Top #10 Phương Pháp Học Tiếng Anh Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 8/2022 # Top Trend | Sansangdethanhcong.com

Phương Pháp Học Tiếng Anh

--- Bài mới hơn ---

 • Hãy Học Ngôn Ngữ Như Những Đứa Trẻ Thơ
 • Phương Pháp Học Ngoại Ngữ Như Một Đứa Bé
 • 3 Bước Giúp Bạn Học Tiếng Anh Online Hiệu Quả Trong Thời Gian Ngắn Nhất
 • Phương Pháp Học Tiếng Anh Online Hiệu Quả
 • Bật Mí 7 Website Cực Hay Tự Học Tiếng Anh Tại Nhà Hiệu Quả Nhất
 • Ngoại ngữ trở thành một tiêu chuẩn: xin việc,

  vào biên chế, nâng bậc, đề bạt

  Học vị. Học hàm: tiếng Anh

  Một sinh viên, một nhà khoa học không thể

  chỉ đọc sách tiếng Việt, chỉ nói tiếng Việt

  Một số môn khoa học dạy bằng tiếng Anh

  study skills Ph−ơng pháp học tiếng Anh Nguyễn Quốc Hùng, M.A. Vai trò ngoại ngữ Tiếng Anh đ−a vào bậc tiểu học Ngoại ngữ trở thành một tiêu chuẩn: xin việc, vào biên chế, nâng bậc, đề bạt Học vị. Học hàm: tiếng Anh Một sinh viên, một nhà khoa học không thể chỉ đọc sách tiếng Việt, chỉ nói tiếng Việt Một số môn khoa học dạy bằng tiếng Anh Học ngoại ngữ Không cần năng khiếu Cần học đều đặn, không tập trung nhiều rồi bỏ l=ng đi Cần ph−ơng pháp học: nghe, nói, đọc, viết, sử dụng từ điển & th− viện Cần tận dụng các ph−ơng tiện: môi tr−ờng bản ngữ (audio, video, computer, internet) Học nghe (Listening) Định h−ớng sai Nghe tiếng Anh theo kiểu ng−ời Việt nghe tiếng Việt. Nghe cho ra từng từ. Ng−ời Anh nói thế nào? Đặc thù tiếng Anh nói? Học nghe Đặc thù tiếng Anh nói Ng−ời Anh nói nhanh? Ba tốc độ: chậm (slow), bình th−ờng (normal), nhanh (fast) Ví dụ UK businesses continue to be high visible in Vietnam (slow), (normal) Why don't you buy it? I just admire it. (fast) Học nghe Trọng âm từ (Word Stress) Mỗi từ tiếng Anh đều có một trọng âm Một âm tiết: stay, short, pen Hai âm tiết: 'happy, 'during re'cord, in'vest Ba âm tiết: 'industry, a'nother Bốn âm tiết: e'conomy, deli'gation Trên 4 âm tiết: ,moderni'sation Học nghe Luyến âm (Sound Linking) Nếu không nghe đ−ợc luyến âm, không nhận diện đ−ợc từ. Those_are_my two sons, Tim_and Tom. The window ledge_is moving. We_are_in the forest_in the morning. He's_over there! Học nghe Trọng âm câu (Sentence Stress) Đánh điện tín Trong một câu chỉ có từ quan trọng đ−ợc nhấn mạnh I like to walk to the office when the weather is good I like to walk to the office when the weather is good I like to walk to the office when the weather is good Vậy khi nghe tiếng Anh chỉ cần nghe trọng âm. Học nghe Hiểu nghĩa qua trọng âm câu Bài tập: Nghe và bắt trọng âm. late ... meeting (chậm, họp) rainy...windy...today (m−a, gió, hôm nay) chúng tôi (muốn, rán, trứng) he...home...late...every day (anh ta, nhà, muộn, mỗi ngày) Học nghe phải đúng ph−ơng pháp và kiên trì. Học nói (Speaking) Tập nói theo kiểu ng−ời Anh nói (từ, câu). Ví dụ: My 'parents are 'farmers. They 'work in the 'field 'every 'day. Không sợ mắc lỗi. Lỗi là quy quy trình phát triển ngôn ngữ tự nhiên Thực hiện small talk hàng ngày Học nói : Simplification đơn giản hoá Nói đơn giản: dùng mẫu câu đơn. Chia nhỏ những ý phức tạp để nói đơn giản Ví dụ: Yesterday I went to see my parents living in the country with my brother and sister who are very young. Yesterday I went to see my parents. They live in the country. My brother and sister live with them. They are very young. Học nói : Message reduction giảm thiểu thông điệp Không nói những ý phức tạp Không nói văn hoa sáo rỗng: diễn đạt trực tiếp vào ý định nói Giảm bớt độ dài của thông điệp Tránh sử dụng hàm ý Học nói: Topic avoidance phức tạp quan điểm sống, quan điểm tình yêu, tình bạn... Học từ vựng ch−ơng trình chính khoá Các bậc từ trong tiếng Anh: 400, 700, 1000, 1400, 1800, 2500. (Oxford) Liên t−ởng từ trong văn cảnh: (Free Time) Đoán từ trong văn cảnh When bwana comes... Everybody stands up saying, "Hello". He waves his hand, "Good morning, students" Học từ vựng loại hình ngoài chính khoá Đọc chuyện (VOV: Học tiếng Anh qua các câu chuyện kể) Học hát (Sing to Learn): Nghe và chép Games & Quiz (Scrabble, Crosswords) Xem TV nói tiếng Anh Học đọc (reading) Định h−ớng sai Đọc từng từ, từng câu và dịch ra tiếng Việt để hiểu. Đọc lan man, không biết cách ghi chép Không phân biệt các loại đọc khác nhau: đọc để học (read for learning), đọc để giải trí (read for pleasure) L−ời đọc sách, chỉ nghe giảng và học theo bài ghi Học đọc Các mục đích đọc Reading for survival: đọc ký hiệu, biểu bảng (signs: stop, exit, gents) Reading for learning: đọc để lấy những kiến thức mới, đọc để mở rộng bài học, đọc để thi... Reading for pleasure: truyện ngắn, tiểu thuyết, thơ, các loại hình nghệ thuật khác Học đọc Đọc lấy thông tin chính Read for Gist toàn bài Đọc vào nội dung từ đoạn để lấy thông tin về chủ đề của đoạn Ghi chép Học đọc Đọc lấy thông tin hỗ trợ Read for Supporting Details Xác định thông tin chính từng đoạn. Thông tin nào hỗ trợ cho thông tin chính: minh hoạ, phân tích, mở rộng Ghi chép Cùng một lúc đọc lấy thông tin chính và thông tin hỗ trợ chính là đọc chi tiết (Listen for everything) Học đọc Đọc lấy thông tin cần đến Read for Wanted Information Đọc một l−ợt từ đầu đến cuối một lần Đọc lại từ đầu với tốc độ chậm hơn. Dừng ở những chỗ có thông tin mình đang tìm kiếm Đọc kỹ đoạn có thông tin đó. Ghi chép Học viết Định h−ớng sai Đ−a ra những ý t−ởng phức tạp Tìm cách viết văn hoa Viết bằng tiếng Việt rồi dịch sang tiếng Anh Hy viết đơn giản: ý t−ởng đơn giản, câu đơn Học viết Viết gì? Viết th− cho bạn bè (Informal letters) Viết đơn, bản khai (Formal letters) B−u thiếp (Postcards) Viết tóm tắt bài đọc (Summary) Viết báo cáo khoa học (hội nghị, chuyên đề) (Report & Presentation) Viết luận văn (Essay & Dissertation) VIẾT TIỂU LUẬN (ESSAY) INTRODUCTION (Phần mở đầu) 1. Cú cần phải định nghĩa thuật ngữ nào trong tiờu đề khụng? 3. Làm thế nào để hạn chế bớt ý kiến tranh luận? 4. Cú thể chia bài viết thành những phần nhỏ được khụng? VIẾT TIỂU LUẬN (ESSAY) THE MAIN BODY 1. Bắt đầu bằng một cõu thụng bỏo vấn đề sẽ được trỡnh bày. 2. Cụng bố những cứ liệu đó thu thập được một cỏch chị tiết. 3. Kết thỳc từng vấn đề bằng một vớ dụ minh hoạ. VIẾT TIỂU LUẬN (ESSAY) THE CONCLUSION Tương lai của vấn đề hoặc ảnh hưởng của vấn đề vừa trỡnh bày đối với cỏc bỡnh diện cú liờn quan, hoặc làm thế nào để cải thiện vấn đề vừa trỡnh bày. VIẾT TểM TẮT (SUMMARISING) Ba loại túm tắt: 1. Túm tắt một văn bản trong một hai cõu (dựng đưa vào phần abstract) 2. Ghi lại toàn bộ nội dung của một văn bản (tổng lược: global summarising) 3. Túm tắt thụng tin mỡnh cần đến (selective summarising) VIẾT TểM TẮT (SUMMARISING) Bốn bước tiến hành một túm tắt 1. Skimming: ấn tượng về nội dung 2. Đọc lấy ý chớnh (main ideas) 3. Gấp văn bản lại, tự mỡnh viết túm tắt. 4. Cụng bố ý chớnh + ý hỗ trợ quan trọng nhất. Cụng bố những quan điểm cú liờn quan (nếu cú) Tra từ điển Định h−ớng sai Một từ tiếng Anh sẽ có một từ tiếng Việt t−ơng đ−ơng Tra từ điển từ mới để dịch bài đọc Ch−a biết kỹ thuật tra nên chậm và khó tìm nghĩa thích hợp Kỹ thuật tra từ điển Vị trí của vần (từ): đầu, giữa, cuối. (Cỡ tay) cần tra. Ví dụ double Từ xếp theo vần ABC: dam-damn-daring- dark-date-datebook-dazzle-d.b.a.-deal ... Entry ABC: de-deacon-deactivate-dead-... Cấu tạo mục từ entry verb det. adj. (IDIOM) (PHRASAL VERB) IDM PHRV STEPS TO GO Các b−ớc tra từ điển 1. Từ cần tra thuộc từ loại nào? 2. Nghĩa đang tìm thuộc nhóm nghĩa nào? 3. Trong nhóm nghĩa đó thì nghĩa số mấy là thích hợp? 4. Từ cần tra có nằm trong IDM hay PHRV không? TìM NGHĩA Look for appropriate meaning Ví dụ tra từ double, tính từ double adj. TWICE AS MUCH/MANY (1) (nhiều gấp hai lần) WITH TWO PARTS (2) (có hai bộ phận) FOR TWO PEOPLE (3) (dùng cho hai ng−ời) COMBINING TWO THINGS (4) (kết hợp hai yếu tố) TìM NGHĩA choice of meaning Giả sử bạn cần đến nghĩa số 3: for two people. H=y xem phần giải thích và ví dụ minh hoạ FOR TWO PEOPLE 3. made for two people or things: a double bed/room Nếu từ đó nằm trong một thành ngữ, h=y tra IDM at the double? on the double? double or quits? double or nothing? IDM A lesson Một buổi học Định h−ớng sai Một buổi học là một Unit hoặc một phần của Unit Tập trung quá nhiều vào ngữ pháp. ứng dụng? Tìm hiểu quá nhiều vào từ mới. Sử dụng? Cố làm hết các bài tập trong sách Dịch Class work Sinh viên làm gì trên lớp? Bốn thành tố cần đ−ợc phát huy trên lớp 1. Luyện phát âm (Pronunciation Practice) 2. Luyện nói, nghe, đọc, viết (Skills Practice) 3. Xem video (Audio-Visual Assistance): Language & Culture 4. H−ớng dẫn đọc chuyện (Guide to Reading) English KnowHow know-how = kiến thức và kỹ năng sử dụng trong một lĩnh vực nào đó know how = biết cách và có khả năng làm đ−ợc việc gì đó Vậy giáo trình English KnowHow giúp chúng ta năng lực sử dụng ngôn ngữ về cả 4 kỹ năng EKH: Thành tố Language focus In Conversation Focus on Grammar Vocabulary Language in Action Pronunciation Focus 1. LIFETIME. Tom Hutchinson 2. ENGLISH CHANNEL. P. Viney Cấu tạo ch−ơng trình Ba trình dộ: Sơ cấp (Elementary level) Tiền trung cấp (Pre-Intermediate level) Trung cấp (Intermediate level) Dành cho lứa tuổi học sinh, sinh viên (young adults & adults) 1. LIFETIME. Tom Hutchinson 2. ENGLISH CHANNEL. P. Viney Đ−a thực tế cuộc sống (Anh) vào lớp học Tạo điều kiện cho sinh viên hiểu biết về nền văn hoá Anh (phong cách giao tiếp, tập quán, xử thế, v.v.). Tránh đ−ợc 'sốc văn hoá" Luyện tiếng Anh trong môi tr−ờng bản ngữ Gây hứng thú trong học tập Hỗ trợ khả năng hiểu lời nói 1. LIFETIME. Tom Hutchinson 2. ENGLISH CHANNEL. P. Viney Hoạt động với video (Activities) Miêu tả (Description) Phán doán (Prediction) Kể chuyện (Re-telling) Tranh luận (Argument)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Top 5 Phương Pháp Học Từ Vựng Tiếng Anh Hiệu Quả Giúp Nhớ Lâu
 • Phương Pháp Nâng Cao Kỹ Năng Nghe
 • Bí Quyết Tự Học Tiếng Anh Hiệu Quả 4 Kỹ Năng Nghe, Nói, Đọc, Viết
 • Phương Pháp Học Tiếng Anh Cho Người Mất Căn Bản
 • 19 Website Học Tiếng Anh Qua Mạng Miễn Phí
 • Phương Pháp Học Tiếng Anh Phonics

  --- Bài mới hơn ---

 • Phương Pháp Học Tiếng Anh Phản Xạ Online Tốt
 • Phương Pháp Rèn Luyện Phản Xạ Tiếng Anh
 • Học Tiếng Anh Qua Phim
 • Trải Nghiệm Phương Pháp Học Tiếng Anh Qua Phim Hiệu Quả
 • Bật Bí 7 Bộ Phim Giúp Bạn Học Tiếng Anh Qua Phim Hiệu Quả
 • By Category: Tags: AnhNguBIS BÍ QUYẾT HỌC TIẾNG ANH Phương pháp ghép vần Phonics, tiếng Anh trẻ em Quảng Ngãi, trung tâm tiếng Anh quảng ngãi

  Hiện nay, phương pháp học tiếng Anh Phonics đang được nhiều trung tâm tiếng Anh áp dụng trong giảng dạy cho học viên. Để Phonics phát huy hết tác dụng thì học viên cần được tiếp cận một cách bài bản, đúng phương pháp. Trong bài viết này, các bạn sẽ biết giáo viên tại BIS dạy tiếng Anh theo phương pháp Phonics như thế nào?

  Học ” Ngữ âm – Phonics” của tiếng Anh cũng tương tự như khi bắt đầu học đánh vần của tiếng Việt. Phải học từ căn bản cho đến nâng cao, từ những âm cơ bản cho đến những âm ghép phức tạp.

  Bước 1: Học âm của các chữ cái

  Khi trẻ còn nhỏ, trẻ cần được dạy những âm chữ cái trước. Đến khi trẻ thành thạo thì giáo viên sẽ cho trẻ làm quen với tên của các chữ cái. Điều này giúp trẻ không bị nhầm lẫn giữa âm chữ cái và tên chữ cái.

  Ví dụ, giáo viên sẽ cho trẻ làm quen với âm của 26 chữ cái trước. Khi trẻ đã quen với việc phát âm 26 chữ cái đó rồi, thì giáo viên sẽ cho trẻ làm quen bài hát ABC’s song.

  Bước 2: Dạy trẻ ghép vần các âm

  Về nguyên tắc, khi đã thành thạo hết các âm thì có thể nhìn mặt chữ và đọc chuẩn xác từ đó. Tuy nhiên, với học viên nhỏ thì điều đó rất khó. Vì thế, giáo viên sẽ dạy trẻ bằng cách ghép vần cùng với các nhóm từ vựng tương tự nhau: AT, AN, AP, EN, ET, EG, …

  1. Chuẩn bị bộ thẻ gồm các âm: at ( at, cat, bat, fat,…), an ( an, can, ban, van,..)

  2. Khi dạy trẻ đọc âm “at”, giáo viên lấy tay che chữ “t” trên thẻ, yêu cầu trẻ đọc âm /a/, sau đó che chữ “a” và yêu cầu bé đọc âm /t/.

  3. Khi trẻ đã đọc thạo 2 âm /a/, /t/, giáo viên tập cho trẻ đọc nhanh hơn và liền nhau cho tới khi trẻ đọc được thành âm /at/.

  4. Khi trẻ đọc âm /at/ thì trẻ đã học được một âm thành công.

  5. Sau đó, giáo viên sẽ dạy trẻ lần lượt ghép các phụ âm với âm /at/: b-at = bat, c-at =cat. Giáo viên sẽ đánh vần mẫu cho trẻ để trẻ tập phát âm theo.

  6. Khi dạy trẻ phát âm, giáo viên cũng sẽ cho trẻ hiểu ngay nghĩa của từ. Điều này giúp trẻ hiểu từ chứ không chỉ học vẹt.

  7. Khi trẻ đã thành thạo khi phát âm từ “cat”,giáo viên sẽ dạy trẻ thêm những từ khác có cách phát âm tương tự. Ví dụ như: bat – con dơi, fat – mập,…

  Khi trẻ đã có thể tự đánh vần những từ có 3 chữ cái, giáo viên sẽ dạy trẻ những âm phức tạp hơn

  Với những chia sẻ trên, phụ huynh có thể hoàn toàn yên tâm với các chương trình giảng dạy tại BIS. Vì tại Anh ngữ BIS, giáo viên sẽ tạo cho trẻ một nền tảng Anh ngữ vững chắc ngay từ ngày đầu.

  TRUNG TÂM DẠY KÈM TIẾNG ANH BIS

  Đăng ký ngay để nhận 2 buổi học thử miễn phí.

  Hoặc liên hệ ngay với chúng tôi tại:

  Địa chỉ: 126 Trương Định, Tp. Quảng Ngãi

  Điện thoại: 0255 222 55 99

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ưu Điểm Của Phương Pháp Học Tiếng Anh Phonics Là Gì? Cách Dạy Trẻ Em Như Nào?
 • Ưu Điểm Của Phương Pháp Phonics
 • 5 Cách Tự Học Tiếng Anh Tại Nhà Hiệu Quả
 • 5 Cách Để Tự Học Tiếng Anh Tại Nhà Hiệu Quả
 • Top Phương Pháp Học Phát Âm Tiếng Anh Hiệu Quả Ở Nhà
 • Học Tiếng Anh Theo Phương Pháp Pimsleur

  --- Bài mới hơn ---

 • Học Tiếng Anh Qua Truyện Ngắn
 • Hiệu Quả Bất Ngờ Từ Việc Học Tiếng Anh Qua Truyện Ngắn
 • Phương Pháp Học Tiếng Anh Hiệu Quả Cho Người Bận Rộn
 • Phương Pháp Học Tiếng Anh Cho Người Lớn Bận Rộn
 • Review Sách Phương Pháp Học Tiếng Anh Siêu Đẳng
 • Học tiếng Anh theo phương pháp Pimsleur đang ngày càng phổ biến. Theo chia sẻ của nhiều học viên, phương pháp này thực sự đơn giản nhưng rất hiệu quả, đặc biệt là kỹ năng nghe nói.

  ➤ Học tiếng Anh bắt đầu từ đâu?

  ➤ Cách học tiếng Anh hiệu quả nhất

  Học tiếng Anh theo phương pháp Pimsleur, bạn không cần tốn nhiều thời gian hay công sức. Bạn cũng không phải cầm sách lên để đọc hoặc phải ngồi trước máy tính hàng giờ với các phần mềm học tiếng Anh. Chỉ cần bạn có một chiếc điện thoại có bộ nhớ vài chục Mb hay chiếc USB kèm theo chức năng nghe nhạc hoặc 1 chiếc máy tính bảng, bạn có thể Học tiếng Anh theo phương pháp của Pimsleur một cách dễ dàng.

  Trước hết, học tiếng Anh theo phương pháp Pimsleur là phương pháp học ngoại ngữ dựa trên việc nghe. Người nghe lặp lại các từ/ cụm từ được nói bởi người bản ngữ và sau đó tự mình xây dựng nên những cụm từ mới dựa trên những điều đã học.

  Học tiếng Anh theo phương pháp Pimsleur, bạn sẽ được ôn lại các từ mới theo những khoảng thời gian tăng dần, từ vài dây, vài phút, vài giờ và vài ngày sau. Phương pháp này giúp bạn lưu vốn từ vựng vào bộ nhớ.

  Ngoài việc nghe và lặp lại một cách thụ động, học viên sẽ phải chủ động, phải suy nghĩ để trả lời bởi phương pháp này sử dụng kỹ thuật “hỏi và đáp”. Điều này thúc đẩy người nói chuyện phải nhanh chóng nói ra được một câu, từ đó giúp cho bạn dễ dàng tham gia các tình huống giao tiếp hàng ngày mà không cần phải lặp đi lặp lại 1 cách vô ý thức.

  Nếu bạn đang loay hoay với cách học tiếng Anh hãy thử học tiếng Anh theo phương pháp của tiến sĩ Pimsleur để nhanh chóng chinh phục ngoại ngữ này.

  Học tiếng Anh theo phương pháp Pimsleur bài 1

  Bạn đang theo dõi bài viết:

   Học tiếng Anh theo phương pháp Pimsleur

  Liên hệ với HALO GROUP nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.

  Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục quốc tế HALO – Trung tâm Tư vấn du học HALO

  VĂN PHÒNG ĐỒNG NAI

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bật Bí 7 Bộ Phim Giúp Bạn Học Tiếng Anh Qua Phim Hiệu Quả
 • Trải Nghiệm Phương Pháp Học Tiếng Anh Qua Phim Hiệu Quả
 • Học Tiếng Anh Qua Phim
 • Phương Pháp Rèn Luyện Phản Xạ Tiếng Anh
 • Phương Pháp Học Tiếng Anh Phản Xạ Online Tốt
 • Phương Pháp Học Tiếng Anh Của Doremon

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Học Tiếng Anh Thần Kỳ
 • Cách Học Tiếng Anh Thần Kỳ Của Doreamon
 • Các Phương Pháp Tự Học Tiếng Anh Dễ Dàng Hơn
 • Học Từ Vựng Tiếng Anh Dễ Dàng Bằng Phương Pháp Sơ Đồ Tư Duy
 • Con Đường Chinh Phục Crazy English Của Lý Dương
 • Mục đích của phương pháp học:

  Học tiếng anh để nói tiếng anh trở thành phản xạ, hiểu tiếng anh như người bản xứ mà không cần phải dịch sang tiếng việt

  Quy tắc của phương pháp:

  Phải học tiếng anh bằng chính tiếng anh, có nghĩa là không được dịch. Thế tại vì sao? Khi bạn dịch đồng nghĩa với việc bạn phản xạ rất chậm, không có ai đủ kiên nhẫn để chờ bạn dịch sau đó bạn hiểu, sau đó bạn lại tìm từ-dịch sang tiếng anh-rồi nói, bạn cũng sẽ không có đủ thời gian để nghe… Và một vấn đề rắc rối khác: bạn sẽ không thể hiểu hết ý nghĩa của 1 câu nào đó nếu bạn dịch nó sang tiếng việt, vì tiếng anh và tiếng việt là 2 thứ ngôn ngữ hoàn toàn khác nhau.

  – T uyệt đối không nên học ngữ pháp. Khi chúng ta học ngữ pháp thì chúng ta sẽ làm cho bộ não có sự “trễ pha” trong việc sử lí thông tin và làm cùn mòn phản xạ tự nhiên. Chúng ta là người Việt, có ai đó nói hay viết mà phải suy nghĩ để lựa đâu là chủ ngữ, vị ngữ… hay không? – Trong tất cả các phương pháp học mang lại hiệu quả nhất thì chúng có chung 1 điểm: nghe, nghe và nghe. Bọn nó được gọi chung bằng 1 cụm từ “listen first approach”.Khi bạn mới chào đời thì kỹ năng đầu tiên mà bạn được học là nghe nghe và nghe, cho đến khi bạn tập nói và sau đó là lên trường để học viết. – Để nhớ 1 từ vựng thì cách tốt nhất và hiệu quả nhất là: nhớ 1 câu có chứa từ đó– Để nhớ 1 từ vựng tốt hơn thì các bạn nhớ kết luận này (đương nhiên cũng là nghiên cứu khoa học): “Bạn chỉ có thể nhớ được 1 từ khi bạn nghe và nhìn thấy (hay viết) nó 30 lần trở lên trong 1 hoàn cảnh hoàn toàn hiểu được”. Cơ sở của phương pháp:

  – Triết học Lão-Trang: thuận theo tự nhiên. Trẻ em học ngôn ngữ mẹ đẻ như thế nào thì ta học theo thế đó: nghe nói trước tiên và sau đó là đọc viết. Đây là 1 điều mà không ai phủ nhận được, vì quá trình nghe nói trước, đọc viết sau, là quá trình mà bất cứ 1 đứa trẻ nói ngôn ngữ bản xứ đều trải qua, và không một ai bị thất bại nếu chịu học theo quá trình này.

  – Các kết luận của ngôn ngữ học:

  + Bạn chỉ có thể nhớ 1 từ khi nghe và thấy (hay viết) nó từ 20 lần trở lên và trong 1 hoàn cảnh hoàn toàn hiểu được

  + Thành công trong Tiếng Anh là kết quả của 80% các yếu tố như niềm tin, sự hưng phấn, sự kiên trì… 20% còn lại là cái lớp ta ngồi, giáo trình ta học

  + Việc giỏi ngữ pháp là kết quả của việc đọc sách nhiều– Phân tâm học: Nếu bạn muốn dùng Tiếng Anh như 1 phản xạ tức là nói mà không cần suy nghĩ,viết mà không cần tìm từ… thì bạn phải nghe đi, nghe lại, đọc đi đọc lại… cùng 1 lượng thông tin để nó in xuống tiềm thức– Triết học duy vật biện chứng: chuyển hoá lượng chất và phương pháp Kaizen way. Càng lên cao thì sự tiến bộ càng chậm lại, và muốn tiến bộ nhanh nhất thì bạn phải học mà không bỏ ngày nào

  – Dù các bạn có học kỹ xảo nào đi nữa, môn học nào đi nữa thì chìa khoá để mở ra cách cửa thành công đó là: repetition – sự lặp lại và distinction – sự phân biệt. Distinction chỉ đến khi repetition đủ nhiều

  1 . Xem phim có sub (Phim phải có phụ đề tiếng anh đi kèm):

  Friends

  Không có ngôn từ nào để diễn tả sự tuyệt vời của 10 season hài Friends-đây là một bộ phim để chúng ta học tiếng anh thực sự vì: nói rất nhiều, hài tuyệt vời, diễn xuất cực hay, xem hoài không chán

  Mastering the American Accent

  Miêu tả: không có clip, nhưng bù lại lượng từ rất là nhiều, và các bạn chỉ được học cái này khi đã xong 2 chương trình trên, vì 2 chương trình trên sẽ cung cấp cho bạn hình ảnh về cách uốn lưỡi, cách đọc âm gió… Cái số 3 là cái kết thúc trong phần luyện nói, sau khi học xong cái số 3 bạn sẽ biết được các qui tắc phát âm cơ bản, đọc nối từ, 1 từ có nhiều cách đọc

  3. Luyện Listening Practice Through Dictation (Luyện song song với giáo trình phát âm cơ bản) (Thời gian học khoảng từ 3 đến 6 tháng) Giáo trình này nên học như sau: nên nghe 1 mỗi bài vài lần và sau đó chuyển qua bài khác. Và mục tiêu cuối cùng là học thuộc

  Nghe đi nghe lại và vừa nghe vừa nhìn vào transcript, không cần hiểu

  Việc nghe đi nghe lại mà vẫn không hiểu cái bài (tức là không cần tra từ điển) có tác dụng cho các bạn tắm tiếng anh (giống như phim) hãy để Tiếng anh vào tai, và mắt tự nhiên. Và nhiệm vụ mà các bạn phải làm cho được đó là phải biết được cái từ, cái câu, cái bài ta nghe nó phát âm như

  thế nào và nó được viết ra làm sao. Có nghĩa là các bạn chỉ cần làm được điều này: nghe được cái từ đó đọc như thế nào và biết hình dạng nó như thế nào (tức cái chữ đó viết ra làm sao), còn cái nghĩa thì không cần quan tâm. Lí do: đừng làm cùn mòn phản xạ tự nhiên bằng cách dừng lại tra từ điển để hiểu, và nó có tác dụng giúp các bạn nhớ cái từ cái câu đó rất dai. Hãy cứ nghe đi nghe lại và nhìn vào transcript mặc dù không hiểu, sẽ có những câu nhờ các bạn nghe nhiều mà tự động bộ não nó hiểu (các bạn cứ yên tâm, rồi sẽ gặp các trường hợp thế này)

  Trong quá trình nghe Listening Practice Through Dictation thì các bạn phải ráng học phát âm. Khoảng 1 tháng 15 ngày kể từ lúc nghe Listening Practice Through Dictation thì các bạn đã học được phát âm quá nhiều từ, và lúc này tiến hành đọc lại những bài đã nghe, có nghĩa là:

  Trong 1 tháng 15 ngày (tuỳ vào thời gian của các bạn) thì các bạn chỉ học phát âm song song với nghe Listening Practice Through Dictation và xem phim. Cái Listening_Practice thì gồm 120 bài, cứ mỗi bài nghe khoảng 100 lần (10 lần/1 ngày) sau đó chuyển lên cái khác, cứ như thế… Trong

  1 tháng 15 ngày thì ráng nghe khoảng 60 bài thôi, cứ nghe đi nghe lại và nhìn vào transcrip (tuyệt đối không tra từ điển) và sau đó thì bắt đầu đọc lại mấy cái bài vừa nghe, các bạn sẽ làm điều này dễ dàng vì: các bạn đã tập phát âm hơn 1 tháng và nghe mấy cái bài đó rất nhiều lần. Và lúc này lại tiếp tục tập phát âm + đọc lại mấy cái bài đã nghe nhiều lần+ nghe thêm vài bài mới, cứ làm như thế cho tới hết 3 tháng (tới lúc này vẫn tuyệt đối chưa đụng tới từ điển).

  Sau khi hết 3 tháng (tuỳ vào thời gian của mỗi người) thì lúc này viết lại mấy cái bài đã nghe đi nghe lại, đọc đi đọc lại, và bây giờ chỗ nào không hiểu thì hãy tra từ điển.

  Nếu các bạn chịu theo lộ trình này, thì các bạn sẽ đạt được kết quả sau: giúp bộ óc thích nghi được với Tiếng Anh 1 cách tự nhiên và nó là nền tảng để sau này các bạn dùng nó như phản xạ, và đọc sách không cần dịch vẫn hiểu, giống như đọc sách Tiếng Việt, hơn nữa nó giúp các bạn nhớ từ rất là dai

  Nghe đi nghe lại mà vẫn không được tra từ điển

  Đọc đi đọc lại mà vẫn không được tra từ điển

  Viết lại và tra từ điển để hiểu

  4. Luyện nghe Power english của AJ. Hole (Chương trình Efforless English) (Khoảng từ 3 đến 6 tháng)

  – Học Mini story (MS) trước, và học hết 30 bài MS (từ bài 1-30 ower English gồm 30 bài). Mục đích là cung cấp cho các bạn 1 lượng lớn repetition về các câu ở quá khứ

  – Học POV, và học hết 22 bài (từ bài 9 trở lên mới có POV). Mục đích là cung cấp cho các bạn 1 lượng lớn repetition về các câu ở tương lai và hoàn thành

  – Học Main text và học hết 30 bài

  – Cuối cùng là Vocab textLí do vì sao lại xếp như vậy:

  – Đa phần các bạn trình độ là nhập môn, nên làm sao các bạn có thể hiểu được bài Main text gồm 5 trang pdf dày đặt chữ, với các cấu trúc câu phức tạp? Nếu muốn hiểu các bạn phải tra từ điển, phải dịch… và làm điều này rất chán, dễ nản lòng và các bạn cũng chưa đ ủ khả năng để thực sự hiểu bài Main Text. Trái ngược lại là bài MS-câu chuyện có ý nghĩa, toàn là câu ngắn, hơn nữa từ vựng chỉ vài ba từ lặp đi lặp lại cho tới hơn 8 trang pdf. Vì thế nó sẽ cung cấp cho bộ não các bạn 1 lượng lớn các câu căn bản, lặp đi lặp lại, cho nên nếu học xong thì có gặp lại những câu này trong Main text các bạn không cần dịch cũng hiểu.Tiếp theo từ vựng ít, nên các bạn có thể “hốt hết” từ vựng của MS mà không gặp khó khăn gì vì nó cứ lặp đi lặp lại. Toàn những câu căn bản và giống nhau về cấu trúc, nên chỉ cần bạn hiểu được 1 câu thì các câu sau tốc độ xử lí thông tin sẽ nhanh hơn, và cứ thế cho đến 1 lúc nào đó các bạn sẽ không cần dịch mà vẫn hiểu câu đó như thường. Vì câu ngắn, gắn liền với câu chuyện của MS, nên nếu các bạn không hiểu câu nào thì: chỉ cần dựa vào câu trước nó và câu sau nó thì các bạn cũng ph ần nào đoán ra cái nghĩa của nó mà không cần đến từ điển. Và từ vựng chính trong MS là các từ khó trong Main text, nên nếu thuộc hết các từ này thì khi đọc Main text các bạn sẽ không còn thấy khó khăn, lúc này ta chỉ quan tâm đến nội dung của Main text. Tương tự cho POV

  2. Sau khi học hết 30 bài MS và 22 bài POV thì các bạn đã có 1 lượng lớn từ vựng và cấu trúc căn bản. Cho nên lúc này các bạn có thể học Main text mà không khó khăn gì

  3. Sau khi học hết 30 bài MS, 22 bài POV và 30 bài Main text thì ta sẽ quay lại để tiến lên trình độ mới. Lúc này các bạn mới có lí do để học Vocab. Vì trong bài Main, MS, POV các bạn sẽ bắt gặp những câu hay từ vựng mà dù các bạn có tra từ điển cũng không th ể nào hiểu được, đó là các từ quá nhiều nghĩa, hay các câu slang… Cho nên nếu trong quá trình học MS, POV hay Main mà có câu hay từ nào đó ta không hiểu từ cứ kệ nó, đừng cố gắng hiểu mà hãy cứ để nó vào tai và mắt tự nhiên. Vocab sẽ giúp ta làm điều này: gọt giũa khả năng hiểu từ, hiểu câu. Doremon khuyên dùng nó sau cùng, vì lúc này ta mới có lí do để dùng, nếu dùng trước thì rất chán, vì cả đoạn văn dài chả có ý nghĩa gì hết, chỉ giải thích từ A có nghĩa… từ B là… Nhưng nếu dùng sau thì lại khác, vì sau khi học đi học lại nhiều lần MS, POV, Main mà ta vẫn chưa thực sự hiểu hết cái bài đó thì “tức” lắm lúc này muốn hiểu thì Vocab

  5. Luyện đọc (Giai đoạn sau cùng)

  Đây là giai đoạn sau cùng, nhưng lại quan trọng nhất vì:

  – Nó có tác dụng cung cấp từ vựng

  – Có tác dụng cung cấp ngữ pháp

  – Đọc để tiếp thu tri thức của nhân loại bằng tiếng anh

  Hãy đảm bảo rằng bạn đã học hết hoàn toàn lượng từ vựng của Power English Now- Efforless English, và 120 bài nói ở phần luyện nghe. Vì khi tới giai đoạn luyện đọc thì lúc này các bạn đã gần như tới đích: các bạn đã nghe nhiều (xem phim+nghe 120 bài+ nghe AJ Hope…), đọc to rõ ràng không biết bao nhiêu bài và viết cũng không ít. Chỉ khi nào làm được điều này thì các bạn mới đủ khả năng để đọc 1 cuốn sách bằng tiếng anh mà không cần dịch, có thể đoán được nghĩa của từ mà không cần tra từ điển. Vì đọc ở đây, mục tiêu là để “thấm” tiếng anh, có nghĩa là thích thú về câu chuyện hài, ghê sợ không ngủ được vì đọc Edgar Allan Poe-tác giả truyện kinh dị rất nổi tiếng, hay khóc sướt mướt về 1 tình yêu ngang trái nào đó… chứ không phải đọc để rồi các bạn còn phải tra từng từ-đọc như vầy thì rất nản và không thu được gì. Đương nhiên giai đoạn đầu thì các bạn chưa thể đọc mấy ông “khủng” như Stephen King, Alan Watts, mà các bạn phải đọc câu chuyện thiếu nhi, sách dành cho các bé mẫu giáo hay lớp 1 -5. Các truyện này có hình ảnh, ít trang, ít từ vựng, và giàu tính nhân văn, cho nên khi đọc sách này với lượng từ vựng hiện có thì các bạn sẽ không lo gì việc tra từ vựng mà chỉ có việc đọc để thích. Và cứ thế ta tăng dần cấp độ, nên qua mỗi cuốn sách các bạn sẽ học được vài ba từ vựng-lúc này các bạn sẽ học từ vựng rất nhanh vì các bạn đã có vốn sẵn, hơn nữa trong câu chuyện thì nhiều từ lặp đi lặp lặp lại rất rất nhiều lần.

  Có thể đọc truyện tranh (theo sở thích) để tăng vốn từ vựng)

  Trang web đọc truyện tranh hay:

  – Giai đoạn đầu chỉ tập trung nói (phát âm) và nghe

  -Nếu có xem phim thì chỉ xem phim Friend vì phim này có tác dụng học nhiều hơn là các phim khác, và 1 ngày xem khoảng 1h 30′ Friend và xem cho hết 10 season sau đó xem lại…

  – Repetition – Sự lặp lại sau đó Distinction – Sự phân biệt

  – Không nên học liên tục 6 đến 10 tiếng một ngày mà hãy chia mỗi lần học khoảng 45p đến 1h30p và học đủ lượng như trên

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sáng Kiến Kinh Nghiệm Phương Pháp Học Tiếng Anh Nhanh Chóng Và Dễ Nhớ
 • Bạn Đã Thử Học Tiếng Anh Theo Phương Pháp Của Tiến Sĩ Pimsleur Chưa?
 • Học Tiếng Anh Cùng Con: Bốn Nguyên Tắc Cần Ghi Nhớ
 • Chuyên Gia Mỹ Khuyên Bố Mẹ Học Tiếng Anh Cùng Con Qua Youtube
 • Những Phương Pháp Học Tiếng Anh Áp Dụng Cho Người Đi Làm
 • Phương Pháp Học Tốt Ngữ Pháp Tiếng Anh

  --- Bài mới hơn ---

 • Bí Quyết Học Ngoại Ngữ Tuyệt Đỉnh Của Chàng Trai Sành 23 Thứ Tiếng
 • Bí Quyết Tự Học Ngoại Ngữ Siêu Nhanh Của Chàng Trai Giỏi 23 Thứ Tiếng
 • Hướng Dẫn Phương Pháp Học Nhóm Hiệu Quả
 • Tổ Chức Cho Sinh Viên Học Tập Theo Nhóm
 • Phương Pháp Để Học Online ( Trực Tuyến ) Hiệu Quả Tốt Nhất
 • Hamdan, là giáo viên của trung tâm tiếng Anh nổi tiếng sẽ chia sẻ một số phương pháp mang tính thực tiễn nhằm giúp học viên học tốt ngữ pháp tiếng Anh – một trong những phần khó nhằn của những người chọn lựa học ngôn ngữ này, từ chính kinh nghiệm của Hamdan.

  Chia sẻ của Hamdan khi còn là học viên tại các trung tâm tiếng Anh

  Khi tôi học tiếng Anh, các thầy cô giáo đã dành ra rất nhiều thời gian trong lớp chỉ để tập trung vào hình thức của ngôn ngữ, nhưng lại không có ngữ cảnh, hậu quả là khả năng sử dụng tiếng Anh tự nhiên và phong phú của tôi bị ảnh hưởng nhiều từ việc ấy.

  Sau đó, tôi đã tự mình trải nghiệm “tiếng Anh tự nhiên” thông qua phim ảnh, âm nhạc và tiểu thuyết. Những nguồi tài liệu này đã giúp tôi tìm ra ý nghĩ và các dạng ngữ pháp trong tiếng Anh. Ngoài ra, còn tạo cho tôi một nền tảng vững chắc hơn để xử lý và học tập ngôn ngữ. Từ đó, bản thân tôi cũng bắt đầu nhận thấy được sự hữu ích từ các cấu trúc mà giáo viên đã tập trung vào giảng dạy trên lớp.

  Có thể nói, việc chú ý để cả hình thức và ý nghĩa của ngôn ngữ sẽ có những đóng góp đáng kể vào việc học một ngoại ngữ cá nhân. Nhưng làm thế nào để thực hiện được điều này?

  Nhận thấy những lỗ hổng trong kiến thức ngôn ngữ

  Khi người học tập trung nghiêm túc vào những thiếu sót trong ngôn ngữ của họ, khi ấy, họ nhận ra những lỗ hổng kiến thức. Thậm chí, họ còn có thể phát hiện ra những lỗ hổng này khi tham gia vào phương pháp Dictogloss – việc học ngữ pháp được lồng ghép trong giao tiếp tiếng Anh, hiện nay phương pháp này được sử dụng rộng rãi ở các trung tâm tiếng Anh.

  There are an estimated nine million olive trees in Palestine, which can produce tons of oil. Green ripe olives are picked in October by thousands of Palestinian population participate in the olive harvest. Once the harvest is completed, fresh olives are sent to the pss. Olive oil is then exactred from the olives and packaged in yellow gallons. The product is not only sold in Palestine but also shipped around the world.

  (Ước tính có khoảng chín triệu cây ô liu ở Palestine, số lượng này có thể sản xuất hàng tấn dầu. Ô liu xanh được thu hoạch vào tháng 10 bởi hàng ngàn nông dân Palestine. Sau khi thu hoạch xong, ô liu tươi được chuyển đến máy ép. Dầu ô liu sau đó được chiết xuất từ ô liu và được đóng gói trong những gallon màu vàng. Sản phẩm không chỉ được bán ở Palestine mà còn được vận chuyển trên phạm vi toàn thế giới).

  Giáo viên đã kiểm tra góc độ hiểu biết chung của người học về văn bản, sau đó giáo viên đọc lại nó một lần nữa. Lần này người học sẽ viết ra những từ khóa mà họ nghe được. Học viên được yêu cầu làm việc nhóm để cố gắng xây dựng lại văn bản bằng việc ghi nhớ sao cho càng giống với bản gốc càng tốt. Sau đó, mỗi nhóm sẽ so sánh kết quả của mình với những nhóm khác để đi đến quyết định chung. Cuối cùng, giáo viên sẽ chiếu đoạn văn bản mà học vừa đọc trước đó lên bảng.

  Trong suốt hoạt động này, người học đã sử dụng kiến thức ngôn ngữ của mình, cũng như tìm ra ý nghĩa và hình thức của ngôn ngữ. Đây là cách để họ chú ý đến những “khoảng trống” nghe được trong bản ghi chú tiếng Anh của họ. Quá trình này có thể dẫn đến một sự tái cấu trúc trong tổng quan ý thức của họ về hệ thống ngôn ngữ.

  Làm thế nào người học có thể tập trung vào ý nghĩa lẫn hình thức?

  Mặc dù chúng ta có thể suy ra các quy tắc và hình thức ngôn ngữ nhưng khi giao tiếp để truyền tải một thông điệp, dù trôi chảy đến đâu nhưng chúng ta lại thiếu sự chính xác về mặt ngữ pháp.

  1. A man killed a cat. (Một người đàn ông đã giết con mèo).
  2. A cat was killed by a man. (Một con mèo đã bị giết bởi một người đàn ông).
  3. A man killed cats. (Một người đàn ông đã giết nhiều mèo).
  4. The man may have killed his cats. (Người đàn ông có thể đã giết con mèo của mình).

  “Grammaticalisation” là một thuật ngữ được đặt ra bởi Dianne Larsen-Freeman và Marti Anderson trong cuốn sách có tên “Techniques and Principles in Language Teaching” (2011). Thuật ngữ này mang ý nghĩa là người học tập trung đồng thời vào ngữ nghĩa và các dạng ngữ pháp.

  Một trong những lớp học dành cho độ tuổi thanh thiếu niên ở cấp độ B1, giáo viên đã đọc to văn bản đã được đơn giản hóa ngữ pháp sau đây:

  Jemina – Jeremy – young – rich – couple – live – work – London – Sunday evening – drive – home – Jaguar – see – car – resemble – Porsche – rush – home – discover – Porsche – not there – stolen – feel – terrible – call – police.

  (Jemina – Jeremy – trẻ – giàu – cặp vợ chồng – sống – làm việc – London – tối chủ nhật – lái xe – về nhà – Jaguar – thấy – xe – giống – Porsche – vội vàng – nhà – khám phá – Porsche – không ở đó – bị đánh cắp – cảm thấy – khủng khiếp – gọi cảnh sát).

  Giáo viên đã yêu cầu học viên kể một câu chuyện bằng cách sử dụng các từ đơn. Sau đó, người dạy viết các từ vựng lên bảng và khuyến khích học viên xây dựng một câu chuyện bằng cách thêm các điểm ngữ pháp cần thiết. Khi kết thúc, giáo viên sẽ hiển thị toàn bộ câu chuyện hoàn chỉnh lên bảng để so sánh với kết quả của học viên.

  Jemina and Jeremy were a young, rich couple who lived and worked in London. One Sunday evening, they were driving home in their Jaguar when they saw a car resembling their Porsche. They rushed home and discovered that there; it had been stolen! They felt terrible and called the police.

  (Jemina và Jeremy là một cặp vợ chồng trẻ, giàu có, sống và làm việc ở London. Một tối chủ nhật, họ đang lái xe về nhà trong chiếc Jaguar thì thấy một chiếc xe giống chiếc Porsche của họ. Họ vội vã về nhà và phát hiện ra rằng ở đó; nó đã bị đánh cắp! Họ cảm thấy thật khủng khiếp và gọi cho cảnh sát).

  Bằng cách này, người học đã cải thiện được sự hiểu biết của họ về các câu tường thuật trong quá khứ thông qua sự chú ý để tìm ra hình thức và ý nghĩa của ngôn ngữ,

  Làm thế nào để chuyển thái độ học tập từ thụ động sang tích cực?

  Trong cuốn sách: “Implementing the Lexical Approach: Putting Theory into Practice” của Michael Lewis, ông đã chủ trương các hoạt động cho phép người học chú ý và quan sát vào các hình thức ngôn ngữ. Theo ông, những hoạt động này khuyến khích người học chuyển từ học tập thụ động sang học tập tích cực, từ đó đảm bảo sự hiểu biết nhanh hơn và người học xây dựng nền tảng về quy tắc ngữ pháp cẩn thận hơn.

  Giáo viên có thể làm điều này bằng cách áp dụng hoạt động “điền từ vào chỗ trống” – dạng bài kiểm tra người học về kiến thức hiện có khi họ dự đoán các cấu trúc ngữ pháp bị thiếu.

  Trong một lần học về các cụm động từ ở một nhóm người có trình độ B2, giáo viên đã yêu cầu người học dự đoán các động từ bị thiếu trong một văn bản về Maya Anglou:

  Khi hoạt động này kết thúc, người học sẽ so sánh dự đoán của họ với văn bản gốc. Dạng bài tập này giúp học viên nhận ra rằng phần lớn họ sẽ tránh sử dụng các cụm động từ và thích các động từ quen thuộc hơn. Điều này thúc đẩy họ tìm hiểu sâu hơn về sự khác biệt, cũng như ý nghĩa và cách sử dụng ngôn ngữ đích.

  Điều gì sẽ xảy ra nếu người học không chú ý đến ngữ pháp?

  Nếu không có chú ý đến ngữ pháp, người học vẫn có thể sẽ mắc lỗi mặc dù đã có kinh nghiệm kha khá với các thì động từ trong tiếng Anh. Học viên cũng có thể suy luận chính xác các quy tắc và mô hình ngôn ngữ dựa trên những gì họ đã học, nhưng tránh sử dụng các cấu trúc này trong các tình huống thực tiễn.

  Việc thay đổi trạng thái từ “không chú ý” sang “chú ý” và sử dụng ngôn ngữ một cách tự nhiên không phải là một chuyện có thể diễn ra ngay lập tức. Quá trình chuyển đổi có thể mất vài phút, vài giờ hoặc thậm chí là vài ngày, cũng có khi nó chẳng xảy ra. Tuy nhiên, nhiệm vụ của giáo viên chính là giúp người học khám phá cách ngữ pháp hoạt động trong tình huống thực tế.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phương Pháp Học Ngữ Pháp Tiếng Anh Tại Nhà Hiệu Quả
 • Phương Pháp Học Ngoại Ngữ
 • 7 Phương Pháp Học Ngoại Ngữ Hiệu Quả Gấp 10 Lần!
 • Phương Pháp Học Ngoại Ngữ: Tất Cả Những Gì Cần Biết
 • 7 Tuyệt Chiêu Rèn Não Bộ Học Nhanh, Nhớ Lâu Và Thành Công Sớm Bạn Không Thể Bỏ Qua
 • Học Tiếng Anh Bằng Phương Pháp Thiền

  --- Bài mới hơn ---

 • Các Phương Pháp Học Từ Vựng Tiếng Anh Hiệu Quả: 5 Bí Kíp Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Dạy Từ Vựng Tiếng Anh Cho Học Sinh Tiểu Học
 • Phương Pháp Tự Học Tiếng Nhật Cho Người Mới Bắt Đầu
 • 7 Mẹo Học Từ Vựng Tiếng Anh Hiệu Quả Nhất Ai Cũng Làm Được
 • Bật Mí 5 Mẹo Từ Vựng Tiếng Anh Nhanh Thuộc Nhớ Lâu
 • Hướng dẫn cách học tiếng Anh bằng phương pháp Thiền của Giáo sư Lê Khánh Bằng

  GS, Nhà giáo Lê Khánh Bằng được nhiều người biết đến vì không chỉ là người đưa ra các phương pháp trong giáo dục nhà trường mà ông còn được

  biết đến bởi sự uyên bác của mình với việc giảng bài bằng 6 thứ tiếng khác nhau: Anh, Pháp, Latinh, Nga, Trung Quốc, Bồ Đào Nha. Điều đáng nói là 6 thứ tiếng này phần lớn là do ông tự học. Có được vốn ngoại ngữ nhiều như vậy là nhờ vào cách học có phương pháp, khoa học của ông. Vậy phương pháp đó là gì? Thiền -Phương pháp dưỡng sinh cổ điển của Ấn Độ, đặc trưng bởi “tập trung tư tưởng” không cho tạp niệm xen vào quá trình học. Thiền ở đây chỉ được sử dụng ở phương diện một phương pháp để phát huy năng lực của người học.

  Thiền là một quá trình tu luyện gồm những biện pháp thể dục tâm lý từ gốc là Yoga, được một trường phái Phật giáo Trung Quốc kết hợp với phương pháp Đạo Lão áp dụng sau đó truyền sang Việt Nam, Nhật Bản và ngày nay cũng được một số người Châu Mỹ vận dụng. Khi Thiền ta phải ổn định hoạt động tâm thế bằng điều hòa hơi thở, trên cơ sở ấy, tập trung ý nghĩ vào những bộ phận nào đó của cơ thể hoặc những giáo lý cơ bản, những vấn đề mình quan tâm. Khi thiền con người phải hết sức tập trung, làm cho các kích thích bên ngoài không xen được vào, toàn tâm toàn ý tập trung vào. Đây là một kỹ thuật điều khiển tinh thần, giúp con người sử dụng não bộ triệt để, động viên được những năng lực tiềm ẩn. Có thể về mặt cơ chế, thiền là tập trung tư tưởng cao độ vào một vấn đề hay một công việc nhất định. Thiền có thể quy ước phân làm 2 loại: Thiền tĩnh và Thiền động:

  Tĩnh là ngồi yên (có thể nhắm mắt hay mở mắt), tập trung suy nghĩ vào hơi thở (thở sâu, êm, nhẹ) hoặc vào một vấn đề nào đó (bài học)

  Vận dụng thiền để tạo một vùng ngoại ngữ trên vỏ não.

  Đối với học ngoại ngữ, Thiền có tác dụng góp phần tạo nên một vùng ngoại ngữ trong vỏ não. Có thể áp dụng theo công thức 5 bước chuyển vào trong và 5 bước chuyển ra ngoài

  Học tiếng Anh bằng phương pháp Thiền

  5 bước chuyển vào trong như sau:

  Bước1: Sau khi thư giãn và tập trung cao độ, học viên đọc thật to (đúng trọng âm và ngữ điệu) để tạo nên một khu vực hưng phấn mạnh trong vỏ não và nhằm góp phần ức chế vùng tiếng mẹ đẻ. Có thể đọc to như vậy 3-5 lần hoặc hơn càng tốt. Lúc này cần đọc to và đúng chứ chưa cần đọc nhanh.

  Bước2: Đọc to vừa, đúng ngữ điệu, tốc độ có thể nhanh dần lên. Đọc như vậy 3 – 5 lần hoặc hơn.

  Bước3: Đọc mấp máy môi có âm thanh và ngữ điệu vang lên nho nhỏ. Đọc 3 -5 lần, tốc độ nhanh nhất có thể được. Làm như vậy để cho khu vực hưng phấn mạnh, nhưng rất khuếch tán lúc ban đầu nay tập trung dần lại.

  Bước4: Đọc trong óc, còn gọi là đọc liếc hay đọc thầm. Lúc này môi không mấp máy, âm thanh không phát ra, nhưng người đọc vẫn cảm thấy âm thanh và ngữ điệu vang lên trong óc. Đọc như thế nhiều lần, có thể từ 10 đến 100 lần, cho đến khi thuộc lòng hẳn, tốc đọ ngày càng nâng lên.

  Bước5: Bước quan trọng và quyết định nhất. Đọc thuộc lòng trong óc nhiều lần để hằn sâu vào trong vỏ não, để đặt được một viên gạch vào vùng ngoại ngữ mới xây dựng được. Bước này có thể tiến hành theo trình tự, nhẩm đọc trong óc, lúc đầu từ từ sau đó tăng dần lên đến mức nhanh nhất có thể được (ví dụ một bài khóa khoảng 130 từ: 15-30 giây), nếu chưa đạt được tốc độ như thế phải luyện tập tiếp.

  5 bước chuyển ra ngoài gồm:

  Bước 2: Đọc mấp máy môi.

  Bước 3: Đọc to vừa, tốc độ nhanh và rất nhanh.

  Bước 4: Đọc thật to, đúng trọng âm, đúng ngữ điệu với tốc độ nhanh nhất có thể được, nhưng không được đọc sai sót.

  Bước 5: Tập trung tư tưởng cao độ, vừa đọc thầm, vừa viết ra giấy với tốc độ nhanh nhất

  Khi đã ra vùng ngoại ngữ trong đầu, người học có thể duy trì nó và dễ dàng tiếp nhận thêm những ngoại ngữ khác. Khái quát lại như GS Bằng nói: “Đột phá một điểm, khai thông toàn diện. Với phương pháp này không chỉ giúp chúng ta vận dụng vào dạy và học ngoại ngữ mà còn học tốt các môn khoa học khác”.

  Học tiếng Anh siêu tốc xin giới thiệu đến các bạn để cùng tham khảo và định hướng thêm cho mình một phương pháp mới để học tiếng Anh tốt hơn. Trong phần cách học tiếng Anh hiệu quả chúng tôi cũng đã nói đến phương pháp này trong việc tạo cho mọi người hướng đi trong toàn bộ lộ trình học tiếng Anh của bản thân. Hi vọng chúng ta sẽ đạt được thành quả tốt đẹp nhất đó là: Học và sử dụng tiếng Anh thành thạo hiệu quả nhất, trong thời gian nhanh nhất.

  Website: hoctienganhsieutoc.edu.vn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghiên Cứu Phương Pháp Học Ngoại Ngữ Đầy Hiệu Quả
 • Phương Pháp Học 100 Từ Vựng Tiếng Anh Mỗi Ngày
 • Từ Vựng Tiếng Anh Dành Cho Đầu Bếp
 • Cách Học Từ Vựng Tiếng Anh Siêu Tốc
 • Hướng Dẫn Lưu Trữ Và Tiêu Hủy Hóa Đơn Điện Tử Đúng Quy Định
 • Phương Pháp Học Tiếng Anh Crazy English

  --- Bài mới hơn ---

 • Grapeseed Là Gì Và Những Ưu Nhược Điểm Bố Mẹ Cần Biết
 • Chia Sẻ Của Một Mẹ Tự Dạy Con Học Tiếng Anh
 • Những Cách Học Tiếng Anh Giao Tiếp Nhanh Và Hiệu Quả Nhất
 • Kinh Nghiệm Của Tôi: Muốn Giỏi Tiếng Anh, Hãy Tự Học Lấy.
 • Học Lỏm Bí Kíp Lên Trình Tiếng Anh Như “Cô Nàng 7 Thứ Tiếng” Khánh Vy
 • Như chúng ta đã biết, tiếng Anh là một trong những ngôn ngữ thông dụng nhất, là chìa khóa để mở cửa thế giới. Tầm quan trọng của tiếng Anh càng được khẳng định, nó không chỉ dừng lại ở phạm vi môn học mà đã dần trở thành công cụ giao tiếp hàng ngày của rất nhiều bạn trẻ. Thế nhưng việc học tiếng anh sẽ không dễ dàng chút nào nếu chúng ta không học đúng phương pháp. Bài viết xin giới thiệu đến các bạn một phương pháp học tiếng Anh đang được nhiều người áp dụng – Crazy English, phương pháp học tiếng Anh của hàng triệu người Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản…

   

   

   

  Thứ nhất, câu là đơn vị cơ bản trong giao tiếp tiếng Anh, do đó học tiếng Anh tức là học câu.

   

  Crazy English dựa trên nguyên lý rằng đơn vị giao tiếp cơ bản là câu. Trong mỗi tình huống giao tiếp, chỉ có một số lượng câu nhất định được sử dụng, chỉ cần nắm vững được các câu này là có thể giao tiếp tốt trong tình huống đó. Crazy English khuyên nên học thuộc các câu về ngữ âm, ngữ điệu, chữ viết và ý nghĩa, trong đó đặc biệt chú trọng đến ngữ âm và ngữ điệu.  

   

   

  Thứ hai, học thuộc lòng triệt để là phương pháp tốt nhất để học tiếng Anh.

   

  Crazy English đưa ra lý luận rằng, chỉ cần học thuộc một số lượng mẫu câu nhất định thì sẽ giao tiếp được bằng tiếng Anh: học 500 câu cơ bản – giao tiếp được bằng tiếng Anh, học 5000 câu cơ bản – viết văn được bằng tiếng Anh, học 50000 câu cơ bản – trở thành một nhà ngôn ngữ học tiếng Anh. Khi tích lũy đủ một số lượng câu nhất định, thì trình độ tiếng Anh của người học sẽ tự nhiên giỏi lên bất ngờ.

   

  Học thuộc lòng chính là điểm mấu chốt giúp hình thành khả năng ngôn ngữ. Trí nhớ hình thành sau hàng trăm, hàng ngàn lần “luyện tập lặp đi lặp lại” gọi là “trí nhớ cơ bắp”. Chính trí nhớ này sẽ quyết định cho khả năng tiếng Anh của một người.

   

   

  Để có thể thực hiện phương pháp học tiếng Anh này, người học cần theo các tiến trình sau:

   

  Người học phải nhận thức rõ về tầm quan trọng của việc học tiếng Anh, phải luôn tự tin với trí nhớ của mình, không quan tâm đến việc bạn có thể học thuộc hay không, chỉ quan tâm đến việc bạn đã lặp lại đủ chưa.

   

  Mỗi ngày người học nên học thuộc 5 -10 câu cơ bản. Cách thức học theo trình tự như sau: đầu tiên là nghe đĩa để nhận biết âm chuẩn, nói chậm theo âm chuẩn, cuối cùng là nói nhanh cả câu trong một hơi. Việc học thuộc theo cách thức trên được thực hiện bằng cách đọc to và lặp đi lặp lại nhiều lần. Việc đọc to sẽ giúp cho việc rèn luyện cơ miệng để nói đúng âm chuẩn. Quá trình học phải liên tục không ngừng nghỉ, và nhất thiết phải học theo đĩa để đảm bảo hiệu quả tốt nhất.

   

  Bên cạnh việc học thuộc câu, mỗi tuần người học nên học thuộc ít nhất một bài văn. Để học thuộc đoạn văn cũng không ngoài phương pháp lặp đi lặp lại nhiều lần, tự nhiên sẽ học thuộc. Mỗi bài khóa đọc thuộc toàn bài, nhưng chỉ chọn một đoạn để học thuộc lòng, tốt nhất là có thể viết ra được.

   

  Thời gian một lần học thuộc lòng không cần vượt quá 5 phút! Bí quyết của việc học thuộc lòng là: “Ăn ít nhưng ăn nhiều bữa”.

   

  Người học nếu kiên trì học thuộc lòng trong vòng 3 tháng sẽ đạt được khả năng ghi nhớ phi phàm. Trung bình mỗi ngày học thuộc lòng 5 câu, một tháng học thuộc 150 câu, ba tháng học thuộc 450 câu là có thể cơ bản giao tiếp được bằng tiếng Anh. Hơn nữa, khi học một câu thì có thể suy ra 10 câu tương tự. Do vậy, nếu người học có thể học thuộc lòng 100 câu thì có thể sử dụng được 1000 câu,… 

   

   

  VVD.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bí Quyết Tìm Gia Sư Tiếng Anh Lớp 12 Giỏi Kèm Con Ở Hà Nội
 • Giáo Trình Esl – Giao Tiếp Giỏi Tiếng Anh Như Ngôn Ngữ Thứ 2
 • Phương Pháp Tự Học Tiếng Anh Hiệu Quả Nhất
 • Tiếng Anh Trẻ Em Hàng Đầu Việt Nam.
 • Lý Dương Người Gắn Liền Với Crazy English
 • Phương Pháp Học Tiếng Anh Siêu Đẳng

  --- Bài mới hơn ---

 • Bí Mật Phương Pháp Học Tiếng Anh Siêu Tốc
 • Top 4 Cách Siêu Dễ Để Bứt Phá Tiếng Anh Cho Học Sinh Cấp 2
 • Phương Pháp Học Tiếng Anh Cho Học Sinh Cấp 2, Lứa Tuổi 10
 • Tiếng Anh Cấp 2 Với Ba Phương Pháp Học Hiệu Quả Nhất
 • Các Phương Pháp Tự Học Tiếng Anh Tốt Nhất Cho Người Mới Học.
 • Giới thiệu Phương Pháp Học Tiếng Anh Siêu Đẳng

  Phương Pháp Học Tiếng Anh Siêu Đẳng

  “Tiếng Anh đã trở thành ngôn ngữ giao tiếp quốc tế. Trong thời đại toàn cầu hóa hiện nay, mọi người trên khắp thế giới đều sử dụng tiếng Anh để trao đổi với nhau trong công việc và cuộc sống. Những yêu cầu của thực tiễn và sự mong đợi của nhiều người muốn có được một tài liệu tham khảo và định hướng cho việc học tập, thực hành tiếng Anh đã thúc giục tôi cho ra đời cuốn sách Phương pháp học tiếng Anh siêu đẳng này.

  Các phương pháp, nguyên tắc được chia sẻ trong Phương pháp học tiếng anh siêu đẳng áp dụng cho mọi đối tượng học tiếng Anh ở mọi trình độ, giúp bạn vươn lên một tầm cao mới và mau chóng có khả năng tiếng Anh xuất sắc vượt trội:

  – Những người đang đi làm

  – Sinh viên, học sinh

  – Những người giỏi tiếng Anh muốn duy trì phong độ và hoàn thiện hơn nữa

  – Những người muốn có chỉ dẫn tự học tiếng Anh

  Các chương trong sách được sắp xếp theo trật tự logic, có sự liên kết với nhau. Do đó, bạn hãy đọc tuần tự từ chương I cho đến hết chương X để nắm bắt được toàn bộ nội dung cuốn sách. Với những lần đọc sau, bạn có thể đọc bất kỳ chương sách, nội dung nào bạn quan tâm.

  Bạn hãy xem cuốn sách này như cẩm nang hướng dẫn bạn trong suốt hành trình chinh phục và làm chủ tiếng Anh của mình. Dù trình độ tiếng Anh của bạn đang ở mức nào đi nữa, bất kỳ lúc nào đọc lại cuốn sách này, bạn sẽ phát hiện ra điều gì đó hữu ích để học và nâng tầm hơn nữa.”

  Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế VAT. Tuy nhiên tuỳ vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Khám Phá Phương Pháp Học Tiếng Anh Siêu Đẳng
 • 5 Ý Tưởng Hay Để Dạy Tiếng Anh Một Cách Sáng Tạo
 • Học Tiếng Anh Với Phương Pháp Shadowing
 • Review Com Fluency: Đây Có Phải Phương Pháp Học Giao Tiếp Tốt Nhất?
 • Phương Pháp Học Tiếng Anh Hiệu Quả (Dĩ Nhiên Là Sẽ Có Đổ Máu)
 • Phương Pháp Học Tiếng Anh Thần Kỳ

  --- Bài mới hơn ---

 • Những Phương Pháp Giúp Bạn Học Tiếng Anh Chuyên Ngành Y Khoa Hiệu Quả
 • Hướng Dẫn Cách Học Tiếng Anh Chuyên Ngành Y Khoa Hiệu Quả
 • 3 Cách Học Tiếng Anh Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Phương Pháp Học Tiếng Anh Từ Con Số 0 Cho Người Chưa Biết Gì
 • Học Tiếng Anh Lớp 6 Có Gì Khác Biệt? Phương Pháp Nào Thì Phù Hợp?
 • Embed Size (px)

  DESCRIPTION

  Tác giả: Doremon – HVA Forum

   1. Copyright 2013 by doremon-nobita Mi bn quyn ni dung trong cun sch thuc v tc gi c Nickname doremon- nobita (HVA). Cun sch ny c bin tp vi mc ch chia s v gip mi ngi trn tinh thn t nguyn v min ph. Tt c mi hnh ng s dng cun sch ny vo mc ch thng mi m khng c s ng ca tc gi u l phm php v nghim cm Mi thc mc hay gp , bn c c th lin lc v a ch: Din n: chúng tôi Mc: Tho lun nh hng Topic: Cch hc Ting Anh hiu qu nht Hoc email ca tc gi doremon-nobita: reviewstrustworthy@gmail.com Xin trn trng

  2. Bn c thn mn! Nu v mt l do hay nguyn nhn g m bn nhn c mn qu ny, th bn tht s rt may mn hn phn ng dn s cn li. Bi v nhng g m cun sch ny mun truyn t s thay i cuc i bn mi mi! Tha cc bn, trong cuc i ca mi chng ta c bit bao nhiu kh khn, gian kh tng chng nh vt qu sc chu ng ca con ngi. Chng ti cng vy, cng nh bn, cng tng c bit bao c m cao p, nhng ri di nhng p lc cng nh gnh nng ca cuc i, nhiu khi chng ti bung xui v b cuc. Nhng ri nh mt php mu, ch mo my Doremon thng minh, tt bng xut hin gia cuc i thng, mang bo bi v ti nng ca mnh ra gip ngi khc. Chng ti nh lc vo th gii c tch m ngy xa mnh tng khao kht. Do mt php l no m chng ti v tnh bit n topic trn HVA vi ta Cch hc Ting Anh hiu qu nht?. T nghi ng, n ngc nhin v sau l khm phc, nhng tri thc v gi ca thnh vin vi Nickname doremon-nobita 3. (chng ti gi thn mt l ch mo Doremon), mang li cho chng ti bit bao nhiu hi vng, tng lai, cuc i v li thot. V khng mun ch k gi li ring cho mnh, chng ti lin lc v c s ng ca tc gi bin son ra hai cun sch phc v min ph nhm gip bn c bin c m thnh hin thc, hay nh thng ip ca ch mo Doremon Gip ngi khc sng cuc i honh trng vi Ting Anh l cng chúng tôi cun sch ny c ta : 1. Cch hc Ting Anh Thn K. 2. T duy Thin Ti. Ch khi no bn c hiu c v ng dng hai cun sch trn vo cuc sng th khi php mu s xy ra. Cho nn tht s l thit thi v ng tic nu bn c b l mt trong hai cun sch . Chng ti thay mt tc gi xin gi li chc tt p nht n ton th cc bn, v chng ta hy cng nhau phiu lu vo mt th gii mi, ni c nhng php mu xy ra i vi nhng con ngi c c m v khng bao gi b cuc. The only thing that stands between a man and what he wants from life is often merely the will to try it and the faith to believe that it is possible. 4. NHM BIN TP VIN.6 LI TM S BN C GI DOREMON…7 PHN 1: TNG QUAN V PHNG PHP HC.23 PHN 2: C S KHOA HC CA PHNG PHP.42 CHNG 1: WHY IS THAT IMPORTANT? ……………………………….43 CHNG 2: TAOISM-O LO-TRANG48 CHNG 3: REPETITION AND DISTINCTION58 PHN 3: PHNG PHP HC EFFORTLESS ENGLISH.68 PHN 4: CCH HC TING ANH THN K83 PHN 5: LCH HC C BN CHO NGI MI BT U92 PHN 6: CC CU HI THNG GP.98 PHN 7: LI NHN NH N BN C.121 5. Bn c thn mn! Chng ti, nhm bin tp ebook tin tng rng tt c nhng ai , ang v s hc Ting Anh nn nghin ngm cun sch ny mt cch k lng nht c th. V nhng tri thc c chia s trong cun sch ny u l nhng tri thc v gi, da trn cc cng trnh nghin cu ca cc nh khoa hc hc uy tn nhiu lnh vc khc nhau trn ton th gii. Nu bn tng trn tr v vic lm sao c th chinh phc c Ting Anh, th xin chc mng cun sch ny dnh ring cho bn. C bao gi cc bn t hi, bao nhiu phn trm tri thc ca nhn loi c vit bng Ting Vit? V bao nhiu phn trm trong s c th gip bn thay i cuc i? Cu tr li tuy n gin nhng v cng tn nhn: chng bao nhiu c. V vy, nu nh khng bit thm mt ngoi ng ln no, th phn ln cc bn s khng th chng chi li c vi s chn lc khc khe ca t nhin. Ting Anh l mt trong nhng ngn ng ln . Ni khng ngoa, n c th l ngn ng ln nht ca loi ngi. V vic thng tho th ting ny tr thnh mt yu cu bt buc. Th nhng, chc cc bn cng bit, chinh phc c th ngn ng ny th ny qu tht v cng gian nan. Bit bao con ngi b cuc, bit bao con ngi chp nhn u hng cn gi ca t nhin cun i, ph mc s phn ca mnh trong bng m ngu dt v ngho i. Nhn thc c iu , ngy hm nay, chng ti xin c trn trng gi ti cc bn cun sch ny, vi mong mun gip cc bn trn con ng chinh phc Ting Anh, c th t tay thit k cho mnh mt cuc sng tuyt vi nht. Hy t mnh tri nghim bng chnh bn thn v bn s khng bao gi phi hi hn bi v cun sch ny s thay i cuc i cc bn mi mi! BAN BIN TP 6. Sau y l mt vi li tm s ca bn c gi Doremon, mong rng khi cc bn hc thnh cng theo phng php Cch hc Ting Anh thn k ny th cc bn cng nh chng ti v bao nhiu con ngi khc, hy ni vi li bit n ti tc gi ca n l Doremon-Nobita Tha anh Doremon L mt ngi hc theo phng php Ting Anh ca anh. Hm nay em mun gi li cm n su sc n anh. 15 nm c hc Ting Anh theo phng php truyn thng, hc thm khng di 4 trung tm nhng em vn khng th hc ni Ting Anh. Khng phi bn thn li bing hay khng c iu kin hc tp nhng ti sao 15 nm tri qua, em vn khng chinh phc c n. rt nhiu lc nn lng v bung xui v ngh rng mnh khng c kh nng hc Ting Anh. Ri vo mt bui ti xut hin trong u em mt cu hi Ti sao ngi khc hc c cn mnh th khng?. V em lang thang trn mng c tm cho mnh mt phng php hc Ting Anh hiu qu. Qu tht ng tri khng ph lng ngi, em tm c topic cch hc ting anh hiu qu nht ca anh trn hvaonline. Em c nhng bi vit ca anh trn , cng c cng thy ng v cm thy khng th chn ch hn c na, em phi hc ngay theo phng php ca anh. Phng php hc Ting Anh ca anh khng ch da trn kinh nghim ca bn thn m cn hn ht l da trn cc cng trnh nghin cu khoa hc. Em nh ang cht ui gia i dng, hon ton kit sc v v vng cn anh nh chic phao cu sinh m ng tri a n cho em, cng vic ca em duy nht ch l c gng bng tt c cc sc lc ca mnh bm vo chic phao v bi vo b. 7. Cha bao gi em cm thy vic hc tr ln hng khi n vy, em hc nh th s ht gi, hc bng tt c nhng cm xc tch cc nht ca mnh. Ch qua 6 thng hc Ting Anh theo phng php ca anh, gi y em c th xem nhng b phim n gin khng cn sub, c truyn thiu nhi khng cn dch, c th nghe r cc on hi thoiCng hc em cng chc chn rng mnh hc ng phng php, i ng con ng dn ti Master Ting Anh. Cha bao gi em cm thy s tin b r rt n nh th. Thay mt tt c nhng ngi ang, v s hc theo phng php Ting Anh ca anh Doremon, em xin gi li cm n chn thnh nht ti anh, cm n anh mang n cho mi ngi mt phng php hc Ting Anh hiu qu nht m hon ton min ph. Thn i! Hc tr ca anh. Thu Trang Cho anh Doremon! Hm nay, em mun gi ti li cm n nhiu nht n vi anh. Nh vo phng php Cch Hc Ting Anh hiu qu nht ca anh m em gn bc trn con ng tr thnh mt Master Ting Anh. Mi hai nm hc Ting Anh di gh nh trng v 3 nm hc tm ti hc hi cc phng php khc nhau. Tht l mt chng ng khng phi ngn, c nhng lc em ngh l mnh b cuc v tht vng vi chnh bn thn mnh. Em tht vng bn thn khng phi v mnh li, khng c gng hay khng c s kin tr, m em tht vng bi ti sao khng th tm c mt phng php hiu qu no khin em c th theo ui thnh cng ngn ng ny. C nhng lc em ngi mt mnh sut nhiu gi lin suy ngh v t hi bn thn rng: hy ngh cch lm th no mnh c th tm c cch hc hiu qu 8. y? mnh hc cc trung tm, ri phng php t hc thm ch mi thy v m ti sao mnh vn cha tin b, ngay c c mt quyn sch Ting Anh c bn ca thiu nhi mnh cng khng c ni th ni g n chinh phc tr thnh mt Master Ting Anh, chng l mnh li b cuc y. Khng chc chn mnh s lm c, nht nh mnh s tm c. Ri bao nhiu suy ngh, trn tr, tht vng. Em quyt tm ngi tm mt m trn mng v i chao! em ht ln khi thy c topic Cch Hc Ting Anh hiu qu nht trn HVA ca anh. Lc , nim vui ca em tht kh din t bng li. V khi em c nhng bi vit ca anh, em nh cm thy lng lng, mt cm xc rt kh t, n lm cho em phi hnh ng ngay v khng c l mt pht giy no, v em bit rng nu l th em s nh mt mt phng php hc Ting Anh c gi tr nht t trc ti nay. Gi tr ca phng php chnh l da trn kinh nghim ca bn thn anh v cc cng trnh khoa hc chng minh c iu . Sau 8 thng hc theo phng php ca anh, em tht s thy tin b khng ngng v mi ln hc em cha bao cm thy thi gian bi v em hc em khng bit chn v lc no cng ch thy hng phn d mt ngy em rt bn rn. Hin nay trnh ca em c c truyn thiu nhi khng cn dch, xem nhng b phim n gin khng cn sub v c th nghe r cc on hi thoi c bn. Sau khi hc em bit chc rng mnh s tr thnh mt Master Ting Anh v em cha bao gi thy mnh tin b nh vy v em bit mnh ang tht s hc phng php Cch Hc Ting Anh Thn K nht. Chc tt c nhng ngi , ang v s hc theo phng php ca anh Doremon u chinh phc c ngn ng ny v mt ln na em chn thnh cm n n anh. Mt ngi mang li hy vng cho em cng nh bao con ngi ang mun tr thnh Master Ting Anh, mt phng php hc gi tr v hiu qu nhiu n nh vy. Chc anh lun lun c sc khe v thnh cng! Hc tr ca anh. Thanh Lam 9. Cho Doremon! Khi ngi vit nhng dng ch ny, mnh li nh li qung thi gian mnh bt u hc ting Anh theo phng php Cch hc ting Anh hiu qu nht ca bn trn din n HVA. Trc khi bit n topic ny, cng ging nh nhiu ngi khc, mnh hc Ting Anh khng bit bao nhiu ln. T ci thu cn hc cp hai, ri cp ba, tip theo l hc i hc. n khi i lm th hc Ting Anh phc v cho cng chúng tôi tnh thi gian hc th c l cng mi my nm. V cng tri qua rt nhiu cch hc: hc trn trng, hc thm trung tm, hc cng bn b v c t hc na. Tuy nhin, kt qu m mnh t c th tht tht vng. c ti liu ? C ngh n cnh m mt quyn sch chuyn ngnh, va c va tra tng t, ba mi pht khng bit tc gi ang ni v vn g l mnh li thy oi v cng. Vit th th c ln google dch, khng bit l c ng hay khng. c v vit th th ni g n nghe v ni, v khi c v vit cn c thi gian tra t, ch nghe v ni th tra kiu g. Chnh v vy, nghe Ting Anh i vi mnh nh vt nghe sm, ni Ting Anh vi mnh nh n gy tai tru. Mnh tm kim khng bit bao nhiu din n, bao nhiu topic vi t kha cch hc Ting Anh hiu qu, v cng th thc hin theo khng bit bao nhiu ln. Nhng tt c cng ch c dm ba na thng l mnh li t b. Phi chng v mnh thiu kin tr, li bing, d nn lng? Mnh t vn bn thn v nhn ra nguyn nhn chnh l cha c phng php no ch cho mnh chnh xc nhng g mnh phi lm chinh phc Ting Anh, cha c phng php no ch ra nhng thnh qu m mnh c th s t c sau mi giai on t l ng lc gip mnh phn u n cng. Cho n khi Mnh vn nh nh in ln , tnh c mnh ln mng tm kim cch hc Ting Anh dn mnh ti topic Cch hc Ting Anh hiu qu nht ca Doremon trn HVA. Mnh mng r ht to ln nh khi xa Acsimet ku Eureka khi ng tm 10. ra lc hp dn. Mnh bit rng y chnh l phng php hc Ting Anh m mnh mong i by lu nay. Mu trong ngi mnh nh si ln, tim mnh p thnh thch Mnh c nghin, c ngu ht mi my page ca topic, mc k gi cm tra ang n v ci bng ca mnh ang biu tnh d di. Ngay ngy hm sau, mnh ln cho mnh mt bng k hoch hc Ting Anh, download cc ti liu bt u cho hnh trnh tr thnh Master Ting Anh theo cch ca Doremon. T n nay, d thi gian cha phi l di (mi ch c 3 thng) nhng mnh khng b mt ngy no, vn cm ci, mit mi hc nghe, hc pht m, hc c v xem

  --- Bài cũ hơn ---

 • 6 Bí Quyết Học Tiếng Anh Của Mc Kênh 8 Ielts Trần Khánh Vy
 • Khánh Vy Chia Sẻ Cách Học Từ Mới Tiếng Anh Qua Những Con Số Thần Thánh
 • Cách Luyện Nghe Tiếng Anh Hiệu Quả Khi Ngủ Liệu Có Thật?
 • Phương Pháp Học Tiếng Anh Ielts Hiệu Quả Cho Người Mới Mất Gốc
 • Chia Sẻ Kinh Nghiệm Học Tiếng Anh Ielts Cấp Tốc Hiệu Quả
 • Học Tiếng Anh Với Phương Pháp Shadowing

  --- Bài mới hơn ---

 • 5 Ý Tưởng Hay Để Dạy Tiếng Anh Một Cách Sáng Tạo
 • Khám Phá Phương Pháp Học Tiếng Anh Siêu Đẳng
 • Phương Pháp Học Tiếng Anh Siêu Đẳng
 • Bí Mật Phương Pháp Học Tiếng Anh Siêu Tốc
 • Top 4 Cách Siêu Dễ Để Bứt Phá Tiếng Anh Cho Học Sinh Cấp 2
 • GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP SHADOWING

  Shadowing là một phương pháp tương đối mới mẻ về học tiếng Anh. Song với cách thực hiện đơn giản dễ làm nhưng nó mang lại rất nhiều lợi thế: luyện nghe và nói cùng một lúc, luyện được accent, intonation, stresses cùng lúc.

  Đầu tiên, bạn cần chọn bất kỳ giọng của người nào bạn muốn bắt chiếc theo. Nếu bạn muốn tập giọng US có thể chọn Jennifer Lawrence, giọng UK có thể chọn Emma Watson chẳng hạn. Ngoài ra còn rất nhiều vloggers nổi tiếng của cả US và UK bạn có thể tìm trên Youtube.

  ***Youtube và TED Talks đều có chức năng “auto sub”, rất phù hợp với các bạn mới tập <3

  Sau đó bạn hãy lên google/youtube để bật tất cả các talks, talk shows của những người này để tập theo. Hãy dành 30 phút mỗi ngày để tập và bạn sẽ tiến bộ không ngờ chỉ sau 3-6 tháng.

  CÁC BƯỚC LUYỆN TẬP PHƯƠNG PHÁP SHADOWING

  – Bước 1: Nghe + Đọc theo transcript

  – Bước 2: Nghe + Nói theo giống y hệt với tốc độ trong Audio

  Lưu ý: bước 2 có thể lặp lại hàng chục lần nếu cần, nếu khó khăn có thể quay về bước 1 và bắt đầu lại.

  LƯU Ý KHI LUYỆN TẬP:

  – Audio tới đâu thì nói theo tới đấy, tránh nói quá chậm sau audio thì sẽ không luyện nghe chuẩn được.

  – Bắt chiếc ngữ điệu và các chỗ nhấn giọng của Audio.

  – Nếu gặp khó khăn lúc mới tập luyện thì có thể sử dụng phần mềm để hạ tốc độ Audio. phần lớn các phần mềm nổi tiếng như VLC đều có chức năng này.

  Để hỗ trợ cho phương pháp này, khi đang tập giọng US thì bạn đừng nghe giọng UK nữa. Ngược lại, khi bạn tập giọng UK thì nên hạn chế xem phim Mỹ.

  MỘT SỐ NGUỒN LUYỆN TẬP CHO PHƯƠNG PHÁP SHADOWING

  1. Giọng UK

  British vlogger Marcus Butler: https://www.youtube.com/user/MarcusButlerTV

  British vlogger Zoella: https://www.youtube.com/user/zoella280390

  2. Giọng US

  American vlogger Casey Neistat: https://www.youtube.com/user/caseyneistat

  American vlogger Bethany Mota: https://www.youtube.com/user/Macbarbie07

  Link download phần mềm VLC để hạ tốc độ audio.

  https://www.videolan.org/vlc/index.html

  Các khóa tiếng Anh giao tiếp tổng quát Các khóa IELTS Các khóa TOEIC

  --- Bài cũ hơn ---

 • Review Com Fluency: Đây Có Phải Phương Pháp Học Giao Tiếp Tốt Nhất?
 • Phương Pháp Học Tiếng Anh Hiệu Quả (Dĩ Nhiên Là Sẽ Có Đổ Máu)
 • Review Sách Bí Mật Phương Pháp Học Tiếng Anh Siêu Tốc
 • Review Sách Phương Pháp Học Tiếng Anh Siêu Đẳng
 • Phương Pháp Học Tiếng Anh Cho Người Lớn Bận Rộn
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100