Top 16 # Phương Pháp Thuyết Minh 8 / 2023 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 12/2022 # Top Trend | Sansangdethanhcong.com

Soạn Văn 8: Phương Pháp Thuyết Minh / 2023

Soạn Văn 8: Phương pháp thuyết minh

Soạn Văn lớp 8 Phương pháp thuyết minh tập 1

Soạn Văn Phương pháp thuyết minh

là tài liệu phương pháp thuyết minh này giúp các bạn học sinh nắm được các đặc trưng cơ bản của thể loại văn thuyết minh mà còn mang lại nhiều ý tưởng hay, giúp các bạn triển khai bài viết của mình theo hướng sáng tạo, thông minh nhất.

Soạn Văn: Phương pháp thuyết minh Tìm hiểu các phương pháp thuyết minh 1. Quan sát học tập, tích lũy tri thức để làm bài văn thuyết minh

a. Các văn bản thuyết minh Cây dừa Bình Định, Tại sao lá cây có màu xanh lục, Huế, Khởi nghĩa Nông Văn Vân, Con giun đất đã sử dụng những tri thức về tự nhiên (Địa lí, Sinh học,…), tri thức về xã hội (Văn hoá, Lịch sử,…).

b. Để có các tri thức ấy cần phải quan sát, học tập, tìm tòi, tích lũy kiến thức lâu dài.

c. Không thể dùng tưởng tượng, suy luận để làm bài văn thuyết minh.

2. Phương pháp thuyết minh

a. Trong các câu văn ta thường gặp từ “là”. Sau từ “là”, người ta cung cấp những kiến thức về bản chất, đặc trưng của đối tượng. Loại câu văn định nghĩa, giải thích trong văn bản thuyết minh có đặc điểm thường xuất hiện từ “là”, đưa ra được bản chất, đặc trưng đối tượng.

b. Tác dụng của phương pháp liệt kê: Trình bày tri thức theo một trật tự nhất định.

c. Ví dụ trong đoạn văn là phần trong ngoặc đơn “ở Bỉ, từ năm 1987… 500 đô la”. Đưa ra ví dụ có tác dụng minh họa rõ hơn để người đọc dễ hiểu, tạo tính chính xác, thuyết phục hơn cho lời văn.

d. Đoạn văn cung cấp những số liệu cụ thể 20%, 3%, 500 năm, một héc-ta, 900kg, 600kg. Việc sử dụng số liệu giúp làm tăng tính thuyết phục của văn bản.

e. Tác dụng của phương pháp so sánh: Đối chiếu, so sánh để làm nổi bật, cụ thể hóa đối tượng cần thuyết minh.

g. Bài Huế đã trình bày các đặc điểm của thành phố Huế theo những mặt: Thiên nhiên, kiến trúc, nhà vườn, món ăn, tinh thần quật cường của nhân dân.

Luyện tập Câu 1 (trang 128 sgk Ngữ Văn 8 Tập 1):

Phạm vi tìm hiểu vấn đề trong bài Ôn dịch, thuốc lá:

– Tác hại thuốc lá với sức khỏe (người hút và những người xung quanh).

– Tác hại thuốc lá với hành vi văn hóa.

– Việc chống thuốc lá ở các nước phát triển.

Câu 2 (trang 128 sgk Ngữ Văn 8 Tập 1):

Các phương pháp thuyết minh được sử dụng trong Ôn dịch, thuốc lá: Phân loại, phân tích; định nghĩa, giải thích; nêu ví dụ; so sánh; dùng số liệu.

Câu 3 (trang 129 sgk Ngữ Văn 8 Tập 1):

Thuyết minh đòi hỏi kiến thức thực tế, chính xác, đa lĩnh vực. Văn bản Ngã ba Đồng Lộc sử dụng những phương pháp nêu định nghĩa, giải thích ( Ngã ba Đồng Lộc là giao điểm…), dùng số liệu (2057 trận bom, sau 18 lần,…)

Câu 4 (trang 129 sgk Ngữ Văn 8 Tập 1):

Cách phân loại của bạn lớp trưởng là hợp lí, chính xác và đầy đủ.

Soạn Bài Phương Pháp Thuyết Minh Lớp 8 / 2023

Soạn bài phương pháp thuyết minh lớp 8

I.Tìm hiểu các phương pháp thuyết minh

chúng tôi sát, học tập, tích lũy tri thức để làm bài văn thuyết minh.

a.Đọc lại các văn bản thuyết minh: Cây dừa Bình Định, Tại sao lá cây có màu xanh lục, Huế, Khởi nghĩa Nông Văn Vân, Con giun đất và cho biết các văn bản ấy đã sử dụng các loại tri thức gì?

b.Làm thế nào để có các tri thức ấy? Vai trò của quan sát, học tập, tích lũy ở đây như thế nào?

-Muốn có tri thức, kiến thức khoa học phải biết quan sát.

-Quan sát không phải chỉ là nhìn, xem đơn giản mà còn phải phát hiện những đặt điểm tiêu biểu của sự vật (đặc điểm tiêu biểu có ý nghĩa phân biệt sự vật này với sự vât khác về hình thức và nội dung).

-Phải phân tích đối tượng qua những đặc điểm của nó.

Vai trò học tập và tích lũy kiến thức ở đây cũng rất quan trọng. Đó là cơ sở để miêu tả, suy luận khoa học với đối tượng cần trình bày, thuyết minh.

c.Bằng tưởng tượng, suy luận có thể có tri thức để làm bài văn thuyết minh được không?

Bằng tưởng tượng, suy luận thuần túy thì không thể có kiến thức làm bài văn thuyết minh.

2.Phương pháp thuyết minh.

Có 6 phương pháp thuyết minh:

a.Phương pháp nêu định nghĩa, giải thích.

-Phương pháp này xác định đối tượng thuộc loại sự vật, hiện tượng gì và chỉ ra đặc điểm riêng, nổi bật của đối tượng.

+ Trong các câu văn trên ta thường gặp từ “là”. Sau từ này người ta cung cấp kiến thức về đối tượng đứng trước nó.

+ Câu văn định nghĩa, giải thích có vai trò làm người ta hiểu rõ Huế là gì, đặc điểm của Huế có khác gì với mọi nơi.

+ Nông Văn Vân là tù trưởng dân tộc Tày. Câu này giải thích Nông Văn Vân là ai.

b.Phương pháp liệt kê.

-Phương pháp liệt kê là nêu một loạt con số, sự việc có nét tương đồng để minh hoạt cho đối tượng về đặc điểm, tính chất nổi bật của nó.

+ Trong đoạn văn nói về cây dừa Bình Định, người ta liệt kê sự “cống hiến” của nó từ thân cây đến cọng lá, nước dừa trong đời sống như thế nào.

+ Đoạn văn nói về tác hại của bao bì ni lông, người ta liệt kê tác hại của nó “khi lẫn vào đất, khi bị vứt xuống cống rãnh…” làm muỗi phát sinh gây nên bệnh dịch làm chết các sinh vật khi nuốt phải.

c.Phương pháp nêu ví dụ.

-Nêu ví dụ là phương pháp thuyết minh được sử dụng rất phổ biến. Tất nhiên ví dụ được chọn phải khách quan, trình bày có thứ tự mới có sức thuyết phục mạnh mẽ.

-Bài Ôn dịch, thuốc lá nêu ví dụ ở một số nơi, một số nước đã nổi lên chiến dịch chống hút thuốc lá, nêu cách xử phạt những người hút thuốc lá ở nơi công cộng.

d.Phương pháp dùng số liệu (con số)

-Người ta áp dụng phương pháp dùng số liệu vào trường hợp các sự vật có đặc trưng biểu hiện ở số lượng.

-Đoạn văn trong sách giáo khoa đã cung cấp những số liệu về dưỡng khí và thán khí có trong không khí để làm nổi bật vai trò của cỏ và qua đó nói lên tầm quan trọng của việc trồng cây xanh trong thành phố (tạo khả năng hút thán khí, nhả ra dưỡng khí).

e.Phương pháp so sánh

-Phương pháp so sánh cũng là phương pháp được sử dụng phổ biến trong văn thuyết minh để làm nổi bật sự khác biệt về đặc điểm, tính chất của sự vật, sự việc.

-Đoạn văn trong SGK đã so sánh sự to lớn của biển Thái Bình Dương đối với các đại dương (to gấp 14 lần diện tích biển Bắc Băng Dương).

f.Phương pháp phân loại, phân tích.

-Người ta áp dụng phương pháp này đối vớ sự vật đa dạng, nhiều cá thể để phân loại, trình bày rõ ràng.

-Để trình bày các đặc điểm của thành phố Huế, người ta phải dùng phương pháp nhân loại, phân tích:

+ Trung tâm văn hóa, nghệ thuật.

+ Thiên nhiên Huế rất đẹp.

+ Các kiến trúc của Huế rất nổi tiếng.

+ Món ăn của Huế rất phong phú, đa dạng.

+ Huế đấu tranh kiên cường.

+ Huế đẹp và thơ đã đi vào lịch sử của những thành phố anh hùng.

II.Luyện tập.

1.Tác giả bài Ôn dịch, thuốc lá đã nghiên cứu, tìm hiểu rất kĩ về thuốc lá trên những phương diện có tính khoa học:

Khói thuốc vào phổi tác hại như thế nào? Hút thuốc lá còn gây hại cho cả người không hút mà ngửi phải khói thuốc, kể cả cái thai trong bụng mẹ. Hút thuốc lá ảnh hưởng đến cả bữa ăn của gia đình.

Tóm lại, bài viết thể hiện sự nghiên cứu nghiêm túc của một bác sĩ năng lực tìm hiểu vấn đề này.

2.Bài viết đã sử dụng rất nhiều phương pháp đê diễn tả, trình bày vấn đề như:

-Phân tích từng tác hại.

3.Đọc văn bản thuyết minh Ngã Ba Đồng Lộc ta thấy văn bản này đã sử dụng những phương pháp thuyết minh sau:

-Phương pháp nêu định nghĩa, giải thích: Ngã Ba Đồng Lộc là giao điểm…

-Phương pháp liệt kê: Liệt kê số tuổi đời của 10 cô gái và liệt kê số lượng những trận bom hằng ngày, nhiệm vụ của 10 cô gái lấp bom, số lần bị vùi lấp.

4.Cách phân loại của bạn lớp trưởng đối với các bạn học yếu trong lớp rất hợp lí qua liệt kê:

-Nhiều bạn học chưa tốt.

-Nhiều bạn có điều kiện học tốt nhưng còn ham chơi.

-Có bạn có cảnh gia đình khó khăn, thường bỏ học.

-Có những bạn vốn kiến thức lớp dưới yếu, tiếp thu chậm.

Đối với những nhóm học sinh đó nên có những phương pháp giúp đỡ khác nhau là hợp lí.

Soạn Bài Phương Pháp Thuyết Minh Sbt Ngữ Văn 8 Tập 1 / 2023

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 88 SBT Ngữ Văn 8 tập 1. Dùng phương pháp so sánh để thuyết minh đặc điểm của gà công nghiệp và gà nuôi thả thông thường ; sữa chua và sữa bị chua.

1. Bài tập 1, trang 128, SGK.

Tác giả bài Ôn dịch, thuốc lá đã nghiên cứu tìm hiểu rất nhiều để nêu lên yêu cầu chống nạn hút thuốc lá. Em hãy chỉ ra phạm vi tìm hiểu vấn đề thể hiện trong bài viết.

Trả lời:

Đọc kĩ văn bản Ôn dịch, thuốc lá và cho biết bài viết đã nêu tác hại của thuốc lá ở những phương diện nào. Ghi vào vở bài tập các phương diện ấy.

Ví dụ:

– Tác hại không tức khắc mà từ từ, khiến mọi người lơ là mất cảnh giác, coi thường.

– Các bộ phận cơ thể bị tác hại : các lông rung trong phế quản, các hồng cầu. các tế bào,…

– Các bệnh do thuốc lá : ung thư, cao huyết áp, nhồi máu cơ tim,…

– Phạm vi tác hại : cá nhân, cộng đồng.

2. Bài tập 2, trang 128, SGK.

Bài viết đã sử dụng phương pháp thuyết minh nào để nêu bật lên tác hại của việc hút thuốc lá ?

Trả lời:

Xác định phương pháp thuyết minh được sử dụng trong từng phương diện. Các phương pháp thuyết minh :

– Dùng phép so sánh, dẫn câu nói của Trần Hưng Đạo.

– Giải thích.

– Phép liệt kê, số liệu

– Phân tích

3. Đọc lại bài Cây dừa Bình Định và cho biết, bài văn giới thiệu cây dừa theo trình tự nào, cái gì được nói trước, cái gì được nói sau và ghi vào vở bài tập. Hãy nhận xét cách trình bày đó.

Trả lời:

Trình tự giới thiệu cây dừa Bình Định : Cây dừa cống hiến cho con người những gì? Hãy ghi lại lần lượt từng thứ và nhận xét về phương pháp thuyết minh.

4. Đọc lại bài Huế và cho biết Huế đẹp và hâp dẫn vì có những gì ? Phương pháp thuyết minh chủ yếu ở bài này là gì ?

Trả lời:

Đọc kĩ bài Huế và chỉ ra các phương diện làm cho Huế đẹp và hấp dẫn. Kiểm tra xem có phải bài văn sử dụng các phương pháp liệt kê và miêu tả hay không.

5. Dùng phương pháp so sánh để thuyết minh đặc điểm của gà công nghiệp và gà nuôi thả thông thường ; sữa chua và sữa bị chua.

Trả lời:

– Đối với gà công nghiệp và gà nuôi thả, hãy so sánh về các mặt : phương thức nuôi, thức ăn, sản lượng, chất lượng thịt,..

– Đối với sữa chua và sữa bị chua cũng vậy. Hãy xét về cách làm, nguyên nhân, trạng thái, mùi vị và giá trị dinh dưỡng,…

6. Mô tả phương pháp phân loại các mục từ trong một cuốn từ điển.

Trả lời:

Tìm một cuốn từ điển Tiếng Việt xem nội dung chính trong sách là gì. Nội dung các mục trong từ điển được sắp xếp như thế nào ? Trong mỗi vần chữ cái, các mục từ được sắp xếp ra sao ? Sắp xếp như vậy có tiện lợi gì ?

7. Dùng phương pháp phân loại và số liệu để giới thiệu lớp em.

Trả lời:

Nghĩ xem có thể phân loại học sinh trong lớp em theo tiêu chí gì để giới thiệu cho rõ. Ví dụ phân loại theo giới tính, địa phương cư trú có được không ? Nên phân loại như thế nào khi giới thiệu lớp ?

chúng tôi

Bài tiếp theo

Bài 12. Phương Pháp Thuyết Minh / 2023

TRƯỜNG THCS BÌNH MỸGIÁO VIÊN : PHAN TẤN QUAN8KIỂM TRA BÀI CŨ

– Thế nào là văn bản thuyết minh ? – Văn bản thuyết minh có đặc điểm gì ? PHƯƠNG PHÁP THUYẾT MINH I/ Tìm hiểu các phương pháp thuyết minh : 1/ Quan sát, học tập, tích lũy tri thức để làm bài văn thuyết minh :

Đọc lại 5 văn bản thuyết minh vừa học, cho biết các văn bản ấy đã sử dụng các loại tri thức gì ?Cây dừa Bình Định

Tại sao lá cây có màu xanh lục ?

Huế

Khởi nghĩa Nông Văn Vân

Con giun đất Sự vật Khoa học Văn hóa Lịch sử Khoa họca/ Các văn bản thuyết minh vừa học đã sử dụng các loại tri thức về sự vật, khoa học, văn hóa, lịch sử.

Làm thế nào để có các tri thức ấy ?b/ Muốn có tri thức đó, cần phải quan sát, học tập, tích lũy tri thức lâu ngày, ghi chép vào sổ tay. GHI NHỚ Muốn có tri thức để làm tốt bài văn thuyết minh, người viết phải quan sát, tìm hiểu sự vật, hiện tượng cần thuyết minh, nhất là phải nắm bắt được bản chất, đặc trưng của chúng, để tránh sa vào trình bày các biểu hiện không tiêu biểu, không quan trọng.2/ Phương pháp thuyết minh : a/ Phương pháp nêu định nghĩa, giải thích :

Đọc câu trong SGK và cho biết đặc điểm của loại câu này ? Huế là một trong những trung tâm văn hóa, nghệ thuật lớn của Việt Nam.

a/ Phương pháp nêu định nghĩa, giải thích : Phương pháp này chỉ ra bản chất của đối tượng bằng lời văn rõ ràng, ngắn gọn, VN có từ là đứng trước, thường được dùng làm mở bài.Nồi cơm điện là …Xe đạp là …b/ Phương pháp liệt kê :

Đọc câu trong SGK và cho biết phương pháp này có tác dụng như thế nào đối với việc trình bày tính chất sự vật?b/ Phương pháp liệt kê : Phương pháp này kể ra lần lượt các đặc điểm, tính chất … của sự vật giúp người đọc hiểu sâu sắc, toàn diện hơn về nội dung thuyết minh.

c/ Phương pháp nêu ví dụ :

Chỉ ra ví dụ trong đoạn văn SGK và nêu tác dụng của nó ?b/ Phương pháp nêu ví dụ : Phương pháp này đưa ra các ví dụ cụ thể làm dẫn chứng có tác dụng khiến người đọc tin vào nội dung thuyết minh.

d/ Phương pháp dùng số liệu ( con số ) :

Đọan văn trong SGK cung cấp những số liệu nào ? Nếu không có số liệu, có thể làm sáng tỏ vấn đề không ?d/ Phương pháp dùng số liệu ( con số ) : Phương pháp này đưa ra số liệu chính xác để làm tăng sức thuyết phục của người đọc.e/ Phương pháp so sánh :

Đọc câu trong SGK và cho biết tác dụng của phương pháp so sánh ?THÁI BÌNH DƯƠNGe/ Phương pháp so sánh : Phương pháp này so sánh với sự vật khác để làm nổi bật đặc điểm, tính chất của sự vật được thuyết minh.

g/ Phương pháp phân loại, phân tích : Phương pháp này chia đối tượng ra nhiều mặt nhỏ để trình bày, thường dùng trong phần thân bài.

ĐỊA HÌNHCẢNH SẮC SÔNG NÚICÔNG TRÌNH KIẾN TRÚCSẢN PHẨMMÓN ĂNĐẤU TRANH KIÊN CƯỜNGGHI NHỚ Để bài văn thuyết minh có sức thuyết phục, dễ hiểu, sáng rõ, người ta có thể sử dụng phối hợp nhiều phương pháp thuyết minh như : nêu định nghĩa, giải thích, liệt kê, nêu ví dụ, dùng con số, so sánh, phân loại, phân tích.II/ Luyện tập : 1/ Phạm vi tìm hiểu của bài Ôn dịch, thuốc lá : – Kiến thức khoa học – Kiến thức xã hội đời sống 2/ Phương pháp thuyết minh : Tác giả dùng tất cả các phương pháp thuyết minh ( trừ phương pháp nêu định nghĩa, giải thích )

3/ Thuyết minh đòi hỏi kiến thức phải chính xác. Tác giả dùng phương pháp nêu định nghĩa và dùng con số. CỦNG CỐ Muốn có tri thức để làm tốt bài văn thuyết minh, người viết phải làm gì ? Kể tên 6 phương pháp thuyết minh.

DẶN DÒ – Tìm thêm ví dụ có sử dụng các phương pháp thuyết minh.– Đọc, chỉ ra các minh trong một văn bản , nêu tác dụng.– Quan sát đối tượng và thuyeát minh đặc điểm đối tượng bằng các phöông phaùp đã học.– Soạn bài : Bài toán dân số + Tìm bố cục bài văn + Vấn đề chính mà văn bản muốn nêu ra là gì ?

XIN CHÀO TẠM BIỆT