Top 6 # Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Trong Kinh Tế Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 1/2023 # Top Trend | Sansangdethanhcong.com

Tiểu Luận Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Kinh Tế

Tiểu Luận Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Kinh Tế, Bài Tiểu Luận Phương Pháp Nghiên Cứu Kinh Tế, Tiểu Luận Các Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học, Bài Tiểu Luận Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học, Bài Tiểu Luận Môn Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học, Tiểu Luận Môn Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học, Tiểu Luận Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học, Bài Tiểu Luận Phương Pháp Nghiên Cứu Trong Kinh Doanh, Trắc Nghiệm Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Kinh Tế, Đề Tài Phương Pháp Luận Nghiên Cứu Khoa Học, Luận Văn Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học, Phương Pháp Luận Nghiên Cứu Khoa Học, Bài Mẫu Phương Pháp Luận Nghiên Cứu Khoa Học, Bài Luận Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học, Phương Pháp Luận Nghiên Cứu Khoa Học Là Gì, Bài Thảo Luận Môn Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học, Sách Phương Pháp Luận Nghiên Cứu Khoa Học, Bài Thảo Luận Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học, Đề Cương Phương Pháp Luận Nghiên Cứu Khoa Học, Giáo Trình Phương Pháp Luận Nghiên Cứu Khoa Học, Phương Pháp Luận Nghiên Cứu Khoa Học Phạm Viết Vượng, Sách Phương Pháp Luận Nghiên Cứu Khoa Học Phạm Viết Vuọng, Tiểu Luận Phương Pháp Luận Khoa Học, Đề Thi Môn Phương Pháp Nghiên Cứu Kinh Tế, Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Pháp Luật, Câu Hỏi ôn Thi Môn Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học, ôn Tập Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học, Môn Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học, Đề Tài Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học, Một Số Vấn Đề Và Phương Pháp Học Tập Và Nghiên Cứu Khoa Học, Đề Tài Môn Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học, Đề Thi Môn Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học, Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học, Đề Tài Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Giáo Dục, Tài Liệu Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học, Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn, Phương Pháp Nghiên Xứu Khoa Học Trong Y Học, Bài Thu Hoạch Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học, Đề Cương Môn Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học, Đề Cương Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Mẫu, Đề Cương ôn Tập Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học, Đề Cương Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học, Đề Cương Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Tmu, Phương Pháp Nghiên Cứu Trong Kinh Doanh, Báo Cáo Phương Pháp Nghiên Cứu Trong Kinh Doanh, Phương Pháp Chuyên Gia Trong Nghiên Cứu Khoa Học, Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Cơ Bản Dành Cho Bác Sĩ Lâm Sàng, Giáo Trình Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Pdf, Giáo Trình Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học, Trac Nghiem Phuong Phap Nghien Cuu Khoa Hoc, Bài Thuyết Trình Môn Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học, Đề Thi Trắc Nghiệm Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học, Trắc Nghiệm Môn Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học, Giáo Trình Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Filetype Pdf, Tài Liệu Tham Khảo Môn Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học, Tài Liệu Tham Khảo Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học, Phương Pháp Thống Kê Trong Nghiên Cứu Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn, Tiểu Luận Nghiên Cứu Khoa Học, Bài Tiểu Luận Nghiên Cứu Khoa Học, Một Số Bài Tiểu Luận Nghiên Cứu Khoa Học, Tiểu Luận Nghiên Cứu Khoa Học Về Giáo Dục, Tiểu Luận Đạo Đức Trong Nghiên Cứu Khoa Học, Bài Tiểu Luận Về Nghiên Cứu Mô Hình Kinh Doanh Trà Sữa, Tiểu Luận Nghiên Cứu Khoa Học Của Tiểu Học, Tiểu Luận Nghiên Cứu Khoa Học Tiểu Học, Khóa Luận Nghiên Cứu Hành Vi Người Tiêu Dùng, Phương Pháp Luận Khoa Học Là Gì, Tiểu Luận Phương Pháp Dạy Tiếng Việt ở Tiểu Học, Khóa Luận Tốt Nghiệp Phương Pháp Toán, Bài Tiểu Luận Phương Pháp Học Đại Học, Tiểu Luận Phương Pháp Học Đại Học, Tiểu Luận Phương Pháp 5s, Tiểu Luận Phương Pháp Luận Sáng Tạo, Tiểu Luận Phương Pháp Học Hiệu Quả, Tiểu Luận 2 Phương Pháp Giá Trị Thặng Dư, Tiểu Luận Hai Phương Pháp Sản Xuất Giá Trị Thặng Dư, Khóa Luận Bằng Chứng Kiểm Toán Và Phương Pháp Thu Thập, Tiểu Luận Pháp Luật Về Chính Quyền Địa Phương, Phương Pháp Nghiên Cứu Xã Hội Học Pdf, Phương Pháp Nghiên Cứu Tâm Lý Học Hoàng Mộc Lan, Các Phương Pháp Nghiên Cuwud Tâm Lý Học – Hoàng Mộc Lan, Các Phương Pháp Nghiên Cứu Trong Nhân Học, Các Phương Pháp Nghiên Cứu Nhân Trắc Học May Mặc, Phương Pháp Nghiên Cứu Trong Du Lịch, Đề Thi Trắc Nghiệm Môn Phương Pháp Nghiên Cứu, Tiểu Luận Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Của Đội Ngũ Lãnh Đạo Cấp Phòng Tại Địa Phương/Đơn Vị, Thuyết Trình Môn Nghiên Cứu Khoa Học Khoa Kinh Tế, Phương Pháp Nghiên Cứu Năng Lực Cạnh Tranh, Các Phương Pháp Nghiên Cứu Trong Nhân Trắc Học May Mặc, Khóa Luận Kế Toán Tiêu Thụ Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Giáo Trình Phương Pháp Nghiên Cứu Dược Liệu, Nghiên Cứu Và Bào Chế Liposome Bằng Phương Pháp Pha Loãng Ethanol, Phương Pháp Ngang Trong Nghiên Cứu Nhân Trắc Học May Mặc, Phương Pháp Nghiên Cứu Trong Nhân Trắc Học Ngành May, ưu Nhược Điểm Của Các Phương Pháp Nghiên Cứu Trong Nhân Trắc Học May Mặc, Phân Tích Phương Pháp Nghiên Cưu Nhân Trắc Học Ngành May, Uu Nhuoc Diem Cua Phuong Phap Nghiên Cuu Trong Nhan Trac Hoc May Mac, Nghiên Cứu, ứng Dụng Phương Pháp Phần Tử Hữu Hạn Vào Kiểm Tra Độ Bền Của Dàn Boong Chính Tàu, ưu Nhược Điểm Của Các Phương Pháp Nghiên Cứu Trong Nhân Trắc Học Nghành May, Đề Cương Nghiên Cứu Khoa Học Kinh Tế,

Tiểu Luận Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Kinh Tế, Bài Tiểu Luận Phương Pháp Nghiên Cứu Kinh Tế, Tiểu Luận Các Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học, Bài Tiểu Luận Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học, Bài Tiểu Luận Môn Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học, Tiểu Luận Môn Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học, Tiểu Luận Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học, Bài Tiểu Luận Phương Pháp Nghiên Cứu Trong Kinh Doanh, Trắc Nghiệm Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Kinh Tế, Đề Tài Phương Pháp Luận Nghiên Cứu Khoa Học, Luận Văn Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học, Phương Pháp Luận Nghiên Cứu Khoa Học, Bài Mẫu Phương Pháp Luận Nghiên Cứu Khoa Học, Bài Luận Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học, Phương Pháp Luận Nghiên Cứu Khoa Học Là Gì, Bài Thảo Luận Môn Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học, Sách Phương Pháp Luận Nghiên Cứu Khoa Học, Bài Thảo Luận Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học, Đề Cương Phương Pháp Luận Nghiên Cứu Khoa Học, Giáo Trình Phương Pháp Luận Nghiên Cứu Khoa Học, Phương Pháp Luận Nghiên Cứu Khoa Học Phạm Viết Vượng, Sách Phương Pháp Luận Nghiên Cứu Khoa Học Phạm Viết Vuọng, Tiểu Luận Phương Pháp Luận Khoa Học, Đề Thi Môn Phương Pháp Nghiên Cứu Kinh Tế, Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Pháp Luật, Câu Hỏi ôn Thi Môn Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học, ôn Tập Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học, Môn Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học, Đề Tài Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học, Một Số Vấn Đề Và Phương Pháp Học Tập Và Nghiên Cứu Khoa Học, Đề Tài Môn Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học, Đề Thi Môn Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học, Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học, Đề Tài Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Giáo Dục, Tài Liệu Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học, Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn, Phương Pháp Nghiên Xứu Khoa Học Trong Y Học, Bài Thu Hoạch Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học, Đề Cương Môn Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học, Đề Cương Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Mẫu, Đề Cương ôn Tập Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học, Đề Cương Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học, Đề Cương Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Tmu, Phương Pháp Nghiên Cứu Trong Kinh Doanh, Báo Cáo Phương Pháp Nghiên Cứu Trong Kinh Doanh, Phương Pháp Chuyên Gia Trong Nghiên Cứu Khoa Học, Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Cơ Bản Dành Cho Bác Sĩ Lâm Sàng, Giáo Trình Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Pdf, Giáo Trình Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học, Trac Nghiem Phuong Phap Nghien Cuu Khoa Hoc,

Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Trong Kinh Doanh

Lượt người xem: 9039

Đánh giá: (0 lần đánh giá)

Sách nên mua kèm với sách này:

Phương pháp nghiên cứu khoa học hàn lâm là môn học trang bị cho người học những quan điểm , nhận thức , phương pháp và công cụ cần thiết để thực hiện các dự án nghiên cứu khoa học đúng phương pháp và có chất lượng. Vì vậy, môn học này đã được đưa vào giảng dậy tại bậc cao học và tiến sĩ trong các trường đại học khối ngành kinh tế và quản trị trong nhiều năm qua. Trên thế giới, tài liệu về phương pháp nghiên cứu rất phong phú, từ tổng quát đến chuyên sâu. Tuy nhiên, tại Việt nam, tài liệu môn học này rất hạn chế cho người học viên cao học và nghiên cứu sinh.

Giáo trình này ra đời nhằm giúp cho học viên cao học và nghiên cứu sinh có thêm tài liệu về phương pháp nghiên cứu bằng tiếng việt. Nội dung của giáo trình bao gồm những kiến thức nền tảng nhất trong nghiên cứu khoa học hàn lâm : xây dựng và kiểm định lý thuyết khoa học.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Chương này giới thiệu các nội dung

1.Nghiên cứu khoa học

2. Các trường phái nghiên cứu khoa học

3. Lý thuyết khoa học và tiêu chuẩn đánh giá

4. Nghiên cứu, xây dựng và kiểm định lý thuyết khoa học

CHƯƠNG 2: VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

Chương này giới thiệu các nội dung sau :

1.Vấn đề nghiên cứu

2. Ý tưởng , vấn đề, mục tiêu , câu hỏi và giả thuyết nghiên cứu

3. Xác định vấn đề nghiên cứu

4. Tổng kết lý thuyết

5. Cách trích dẫn và liệt kê tài liệu tham khảo

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH TÍNH

Gồm những nội dung:

1.Nghiên cứu định tính trong xây dựng lý thuyết khoa học

2. Phương pháp GT

3. Phương pháp tình huống

4. Dữ liệu và thu thập dữ liệu định tính

5. Phân tích dữ liệu định tính

6. Ví dụ minh họa nghiên cứu định tính

7. Giá trị của sản phẩm định tính

8. Đề cương nghiên cứu định tính

CHƯƠNG 4: PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG

Gồm nội dung :

1.Nghiên cứu định lượng trong kiểm định lý thuyết khoa học

3. Thử nghiệm

4. Đề cương nghiên cứu định lượng

CHƯƠNG 5: PHƯƠNG PHÁP HỖN HỢP

1.Hỗn hợp trong nghiên cứu khoa học

2. Thiết kế kết hợp trong phương pháp hỗ hợp

3. Ví dụ về phương pháp hỗn hợp

4. Đề cương nghiên cứu hỗ hợp

CHƯƠNG 6: CHỌN MẪU TRONG NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG

Bao gồm những nội dung sau:

1.Lý do phải chọn mẫu

2. Chọn mẫu và sai số

3. Các khái niệm cơ bản trong chọn mẫu

4.quy trình chọn mẫu

5. Các quy trình chọn mẫu theo xác suất

6. Các phương pháp chọn mẫu phi xác suất

CHƯƠNG 7: ĐO LƯỜNG VÀ THU THẬP DỮ LIỆU ĐỊNH LƯỢNG

Nội dung bao gồm :

1.Đo lường và cấp độ thang đo trong nghiên cứu

2. Công cụ thu thập dữ liệu

3. Hiệu chỉnh dữ liệu

4. Chuẩn bị dữ liệu

CHƯƠNG 8: ĐO LƯỜNG KHÍA NIỆM NGHIÊN CỨU

1.Đo lường trong kiểm định lý thuyết khoa học

2. Khái niệm nghiên cứu và thang đo đúng

3. TÍnh chất của đo lường

4. Xây dựng thang đo các khái niệm nghiên cứu

CHƯƠNG 9: THỐNG KÊ DÙNG TRONG KIỂM ĐỊNH LÝ THUYẾT KHOA HỌC

1.Tóm tắt thống kê mẫu

3. Biến chuẩn trung bình và chuẩn hóa

4. Quan hệ giữa tham số và đám đông

5. Ước lượng thống kê

6. Kiểm định thống kê

7. Mối quan hệ giữa 2 biến ngẫu nhiên

8. Sử dụng SPSS để tính hệ số tương quan

CHƯƠNG 10 : CROUNBACH ALPHA VÀ ĐNÁH GIÁ ĐỘ TIN CẬY THANG ĐO

1.Giá trị và sai số đo lường

2. Lý thuyết đo lường cổ điển

3. Bổ sung lý thuyết đo lường cổ điển

4. Tính hệ số tin cậy Cronbach alpha bằng SPSS

CHƯƠNG 11: MÔ HÌNH EFA: KIỂM ĐỊNH GIÁ TRỊ THANG ĐO

1.EFA và đnáh giá thang đo

2. Mô hình EFA một nhân tố

3. Ví dụ đánh giá thang đo bằng EFA

4. Các dạng phân tihcs EFA và ứng dụng

5. Điều kiện để phân tích EFA

6. Đánh giá giá trị thang đo bằng EFA

7. Phân tích EFA với SPSS

CHƯƠNG 12: MÔ HÌNH T-TEST VÀ ANOVA :KIỂM ĐỊNH KHÁC BIỆT TRUNG BÌNH

1.Vấn đề nghiên cứu

2. So sánh trung bình hai đám đông: t-test

3. So sánh bat rung bình trở lên : mô hình ANOVA

CHƯƠNG 13: MÔ HÌNH HỒI QUI ĐƠN VÀ BỘI: KIỂM ĐỊNH TÁC ĐỘNG CỦA MỘT HAY NHIỀU BIẾN ĐỌC LẬP VÀO MỘT BIẾN PHỤ THUỘC ĐỊNH LƯỢNG

1.Vấn đề nghiên cứu

2. Hồi quy đơn

3. Mô hình hồi qui bội MLR

4. Phân tích MLR

CHƯƠNG 14 : MÔ HÌNH HỒI QUI VỚI BIẾN ĐỌC LẬP ĐỊNH TÍNH : ANOVA, ANCOVA VÀ HỒI QUY

1.Vấn đề nghiên cứu

2. Biến định tính

3. SLR và ANOVA

4.MLR và ANOVA

5. Hiệu ứng hỗ tương trong MLR có biến đọc lập định tính

CHƯƠNG 15: MÔ HÌNH HỒI QUI ĐA BIẾN VÀ PATH

1.Vấn đề nghiên cứu

2.Mô hình hồi quy đa biến MVR

3. Mô hình PATH

4.Biến kiểm soát và biến trung gian

sachkinhte.com.vn trân trọng giới thiệu!

Sách Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Trong Kinh Doanh

Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Trong Kinh Doanh là lĩnh vực trang bị cho người học những quan điểm, nhận thức, phương pháp và công cụ cần thiết để thực hiện các dự án nghiên cứu khoa học đúng phương pháp và có chất lượng. Vì vậy, lĩnh vực này đã được đưa vào giảng dạy tại bậc cao học và tiến sĩ trong các trường đại học khối ngành kinh tế và quản trị trong nhiều năm qua. Trên thế giới, tài liệu về phương pháp nghiên cứu rất phong phú, từ tổng quát đến chuyên sâu. Tuy nhiên, tại Việt Nam, tài liệu môn học này rất hạn chế cho người học viên cao học và nghiên cứu sinh.

Quyển sách này ra đời nhằm giúp cho học viên cao học và nghiên cứu sinh có thêm tài liệu về phương pháp nghiên cứu bằng tiếng việt. Nội dung của giáo trình bao gồm những kiến thức nền tảng nhất trong nghiên cứu khoa học hàn lâm: xây dựng và kiểm định lý thuyết khoa học.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1.Nghiên cứu khoa học

2. Các trường phái nghiên cứu khoa học

3. Lý thuyết khoa học và tiêu chuẩn đánh giá

4. Nghiên cứu, xây dựng và kiểm định lý thuyết khoa học

CHƯƠNG 2: VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

1.Vấn đề nghiên cứu

2. Ý tưởng , vấn đề, mục tiêu , câu hỏi và giả thuyết nghiên cứu

3. Xác định vấn đề nghiên cứu

4. Tổng kết lý thuyết

5. Cách trích dẫn và liệt kê tài liệu tham khảo

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH TÍNH

1.Nghiên cứu định tính trong xây dựng lý thuyết khoa học

2. Phương pháp GT

3. Phương pháp tình huống

4. Dữ liệu và thu thập dữ liệu định tính

5. Phân tích dữ liệu định tính

6. Ví dụ minh họa nghiên cứu định tính

7. Giá trị của sản phẩm định tính

8. Đề cương nghiên cứu định tính

CHƯƠNG 4: PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG

1.Nghiên cứu định lượng trong kiểm định lý thuyết khoa học

2.Khảo sát

3. Thử nghiệm

4. Đề cương nghiên cứu định lượng

CHƯƠNG 5: PHƯƠNG PHÁP HỖN HỢP

1.Hỗn hợp trong nghiên cứu khoa học

2. Thiết kế kết hợp trong phương pháp hỗ hợp

3. Ví dụ về phương pháp hỗn hợp

4. Đề cương nghiên cứu hỗ hợp

CHƯƠNG 6: CHỌN MẪU TRONG NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG

1.Lý do phải chọn mẫu

2. Chọn mẫu và sai số

3. Các khái niệm cơ bản trong chọn mẫu

4.quy trình chọn mẫu

5. Các quy trình chọn mẫu theo xác suất

6. Các phương pháp chọn mẫu phi xác suất

CHƯƠNG 7: ĐO LƯỜNG VÀ THU THẬP DỮ LIỆU ĐỊNH LƯỢNG

1.Đo lường và cấp độ thang đo trong nghiên cứu

2. Công cụ thu thập dữ liệu

3. Hiệu chỉnh dữ liệu

4. Chuẩn bị dữ liệu

CHƯƠNG 8: ĐO LƯỜNG KHÁI NIỆM NGHIÊN CỨU

1.Đo lường trong kiểm định lý thuyết khoa học

2. Khái niệm nghiên cứu và thang đo đúng

3. TÍnh chất của đo lường

4. Xây dựng thang đo các khái niệm nghiên cứu

CHƯƠNG 9: THỐNG KÊ DÙNG TRONG KIỂM ĐỊNH LÝ THUYẾT KHOA HỌC

1.Tóm tắt thống kê mẫu

2. Kỳ vọng

3. Biến chuẩn trung bình và chuẩn hóa

4. Quan hệ giữa tham số và đám đông

5. Ước lượng thống kê

6. Kiểm định thống kê

7. Mối quan hệ giữa 2 biến ngẫu nhiên

8. Sử dụng SPSS để tính hệ số tương quan

CHƯƠNG 10 : CROUNBACH ALPHA VÀ ĐNÁH GIÁ ĐỘ TIN CẬY THANG ĐO

1.Giá trị và sai số đo lường

2. Lý thuyết đo lường cổ điển

3. Bổ sung lý thuyết đo lường cổ điển

4. Tính hệ số tin cậy Cronbach alpha bằng SPSS

CHƯƠNG 11: MÔ HÌNH EFA: KIỂM ĐỊNH GIÁ TRỊ THANG ĐO

1.EFA và đnáh giá thang đo

2. Mô hình EFA một nhân tố

3. Ví dụ đánh giá thang đo bằng EFA

4. Các dạng phân tihcs EFA và ứng dụng

5. Điều kiện để phân tích EFA

6. Đánh giá giá trị thang đo bằng EFA

7. Phân tích EFA với SPSS

CHƯƠNG 12: MÔ HÌNH T-TEST VÀ ANOVA :KIỂM ĐỊNH KHÁC BIỆT TRUNG BÌNH

1.Vấn đề nghiên cứu

2. So sánh trung bình hai đám đông: t-test

3. So sánh bat rung bình trở lên : mô hình ANOVA

CHƯƠNG 13: MÔ HÌNH HỒI QUI ĐƠN VÀ BỘI: KIỂM ĐỊNH TÁC ĐỘNG CỦA MỘT HAY NHIỀU BIẾN ĐỌC LẬP VÀO MỘT BIẾN PHỤ THUỘC ĐỊNH LƯỢNG

1.Vấn đề nghiên cứu

2. Hồi quy đơn

3. Mô hình hồi qui bội MLR

4. Phân tích MLR

CHƯƠNG 14 : MÔ HÌNH HỒI QUI VỚI BIẾN ĐỌC LẬP ĐỊNH TÍNH : ANOVA, ANCOVA VÀ HỒI QUY

1.Vấn đề nghiên cứu

2. Biến định tính

3. SLR và ANOVA

4.MLR và ANOVA

5. Hiệu ứng hỗ tương trong MLR có biến đọc lập định tính

CHƯƠNG 15: MÔ HÌNH HỒI QUI ĐA BIẾN VÀ PATH

1.Vấn đề nghiên cứu

2.Mô hình hồi quy đa biến MVR

3. Mô hình PATH

4.Biến kiểm soát và biến trung gian

<

Phương Pháp Nghiên Cứu Kinh Tế

GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC CUỐN SÁCH

Trong chương trình đào tạo đại học của chuyên ngành kinh tế , môn học Phương Pháp Nghiên Cứu kinh Tế ngày càng được các trường đại học chú trọng. Môn học này không chỉ cung cấp các kiến thức và kỹ năng cần thiết để sinh viên cso thể áp dụng để thực hiện luận văn tốt nghiệp , mà thực sự còn cung cấp các phương pháp tư duy mang tính khoa học để giúp sinh viên định hướng giải quyết các vấn đề nghiên cứu khoa học mang tính ứng dụng hoặc hàn lâm .

Giáo trình Phương pháp nghiên cứu kinh tế được biên soạn dựa trên kinh nghiệm thực hiện nghiên cứu khoa học mang tính cá nhân, kinh nghiệm giảng dạy môn học này, kinh nghiệm hướng dẫn và chấm luận văn đối với sinh viên cử nhân thực hiện khóa luận tốt nghiệp và học viên cao học thực hiện luận văn tốt nghiệp. Giáo trình cũng tham khảo một số nội dung từ nhiều tài liệu quốc tế về phương pháp nghiên cứu khoa học, phương pháp nghiên cứu kinh tế, phương pháp nghiên cứu kinh doanh. Các tác giả tham khảo chủ yếu là các ấn phẩm của Berg B.L (2009); Cooper D.R và Shindler P.S (2006), Creswell J.W (2003) Và Kumar R( 2005).

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KINH TẾ

CHƯƠNG 2: XÁC ĐỊNH VÀ MÔ TẢ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

Đọc giả cũng sẽ được giới thiệu về sự khác biệt và trật tự thang bậc giữa các dạng câu hỏi nghiên cứu , câu hỏi điều tra, câu hỏi đo lường và cách ứng dụng chúng vào trong một nghiên cứu .

CHƯƠNG 3:TỔNG QUAN TÀI LIỆU

Nội dung : Chương này được thiết kế nhằm trình bày tổng quát về tổng quan tài liệu đối với nghiên cứu. Các nội dung lien quan bao gồm khái niệm về tổng quan tài liệu, mục tiêu và quá trình nghiên cứu tài liệu. CHương này cũng trình bày chiến lược khai thác dữ liệu mà nhà nghiên cứu cần có để có thể đạt đươc những thông tin dữ liệu cần thiết, cách thức tìm kiếm tài liệu lien quan đến nội dung nghiên cứu và đánh giá giá trị của nguồn dữ liệu thứ cấp . Một phần quan trọng của chương nói về cách thức ghi trích dẫn và tài liệu tham khảo theo một vài tiêu chuẩn quốc tế phổ biến nhằm hướng dẫn cho sinh viên biết cách ghi đúng quy định khoa học cho bài viết nghiên cứu của mình.

CHƯƠNG 4 : PHÁT TRIỂN KHUNG LÝ THUYẾT, KHUNG KHÁI NIỆM VÀ KHUNG PHÂN TÍCH

ND: Trình bày về việc áp dụng kết quả tổng quan tài liệu để phát triển ý tưởng nghiên cứu và xây dựng khung khái niệm và khung phân tích. Từ đó, có thể phác họa được một cách cụ thể các loại thong tin dữ liệu cần phải thu nhập, quan hệ giữa các thong tin dữ liệu này và tiến trình phân tích một cách hợp lý nhất. Nói cách khác, là xây dựng khung sườn cho nghiên cứu hay là thiết kế nghiên cứu.

CHƯƠNG 5: ĐO LƯỜNG VÀ THANG ĐO

Giới thiệu chương :

Chương này nhằm trình bày về bản chất của việc đo lường và các dạng thang đo thường được áp dụng trong thu nhập và đo lường đối tượng nghiên cứu. Phần đầu của chương mô tả sự khác biệt giữa việc đo lường đối tượng nghiên cứu , các đặc điểm và các chỉ tiêu đại diện cho các đặc điểm của đối tượng nghiên cứu. Phần kế tiếp tập trung trình bày về bốn dạng thang đo cơ bản là thang đo định danh, thang đo thứ bậc, thang đo khoảng và thang đo tỷ số. . Chương cũng hướng dẫn các tiêu chí đánh giá thang đo, các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn một thang đo phù hợp. Phần cuối chương giới thiệu một số mẫu thang đo ứng dụng trong thiếp lập câu hỏi điều tra như thang đo cho điểm, thang đo xếp hạng, thang đo trật tự Và các thang đo thường sử dụng khác.

CHƯƠNG 6: PHƯƠNG PHÁP CHỌN MẪU VÀ XÁC ĐỊNH CỠ MẪU

CHƯƠNG 7 : VIẾT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU

Chương trình bày các nội dung thành phần và cấu trúc của một đề cương nghiên cứu. Cách thức viết cũng được chỉ dẫn tương ứng từng thành phần nội dung, nhằm hiểu được cách viết và biết các nguyên tắc áp dụng khi bắt tay vào việc viết một đề cương nghiên cứu.

CHƯƠNG 8 : THU NHẬP DỮ LIỆU

Mục tiêu chương : Hướng dẫn sinh viên các phương pháp thu nhập dữ liệu định tính và định lượng. Cụ thể là giúp sinh viên hiểu được các loại dự liệu, nguồn của dữa liệu và làm thế nào để thu thập được dữ liệu phù hợp cho các loại nghiên cứu và các vấn đề nghiên cứu khác nhau.

CHƯƠNG 9 : NHẬP VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU

Chương này thiết kế nhằm hướng dẫn sinh viên cách thức nhập liệu, xử lý và phân tích dữ liệu dưới góc độ ứng dụng các kiến thức lien quan đến thống kê và sử dụng một phần mềm thống kê khá phổ biến là SPSS. Các kỹ thuật phân tích thống kê mang tính nền tảng này thường không được sinh viên hiểu đầy đủ và áp dụng tốt trong tiến trình phân tích dữ liệu bạn đầu. Chương này tập trung ôn lại một số kiến thức nền tảng về thống kê mô tả và các kiểm định thống kê dùng.

Phần đầu của chương giới thiệu các kỹ thuật phan tích thống kê mô tả và xử lý dữ liệu cơ bản áp dụng cho các biến định lượng và các biến định tính. Phần cuối chương sẽ trình bày về các phương pháp thống kê kiểm định giả thuyết phổ biến tương ứng với phân tích thống kê mô tả. Các ứng dụng thống kê được minh họa bằng kết quả tính toán từ phần mềm SPSS

CHƯƠNG 10 : VIẾT BÁO CÁO NGHIÊN CỨU

Sachkinhte.com.vn trân trọng giới thiệu!