để biện luận – hiệu chỉnh kết quả các phương pháp dự báo khác.

Nhược điểm vốn có của phương pháp chuyên gia là tính khách quan bị hạn chế. Các đánh giá thường bị các yếu tố tâm lý, bản lĩnh chuyên gia chi phối. Do đó một nguyên tắc bất di bất dịch trong quá trình trưng cầu phải dấu tên chuyên gia.

Phương pháp chuyên gia đòi hỏi phải xây dựng cho kỳ được nhóm chuyên gia theo từng vấn đề của đối tượng dự báo (thoả mãn về cả yêu cầu số lượng, chất lượng, cơ cấu), thích hợp với từng loại hình doanh nghiệp, từng ngành, từng lĩnh vực, từng cấp và từng địa bàn.

III. Kết luận chung

IV . Phương pháp Delphi

1. Định nghĩa

Phương pháp Delphi là một trong các phương pháp chuyên gia . Phương pháp Delphi là phương pháp dự báo định tính theo đó ý kiến của các chuyên gia được kết hợp trong một loạt số lần lặp lại. Kết quả của mỗi lần lặp lại được sử dụng cho lần lặp tiếp theo để thu thập được ý kiến chung của các chuyên gia.

Phương pháp này có thể áp dụng cho bất kỳ lĩnh vực nghề nghiệp nào. Nó là một kỹ thuật hỗ trợ nhóm đơn giản và “linh hoạt” dựa trên một “quy trình tương tác nhiều giai đoạn, thiết kế nhằm biến ý kiến thành sự đồng thuận nhóm” (Hasson, Keeney và McKenna, 2000). Trong tình huống quản lý nguồn lợi tự nhiên, nó cho phép nhiều yêu cầu cùng được cân nhắc như nhau và đưa ra ý kiến của nhà chuyên môn trong khi tiến tới sự thống nhất hơn (Taylor và Ryder, 2003). Trong trường hợp nghiên cứu về tương lai, nó được sử dụng như một công cụ để dự báo sự phát xuất hiện nhân tố mới .

*. Cơ sở của phương pháp Delphi

Phương pháp này là một sự áp dụng có hiệu quả sự giao thiệp theo nhóm giữa các chuyên gia ở khắp các nơi có sự khác nhau về mặt địa lý (Adler và Ziglio, 1996) . Kỹ thuật này cho phép các chuyên gia giải quyết được các vấn đề khó khăn hay những nhiệm vụ phức tạp một cách có hệ thống công bằng mà nói thì về cơ bản của phương pháp này là dễ hiểu. phương pháp này bao gồm một chuỗi nối tiếp các bản câu hỏi hoặc được gửi qua mail hoặc thông qua các hệ thống mà đã được máy tính hóa cho một nhóm mà các chuyên gia đã lựa chọn trước. Các bài toán được thiết kế để có thể suy luận ra và xây dựng các câu trả lời của từng cá nhân đối với các vấn đề đã được đặt ra và làm cho các chuyên gia có khả năng đánh giá sự giám sát của họ đối với tiến độ thực hiện công việc của nhóm phù hợp với nhiệm vụ được giao. Điểm chủ yếu của phương pháp ngày nó sẽ khắc phục được những khuyết điểm trong việc hoạt động của các ủy ban quy đưa ra các tiêu chuẩn. theo ông Fowles (1978), các thông tin phản hồi được kiểm soát, và câu trả lời được trình bày theo phương pháp thống kê là đặc điểm tiêu biểu của phương pháp delphi. Sự tương tác theo nhóm trong delphi là ẩn danh. Trong trường hợp đối với những lời bình, những lời dự đoán, và những đại thứ đại loại như vậy không xác nhận những người tạo ra chúng tuy nhiên chúng cũng được giải thích cho nhóm này theo một cách thức như thế này để giữ bí mật cho họ.

2. Các bước thực hiện

Fowles (1978) mô tả mười bước sau cho phương pháp Delphi:

“ Selection of one or more panels to participate in the exercise. Customarily, the panelists are experts in the area to be investigated.” ( Lựa chọn 1 hay nhiều nhóm chuyên gia tham gia vào việc đánh giá , dự báo . Thông thường các chuyên gia có mặt trong khu vực sẽ được mời tham gia)

“Development of the first round Delphi questionnaire “:( xây dựng bản câu hỏi delphi tại vòng đầu tiên)

Testing the questionnaire for proper wording (e.g., ambiguities, vagueness)”.( kiểm tra độ chính xác của từ trong câu hỏi (sự tối nghĩa, sự ang áng …)).

Transmission of the first questionnaires to the panelists.( chuyển bản câu hỏi đầu tiên cho các thành viên

Analysis of the first round responses (phân tích các câu trả lời của vòng đầu tiên)

Preparation of the second round questionnaires (and possible testing) 🙁 . chuẩn bị các bản câu hỏi của vòng thứ hai( và kiểm tra các khả năng có thể xẩy ra)).

Transmission of the second round questionnaires to the panelists (chuyển câu hỏi của vòng hai này cho các thành viên) .

Analysis of the second round responses (Steps 7 to 9 are reiterated as long as desired or necessary to achieve stability in the results.) (phân tích các câu trả lời của vòng hai này ( bước 7 và bước 9 được lập lại cho đến khi có thể đạt được một sự ổn định trong các kết quả này)

10 .Preparation of a report by the analysis team to psent the conclusions of the exercise(chuẩn bị một báo cáo được viết bởi đội phân tích này để đưa ra những kết luận của bài tập này.)

Tài liệu tham khảo

1.

2. »

3.

4. www.moitruongxanh.info/diendan

5 www.monre.gov.vn/monreNet/Default.aspx?tabid=222&ItemID

6.Lê T hạc Cán và tập thể tác giả – Đánh giá tác động môi trường phương pháp luận và thực tiễn – NXB KHKT 1994

7. The Delphi Method:

A qualitative means to a better future

by Jared Bourgeois, Laura Pugmire, Keara Stevenson, Nathan Swanson, and Benjamin Swanson.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

ĐTM_Phương pháp chuyên gia.doc

Cách Viết Content Facebook Hay Và Hiệu Quả Thu Hút Khách Hàng

Cách Tăng Tương Tác Facebook Miễn Phí, Hiệu Quả Cho Các Shop Online

4 Kỹ Năng Tư Vấn Sản Phẩm Và Dịch Vụ Cho Khách Hàng

Đại Cương Và Phương Pháp Fmea

4 Tuyệt Chiêu Giúp Nhân Viên Vượt Qua Nỗi Sợ Bán Hàng

Phương Pháp Chuyên Gia – Kipkis

Cách Dạy Con Nghe Lời Không Cần Đòn Roi Rất Hiệu Quả

4 Đặc Trưng Của Phương Pháp Dạy Học Tích Cực

Một Số Phương Pháp Dạy Học Tích Cực Nên Xem Qua

Phương Pháp Dạy Học Tích Cực Là Gì?

Phương Pháp Eisenhower Là Gì?

5. Phương pháp chuyên gia

5.1. Khái niệm

5.2. Yêu cầu khi sử dụng phương pháp

5.1. Khái niệm

Phương pháp chuyên gia là phương pháp sử dụng trí tuệ của đội ngũ chuyên gia có trình độ cao của một chuyên ngành để xem xét, nhận định bản chất một sự kiện khoa học hay thực tiễn phức tạp, để tìm ra giải pháp tối ưu cho các sự kiện đó hay đánh giá một sản phảm khoa học.

Trong giáo dục, đó là phương pháp thu thập thông tin khoa học, nhận định, đánh giá một sản phẩm khoa học giáo dục, bằng cách sử dụng trí tuệ một đội ngũ chuyên gia giáo dục có trình độ cao, ý kiến của từng người sẽ bổ sung lẫn nhau, kiểm tra lẫn nhau cho ta một ý kiến đa số, khách quan về một vấn đề giáo dục.

5.2. Yêu cầu khi sử dụng phương pháp

Đây là phương pháp tiết kiệm nhất, nhưng sử dụng phương pháp này cần tính đến các yêu cầu sau đây:

Chọn đúng chuyên gia, có năng lực chuyên môn theo vấn đề ta đang nghiên cứu. Những chuyên gia này phải có phẩm chất trung thực khoa học.

Xây dựng được hệ thống các chuẩn đánh giá cho các tiêu chí cụ thể, dễ hiểu và tường minh, nếu có thể dùng điểm số để thay thế.

Hướng dẫn kĩ thuật đánh giá, theo các thang điểm với các chuẩn khách quan, giảm tới mức tối thiểu những sai lầm có thể xảy ra.

Hạn chế mức thấp nhất ảnh hưởng qua lại của các chuyên gia về chính kiến, quan điểm, cho nên tốt nhất là không phát biểu công khai hoặc là nếu công khai thì người có uy tín nhất không phải là người phát biểu đầu tiên.

Có thể tiến hành phương pháp này qua hình thức hội thảo, tranh luận, đánh giá, nghiệm thu công trình khoa học, lấy ý kiến. Người chủ trì phải ghi chép chu đáo các ý kiến của từng người, nếu thấy cần thiết phải ghi âm, quay phim hoặc ghi tốc kí. Tất cả các tư liệu thu được phải xử lí theo cùng một chuẩn, một hệ thống, các ý kiến trùng nhau hay gần nhau của đa số chuyên gia sẽ là sự kiện ta cần nghiên cứu.

Phương pháp chuyên gia được sử dụng ở giai đoạn cuối cùng, hoặc khi phương pháp nghiên cứu khác không cho kết quả.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

Tác phẩm: Tài liệu bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục, 2007

Tác giả: Ts. Nguyễn Văn Tuấn, Đại học sư phạm kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

“Like” us to know more!

Knowledge is power

Phương Pháp Chuyên Gia – Phương Pháp Thu Thập Dữ Liệu Tiết Kiệm Chi Phí?

Bật Mí Đến Chị Em Những Điều Cần Biết Về Que Tránh Thai

Phương Pháp Chọn Mẫu Trong Nghiên Cứu Khoa Học

Những Đột Phá Trong Việc Điều Trị Không Cần Thuốc

Điều Trị Thoát Vị Đĩa Đệm Bằng Phương Pháp Cấy Chỉ

Tìm Việc Làm Theo Phương Pháp Của Chuyên Gia

Khi Nào Bạn Nên Sử Dụng Phương Pháp Ngoại Khoa Trong Điều Trị Bệnh Trĩ

Một Số Phương Pháp Và Kỹ Năng Tư Vấn, Hỗ Trợ Sinh Viên

Ưu Điểm Và Nhược Điểm Của Phương Pháp Bọc Răng Sứ Zirconia?

Đáp Án 20 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tập Huấn Gdpt 2022 Môn Toán

Phương Pháp Dạy Học Giải Quyết Vấn Đề Là Gì? Áp Dụng Như Nào?

Networking là gì? Kỹ năng networking có thực sự cần thiết trong cuộc sống hiện đại. Theo nghĩa nôm na nhất, kỹ năng networking là cách bạn xây dựng các mối quan hệ trong xã hội. Với kỹ năng networking, bạn có thể đạt được những thành công trong công việc cũng như cuộc sống của mình.

Tạo kết nối tốt các mối quan hệ sẽ mang đến rất nhiều điều cho bạn, từ việc học hỏi thêm những kinh nghiệm, kiến thức từ những người bạn giao lưu trực tiếp đến những lợi ích mà bạn sẽ nhận được từ việc mở rộng thêm các mối quan hệ. Cho dù bạn đang làm công việc gì đi chăng nữa thì networking thực sự rất quan trọng. Thế nhưng, nhiều người vẫn đang có ác cảm với điều này, họ cho rằng việc networking là quá khó. Cho dù đã cố gắng nhưng họ vẫn không thể hòa nhập vào một đám đông nào đó, hay họ không biết phải bắt đầu từ đâu để duy trì tiếp một mối quan hệ.

Nếu bạn làm tốt kỹ năng networking, cuộc sống của bạn sẽ dễ dàng hơn. Bạn sẽ không thể biết được hết những lợi ích mà networking sẽ mang lại. Đó có thể là một giao dịch mới cho công việc của bạn, một sự giúp đỡ khi gia đình bạn đang khó khăn và nhiều hơn thế nữa. Hay đơn giản là khi networking tốt, cuộc sống của bạn sẽ bớt nhàm chán hơn vì vẫn có người bên bạn.

Có thể khi bạn muốn xây dựng một mối quan hệ nào đó, bạn sẽ cảm thấy căng thẳng và muốn mình trở thành một người hoàn hảo nhất. Và rồi bạn cố tình đeo lên mình một chiếc mặt nạ hoàn hảo, thế nhưng liệu bạn có thể đeo mãi chiếc mặt nạ đó bao lâu và liệu bạn có chắc rằng người đối diện sẽ không phát hiện ra sự giả dối đó, khi họ là người có quá nhiều kinh nghiệm, họ đã gặp, đã giao tiếp rất nhiều người và đương nhiên, sớm muộn gì bạn cũng bị lật tẩy. Lúc đó, mối quan hệ mà bạn muốn gây dựng cũng sụp đổ hoàn toàn.

Vậy nên, khi xây dựng một mối quan hệ nào đó, bạn hãy đặt sự chân thành của mình lên trên. Vừa không tạo áp lực cho bản thân vừa khiến mối quan hệ được bền vững. Bạn hãy xem người đó như một người bạn thực sự chứ không phải là mối quan hệ đối tác khô khan. Hãy cố gắng đi tìm điểm chung của nhau như sở thích, đời sống hay công việc để trò chuyện. Và hãy tỏ ra mình thật sự quan tâm đến họ. Bạn sẽ thấy dễ dàng hơn đấy.

Làm việc mà không có mục tiêu như chim bay trên trời mà mất phương hướng. Hãy luôn tự đặt cho mình mục tiêu để phấn đấu. Và chia nhỏ mục tiêu lớn thành những mục tiêu nhỏ trong khoảng thời gian ngắn để thực hiện.

Ví dụ: Mục tiêu trong 5 năm tới bạn phải kiếm được 5 tỷ tiền tiết kiệm và phương tiện nào giúp bạn đạt được mục tiêu đó. Tự kinh doanh hay đầu tư hay đi làm thêm. Sau đó, bạn có thể tự chia thành những mục tiêu nhỏ như:

Trong 1 tháng đầu tiên, bạn phải tìm được khách hàng/ đối tác đầu tiên cho mình.

Trong năm đầu tiên, bạn phải kiếm được 1 tỷ tiền tiết kiệm

Sau khi đã xác định được mục tiêu cho mình, bạn hãy bắt tay vào xây dựng bản đồ các mối quan hệ có thể giúp bạn thực hiện thành công những mục tiêu đó. Với mỗi gia đoạn mục tiêu, hãy chọn 3 người có tác động lớn nhất, họ có thể là đối tác, khách hàng hay cố vấn.

Nếu bạn muốn mở công ty, những người này có thể là đối tác từng chia sẻ ý tưởng với bạn, nhà đầu tư hay khách hàng tiềm năng.

Nếu bạn là nhân viên muốn phát triển lên vị trí cao hơn, họ có thể là thành viên lãnh đạo, những người có thể giúp kết nối bạn với những nhà quản trị cấp cao,…

Bạn có cảm thấy khó chịu và ác cảm khi một người xa lạ muốn tiếp cận với mình? Cho nên, để tiếp cận, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, bạn hãy đặt chân thành của mình vào đó. Và làm cách nào để bắt đầu với sự gần gũi, thân quen,… bạn hãy chú ý vào 3 trọng tâm sau đây:

Luôn toàn tâm toàn ý đặt vào đối phương khi đang giao tiếp, nói chuyện. Điều này nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng với nhiều người, đây lại là điều rất khó khăn. Đặc biệt là khi các thiết bị di động thông minh luôn thường trực bên mình. Bạn có chắc rằng trong suốt quá trình nói chuyện, mình không liếc ngang, liếc dọc, không kiểm tra tin nhắn, email.

Đặt câu hỏi có chiều sâu cho đối phương, đây là cách mà bạn bắt đối phương phải suy nghĩ và từ câu trả lời đó, bạn sẽ hiểu thêm về họ đấy.

Luôn luôn đưa ra những câu hỏi thú vị trong quá trình giao tiếp. Đó là cách giúp bạn định vị vị trí của mình với đối phương.

Việc xây dựng mối quan hệ chân thành nghe khó khăn nhưng vốn dĩ lại là điều đơn giản. Chỉ cần luôn luôn giao tiếp bằng mắt khi nói chuyện, lắng nghe trong quá trình đối phương nói và đưa ra những câu hỏi xác đáng là bạn đã hơn rất nhiều người khác trong việc thực hiện networking.

Cách nhanh nhất để phát triển, mở rộng mối quan hệ của bản thân đó chính là kết nối những người bạn quen biết với nhau. Và nếu bạn làm tốt công việc này, bạn chính là superconnector. Bởi vì không phải ai cũng sẵn sàng giới thiệu những người mình quen biết với nhau mà không vì một mục đích nào đó và nếu bạn làm được, bạn đã là một “thánh nhân” trong các mối quan hệ. Tuy nhiên, việc này không hẳn chỉ là việc “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng”, bởi vì bạn sẽ nhận được nhiều hơn cho cả công việc và cuộc sống của mình.

Bạn sẽ có cơ hội quen biết được với nhiều người hơn từ chính việc kết nối của mình. Và nếu những lúc bạn cần sự giúp đỡ, họ sẽ là người sẵn sàng nhất bởi vì trong lòng họ vẫn mang ơn sự kết nối, giới thiệu của bạn.

Để trở thành một superconnector, đầu tiên, bạn hãy bỏ qua suy nghĩ mình sẽ nhận lại được gì. Sự khác biệt lớn nhất giữa một người có mối quan hệ rộng và một superconnector chính là superconnector sẽ không suy nghĩ chuyện được mất, họ sẵn sàng cho đi, chia sẻ và giúp đỡ người khác.

Ngoài ra, bạn hãy thực sự kết bạn chứ không phải là việc trao đổi danh thiếp. Hãy lấy chất lượng chứ đừng đặt trọng tâm vào số lượng. Bạn phải biết rằng, có 5 người bạn thực sự có lợi ích hơn rất nhiều so với việc phát 50 tấm danh thiếp mà bạn không nhớ nỗi họ là ai.

Cuối cùng, hãy cố gắng giữ liên lạc, đó là cách bạn duy trì các mối quan hệ của mình. Hãy nhấc điện thoại lên và hỏi thăm cuộc sống, công việc của họ, mối quan hệ của bạn và đối phương sẽ thân mật hơn rất nhiều. Bởi vì cuộc sống có quá nhiều người đặt lợi ích thiệt hơn lên hàng đầu, việc có người thật lòng quan tâm, chia sẻ là rất quý và đó là điều khiến bạn nổi bật trong mạng lưới mối quan hệ của bạn.

Bạn đã có được những phác thảo đầu tiên về networking là gì cũng như cách nâng cao kỹ năng networking sau khi đọc bài viết này chưa. Nếu có thì ngay hôm nay, hãy nhấc điện thoại và gửi lời hỏi thăm tới những mối quan hệ mà lâu nay bạn đã bỏ quên cũng như bước ra bên ngoài và xây dựng mạng mối quan hệ rộng mở cho mình đi nào.

Bệnh Trĩ Ngoại Là Gì Và Cách Điều Trị Như Thế Nào?

Làm Thế Nào Để Trở Thành Chuyên Gia Trong Lĩnh Vực Của Bạn

Thế Nào Là Tắm Trắng Đúng Cách? Chuyên Gia Tư Vấn

Ưu Và Nhược Điểm Của Phương Pháp Khảo Sát Trực Tuyến * Kiến Càng

Nghe Chuyên Gia Nói Về Ưu Điểm Của Phương Pháp Nâng Ngực Túi Demi Là Gì?

Rụng Tóc Từng Mảng Phương Pháp Điều Trị Từ Chuyên Gia

Rụng Tóc Ở Trẻ Sơ Sinh: Nguyên Nhân Và Cách Điều Trị

Nguyên Nhân Rụng Tóc Và Cách Điều Trị Tối Ưu Nhất

Nguyên Nhân Rụng Tóc Ở Tuổi Dậy Thì Là Do Đâu?

Nguyên Nhân Gây Rụng Tóc Ở Tuổi Dậy Thì Mà Bạn Trẻ Nên Biết

Nguyên Nhân Khiến Tóc Bạn Dễ Rụng Trong Quá Trình Mang Thai

Rụng tóc từng mảng, một trong nỗi ám ảnh kinh hoàng của cả nam và nữ. Theo Bác sĩ Nguyễn Thị Nhặn – Bác sĩ chuyên khoa Da liễu – Trung tâm Da liễu Đông y Việt Nam – Vinacare cho rằng đặc điểm của bệnh lý này là khu trú thành những vùng rụng tóc không để lại sẹo, đôi khi kết hợp nhiều bệnh y khoa khác mà bản thân bạn không hề hay biết.

Nguyên nhân rụng tóc từng mảng ít ai ngờ tới

Anh Phùng Tiến Dũng, 28 tuổi (TP. Phú Thọ) trong thời gian vừa rồi đã liên hệ trực tiếp với chúng tôi và chia sẻ về việc mình bị rụng tóc từng mảng bất thường phía sau đầu. “Bản thân tôi cũng không biết nguyên nhân là gì nhưng sáng hôm qua khi tôi ngủ dậy phần da đầu phía sau của mình tự nhiên mất trắng luôn một mảng tóc khoảng 4cm, phần da đó cũng không bị ngứa hay tổn thương gì. Lúc đó tôi vô cùng lo lắng vì tôi biết rằng trừ những trường hợp bị ung thư, phải truyền hóa chất mới rụng tóc một cách kinh hoàng như vậy ” – Anh Dũng chia sẻ qua điện thoại với chúng tôi.

Cùng hoàn cảnh với anh Dũng, chị Hoàng Thị Nhung, 31 tuổi (Nam Đàn – Nghệ An) chia sẻ: “Sau khi sinh bé đầu tiên tôi cũng bị rụng tóc nhưng mức độ rụng không nhiều. Giờ bé lớn gần 3 tuổi rồi tự nhiên tôi bị rụng cả mảng tóc, nhất là vùng sau gáy rụng 3 – 4 chỗ liền mà không biết nguyên nhân tại sao. Hy vọng sẽ nhận được sự tư vấn của bác sĩ về vấn đề này”.

Nắm được những thông tin của khách hàng, bác sĩ Nhặn – người gần 30 năm công tác tại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương cho biết, nguyên nhân dẫn đến hiện tượng rụng tóc từng mảng là do sự bất thường trong hệ thống miễn dịch. Như các bạn cũng biết, bản thân cơ thể có hệ thống miễn dịch tự bảo vệ sức khỏe. Thế nhưng, khi hệ miễn dịch hoạt động sai lệch sẽ tấn công ngược lại chính cơ thể. Do đó, khiến cho các mô cụ thể của mình bị tổn thương. Hệ thống miễn dịch tự tấn công nang tóc và phá vỡ quá trình hình thành tóc, tóc phát triển. Các nhà khoa học đã từng sinh thiết vùng da bị rụng tóc, kết quả cho thấy vùng da đó bị ảnh hưởng bởi các tế bào miễn dịch lympho xâm nhập, tấn công chân nang tóc.

Bên cạnh đó, hiện tượng rụng tóc từng mảng còn chịu sự ảnh hưởng bởi một số bệnh tự miễn khác như bệnh bạch biến, bệnh tuyến giáp, bệnh lupus, bệnh viêm loét đại tràng và viêm đa khớp dạng thấp. Ngoài ra, đôi khi rụng tóc từng mảng còn xảy ra với các thành viên trong gia đình do ảnh hưởng bởi yếu tố di truyền.

Những phương pháp điều trị rụng tóc từng mảng hiệu quả nhất

Trước thực tế số người bị rụng tóc từng mảng ngày càng nhiều, việc điều trị cũng trở nên khó khăn hơn, bác sĩ Nhặn đã gợi ý một số phương pháp điều trị rụng tóc từng mảng sau.

Sử dụng tóc giả

Nếu bạn không thể chờ đợi tóc mọc lại thì có thể sử dụng tóc giả để khắc phục điều này. Tuy nhiên, đây chỉ là biện pháp tạm thời không có hiệu quả vĩnh viễn nên bạn cần tìm kiếm một phương pháp hiệu quả và lâu dài hơn.

Sử dụng sản phẩm chăm sóc tóc, kỹ thuật tạo kiểu tóc

Ngoài dùng tóc giả, bạn có thể làm uốn, làm xoăn để trông mái tóc của mình trở nên dày dặn hơn. Sử dụng thuốc nhuộm da đầu cũng là gợi ý mà bạn có thể tham khảo. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo không nên áp dụng phương pháp này lâu dài bởi thực tế vùng da bị rụng tóc ít nhiều cũng bị tổn thương, không có khả năng tự sản sinh ra sức đề kháng nên sẽ rất dễ bị tổn thương nếu có hóa chất tấn công.

Bổ huyết Tiêu giao thang – Giải pháp vàng chữa rụng tóc từng mảng

Trong thời gian gần đây, nhiều chuyên gia và người đã từng bị rụng tóc từng mảng chia sẻ câu chuyện của mình trên mạng xã hội về cách chữa rụng tóc, hói đầu, rụng tóc từng mảng bằng bài thuốc Bổ huyết Tiêu giao thang. Tìm hiểu kỹ hơn về bài thuốc này, chúng tôi được biết đây là sản phẩm của Trung tâm Da liễu Đông y Việt Nam – Vinacare, đơn vị làm đẹp bằng Đông y uy tín số 1 tại Việt Nam được nghiên cứu trong nhiều năm liền với tên gọi ” Nghiên cứu và Ứng dụng Dược liệu quý trong điều trị rụng tóc và kích thích mọc tóc trở lại “.

Bài thuốc chữa rụng tóc, bạc tóc, Bổ huyết Tiêu giao thang là tổng hợp của 3 bài thuốc:

Bổ huyết Tiêu giao dạng thuốc uống

Bổ huyết Tiêu giao dạng thuốc bôi

Bổ huyết Tiêu giao dạng dầu gội

Trong đó, Bổ huyết Tiêu giao dạng thuốc uống có những thành phần thảo dược quý như hà thủ ô, thục địa, đương quy, huyền sâm, lộc giác xương, bạch truật, bạch linh, bạc hà… có tác dụng chữa rụng tóc, kích thích mọc tóc, tăng cường sức khỏe, điều hòa khí huyết, bổ huyết, thông kinh.

Bổ huyết Tiêu giao thang dạng bôi có thành phần chiết xuất từ thỏ ty tử, kim anh tử, kỷ tử, sa sàng tử, dâm dương hoắc, phúc bồn tử có tác dụng trị gàu, thông thoáng da đầu, hỗ trợ kích thích mọc tóc, giảm rụng tóc, giúp tóc nhanh mọc trở lại.

Nhờ những thành phần như bồ kết, lá sả, trúc diệp, lá bưởi, kinh giới, cỏ mầm trầu, hương nhu… có tác dụng giúp tóc mềm mượt, chống nấm ngứa da đầu, giảm rụng tóc, hỗ trợ kích thích rụng tóc.

Sự kết hợp cả ba bài thuốc sẽ giúp tóc mọc nhanh hơn trong khoảng từ 4 – 6 tuần. Tuy nhiên, để mang lại hiệu quả thực sự, giúp tóc nhanh mọc trở lại bạn nên dùng kết hợp cả ba bài thuốc trên.

Biết đến bài thuốc Bổ huyết Tiêu giao thang, anh Dũng và chị Nhung đã được tư vấn và sử dụng. Sau gần 2 tháng gội đầu, bôi trực tiếp vào phần da đầu rụng tóc từng mảng và uống thuốc thang cả hai đều nhận thấy sự thay đổi rõ rệt, tóc mọc lên khoảng 2cm. Sau khi uống hết 2 đợt thuốc, anh Dũng đã ngừng sử dụng do tóc đã mọc dài trở lại, còn chị Nhung vốn tóc dài nên bác sĩ vẫn khuyên chị nên kiên trì sử dụng thêm khoảng 3 tháng để tóc thực sự chắc khỏe.

Như vậy, có thể nói Bổ huyết Tiêu giao thang là giải pháp tuyệt vời trong việc điều trị rụng tóc từng mảng. Tuy nhiên, để ngăn chặn nguy cơ tóc rụng từng mảng ở khu vực khác bạn nên sử dụng kiên trì cùng thực hiện chế độ ăn uống, nghỉ ngơi đúng cách giúp nâng cao hệ miễn dịch, hạn chế tối đa nguy cơ sức đề kháng phản ứng ngược gây nên rụng tóc từng mảng.

Dương Ngọc

BẠN CẦN BIẾT

Nguyên Nhân Rụng Tóc Từng Mảng

Rụng Tóc Ở Nam Giới Và Các Cần Biết

Rụng Tóc Ở Nam Giới : Nguyên Nhân Do Đâu ?

Những Nguyên Nhân Bị Rụng Tóc Nhiều Là Gì?

Tóc Rụng Nhiều Bất Thường Do Đâu Và Cách Điều Trị

🌟 Home
🌟 Top