Top 7 # Phương Pháp Ra Quyết Định Định Tính Bao Gồm Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 5/2023 # Top Trend | Sansangdethanhcong.com

Phương Pháp Ra Quyết Định Nhóm

Kết quả

Phương pháp ra quyết định nhóm:

Hình thức ra quyết định nhóm phổ biến nhất diễn ra trong các nhóm tương tác trực tuyến. Tuy nhiên, các nhóm này thường gây áp lực để buộc các thành viên nhóm phải tuân thủ quan điểm chung. Động não, kỹ thuật nhóm danh nghĩa và hội họp điện tử là những phương pháp ra quyết định nhóm tốt nhất có thể áp dụng vì chúng hạn chế đến mức tối đa những hạn chế của các nhóm tương tác trực diện.

Động não: Phương pháp này được thực hiện trên cơ sở áp dụng một quá trình tạo ra ý tưởng, khuyến khích cá nhân nêu ra ý kiến của mình về khả năng lựa chọn hoặc giải quyết vấn đề, bất kể khả năng hay cách giải quyết vấn đề đó là tốt hay chưa tốt.

Tuy nhiên, động não chỉ đơn thuần là một quá trình tạo ra các ý tưởng. Hai phương pháp sau mới thực sự cho các nhà quản lý những giải pháp cụ thể.

Phương pháp sử dụng nhóm danh nghĩa. Nhóm danh nghĩa hạn chế việc bàn luận và giao tiếp giữa các cá nhân trong quá trình ra quyết định. Các thành viên trong nhóm đều có mặt tại cuộc họp nhưng họ hoạt động hoàn toàn độc lập với nhau. Phương pháp sử dụng nhóm danh nghĩa bao gồm những bước sau đây:

Các cá nhân gặp nhau với tư cách là thành viên một nhóm, nhưng trước khi có bất kỳ sự bàn luận nào mỗi thành viên đều phải độc lập viết ra những ý tưởng của mình về vấn đề cần giải quyết

Mỗi thành viên trong nhóm xếp hàng các ý kiến một cách độc lập. Quyết định cuối cùng là phương án được xếp hàng cao nhất.

Lợi thế chủ yếu của phương pháp này là ở chỗ nó cho phép nhóm gặp nhau một cách chính thức nhưng lại không hạn chế tư duy độc lập của các thành viên như là trong nhóm tương tác truyền thống.

Phương pháp hội họp điện tử. Đây là phương pháp mới nhất trong việc ra quyết định; là sự kết hợp giữa phương pháp sử dụng nhóm danh nghĩa và công nghệ thông tin.

Lợi thế chủ yếu của hội họp điện tử là khả năng dấu tên, tính trung thực và tốc độ. Những người tham gia có thể dấu tên khi đánh bất kỳ thông điệp nào mà họ muốn, và thông điệp được chíu lên màn hình cho tất cả mọi người xem khi người tham gia gõ vào bàn phím. Phương pháp này có ưu điểm là tiết kiệm thời gian, loại trừ tối đa việc tán gẫu, tránh tình trạng lạc đề và cho phép những người tham gia đồng thời nêu ra ý kiến của mình.

Tóm lại, mỗi phương pháp ra quyết định nhóm đều có những ưu nhược điểm nhất định. Vì vậy, tùy thuộc vào tính chất vấn đề cần giải quyết, các yếu tố môi trường, nguồn lực sẵn có… mỗi nhóm có thể lựa chọn hoặc kết hợp những phương pháp trên để có quyết định hợp lý.

(quantri.vn biên tập và số hóa)

Các Phương Pháp Ra Quyết Định

Thế giới đang biến đổi không ngừng, mọi thành tựu khoa học và công nghệ xuất hiện hết sức mau lẹ nhưng cũng thay đổi nhanh chóng. Điều này khiến cho các nhà quản trị phải ra quyết định nhiều hơn. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu các nhà quản trị doanh nghiệp đưa ra các quyết định thiếu phương pháp? Liệu nhân lực, tài lực, vật lực… của một tổ chức có được phát huy hiệu quả khi mà cấp quản lý không hoặc chưa hiểu kỹ các phương pháp ra quyết định và giải quyết các vấn đề phát sinh một cách thấu đáo? Vậy làm thế nào để các nhà quản trị có thể đưa ra các quyết định đúng đắn, sáng suốt và phù hợp?

Các nhà quản trị nếu chỉ xem xét thời điểm tham gia của những người khác vào một quyết định là chưa đủ. Họ cần phải xét tới mức độ tham gia của từng người khác nhau. Sự tham gia ở đây có thể là hình thức hoặc không chính thức, hay đơn giản như việc đề nghị họ đưa ra các ý tưởng. Bạn có thể lôi kéo nhân viên vào bất kỳ một khâu nào trong tiến trình quyết định hay xuyên suốt tiến trình đó. Khi ta tin rằng những quyết định khác nhau đòi hỏi những phương thức khác nhau, ta sẽ nhận thấy sự cần thiết của những người khác khi ta phải đối mặt với một vấn đề phức tạp. Ta có thể có những ý tưởng sáng tạo và phong phú hơn từ một nhóm thay vì chỉ một cá nhân riêng lẻ.

Phương pháp nhóm tri thức: bạn và một người khác cùng đưa ra một quyết định mà không cần tham khảo ý kiến của những người khác. Bạn bàn bạc, đưa ra giải pháp, ra quyết định và trình bày trước những nhân viên khác. Thậm chí bạn cũng có thể trình bày trước họ về cơ sở đưa ra quyết định của mình.

Phương pháp luật số đông: phương pháp này đề cao tính dân chủ, trong đó tất cả các thành viên trong nhóm đều tham gia vào tiến trình quyết định thông qua việc mỗi thành viên đều được quyền biểu quyết bình đẳng. Nhóm sẽ bỏ phiếu cho quyết định đưa ra. Quyết định nhận được đa số phiếu sẽ trở thành quyết định chính thức.

Phương pháp đồng thuận: là phương pháp trong đó tất cả các nhân viên cùng đưa ra quyết định. Một quyết định không thể nào đạt được nếu chưa được tất cả các nhân viên tán thành. Phương pháp này có thể mang lại những quyết định chất lượng cao nhờ các đề xuất đa dạng và mang tính xây dựng, tuy nhiên nó lại tiêu tốn khá nhiều thời gian. Đồng thuận là phương pháp quyết định nhằm tận dụng nguồn lực nhân sự hiện có và gảii quyết một cách sáng tạo xung đột cũng như các vấn đề căn bản.

Đồng thuận rất khó đạt được vì nó đòi hỏi tất cả các thành viên trong nhóm phải nhất trí với quyết định cuối cùng. Sự nhất trí hoàn toàn không phải là mục tiêu vì điều này rất khó đạt được, tuy nhiên ở mức độ có thể, mỗi thành viên nên chấp nhận phân loại đánh giá của nhóm về cơ sở logic và tính khả thi. Khi tất cả các thành viên nhóm đều cảm nhận được điều này tức là bạn đã đạt được sự đồng thuận và phán xét có thể được thừa nhận như một quyết định của nhóm. Thực tế, điều này có nghĩa là một cá nhân có thể phản đối nhóm nếu anh ta nghĩ điều đó là cần thiết. Không thể mọi chi tiết đưa ra đều được mọi người hoàn toàn tán thành. Biểu quyết là điều không được phép. Trong việc đưa ra quyết định đồng thuận, cá nhân bạn cần phải đảm bảo quyết định đó là quyết định đúng đắn và đồng ý thực hiện theo quyết định.

Bảng 1: Ưu điểm và nhược điểm của các phương pháp ra quyết định

Chuyên quyền

+ Tiết kiệm thời gian

+ Hiệu quả khi đưa ra các quyết định chuẩn

+ Chuyên môn lãnh đạo

+ Thiếu sự cam kết

+ Gây hiềm khích

+ Mang tính cá nhân

Phán quyết cuối cùng

+ Tận dụng nguồn lực nhóm

+ Mang lại các ý tưởng mới mẻ

+ Thiếu cam kết

+ Tồn đọng mâu thuẫn

+ Tăng tính cạnh tranh

Nhóm trí thức

+ Tiết kiệm thời gian

+ Nảy sinh những ý tưởng

+ Thiếu cam kết

+ Tồn đọng mâu thuẫn

+ Thiếu sự tương tác

Tham vấn

+ Huy động ý kiến của thành viên nhóm

+ Nảy sinh những ý tưởng

+ Xác định đúng chuyên gia

+ Tính công khai của lãnh đạo

Luật đa số

+ Tiết kiệm thời gian

+ Dễ gây hiềm khích với số ít người

+ Không đủ cam kết

+ Dễ xoay chuyển

Đồtng thuận

+ Cách tân

+ Có tính cam kết

+ Tận dụng các khả năng

+ Các quyết định có tính nghiêm túc

+ Mất nhiều thời gian

+ Yêu cầu mức độ kỹ năng làm việc nhóm cao.

TH: T.Giang: SCDRC

Phương Pháp Ra Quyết Định Quản Trị Hoàn Hảo

Your browser does not support the audio element.

Việc làm Quản lý điều hành

Thực hiện thiếu chính xác bước nhận định vấn đề thì các bước tiếp theo sẽ là vô nghĩa đối với nhà quản trị. Một bác sĩ chữa bệnh sẽ luôn phải chẩn đoán bệnh trước đó và nhà quản trị cũng vậy

Ví dụ như trong một doanh nghiệp hàng hoá bị tồn đọng thì các nhà quản trị phải đưa ra quyết định để cải thiện tình hình, vấn đề nằm ở chỗ nào. Nguyên nhân của vấn đề có phải bắt nguồn từ chất lượng sản phẩm hay giá cả không hợp lý không? Hay phương thức kinh doanh của doanh nghiệp đang trở nên lạc hậu? Cần xác định nguyên nhân chính thức dẫn đến tình hình để tìm ra phương án phù hợp

Trong những tình huống đơn giản thì việc xác định vấn đề sẽ dễ dàng hơn nhưng trong các tình huống phức tạp khó ra quyết định thì phải đề ra nhiệm vụ sơ bộ và tiếp tục tìm kiếm thu thập thông tin làm rõ nhiệm vụ. Đặc biệt nhà lãnh đạo phải luôn tuân thủ nguyên tắc: Đặt vấn đề sai thì giải quyết vấn đề sẽ sai

Bạn nên xây dựng nhiều phương án một lúc chứ không nên xây dựng chỉ 1 phương án . Mọi người sẽ thường chỉ có 2 lựa chọn là “có” hoặc “không” cho một câu hỏi duy nhất: “Chúng ta nên làm điều này hay không?”. Vì vậy chúng ta cần có nhiều phương án đại diện cho các khả năng có thể xảy ra trong hoạt động kinh doanh nói riêng và doanh nghiệp nói chung. Tuy nhiên làm thế nào để tạo ra các phương án khả thi? Để làm được điều này thì nhà quản trị cần dựa vào những kinh nghiệm và kiến thức của bản thân cũng như các đề xuất của chuyên gia và tập thể đội nhóm. Nếu số lượng các phương án quá nhiều thì sẽ gây khó khăn và tốn kém cho quá trình chọn lọc và phân tích tối ưu

Việc làm kinh doanh bất động sản

Sau khi xây dựng phương án thì nhà quản trị cần so sánh các điều bất lợi và có lợi của từng phương án. Mục đích của hoạt động này là đánh giá tính toán mức độ và mục tiêu ban đầu

Tiêu chuẩn đánh giá gồm các biến số:Chi phí; Lợi ích; Tác động đến tài chính; Các biến số vô hình; Thời gian; Tính khả thi; Nguồn lực; Rủi ro; Đạo đức:

– Phương pháp 1: Bắt bóng: Phương pháp này dựa trên nguyên tắc ý tưởng được tung ra cho một nhóm, nhu kiểu tung một quả bóng vào sân, ý tưởng ở đây có thể là một chiến lược tiếp thị mới, một sản phẩm mới hay một cách tối ưu quy trình,… Bất cứ nhân viên nào “bắt” được ý tưởng đó đều phải cải thiện và thực hiện theo cách của mình. Gỉa sử như ý tưởng được nêu ra nhằm thăm dò thị trường cho sản phẩm máy tính thì người “bắt” được ý tưởng sẽ tìm hiểu và người này sẽ tung ý tưởng cải thiện về cho nhóm. Cứ tiếp tục như vậy rồi lại có người khác “bắt” và cải thiện

Trong phương pháp này, ý tưởng sẽ vận động trong chu kỳ cải thiện liên tục cho đến khi tất cả công nhận là không thể cải thiện được nữa. Những nhân viên tham gia vào quy trình này phải có ý thức chia sẻ tận tâm với những ý tưởng khi xuất hiện.

Tìm việc làm nhanh

Nhà quản trị cần chú ý theo dõi và kiểm soát cuộc họp để hoàn thành mục tiêu nhất trí chung về 1 đề xuất

– Phương pháp 3: Kiểm soát trí tuệ: Tương tự như sử dụng quan điểm đối lập, phương pháp kiểm soát trí tuệ chia thành 2 nhóm nhỏ nhưng một nhóm sẽ nêu lên đề xuất còn nhóm kia sẽ phê bình và tìm cách cải thiện phương pháp của nhóm trước

Việc đánh giá và điều tra việc thực hiện nhằm điều chỉnh quyết định cuối cùng. Trong hoạt động kiểm tra thực hiện quyết định, nhà quản trị cần kiểm tra các tác động tới hành vi con người và nâng cao trách nhiệm, động viên họ thực hiện hoạt động trong kế hoạch được đề ra

Sau đó các lãnh đạo cần tổng kết thực hiện quyết định: Các quyết định cần thực hiện đầy đủ và đúng hạn. Trong hoạt động tổng kết nhà quản trị cần phải xem xét chu đáo tất cả các giai đoạn công tác và phân tích những thành công, sai lầm. Qua quá trình ấy, kinh nghiệm sẽ được tích làm cơ sở của những quyết định trong tương lai

Ưu Nhược Điểm Của Phương Pháp Ra Quyết Định Tập Thể

ƯU ĐIỂM NHƯỢC ĐIỂM

Có nhiều thông tin và kiến thức hơn 1. Tăng thời gian và chi phí

Nhiều đường lối tiếp cận vấn đề 2. Thường đưa đến quyết định dung hoà

Phân tích vấn đề rộng 3. Tài năng chuyên môn ít được phát huy

Giảm bất trắc của các giải pháp 4. Có thể bị khống chế bởi cá nhân

Có nhiều giải pháp 5. Áp lực nhóm

Quyết định có chất lượng hơn 6.Cá nhân tham gia hạn chế

Quyết định sáng tạo hơn 7. Trách nhiệm không cao

Hiểu rõ vấn đề và giải pháp hơn 8. Dễ dẫn tới bất đồng

Giải pháp được chấp nhận rộng rãi hơn 9. Nuôi dưỡng óc bè phái

Tăng cường tính thoả mãn nội bộ 10. Dễ bỏ qua các ý kiến mới nhưng thiểu số

Phát huy khả năng của cấp dưới

so sánh ưu nhược điểm của phương pháp ra quyết định tập thể

ưu nhược điểm của quyết định tập thể

ưu điểm của quyết định cá nhân

ưu đieme nhược điểm của phương pháp ra quyết định tập thể trong quản trị học

,