Các Giải Pháp Cải Tiến Phương Pháp Giảng Dạy Ở Bậc Đại Học Theo

--- Bài mới hơn ---

 • Các Giải Pháp Cải Tiến Phương Pháp Giảng Dạy Ở Bậc Đại Học Theo Hướng Hiện Đại
 • “cởi Trói” Phương Pháp Giảng Dạy Ở Bậc Tiểu Học
 • Đổi Mới Phương Pháp Giảng Dạy Lý Luận Chính Trị Ở Các Trường Chính Trị Tỉnh, Thành Phố Trực Thuộc Trung Ương
 • Đổi Mới, Nâng Cao Chất Lượng, Phương Pháp Giảng Dạy Lý Luận Chính Trị
 • Phương Pháp Giảng Dạy Của Giáo Viên Tác Động Thế Nào Tới Học Sinh
 • Các phương pháp giảng dạy hiện đại ở bậc đại học hiện nay, có thể nói, đang được thực hiện theo các xu hướng: phát huy tính tích cực của quá trình nhận thức; cụ thể hóa và công nghệ hóa các phương pháp giảng dạy. Các phương pháp này không chỉ đòi hỏi giảng viên truyền đạt tri thức cho sinh viên mà còn giảng dạy cho sinh viên biết cách sáng tạo, tự tìm ra tri thức mới. Giảng viên không phải là người cung cấp thông tin đơn thuần mà là người vận dụng các công nghệ, phương pháp hiện đại để hướng dẫn tích cực cho các sinh viên tự chủ động học tập, nghiên cứu qua sách vỡ, tài liệu, và các vấn đề trong cuộc sống. Giảng viên chỉ giữ vai trò như một nhà “cố vấn” khoa học.

  Ngoài ra, theo tài liệu của UNESCO, một trường đại học có nền giáo dục đại học hiện đại cần phải đáp ứng 10 tiêu chí sau: là trung tâm đào tạo có chất lượng cao; trung tâm tập hợp các sinh viên có năng lực trí tuệ phát triển cao; cộng đồng toàn tâm, toàn ý, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học; trung tâm học tập tích cực, ý chí học tập thường xuyên, suốt đời; trung tâm bồi dưỡng, cập nhật văn hóa, hoàn thiện tri thức; trung tâm liên thông hợp tác đào tạo, nghiên cứu, và dịch vụ khoa học có chất lượng, hiệu quả cao; trung tâm giải quyết các vấn đề khoa học của của địa phướng, dân tộc, khu vực và thế giới; trung tâm tư vấn về khoa học – công nghệ hiện đại; cộng đồng tích cực tham gia xây dựng nền văn hóa hòa bình; và thích ứng được nhịp sống của thời đại.

  Vì vậy, chúng ta cần phải có các giải pháp cải tiến phương pháp giảng dạy theo hướng hiện đại trên để nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo ở bậc đại học hiện nay.

  1/ Phát huy tối đa tính tích cực, sáng tạo, độc lập của sinh viên

  Giải pháp này giúp chúng ta thực hiện hiệu quả việc chuyển hóa từ quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo theo tiêu chí hiện đại trong giáo dục và đào tạo.

  • Giảng viên cần phải phối hợp các phương pháp giảng dạy khác một cách hợp lý, linh hoạt theo từng bối cảnh cụ thể.
  • Hướng dẫn, giải thích cho sinh viên hiểu biết rõ quy trình tái tạo tri thức cũng như phương pháp giảng dạy của giảng viên. Từ đó, dịnh hướng sinh viên tự vận dụng trong quá trình học tập, nghiên cứu để đáp ứng yêu cầu của giảng viên.

  2/ Chú trọng công tác dạy nghề cho sinh viên

  Xã hội hiện nay không chỉ yêu cầu sinh viên nắm vững các tri thức căn bản, hiện đại mà còn phải có được các kỹ năng, kỹ xảo nghề nghiệp, có tư duy, say mê tìm tòi sáng tạo trong lĩnh vực nghề nghiệp của mình. Chúng ta cần có các giải pháp sau:

  • Giảng viên phải trang bị cho sinh viên hệ thống các tri thức về khoa học cơ bản, chuyên nghành; phải hướng các tri thức đó theo mục tiêu xác định của nhà trường.
  • Nhà trường cần phải đánh giá sinh viên dựa trên cơ sở nắm vững kiến thức cơ sở, chuyên môn và kỹ năng thực hành thành thạo trong nghề nghiệp của sinh viên.

  3/ Phương pháp giảng dạy và phương pháp học tập của sinh viên phải thống nhất với phương pháp nghiên cứu khoa học

  Đây là giải pháp thiết thực giúp nhà trường và sinh viên phát huy năng lực nghiên cứu khoa học gắn liền với thực tiễn các vấn đề của cuộc sống, tham gia xây dựng và phát triển xã hội.

  • Nhà trường liên kết chặt chẽ với các Viện, trung tâm nghiên cứu, các cơ sở sản xuất – kinh doanh, các tổ chức, đoàn thể chính trị – xã hội. Nhà trường cùng giảng viên kết hợp, chuyển giao các kết quả công trình nghiên cứu khoa học cho các doanh nghiệp và tổ chức kinh tế – xã hội.
  • Nhà trường, giảng viên cần phải tổ chức cho sinh viên học tập và làm bài tập, tham gia nghiên cứu khoa học để vận dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học hiện đại.
  • Nhà trường tăng cường, hỗ trợ cơ sở vật chất cho các hoạt động nghiên cứu khoa học thông qua tổ chức các giảng viên và sinh viên tham gia các chương trình nghiên cứu quốc tế, các đề tài nghiên cứu cấp nhà nước, cấp bộ, cấp trường…

  4/ Hoàn thiện công tác kiểm tra, đánh giá năng lực học tập của sinh viên

  Việc kiểm tra và đánh giá năng lực của sinh viên đại học rất có ý nghĩa và quan trọng, cần phải khách quan, đảm bảo hiệu quả về giáo dục, giảng dạy, và học tập, phát triển tương lai của sinh viên.

  • Nhà trường và giảng viên cần công khai,giải thích, góp ý về kết quả kiểm tra, thi, bảo vệ khóa luận tốt nghiệp… để sinh viên kịp thời tự nhận thức, tự đánh giá đúng khả năng của mình và có hướng điều chỉnh, phán đấu.
  • Tiêu chí đánh giá cần đảm bảo tính toàn diện, khách quan, có tác dụng khích lệ, phát triển năng lực tư duy, độc lập, sáng tạo của sinh viên; cần đánh giá trên cơ sở kết hợp chất và lượng, nội dung và hình thức, thực chất trình độ và sự tiến bộ theo điều kiện viễn cảnh của sinh viên.
  • Ngoài việc kết hợp điểm quá trình và điểm thi trong đánh giá, nhà trường và giảng viên cần kết hợp cả điểm cố định và điểm cơ động trong những hoàn cảnh và điều kiện nhất định nào đó của sinh viên trên cơ sở nhận xét, đánh giá lại sự nỗ lực phấn đấu, hoàn chỉnh, bổ sung, chỉnh sửa bài tập, thái độ học tập như thế nào của sinh viên.

  5/ Sử dụng tối ưu cơ sở vật chất, phương tiện giảng dạy, học tập

  Cơ sở vật chất, phương tiện giảng dạy hiện đại giữ vai trò rất quan trọng trong việc cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo tại các trường đại học.

  • Nhà trường cần có kế hoạch đầu tư và sử dụng hiệu quả các cơ sở vật chất, phương tiện, tài liệu không chỉ dành cho giảng dạy, nghiên cứu khoa học và học tập mà cho cả các hoạt động thể chất của giảng viên và sinh viên.
  • Tăng cường và mở rộng sự hợp tác giữa nhà trường với các cơ sở sản xuất, các viện, trường đại học, các tổ chức chính trị – xã hội, cá nhân…trong và ngoài nước để tạo điều kiện thuận lợi, vận động cho việc xây dựng, ứng dụng và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, kỹ thuật, công nghệ mới, hiện đại, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.
  • Tổ chức và đào tạo, bồi dưỡng giảng viên về kỹ năng sử dụng các phần mềm, phương tiện giảng dạy hiện đại. Khuyến khích các giảng viên và sinh viên tự chế tạo, sáng tạo các phương tiện, kỹ thuật hiện đại phục vụ giảng dạy, nghiên cứu và học tập.

  Việc đánh giá, phân loại các phương pháp giảng dạy ở bậc đại học hiện nay đang có nhiều quan điểm tranh luận, nghiên cứu khác nhau. Mỗi kiểu phương pháp đều có những ưu, khuyết điểm khác nhau. Vì vậy chúng ta cần chọn lọc có trọng điểm các phương pháp giảng dạy theo hướng hiện đại để cải tiến, vận dụng và cụ thể hóa phù hợp với định hướng, mục tiêu của nhà trường, môn học và điều kiện thực tiễn của giảng viên, và sinh viên.

  Trên cơ sở kết hợp các tiêu chí của một trường đại học hiện đại và thực trạng các yếu tố vật chấtvà con người của trường ta hiện nay, chúng ta cần chú trọng một số giải pháp sau:

  • Liên kết chặt chẽ với các Viện, trung tâm nghiên cứu, các cơ sở sản xuất – kinh doanh, các tổ chức, đoàn thể chính trị – xã hội để kết hợp nghiên cứu và chuyển giao các kết quả công trình nghiên cứu khoa học cho các doanh nghiệp và tổ chức kinh tế – xã hội.
  • Kết hợp cả điểm cố định và điểm cơ động trên cơ sở nhận xét, đánh giá lại sự nỗ lực phấn đấu, hoàn chỉnh, bổ sung, chỉnh sửa bài tập, thái độ học tập như thế nào của sinh viên.
  • Có kế hoạch đầu tư và sử dụng hiệu quả các cơ sở vật chất, phương tiện, tài liệu cho giảng dạy, nghiên cứu khoa học, học tập và các hoạt động thể chất của giảng viên và sinh viên.
  • Tăng cường và mở rộng sự hợp tác giữa nhà trường với các cơ sở sản xuất, các viện, trường đại học, các tổ chức chính trị – xã hội, cá nhân…trong và ngoài nước để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo theo hướng hiện đại.
  • Lý luận dạy học Đại học – Đặng Vũ Hoạt và Hà Thị Đức.
  • Quá trình và cấu trúc của việc học tập của con người – I.Linga
  • Một số bài báo khoa học trong tạp chí “Đại học và giáo dục chuyên nghiệp”

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phương Pháp Giảng Dạy Ở Bậc Đại Học Theo Hướng Hiện Đại
 • Giảng Dạy Kỹ Thuật Di Chuyển
 • 5 Nguyên Tắc Giảng Dạy Trong Môn Bóng Rổ Hiệu Quả Nhất
 • Phương Pháp Giảng Dạy Bóng Rổ Cho Học Sinh Trung Học Cơ Sở (Thcs)
 • Giới Thiệu 5 Cuốn Sách Tiếng Anh Hay Về Phương Pháp Giảng Dạy Và Nghiên Cứu
 • Lô Giải 7 Là Gì? Phương Pháp Bắt Lô Giải 7 Không Trượt Phát Nào

  --- Bài mới hơn ---

 • Top 4 Cách Học Tốt Môn Toán Mà Bạn Không Nên Bỏ Qua
 • Das Diet Phương Pháp Giảm Cân Ăn Kiêng An Toàn Hiệu Quả
 • Giảm Cân Nhờ Phương Pháp Das Diet Và Những Vấn Đề Cần Lưu Ý
 • Kế Hoạch Hóa Gia Đình
 • Cách Soi Cầu Wap Mb Cập Bến Dễ Dàng Cơ Hội Trúng Lớn
 • Với những hiệu quả vượt trội thì các bạn có thể áp dụng cách bắt này thường xuyên và linh hoạt.

  Tuy nhiên nếu đang là tân thủ mới chập chững bước chân vào nghề xổ số lô đề.

  Tất cả những phương pháp này sẽ được cập nhật liên tục để đảm bảo giúp các bạn chiến thắng được nhà cái và chủ lô đề.

  Lô giải 7 là gì?

  Lô giải 7 là một thuật ngữ dùng để chỉ con lô sẽ ra ở kết quả xổ số Miền Bắc giải 7.

  Và bắt/đánh/soi cầu lô giải 7 là chỉ một phương pháp soi cầu dành cho loại lô này.

  Cách bắt lô giải 7 từ bậc thầy tính số

  Trải qua rất nhiều năm nghiên cứu quy luật của con số thì các thế hệ cao thủ đã tìm ra được vô số cách soi cầu giải 7 mang lại hiệu quả cao.

  (1) Tính lô rơi giải 7

  Lô rơi có thể xuất hiện ở bất cứ vị trí nào nhưng đặc biệt giải 7 có tỷ lệ về cao nhấ t.

  Bắt cầu lô rơi ở vị trí này không quá khó nhưng đòi hỏi người chơi có linh cảm tốt và nhiều kỹ năng khác.

  Các lô thường rơi lại từ giải 7 kỳ trước là:

  • Lô kép (bằng và lệch).
  • Cặp số gan đã xuất hiện.
  • Lô trùng với giải đề vừa ra.
  • Các lô có nhiều nháy.
  • Cặp lô lộn cùng xuất hiện.

  Cách chơi lô dàn này cũng khá hiệu quả vì tỷ lệ lô rơi ở giải 7 thường xuất hiện 3 – 4 ngày 1 lần.

  Nếu kết quả trùng khớp thì nên chọn cặp số trùng đó để chơi lại cho ngày hôm sau vì tỷ lệ nổ ít nhất 1 nháy sẽ rất cao.

  (2) Cách bắt kép từ cầu giải 7

  Bất cứ một người chơi chuyên nghiệp nào cũng biết vị trí giải 7 tính cầu kép chuẩn ngang ngửa với vị trí giải đặc biệt.

  Mỗi khi kép xuất hiện ở giải 7 thì đây là dấu hiệu báo đều sẽ về kép trong tuần.

  Các đề thủ có thể tiến hành nuôi các bộ kép bằng, kép lệch hoặc cân đôi để tìm được bạch thủ đề kết nhất.

  Ngoài việc báo đề kép sẽ về thì vị trí giải 7 còn chỉ điểm cho chúng ta bắt lô kép vô cùng chuẩn xác. Cách làm cụ thể như sau:

  • Lô giải 7 có 2 cặp kép xuất hiện thì nên đánh dạng lô rơi. Ví dụ nếu trong một kỳ quay có các dạng kép bằng, lệch hoặc cả hai như 38, 77 hay 55, 00 thì chúng ta nên đầu tư lại các cặp số này. Tốt nhất là nuôi khung ngắn 2 – 3 ngày sẽ có hiệu quả tốt nhất.
  • Nếu xuất hiện nhiều kép bằng thì nên chơi chọn chơi các lô kép lệch trong bộ kép đó. Ví dụ như kép 88 nổ thì nên cân nhắc chơi kép 38, 83.
  • Kép lệch nổ nhiều thì ngoài cầu lô rơi có thể đánh các cặp kép bằng trong bộ. Ví dụ kép 94 nổ thi cặp đôi 99, 44 sẽ có tỷ lệ về khá cao.

  (3) Soi cầu giải 7 theo bạc nhớ lô đề

  Đã là một lô thủ chuyên nghiệp thì chắc chắn phải biết đến cách soi cầu bạc nhớ.

  Đây được xem là những tinh túy của phương pháp bắt số và được sử dụng thường xuyên cũng như mang lại hiệu quả cao bậc nhất hiện nay.

  Với vị trí giải 7 thì cầu này được áp dụng bằng cách đối chiếu các lô đã nổ để tìm cặp số lô tô ra theo lô tô. Những vị trí được ưu tiên nhất chính:

  • Lô kép: Có thể chọn 1 cặp kép kết nhất hoặc tính bạc nhớ của tất cả các lô kép xuất hiện.
  • Số khan: Các lô gan Miền Bắc có chu kỳ khá dài nhưng nếu đã nổ thì thường ra liên tiếp và sẽ là điềm báo nổ của nhiều cặp số khác.
  • Lô nhiều nháy: Nếu lô giải 7 trùng với giải đặc biệt hoặc về cả cặp lộn thì chắc chắn nên dùng bảng thống kê bạc nhớ để đối chiếu.

  (4) Hướng dẫn bắt lô từ giải 7 và giải đặc biệt

  Sự kết hợp giữa giải 7 và giải đặc biệt là một phương pháp vô cùng độc đáo và có tỷ lệ nổ cao không tưởng.

  Tuy nhiên không phải chỉ đơn giản ghép 2 vị trí này với nhau mà chúng ta còn cần xét đến nhiều yếu tố khác nữa.

  • Nếu như thấy số đầu tiên của giải 7 trùng với số cuối cùng giải này thì hãy lấy chúng ghép với số đầu tiên GĐB. Đó sẽ là cặp BTL sáng nhất để đầu tư cho ngày hôm sau.
  • Cách 2 cũng tương tự như trên nhưng chúng ta lấy số trùng ghép với số giữa của GĐB.

  Một số người chơi còn có thể kết hợp các cặp số trùng này với số cuối cùng của giải đặc biệt.

  Để tăng hiệu quả cho các dự đoán thì các bạn cần phải đối chiếu với cầu lô rơi và nhiều phương pháp bổ trợ khác nữa.

  (5) Phương pháp soi cầu ghép từ giải 7

  Bắt cầu ngày giải 7 cũng có nhiều cách rất đơn giản mà có hiệu quả cao.

  Trong đó cầu ghép từ giải này với các vị trí khác là được áp dụng nhiều nhất.

  Các bạn có thể sử dụng những phương pháp ghép phổ biến nhất như sau:

  1) Ghép các số đầu của giải 7 với nhau để tạo thành dàn lô đánh hôm sau. Ví Dụ: Nếu lô giải 7 về 49, 24, 53, 67 thì ta ghép được tam lô 42, 25, 56. 2) Sử dụng các đuôi lô giải 7 đã về để ghép với nhau. Ví Dụ: Có lô đã nổ là 03, 52. 63, 73 thì ghép thành cặp đôi 32, 23, 33. 3) Ghép số đầu tiên với số cuối cùng của giải 7. Ví Dụ: Lô giải 7 đã về là 02, 25, 62, 74 thì cặp đôi được ghép sẽ là 04, 40. 4) Kết hợp đầu giải 7.1 với đuôi giải 7.3 5) Ghép đầu giải 7.2 với đuôi giải 7.4

  Các cách kết hợp này thường rất hay về nên các bạn cần theo dõi nhịp đi của chúng để bắt được cặp số chuẩn nhất trong mỗi kỳ quay.

  Cách đánh lô giải 7 bao nổ

  Hiện nay để có thể thành công với cầu lô giải 7 thì ngoài cách soi có xác suất trúng cao thì chúng ta còn cần phải có chiến thuật đầu tư phù hợp.

  (1) Đánh BTL, STL từ cầu giải 7

  Với những người chơi ít vốn và có kinh nghiệm tốt thì có thể chọn cách đánh này.

  Đánh ngày sẽ thu hồi vốn nhanh, không cần đầu tư quá nhiều và không nặng về tâm lý.

  Hiệu quả nhất chính là đánh STL hoặc tam lô vì sẽ tăng cơ hội chiến thắng cho chúng ta.

  Các bạn cũng nên c ân đối vốn và không chơi xanh chín vào bất cứ kỳ quay nào.

  Có như vậy thì mới tham gia đặt cược được nhiều lần và có khả năng gỡ gạc khi không may cầu gẫy nhịp.

  (2) Nuôi lô giải 7 khung 3, 5, 7 ngày

  Hiện nay cách đánh lô khung được rất nhiều người chơi áp dụng để tránh tình trạng mạnh tay chơi nhưng sau đó 1 – 2 lô mới nổ.

  Đánh nuôi theo các khung ngày được định sẵn là giải pháp hiệu quả nhất để mang lại thành công cho người chơi.

  Nuôi lô giải 7 theo khung có thể áp dụng với cả BTL và STL.

  Dù lựa chọn theo cách nào thì các bạn cũng cần chuẩn bị vốn tốt, chia tỷ lệ phù hợp soi cầu thật chuẩn.

  Tốt nhất nên nuôi khung 2 – 3 ngày hoặc 5 ngày nếu trường vốn. Vì nuôi 7 ngày tốn kém và ảnh hưởng tâm lý nhiều nên hãy hạn chế lựa chọn.

  • Tỷ lệ vào tiền BTL khung 2 ngày là 1:2, 3 ngày là 1:2:5, 5 ngày là 1:2:5:12:30
  • Tỷ lệ vào tiền STL khung 2 ngày là 1:2, 3 ngày là 1:3:10.

  Lưu ý: Mức tiền vào này có thể thay đổi tùy vào khả năng và kỳ vọng của từng người chơi.

  (3) Đánh xiên quay từ dàn lô giải 7

  Đôi khi cách soi cầu lô giải 7 mang đến rất nhiều cặp số và bạn đang gặp khó khăn trong việc lựa chọn.

  Lúc này ngoài đánh BTL, STL thì còn có phương pháp đánh xiên, xiên quay vô cùng hữu ích.

  Chỉ cần ít nhất 2 lô cùng về là bạn đã chiến thắng 1 cặp xiên.

  Với mức tiền đánh khá thấp nhưng trả thưởng cao thì chơi xiên quay từ lô bắt ở giải 7 cũng được nhiều người áp dụng và thành công.

  Lời kết soi cầu lô giải 7

  Các bạn có thể kiểm chứng bằng cách đối chiếu lại kết quả từ các kỳ quay đã về dựa vào những phương pháp kể trên.

  Ngoài việc bắt số thì các bạn còn cần kết hợp với cách đánh nuôi khung hoặc chơi ngày cho hiệu quả.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Bắt Bạch Thủ Lô Chính Xác Nhất Hiện Nay Đã Kiểm Chứng
 • 7 Phương Pháp Bắt Lô Hiệu Quả
 • Bật Mí Phương Pháp Cách Bắt Lô Theo Ngày Chuẩn Nhất 2022
 • Hãy Cùng Nâng Cao Trí Nhớ Với Phương Pháp Loci Của Người Hy Lạp Cổ Đại
 • Giúp Bé Học Sâu Nhớ Lâu, Học 1 Nhớ 10 Bằng Phương Pháp Loci
 • Pháp: Sử Dụng Phương Pháp Giảng Dạy “học Sinh Là Trung Tâm”

  --- Bài mới hơn ---

 • Tuyển Sinh Chương Trình Thạc Sĩ Phương Pháp Giảng Dạy Tiếng Anh (Tesol)
 • Du Học Úc Ngành Thạc Sĩ Giảng Dạy Tiếng Anh (Master Of Tesol)
 • Về Phương Pháp Giảng Dạy Văn Học Pháp
 • Một Số Kinh Nghiệm Dạy Văn Học Nước Ngoài Ở Cấp Thcs
 • Bế Giảng Khóa Học Phương Pháp Giảng Dạy Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài
 • SSDH – Trường Đại học Aprilvis I, CH Pháp nổi tiếng với phương pháp giảng dạy có tính tiến bộ tiếp cận sự sáng tạo vừa công bố năm nay họ thực hiện kế hoạch thử nghiệm phương pháp giảng dạy mới: Học sinh là trung tâm. Đây là phiên bản phương pháp giảng dạy mới 2.0 – một chương trình giảng dạy dựa trên sự thay đổi mô típ quen thuộc hiện tại sang phong cách học tập tích cực và tự lập hơn trong các giai đoạn khác nhau thông qua giáo dục cộng đồng đại học toàn cầu.

  Phó Hiệu trưởng Clément Douteux cho biết: “Thực hiện phương pháp giảng dạy này, chúng tôi cảm thấy “học sinh là trung tâm” là một yếu tố gì đó chúng tôi đã từng chú trọng trong thập kỷ qua. Chúng tôi cải tổ cơ cấu, đào tạo mới cho tất cả các giáo viên những chương trình giảng dạy trong tất cả các khoa đào tạo và bằng cách đó sẽ hoàn toàn thay đổi cách chúng ta nghĩ khi nói về việc dạy và học. Các giáo viên và các sinh viên đang có những phản hồi rất tích cực với phương pháp giảng dạy này”.

  Phương pháp: Học sinh làm trung tâm 2.0

  Để phát huy hơn nữa chương trình giảng dạy, Đại học Aprilvis quyết định đến lúc phải thực hiện giai đoạn hai nhằm thực hiện kế hoạch đào tạo coi học sinh là trung tâm, đóng vai trò tiên phong trong phong trào phát triển giáo dục. Hiệu phó Douteux nói: “Chúng tôi cần thực hiện đến cùng kế hoạch. Các sinh viên sẽ có trách nhiệm và tính tự chủ, những ý kiến phản hồi, những chương trình giảng dạy đáp ứng yêu cầu. Sinh viên tham tham gia học tập trong môi trường chất lượng – đó chính là tất cả những gì chúng tôi muốn đào tạo ở đây và chương trình vẫn đang hoạt động rất tốt. Tuy nhiên, chúng tôi biết vẫn còn phải làm điều gì đó nhiều hơn khả năng chúng tôi có thể làm”.

  Xác định học theo “điểm nóng”

  Ông Douteux cũng cho biết: “Chúng tôi cảm thấy như sinh viên thực sự có rất nhiều khả năng mà chúng tôi muốn đào tạo và rõ ràng chúng tôi có cách dạy. Một nhóm các sinh viên và các học giả do các thành viên đội giảng viên toán học dẫn đầu khảo sát thiết lập đánh giá chuyên sâu về khu vực địa lý trong khuôn viên trường, đo mọi khoảng cách mà họ có thể nghĩ tới – từ bục giảng của giáo viên đến ghế ngồi của sinh viên, từ giá sách thư viện cho tới bàn đọc tại thư viện, từ phòng máy tính đến phòng sinh hoạt của KTX”.

  Sau một loạt các tính toán phức tạp, nhóm nghiên cứu xác định một loạt các “điểm nóng” học tập mà họ tin rằng đó là nơi học sinh càng ngồi gần trung tâm học tập càng tốt. Đó là những điểm đánh dấu trên mặt đất với mũi tên màu xanh lá cây rực rỡ, và vẽ bản đồ trên hệ thống trực tuyến như là một ứng dụng miễn phí tất cả các thành viên của cộng đồng các trường đại học đều có thể tải về.

  “Chúng tôi sẽ theo dõi ứng dụng này khi đưa vào sử dụng cho nhóm sinh viên mẫu trong vài tháng tới. Rất khó có thể đo lường tác động thực sự của ứng dụng nhưng chúng tôi thực sự đang nhận được phản hồi tích cực từ các em học sinh và chúng tôi cũng nhận được sự quan tâm của một số trường đại học và các tổ chức sinh viên ở Pháp và xa hơn nữa là những người bày tỏ sự quan tâm phát động ứng dụng giảng dạy học tập coi học sinh làm trung tâm 2.0 của chính họ”.

  Việt Phương (SSDH) – Theo Top Universities

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sáng Kiến Kinh Nghiệm Nâng Cao Chất Lượng Học Tập Môn Tin Học 6 Bằng Phương Pháp Giảng Dạy Trực Quan
 • Phương Pháp Giảng Dạy Trực Quan Tương Tác
 • Tiếp Cận “đa Giác Quan” Trong Giảng Dạy Tiếng Anh Theo Phương Pháp Phonics
 • Phương Pháp Giảng Dạy Âm Nhạc Tiểu Học
 • Đổi Mới Phương Pháp Giảng Dạy Môn Ngữ Văn
 • Phương Pháp Giảng Dạy Ezoe

  --- Bài mới hơn ---

 • Phương Pháp Dạy Học Tác Phẩm Văn Học Nước Ngoài Ở Trường Phổ Thông Dưới Ánh Sáng Lý Thuyết Tiếp Nhận
 • “Phương Pháp Dạy Học Tác Phẩm Văn Học Nước Ngoài Ở Trường Phổ Thông Dưới Ánh Sáng Của Lí Thuyết Tiếp Nhận”
 • Đề Tài Một Vài Kinh Nghiệm Dể Dạy Và Học Tốt Phần Văn Học Nước Ngoài – Ngữ Văn 11
 • Phương Pháp Giảng Dạy Tiếng Việt – Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng
 • Thông Báo: Tuyển Sinh Lớp “Phương Pháp Giảng Dạy Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài”
 • Phương pháp giảng dạy Ezoe

  Để dạy tiếng Nhật cho người nước ngoài chưa từng tiếp cận với tiếng Nhật, cần một phương pháp hoàn toàn khác với cách dạy cho đối tượng là người Nhật. Kể từ sau khi thành lập vào năm 1975, trường Nhật ngữ Shinjuku đã bắt đầu nghiên cứu về phương pháp giảng dạy tiếng Nhật. Và “Ngữ pháp Ezoe” được sử dụng hiện nay chính là thành quả của công việc nghiên cứu này.

  Ngữ pháp Ezoe phân chia tiếng Nhật thành 2 phần, “thông tin” và “xác nhận thông tin”, và giữa 2 phần này sẽ có 2 cột giới từ. Phương pháp giảng dạy này tập trung không chỉ vào giáo dục tiếng Nhật cho người nước ngoài, mà còn phát triển giáo dục chữ quốc ngữ cho người Nhật. Đặc biệt là phương pháp này đã được công nhận là có hữu hiệu trong việc giáo dục cho người khiếm thính, và đã được sử dụng ở một số trường học.

  Giáo viên trường SNG sử dụng phương pháp giảng dạy Ezoe

  Phương pháp giảng dạy Ezoe chủ yếu dùng để giảng dạy cho học sinh nước ngoài, sự đơn giản, dễ hiểu của phương pháp đã thu hút được sự quan tâm của nhiều người. Phương pháp này cũng đang được sử dụng ở các trường tiểu học, trường giáo dục cho người khiếm thính tại Nhật.

  Phương pháp giảng dạy Ezoe, sử dụng các tấm thẻ để trực quan hóa các từ loại của tiếng Nhật (danh từ, động từ, trợ từ, v…v). Học sinh sử dụng các tấm thẻ này để sắp xếp các loại từ thành một câu văn hoàn chỉnh. Ngoài các tấm thẻ này ra, phương pháp giảng dạy Ezoe không chỉ sử dụng từ ngữ mà còn kết hợp với các hành động, cử chỉ để học sinh nhớ được cách sử dụng của động từ.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giảng Dạy Trực Tuyến Hấp Dẫn Hơn Với 5 Kỹ Thuật
 • Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học Bộ Môn Tiếng Anh (Bậc Thạc Sĩ)
 • Thạc Sĩ Lý Luận Và Phương Pháp Giảng Dạy Tiếng Anh
 • Thông Báo Tuyển Sinh Thạc Sĩ Lý Luận Và Phương Pháp Giảng Dạy Tiếng Anh (Master Of Tesol) Liên Kết Với Đại Học Victoria (Australia)
 • Giải Pháp Giáo Dục Dành Cho Doanh Nghiệp
 • Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phẩm 24)

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài 36A. Tìm Hiểu Pháp Hành Thiền Tuệ
 • Bài Dự Thi Tìm Hiểu Hiến Pháp Năm 2013
 • Tổng Kết Về Kinh Pháp Hoa
 • Tìm Hiểu Về Phương Pháp Thụ Tinh Trong Ống Nghiệm Ivf
 • Thụ Tinh Ống Nghiệm (Ivf)
 • PHẨM 24

  DIỆU ÂM BỒ-TÁT

  Ánh sáng lông trắng của đức Thích-ca Mâu-ni Phật soi khắp cõi nước đó.

  GIẢNG: CHÁNH VĂN: – Thế Tôn! Con phải qua đến cõi Ta-bà để lễ lạy gần gũi cúng dường đức Thích-ca Mâu-ni Phật, cùng để ra mắt ngài Văn-thù-sư-lợi Pháp vương tử Bồ-tát, Dược Vương Bồ-tát, Dõng Thí Bồ-tát, Tú Vương Hoa Bồ-tát, Thượng Hạnh Ý Bồ-tát, Trang Nghiêm Vương Bồ-tát, Dược Thượng Bồ-tát. Ngài Diệu Âm Bồ-tát bạch với Phật đó rằng: – Thế Tôn! Con nay qua cõi Ta-bà đều là do sức thần của Như Lai, do thần thông du hí của Như Lai, do công đức trí huệ trang nghiêm của Như Lai. GIẢNG:

  Đây nói sở chứng của Bồ-tát Diệu Âm, Ngài do tu nhân cúng dường Phật âm nhạc và bát báu nhiều đời nhiều kiếp, nên được đầy đủ vô lượng tam-muội.

  CHÁNH VĂN: 3.- Lúc đó ngài Diệu Âm Bồ-tát chẳng rời khỏi tòa, thân chẳng lay động mà vào trong tam-muội, dùng sức tam-muội ở nơi núi Kỳ-xà-quật cách pháp tòa chẳng bao xa hóa làm tám muôn bốn nghìn các hoa sen báu: vàng diêm-phù-đàn làm cọng, bạc làm cánh, kim cang làm nhụy, chân-thúc-ca-bảo làm đài. Ngài Văn-thù-sư-lợi bạch Phật rằng: – Thế Tôn! Vị Bồ-tát đó trồng cội lành gì, tu công đức gì mà có được sức đại thần thông như thế? Tu tam-muội gì? Mong Phật vì chúng con nói danh tự của tam-muội đó. Chúng con cũng muốn siêng tu hành đó. Tu hành môn tam-muội này mới thấy được sắc tướng lớn nhỏ oai nghi tấn chỉ của vị Bồ-tát đó. Cúi mong đức Thế Tôn dùng sức thần thông khi vị Bồ-tát đó đến khiến chúng con được thấy. GIẢNG: CHÁNH VĂN: Ngài vào trong đài thất bảo bay lên hư không cách đất bằng bảy cây đa-la. Các chúng Bồ-tát cung kính vây quanh, mà đồng đến núi Kỳ-xà-quật ở cõi Ta-bà này, đến rồi xuống đài thất bảo, dùng chuỗi ngọc giá trị trăm nghìn, đem đến chỗ Thích-ca Mâu-ni Phật, đầu mặt lễ chân Phật dưng chuỗi ngọc lên mà bạch Phật rằng: – Thế Tôn! Đức Tịnh Hoa Tú Vương Trí Phật hỏi thăm đức Thế Tôn ít bệnh, ít khổ, đi đứng thơ thới, sở hành an vui chăng? Bốn đại điều hòa chăng? Việc đời nhẫn được chăng? Chúng sanh dễ độ chăng? Không có người nhiều tham dục, giận hờn, ngu si, ganh ghét, bỏn sẻn, kiêu mạn chăng? Không kẻ chẳng thảo cha mẹ, chẳng kính Sa-môn, tà kiến tâm chẳng lành, chẳng nhiếp năm tình chăng? – Ông Diệu Âm Bồ-tát này muốn được ra mắt Phật. GIẢNG:

  Ở đoạn trước đã phá Sắc ấm rồi, tới đây là phá Thọ ấm thì tế nhị hơn, càng tế nhị là càng đẹp, sáng, bền, nên thân Bồ-tát Diệu Âm được diễn tả từ mặt đến mắt, màu da… không có cái đẹp, sáng, bền nào ở thế gian có thể sánh bằng. Sở dĩ thân Ngài được như thế là do Ngài tu vô lượng công đức và được nhiều tam-muội.

  CHÁNH VĂN: 5.- Lúc bấy giờ, ngài Hoa Đức Bồ-tát bạch Phật rằng: Đức Phật bảo ngài Hoa Đức Bồ-tát: Hoa Đức! Diệu Âm Bồ-tát này đã từng cúng dường gần gũi vô lượng các đức Phật, từ lâu trồng cội công đức, lại gặp hằng hà sa trăm nghìn muôn ức na-do-tha đức Phật. GIẢNG: CHÁNH VĂN: GIẢNG: CHÁNH VĂN: Theo chỗ đáng độ mà vì chúng hiện các thứ thân hình như thế, nhẫn đến đáng dùng diệt độ mà được độ thoát liền thị hiện diệt độ. Lúc ấy, ngài Hoa Đức Bồ-tát bạch cùng Phật rằng: Phật bảo ngài Hoa Đức Bồ-tát: – Thiện nam tử! Tam-muội đó tên là “Hiện nhứt thiết sắc thân”. Diệu Âm Bồ-tát trụ trong tam-muội đó có thể nhiêu ích vô lượng chúng sanh như thế. GIẢNG: CHÁNH VĂN: Khi ngài Diệu Âm đại Bồ-tát cúng dường đức Thích-ca Mâu-ni Phật và tháp của Đa Bảo Phật xong rồi, trở về bổn độ, các nước trải qua đều sáu điệu vang động, rưới hoa sen báu, trỗi trăm nghìn muôn ức các thứ kỹ nhạc, đã đến bổn quốc cùng tám muôn bốn nghìn Bồ-tát vây quanh đến chỗ đức Tịnh Hoa Tú Vương Trí Phật mà bạch rằng: – Thế Tôn! Con đến cõi Ta-bà lợi ích chúng sanh, ra mắt đức Thích-ca Mâu-ni Phật và ra mắt tháp đức Đa Bảo Phật lễ lạy cúng dường, lại ra mắt Văn-thù-sư-lợi Pháp vương tử Bồ-tát, Dược Vương Bồ-tát, Đắc Cần Tinh Tấn Lực Bồ-tát, Dõng Thí Bồ-tát, cũng làm cho tám muôn bốn nghìn vị Bồ-tát này được “Hiện nhứt thiết sắc thân tam-muội”. GIẢNG:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Yếu Chỉ Diệu Pháp Liên Hoa Kinh
 • Tìm Hiểu “pháp Lý” Dự Án Khu Dân Cư Hà Huy Tập Của Công Ty Ân Phú
 • Hồ Sơ Pháp Lý Dự Án Gồm Những Gì? Cách Kiểm Tra 2022
 • Tìm Hiểu Pháp Lý Dự Án Wyndham Soleil Đà Nẵng
 • 4 Cách Soi Pháp Lý Dự Án Bất Động Sản Hiệu Quả
 • Phương Pháp Giảng Dạy Trực Tuyến

  --- Bài mới hơn ---

 • Trung Tâm Lao Động Ngoài Nước
 • Tuyển Sinh Lớp “phương Pháp Giảng Dạy Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài”
 • Thông Báo Tuyển Sinh Lớp “phương Pháp Giảng Dạy Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài”
 • Giảng Dạy Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài
 • Chiêu Sinh Khoá Đào Tạo “phương Pháp Giảng Dạy Tiếng Việt Như Một Ngoại Ngữ”
 • Bước vào giai đoạn kinh tế tri thức, mô hình giảng dạy trực tuyến xuất hiện và trở thành một xu thế phát triển tất yếu của các nước trên thế giới. Mặc dù là quốc gia đang phát triển song Việt Nam đã nhanh chóng bắt nhịp xu hướng này và là thị trường tiềm năng của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước.

  E-Learning – phương pháp giảng dạy trực tuyến sôi động của thế giới

  Mô hình giảng dạy trực tuyến (Online learning hay E-Learning) xuất hiện đầu tiên trên thế giới tại Mỹ vào năm 1999, mở ra một môi trường học tập mới giúp người học có thể tương tác thông qua Internet trên các phương tiện truyền thông điện tử. Tuy nhiên, phải đến năm 2010, khi các ứng dụng trên nền tảng di động và mạng xã hội (Facebook, Google Plus, Instagram…) phát triển, mang lại khả năng tương tác mọi lúc, mọi nơi cho người dùng thì xu thế giảng dạy trực tuyến E-Learning mới thực sự lan tỏa trên toàn cầu. Đến nay, phương pháp E-Learning đã ghi tên mình vào bản đồ các ngành công nghiệp sôi động nhất thế giới.

  Theo The Economist, số người tham gia học phương pháp giảng dạy trực tuyến E-Learning trên thế giới đã tăng lên nhanh chóng từ khoảng 36 triệu người năm 2022 lên 60 triệu người năm 2022 và đạt gần 70 triệu người vào năm 2022. Số lượng người dùng không ngừng tăng lên đã kéo theo sự gia tăng về doanh thu của ngành công nghiệp này. Số liệu tại hội thảo quốc tế lần thứ 19 về “Ứng dụng công nghệ thông tin và quản lý – ITAM” tổ chức vào năm 2022 ở Việt Nam cho biết: Năm 2022, doanh thu lĩnh vực E-Learning trên toàn thế giới đạt con số khá ấn tượng là 51,5 tỷ USD. Sang năm 2022, thị trường giáo dục trực tuyến toàn cầu có bước phát triển nhảy vọt, đạt hơn 100 tỉ USD (kết quả nghiên cứu của Công ty khảo sát thị trường Global Industry Analysts).

  E-Learning hoạt động sôi động nhất tại Mỹ, quốc gia có nền giáo dục hàng đầu thế giới. Theo thống kê của Cyber Universities năm 2022, có hơn 80% trường đại học nước này sử dụng phương thức đào tạo E-Learning. Tham gia thị trường giáo dục trực tuyến của Mỹ còn có nhiều doanh nghiệp cung cấp dịch vụ MOOC (Massive Online Open Coures – các khóa học trực tuyến quy mô lớn) nổi tiếng nhất, có thể được kể tên như Coursera, edX và Udacity… E-Learning còn được coi như là một kênh đào tạo nhân viên hiệu quả khi có tới 77% công ty ở Mỹ đưa các khóa học E-Learning vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhân viên của mình.

  Bên cạnh Mỹ, Châu Á cũng là một thị trường cung cấp dịch vụ E-Learning khá “nhộn nhịp”. Theo tờ University World News, tổng doanh thu đạt được trong lĩnh vực E-Learning năm 2022 của khu vực này là khoảng 12,1 tỷ USD, trong đó Ấn Độ và Trung Quốc là hai quốc gia dẫn đầu, chiếm tới 70% vốn đầu tư mạo hiểm và 30% tổng số người dùng giáo dục trực tuyến toàn thế giới.

  Tại thị trường Trung Quốc, năm 2022, doanh thu của lĩnh vực E-Learning lên tới 5,2 tỷ USD. Mặc dù nền kinh tế nước bạn láng giềng có dấu hiệu suy giảm từ cuối năm 2022 đến nay do chịu ảnh hưởng từ cuộc chiến tranh thương mại Mỹ – Trung, song giới kinh tế nhận định E-Learning vẫn rất phát triển, dường như để bù đắp cho sự thu hẹp của một số ngành sản xuất trong nước.

  Tuy không đạt được doanh thu lớn như Trung Quốc song Ấn Độ cũng là quốc gia có E-Learning phát triển với doanh thu 0,7 tỷ USD trong năm 2022. Nổi bật trên thị trường E-Learning Ấn Độ là BYJU (một đơn vị khởi nghiệp cung cấp ứng dụng học trực tuyến cho đối tượng học sinh K-12) nhờ những ứng dụng học trực tuyến hấp dẫn đối với người dân nước này và nhiều quốc gia khác. Theo báo cáo của Tổ chức tài chính thế giới (IFC) năm 2022, tính từ thời điểm ra mắt tháng 10/2015 đến năm 2022, ứng dụng học trực tuyến của BYJU đã phủ đến hơn 1.700 thành phố tại Ấn Độ và các quốc gia tại Trung Đông với hơn 15 triệu lượt tải ứng dụng và gần 1 triệu người dùng trả phí hàng năm. Tính đến 3/2018, doanh thu của BYJU đã chạm mốc 85 triệu USD và thu hút hơn 245 triệu USD đầu tư kể từ năm 2022.

  Sức lan tỏa mạnh mẽ của phương pháp giảng dạy trực tuyến E-Learning là nhờ những ưu điểm mà ngành công nghiệp mới này mang lại. Đó là: Tính tương tác cao dựa trên đa phương tiện trong môi trường mạng, tạo điều kiện cho người học trao đổi thông tin một cách dễ dàng hơn dù ở bất kỳ vị trí nào; Nội dung và thời gian học tập đa dạng và phong phú, phù hợp với khả năng, sở thích, nhu cầu của từng người.

  Sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay đang là lực đẩy để E-Learning tiếp tục tiến xa hơn trong tương lai và ước tính sẽ đạt 325 tỷ đô la trên toàn cầu vào năm 2025, bởi nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là các nước có sức ép lớn về dân số, kinh tế như Ấn Độ, Philippines, Mexico… coi E-learning như cơ hội để đuổi kịp và san bằng khoảng cách với các nước phát triển.

  Một kênh học trực tuyến tên khá quen thuộc đối với người dùng Việt Nam có thể nói đến là chúng tôi của Hệ thống Giáo dục chúng tôi Sau hơn 10 hoạt động, trang website chúng tôi đã thu hút tới 3,5 triệu thành viên tham gia với trên 10.000 lượt truy cập và học tập đồng thời; cung cấp hơn 1.000 khóa học, 30.000 bài giảng mỗi năm của hơn 200 giáo viên trên các thiết bị máy tính, laptop, điện thoại… Theo số liệu 3 năm gần nhất của Hệ thống này, tỷ lệ người dùng đăng ký mới trên hệ thống học trực tuyến của đơn vị tăng gần 20% mỗi năm, trong đó, tỷ lệ người học trả phí tăng hơn 30%/năm. Điều này cho thấy xu hướng người dùng sử dụng E-Learning tại chúng tôi vẫn đang ngày một nhiều hơn.

  Cùng với chúng tôi thì Tổ hợp Công nghệ giáo dục Topica cũng là một địa chỉ được hàng nghìn người dùng lựa chọn để học tập với các giải pháp giáo dục trực tuyến đa dạng như: Chương trình cử nhân trực tuyến (Topica Uni); Học tiếng Anh trực tuyến (Topica Native); Nền tảng công nghệ cho khóa học trực tuyến mở trên nhiều lĩnh vực (Edumall).

  Đáng chú ý là E-Learning không chỉ thu hút sự quan tâm đầu tư của các doanh nghiệp mà còn là một xu hướng được ngành giáo dục Việt Nam lựa chọn. Cụ thể là Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với các doanh nghiệp triển khai E-Learning và thi trực tuyến trong nước như cuộc thi “Thiết kế hồ sơ bài giảng điện tử E-Learning” năm học 2009-2010 hay cuộc thi giải toán qua mạng tại website chúng tôi cuộc thi Olympic tiếng Anh trên mạng xã hội Go – ioe.go.vn… Nhiều trường đại học trong nước cũng từng bước áp dụng mô hình E-Learning bên cạnh phương pháp giáo dục truyền thống trong chương trình giáo dục. Ví dụ như Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Trường Đại học Bách Khoa (thuộc Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh), Trường Đại học Mở TP Hồ Chí Minh… Ngoài ra, tại Việt Nam còn có sự xuất hiện của trường đại học chuyên đào tạo trực tuyến là FUNiX, một thành viên của hệ thống FPT Education.

  E- Learning miếng bánh hấp dẫn của các nhà đầu tư

  Việt Nam được đánh giá là một thị trường tiềm năng để phát triển E-Learning bởi có hơn 60% dân số sử dụng Internet, người dùng chủ yếu là giới trẻ với nhu cầu học tập cao, chi tiêu cho giáo dục chiếm 5,8% GDP và 20% tổng chi ngân sách (số liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo). Do đó, E-Learning không còn là sân chơi dành riêng cho những tên tuổi quen thuộc xuất hiện từ những ngày đầu phát triển mà còn thu hút sự tham gia của rất nhiều start-up Việt và các nguồn đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các doanh nghiệp đến từ Singapore. Thống kê đến hết năm 2022, Việt Nam đã có 309 dự án đầu tư vào E-Learning với tổng số vốn đăng ký hơn 767 triệu USD. Dòng vốn đầu tư vào thị trường được đánh giá là vẫn tiếp tục tăng trong những năm tiếp theo.

  Năm 2022 là năm đánh dấu nhiều thương vụ gọi vốn “khủng” trong lĩnh vực E-learning tại Việt Nam, trong đó phải kể tới thương vụ rót vốn của Tập đoàn Northstar Singapore vào Topica Edtech Group với khoản đầu tư lên tới 50 triệu USD vào cuối tháng 11/2018. Đây là khoản rót vốn lớn nhất cho một công ty giáo dục trực tuyến tại khu vực Đông Nam Á. Ngoài thương vụ đình đám trên, vào tháng 4/2018, nền tảng đánh giá giáo dục và đặt chỗ khoá học trực tuyến Edu2Review cũng nhận được khoản rót vốn từ Quỹ Nest Tech của Singapore, đã giúp Edu2Review được nâng định giá lên con số vài triệu USD, tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm 2022.

  Bước sang năm 2022, E-Learning vẫn chứng minh là thị trường hấp dẫn khi tiếp tục đón nhận dòng vốn đầu tư từ Ấn Độ và Trung Quốc. Cụ thể là vào đầu tháng 8/2019, quỹ đầu tư chuyên về mảng giáo dục có trụ sở tại Singapore và Ấn Độ – Kaizen Private Equity công bố rót 10 triệu USD vào Yola, một start-up cung cấp dịch vụ giảng dạy tiếng Anh trực tuyến tại Việt Nam. Ngay sau đó, cuối tháng 8/2019, Everest Education, một công ty khởi nghiệp của Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục gọi vốn thành công 4 triệu USD (Series B) từ Quỹ đầu tư tư nhân Hendale Capital có trụ sở tại Hồng Kông (Trung Quốc). Nguồn vốn này được dùng để hỗ trợ tài chính cho sự phát triển của các trung tâm đào tạo học thuật của công ty tại TP Hồ Chí Minh sử dụng phương pháp học tập tích hợp blended learning hòa trộn giữa cách học truyền thống trên lớp và cách học hiện đại E-learning (Mobile Learning và Internet Learning).

  Sự góp mặt của các công ty trong nước và các nhà đầu tư nước ngoài đã khiến cho thị trường E-learning tại Việt Nam phát triển và đưa Việt Nam đứng trong top 10 các nước châu Á phát triển nhanh lĩnh vực này (theo thống kê của University World News, năm 2022). Cũng trong năm 2022, Ambient Insight đánh giá Việt Nam là quốc gia có tốc độ tăng trưởng cao nhất về học trực tuyến (với 44,3%), lớn hơn 4,9% so với Malaysia – một đất nước vốn đã có tốc độ tăng trưởng mạnh trong lĩnh vực này.

  Không chỉ sôi động trong nước, E-learning còn là lĩnh vực để nhiều Start-up Việt Nam tạo dấu ấn trên thế giới. Điển hình là GotIt! vừa thành công với khoản đầu tư 12,5 triệu USD từ các quỹ đầu tư Mỹ sau khi hoàn thành đợt gọi vốn lần trước với hơn 10 triệu USD. Ngoài ra, GotIt! cũng đã trở thành đối tác của Microsoft Office – phần mềm, ứng dụng văn phòng, máy chủ và dịch vụ hàng đầu của Microsoft được hàng tỷ người dùng khắp thế giới sử dụng. Sự hợp tác này đã nâng GotIt! lên một tầm cao mới.

  Cùng với GotiIt!, Elsa Speak – ứng dụng luyện phát âm tiếng Anh của Việt Nam đã vượt qua 1.000 đối thủ trên toàn thế giới, đạt giải nhất cuộc thi dành cho các start-up về giáo dục – SXSWedu Launch. Elsa Speak đã gọi được hơn 15 triệu USD qua vài vòng gọi vốn và hiện có hơn 4 triệu lượt người dùng từ 101 quốc gia trên toàn thế giới, từng lọt vào top 5 các ứng dụng AI hàng đầu, cùng với các ứng dụng Cortana của Microsoft và Google Allo của Google…

  Những rào cản của phương pháp giảng dạy trực tuyến

  --- Bài cũ hơn ---

 • 3 Cách Giảng Dạy Để Học Sinh Hiểu Bài Nhanh Chóng
 • Phương Pháp Giảng Dạy Trực Quan
 • Giảng Dạy Pháp Luật Cộng Đồng Thcs Minh Hải, Văn Lâm, Hưng Yên
 • Việc Triển Khai Hoạt Động Pro Bono Thông Qua Chương Trình Giáo Dục Pháp Luật Thực Hành (Cle) Tại Trường Đại Học Đào Tạo Luật
 • Tư Duy Của Giáo Viên Dạy Tiếng Anh Khi Soạn Bài
 • Phương Pháp Giảng Dạy Hỏi Đáp

  --- Bài mới hơn ---

 • Sử Dụng Phương Pháp Giảng Dạy Tích Cực Đối Với Các Môn Chuyên Ngành Luật
 • Một Số Ppgd Hóa Học …
 • Áp Dụng Phương Pháp Giảng Dạy Tích Hợp Ở Bậc Đại Học
 • Phương Pháp Giảng Dạy Tiếng Nhật Hiệu Quả Tại Sofl
 • Sáng Kiến Kinh Nghiệm: Một Số Biện Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Giảng Dạy Kỹ Năng Nghe Môn Tiếng Anh Cho Học Sinh Trung Học
 • “- Này Gia chủ, hãy nói lên những điều gì Ông nghĩ về vấn đề này; nhờ vậy, vấn đề này sẽ trở thành xác thật cho Ông.

  – Thưa Tôn giả, con nghĩ như sau: “Vô lượng tâm giải thoát và đại hành tâm giải thoát, các pháp này đồng nghĩa nhưng khác văn”.

  – Này Gia chủ, vô lượng tâm giải thoát và đại hành tâm giải thoát, những pháp này vừa khác nghĩa vừa khác văn. Do vậy, này Cư sĩ, đây cần phải hiểu đúng với pháp môn, nghĩa là các pháp này vừa khác nghĩa vừa khác văn.

  Và này Cư sĩ, thế nào là vô lượng tâm giải thoát?. …..”

  ” Khi được nghe nói vậy, Tôn giả Abhiya Kaccana thưa với Tôn giả Anuruddha:

  – Tốt lành thay, Tôn giả Anuruddha! Ở đây, tôi có câu này cần phải hỏi thêm. Thưa Tôn giả, chư Thiên có hào quang, tất cả đều có hào quang có hạn lượng? Hay là ở đây có một số chư Thiên có hào quang vô lượng?

  – Này Hiền giả Kaccana, tùy theo trường hợp, ở đây một số chư Thiên có hào quang có hạn lượng, nhưng ở đây cũng có một số chư Thiên có hào quang vô lượng.

  – Thưa Tôn giả Anuruddha, do nhân gì, do duyên gì, dầu cho chư Thiên ấy được sanh khởi trong một Thiên chúng, lại có một số chư Thiên có hào quang hạn lượng và có một số chư Thiên khác có hào quang vô lượng?

  – Này Hiền giả Kaccana, ở đây Ta sẽ hỏi Hiền giả. Nếu Hiền giả kham nhẫn, Hiền giả sẽ trả lời. Này Hiền giả Kaccana, Hiền giả nghĩ thế nào? …”

  ” Này Hiền giả Kaccana, Ta sẽ cho Hiền giả một ví dụ. Nhờ ví dụ ở đây, người có trí hiểu được ý nghĩa của lời nói. Ví như, này Hiền giả Kaccana, một cây đèn đang cháy với dầu không được sạch sẽ, với tim đèn cũng không được sạch sẽ. Vì dầu không được sạch sẽ, và cũng vì tim đèn không được sạch sẽ, nên cây đèn cháy rất lu mờ. Cũng vậy, này Hiền giả Kaccana, ở đây Tỷ-kheo an trú, biến mãn và thấm nhuần với hào quang tạp nhiễm. Thân dâm hạnh của vị ấy không được khéo chấm dứt, hôn trầm thụy miên không được khéo đoạn trừ, trạo cử hối quá không được khéo nhiếp phục. Vì không được khéo chấm dứt thân dâm hạnh, vì không khéo đoạn trừ hôn trầm thụy miên, vì không khéo nhiếp phục trạo cử hối quá, nên vị ấy được cháy lên một cách lu mờ. Vị ấy sau khi thân hoại mạng chung được sanh cọng trú với chư Thiên có hào quang tạp nhiễm. “

  ” – Này Hiền giả Kaccana, l ời nói này của Hiền giả đến gần như thử thách Ta phải tuyên bố, nhưng Ta sẽ trả lời cho Hiền giả. Này Hiền giả Kaccana, đã từ lâu, T a đã sống từ trước, đã đàm thoại từ trước, đã đàm luận từ trước với chư Thiên ấy. “

  https://buocdauhocphat.com/kinh-trung-bo-tap-iii-127-kinh-a-na-luat-anuruddha-sutta

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đổi Mới Phương Pháp Giảng Dạy Lịch Sử, Giáo Dục Công Dân
 • Phương Pháp Giảng Dạy Bộ Môn Giáo Dục Công Dân
 • Sáng Kiến Kinh Nghiệm Phương Pháp Giảng Dạy Và Hướng Dẫn Học Sinh Học Tốt Bộ Môn Gdcd Ở Trường Thpt
 • Phương Pháp Giảng Dạy Trực Tuyến Thời Đại Công Nghệ 4.0
 • Chuyên Đề Đổi Mới Phương Pháp Giảng Dạy Môn Thể Dục
 • Dựa Trên Những Gì Các Phương Pháp Giảng Dạy Ngoại Ngữ?

  --- Bài mới hơn ---

 • Học Trực Tuyến Và Học Kết Hợp: Đâu Là Phương Pháp Tối Ưu?
 • 5 Phương Pháp Giảng Dạy Trực Tuyến Phổ Biến Bạn Cần Tìm Hiểu Trước Khi Đứng Lớp
 • Góc Nhìn Của Người Giảng Viên Về Đổi Mới Phương Pháp Giảng Dạy Tại Cuộc Hội Thảo Khoa Học Tại Trường Chính Trị Tỉnh Long An
 • 4 Phương Pháp Dạy Trẻ Đọc Dựa Trên Ngữ Âm
 • Giới Thiệu Bộ Sách Tiếng Anh Phonics
 • rất khó khăn để có được một công việc tại một công ty có uy tín, đặc biệt là khi nói đến các chuyến đi hợp tác và kinh doanh nước ngoài quốc tế mà không có kiến thức về một ngôn ngữ nước ngoài. Tiếng Anh, Trung Quốc, Pháp, Đức, có lẽ đến nay là phổ biến nhất. Đang cố gắng để đảm bảo một tương lai tươi sáng cho con cái của họ, cha mẹ gửi con cái họ đến trường học đặc biệt, nơi mà việc sử dụng truyền thống hay hiện đại phương pháp giảng dạy bằng tiếng nước ngoài. Tất nhiên, không chỉ là đối tượng của trẻ nhỏ học ngôn ngữ, nhiều người lớn tự nguyện tiếp thu kiến thức mới, bởi vì vấn đề chính ở đây – động lực đúng đắn, đó là không chỉ hữu ích, nhưng cũng thú vị.

  Phương pháp giảng dạy ngoại ngữ bao gồm các yếu tố sau:

  – các mục tiêu học tập,

  – Nội dung

  – Các hoạt động dạy học,

  – hiệu quả học tập của sinh viên.

  Trong thực tế, tất cả các mục có thể được đặc trưng bởi câu hỏi “Tại sao? Gì? Làm thế nào? Có đáng không?”.

  Cần lưu ý rằng phương pháp giảng dạy ngoại ngữ cho thấy khả năng tự nghiên cứu. Trong trường hợp này, nó là rất quan trọng để làm điều đó đúng và thường xuyên, mà không trì hoãn.

  Để giáo dục mình tốt nhất để kết hợp truyền thống và hiện đại phương pháp giảng dạy ngoại ngữ. Chúng tôi liệt kê những cách hiệu quả nhất để nhanh chóng tìm hiểu và học hỏi làm thế nào để áp dụng các kỹ năng lý thuyết trong thực tế:

  – đọc bằng ngôn ngữ mục tiêu sách, tạp chí và báo (chỉ sau khi một sự phát triển tối thiểu của lý thuyết)

  – ghi nhớ những lời sáng tác hiệp hội giúp đỡ để mỗi từ mới,

  – hữu ích cho việc xem phim bằng tiếng nước ngoài có phụ đề, mà trên hết là làm cho nó có thể để nhớ cách phát âm đúng các từ (rất hữu ích cho sự phát triển của phong cách đàm thoại)

  – Nghe âm thanh cuốn sách, bài hát và những thứ khác bằng tiếng nước ngoài trên đường để làm việc,

  – Nghe radio – cách hoàn hảo để bạn có thể kiểm tra kiến thức của bạn trong thực tế,

  – để ghi nhớ tốt hơn những lời, hãy viết chúng trên tờ giấy riêng và được đăng trên một căn hộ (với sự giúp đỡ của phương pháp đơn giản này, bạn có thể bắt đầu giảng dạy đầu của ngoại ngữ)

  – cách hiệu quả nhất để học ngoại ngữ – giao tiếp với người nước ngoài, thậm chí c qua Skype.

  Nó là tốt nhất để bắt đầu học một ngoại ngữ như một đứa trẻ. Rất tốt, nếu nhà trường đã đủ điều kiện giáo viên có thể cung cấp cơ sở tối thiểu cho sự phát triển hơn nữa các kỹ năng độc lập. Nhiệm vụ của giáo viên không chỉ là một khởi đầu học một ngôn ngữ nước ngoài, mà còn để tạo động lực, sự hiểu biết về sự cần thiết phải tiếp tục tự học trong lĩnh vực này.

  Nhiều bậc cha mẹ đang cố gắng để có được trước sự phát triển của trẻ em, theo nghĩa đen vpihivaya thông tin trong họ, gửi cho họ để phát triển nhà trường, phương pháp giảng dạy ngoại ngữ, trong đó nỗ lực và thường xuyên nhằm tìm hiểu một số ngôn ngữ. nhà tâm lý học trẻ em phản đối này, bởi vì tình trạng quá tải não của đứa trẻ có thể dẫn tiến tới sự phát triển của tâm thần phân liệt và các rối loạn tâm thần khác. Về vấn đề này, nó không phải là cần thiết để nhập nhiều hơn một ngôn ngữ, và bắt đầu giáo dục bản thân với những điều cơ bản của ngôn ngữ, nếu một đứa trẻ muốn học một ngôn ngữ nước ngoài, sau đó để cho anh ta làm điều đó bản thân mình trong tương lai.

  Một ngôn ngữ nước ngoài là rất quan trọng đối với công tác truyền thông, quen và, tất nhiên, du lịch, mà trong thời gian gần đây đặc biệt phổ biến trong các cư dân của nước ta.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thúc Đẩy Đổi Mới Phương Pháp Giảng Dạy Môn Giáo Dục Công Dân
 • Một Vài Suy Nghỉ Về Phương Pháp Giảng Dạy, Học Tập Những Vấn Đề Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mác
 • Nâng Cao Tính Thực Tiễn Trong Giảng Dạy Các Môn Lý Luận Chính Trị
 • Buổi Hội Thảo Về Tesol Với Chủ Đề: “những Phương Pháp Giảng Dạy Tiếng Anh Cho Học Viên Nhỏ Tuổi”
 • “đổi Mới Một Số Phương Pháp Huấn Luyện Và Giảng Dạy Kỹ Thuật Nhảy Xa Kiểu Ngồi Cho Học Sinh Khối 8,9 Trung Học Cơ Sở”
 • Các Giải Pháp Cải Tiến Phương Pháp Giảng Dạy Ở Bậc Đại Học Theo Hướng Hiện Đại

  --- Bài mới hơn ---

 • “cởi Trói” Phương Pháp Giảng Dạy Ở Bậc Tiểu Học
 • Đổi Mới Phương Pháp Giảng Dạy Lý Luận Chính Trị Ở Các Trường Chính Trị Tỉnh, Thành Phố Trực Thuộc Trung Ương
 • Đổi Mới, Nâng Cao Chất Lượng, Phương Pháp Giảng Dạy Lý Luận Chính Trị
 • Phương Pháp Giảng Dạy Của Giáo Viên Tác Động Thế Nào Tới Học Sinh
 • Skkn Các Phương Pháp Giảng Dạy Kỹ Thuật Chạy Cự Li 100M
 • Ngoài ra, theo tài liệu của UNESCO, một trường đại học có nền giáo dục đại học hiện đại cần phải đáp ứng 10 tiêu chí sau: là trung tâm đào tạo có chất lượng cao; trung tâm tập hợp các sinh viên có năng lực trí tuệ phát triển cao; cộng đồng toàn tâm, toàn ý, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học; trung tâm học tập tích cực, ý chí học tập thường xuyên, suốt đời; trung tâm bồi dưỡng, cập nhật văn hóa, hoàn thiện tri thức; trung tâm liên thông hợp tác đào tạo, nghiên cứu, và dịch vụ khoa học có chất lượng, hiệu quả cao; trung tâm giải quyết các vấn đề khoa học của của địa phướng, dân tộc, khu vực và thế giới; trung tâm tư vấn về khoa học – công nghệ hiện đại; cộng đồng tích cực tham gia xây dựng nền văn hóa hòa bình; và thích ứng được nhịp sống của thời đại.

  Vì vậy, chúng ta cần phải có các giải pháp cải tiến phương pháp giảng dạy theo hướng hiện đại trên để nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo ở bậc đại học hiện nay.

  1/ Phát huy tối đa tính tích cực, sáng tạo, độc lập của sinh viên

  Giải pháp này giúp chúng ta thực hiện hiệu quả việc chuyển hóa từ quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo theo tiêu chí hiện đại trong giáo dục và đào tạo.

  2/ Chú trọng công tác dạy nghề cho sinh viên

  Xã hội hiện nay không chỉ yêu cầu sinh viên nắm vững các tri thức căn bản, hiện đại mà còn phải có được các kỹ năng, kỹ xảo nghề nghiệp, có tư duy, say mê tìm tòi sáng tạo trong lĩnh vực nghề nghiệp của mình. Chúng ta cần có các giải pháp sau:

  • Giảng viên phải trang bị cho sinh viên hệ thống các tri thức về khoa học cơ bản, chuyên nghành; phải hướng các tri thức đó theo mục tiêu xác định của nhà trường.
  • Nhà trường cần phải đánh giá sinh viên dựa trên cơ sở nắm vững kiến thức cơ sở, chuyên môn và kỹ năng thực hành thành thạo trong nghề nghiệp của sinh viên.

  3/ Phương pháp giảng dạy và phương pháp học tập của sinh viên phải thống nhất với phương pháp nghiên cứu khoa học

  Đây là giải pháp thiết thực giúp nhà trường và sinh viên phát huy năng lực nghiên cứu khoa học gắn liền với thực tiễn các vấn đề của cuộc sống, tham gia xây dựng và phát triển xã hội.

  • Nhà trường liên kết chặt chẽ với các Viện, trung tâm nghiên cứu, các cơ sở sản xuất – kinh doanh, các tổ chức, đoàn thể chính trị – xã hội. Nhà trường cùng giảng viên kết hợp, chuyển giao các kết quả công trình nghiên cứu khoa học cho các doanh nghiệp và tổ chức kinh tế – xã hội.
  • Nhà trường, giảng viên cần phải tổ chức cho sinh viên học tập và làm bài tập, tham gia nghiên cứu khoa học để vận dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học hiện đại.
  • Nhà trường tăng cường, hỗ trợ cơ sở vật chất cho các hoạt động nghiên cứu khoa học thông qua tổ chức các giảng viên và sinh viên tham gia các chương trình nghiên cứu quốc tế, các đề tài nghiên cứu cấp nhà nước, cấp bộ, cấp trường…

  4/ Hoàn thiện công tác kiểm tra, đánh giá năng lực học tập của sinh viên

  Việc kiểm tra và đánh giá năng lực của sinh viên đại học rất có ý nghĩa và quan trọng, cần phải khách quan, đảm bảo hiệu quả về giáo dục, giảng dạy, và học tập, phát triển tương lai của sinh viên.

  5/ Sử dụng tối ưu cơ sở vật chất, phương tiện giảng dạy, học tập

  Cơ sở vật chất, phương tiện giảng dạy hiện đại giữ vai trò rất quan trọng trong việc cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo tại các trường đại học.

  Việc đánh giá, phân loại các phương pháp giảng dạy ở bậc đại học hiện nay đang có nhiều quan điểm tranh luận, nghiên cứu khác nhau. Mỗi kiểu phương pháp đều có những ưu, khuyết điểm khác nhau. Vì vậy chúng ta cần chọn lọc có trọng điểm các phương pháp giảng dạy theo hướng hiện đại để cải tiến, vận dụng và cụ thể hóa phù hợp với định hướng, mục tiêu của nhà trường, môn học và điều kiện thực tiễn của giảng viên, và sinh viên.

  Trên cơ sở kết hợp các tiêu chí của một trường đại học hiện đại và thực trạng các yếu tố vật chấtvà con người của trường ta hiện nay, chúng ta cần chú trọng một số giải pháp sau:

  • Liên kết chặt chẽ với các Viện, trung tâm nghiên cứu, các cơ sở sản xuất – kinh doanh, các tổ chức, đoàn thể chính trị – xã hội để kết hợp nghiên cứu và chuyển giao các kết quả công trình nghiên cứu khoa học cho các doanh nghiệp và tổ chức kinh tế – xã hội.
  • Kết hợp cả điểm cố định và điểm cơ động trên cơ sở nhận xét, đánh giá lại sự nỗ lực phấn đấu, hoàn chỉnh, bổ sung, chỉnh sửa bài tập, thái độ học tập như thế nào của sinh viên.
  • Có kế hoạch đầu tư và sử dụng hiệu quả các cơ sở vật chất, phương tiện, tài liệu cho giảng dạy, nghiên cứu khoa học, học tập và các hoạt động thể chất của giảng viên và sinh viên.
  • Tăng cường và mở rộng sự hợp tác giữa nhà trường với các cơ sở sản xuất, các viện, trường đại học, các tổ chức chính trị – xã hội, cá nhân…trong và ngoài nước để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo theo hướng hiện đại.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Các Giải Pháp Cải Tiến Phương Pháp Giảng Dạy Ở Bậc Đại Học Theo
 • Phương Pháp Giảng Dạy Ở Bậc Đại Học Theo Hướng Hiện Đại
 • Giảng Dạy Kỹ Thuật Di Chuyển
 • 5 Nguyên Tắc Giảng Dạy Trong Môn Bóng Rổ Hiệu Quả Nhất
 • Phương Pháp Giảng Dạy Bóng Rổ Cho Học Sinh Trung Học Cơ Sở (Thcs)
 • Bài Giảng Phương Pháp Phần Tử Hữu Hạn: Bài Giảng 1

  --- Bài mới hơn ---

 • Đề Tài Ứng Dụng Phương Pháp Phần Tử Hữu Hạn Mở Rộng Trong Việc Tính Hệ Cường Độ Ứng Suất
 • Cách Trị Sẹo Rỗ Bằng Phương Pháp Prp Hiệu Quả Cao
 • Công Nghệ Điều Trị Sẹo Rỗ Bằng Phương Pháp Prp ” Mỹ Viện Phương
 • Điều Trị Hói Đầu Hiệu Quả: Chọn Cấy Tóc Hay Prp?
 • Phương Pháp Cấy Prp Là Gì? Cấy Prp Có Tác Dụng Gì?
 • Bài giảng Phương pháp phần tử hữu hạn: bài giảng 1 giới thiệu phương pháp phần tử hữu hạn, phần tử hữu hạn, các bước thực hiện phương pháp phần tử hữu hạn, phần mềm và chương trình phần tử hữu hạn, phép tính với ma trận, phương pháp số dư trọng số, giải phương trình vi phân.

  1. PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN Nguyễn Xuân Thành [email protected]ce.edu.vn Bộ môn Cơ học Kết cấu Trường Đại học Xây dựng Ngày 12 tháng 8 năm 2013
  2. THÔNG TIN VỀ KHÓA HỌC Thông tin chung Tên: Phương pháp Phần tử Hữu hạn Tên viết tắt: PP PTHH Số tín chỉ: 2 Người giảng: Nguyễn Xuân Thành Đối tượng nghe: Sinh viên lớp 55XE
  3. Mục đích Trang bị cho sinh viên các khái niệm về sự rời rạc hóa kết cấu thành nhiều phần tử, về ứng xử cơ học của mỗi phần tử khi chịu các nguyên nhân tác dụng. Trang bị cho sinh viên kiến thức về cơ sở toán học của PP PTHH, về quy trình chung của một bài toán phân tích kết cấu bằng phương pháp này. Trang bị cho sinh viên cách vận dụng PP PTHH để giải bài toán hệ kết cấu dạng thanh, đáp ứng đòi hỏi tính toán trong các môn chuyên ngành.
  4. Nội dung tóm tắt Giới thiệu tổng quan: PP PTHH là gì? Tính ưu việt, Mốc lịch sử, Các khái niệm Cơ sở của phương pháp: Các phương trình của Lý thuyết đàn hồi, nguyên lý toán học và cơ học Bài toán hệ thanh: Thiết lập các phần tử cơ bản (kéo/nén, uốn, xoắn), Chi tiết các bước giải hệ thanh theo PP PTHH Các vấn đề mở rộng: Bài toán phẳng của Lý thuyết đàn hồi (thiết lập các phần tử cơ bản, các bước giải bài toán phẳng theo PP PTHH).
  5. Tài liệu tham khảo chính Nguyễn Mạnh Yên (1996). Phương pháp số trong Cơ học Kết cấu, Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội. Nguyễn Xuân Thành (2013). Phương pháp phần tử hữu hạn, Các file bài giảng môn học. Tài liệu tham khảo bổ sung Nguyễn Tiến Dũng (2009). Phương pháp Phần tử Hữu hạn, Sách giáo trình, chưa xuất bản, lưu hành nội bộ. Nguyễn Xuân Lựu (2007). Phương pháp Phần tử Hữu hạn, Nhà xuất bản Giao thông vận tải, Hà Nội. Cook, R., D., et al. (2002). Concepts and Applications of Finite Element Analysis, John Wiley & Sons, Inc.
  6. Yêu cầu về khóa học Tham gia vào bài giảng* / Làm bài kiểm tra và bài tập / Dự thi cuối kỳ. Yêu cầu về bài tập Làm bài tập ở nhà, tham gia tích cực giờ bài tập trên lớp. Lời giải được tập hợp lại, đóng thành quyển, nộp trước khi thi. Yêu cầu về làm bài kiểm tra “Tự lực cánh sinh” Giá trị tính toán bằng số không quan trọng bằng các bước giải bài toán và các công thức đúng đắn
  7. Giới thiệu Nhắc lại một số kiến thức toán BÀI GIẢNG 1 (giới thiệu) Nguyễn Xuân Thành [email protected] Bộ môn Cơ học Kết cấu Trường Đại học Xây dựng Ngày 12 tháng 8 năm 2013

  Vui lòng điền thông tin của bạn để tải tài liệu

  (Ưu tiên sđt của Viettel hoặc Mobifone)

  Vui lòng chờ 10 giây, một tin nhắn chứa mã số xác thực OTP sẽ được gởi đến số điện thoại của ban. Hãy nhập mã OPT đó vào ô bên dưới để xác nhận việc download tài liệu.

  Phòng và trị bệnh cho cây trồng, vật nuôi

  Trồng cây rừng, cây công nghiệp

  Trồng trọt, chăn nuôi theo mùa

  Vật tư, trang thiết bị nông nghiệp

  Bảo quản, chế biến sau thu hoạch

  Các chuyên đề nông nghiệp khác

  NÔNG HỌC TRÊN FACEBOOK

  HÃY KẾT NỐI VỚI NÔNG HỌC

  GIÁ NÔNG SẢN

  HOA LAN BÍ KÍP

  chợ nông sản

  Hãy khám phá chức năng mới của chúng tôi: tạo gian hàng, đăng sản phẩm để rao bán trực tuyến một cách miễn phí.

  Cơ hội để bạn mở rộng kinh doanh, tìm kiếm đối tác và tăng doanh số nhanh nhất.

  Bạn cũng đang kinh doanh trong lĩnh vực nông sản?

  Tham gia ngay

  KỸ THUẬT THỦY SẢN

  Kỹ thuật nuôi tôm

  Kỹ thuật nuôi cá

   B

   Cá basa

   Cá bóp (cá giò)

   Cá bớp

   Cá bống tượngC

   Cá chép

   Cá chẽm (cá vược)

   Cá chim trắng

   Cá chim (biển)

   Cá chim biển vây vàngCá chìnhCá chốt nghệCá cóc DCá đốiCá đối mụcCá điêu hồngGCá giò (cá bóp)H

   Cá hô

   Cá hồi

   Cá hồi vân

   Cá hồng mỹKCá kèoLCá lăngCá lăng vàngCá lăng chấmCá lăng nhaCá lóc (cá quả), lóc đen, lóc bôngLươnMCá măngCá mè hoaCá mú (cá song)NCá ngựaQCá quả (cá lóc, lóc đen, lóc bông)R

   Cá rô đồng, rô đầu vuông

   Cá rô phiSX cá con rô phi, mè trắng làm thức ăn cho thủy đặc sảnS

   Cá sặc rằn

   Cá sấu

   Cá song (cá mú)TCá tai tượngCá tầmCá thát lát

   Cá tra

   Cá trắm, trắm đen, trắm trắng, trắm cỏCá trêVCá vược, vược trắng, vược nước lợ (cá chẽm)

   Cá nước lạnh

   Nuôi cá nước lạnh

   Các bệnh thường gặp ở cá hồi

   Phương thức nuôi cá lồng biển

   Nuôi cá trong ao

   Kỹ thuật ương cá giống, cá hương

   Kỹ thuật nuôi cá ao nước tĩnh

   Cấy lúa – nuôi cáLàm ổ cho cá đẻ Khác

  Kỹ thuật nuôi các loại thủy hải sản khác

  Vật tư & trang thiết bị: thuốc, hóa chất xử lý môi trường, thức ăn, dụng cụ, thiết bị

  Nuôi thủy sản theo luật và tiêu chuẩn

  An toàn thực phẩm thủy hải sản

  Các chuyên đề khác

  WEBSITE LIÊN KẾT

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phương Pháp Phần Tử Hữu Hạn Là Gì? Áp Dụng Với Solidworks Simulation
 • Phương Pháp Phần Tử Hữu Hạn
 • Tài Liệu Matlab Phần Tử Hữu Hạn (Fem)
 • 35 Câu Hỏi Phỏng Vấn Xin Việc Thường Gặp Và Cách Trả Lời (Phần 1)
 • Hướng Dẫn Phỏng Vấn Xin Việc Bằng Tiếng Anh
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • CẦM ĐỒ TẠI F88
  15 PHÚT DUYỆT
  NHẬN TIỀN NGAY

  VAY TIỀN NHANH
  LÊN ĐẾN 10 TRIỆU
  CHỈ CẦN CMND

  ×