Top 13 # Phương Pháp Fifo Lifo / 2023 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 12/2022 # Top Trend | Sansangdethanhcong.com

Phương Pháp Fifo, Lifo Và Bình Quân Gia Quyền / 2023

1. Theo phương pháp bình quân gia quyền, giá trị của từng loại hàng tồn kho được tính theo giá trị trung bình của từng loại hàng tồn kho tương tự đầu kỳ và giá trị từng loại hàng tồn kho được mua hoặc sản xuất trong kỳ. Giá trị trung bình có thể được tính theo thời kỳ hoặc vào mỗi khi nhập một lô hàng về, phụ thuộc vào tình hình của doanh nghiệp.

2. Phương pháp nhập trước, xuất trước áp dụng dựa trên giả định là hàng tồn kho được mua trước hoặc sản xuất trước thì được xuất trước, và hàng tồn kho còn lại cuối kỳ là hàng tồn kho được mua hoặc sản xuất gần thời điểm cuối kỳ. Theo phương pháp này thì giá trị hàng xuất kho được tính theo giá của lô hàng nhập kho ở thời điểm đầu kỳ hoặc gần đầu kỳ, giá trị của hàng tồn kho được tính theo giá của hàng nhập kho ở thời điểm cuối kỳ hoặc gần cuối kỳ còn tồn kho.

3. Phương pháp nhập sau, xuất trước áp dụng dựa trên giả định là hàng tồn kho được mua sau hoặc sản xuất sau thì được xuất trước, và hàng tồn kho còn lại cuối kỳ là hàng tồn kho được mua hoặc sản xuất trước đó. Theo phương pháp này thì giá trị hàng xuất kho được tính theo giá của lô hàng nhập sau hoặc gần sau cùng, giá trị của hàng tồn kho được tính theo giá của hàng nhập kho đầu kỳ hoặc gần đầu kỳ còn tồn kho.

Ví dụ: Tình hình vật liệu của 1 DN trong tháng 9 năm 20×8. – Vật liệu chính (A) tồn kho đầu kỳ 1.000kg, giá thực tế nhập kho 1.010đ/kg. – Vật liệu chính (A) mua vào trong kỳ: + Ngày 01/09 mua 4.000kg x 1.020đ/kg + Ngày 15/09 mua 5.000kg x 1.030đ/kg – Vật liệu chính (A) xuất dùng cho sản xuất trong kỳ: + Ngày 3 xuất cho sản xuất trực tiếp sản phẩm 4.200kg + Ngày 18 xuất cho sản xuất trực tiếp sản phẩm 4.500kg

1. FiFo: First in first out (Nhập trước xuất trước) Theo phương pháp này thì vật liệu nào nhập kho trước, khi xuất vật liệu thì xuất ra trước, giá vật liệu xuất dùng được tính theo giá nhập kho lần trước, xong mới tính theo giá nhập kho lần sau. Theo ví dụ trên giá thực tế vật liệu xuất được tính như sau: Ngày 3: – 1.000kg x 1.010đ = 1.010.000đ – 3.200kg x 1.020đ = 3.264.000đ Tổng cộng: 4.274.000đ Ngày 18: – 800kg x 1.020đ = 816.000đ – 3.700kg x 1.030đ = 3.811.000đ Tổng cộng: 4.627.000đ 2. LiFo: Last in frist out (Nhập sau xuất trước) Theo phương pháp này thì vật liệu nào nhập kho sau, khi xuất vật liệu thì xuất ra trước, giá vật liệu xuất dùng được tính theo giá nhập, phương pháp này ngược với phương pháp trên. Theo ví dụ trên giá thực tế vật liệu xuất được tính như sau: Ngày 3: – 4.000kg x 1.020đ = 4.080.000đ – 200kg x 1.010đ = 202.000đ Tổng cộng: 4.282.000đ Ngày 18: – 4.500kg x 1.030đ = 4.635.000đ Vật liệu chính tồn kho cuối kỳ: – 800kg x 1.010đ = 808.000đ – 200kg x 1.030đ = 515.000đ Tổng cộng: 1.315.000đ 3. Bình quân gia quyền: Theo phương pháp này thì cuối kỳ tính đơn giá thực tế bình quân của vật liệu nhập trong kỳ và tồn đầu kỳ, rồi sau đó suy ra giá thực tế của vật liệu xuất theo công thức sau: Đơn giá thực tế bình quân gia quyền vật liệu tồn và nhập trong kỳ = (Giá thực tế vật liệu tồn đầu kỳ + Giá thực tế vật liệu nhập trong kỳ) : (Số lượng vậy liệu tồn đầu kỳ + Số lượng vật liệu nhập trong kỳ) Đơn giá thực tế vật liệu xuất dùng trong kỳ = Số lượng vật liệu xuất dùng trong kỳ x Đơn giá thực tế bình quân gia quyền. 4. Thực tế đích danh: Phương pháp này thích hợp đối với những doanh nghiệp bảo quản vật liệu theo từng lô nhập riêng biệt, khi xuất ra sử dụng lô nào thì tính giá của lô đó khi nhập. Lấy lại ví dụ trên, giả sử ngày 3, doanh nghiệp xuất 4.200kg vật liệu chính (A) ra sử dụng trong đó 500kg của tồn kho đầu kỳ, số còn lại của lần nhập ngày 1, giá thực tế vật liệu chính (A) xuất ra ngày 3 được tính như sau: – 500kg x 1.010đ = 505.000đ – 3.700kg x 1.020đ = 3.774.000đ Tổng cộng: 4.279.000đ

Fifo Là Gì? Lifo Là Gì? Sự Khác Biệt Giữa Phương Pháp Fifo Và Lifo / 2023

FIFO viết tắt bởi First In- First Out và LIFO viết tắt bởi Last In-First Out là hai phương pháp trong việc quản lý hàng hóa, trang thiết bị vật tư trong hoạt động sản xuất.

1. FIFO là gì? Phương pháp nhập trước xuất trước

FIFO- First In First Out với phương pháp FIFO này, các hàng hóa, trang thiết bị vật tư nào nhập vô kho trước thì sẽ được xuất để sử dụng trước. Hình thức này áp dụng với các hàng hóa, vật tư có niên hạn sử dụng. Nhằm loại bỏ tình trạng xuống cấp của hàng hóa, vật tư trong quá trình lưu trữ. Phương pháp FIFO- First In First Out này có thể được biểu diễn qua hình sau:

LIFO- Last In First Out với phương pháp LIFO này, các hàng hóa, trang thiết bị vật tư nào nhập vô kho sau thì sẽ được xuất để sử dụng trước. Hình thức này thì hàng hóa, vật tư thiết bị mới được ưu tiên sử dụng trước. Các hàng hóa, vật tư thiết bị cũ sẽ sử dụng sau. Các hàng hóa thường áp dụng trong hình thức này là các nguồn nguyên liệu: Than, đá, bột đá, xăng dầu… Phương pháp LIFO- Last In First Out này được biểu diễn mô tả qua hình sau:

1. Đối tượng áp dụng LIFO và FIFO là gì ?

FIFO- First In First Out

Áp dụng với các hàng hóa, thiết bị có khả năng mất giá theo thời gian. Các hàng hóa mất giá do sự lỗi thời theo công nghệ, thời đại: Thiết bị điện tử, các ứng dụng tự động hóa…

Áp dụng với hàng hóa có niên hạn sử dụng như: Thực phẩm, các chất keo dính, hóa chất…

LIFO- Last In First Out

Áp dụng với các hàng hóa, thiết bị không mất giá theo thời gian: Than, dầu mỏ, vật liệu… giá cả của chúng biến đổi theo cung cầu của thị trường.

Các hàng hóa không biến đổi về mặt số lượng, chất lượng khi lưu trữ theo thời gian.

2. Lợi ích, ưu điểm của FIFO và LIFO là gì ?

LIFO- Last In First Out (Phương pháp nhập sau xuất trước)

Các nguồn tài nguyên quản lý theo phương pháp này sẽ cho phép bạn điều chỉnh giá thành của sản phẩm một cách hợp lý. Khi các chi phí các hàng hóa, vật tự mua về tăng lên thì đây là một phương pháp tuyệt vời. Phương pháp này giúp bạn đánh giá tốt nhất về doanh thu, lợi nhuận và chi phí.

Tiết kiệm về không gian lưu trữ hơn so với phương pháp FIFO.

Cả 2 phương pháp First In- First Out và Last In- First Out đều có các đặc điểm và ưu điểm riêng. Vì vậy, trong hoạt động sản xuất cần hiểu rõ các đối tượng quản lý. Thực hiện áp dụng phương pháp quản lý cho phù hợp. Chúng ta có thể áp dụng một trong hai phương pháp hoặc cả hai phương pháp để đạt được hiệu quả cao nhất. Tất nhiên, điều đầu tiên chúng ta phải nắm được định nghĩa các phương pháp là gì? áp dụng chúng như thế nào cho hiệu quả?

XEM THÊM

Fifo Và Lifo Là Gì? Những Thông Tin Về Fifo Và Lifo / 2023

I. Thông tin về FIFO – Tìm hiểu khái niệm về FIFO và LIFO là gì?

1. FIFO là gì?

FIFO là viết tắt của cụm từ tiếng Anh First In, First Out ( có nghĩa là nhập trước, xuất trước). Theo đó, các mặt hàng tồn kho sẽ được sắp xếp ưu tiên xuất kho đầu tiên. Có thể hiểu là hàng hóa lưu kho sẽ được xuất một cách tuần tự từ cũ nhất đến mới nhất.

Quản trị hàng tồn kho là gì?

2. Khi nào dùng phương pháp FIFO – Thông tin về FIFO và LIFO là gì?

Phương pháp lưu trữ, xuất nhập hàng này đặc biệt phù hợp với các loại hàng hóa dễ hư hỏng hoặc có tính chất ngắn hạn, cụ thể như:

Hàng có hạn sử dụng ngắn chỉ vài tuần hoặc vài tháng

Các loại bánh kẹo, sữa, thực phẩm

Quần áo, hàng hóa thời trang theo “mốt” cần bán sớm để tránh lỗi thời

Các mặt hàng công nghệ hiện đại mới ra mắt và đang rất “hot”

Ví dụ, bạn vừa sản xuất một lô 1 bánh kẹo có thời hạn sử dụng là 2 tháng và thuê kho lưu trữ. Khoảng 1 tuần sau lại sản xuất thêm lô 2, lô 3 và tiếp tục nhập vào kho lưu hàng hóa. Vậy nên bạn buộc phải ưu tiên xuất lô 1 trước tiên để phân phối đến khách hàng. Nếu không áp dụng nguyên tắc FIFO, rất có thể sản phẩm của bạn sẽ bị hư hỏng. Hoặc được giao đến đại lý khi thời hạn dùng còn rất ngắn. Và bạn biết đó, khách hàng thường chỉ muốn mua hàng hóa mới. Các sản phẩm cận kề ngày hết hạn sẽ không được đánh giá cao.

Tương tự, những kiểu quần áo đang được ưa chuộng, các thiết kế công nghệ mới ra đời đang được chú ý cần được xuất bán nhanh nhất có thể trước khi trở nên lỗi mốt. Vậy nên phương pháp FIFO nhập trước xuất trước được xem là một chiến lược lưu trữ, quản lý tối ưu dành cho hàng hóa ngắn hạn.

3. Lợi ích của FIFO

“Nhập trước, xuất trước” là một chiến lược tuyệt vời nếu sản phẩm của bạn có hạn dùng. Đó có thể là hàng hoá dễ hư hỏng như thực phẩm, các sản phẩm có một vòng đời thấp như thời trang, hoặc các sản phẩm mà có thể trở nên lỗi thời giống như các sản phẩm về công nghệ. Với những loại hàng hoá đó, bạn chắc chắn muốn xuất kho cho các mặt hàng được nhập kho trước. Nếu bạn không bán các hàng hoá này trước khi bạn bán những lô hàng mới hơn, bạn có thể (và có lẽ sẽ) bị thua lỗ vì chúng sẽ hết hạn, bị lỗi mốt hay không còn là công nghệ mới nhất.

Ví dụ các mặt hàng như sữa. Khi bạn lấy sữa từ kho hàng của bạn và bán nó trong cửa hàng, bạn muốn các lô hàng đầu tiên ở phía trước kệ hàng. Nếu không, khách hàng sẽ mua lô mới trước, các lô hàng cũ sẽ bị quá hạn.

4. Yêu cầu của dịch vụ lưu trữ đối với FIFO

Với sự luân chuyển cao của hình thức Nhập trước – xuất trước FIFO. Kho lưu trữ hàng hóa cần đáp ứng yêu cầu có thể bốc dở hàng hóa thường xuyên. Ô kệ hoặc kệ pallet phải được sắp xếp gọn gàng khoa học. Có thể tổ chức các lối đi dọc các dãy kệ sao cho người và các phương tiện như xe nâng, máy nâng,…có thể tiếp cận dễ dàng.

II. Những thông tin về LIFO – FIFO và LIFO được hiểu là gì

1. LIFO là gì

LIFO là viết tắt của cụm từ tiếng Anh Last In, First Out (Nhập sau, xuất trước). Trái ngược với phương pháp FIFO vừa đề cập. Theo đó, các mặt hàng nào mới nhập về sẽ là những hàng hóa đầu tiên được xuất đi. Hàng mới được ưu tiên giao bán cho các đại lý – khách hàng, hàng tồn kho sẽ là những hàng cũ đã lưu trữ từ lâu.

Than đá, cát, gạch, thép, nhựa, gỗ, các vật liệu xây dựng….  Là những sản phẩm điển hình ví dụ cho loại hình LIFO

2. Khi nào dùng phương pháp LIFO 

LIFO nhập sau xuất trước là phương pháp lưu trữ, xuất nhập hàng hóa hiệu quả giúp doanh nghiệp có thể cập nhật thời giá chính xác trên thị trường, so sánh với chi phí đầu vào gần đây nhất để cân đối – điều chỉnh chi phí bán hàng sao cho phù hợp. Đồng thời phản ánh chính xác doanh thu, lợi nhuận của doanh nghiệp. Và đương nhiên chỉ áp dụng đối với các mặt hàng không bị giới hạn về thời gian sử dụng hay yếu tố thời thượng.

Ví dụ, thời gian mới đây chi phí sản xuất hàng hóa tăng cao, giá bán hàng cũng được điều chỉnh tăng. Nếu bạn xuất bán hàng hóa nhập kho trước với thông tin chi phí sản xuất trước đây (thấp) thì bạn sẽ nhận được kết quả lợi nhuận cao.

Nghe có vẻ hấp dẫn nhưng thực sự không tốt vì bạn phải đóng thuế doanh nghiệp cao hơn. Chưa kể đến về sau, khi thị trường được bình ổn lại, giá trở lại mức bình thường và bạn lại xuất bán các mặt hàng trước đây có chi phí sản xuất cao. Lúc này lợi nhuận rất thấp, thậm chí có thể hoà hoặc lỗ vốn. Gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp về lâu dài.

Khi thị trường biến động nhiều và mức lạm phát cao như hiện nay, thì nguyên tắc LIFO được xem là giải pháp tuyệt vời cho doanh nghiệp. Vì họ sẽ hạn chế được tối đa rủi ro hàng hóa mất giá, có thể theo sát tình hình chi phí, doanh thu và lợi nhuận để xây dựng các chiến lược kinh doanh phù hợp, mang tính cạnh tranh với đối thủ.

3. Yêu cầu của dịch vụ lưu kho đối với LIFO

Khi áp dụng phương pháp LIFO. Đơn vị cho thuê kho phải đáp ứng được các yêu cầu như:

Luôn sẵn sàng đội ngũ bốp xếp, phương tiện bốc dở hàng

Kho lưu trữ an toàn và kiên cố, có tính chất cố định

Vì hàng hóa lưu trữ lâu nên cần được kiểm tra định kỳ để đảm bảo sự an toàn và không bị thất thoát

Dù những hàng hóa lưu trữ trước ít bị tác động nhưng vẫn nên chọn kho có các kệ hàng. Lối đi phải thuận tiện cho quá trình kiểm kê, dễ theo dõi.

4. Lợi ích của LIFO

Hiểu lý do tại sao lại chọn “nhập sau, xuất trước” để bạn có thể lưa chọn chính xác hơn. Những lợi ích chính của việc sử dụng phương pháp này được kết nối với kế toán, nhưng nó còn có giá trị cho những vấn đề được đề cập đến ở đây – đặc biệt là nếu các sản phẩm hàng hóa mà bạn tự sản xuất. Sử dụng LIFO cho phép bạn điều chỉnh giá thành sản phẩm để phù hợp với chi phí gần đây nhất của bạn.

Khi các chi phí sản xuất sản phẩm của bạn đang tăng lên, đây là một phương pháp tuyệt vời. Trường hợp, các sản phẩm gần đây nhất của bạn có chi phí sản xuất tăng. Nếu bạn bán những sản phẩm đó với giá xuất kho theo giá xuất kho của các sản phẩm sản xuất thời gian trước, bạn sẽ thấy chi phí sản xuất ở mức thấp và lợi nhuận thu được ở mức cao bởi vì bạn đang làm việc với các thông tin cũ khác hẳn so với thông tin thực tế tại thời điểm hiện tại. Vì vậy, sử dụng LIFO, bạn sẽ có những thông tin cập nhật hơn và chính xác hơn về doanh thu, chi phí và lợi nhuận của mình.

Điều này trực tiếp dẫn đến một lợi ích khác – thuế. Nếu bạn có báo cáo lợi nhuận chính xác (do có thông tin chuẩn về giá thành sản xuất hiện tại), bạn sẽ phải trả thuế ít hơn. Và đó là một lợi thế mà chủ doanh nghiệp luôn muốn có!

Bạn cũng sẽ ít bị ảnh hưởng bởi bất kỳ sự sụt giảm về giá thị trường đối với các mặt hàng bạn sản xuất, bởi vì bạn sẽ được bán sản phẩm của bạn mà chi phí sản xuất được tính toán ở mức mới nhất. Vì vậy, bạn sẽ có ít rủi ro bị lỗ.

Khi nói đến LIFO và quản lý kho hàng, phương pháp này được thực sự chỉ được sử dụng cho hàng hóa đồng nhất – như than đá, cát, đá hoặc gạch. Khi một hàng được nhập kho, nó được xếp trên các đợt cũ và là lô đầu tiên được sử dụng. Phương pháp này cũng có ích khi bạn không có đủ không gian trong khođ ể xoay lô – nếu không gian chật hẹp và các sản phẩm của bạn không có thời hạn sử dụng, tại sao phải tự tạo cho mình những rắc rối không cần thiết?

III. Sau khi tìm hiểu khái niệm về FIFO và LIFO được hiểu là gì, vậy tính ưu việt của FIFO hay LIFO – ai là người chiếm phần hơn?

Thực sự không có câu trả lời đúng hay sai. Nó phụ thuộc vào những đặc điểm về sản phẩm của bạn. Đối với hàng hoá dễ hư hỏng hoặc các sản phẩm có vòng đời hay tuổi thọ, phương pháp FIFO luôn được ưu tiên – hoặc bạn sẽ bị thiệt hại.

Đối với các sản phẩm khác, bạn có thể cùng với kế toán hoặc người phụ trách về tài chính lựa chọn nếu LIFO là cách tốt nhất để lưu chuyển hàng hoá trong và ngoài nhà kho của bạn.

Dù bạn lựa chọn phương pháp nào, hãy đảm bảo bố trí hàng hoá trong kho của bạn để giữ cho công việc được nhanh hơn và dễ dàng hơn. Nếu bạn đang sử dụng LIFO, bạn sẽ muốn sử dụng các kệ đẩy, các giá có bánh xe và kệ di động. Điều này cho phép bạn đưa các sản phẩm mới nhất ở phía trước, đẩy lùi các sản phẩm cũ ra sau. Khi bạn cần phải lấy sản phẩm, các sản phẩm mới nhất được đặt ngay trên đầu của kệ, sẵn sàng để được xuất kho.

Sự Khác Biệt Giữa Lifo Và Fifo / 2023

LIFO, là một hình thức quản lý hàng tồn kho trong đó sản phẩm hoặc nguyên liệu nhận được cuối cùng, được tiêu thụ trước và do đó, hàng tồn kho trong tay, bao gồm lô hàng sớm nhất. Mặt khác, FIFO là một phương pháp quản lý hàng tồn kho khác, trong đó nguyên liệu nhận được trước được tiêu thụ trước, tức là vấn đề hàng hóa được thực hiện từ lô sớm nhất và hàng tồn kho trong tay bao gồm lô mới nhất.

Quản lý hàng tồn kho là một nhiệm vụ khó khăn cho các tổ chức hoàn toàn theo định hướng chứng khoán. Nhiều phương pháp được sử dụng trong việc duy trì hàng tồn kho. Các phương pháp là LIFO, FIFO, Simple Average, Base Stock và weighted Average, v.v … Thu nhập, lợi nhuận, thuế và các yếu tố tương tự khác của công ty phụ thuộc vào phương pháp mà hàng tồn kho được định giá. Thông thường nhất LIFO và FIFO được sử dụng bởi các công ty.

Đọc bài viết đã cho để tìm hiểu sự khác biệt giữa phương pháp định giá hàng tồn kho của LIFO và FIFO.

Biểu đồ so sánh

Định nghĩa về LIFO

Cuối cùng, trước hết hoặc LIFO, là một phương pháp kế toán để định giá hàng tồn kho. Phương pháp này dựa trên giả định rằng mặt hàng cuối cùng được đặt trong kho sẽ được bán hết trước, tức là thứ tự thời gian đảo ngược sẽ được tuân theo trong việc phát hành hàng tồn kho từ các cửa hàng.

Tại thời điểm lạm phát trong nền kinh tế, giá trị của cổ phiếu chưa bán sẽ thấp, trong khi giá trị của giá vốn hàng bán sẽ cao, cuối cùng sẽ dẫn đến thuế lợi nhuận và thuế thu nhập thấp. Trong điều kiện giảm phát, toàn bộ kịch bản sẽ bị đảo ngược do giảm giá chung, dẫn đến lợi nhuận và thuế thu nhập cao hơn.

Mặc dù, giả định được chứng minh là phi logic và mâu thuẫn với sự dịch chuyển của hàng tồn kho trong tổ chức kinh doanh. Nhờ vào điều này, phương pháp LIFO không còn được áp dụng để định giá hàng tồn kho.

Định nghĩa của FIFO

Một kỹ thuật quản lý tài sản, trong đó vấn đề thực tế hoặc bán hàng hóa từ các cửa hàng được thực hiện từ lô lâu đời nhất có trong tay được gọi là Đầu tiên, đầu tiên ra hoặc đầu ra. Nó tuân theo một thứ tự thời gian, tức là lần đầu tiên nó xử lý vật phẩm được đặt trong kho trước. Đó là lý do tại sao phương pháp định giá hàng tồn kho này được coi là phù hợp và hợp lý nhất. Do đó được sử dụng bởi hầu hết những người kinh doanh trong việc duy trì hàng tồn kho của họ.

Nếu hàng hóa dễ hỏng trong tự nhiên, thì chúng sẽ bị lỗi thời sớm, vì vậy sẽ có lợi khi cổ phiếu sớm nhất phải được xử lý trước để giảm thiểu rủi ro lỗi thời. Do đó, cổ phiếu còn lại trong tay cuối cùng sẽ hiển thị cổ phiếu gần đây nhất ở mức giá thị trường hiện tại.

Phương pháp này được coi là phù hợp nhất khi giá giảm vì chi phí được tính cho sản xuất sẽ cao hơn chi phí thay thế. Tuy nhiên, nếu giá cao, điều kiện tương tự sẽ bị đảo ngược và kết quả là, không dễ để đặt hàng cùng một lượng nguyên liệu mà không có đủ tiền.

Sự khác biệt chính giữa LIFO và FIFO

Một phương pháp định giá cổ phiếu trong đó lô nhận được cuối cùng trong tay được phát hành đầu tiên được gọi là LIFO. FIFO là một hình thức ngắn cho First in, đầu tiên trong đó hàng tồn kho được sản xuất hoặc mua trước, được loại bỏ hoặc bán hết trước.

Trong LIFO, cổ phiếu trong tay đại diện, cổ phiếu lâu đời nhất trong khi ở FIFO, cổ phiếu trong tay là lô hàng mới nhất.

Trong LIFO, giá vốn hàng bán (giá vốn hàng bán) cho thấy giá thị trường hiện tại trong khi trong trường hợp của FIFO, giá cổ phiếu chưa bán cho thấy giá thị trường hiện tại.

Theo Khung Báo cáo Tài chính Quốc tế, phương pháp LIFO không được phép định giá hàng tồn kho, điều này không phải trong trường hợp của một FIFO.

Khi có xu hướng lạm phát trong nền kinh tế của đất nước, LIFO sẽ hiển thị lợi nhuận chính xác và do đó giúp tiết kiệm thuế. Tuy nhiên, nó chỉ ngược lại trong FIFO.

Trong FIFO, một số ít hồ sơ đang được duy trì, không giống như LIFO.

Hàm ý

Phần kết luận

Cả hai phương pháp LIFO và FIFO đều có ưu và nhược điểm. LIFO không làm tăng lợi nhuận khi giá sản phẩm tăng, nhưng có những phức tạp trong phương pháp này. Do các giả định không hợp lý, ngày nay LIFO không được sử dụng vì nó xử lý cổ phiếu mới nhất trong tay trước đây là không công bằng vì cổ phiếu sớm nhất đứng trong hàng đợi. FIFO rất đơn giản để hiểu cũng như vận hành. Nó cho thấy hình ảnh chính xác khi giá giảm