Quy Định Mới Về Ngưỡng Nộp Thuế Và Phương Pháp Tính Thuế Gtgt

--- Bài mới hơn ---

 • Dịch Vụ Kế Toán Sen Việt
 • Điểm Mới Thông Tư 93 Năm 2021 Về Phương Pháp Tính Thuế Gtgt
 • Thuế Gtgt (Vat) Là Gì? Hướng Dẫn Cách Tính Thuế Và Kê Khai Thuế Gtgt
 • Phương Pháp Và Căn Cứ Tính Thuế Xuất Nhập Khẩu
 • Thuế Xuất Nhập Khẩu Là Gì Và Cách Tính?
 • Ngày 19/06/2013 vừa qua, Quốc hội kì họp thứ 13 đã thông qua Luật thuế GTGT mới sửa đổi bổ sung 7 điều sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2014, trong đó có quy định về ngưỡng nộp thuế và phương pháp tính thuế GTGT mới như sau:

  Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng

  1. Về ngưỡng nộp thuế

  Bổ sung quy định về ngưỡng doanh thu nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ là: Cơ sở kinh doanh có doanh thu hàng năm từ bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ từ 1 tỷ đồng trở lên, trừ hộ, cá nhân kinh doanh và trừ trường hợp có đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ.

  Như vậy, từ ngày 01/01/2014 hộ, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng áp dụng thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp – không thuộc đối tượng áp dụng phương pháp khấu trừ, kể cả trường hợp có doanh thu hàng năm trên 1 tỷ

  2. Về phương pháp tính thuế

  Phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng: áp dụng duy nhất đối với hoạt động mua bán, chế tác vàng, bạc, đá quý.

  – Cách xác định: Số thuế phải nộp bằng (=) Giá trị gia tăng nhân (x) Thuế suất thuế giá trị gia tăng.

  Phương pháp tính theo tỷ lệ % nhân với doanh thu

  – Đối tượng áp dụng:

  + Doanh nghiệp, hợp tác xã có doanh thu hàng năm dưới mức ngưỡng doanh thu một tỷ đồng, trừ trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế quy định tại khoản 2 Điều 10 của Luật thuế GTGT.

  + Hộ, cá nhân kinh doanh.

  + Nhà thầu nước ngoài chưa thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ, trừ nhà thầu dầu khí nộp thuế theo phương pháp khấu trừ do bên Việt Nam khấu trừ nộp thay.

  + Tổ chức kinh tế khác, trừ trường hợp tự nguyện đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ.

  – Cách xác định: Số thuế phải nộp bằng (=) Tỷ lệ % nhân (x) Doanh thu.

  Tỷ lệ thu được phân biệt theo 4 loại ngành nghề:

  + Phân phối, cung cấp hàng hoá: 1%

  + Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 5%

  + Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hoá, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 3%

  + Hoạt động kinh doanh khác: 2%.

  Với việc áp dụng quy định về ngưỡng, đối với người nộp thuế có doanh thu hàng năm hoặc trong 12 tháng liên tục trên ngưỡng doanh thu tính thuế sẽ khai nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế, người nộp thuế có doanh thu dưới ngưỡng nộp thuế GTGT theo mức tỷ lệ trên doanh số.

  --- Bài cũ hơn ---

 • 6 Phương Pháp Xác Định Trị Giá Hải Quan Hàng Nhập Khẩu
 • Cách Chuyển Đổi Phương Pháp Tính Thuế Gtgt Theo Quy Định
 • Thương Mại Quốc Tế (P2: Thuế Quan)
 • Cách Tính Thuế Nhập Khẩu Và Thuế Gtgt Hàng Nhập Khẩu
 • Cách Tính Thuế Ô Tô Ở Việt Nam Và Giá Thực Trả Của Khách Hàng Khi Mua Xe
 • Quy Định Mới Về Phương Pháp Tính Thuế Giá Trị Gia Tăng

  --- Bài mới hơn ---

 • Thuế Tuyệt Đối Là Gì? Cách Tính Và Áp Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt?
 • Hướng Dẫn Tính Thuế Xuất Khẩu
 • Căn Cứ Tính Thuế Xuất Nhập Khẩu
 • Phương Pháp Tính Lô Chuẩn Đánh Hàng Ngày Thiên Hạ Bet
 • Phương Pháp Tính Lô Chuẩn Đánh Hàng Ngày Dễ Áp Dụng
 • Quy định mới về thuế, bỏ hướng dẫn nộp Mẫu số 06/GTGT khi chuyển đổi phương pháp tính thuế Giá trị gia tăng.

  Nhằm giúp các cơ quan thuế và cộng đồng doanh nghiệp trong cả nước hiểu rõ và triển khai thực hiện đúng quy định mới của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 4253/TCT-CS giới thiệu điểm mới tại Thông tư số 93/2017/TT-BTC ngày 19/9/2017 của Bộ Tài chính về phương pháp tính thuế.

  Với mục tiêu tạo thuận lợi, hỗ trợ cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 93/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Khoản 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014) và bãi bỏ Khoản 7 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính để cải cách thủ tục hành chính trong việc đăng ký và chuyển đổi phương pháp tính thuế giá trị gia tăng (GTGT).

  Theo hướng dẫn tại Công văn số 4253/TCT-CS của Tổng cục Thuế, có một số nội dung mới vừa được Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung như sau:

  Thứ nhất, bỏ hướng dẫn nộp Mẫu 06/GTGT để đăng ký áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập và cơ sở kinh doanh đang hoạt động có doanh thu chịu thuế GTGT dưới một tỷ đồng.

  Theo quy định trước đây, các cơ sở kinh doanh mới thành lập và cơ sở kinh doanh đang hoạt động có doanh thu chịu thuế GTGT dưới một tỷ đồng phải gửi Mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế để đăng áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Trường hợp không gửi Mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế thì kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.

  Thứ hai, bỏ hướng dẫn nộp Mẫu 06/GTGT khi chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT.

  Theo quy định trước đây, khi chuyển đổi áp dụng các phương pháp tính thuế giá trị gia tăng (từ phương pháp trực tiếp sang phương pháp khấu trừ và ngược lại) thì cơ sở kinh doanh phải nộp Mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế.

  Thứ ba, bổ sung hướng dẫn Phương pháp tính thuế GTGT của cơ sở kinh doanh xác định theo Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính).

  Như vậy, kể từ ngày Thông tư số 93/2017/TT-BTC có hiệu lực thì việc xác định phương pháp tính thuế GTGT căn cứ theo Hồ sơ khai thuế GTGT do cơ sở kinh doanh gửi đến cơ quan thuế, cụ thể: Nếu cơ sở kinh doanh đăng ký áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì gửi Tờ khai thuế GTGT Mẫu số 01/GTGT, 02/GTGT đến cơ quan thuế; Nếu cơ sở kinh doanh đăng ký áp dụng phương pháp trực tiếp thì gửi Tờ khai thuế GTGT Mẫu số 03/GTGT, 04/GTGT đến cơ quan thuế.

  Trong đó, Tờ khai thuế GTGT Mẫu số 01/GTGT, 02/GTGT, 03/GTGT và 04/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính – đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính.

  Luật gia Nguyễn Thị Hoài Thương – Phòng tư vấn doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn 1900 6198, sưu tầm, tổng hợp.

  1. Bài viết được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị đây chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Trị Giá Tính Thuế Hải Quan (Lý Thuyết Và Bài Tập)
 • Xác Định Trị Giá Tính Thuế Xuất Nhập Khẩu
 • Phương Pháp Xác Định Trị Giá Hải Quan Đối Với Hàng Hóa Nhập Khẩu
 • Quy Định Về Phương Pháp Tính Thuế Giá Trị Gia Tăng
 • Phương Pháp Tính Thuế Gtgt Theo Quy Định
 • Tin tức online tv