Top 19 # Sự Khác Nhau Của Ẩn Dụ Và Hoán Dụ / 2023 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 11/2022 # Top Trend | Sansangdethanhcong.com

Hoán Dụ Là Gì? Sự Khác Nhau Giữa Ẩn Dụ Và Hoán Dụ / 2023

Từ khái niệm hoán dụ là gì, chúng ta nhận thấy hoán dụ là một biện pháp tu từ được sử dụng nhiều trong văn học. Các kiểu hoán dụ được sử dụng phổ biến là:

Lấy 1 bộ phận để gọi toàn thể: Ví dụ: anh ấy là chân sút số một của đội bóng. Từ “chân” không được hiểu theo nghĩa đen mà phải hiểu theo nghĩa bóng – tức là chỉ con người.

Dùng vật chứa đựng để gọi vật bị chứa đựng: Ví dụ: Cả khán đài hò reo, cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam – Trường hợp này “khán đài” mang nghĩa là những người ngồi trên khán đài

Dùng dấu hiệu sự vật để gọi sự vật: Ví dụ: cô gái có mái tóc màu hạt dẻ đang đứng một mình dưới mưa. Ở đây “mái tóc màu hạt dẻ” là dấu hiệu để nhận biết một người.

Dùng những cái cụ thể để nói về cái trừu tượng. Ví dụ: “Một cây làm chẳng nên non/ Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”. Cái cụ thể ở đây là “một cây” và “ba cây” cái trừu tượng là chỉ số lượng ít nhiều.

Sự khác nhau giữa ẩn dụ và hoán dụ là gì?

Ẩn dụ và hoán dụ đều là những biện pháp tu từ phổ biến, đều dựa trên sự liên tưởng giữa các sự vật hiện tượng tương đồng với nhau nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm trong diễn đạt. Chính vì điểm này mà rất nhiều người nhầm lẫn giữa ẩn dụ và hoán dụ. Vậy sự khác nhau giữa ẩn dụ và hoán dụ là gì? Để giải đáp được câu hỏi này, chúng ta cần nắm được rõ về các định nghĩa sau:

Ẩn dụ là một biện pháp tu từ, theo đó, gọi tên các sự vật, hoặc hiện tượng này bằng tên sự vật, hiện tượng khác có nét tương đồng với nhau có tác dụng nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm.

Ẩn dụ được thể hiện qua bốn hình thức: Ẩn dụ hình thức, ẩn dụ cách thức, ẩn dụ phẩm chất, ẩn dụ chuyển đổi cảm giác. Cụ thể như sau:

Ẩn dụ hình thức: là việc người nói người viết giấu đi một phần ý nghĩa

“Về thăm nhà Bác Làng Sen

Có hàng râm bụt thắp lên lửa hồng.”

Ẩn dụ cách thức: là hình thức một vấn đề thông qua nhiều cách, việc ẩn dụ này giúp người diễn đạt đưa hàm ý vào câu nói. Đây là hình thức ẩn dụ dễ khiến nhiều bạn nhầm lẫn với hoán dụ nhất.

Ví dụ: “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”.

“Người Cha mái tóc bạc

Đốt lửa cho anh nằm”

Ẩn dụ chuyển đổi cảm giác: là hình thức miêu tả tính chất, đặc điểm của sự vật được nhận biết bằng giác quan này nhưng lại được miêu tả bằng từ ngữ sử dụng cho giác quan khác .

Ví dụ: Trời nắng giòn tan: nói đến trời nắng to, có thể làm khô mọi vật

Mặc dù đều lấy sự vật hiện tượng này để chỉ sự vật, hiện tượng khác dựa trên cơ sở liên tưởng. Nhưng với việc phân chia các hình thức ẩn dụ và hoán dụ ở phần trên có thể thấy rằng bản chất của ẩn dụ và hóan dụ là khác nhau vì cơ sở liên tưởng của 2 biện pháp tu từ này hoàn toàn khác nhau, cụ thể:

Giải bài tập phần hoán dụ

Câu 1 + 2: SGK lớp 6 tập 2 trang 83

Câu 1: SGK lớp 6 tập 2 trang 84:

Câu 1: Câu nào không sử dụng biện pháp tu từ hoán dụ trong những câu sau đây:

a) Lớp tôi có bạn Nam học rất giỏi

b) Cậu ấy là một tay đua cừ khôi

c) Giọng nói chị ấy rất ngọt ngào

c) Giọng nói – ngọt ngào: ở đây sử dụng biện pháp ẩn dụ chuyển đổi cảm giác, không sử dụng biện pháp tu từ hoán dụ

Câu 2:

“Một trái tim lớn lao đã từ giã cuộc đời

Một khối óc lớn đã ngừng sống”

(Xuân Diệu – Viết về Na dim Hít mét)

a) Dùng vật chứa đựng để gọi vật bị chứa đựng

b) Dùng cái cụ thể để chỉ cái trừu tượng

c) Lấy 1 bộ phận để gọi toàn thể

d) Dùng dấu hiệu để chỉ sự vật

Đáp án: C. Một trái tim, một khối óc mang ý nghĩa chỉ con người.

Hoán Dụ Là Gì? Các Kiểu Hoán Dụ? Sự Khác Nhau Giữa Ẩn Dụ Và Hoán Dụ / 2023

Số lượt đọc bài viết: 34.189

Từ khái niệm hoán dụ là gì, chúng ta nhận thấy hoán dụ là một biện pháp tu từ được sử dụng nhiều trong văn học. Các kiểu hoán dụ được sử dụng phổ biến là:

Lấy 1 bộ phận để gọi toàn thể: Ví dụ: anh ấy là chân sút số một của đội bóng. Từ “chân” không được hiểu theo nghĩa đen mà phải hiểu theo nghĩa bóng – tức là chỉ con người.

Dùng vật chứa đựng để gọi vật bị chứa đựng: Ví dụ: Cả khán đài hò reo, cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam – Trường hợp này “khán đài” mang nghĩa là những người ngồi trên khán đài

Dùng dấu hiệu sự vật để gọi sự vật: Ví dụ: cô gái có mái tóc màu hạt dẻ đang đứng một mình dưới mưa. Ở đây “mái tóc màu hạt dẻ” là dấu hiệu để nhận biết một người.

Dùng những cái cụ thể để nói về cái trừu tượng. Ví dụ: “Một cây làm chẳng nên non/ Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”. Cái cụ thể ở đây là “một cây” và “ba cây” cái trừu tượng là chỉ số lượng ít nhiều.

Sự khác nhau giữa ẩn dụ và hoán dụ là gì?

Ẩn dụ và hoán dụ đều là những biện pháp tu từ phổ biến, đều dựa trên sự liên tưởng giữa các sự vật hiện tượng tương đồng với nhau nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm trong diễn đạt. Trong văn biểu cảm cũng như văn tự sự thường sử dụng rất nhiều biện pháp hoán dụ. Cũng bởi những nét tương đồng giữa hai biện pháp này mà rất nhiều người nhầm lẫn giữa ẩn dụ và hoán dụ. Vậy sự khác nhau giữa ẩn dụ và hoán dụ là gì? Để giải đáp được câu hỏi này, chúng ta cần nắm được rõ về các định nghĩa sau:

Ẩn dụ là một biện pháp tu từ, theo đó, gọi tên các sự vật, hoặc hiện tượng này bằng tên sự vật, hiện tượng khác có nét tương đồng với nhau có tác dụng nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm.

Ẩn dụ được thể hiện qua bốn hình thức: Ẩn dụ hình thức, ẩn dụ cách thức, ẩn dụ phẩm chất, ẩn dụ chuyển đổi cảm giác. Cụ thể như sau:

Ẩn dụ hình thức: là việc người nói người viết giấu đi một phần ý nghĩa

“Về thăm nhà Bác Làng Sen

Có hàng râm bụt thắp lên lửa hồng.”

Ẩn dụ cách thức: là hình thức một vấn đề thông qua nhiều cách, việc ẩn dụ này giúp người diễn đạt đưa hàm ý vào câu nói. Đây là hình thức ẩn dụ dễ khiến nhiều bạn nhầm lẫn với hoán dụ nhất.

Ví dụ: “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”.

“Người Cha mái tóc bạc

Đốt lửa cho anh nằm”

Ẩn dụ chuyển đổi cảm giác: là hình thức miêu tả tính chất, đặc điểm của sự vật được nhận biết bằng giác quan này nhưng lại được miêu tả bằng từ ngữ sử dụng cho giác quan khác .

Ví dụ: Trời nắng giòn tan: nói đến trời nắng to, có thể làm khô mọi vật

Sự khác nhau giữa ẩn dụ và hoán dụ là gì?

Mặc dù đều lấy sự vật hiện tượng này để chỉ sự vật, hiện tượng khác dựa trên cơ sở liên tưởng. Nhưng với việc phân chia các hình thức ẩn dụ và hoán dụ ở phần trên có thể thấy rằng bản chất của ẩn dụ và hóan dụ là khác nhau vì cơ sở liên tưởng của 2 biện pháp tu từ này hoàn toàn khác nhau, cụ thể:

Giải bài tập phần hoán dụ

Câu 1 + 2: SGK lớp 6 tập 2 trang 83

Câu 1: SGK lớp 6 tập 2 trang 84:

Câu 1: Câu nào không sử dụng biện pháp tu từ hoán dụ trong những câu sau đây:

a) Lớp tôi có bạn Nam học rất giỏi

b) Cậu ấy là một tay đua cừ khôi

c) Giọng nói chị ấy rất ngọt ngào

c) Giọng nói – ngọt ngào: ở đây sử dụng biện pháp ẩn dụ chuyển đổi cảm giác, không sử dụng biện pháp tu từ hoán dụ

Câu 2:

“Một trái tim lớn lao đã từ giã cuộc đời

Một khối óc lớn đã ngừng sống”

(Xuân Diệu – Viết về Na dim Hít mét)

a) Dùng vật chứa đựng để gọi vật bị chứa đựng

b) Dùng cái cụ thể để chỉ cái trừu tượng

c) Lấy 1 bộ phận để gọi toàn thể

d) Dùng dấu hiệu để chỉ sự vật

Đáp án: C. Một trái tim, một khối óc mang ý nghĩa chỉ con người.

Mẹo Hay Giúp Học Sinh Phân Biệt Ẩn Dụ Hoán Dụ Siêu Dễ Dàng / 2023

Thế nào là ẩn dụ và hoán dụ?

Ẩn dụ: là việc gọi tên sự vật này bằng tên sự vật khác dựa trên mối quan hệ tương đồng (giống nhau) giữa chúng. Ẩn dụ gồm bốn loại: ẩn dụ hình thức, ẩn dụ phẩm chất, ẩn dụ cách thức và ẩn dụ chuyển đổi cảm giác.

“Đầu tường lửa lựu lập lòe đơm bông” [Truyện Kiều – Nguyễn Du]

Ở đây hoa lựu màu đỏ như lửa, bởi vậy lửa ( A) được dùng làm ẩn dụ chỉ hoa lựu (B)

Hoán dụ: là việc gọi tên sự vật này bằng tên sự vật khác dựa trên mối quan hệ tương cận (gần gũi) giữa chúng. Hoán dụ được chia thành bốn loại: lấy một bộ phận thay thế cho toàn thể; lấy vật chứa thay cho vật bị chứa; lấy dấu hiệu để thay cho vật mang dấu hiệu; lấy cái cụ thể thay thế cho cái trừu tượng.

Má hồng đến quá nửa thì chưa thôi”

Đầu xanh: là bộ phận cơ thể người (gần kề với người), được lấy làm hoán dụ chỉ người còn trẻ (ví dụ tương tự : đầu bạc- người già)

Má hồng: chỉ người con gái đẹp

Học sinh thường nhầm lẫn giữa ẩn dụ và hoán dụ vì chúng đều là biện pháp tu từ giúp sự diễn đạt thêm sinh động, tăng sự gợi cảm gợi hình và được tạo ra bằng việc thay đổi tên gọi của sự vật này bằng tên gọi của sự vật khác.

Để giúp học sinh dễ hiểu hơn, thầy Hùng đã hệ thống lại bằng mô hình sơ đồ như sau:

Mẹo phân biệt ẩn dụ và hoán dụ trong câu văn, câu thơ

Mối liên hệ giữa hai sự vật chính là yếu tố quyết định để phân biệt biện pháp tu từ đó là ẩn dụ hay hoán dụ.. Nếu hai sự vật có mối quan hệ tương đồng, có sự giống nhau thì ta có biện pháp tu từ ẩn dụ. Mặt khác, nếu mối quan hệ giữa chúng là tương cận, có sự gần gũi nhau thì ta có biện pháp tu từ hoán dụ.

– Bước 1: Từ yếu tố đã cho trong văn bản, học sinh cần tìm ra yếu tố bị ẩn đi hay tên gọi ban đầu của nó dựa vào văn cảnh và ngữ cảnh.

– Bước 2: Xét mối quan hệ giữa hai yếu tố để khẳng định đó là ẩn dụ hay hoán dụ.

Để dễ dàng phân biệt ẩn dụ và hoán dụ, thầy Hùng mách cho các bạn một mẹo rất đơn giản: “Bản chất của ẩn dụ đó là phép so sánh ngầm. Vậy khi ta đã khôi phục được hai hình ảnh A và B, ta thử đặt 1 từ so sánh giữa chúng, nếu hợp lý thì rõ ràng mối quan hệ giữa A và B là mối quan hệ tương đồng. Ta khẳng định đó là ẩn dụ. Còn ngược lại nếu ta thêm từ so sánh vào giữa A và B mà câu này không có nghĩa, không hợp lý thì ra nói đây là biện pháp tu từ hoán dụ.”

Phân tích ví dụ, tìm biện pháp tu từ trong hai câu thơ:

“Tay ta tay búa tay cày Tay gươm, tay bút dựng xây nước mình.”

Trước hết cần xác định được hình ảnh, từ ngữ đã được thay thế trước. Ta dễ dàng nhận thấy các dấu hiệu “tay búa, tay cày, tay gươm, tay bút” là những từ đã bị thay đổi tên gọi.

Chúng ta có thể dễ dàng liên tưởng hình ảnh tay búa là người cầm búa, tay cày là người cầm cày, tay gươm là người cầm gươm, còn tay bút sẽ là người cầm bút.

Khi thêm từ so sánh “Tay búa như người cầm búa” không hợp lý. Tay búa không thể giống như người cầm búa được, bởi một cái là một bộ phận còn kia là cả một con người, mối quan hệ này không thể là mối quan hệ tương đồng. Vậy đây không phải là biện pháp tu từ ẩn dụ mà phải là phép tu từ hoán dụ.

Hệ thống đề kiểm tra và bài tập tự luyện có ĐÁP ÁN và HƯỚNG DẪN GIẢI.

Đội ngũ giáo viên giỏi chuyên môn và giàu kinh nghiệm giảng dạy.

Giúp học sinh tăng cơ hội giành điểm 9 – 10 trong các bài thi, bài kiểm tra.

Thông tin chi tiết về khóa học, phụ huynh và học sinh hãy gọi ngay hotline 0936 5858 12 để được tư vấn miễn phí.

Hiểu Rõ Một Số Cụm Từ Tiếng Anh Bằng Phép Hoán Dụ (Metonymy) / 2023

Phép hoán dụ là gì?

Theo quan điểm truyền thống phép hoán dụ được định nghĩa là một “hình thái tu từ trong đó một từ được thay thế cho từ khác trên cơ sở một số quan hệ về vật chất, nhân quả hoặc khái niệm” (Nguyễn, 2004). Đối với Nunberg (1978), phép hoán dụ là trường hợp trong đó người nói thành công trong việc sử dụng mô tả về A để đề cập đến B. Nunberg cũng coi việc sử dụng hoán dụ như một loại sử dụng từ “địa phương” từ mà được coi là hợp lý đối với hệ thống niềm tin chỉ dành cho một bộ phận nhất định của cộng đồng.

Các loại phép hoán dụ phổ biến

Synecdoche

(phép hoán dụ dùng bộ phận để chỉ toàn thể và ngược lại)

Một kiểu phụ của phép hoán dụ được gọi là “synecdoche” (phép hoán dụ dùng bộ phận để chỉ toàn thể và ngược lại) trong đó tổng thể được thể hiện bằng cách đặt tên cho một bộ phận của nó hoặc ngược lại. Trong khi đa số tài liệu xem “synecdoche” là một loại hình của phép hoán dụ, không ít tài liệu lại xem “synecdoche” là một bộ phận, hình thái tu từ riêng biệt không phải là một loại phép hoán dụ.

Ví dụ:

We all live under the same roof. (Tất cả chúng ta cùng sống dưới một mái nhà.)

I have three mouths to feed. (Tôi có ba miệng ăn cần nuôi.)

Trong ví dụ đầu tiên, mái nhà như một phần của ngôi nhà được dùng để chỉ toàn bộ ngôi nhà vì chúng ta sống ở nguyên một cái nhà chứ không thể chỉ sống dưới cái mái. Trong ví dụ thứ hai, miệng được dùng như một phần của một con người được dùng để chỉ một người. 

Có rất nhiều cách để phân loại phép hoán dụ (Lakoff and Johnson, 1980/2003; Norrick, 1981; Radden and Kövecses, 19992; Ruiz de Mendoza Ibáñez and Mairal Uson, 2007; Sappan, 1987; Seto, 1999; Ullmann, 1951; Yamanashi, 1987). Tuy các cách chia có phần khác nhau nhưng mục đích chính là giúp chẻ nhỏ để hiểu rõ hơn về phép hoán dụ. Việc hiểu rõ này rất hữu ích trong việc phân tích mối quan hệ cách cách cấu phần trong phép hoán dụ liên hệ ra sao với nhau. Theo cách phân chia cổ điển thì có 6 loại phép hoán dụ (Nguyễn, 2004).

We use the name of container instead of the thing contained. (Dùng vật chứ đựng để chỉ vật được chứa đựng)

Ví dụ: Drink a glass (uống một cốc nước)

Chúng ta uống nước ở trong cốc chứ không uống cái cốc. Vì vậy, “drink a glass” được hiểu là uống nước được chứa trong cốc chứ không phải là cái cốc. 

Names of parts of human body may be used as symbols. (Một bộ phận của cơ thể có thể được dùng làm biểu tượng)

Ví dụ: To have a good eye, kind heart, clever head (Có mắt tinh, trái tim nhân hậu và một cái đầu thông minh)

Ở đây heart (trái tim) được dùng làm biểu tượng cho tâm hồn, tính cách thay vì quả tim về mặt sinh học. Head (Cái đầu) được dùng làm biểu tượng cho trí tuệ, đầu óc của một người thay vì cái đầu về mặt sinh học. Vì vậy trong câu trên kind heart được hiểu là tính tình nhân hậu hơn là một trái tim tốt về mặt sinh học hay clever head được hiểu là sự thông minh.

The concrete is used instead of abstract (Dùng khái niệm cụ thể để chỉ khái niệm trừu tượng)

Ví dụ: from the cradle to the grave (Từ lúc sinh ra đến lúc mất đi)

Ở đây cradle (cái nôi) dùng để ám chỉ sự ra đời vì khi còn nhỏ lúc mới sinh ra con người nằm nôi còn grave (ngôi mộ) để ám chỉ sự qua đời vì khi qua đời con người thường được chôn ở mộ. Vì vậy câu này được hiểu là từ lúc sinh ra đến lúc mất đi thay vì từ cái nôi đến nghĩa địa.

The materials are used for the things made of the materials

Ví dụ: Do you have any coppers? (Bạn có chút tiền xu nào không?)

Ở đây coppers (đồng) dùng để chỉ tiền xu làm từ đồng nên câu này được hiểu là “Bạn có chút tiền xu nào không thay vì bạn có chút đồng nào không?”

The name of the author is used for his works (Tên của tác giả dùng để chỉ các tác phẩm của tác giả đó)

Ví dụ: He’s got a Picasso. (Anh ta có được một bức tranh của Picasso).

Ở đây Picasso là tên một họa sĩ nổi tiếng nên trong câu trên Picasso dùng để chỉ bức tranh của Picasso thay vì dịch là Anh ta có được họa sĩ Picasso thì câu trên được hiểu là “Anh có có được một bức tranh của Picasso”

Part is used for the whole and vice versa. (Dùng một bộ phận để chỉ toàn thể và ngược lại)

Ví dụ: She is wearing a fox. (Cô ấy đang mặc áo lông cáo)

Trong ví dụ ở trên, fox (con cáo) nói chung được dùng để chỉ một phần của nó là bộ lông. Người ta không thể mặc cả một con cáo trên người mà chỉ mặc được đồ làm từ lông của nó vì vậy câu trên được hiểu là “Cô ấy đang mặc áo lông cáo”

Để  phân tích các ví dụ ở phần tiếp theo, cùng với cách phân loại phía trên, tác giả sử dụng thêm cách phân loại của Lakoff and Johnson (2008). Cách chia của Lakoff and Johnson (2008) khá phổ biến, dễ hiểu và bổ sung được một số phần thiếu trong cách chia các loại ẩn dụ truyền thống. Theo định nghĩa của Lakoff and Johnson (2008) thì phép hoán dụ được chia làm 6 loại phổ biến:

Producer for Product (Tên nhà sản xuất cho sản phẩm)

Ví dụ: He bought a Ford. (Anh ta mua một chiếc ô tô hiệu Ford).

Ở ví dụ trên Ford là một nhãn hiệu xe ô tô. Anh ta không mua thương hiệu Ford mà là mua một chiếc ô tô hiệu Ford.  Object used for user (Vật sử dụng để chỉ người sử dụng)Ví dụ: The buses are on strike. (Những người trên xe buýt đình công.)

Ở ví dụ trên bus (xe buýt) không thể đình công mà nó ám chỉ đến người trong xe mới là người đình công. Vì vậy câu trên được hiểu là “Những người trên xe buýt đình công thay vì những xe buýt đình công.”Controller for controlled (Người /vật điều khiển thay cho người/vật bị điều khiển)Ví dụ: Napoleon lost at Waterloo. (Quân đội của Napoleon thua ở trận chiến Waterloo.)

Ở ví dụ trên “Napoleon”  tên một vị Hoàng đế, chính khách và nhà quân sự của Pháp là người lãnh đạo quân đội Pháp trong cuộc chiến Waterloo. Vì vậy, ở đây không thể hiểu là một mình Napoleon thua trong trận chiến này mà phải hiểu là cả quân đội của Napoleon thua cuộc.Institution for people responsible (Tổ chức thay cho những người phụ trách tổ chức đó)Ví dụ: Exxon has raised its prices again. (Công ty Exxon lại tăng giá sản phẩm của mình.)

Ở ví dụ trên Exxon là tên của một công ty. Bản thân thực thể “công ty” không thể ra quyết định tăng giá được mà thay vào đó, phải là ban lãnh đạo của Exxon đưa ra quyết định này.

The place for the institution (Địa điểm thay cho tổ chức)

Ví dụ: The White House isn’t saying anything. (Nhà Trắng không nói thêm bất cứ điều gì)

Ở ví dụ này White House (Nhà Trắng) là Phủ Tống Thống ở Mỹ. Nhà Trắng là một địa điểm nên không thể nói gì được. Vì vậy trong câu này cần phải hiểu là “chính phủ/ tổng thống Mỹ không cho biết thêm bất cứ điều gì.

Ở ví dụ trên Pearl Harbor (Trân Châu Cảng) là tên một địa điểm diễn ra sự kiện lịch sử và tên của địa điểm này được dùng để ám chỉ luôn sự kiện đó nên câu được hiểu là sự kiện lịch sử Trân Châu Cảng vẫn còn có ảnh hưởng đến chính sách đối ngoại của chúng ta.

Tầm quan trọng của phép hoán dụ

Chức năng của phép hoán dụ được sử dụng để phát triển tính biểu tượng văn học, mang lại ý nghĩa sâu sắc hơn cho những ý tưởng và sự vật tiêu chuẩn khác. Các văn bản văn học sử dụng phép hoán dụ có thể đi sâu hơn vào ngữ nghĩa của ngôn ngữ con người và cách thức mà các suy nghĩ được kết nối với nhau. Phép hoán dụ cũng giúp viết ngắn gọn hơn, cho phép người sử dụng nhóm nhiều thứ lại với nhau dưới một thuật ngữ trong cả văn nói và văn viết. Phép hoán dụ cũng thêm màu sắc và tính biểu tượng sống động cho các từ thông thường trong văn bản hoặc thơ ca. Phép hoán dụ không chỉ đóng vai trò quan trọng các tác phẩm văn học hay trong nghiên cứu ngôn ngữ mà còn trong ngôn ngữ đời sống hàng ngày. Trong nhiều trường hợp, phép hoán dụ quá phổ thông đến mức người sử dụng ngôn ngữ không thấy chúng là các hình thái tu từ. 

Ví dụ như: That fancy fish dish you made was the best of the evening. (Tôi thích món cá mà bạn làm nhất trong tối nay).

Nghĩa gốc của từ “dish” là cái đĩa nhưng đĩa thì không phải vật ăn được nên “dish” trong trường hợp này được hiểu với nghĩa món ăn được đựng trong cái đĩa đó. Trong câu này nhiều người sẽ không nhận ra dish (món ăn) ở đây là phép hoán dụ lấy vật chứa đựng để chỉ vật được chứa đựng mà sẽ chỉ coi dish khi mang nghĩa là món ăn là nghĩa thứ hai của từ vì đã được dùng quá thông dụng. Đối với người bản ngữ nhưng cụm như trên nói nhiều và dùng thường xuyên sẽ thành quen nhưng với người học ngoại ngữ việc nắm được ý nghĩa của một số loại phép hoán dụ cơ bản sẽ giúp người học hiểu sâu hơn về các nét nghĩa của từ cũng đoán được nghĩa của từ trong văn cảnh. Ngoài ra qua các cách phân loại  phép hoán dụ ở mục trên, người học có thể thấy việc hiểu sâu các phép hoán dụ trong văn nói và viết hàng ngày không chỉ giúp người học đọc hiểu tốt hơn mà còn bổ sung cả kiến thức về văn hóa, lịch sử, chính trị của một quốc gia được thể hiện trong ngôn ngữ đó.

Các phép hoán dụ cơ bản thường dùng trong đời sống hàng ngày sẽ được phân tích rõ hơn ở mục tiếp theo.

Đọc thểm: Học từ vựng tiếng Anh qua phương pháp hình thành các mối liên kết với từ vựng

Phân tích một số ví dụ thông dụng của phép hoán dụ trong tiếng Anh 

Cái cụ thể để chỉ cái trừu tượng

Heart

 (trái tim) – dùng để chỉ tình yêu và cảm xúc

Ví dụ: My dear, you have all of my heart. (Em yêu, em có tất cả tình yêu của anh).

Câu này trái tim là khái niệm cụ thể dùng để thay thế cho khái niệm trừu tượng là tình yêu. 

Ears

 – chú ý, lắng nghe

Ví dụ: Tell me about your first date. I’m all ears! (Nói cho tớ về buổi hẹn hò đầu tiên của cậu. Tớ đang chú ý lắng nghe đây)

Hand

 – chỉ sự giúp đỡ

Ví dụ: Can you give me a hand carrying this box up the stairs? (Cậu có thể giúp tớ mang cái hộp này lên tầng không)

Tongue

 – dùng để chỉ ngôn ngữ

Ví dụ: I couldn’t understand them because they spoke in their mother tongue. (Tớ không thể hiểu được họ vì họ nói tiếng mẹ đẻ)

Địa điểm để thay cho người phụ trách/ tổ chức, cơ quan phụ trách

The 

White House

 (Nhà Trắng) or 

The Oval Office

 (Phòng Bầu Dục) – để chỉ Tổng Thốn Mỹ hay Nhân viên của chính phủ Mỹ

Ví dụ: The White House will be making an announcement around noon today. (Nhà Trắng sẽ đưa ra công bố vào khoảng trưa nay)

Câu này có nghĩa là Tổng thống Mỹ/ Chính phủ Mỹ sẽ đưa ra thông báo vào khoảng trưa nay. Ở đây địa điểm dùng để thay thế cho người phụ trách nó. Nhà Trắng là nơi thổng thống Mỹ ở và Phòng Bầu Dục là văn phòng làm việc của Tổng thống Mỹ.

Silicon Valley (thung lũng Sillicon)

 – để cập đến ngành công nghệ ở thung lũng Sillicon

Ví dụ: Silicon Valley is constantly pushing the boundaries in innovation. (Ngành công nghệ ở Thung lũng Sillicon đang dần mở rộng giới hạn của sự cải tiến)

Thung lũng Sillicon được dùng để chỉ ngành công nghệ vì nơi đây là khu nổi tiếng tập trung của nhiều công t công nghệ của Mỹ. Đây là phép hoán dụ lấy tên địa điểm để chỉ tổ chức.

Hollywood

 – đề cập đến ngành giải trí và điện ảnh

Ví dụ: It seems like people will do whatever Hollywood says is cool. (Có vẻ như mọi mọi người sẽ làm những gì mà những bộ phim Hollywood cho là ngầu.)

Hollowood là trung tâm giải trí và điện ảnh nổi tiếng vì vậy trong trường hợp này tên địa điểm cũng được dùng thay thế cho các tổ chức, cơ quan làm việc ở đó.

Ngoài ra còn một số cụm khác như: 

Blue House (Nhà Xanh để chỉ Tổng thống Hàn Quốc)

Petagon (Lầu Năm Góc để chỉ Quốc Phòng Mỹ)

Wall Street (Phố Wall để chỉ Khu tài chính của Mỹ)

Vật chứa đựng để chỉ vật bị chứa đựng

Dish

 (dish) – chỉ món ăn ở trên đĩa

Ví dụ: This dish is delicious. (Món ăn này ngon.)

Câu này cái đĩa được dùng để ám chỉ món ăn ở trên đó vì vậy là phép hoán dụ dùng vật chứa đựng để chỉ vật bị chứa đựng.

Một bộ phận để chỉ toàn thể và ngược lại

New blood – dùng để chỉ người mới

Ví dụ: The team needs some new blood if its going to win next season. (Nhóm cần người mới nếu muốn thắng màu tiếp theo.)

Máu mới dùng để thay thế cho người mới. Máu chỉ là một phần của cơ thể nhưng lại dùng để chỉ toàn bộ một người

Head – để chỉ người

Ví dụ: Let’s me do the head count (Để tớ đếm xem có bao nhiêu người)

Suits (bộ com-plê) – để chỉ doanh nhân/ người kinh doanh

Ví dụ: If we don’t get these reports done today, the suits will be angry. (Nếu chúng ta không hoàn thành báo cáo trong hôm nay, ông chủ sẽ tức giận)

Câu này suit không đơn thuần để chỉ bộ com-plê mà ám chỉ doanh nhân mà cụ thể ở đây là ông chủ của họ. Ở đây bộ com-plê được dùng thay cho doanh nhân vì Doanh nhân thường mặc com-plê.

Crown (vương miện) – để chỉ người trong hoàng gia, hoàng gia

Ví dụ: We will swear loyalty to the crown. (Cô ấy thề sẽ trung thành với hoàng gia)

Lịch thi thử IELTS (Paper-based) tháng này

Kinh nghiệm phòng thi rất quan trọng và thi thử là cách rất tốt để tích lũy kinh nghiệm. Đề thi IELTS tại ZIM rất sát đề thi thật, đánh giá trình độ chính xác, nhận kết quả ngay sau khi thi, và phần thưởng 1.000.000đ cho giải nhất ….

Ở đây vương miện được dùng thay cho hoàng gia vì Vua/ nữ hoàng thường đội vương miện.

Kết luận

Trong bài viết trên, tác giả đã đưa ra khái niệm cũng như cách phân loại phổ biến của phép hoán dụ. Một số cụm từ sử dụng phép hoán dụ dùng trong tiếng Anh thường ngày cũng được phân tích rõ để người học có thể hiểu sâu hơn và có thể áp dụng đúng những từ này trong cả nói và viết. Tác giả cũng hy vọng bằng cách học từ vựng thông qua phép hoán dụ sẽ là một cách học từ vựng giúp cho người học hiểu sâu và nhớ từ lâu hơn. Người học có thể nâng cao từ vựng và ngữ pháp cơ bản nhờ khóa luyện thi Tiếng Anh của ZIM.

Phạm Thị Hồng