Top 5 # Sự Khác Nhau Giữa Osi Và Tcp/Ip Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 4/2023 # Top Trend | Sansangdethanhcong.com

Sự Khác Nhau Giữa Osi Và Tcp Ip Model, So Sánh Mô Hình Osi, Tcp/Ip

TCP/IP là một giao thức truyền thông cho phép kết nối máy chủ với internet. Ngược lại, OSI là một cổng kết nối giữa mạng và người dùng cuối. TCP/IP đề cập đến Giao thức điều khiển truyền vận Transmission Control Protocol được sử dụng trên internet và các ứng dụng trên internet. Giao thức này ban đầu được xây dựng theo hợp đồng tại Bộ Quốc phòng Mỹ và đã phát triển để cho phép các thiết bị khác nhau kết nối được với internet.

OSI là Open Systems Interconnection , một cổng kết nối được phát triển bởi Tổ chức Quốc tế về Tiêu chuẩn hóa (ISO).

Điểm khác giữa OSI và TCP IP Model là gì? Đầu tiên là mô hình thực hiện trên OSI và TCP IP Model được phát triển.

TCP/IP bắt nguồn từ việc thực hiện mô hình OSI, dẫn đến sự đổi mới này. OSI được phát triển như một mô hình tham khảo có thể được sử dụng online. Mô hình dựa trên TCP/IP được phát triển, hướng tới một mô hình xoay quanh internet. Mô hình mà OSI được phát triển là một mô hình lý thuyết chứ không phải là internet.

TCP có 4 tầng bao gồm: Link Layer (tầng liên kết), Internet Layer (tầng mạng), Application Layer (tầng ứng dụng) và Transport Layer (tầng giao vận)

Sự khác nhau giữa OSI và TCP/IP

Cửa ngõ OSI được phát triển theo một mô hình 7 tầng. Trong đó bao gồm: Physical Layer (tầng vật lý), DataLink Layer (tầng liên kết dữ liệu), Network Layer (tầng mạng), Transport Layer (tầng giao vận), Session Layer (tầng phiên), Presentation Layer (tầng trình diễn)và cuối cùng nhưng cũng không kém phần quan trọng đó là Application Layer (tầng ứng dụng).

Phân biệt OSI và TCP/IP

Khi nói đến độ tin cậy chung, TCP/IP được coi là một lựa chọn đáng tin cậy hơn so với mô hình OSI. Trong hầu hết các trường hợp, mô hình OSI được gọi là công cụ tham khảo, là mô hình cũ. OSI cũng được biết đến với giao thức và ranh giới chặt chẽ. TCP/IP cho phép “nới lỏng” các quy tắc, cung cấp các nguyên tắc chung được đáp ứng.

Về phương pháp tiếp cận mà cả hai thực hiện, TCP/IP thực hiện cách tiếp cận theo chiều ngang còn mô hình OSI thực hiện cách tiếp cận theo chiều dọc.

Một điểm quan trọng cần lưu ý rằng TCP/IP kết hợp tầng phiên và tầng trình diễn trong tầng ứng dụng. Dường như OSI có một cách tiếp cận khác nhau, có các tầng khác nhau và mỗi tầng chỉ thực hiện một chức năng riêng.

Cũng cần phải lưu ý thiết kế khi các giao thức đã được thiết kế. Trong TCP/IP, các giao thức được thiết kế đầu tiên và sau đó mô hình được phát triển. Trong OSI, việc phát triển mô hình xảy ra trước và sau đó là phát triển giao thức.

Khi nói đến truyền thông, TCP/IP chỉ hỗ trợ truyền thông không kết nối phát ra từ tầng mạng. Ngược lại dường như OSI làm điều này khá tốt, hỗ trợ cả kết nối không dây và kết nối theo định tuyến trong tầng mạng.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là sự phụ thuộc vào giao thức của TCP/IP và OSI. TCP/IP là một mô hình phụ thuộc vào giao thức, còn OSI là một chuẩn giao thức độc lập.

Tóm lại sự khác nhau giữa OSI và TCP/IP Model là :

– TCP là Transmission Control Protocol (Giao thức điều khiển truyền vận).

OSI là Open Systems Interconnection, kết nối hệ thống mở.

– Mô hình TCP/IP được phát triển dựa trên các điểm hướng tới mô hình internet.

– TCP/ IP có 4 tầng , OSI có 7 tầng.

– TCP / IP đáng tin cậy hơn OSI.

– OSI có ranh giới chặt chẽ; TCP/IP không có ranh giới nghiêm ngặt.

– TCP/IP tiếp cận theo chiều ngang, OSI tiếp cận theo chiều dọc.

– Trong tầng ứng dụng, TCP/IP sử dụng cả tầng phiên và tầng trình diễn.

– OSI sử dụng tầng phiên và tầng trình diễn khác nhau.

TCP/IP phát triển giao thức trước sau đó mới phát triển mô hình.

– OSI phát triển mô hình trước sau đó mới phát triển giao thức.

TCP/IP cung cấp hỗ trợ truyền thông không kết nối trong tầng mạng.

– Trong tầng mạng, OSI hỗ trợ kết nối không dây và kết nối định tuyến.

– TCP/IP phụ thuộc vào giao thức, OSI là giao thức độc lập.

Khi sử dụng Internet, chắc hẳn các bạn cũng đã biết khái niệm 2 cổng mạng RJ45 và RJ48, để nắm rõ hơn về khái niệm cũng như việc so sánh 2 loại này, các bạn hãy tham khảo bài viết so sánh cổng mạng RJ45 và RJ48 để có thêm kiến thức bổ ích cho mình.

https://thuthuat.taimienphi.vn/su-khac-nhau-giua-osi-va-tcp-ip-model-23749n.aspx

Sự Khác Nhau Giữa Osi Và Tcp Ip Model, So Sánh Mô Hình Osi, Tcp/Ip 2022

TCP/IP là một giao thức truyền thông cho phép kết nối máy chủ với internet. Ngược lại, OSI là một cổng kết nối giữa mạng và người dùng cuối. TCP/IP đề cập đến Giao thức điều khiển truyền vận Transmission Control Protocol được sử dụng trên internet và các ứng dụng trên internet. Giao thức này ban đầu được xây dựng theo hợp đồng tại Bộ Quốc phòng Mỹ và đã phát triển để cho phép các thiết bị khác nhau kết nối được với internet.

OSI là Open Systems Interconnection , một cổng kết nối được phát triển bởi Tổ chức Quốc tế về Tiêu chuẩn hóa (ISO).

Điểm khác giữa OSI và TCP IP Model là gì? Đầu tiên là mô hình thực hiện trên OSI và TCP IP Model được phát triển.

TCP/IP bắt nguồn từ việc thực hiện mô hình OSI, dẫn đến sự đổi mới này. OSI được phát triển như một mô hình tham khảo có thể được sử dụng online. Mô hình dựa trên TCP/IP được phát triển, hướng tới một mô hình xoay quanh internet. Mô hình mà OSI được phát triển là một mô hình lý thuyết chứ không phải là internet.

TCP có 4 tầng bao gồm: Link Layer (tầng liên kết), Internet Layer (tầng mạng), Application Layer (tầng ứng dụng) và Transport Layer (tầng giao vận)

SỰ KHÁC NHAU GIỮA OSI VÀ TCP/IP

Cửa ngõ OSI được phát triển theo một mô hình 7 tầng. Trong đó bao gồm: Physical Layer (tầng vật lý), DataLink Layer (tầng liên kết dữ liệu), Network Layer (tầng mạng), Transport Layer (tầng giao vận), Session Layer (tầng phiên), Presentation Layer (tầng trình diễn)và cuối cùng nhưng cũng không kém phần quan trọng đó là Application Layer (tầng ứng dụng).

PHÂN BIỆT OSI VÀ TCP/IP

Khi nói đến độ tin cậy chung, TCP/IP được coi là một lựa chọn đáng tin cậy hơn so với mô hình OSI. Trong hầu hết các trường hợp, mô hình OSI được gọi là công cụ tham khảo, là mô hình cũ. OSI cũng được biết đến với giao thức và ranh giới chặt chẽ. TCP/IP cho phép “nới lỏng” các quy tắc, cung cấp các nguyên tắc chung được đáp ứng.

Về phương pháp tiếp cận mà cả hai thực hiện, TCP/IP thực hiện cách tiếp cận theo chiều ngang còn mô hình OSI thực hiện cách tiếp cận theo chiều dọc.

Một điểm quan trọng cần lưu ý rằng TCP/IP kết hợp tầng phiên và tầng trình diễn trong tầng ứng dụng. Dường như OSI có một cách tiếp cận khác nhau, có các tầng khác nhau và mỗi tầng chỉ thực hiện một chức năng riêng.

Cũng cần phải lưu ý thiết kế khi các giao thức đã được thiết kế. Trong TCP/IP, các giao thức được thiết kế đầu tiên và sau đó mô hình được phát triển. Trong OSI, việc phát triển mô hình xảy ra trước và sau đó là phát triển giao thức.

Khi nói đến truyền thông, TCP/IP chỉ hỗ trợ truyền thông không kết nối phát ra từ tầng mạng. Ngược lại dường như OSI làm điều này khá tốt, hỗ trợ cả kết nối không dây và kết nối theo định tuyến trong tầng mạng.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là sự phụ thuộc vào giao thức của TCP/IP và OSI. TCP/IP là một mô hình phụ thuộc vào giao thức, còn OSI là một chuẩn giao thức độc lập.

TÓM LẠI SỰ KHÁC NHAU GIỮA OSI VÀ TCP/IP MODEL LÀ :

– TCP là Transmission Control Protocol (Giao thức điều khiển truyền vận).

OSI là Open Systems Interconnection, kết nối hệ thống mở.

– Mô hình TCP/IP được phát triển dựa trên các điểm hướng tới mô hình internet.

– TCP/ IP có 4 tầng , OSI có 7 tầng.

– TCP / IP đáng tin cậy hơn OSI.

– OSI có ranh giới chặt chẽ; TCP/IP không có ranh giới nghiêm ngặt.

– TCP/IP tiếp cận theo chiều ngang, OSI tiếp cận theo chiều dọc.

– Trong tầng ứng dụng, TCP/IP sử dụng cả tầng phiên và tầng trình diễn.

– OSI sử dụng tầng phiên và tầng trình diễn khác nhau.

TCP/IP phát triển giao thức trước sau đó mới phát triển mô hình.

– OSI phát triển mô hình trước sau đó mới phát triển giao thức.

TCP/IP cung cấp hỗ trợ truyền thông không kết nối trong tầng mạng.

– Trong tầng mạng, OSI hỗ trợ kết nối không dây và kết nối định tuyến.

– TCP/IP phụ thuộc vào giao thức, OSI là giao thức độc lập.

Giao Thức Tcp/Ip Là Gì? So Sánh Mô Hình Osi Với Mô Hình Tcp/Ip

Giao thức TCP/IP là gì?

Các tầng mạng của TCP/IP

Giao thức TCP/IP được chia thành 4 tầng mạng:

– Tầng ứng dụng: Nhiệm vụ của tầng này đó là cung cấp các ứng dụng, trao đổi dữ liệu được chuẩn hóa. Trong tầng ứng dụng bao gồm nhiều giao thức cụ thể như HTTP, FTP, POP3, SMTP, SNMP. Mỗi giao thức này sẽ có chức năng và nhiệm vụ cụ thể.

– Tầng mạng: tầng này còn được gọi là tầng internet. Nhiệm vụ của tầng internet là xử lý các gói tin, sau đó kết nối với các mạng độc lập để vận chuyển các gói dữ liệu đã được mã hóa qua các ranh giới mạng. Tầng internet cũng bao gồm nhiều giao thức như giao thức IP, ICMP.

– Tầng giao vận: Nhiệm vụ của tầng giao vận là duy trì liên lạc đầu cuối trên toàn mạng. Tầng giao vận bao gồm giao thức TCP và UDP. Trong nhiều trường hợp giao thức UDP sẽ được thay thế TCP.

– Tầng vật lý: Các giao thức hoạt động trên tầng này là Ethernet, ARP. Đối với Ethernet thường sử dụng cho mạng cục bộ Lan.

Ưu điểm thứ nhất khi sử dụng giao thức này là không thuộc hoặc chịu sự kiểm soát của bất kỳ công ty nào. Chính vì vậy khi sử dụng bạn có thể sửa đổi dễ dàng. Hơn hết, TCP/IP có khả năng tương thích với tất cả hệ điều hành, tất cả các loại phần cứng máy tính và mạng. Cho nên có thể giao tiếp với nhiều hệ thống khác nhau.

Ưu điểm thứ hai của giao thức TCP/IP chính là khả năng mở rộng cao. TCP/IP giống như một giao thức có thể định tuyến, thông qua mạng có thể xác định được đường dẫn hiệu quả nhất.

Giao thức TCP/IP hoạt động như thế nào?

Nguyên lý hoạt động của giao thức này là sự kết hợp giữa hai giao thức riêng biệt, đó là giữa giao thức kiểm soát truyền tin và giao thức internet. Đầu tiên giao thức IP sẽ cho phép các gói tin được gửi qua mạng bằng cách cho biết những gói tin này được gửi qua đâu và làm như thế nào.

Ngay sau khi được yêu cầu giao thức IP sẽ điều khiển truyền dẫn để giúp truyền những dữ liệu đáng tin cậy thông qua các kết nối mạng internet. Cuối cùng giao thức TCP sẽ kiểm tra lại các gói dữ liệu một lần nữa xem có lỗi và xảy ra vấn đề gì không. Nếu không có lỗi thì sẽ truyền đến vị trí cần thiết, trong trường hợp có lỗi thì sẽ gửi lại yêu cầu truyền lại.

Các giao thức TCP/IP phổ biến nhất

Hiện nay, TCP/IP có rất nhiều giao thức, tuy nhiên có 3 giao thức được sử dụng phổ biến nhất là HTTP, HTTPS, FTP.

– Giao thức HTTP: giao thức này được sử dụng để truyền dữ liệu không an toàn giữa một web client và một web server. Cách thức hoạt động của giao thức này rất đơn giản. Đầu tiên một web client sẽ gửi yêu cầu đến web server để xem một trang web hoặc một tin tức nào đó. Khi nhận được yêu cầu máy chủ sẽ gửi câu trả lời về cho web client yêu cầu.

– Giao thức HTTPS: giao thức này được sử dụng để truyền dữ liệu an toàn giữa một web client và một web server. Giao dịch này thường được sử dụng để gửi dữ liệu giao dịch thẻ tín dụng hoặc những thông tin cá nhân từ web client đến web server.

– Giao thức FTP: Giao thức này không hạn chế số lượng máy tính. Nghĩa là một máy tính có thể gửi dữ liệu đến một hoặc nhiều máy khác nhau một cách trực tiếp.

Mô hình OSI hay còn được gọi là mô hình tham chiếu kết nối các hệ thống mở. Mô hình này đã được phát triển thành một phần trong kế hoạch Open Systems Interconnection do ISO và IUT-T khởi xướng.

Mô hình này chia giao tiếp mạng thành 7 lớp. Từ lớp 1 đến lớp 4 là những lớp thuộc cấp thấp và chỉ thực hiện các nhiệm vụ di chuyển dữ liệu. Những lớp từ 5 đến 7 thuộc những lớp cấp cao. Mỗi lớp này sẽ được thực hiện một nhiệm vụ đặc thù riêng mà sau đó sẽ chuyển tiếp dữ liệu đến lớp tiếp theo.

So sánh

So với mô hình OSI thì giao thức TCP/IP được nhiều người tin cậy và sử dụng hơn. Bởi theo quan niệm thì mô hình OSI chỉ là mô hình cũ, công cụ để tham khảo. Ngược lại giao thức TCP/IP cho phép nới lỏng các quy tắc và cung cấp các nguyên tắc chung.

Nếu xét về phương pháp tiếp cận thì TCP/IP tiếp cận theo chiều ngang, còn OSI tiếp cận theo chiều dọc.

Điểm khác biệt lớn nhất giữa hai giao thức này có lẽ là sự kết hợp giữa các tầng với nhau. Đối với giao thức TCP/IP thì tầng phiên và tầng trình diễn được kết hợp với nhau trong tầng ứng dụng. Còn đối với mô hình OSI thì mỗi tầng khác nhau sẽ thực hiện một nhiệm vụ khác nhau.

Về thiết kế thì các giao thức trong TCP/IP được thiết kế trước rồi sau đó mới phát triển mô hình. Ngược lại trong OSI thì mô hình được phát triển trước sau đó mới phát triển giao thức.

Hy vọng rằng với những chia sẻ trên sẽ giúp các bạn hiểu hơn về giao thức TCP/IP và sự khác nhau giữa TCP/IP và mô hình OSI.

Ip Là Gì? So Sánh Mô Hình Osi Với Mô Hình Tcp

Giao thức TCP/IP là gì?

Các tầng mạng của TCP/IP

Giao thức TCP/IP được chia thành 4 tầng mạng:

Tầng mạng: đảm nhận việc truyền tải dữ liệu một cách hợp lý. Nhiệm vụ của tầng internet là xử lý các gói tin, sau đó kết nối với các mạng độc lập để vận chuyển các gói dữ liệu đã được mã hóa qua các ranh giới mạng. Tầng internet cũng bao gồm nhiều giao thức như giao thức IP, ICMP.

Tầng giao vận: Tầng dữ liệu hoạt động thông qua hai giao thức chính là TCP (Transmisson Control Protocol) và UDP (User Datagram Protocol). Nhiệm vụ của tầng giao vận là duy trì liên lạc đầu cuối trên toàn mạng. Ở tầng này, TCP và UDP sẽ hỗ trợ nhau phân luồng dữ liệu. Trong nhiều trường hợp giao thức UDP sẽ được thay thế TCP.

Tầng vật lý: Tầng vật lý (còn được gọi là tầng liên kết dữ liệu) là tầng thấp nhất trong mô hình TCP/IP. Tầng này chịu trách nhiệm truyền dữ liệu giữa hai thiết bị trong cùng một mạng. Tại đây, các gói dữ liệu được đóng vào khung (gọi là Frame) và được định tuyến đi đến đích đã được chỉ định ban đầu.

Ưu điểm của TCP/IP

Ưu điểm thứ nhất của TCP/IP chính là không chịu sự kiểm soát của bất kỳ tổ chức nào. Vì vậy, bạn có thể tự do trong việc sử dụng. Thứ hai, TCP/IP có khả năng tương thích cao với tất cả các hệ điều hành, phần cứng máy tính và mạng. Vì vậy, giao thức này hoạt động hiệu quả với nhiều hệ thống khác nhau. Cuối cùng, TCP/IP có khả năng mở rộng cao. Giao thức này có thể định tuyến. Và thông qua mạng có thể xác định được đường dẫn hiệu quả nhất.

Giao thức TCP/IP hoạt động như thế nào?

Nguyên lý hoạt động của giao thức này là sự kết hợp giữa hai giao thức riêng biệt, đó là giữa giao thức kiểm soát truyền tin và giao thức internet. Đầu tiên giao thức IP sẽ cho phép các gói tin được gửi qua mạng bằng cách cho biết những gói tin này được gửi qua đâu và làm như thế nào.

Ngay sau khi được yêu cầu giao thức IP sẽ điều khiển truyền dẫn để giúp truyền những dữ liệu đáng tin cậy thông qua các kết nối mạng internet. Cuối cùng giao thức TCP sẽ kiểm tra lại các gói dữ liệu một lần nữa xem có lỗi và xảy ra vấn đề gì không. Nếu không có lỗi thì sẽ truyền đến vị trí cần thiết, trong trường hợp có lỗi thì sẽ gửi lại yêu cầu truyền lại.

Các giao thức TCP/IP phổ biến nhất

Hiện nay, TCP/IP có rất nhiều giao thức, tuy nhiên có 3 giao thức được sử dụng phổ biến nhất là HTTP, HTTPS, FTP.

Giao thức HTTP: giao thức này được sử dụng để truyền dữ liệu không an toàn giữa một web client và một web server. Cách thức hoạt động của giao thức này rất đơn giản. Đầu tiên một web client sẽ gửi yêu cầu đến web server để xem một trang web hoặc một tin tức nào đó. Khi nhận được yêu cầu máy chủ sẽ gửi câu trả lời về cho web client yêu cầu.

Giao thức HTTPS: giao thức này được sử dụng để truyền dữ liệu an toàn giữa một web client và một web server. Giao dịch này thường được sử dụng để gửi dữ liệu giao dịch thẻ tín dụng hoặc những thông tin cá nhân từ web client đến web server.

Giao thức FTP: Giao thức này không hạn chế số lượng máy tính. Nghĩa là một máy tính có thể gửi dữ liệu đến một hoặc nhiều máy khác nhau một cách trực tiếp.

Mô hình OSI là gì?

Mô hình OSI hay còn được gọi là mô hình tham chiếu kết nối các hệ thống mở. Mô hình này đã được phát triển thành một phần trong kế hoạch Open Systems Interconnection do ISO và IUT-T khởi xướng. Mô hình này chia giao tiếp mạng thành 7 lớp. Trong đó, lớp 1 đến 4 là những cấp thấp và chỉ thực hiện nhiệm vụ di chuyển dữ liệu. Lớp 5 đến lớp 7 sẽ là lớp cấp cao, có nhiệm vụ đặc phù và tham gia vào chuỗi mắt xích truyền tải dữ liệu đến những lớp tiếp theo.

So sánh TCP/IP và mô hình OSI

Độ tin cậy chung: TCP/IP được coi là một lựa chọn đáng tin cậy hơn so với mô hình OSI. Trong hầu hết các trường hợp, mô hình OSI được gọi là công cụ tham khảo.

Tính bảo mật: OSI cũng được biết đến với giao thức và ranh giới chặt chẽ. TCP/IP cho phép “nới lỏng” các quy tắc, cung cấp các nguyên tắc chung được đáp ứng.

Về phương pháp tiếp cận: TCP/IP thực hiện cách tiếp cận theo chiều ngang còn mô hình OSI thực hiện cách tiếp cận theo chiều dọc.

Mô hình phân tầng: TCP/IP kết hợp tầng phiên và tầng trình diễn trong tầng ứng dụng. Dường như OSI có một cách tiếp cận khác nhau, có các tầng khác nhau và mỗi tầng chỉ thực hiện một chức năng riêng.

Thiết kế mô hình: Trong TCP/IP, các giao thức được thiết kế đầu tiên và sau đó mô hình được phát triển. Trong OSI, việc phát triển mô hình xảy ra trước và sau đó là phát triển giao thức.

Về truyền thông: TCP/IP chỉ hỗ trợ truyền thông không kết nối phát ra từ tầng mạng. Ngược lại dường như OSI làm điều này khá tốt, hỗ trợ cả kết nối không dây và kết nối theo định tuyến trong tầng mạng.

Tính phụ thuộc: TCP/IP là một mô hình phụ thuộc vào giao thức, còn OSI là một chuẩn giao thức độc lập.