Top #10 ❤️ Phương Pháp Dạy Học Là Gì Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 9/2022 ❣️ Top Trend | Sansangdethanhcong.com

Phương Pháp Dạy Học Là Gì? Phân Biệt Với Thủ Pháp Dạy Học

Sử Dụng Phương Pháp Dạy Học Theo Góc Trong Môn Hóa Học Nhằm Phát Huy Tính Tự Học Của Học Sinh

Pp Dạy Học Theo Góc

Phương Pháp Dạy Học Tích Hợp Liên Môn: Đặc Điểm Ý Nghĩa Ưu Khuyết

Phương Pháp Dạy Học Tích Hợp Là Gì? Áp Dụng Thế Nào?

Phương Pháp Dạy Học Luyện Tập Và Thực Hành

Phương pháp dạy học là một khái niệm được sử dụng nhiều trong hoạt động dạy và học hiện nay. Vậy phương pháp dạy học là gì? Có những phương pháp và kỹ thuật dạy học nào được đánh giá mang lại hiệu quả cao, hãy tìm câu trả lời trong bài viết sau.

1. Phương pháp dạy học là gì?

Tính đến thời điểm hiện tại, hoàn toàn chưa có một định nghĩa thống nhất về phương pháp dạy học là gì. Một số quan niệm định nghĩa rằng “Phương pháp dạy học chính là cách thức làm việc giữa người dạy và người học, thông qua đó giúp người học có thể nắm vững đầy đủ các kiến thức, kỹ năng và kỹ xảo nhằm hình thành nên năng lực và thế giới quan”.

Tuy nhiên, quan niệm khác lại định nghĩa rằng “Phương pháp dạy học thực ra là các hình thức kết hợp về hoạt động của người dạy và người học với mục tiêu hướng vào một việc để cùng đạt được một mục đích nào đó”.

Trong 2 quan niệm này, quan niệm thứ nhất nhận được sự đồng thuận của rất nhiều người. Tuy nhiên, vì không hiểu về hai từ “cách thức” nên dẫn đến việc có nhiều phương pháp khác nhau. Để hiểu đúng phương pháp dạy học là gì, nhất định phải phân biệt nó với khái niệm thủ pháp dạy học, phương pháp luận, môn học phương pháp và hình thức dạy học.

Khái niệm về thủ pháp dạy học được hiểu là các thao tác bộ phận trong một phương pháp dạy học cụ thể nào đó. Ví dụ: Nếu muốn thực hiện phương pháp phân tích ngôn ngữ thì những thao tác cần thiết sẽ phải sử dụng là phân tích, so sánh hoặc là tổng hợp, đối chiếu… Phương pháp luận: Có thể được hiểu ở hai phương diện.

Thứ nhất: Phương pháp luận là các học thuyết về phương pháp khoa học nói chung. Dựa theo cách hiểu này thì phương pháp luận chính là triết học của Mác và Lê Nin.

Thứ hai: Phương pháp luận chính là việc tổng hợp lại các cách thức, phương pháp để tìm tòi ý nghĩa như là các tư tưởng về hoạt động chỉ đạo, các tiền đề lý luận về phương pháp nghiên cứu thuộc một ngành khoa học.

Khái niệm môn học phương pháp được hiểu là bộ môn chuyên đảm nhiệm việc nghiên cứu về quá trình dạy và học của một môn học nào đó. Nó gồm các hoạt động nghiên cứu về đối tượng, mục tiêu và nhiệm vụ của môn học, nguyên tắc xây dựng chương trình học, cách thức thiết kế và tổ chức quá trình dạy học của từng đơn vị kiến thức nhỏ trong môn học,…

Khái niệm hình thức dạy – học được định nghĩa là các cách thức để hiện thức hóa và hành động hóa phương pháp dạy học, thủ pháp dạy học.

2. So sánh phương pháp dạy học và thủ pháp dạy học

2.1 Thủ pháp dạy học là gì?

Phương pháp dạy học là gì? Thủ pháp dạy học là gì? Đây là 2 câu hỏi mà người ta thường đặt song song với nhau. Nếu phương pháp dạy học là cách thức làm việc giữa người dạy và người học, thì thủ pháp dạy học lại là các cách thức được sử dụng nhằm giải quyết một vấn đề nào đó trong một phương pháp cụ thể. Hay nói một cách khác, thủ pháp dạy học chỉ việc thao tác các bộ phận trong một phương pháp dạy học.

2.2 Phân biệt phương pháp dạy học và thủ pháp dạy học

Ranh giới của phương pháp dạy học và thủ pháp dạy học rất gần nhau. Tuy nhiên, có thể thấy rõ một điều là khái niệm của phương pháp dạy học rộng hơn, bao quát hơn, còn thủ pháp dạy học lại hẹp hơn. Nếu phương pháp dạy học chú ý đến cả một quá trình thì thủ pháp dạy học lại chỉ chú ý đến một thời điểm nào đó trong suốt thời gian diễn ra quá trình đấy.

3. 3 bình diện của phương pháp dạy học

3.1 Quan điểm về phương pháp dạy học

Quan điểm dạy học chính là các định hướng có tính chiến lược, cương lĩnh và nó chính là mô hình lý thuyết của phương pháp dạy học. Một số quan điểm về phương pháp dạy học phổ biến hiện nay như dạy học lấy người học làm trung tâm, dạy học nhằm phát huy tính sáng tạo, tự giác của học sinh,…

3.2 Phương pháp dạy học cụ thể

Phương pháp dạy học chính là hình thức, cách thức hoạt động giữa người dạy và người học nhằm đạt được các mục tiêu dạy học xác định. Đồng thời, phải đảm bảo phù hợp với nội dung và các điều kiện dạy học cụ thể.

3.3 Kỹ thuật dạy học

Kỹ thuật dạy học chính là các biện pháp, cách thức hoạt động của giáo viên với mục đích thực hiện và điều khiển toàn bộ quá trình dạy học hiệu quả.

Các kỹ thuật dạy học phổ biến bao gồm chia nhóm, giao nhiệm vụ, các mảnh ghép, khăn trải bàn, kỹ thuật hỏi chuyên gia,…

4. Một số đặc điểm của phương pháp dạy học

Phương pháp dạy học giúp thực hiện các mục tiêu của việc dạy học.

Là sự thống nhất của phương pháp dạy và phương pháp học.

Bao gồm hai mặt, mặt bên trong và mặt bên ngoài.

Có được sự thống nhất về logic trong nội dung dạy và logic về tâm lý nhận thức.

Có tính khách quan và cả tính chủ quan.

Chịu sự chi phối trực tiếp từ nội dung và mục đích của hoạt động dạy học.

Có được sự thống nhất của các cách thức hành động và phương tiện dạy học.

Hiệu quả được quyết định bởi trình độ chuyên môn và nghiệp vụ của người dạy.

Ngày càng có sự hoàn thiện và không ngừng phát triển để có thể đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của hoạt động dạy học.

Vận Dụng Phương Pháp Dạy Học Tích Cực Vào Giáo Dục Các Cấp

Chuong 4_Phuong Phap Giang Day Tdtt

Các Phương Pháp Dạy Học Các Môn Tdtt

Dạy Học Nghiên Cứu Tình Huống

Phương Pháp Dạy Học Nghiên Cứu Tình Huống, Giải Quyết Vấn Đề

Phương Pháp Dạy Học Tích Cực Là Gì?

Phương Pháp Eisenhower Là Gì?

Quản Lý Thời Gian Với Ma Trận Eisenhower

Tính Giá Xuất Kho Theo Phương Pháp Nhập Trước, Xuất Trước (Fifo)

Fifo Và Lifo Là Gì? Những Về Fifo Và Lifo

Fibonacci Là Gì? Phân Tích Kỹ Thuật Với Fibonacci

Phương pháp dạy học tích cực đã được áp dụng rộng rãi tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Phương pháp này đã mang đến nhiều hiệu quả tích cực và hỗ trợ trong việc giảng dạy và học tập, thúc đẩy tính sáng tạo, chủ động, tích cực của học viên. Tuy nhiên, bạn có chắc là hiểu rõ về phương pháp dạy học tích cực là gì không?

1 – Phương pháp dạy học tích cực là gì?

Phương pháp này tập trung vào việc sử dụng tư duy sáng tạo, chủ động, tích cực của học sinh làm nền tảng và giáo viên chỉ là người hướng dẫn và gợi mở vấn đề.

Để có thể áp dụng phương pháp dạy học tích cực vào dạy học đòi hỏi giáo viên phải là người có chuyên môn, kiến thức sâu cùng sự bản lĩnh, nhiệt thành và hoạt động hết mình trong công việc.

 

► ĐỌC THÊM 4 phương pháp dạy học trực tuyến tối ưu nhất

2 – Cách tiền hành phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy

2.1 – Dạy học thông qua các hoạt động của học sinh

Điều này nghĩa là trong các buổi học thì học sinh là những đối tượng chính để giáo viên khai phá kiến thức. Bởi vậy, giáo viên cần phải có những cách thức gợi ý vấn đề ở một mức độ nhất định có thể tác động được đến tư duy của học sinh và thúc đẩy, khuyến khích học sinh cùng nhau bàn luận, tìm tòi để giải quyết vấn đề đó.

2.2 Tập trung vào phương pháp tự học

Nếu các giáo viên chủ động áp dụng phương pháp dạy học tích cực đồng nghĩa với việc giáo viên phải loại bỏ hoàn toàn suy nghĩ về phương thức dạy truyền thống như chỉ tay, đọc – chép …Với phương pháp dạy học tích cực, giáo viên sẽ tập trung vào các cách thức rèn luyện để học viên tự học, tự suy nghĩ tìm tòi ra phương pháp học tập tốt nhất và phù hợp với bản thân nhất. Tuy nhiên, những kiến thức mới sẽ được giáo viên kiểm định trước và đảm bảo về độ chuẩn xác.

2.3 – Khuyến khích phương pháp học nhóm, tập thể.

Áp dụng phương pháp dạy học tích cực, giáo viên cần biết cách phân chia các nhóm, các đội để các em có thể phối hợp, trao đổi với nhau và tìm ra phương thức học tập tốt nhất.

2.4 Tổng hợp lại các kiến thức đã học

Cuối mỗi buổi học, các giáo viên sẽ cùng học sinh tổng hợp lại những kiến thức trong suốt buổi học, đồng thời giải đáp các vấn đề mà học sinh còn thắc mắc, khó hiểu, cùng trao đổi và chốt lại toàn bộ kiến thức trong một buổi học.

3 – Một số những phương pháp dạy học tích cực 

Phương pháp dạy nhóm

Đây là phương pháp dạy học tích cực được đánh giá cao hiện nay. Với phương pháp này, các giáo viên có thể giúp các em phát huy tích cực khả năng sáng tạo, làm việc nhóm, giao tiếp của bản thân.

Cách thức thực hiện:

Xác định nhiệm vụ chung và phân chia các nhóm

Báo cáo kết quả làm việc cho giáo viên

Giáo viên đánh giá kết quả làm việc nhóm

Kỹ thuật phân chia nhóm: các giáo viên có thể chia nhóm dựa vào thứ tự điểm danh, dựa theo hình ghép, dựa theo sở thích chung của học sinh hoặc dựa vào tháng sinh của các em để tạo nhóm với nhau.

Phương pháp nghiên cứu các trường hợp điển hình

Đây cũng là một trong những phương pháp dạy học tích cực được áp dụng phổ biến hiện nay. Với phương pháp này, các giáo viên sẽ dùng những câu chuyện có thật hoặc hư cấu để chứng minh cho một vấn đề nào đó giúp các em học sinh dễ tưởng tượng, hình dung và hiểu vấn đề. Phương pháp này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng văn bản, các đoạn ghi âm, clip, video …

Các thức thực hiện:

Học sinh sẽ cùng nghe hoặc xem về một trường hợp điển hình nào đó

Suy ngẫm về câu chuyện đó

Tiến hành trao đổi dưới sự hướng dẫn của giáo viên

Phương pháp giải quyết vấn đề

Đây là phương pháp dạy học tích cực mới nhằm kích thích khả năng chủ động giải quyết vấn đề của học sinh. Để áp dụng phương pháp này, các giáo viên sẽ đưa ra các vấn đề nhận thức có sự mâu thuẫn giữa những vấn đề đã biết và chưa biết để hướng học sinh tìm cách giải quyết dựa vào đó.

Cách thức thực hiện

Xác định vấn đề cần giải quyết

Liệt kê các biện pháp có thể giải quyết vấn đề

Phân tích và đánh giá hiệu quả của từng biện pháp

Chọn biết pháp tối ưu nhất và thực hiện biện pháp đó

Rút kinh nghiệm khi giải quyết vấn đề khác

Phương pháp nhập vai

Cách thức thực hiện

Các nhóm lần lượt diễn thử

Giáo viên đưa ra kết luận, định hướng cho học sinh đâu là cách ứng xử tốt nhất và giải thích lý do, ý nghĩa.

Phương pháp trò chơi

Đây là phương pháp dạy học tích cực mà giáo viên sẽ tổ chức cho các em học sinh tìm hiểu về vấn đề nào đó thông qua việc tiến hành các trò chơi phù hợp.

Cách thức thực hiện

Giáo viên phổ biến về trò chơi gồm tên, nội dung và quy tắc trò chơi 

Các học viên tiến hành chơi thử

Phương pháp dự án

Đây là phương pháp dạy học tích cực yêu cầu học sinh phải thực hiện một nhiệm vụ học tập gắn liền với thực tiễn và có sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành. 

Cách thức thực hiện

Bước 1: Lập kế hoạch 

Lập kế hoạch thực hiện nhiệm vụ học tập

Bước 2: Thực hiện dự án

Tìm kiếm dữ liệu, thông tín

Bước 3: Tổng hợp kết quả

Tổng hợp các kết quả tìm được

Lên kế hoạch và trình bày về kết quả tìm được

Phản ánh lại kết quả trong quá trình học tập

Phương pháp nghiên cứu, thực nghiệm

Hiện nay có một số phương pháp dạy học tích cực dựa trên các thí nghiệm, nghiên cứu và thường được áp dụng cho những môn học tự nhiên.

Với phương pháp này, các học viên sẽ được trực tiếp tham gia nghiên cứu, tiến hành các thí nghiệm để tự tìm ra câu trả lời cho vấn đề

Phương pháp dạy học theo góc

Là một trong những phương pháp dạy học tích cực mới mà ở đây các học sinh cần thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau, ở các vị trí cụ thể trong phạm vi lớp học và đáp ứng được nhiều các phong cách học tập khác nhau.

► ĐỌC THÊM Từ A đến Z dịch vụ cung cấp nên tảng học online trực tuyến tốt nhất từ UPM

Ngoài ra, nếu bạn đang có nhu cầu tìm đến một phần mềm nhằm hỗ trợ đào tạo, giảng dạy, quản lý trực tuyến thì có thể liên hệ ngay với UPM. UPM là phần mềm với lõi thiết kế được sản xuất từ châu Âu, cùng đầy đủ các tính năng, công cụ để tích hợp, liên kết với các nền tảng khác hay các trang web khi thiết kế bài giảng online, giảng dạy trực tuyến. Thêm vào đó, phần mềm của UPM còn được đánh giá là một trong những phần mềm có khả năng bảo mật tốt nhất hiện nay cùng đội ngũ nhân viên thân thiện, giàu kinh nghiệm.

Để được tư vấn chi tiết hơn về phần mềm E-learning của UPM, bạn vui lòng liên hệ với đội ngũ của chúng tôi qua:

Facebook: facebook.com/UPM.elearning

Hotline: (+84) 888 22 9382

Email: info@upm.com.vn

 

Một Số Phương Pháp Dạy Học Tích Cực Nên Xem Qua

4 Đặc Trưng Của Phương Pháp Dạy Học Tích Cực

Cách Dạy Con Nghe Lời Không Cần Đòn Roi Rất Hiệu Quả

Phương Pháp Chuyên Gia – Kipkis

Phương Pháp Chuyên Gia – Phương Pháp Thu Thập Dữ Liệu Tiết Kiệm Chi Phí?

Phương Pháp Dạy Học Tích Hợp Là Gì? Áp Dụng Thế Nào?

Phương Pháp Dạy Học Luyện Tập Và Thực Hành

Dạy Học Tình Huống Và Tình Huống Dạy Học

Đổi Mới Phương Pháp Dạy Học Ở Đại Học

Phương Pháp Dạy Đọc Hiểu Văn Bản

Thuyết Kiến Tạo Và Dạy Học Dựa Trên Lý Thuyết Kiến Tạo

I. Phương pháp dạy học tích hợp là gì?

Dạy học tích hợp là phương pháp dạy học không còn xa lạ với giáo viên, học sinh, sinh viên ở nước ta trong vài năm trở lại đây. Thực tế, phương pháp dạy học hiện đại, đặc biệt này đã và đang được áp dụng và thực hiện rất hiệu quả ở rất nhiều quốc gia có nền giáo dục phát triển hàng đầu. Vậy phương pháp dạy học tích hợp là gì?

Theo từ điển giáo dục học, dạy học tích hợp là việc liên kết các đối tượng nghiên cứu, giảng dạy, học tập của cùng một lĩnh vực hoặc nhiều lĩnh vực khác nhau trong cùng một kế hoạch dạy học.

Có thể hiểu một cách đơn giản, đó là việc định hướng dạy học cho các em học sinh phát triển năng lực toàn diện, phát triển khả năng huy động, tổng hợp kiến thức, kỹ năng… ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Từ đó, giúp các em rèn luyện các kỹ năng cần thiết và phát triển năng lực giải quyết vấn đề hiệu quả.

Từ định nghĩa trên, có thể phân tích thấy mục tiêu cơ bản của việc áp dụng cách dạy học khoa học này đó là:

– Hình thành và phát triển năng lực toàn diện cho học sinh

– Tạo dựng mối quan hệ giữa các môn học với nhau và áp dụng với kiến thức thực tiễn.

– Cho phép các em học sinh lĩnh hội càng nhiều kiến thức rộng lớn của nhân loại.

– Hạn chế tối đa việc trùng lặp nội dung thuộc các môn học khác nhau.

II. Ưu nhược điểm của phương pháp tích hợp

Mỗi phương pháp dạy học đều có những thế mạnh và hạn chế riêng. Với phương pháp dạy học tích hợp cũng không nằm ngoài quy luật đó.

– Áp dụng linh hoạt với mọi đối tượng học sinh từ tiểu học, THCS, THPT, Đại học, cao đẳng.

– Linh hoạt cho mọi nền tảng kiến thức, trình độ hiểu biết, khả năng tiếp thu…

– Phá bỏ rào cản bất bình đẳng trong quá trình học tập, đảm bảo cho học sinh nắm chắc kiến thức quan trọng.

– Giảm tải chương trình học với ít môn học hơn, nội dung được chọn lọc kỹ lưỡng hơn.

– Rút ngắn quá trình tổng hợp

– Tạo điều kiện cho các em có cơ hội được trang bị đầy đủ những kỹ năng cần thiết, phục vụ cho học tập, làm việc trong tương lai cũng như hội nhập quốc tế.

– Gặp nhiều khó khăn trong việc áp dụng thực tế bởi các năng lực chính cần được xác định và phân loại cho từng lớp.

– Việc đánh giá đòi hỏi phải có sự sáng tạo và ý nghĩa.

– Buộc giáo viên phải làm việc vất vả hơn, sáng tạo trong nội dung và phương thức truyền đạt. Bởi với phương pháp này, ngoài việc truyền đạt kiến thức, các giáo viên còn là người chịu trách nhiệm tự tổ chức, kiểm tra, đánh giá và định hướng học tập cho các em học sinh cả trong và ngoài lớp học.

– Giáo viên phải liên tục nhận thức được sự tiến bộ của học sinh, giúp các em đạt được các tiêu chuẩn đầu ra về năng lực.

III. Tại sao nên áp dụng dạy và học tích hợp

Với những ưu điểm nổi bật kể trên, việc áp dụng phương pháp dạy học tích hợp đem lại tối đa lợi ích cho cả học sinh, sinh viên và giáo viên. Đây chính là lý do phương pháp dạy học này ngày càng được áp dụng rộng rãi và phổ biến trong các nền giáo dục hiện đại.

1. Lợi ích dạy học tích hợp với học sinh

Đáp ứng sở thích, phong cách học tập của học sinh tốt

Đây là một trong những lợi ích tích cực mà phương pháp dạy học này đem lại. Bởi mỗi học sinh, sinh viên đều có những sở thích, mong muốn và phong cách học tập riêng. Việc áp dụng giải pháp dạy học này giúp các em có cơ hội được lựa chọn cách học phù hợp nhất, đảm bảo hiệu quả học tập tốt nhất cho mình mà không làm ảnh hưởng đến các bạn khác.

Khơi nguồn cảm hứng học tập cho các em

Với nội dung bám sát với thực tiễn khách quan kết hợp với các phương pháp trực quan, sinh động, các bài giảng trở nên sinh động, có sức hút với các em học sinh hơn, xóa bỏ cảm giác nhàm chán, buồn ngủ khi áp dụng cách học truyền thống cũ. Từ đó, tạo động lực cho các em thỏa sức sáng tạo, tư duy, giúp các em có hứng thú, tập trung học tập hơn.

Xóa tan tình trạng học vẹt

Với việc tiếp thu và vận dụng ngay những kiến thức học tập để giải quyết những vấn đề của cuộc sống hàng ngày, sẽ hạn chế đáng kể tình trạng học vẹt, học trước quên sau ở các em.

Thấy mình được quan tâm hơn

Nếu với phương pháp học truyền thống cũ, giáo viên thường ưu tiên chọn hướng bài giảng đến đám đông học sinh với ý nghĩ rằng ít nhất sẽ dạy tốt cho phần đông các em trong lớp. Điều này khiến số ít học sinh còn lại cảm thấy bơ vơ, không được kèm cặp và ngày càng không theo kịp tiến độ học tập trên lớp.

Với dạy học tích hợp thì hoàn toàn khác. Nó cho phép giáo viên có nhiều thời gian quan tâm và chỉ bảo sát sao cho từng học sinh trong lớp, giúp các em có sự phát triển năng lực đồng đều, đạt được sự tiến bộ tốt.

Giúp các em trở nên tự tin hơn

Với việc có thời gian để chuẩn bị và luyện tập trước khi đến lớp và ôn lại bài tập sau giờ học, các em học sinh sẽ không còn cảm thấy sợ hãi khi trình bày trước đám đông, giúp các em tự tin hơn, năng động hơn.

Được tiếp cận nguồn tài nguyên học tập dồi dào

Như đã phân tích ở phần trên, việc áp dụng phương pháp dạy học này giúp các em chủ động trong việc tìm kiếm tài liệu, kiến thức trên cơ sở dựa vào yêu cầu của giáo viên và nguyện vọng của chính mình. Đồng thời, giúp các em phát huy được năng lực của chính mình trong việc lĩnh hội kiến thức cũng như vận dụng kiến thức trong thực tiễn.

Khuyến khích tìm tòi, khám phá và phát triển tính tự chủ

Với phương pháp học đặc biệt này, các em không chỉ tìm những thứ mình muốn mà còn được “va chạm” với những kiến thức bất tận khác để tự củng cố, đối chiếu và phát triển kiến thức tốt hơn. Dần dần, các em sẽ không còn phụ thuộc nhiều vào giáo viên mà trở nên tự tin, độc lập, tự chủ hơn.

2. Lợi ích dạy học tích hợp với giáo viên

Vận dụng phương pháp dạy và học tích hợp này không chỉ hữu ích cho các em học sinh, sinh viên mà còn đem lại nhiều tiện ích dành cho giáo viên như:

– Với những giáo viên có năng lực chuyên môn giỏi, vững về nghiệp vụ và am hiểu kiến thức sâu rộng, phương pháp dạy học liên môn này giúp các cô dễ dàng tổng hợp và tinh giản kiến thức thành những ý chính, vấn đề, nội dung quan trọng, giúp dễ hình dung, dễ hiểu và không bị trùng lặp.

– Phương pháp dạy học khoa học này còn giúp tăng cường tính tương tác xã hội trong giờ học giữa thầy và trò. Giáo viên sẽ có nhiều thời gian để sáng tạo ra những trải nghiệm học tập thú vị cho học sinh khi học sinh đã tự học trước khi đến lớp. Mặt khác, học sinh có thể thỏa mái đặt câu hỏi, trình bày những thắc mắc và được giáo viên hướng dẫn, hỗ trợ giải đáp kịp thời.

– Giảm áp lực nghề nghiệp, tăng khả năng chuyên môn của giáo viên

– Tạo nên mối quan hệ thầy trò gần gũi, thân thiết và tốt đẹp qua từng trải nghiệm học tập thực tế.

IV. Áp dụng cách dạy học tích hợp như thế nào?

Hiện nay, việc thực hiện phương pháp dạy học tích hợp trong chương trình giáo dục phổ thông ở nước ta dựa trên 3 định hướng cơ bản:

– Tích hợp giữa các mảng kiến thức khác nhau, giữa yêu cầu trang bị kiến thức với việc rèn luyện kỹ năng trong cùng một môn học.

Với việc chú trọng phát triển năng lực của người học, để thực hiện hiệu quả phương pháp dạy học này, vai trò của giáo viên là vô cùng quan trọng. Bởi vậy, các giáo viên cần phải chuẩn bị:

– Xây dựng nội dung, ý chính để giảng dạy

– Nắm bắt năng lực, trình độ của học sinh trong từng nội dung để thực hiện nâng cao kiến thức.

– Tổ chức, định hướng, biên soạn các câu hỏi, bài tập tích hợp để đánh giá trình độ của học sinh.

– Soạn giáo án, thiết kế bài giảng khoa học, sáng tạo, linh hoạt thành các hoạt động trải nghiệm thú vị, hấp dẫn cho học sinh.

– Tổ chức dạy học và dự giờ nhiều hơn để phân tích, rút kinh nghiệm.

Bình Luận Facebook

.

Phương Pháp Dạy Học Tích Hợp Liên Môn: Đặc Điểm Ý Nghĩa Ưu Khuyết

Pp Dạy Học Theo Góc

Sử Dụng Phương Pháp Dạy Học Theo Góc Trong Môn Hóa Học Nhằm Phát Huy Tính Tự Học Của Học Sinh

Phương Pháp Dạy Học Là Gì? Phân Biệt Với Thủ Pháp Dạy Học

Vận Dụng Phương Pháp Dạy Học Tích Cực Vào Giáo Dục Các Cấp

Phương Pháp Học Clil Là Gì ? Phương Dạy Tiếng Anh Mới &Amp;#8220Clil&Amp;#8221

Con Khám Phá Thế Giới Qua Lăng Kính “clil”

Công Cụ Hỗ Trợ Ra Quyết Định Quản Trị – Kỹ Thuật Delphi

Cách Chữa Trị Bệnh Lậu Bằng Phương Pháp Dha Hiệu Quả Như Thế Nào?

“Tất Tần Tật” Về Định Giá Cổ Phiếu Bằng Phương Pháp Chiết Khấu Dòng Tiền Dcf

Mô Hình Phân Tích Tài Chính Dupont Có Ý Nghĩa Gì?

PHƯƠNG PHÁP HỌC CLIL LÀ GÌ?

CLIL là phương pháp học tiếng Anh qua môn học được khởi xướng và phát triển bởi các giáo sư hàng đầu về ngôn ngữ của trường ĐH Cambridge: Dr Coyle, Philip Hood và David Mash.

Phương pháp là chìa khóa vàng giúp trẻ phát triển tư duy toàn diện và Tự tin giao tiếp Tiếng Anh như người bản ngữ.

Đang xem: Clil là gì

Ngay khi ra đời, CLIL đã tạo 1 tiếng vang lớn ở Châu Âu và nhanh chóng được các trường đại học, các tổ chức giáo dục danh tiếng hàng đầu thế giới áp dụng vào việc giảng dạy ngoại ngữ như Cambridge, Oxford, British Council…

mister-map.com tự hào là đơn vị tiên phong trong việc ứng dụng phương pháp học CLIL vào giảng dạy Tiếng Anh cho lứa tuổi thiếu nhi và thiếu niên tại Việt Nam.

PHƯƠNG PHÁP HỌC CLIL GIÚP TRẺ ĐIỀU GÌ?

1. Phát triển khả năng tư duy toàn diện của trẻ:

Trong lớp học CLIL, Tiếng Anh là công cụ để trẻ tiếp thu kiến thức trên các lĩnh vực khác nhau của cuộc sống. Nội dung học có thể là bất kỳ điều gì khiến trẻ thấy hứng thú như văn hóa, xã hội, khoa học, toán học, địa lý…

Nghiên cứu của trường đại học Cambridge chỉ ra rằng, khả năng tiếp thu ngôn ngữ và ghi nhớ của trẻ được kích hoạt tối đa khi trẻ được “Tiếp thu ngôn ngữ một cách thụ động: Trẻ tiếp xúc với ngôn ngữ trong lúc chơi và khám phá, sau đó ghi nhớ ngôn ngữ một cách tự nhiên”

CLIL là công cụ hữu hiệu nhất để trẻ tiếp thu ngôn ngữ một cách tự nhiên. Với CLIL, kiến thức hoàn toàn được giới thiệu thông qua video, tranh ảnh, hoạt động nghệ thuật, làm dự án… Đồng thời, kết hợp ngôn ngữ nói và chuyển động cơ thể để ghi nhớ thông tin.

CLIL tạo ra môi trường để trẻ được trải nghiệm Tiếng Anh bằng cả 5 giác quan, hình thành phản xạ linh hoạt và phát triển tư duy toàn diện:

 Phát triển tư duy “mở”: Việc tiếp xúc với văn hóa của nhiều nước khác nhau giúp trẻ mở rộng cách nhìn nhận một vấn đề bằng các hướng suy nghĩ khác nhau, hình thành phản xạ “Tư duy mở”. 

 Phát triển tư duy logic, tư duy phản biện: Việc lồng ghép các trò chơi trí tuệ, toán vui, các tình huống, vấn đề trong cuộc sống vào bài học giúp trẻ hình thành tư duy logic; đồng thời phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề cho trẻ.

 Phát triển tư duy sáng tạo: Học Tiếng Anh thông qua làm dự án, các hoạt động nghệ thuật, diễn kịch…thúc đẩy khả năng sáng tạo và trí tưởng tượng của trẻ

 Phát triển kỹ năng mềm: Các hoạt động nhóm, thuyết trình… giúp trẻ tự tin nói trước đám đông, rèn luyện kĩ năng giao tiếp và làm việc nhóm.

2. Tự tin giao tiếp Tiếng Anh như người bản ngữ

CLIL giúp trẻ giao tiếp Tiếng Anh một cách tự nhiên, linh hoạt, tiến dần đến tốc độ nói và nghe của người bản ngữ bởi CLIL:

 Rút ngắn tối đa thời gian làm chủ ngôn ngữ: Do giai đoạn “tiếp xúc” và thực hành ngôn ngữ diễn ra cùng một lúc.

 Việc học môn học bằng Tiếng Anh giúp trẻ tăng khả năng phản xạ ngôn ngữ. Trẻ nghĩ và nói bằng Tiếng Anh chứ không cần “dịch” sang tiếng mẹ đẻ trong đầu, từ đó tăng tối đa tốc độ giao tiếp.

 Cùng một nội dung ngôn ngữ được thực hành nhiều lần thông qua các hoạt động đa dạng, giúp trẻ nhớ lâu mà không cảm thấy nhàm chán, xây dựng niềm đam mê Tiếng Anh cho trẻ ngay từ nhỏ.

mister-map.com ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP HỌC CLIL NHƯ THẾ NÀO?

Với đội ngũ 100% giáo viên Bản ngữ (Anh/ Mỹ/ Úc/ Canada) có chứng chỉ giảng dạy quốc tế, được đào tạo theo phương pháp giảng dạy của Giáo sư, Tiến sĩ Ngôn ngữ Dr. Joan Kang Shin (Giáo sư đang giảng dạy tại trường đại học hàng đầu của Mỹ: George Mason), các giảng viên của chúng tôi có đủ kiến thức để làm chủ phương pháp học CLIL, đem đến cho trẻ những giờ giảng đầy cảm hứng. Cùng với đó, chúng tôi áp dụng cấu trúc bài giảng 5P (Present – Practice – Production – Personalization – Pronunciation) giúp tăng tối đa thời gian trẻ thực hành ngôn ngữ.

Giáo trình chúng tôi sử dụng được thiết kế chuyên biệt để giảng dạy theo phương pháp CLIL, với hình ảnh thiên nhiên độc quyền từ National Graphic và bộ video cực hấp dẫn là những công cụ hữu hiệu giúp trẻ trải nghiệm CLIL toàn diện trên lớp.

Hệ thống E-learning hiện đại đi kèm hình ảnh, video và các trò chơi thông minh thú vị giúp trẻ ôn bài tại nhà, tăng sự hào hứng khi tiếp thu kiến thức.

Cùng với phương pháp học CLIL được áp dụng một cách triệt để, chúng tôi cam kết giúp trẻ làm phát triển Tư duy toàn diện, giao tiếp Tiếng Anh như người bản ngữ và làm chủ bộ kĩ năng 4C của nhà lãnh đạo tương lai:

Chiropractic Là Gì? Những Lợi Ích Và Rủi Ro Đi Kèm

Phương Pháp Canslim Là Gì ? Hướng Dẫn Lọc Cổ Phiếu Theo Phương Pháp Canslim

Một Số Điểm Mới Trong Chương Trình Môn Giáo Dục Công Dân Ở Trung Học Phổ Thông Triển Khai Thời Gian Sắp Tới

Giới Thiệu Phương Pháp Bootstrap

Đường Khử Là Gì? Tác Dụng Và Phương Pháp Xác Định Đường Khử Trong Thực Phẩm

🌟 Home
🌟 Top