Top 6 # Phương Pháp Triển Khai Kaizen Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 3/2023 # Top Trend | Sansangdethanhcong.com

Phương Pháp Kaizen: Thúc Đẩy Sự Phát Triển Trong Doanh Nghiệp

Phương pháp Kaizen xuất phát từ Nhật có nghĩa là cải tiến liên tục. Nó nhấn mạnh đến việc mỗi người làm tốt hơn công việc của mình mỗi ngày. Trọng tâm là các cải tiến nhỏ, thường xuyên cho các quy trình làm việc hiện tại, được tạo ra bởi tất cả các nhân viên ở tất cả các cấp trong một tổ chức, không chỉ các nhà quản lý và giám đốc điều hành.

Kaizen trọng tâm là các cải tiến nhỏ, thường xuyên

Khi được áp dụng, phương pháp Kaizen có thể cải thiện mọi chức năng của một doanh nghiệp, từ tiếp thị, tài chính cho đến kho.

Tại sao phải thực hiện phương pháp Kaizen?

Tại Nhật Bản, Kaizen đã có lịch sử hơn 50 năm và Toyota là công ty đầu tiên triển khai Kaizen. Sau đó, Kaizen được áp dụng rộng rãi trong mọi công ty thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau và hiện nay. Kaizen không chỉ giới hạn trong ngành sản xuất mà còn có thể áp dụng được trong ngành dịch vụ, kinh doanh bán lẻ và thậm chí là một khóa học bất kì nào đó.

Thực hiện Kaizen cũng ít tốn kém hơn đổi mới bởi nó nâng cao chất lượng công việc, ghi nhận sự tham gia của của nhà quản lý cũng như mọi nhân viên, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và giảm chi phí hoạt động. Đây chính là một điểm hấp dẫn của Kaizen vì nó không đòi hỏi các kỹ thuật phức tạp hay công nghệ mới.

Lợi ích của phương pháp Kaizen trong doanh nghiệp:

Giảm lãng phí trong các lĩnh vực như hàng tồn kho, thời gian chờ đợi, vận chuyển, thao tác nhân viên, kỹ năng nhân viên, sản xuất thừa, chất lượng không đạt…

Tạo động lực thúc đẩy các cá nhân có các ý tưởng cải tiến.

Tạo tinh thần làm việc tập thể, đoàn kết.

Tạo ý thức hướng tới giảm thiểu lãng phí.

Xây dựng văn hóa công ty.

Thay đổi nhỏ, cải tiến lớn

Sự cải tiến có tính liên tục này có thể được tách thành 6 bước:

Tiêu chuẩn hóa (Standardize): Bắt đầu với quá trình thực hiện một hoạt động cụ thể có thể lặp lại và tổ chức.

Đo lường (Measure): Kiểm tra liệu rằng quá trình có hiệu quả bằng cách sử dụng dữ liệu có thể xác định được về mặt số lượng như thời gian hoàn thành, số giờ cần bỏ ra..

So sánh (Compare): So sánh các kết quả đo lường với yêu cầu. Liệu rằng quá trình đó có tiết kiệm thời gian? Liệu rằng có tốn quá nhiều thời gian? Liệu rằng nó có tương xứng với kết quả kỳ vọng?

Cải tiến (Innovate): Tìm kiếm những cách mới, tốt hơn để làm cùng công việc đó hoặc đạt được cùng kết quả đó. Tìm kiếm những con đường thông minh hơn, hiệu quả hơn đi tới cùng mục tiêu đó mà có thể tăng năng suất.

Tiêu chuẩn hóa (Standardize): Tạo một quá trình khác tương tự cho những hoạt động mới, hiệu quả hơn.

Lặp lại (Reapeat): Quay trở lại bước 1 và bắt đầu một lần nữa.

Nghe có vẻ mất thời gian và rối rắm nhưng đây là một phần trong cách tiếp cận mang tính chất tâm lý về công việc hoặc văn hóa doanh nghiệp (hoặc đội nhóm). Nếu tìm kiếm những cách tốt hơn để làm mọi thứ hoặc bạn luôn sẵn sàng thử nghiệm thì đây chỉ là một bước tiến để chính thức hóa quy tắc và đảm bảo rằng tất cả mọi người đều tuân thủ.

Triển Khai Thực Hiện Phương Pháp “Bàn Tay Nặn Bột” Năm …

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

Căn cứ nhiệm vụ trọng tâm giáo dục phổ thông năm học 2016-2017 và Chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT ngày 26/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017;

Căn cứ Công văn số 4304/BGDĐT- GDTH, ngày 31/8/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2016-2017;

Căn cứ Quyết định số 1495/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh Thái Nguyên Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2016- 2017 của Giáo dục Mầm non, Giáo dục phổ thông và Giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Hướng dẫn số 1205/HD-SGDĐT, ngày 01/9/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên, về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTH năm học 2016 – 2017;

Căn cứ Kế hoạch số 586/KH – PGDĐT, ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Kế hoạch chỉ đạo nhiệm vụ năm học của cấp tiểu học;

Căn cứ kế hoạch số 80/KH-CMTHLP ngày 06 tháng 10 năm 2016 của trừng Tiểu học Lương Phú- Kế hoạch chỉ đạo chuyên môn năm học 2016-2017.

Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ của trường Tiểu học Lương Phú, năm học  2015-2016,

Bộ phận chuyên môn trường Tiểu học Lương Phú xây dựng kế hoạch thực hiện phương pháp “bàn tay nặn bột” năm học 2016-2017 như sau:

II. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

1. Nâng cao kiến thức và kĩ năng của giáo viên trong công tác dạy học; tạo điều kiện cho Giáo viên từng bước làm quen và vận dụng phương pháp “ Bàn tay nặn bột” để thực hiện đa dạng hóa hình thức tổ chức dạy học ở một số môn học năm học 2016- 2017

2. Thiết thực góp phần nâng cao chất lượng dạy học các môn Khoa học tự nhiên và Xã hội … trong nhà trường qua việc từng bước xây dựng và hình thành cho học sinh  hứng thú khám phá và thực hành khoa học; kĩ năng nắm bắt, tái tạo và tiếp thu kiến thức một cách bền vững, góp phần phát triển tư duy khoa học, tư duy ngôn ngữ và kĩ năng hợp tác trong học tập.

3. Đẩy mạnh phong trào đổi mới hình thức tổ chức hoạt động dạy học; tạo điều kiện cho giáo viên từng bước làm quen và vận dụng phương pháp bàn tay nặn bột để thực hiện đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học ở một số môn học gắn với kinh nghiệm sống của học sinh.

III. NỘI DUNG VÀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC

2. Hình thức tổ chức:

Đối với nhà trường:

– Tổ chức các chuyên đề dạy học theo phương pháp “ Bàn tay nặn bột” ở tất cả các khối lớp.

Đối với tổ chuyên môn:

– Rà soát chương trình, lựa chọn nội dung và lên kế hoạch giảng dạy vận dụng phương pháp”bàn tay nặn bột”

– Các tổ chuyên môn thao giảng  sử dụng phương pháp “ Bàn tay nặn bột”, ít nhất mỗi giáo viên thao giảng 4 lần/năm 

Đối với giáo viên:

3. Thời gian thực hiện: ( thao giảng trong tổ CM)

Tháng 10/2015: 10 tiết đối với GV lớp 1,2,3 và lớp 4,5

Tháng 11/2015: 10 tiết đối với GV lớp 1,2,3 và lớp 4,5

Tháng 12/2015: 10 tiết đối với GV lớp 1,2,3 và lớp 4,5

Tháng 02/2016: 10 tiết đối với GV lớp 1,2,3 và lớp 4,5

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Đối với trường:

– Xây dựng kế hoạch,

– Tổ chức chuyên đề dạy học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột” cho toàn thể giáo viên trong trường

 - Chỉ đạo các tổ CM tổ chức chuyên đề, thao giảng trong tổ CM

– Kiểm tra việc thực hiện đối với từng giáo viên, tổ chuyên môn.

– Sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm sau mỗi kì và trong toàn năm học.

2. Đới với các tổ:

– Xây dựng kế hoạch tổ

– Báo cáo kế hoạch lên BGH

– Tổ chức và triển khai trong tổ.

+ Chỉ đạo giáo viên thực hiện soạn giảng theo phương pháp “bàn tay nặn bột” trong môn TN&XH lớp 1,2,3 hoặc Khoa học lớp 4,5 trong quá trình soạn giảng tổ, khối chuyên môn cần tiến hành dự giờ, rút kinh nghiệm và đánh giá kết quả thực nghiệm của mỗi giáo viên.

+ Nội dung, hình thức và kết quả các tiết dạy phải được tổ, khối ghi nhận thông qua dự giờ, trao đổi, rút kinh nghiệm trong sinh hoạt chuyên môn.

– Tổng kết, rút kinh nghiệm sau khi đã hoàn thành kế hoạch, báo cáo kết quả

thực hiện về Bộ phận chuyên môn trường.

3. Đối với giáo viên:

– Xây dựng kế hoạch cá nhân

– Thực hiện soạn giảng theo kế hoạch.

Hướng Dẫn Áp Dụng &Amp; Triển Khai 5S Kaizen Trong Cải Tiến Năng Suất Chất Lượng

Bí quyết của các doanh nghiệp Nhật Bản chính là áp dụng 5S Kaizen trong lao động sản xuất. Vậy các bước triển khai 5S Kaizen trong cải tiến năng suất chất lượng cụ thể như thế nào?

Tại sao các doanh nghiệp Nhật Bản thành công trên nhiều lĩnh vực sản xuất. Bí quyết của các doanh nghiệp Nhật Bản chính là áp dụng 5S Kaizen trong lao động sản xuất. Vậy các bước triển khai 5S Kaizen trong cải tiến năng suất chất lượng cụ thể như thế nào? Cùng tìm hiểu cách triển khai 5S Kaizen sau đây:

Triển khai 5S

Bước 1: Sàng lọc – Phân loại theo thời gian và tần suất sử dụng những cái cần thiết, không cần thiết và tiến hành (Loại bỏ không cần thiết).

Bước 2: Sắp xếp – Sản xuất và bảo quản hàng hóa cần thiết đúng vị trí được chỉ định và cải tiến bất hợp lý để bât cứ ai cũng có thể dễ dàng tìm kiếm sử dụng những vần dụng cần thiết.

-          Tiết kiệm thời gian tìm kiếm là Để nơi dễ nhìn

-          Tiết kiệm thời gian lấy ra sử dụng là Dễ dàng nhìn thấy

-          Duy trì trạng thái đã sắp xếp là Dễ dàng trả lại đúng vị trí

Bước 3: Sạch sẽ – Việc sử dụng các công cụ để quét dọn lau chùi nền nhà, thiết bị, linh kiện. Làm cho môi trường thao tác không có bụi bẩn.

Bước 4: Săn sóc – Luôn lặp lại công việc sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ và cải tiến nguyên nhân phát sinh căn bản.

Bước 5: Sẵn sàng – Hình thành thói quen, duy trì về việc tuân thủ phương pháp thao tác, quy định của công ty.

Triển khai 5S Kaizen

Triển khai Kaizen

Kaizen gồm 2 chức năng chính:

-          Cải tiến

-          Duy trì

Chức năng duy trì tiêu chuẩn hiện có, được hỗ trợ thông qua huấn luyện và các biện pháp kỷ luật, tuân thủ quy trình vận hành chuẩn hóa. Kaizen thực hiện chức năng duy trì với chu trình SDCA.  Chức năng cải tiến gồm các hoạt động nâng cao các tiêu chuẩn hiện hành. Kaizen thực hiện chức năng cải tiến với chu trình Deming PDCA.

Giai đoạn đầu quá trình không ổn định, chu trình SDCA tạo sự ổn định cho một quá trình, chu trình PDCA cải tiến quá trình đã ổn định. Tiếp theo, chu trình SDCA tạo sự ổn định quá trình vừa cải tiến, chu trình PDCA lại tiếp tục cải tiến quá trình đã ổn định… Hai chu trình nối tiếp nhau không ngừng nghỉ để liên tục ổn định và cải tiến quá trình.

Các bước triển khai Kaizen bao gồm:

1.      Thành lập nhóm

2.      Chọn vấn đề

3.      Tuyên ngôn hành động

4.      Phác thảo lịch trình

5.      Điều tra hiện trạng

6.      Đặt mục tiêu cải tiến

7.      Phân tích nguyên nhân

8.      Hoạch định giải pháp

9.      Thực hiện giải pháp

10.  Kiểm tra kết quả

11.  Hiệu chỉnh

12.  Tiêu chuẩn hóa

Thành lập nhóm gồm tên nhóm và cấu trúc nhóm gồm trưởng nhóm, thư ký và các thành viên từ 3 đến 5 người. Nhóm gồm cả người cố vấn các hoạt động của nhóm. Nhóm nêu và lựa chọn vấn đề quan sát quá trình, thu nhập, liệt kê và xem xét các mối quan tâm ở khu vực làm việc, chẳng hạn như giảm lãng phí về tồn kho, thời gian chờ, di chuyển, thao tác, sản xuất thừa, tái chế…

Sau khi đã liệt kê các vấn đề, nhóm xem xét, lựa chọn vấn đề cần giải quyết dựa trên các dữ liệu đã thu thập được và một hệ thống phân cấp đánh giá, từ đó nhóm đưa ra một tuyên ngôn hành động. Nhóm phác thảo lịch trình thực hiện bắt đầu từ việc điều tra hiện trạng sử dụng các công cụ như lưu đồ, động não, bảng thu thập dữ liệu, quay video…

Nhóm cần đặt mục tiêu cải tiến, mục tiêu cần phải cụ thể, thích hợp, đo được, nhiều người chia sẻ và có thể giám sát được. Nhóm phân tích tìm nguyên nhân gốc rễ của vấn đề một cách hệ thống, từ đó hoạch định giải pháp loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của vấn đề. Nhóm thực hiện giải pháp cải tiến và kiểm tra kết quả đạt được so với mục tiêu đã đề ra, điều chỉnh khi có sai lệch. Khi quá trình đã được cải tiến, nhóm tiêu chuẩn hóa quá trình, nhằm đảo bảo những cải tiến được tiêu chuẩn hóa và duy trì.

Cuối cùng, các doanh nghiệp đã áp dụng và tuân thủ 5S Kaizen trong sản xuất, chắc chắn sẽ đạt được các thành tựu xuất sắc về cải tiến năng suất chất lượng.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ GỌI NGAY QUA HOTLINE: 0938.161.564

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & ĐÀO TẠO NAPHA

Địa chỉ:  Tầng 3, An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận.3, TP. HCM Email: tuvannapha@gmail.com

Bệnh Viện Tư Nhân Tại Nghệ An Tiên Phong Triển Khai Phương Pháp Hỗ Trợ Sinh Sản

Thực hiện chiến lược phát triển chuyên khoa sản phụ theo hướng chuyên sâu hơn, liên tục áp dụng những kỹ thuật, phương pháp tiên tiến trong điều trị, chăm sóc sức khỏe người dân. Ngày 29/9, Bệnh viện Quốc tế Vinh chính thức đưa vào hoạt động Đơn vị hỗ trợ sinh sản và triển khai phương pháp bơm tinh trùng và buồng tử cung – I.U.I. Từ khi đi vào hoạt động, Bệnh viện Quốc tế Vinh luôn cam kết ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong y học để nâng cao chất lượng khám và điều trị. Trong đó, Sản phụ khoa được xác định là chuyên khoa trọng yếu được đầu tư liên tục về chuyên môn và trang thiết bị y tế.

Đơn vị hỗ trợ sinh sản ra đời là một bước khẳng định việc cam kết đầu tư phát triển lâu dài và toàn diện đó. Ngay khi đi vào hoạt động, đơn vị đã triển khai phương pháp hỗ trợ sinh sản bơm tinh trùng vào buồng tử cung (I.U.I); với mục tiêu mang đến hạnh phúc thiêng liêng cho các cặp vợ chồng hiếm muộn tại địa bàn các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và các vùng lân cận. Do nhiều yếu tố tác động nên tình trạng hiếm muộn có xu hướng gia tăng và trẻ hóa. Bởi vậy, việc ứng dụng phương pháp I.U.I được coi là giải pháp hữu hiệu trong việc đáp ứng nhu cầu điều trị hiếm muộn. Bệnh viện Quốc tế Vinh là bệnh viện tư nhân đầu tiên tại Nghệ An triển khai phương pháp này nhằm nâng cao hiệu quả điều trị và tiết kiệm chi phí, thời gian cho người bệnh. BSCKII. Lương Từ Hải Thanh – Giám đốc Chuyên môn Bệnh viện Quốc tế Vinh cho biết: Chúng tôi xây dựng và phát triển Đơn vị hỗ trợ sinh sản nhằm thực hiện chiến lược đẩy mạnh phát triển chuyên khoa Sản thành khoa mũi nhọn của bệnh viện. Bởi vậy, vấn đề nâng cao chất lượng đội ngũ y, bác sĩ được quan tâm, chú trọng. Để triển khai dự án này, Bệnh viện đã cử 2/8 bác sĩ khoa Sản và 1 bác sĩ khoa xét nghiệm cùng các kỹ thuật viên, điều dưỡng đi đào tạo chuyên môn sâu tại các bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện Từ Dũ. Bên cạnh đó, bệnh viện đã đầu tư hệ thống máy móc hiện đại để thực hiện kỹ thuật sàng lọc, bơm tinh trùng vào buồng tử cung. Chúng tôi quyết tâm thực hiện thành công phương pháp I.U.I ngay từ những bệnh nhân đầu tiên, tạo sự tin tưởng hài lòng và mang lại hạnh phúc cho các cặp vợ chồng hiếm muộn”. Là đơn vị đồng hành, hỗ trợ bệnh viện Quốc tế Vinh trong triển khai kỹ thuật mới này, BSCKI Nguyễn Anh Danh – Cố vấn Chuyên môn Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) cam kết: Chúng tôi đồng hành và hỗ trợ tối đa Bệnh viện Quốc tế Vinh, từ đào tạo đội ngũ bác sĩ thực hiện phương pháp điều trị hiếm muộn, bằng phương pháp I.U.I chuyển giao công nghệ. Đồng thời, thời gian đầu chúng tôi còn cử cán bộ trực tiếp hỗ trợ bệnh viện khám, chuẩn đoán và triển khai phương pháp I.U.I. Dự kiến thời gian tới, chúng tôi tiếp tục hỗ trợ bệnh viện trong việc chuyển giao kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm. Chúng tôi đánh giá cao Bệnh viện Quốc tế Vinh – thành viên của Tập đoàn Hoàn Mỹ, với việc đầu tư ứng dụng kỹ thuật mới trong điều trị đặc biệt là trong lĩnh vực sản khoa; chắc chắn đến với bệnh viện, người bệnh sẽ được hưởng thành quả y tế chất lượng với mức giá thành thấp. Trao đổi về định hướng ứng dụng phương pháp kỹ thuật mới I.U.I trong hệ thống bệnh viện thành viên của Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ, bà Phạm Thị Minh Thu – Giám đốc Tập đoàn cho biết: “Phương pháp I.U.I đã được Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ đầu tư triển khai rất thành công tại 3 bệnh viện thuộc tập đoàn: Hoàn Mỹ Minh Hải (Cà Mau), Hoàn Mỹ Đà Lạt (TP.Đà Lạt), Hoàn Mỹ Đồng Nai (Biên Hòa). Bệnh viện Quốc tế Vinh là đơn vị thành viên thứ 4 được Tập đoàn triển khai ứng dụng phương pháp này trong điều trị cho các cặp vợ chồng hiếm muộn. Bởi vậy, Bệnh viện Quốc tế Vinh đã nhận được sự hậu thuẫn, hỗ trợ tích cực từ các bệnh viện thành viên. Cùng với sự đầu tư bài bản, chuyên sâu về mặt chuyên môn và trang thiết bị y tế, tôi kỳ vọng bệnh viện sẽ phát huy hiệu quả phương pháp I.U.I; tỷ lệ thành công cao trong điều trị hiếm muộn. Đây là một trong những bước khởi đầu để tiến tới áp dụng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm – I.V.F trong tương lai”. Đánh giá cao hiệu quả hoạt động của Bệnh viện Quốc tế Vinh trong thời gian qua, ông Nguyễn Xuân Hồng – Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An nhận định: “Khoa Sản một chuyên khoa trọng yếu của Bệnh viện Quốc tế mới sau 2 năm hoạt động, đã trở thành địa chỉ tin cậy của người bệnh. Sự kiện khai trương đơn vị hỗ trợ sinh sản, và triển khai phương pháp I.U.I sẽ góp phần thiết thực hỗ trợ Bệnh viện Quốc tế Vinh nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người bệnh”. Với đội ngũ y bác sĩ chuyên môn cao, được đào tạo bài bản cùng với hệ thống thiết bị hiện đại, Đơn vị hỗ trợ sinh sản – Bệnh viện Quốc tế Vinh sẽ một trong những lựa chọn hàng đầu cho các cặp vợ chồng hiếm muộn trao gửi niềm tin.