Top 14 # Thể Lệ Cuộc Thi Tìm Hiểu Luật An Ninh Mạng Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 5/2023 # Top Trend | Sansangdethanhcong.com

Thể Lệ Cuộc Thi Viết “Tìm Hiểu Luật An Ninh Mạng”

Thứ hai – 22/04/2019 16:18

I. Đối tượng dự thi, nội dung, hình thức, yêu cầu về bài dự thi1. Đối tượng dự thi Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, học sinh (từ THCS trở lên), sinh viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh (Thành viên Ban Tổ chức; Tổ thư ký và Ban Giám khảo không thuộc đối tượng dự thi).

2. Nội dung thi Nội dung của Luật An ninh mạng được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12/6/2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

4. Bài dự thi không hợp lệ – Bài của người không thuộc đối tượng dự thi; – Bài dự thi có nội dung sao chép của người khác dưới mọi hình thức; – Lợi dụng bài dự thi để vu khống, bịa đặt, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam, vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục và các vi phạm pháp luật khác. – Bài dự thi gửi quá thời hạn quy định.

5. Thời gian, địa điểm tiếp nhận bài dự thi – Cuộc thi được triển khai, tổ chức từ tháng 3/2019 đến hết tháng 7/2019. – Địa điểm, thời gian tiếp nhận bài dự thi: + Đối với nhân dân trên địa bàn tỉnh nộp bài dự thi tại UBND xã, phường, thị trấn nơi mình cư trú; + Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn các huyện, thành phố nộp bài dự thi tại cơ quan, đơn vị mình công tác, làm việc; + UBND các xã, phường, thị trấn nộp bài dự thi đã nhận cho UBND huyện, thành phố (qua phòng Tư pháp) chậm nhất là ngày 05/6/2019; + Các cơ quan, nhà máy, xí nghiệp, công ty trên địa bàn tỉnh tập hợp bài dự thi của người lao động trong đơn vị nộp về UBND huyện, thành phố (qua phòng Tư pháp) nơi đơn vị đóng trên địa bàn chậm nhất là ngày 05/6/2019; + Ban Tổ chức cuộc thi cấp huyện tiến hành chấm thi; Tổng kết cuộc thi và lựa chọn 07 – 10 bài thi xuất sắc gửi về Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh trước ngày 25/6/2019; + Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh có số lượng dưới 100 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động gửi 02 – 03 bài; Đối với các đơn vị có từ 100 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trở lên gửi 03 – 05 bài dự thi cấp tỉnh về Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh trước ngày 25/6/2019; Tất cả các bài dự thi cấp tỉnh của các đơn vị, địa phương gửi về Ban Tổ chức cuộc thi (qua Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật – Sở Tư pháp) trước ngày 25/6/2019; Theo địa chỉ: Số 17, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình.

II. Ban Giám khảo và nguyên tắc chấm điểm1. Ban Giám khảo cuộc thi cấp nào thì do Ban Tổ chức cấp đó thành lập. Đối với các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh do thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh quyết định thành lập, có trách nhiệm tổ chức chấm thi đối với các bài dự thi của công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị.2. Một bài dự thi ít nhất phải được từ 02 Giám khảo chấm trở lên. Điểm của bài thi là trung bình cộng của các Giám khảo. Điểm của bài thi đạt điểm cao phải được chấm vòng 2 theo Quy chế chấm thi của Ban Giám khảo cuộc thi.

III. Giải thưởng và Tổng kết Cuộc thi

Giải thưởng cấp tỉnh (Tổng giải thưởng: 60.500.000đồng), bao gồm:

a. Giải tập thể:

c. Một số giải phụ khác theo quyết định của Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh, mỗi giải trị giá 500.000đ (02 giải ) – Trường hợp các bài thi có số điểm bằng nhau thì bài thi được trình bày công phu, sinh động, có tranh ảnh tư liệu minh họa sẽ được chọn để trao giải. – Tiêu chí đánh giá trao giải đối với tập thể trên cơ sở tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức tham gia (đối với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh) và tỷ lệ người tham gia so với dân số (đối với cấp huyện), tỷ lệ bài đạt giải cấp tỉnh và thực hiện tốt công tác triển khai, tổ chức Cuộc thi theo đúng các nội dung, yêu cầu của Ban tổ chức cấp tỉnh.

2. Tổng kết Cuộc thi và trao giải thưởng – Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Ban Tổ chức Cuộc thi cấp huyện tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi do cơ quan, đơn vị, địa phương phát động. Thời gian thực hiện: Xong trước ngày 10/7/2019 – Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh tổ chức Tổng kết và trao giải Cuộc thi cấp tỉnh Thời gian thực hiện: Xong trước ngày 30/7/2019 – Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận và giải thưởng Cuộc thi cho các tập thể, cá nhân có bài thi đạt giải. Đối với những cá nhân, tập thể đạt giải cao, và có nhiều đóng góp cho sự thành công của Cuộc thi; Ban Tổ chức Cuộc thi có thể lựa chọn, bình xét và đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng.

IV. Kinh phí – Kinh phí chi giải thưởng của cấp tỉnh từ nguồn kinh phí chi cho cuộc thi tìm hiểu pháp luật năm 2019 và các nguồn huy động hợp pháp khác (nếu có). – Kinh phí chi giải thưởng của các sở, ban, ngành, đoàn thể và cấp huyện từ nguồn kinh phí chi thường xuyên và các nguồn huy động hợp pháp khác (nếu có).

BỘ CÂU HỎICUỘC THI VIẾT TÌM HIỂU LUẬT AN NINH MẠNG(Ban hành kèm theo Thể lệ Cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật An ninh mạng”trên địa bàn tỉnh Ninh Bình)

Câu 1: Luật An ninh mạng gồm bao nhiêu Chương, Điều và được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thông qua; công bố; có hiệu lực ngày, tháng, năm nào? (05 điểm).Câu 2: Nêu khái niệm về Tội phạm mạng; Tấn công mạng; Khủng bố mạng; Gián điệp mạng và những chính sách của Nhà nước về an ninh mạng? (05 điểm).

Câu 3: Nguyên tắc bảo vệ an ninh mạng bao gồm những nguyên tắc nào và các Biện pháp bảo vệ an ninh mạng của Nhà nước? (05 điểm).

Câu 4: Xác định những hành vi bị nghiêm cấm về an ninh mạng và các hình thức Xử lý vi phạm pháp luật về an ninh mạng? (10 điểm).

Câu 5: Hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia bao gồm Hệ thống thông tin nào? Cơ quan có thẩm quyền Thẩm định an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia?(10 điểm).

Tác giả bài viết: Ban CS-LP

Trao Giải Cuộc Thi “Tìm Hiểu Luật An Ninh Mạng”

Theo Thượng tá Phạm Quốc Khái, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Sóc Trăng, Luật An ninh mạng được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 5 ngày 12-6-2018.

Đại tá Nguyễn Minh Ngọc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng trao giải Nhất cá nhân cho Thiếu tá Phan Thị Linh Giang.

Đại tá Nguyễn Minh Ngọc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng trao giải cho các nhân.

Việc xây dựng và ban hành Luật An ninh mạng có vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong việc phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Thực hiện Kế hoạch 198/KH-BCA ngày 30-5-2019 của Bộ Công an trong Công an tỉnh, ngày 14-8-2019, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật An ninh mạng” năm 2019.

Cuộc thi nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng những nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật An ninh mạng cho cho CBCS, Đoàn viên, Hội viên trong Công an toàn tỉnh, nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức tôn trọng, chấp hành và bảo vệ an ninh mạng; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong tình hình mới, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương; áp dụng đồng bộ các quy định của pháp luật để phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, chống đối về Luật và chính sách an ninh mạng của Nhà nước ta.

Sau 3 tháng triển khai, Ban Tổ chức nhận được 805 bài với 1.504 CBCS tham gia dự thi. Trong đó có 175 bài tập thể (với 874 cá nhân tham gia), 630 bài của cá nhân. Về tập thể, Công an huyện Long Phú, Mỹ Xuyên và Công an thị xã Ngã Năm là các đơn vị có nhiều bài dự thi nhất.

Ban Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng Ban Giám khảo cuộc thi

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, hầu hết các bài dự thi đều tuân thủ theo quy định; nhiều bài thi trình bày sạch đẹp, công phu (có ảnh và tư liệu minh hoạ); có bài dày hàng trăm trang, với cách viết sắc sảo, bố cục chặt chẽ và có tính logic, nội dung trả lời sát với đáp án, đáp ứng được yêu cầu cuộc thi.

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật An ninh mạng” do Công an Sóc Trăng tổ chức đã thành công tốt đẹp. Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho 11 cá nhân và 7 tập thể đạt giải cao, giải phụ cho các đơn vị. Trong đó giải Nhất tập thể được trao cho nhóm thí sinh Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh; giải Nhì là nhóm thí sinh Phòng An ninh kinh tế và giải Ba là nhóm thí sinh Phòng CSGT và Phòng Tham mưu Công an tỉnh. Về cá nhân, giải Nhất được trao cho Thiếu tá Phan Thị Linh Giang (Phòng An ninh kinh tế); giải Nhì được trao cho Thiếu úy Nguyễn Văn Bi (Công an huyện Mỹ Tú) và Trung sĩ Võ Tuấn An (Phòng Cảnh sát PCCC); giải Ba là Trung úy Trần Quang Diệu (Phòng Tổ chức cán bộ), Trung tá Bùi Thanh Phong (Phòng An ninh kinh tế) và Trung úy Trần Thị Thu Ngân (Công an huyện Cù Lao Dung).

Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng trao 5 giải Khuyến khích cá nhân. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng trao giải phụ cho 3 đơn vị gồm Công an huyện Long Phú (đơn vị có nhiều bài dự thi nhất), Hội Phụ nữ Công an tỉnh (đơn vị có số lượng CBCS dự thi nhiều nhất) và Phòng An ninh kinh tế (đơn vị có nhiều bài dự thi đạt chất lượng nhất). Ngoài ra, Giám đốc Công an tỉnh cũng trao Giấy khen cho các cá nhân là thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Tổ thư ký giúp việc cuộc thi.

Trao Giải Cuộc Thi Tìm Hiểu Luật An Ninh Mạng Trong Cand

Sau một năm triển khai, cuộc thi “Tìm hiểu Luật An ninh mạng” đã trở thành một đợt sinh hoạt chính trị sôi nổi, thiết thực, được đông đảo cán bộ chiến sỹ lực lượng CAND nhiệt tình hưởng ứng tham gia. Thông qua cuộc thi, nhận thức , hiểu biết, về an ninh mạng của các cán bộ chiến sỹ, học sinh các trường CAND đã được nâng cao, góp phần thực hiện có hiệu quả việc nghiên cứu, xây dựng pháp luật trong lĩnh vực an ninh mạng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Học viên Nguyễn Thúy Hiền, đại diện Đội thi đạt giải đặc biệt Cuộc thi Tìm hiểu Luật An ninh mạng chia sẻ: Tự hào vì đã đóng góp công sức nhỏ bé vào công tác tuyên truyền luật pháp Việt Nam nói chung cũng như Luật An ninh mạng nói riêng.

Thiếu tướng Phan Xuân Tuy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị CAND cho biết: Thông qua cuộc thi này, chúng tôi đã có một cơ hội tốt, và đã tận dụng được cơ hội đó, nhanh chóng tuyên truyền, nhất là đưa Luật An ninh mạng vào trong toàn thể cán bộ , giáo viên, học viên, nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học, đào tạo học viên.

Tại Hội nghị, Thượng tướng Bùi Văn Nam đã trao bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức cuộc thi.

Ban tổ chức đã trao giải đặc biệt cho đội thi mang tên “Công Lý” của Học viện Chính trị CAND, 01 giải nhất, 10 giải nhì, 20 giải 3, 50 giải khuyến khích và 7 giải phụ cho 88 tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm dự thi xuất sắc nhất trong tổng số gần 123.300 tác phẩm tham gia cuộc thi.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thượng tướng Bùi Văn Nam chúc mừng cuộc thi đã thành công tốt đẹp, và yêu cầu công an các đơn vị , địa phương tiếp tục tổ chức nghiên cứu, tìm hiểu và tuyên truyền về Luật An ninh mạng một cách toàn diện và cụ thể hơn nữa.

Đồng thời yêu cầu các đồng chí tham gia cuộc thi này có quá trình nghiên cứu, tìm hiểu, các đồng chí là những chuyên gia rồi, thì cần tuyên truyền, đây là vấn đề chúng ta phải làm tiếp, trên từng lĩnh vực, tham mưu cho lãnh đạo các cấp triển khai Luật AN mạng, và sắp tới đây là Nghị định của Chính phủ về An ninhmạng, để làm sao chúng ta quản lý được mạng xã hội, cũng như đấu tranh với các đối tượng, kể cả về tội phạm an ninh quốc gia cũng như tội phạm hình sự.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam cũng đề nghị Ban Tổ chức cuộc thi tiếp tục tiến hành tổng kết, rút ra những bài học kinh nghiệm để vận dụng vào các cuộc thi khác của lực lượng CAND; các học viên, nhà trường CAND tổ chức rà soát, sửa đổi, bổ sung, biên soạn giáo trình, tài liệu nghiên cứu, giảng dạy cho phù hợp với Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành./.

Sôi Nổi Cuộc Thi Viết Tìm Hiểu Luật An Ninh Mạng Trong Cand

Sau khi thông tin về cuộc thi viết Tìm hiểu Luật An ninh mạng trong CAND được phổ biến tới toàn thể các cán bộ, chiến sỹ, học viên Trường Cao đẳng cảnh sát nhân dân 1, Đại úy Đặng Sỹ Quang – cán bộ phòng Hành chính tổng hợp đã cùng với một số thành viên khác lập đội tham gia dự thi.

Trong vòng thời gian 3 tháng, 5 thành viên của đổi đã dành nhiều tâm huyết, thời gian để tìm hiểu, xây dựng và hoàn thành bài thi, với mong muốn tác phẩm dự thi đạt chất lượng tốt nhất.

Những ý tưởng, những ý kiến tranh luận khi họp bàn và triển khai tất cả thành viên đều hào hứng tham gia cuộc thi. Và không chỉ riêng đội của Đại úy Đặng Sỹ Quang, rất nhiều các đội thi khác trong trường đều mang theo sự hào hứng đó.

Cùng với đó là bầu nhiệt huyết, những suy nghĩ về tinh thần trách nhiệm của người cán bộ chiến sỹ CAND làm công tác chuyên môn gắn liền với công tác sư phạm…

Sau nhiều vòng chấm thi, bài dự thi của đội đã đạt giải cao tại trường, và được trường Ban tổ chức cuộc thi tại trường Cao đẳng CSND 1 lựa chọn, cùng 2 bài dự thi khác để gửi tham gia dự thi vòng thi chung khảo của Bộ Công an.

Tại trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân 1, với 960 cán bộ, giảng viên, học viên tham gia, đạt tỷ lệ 100%, với tổng số 725 bài thi. Và tỷ lệ cán bộ chiến sỹ tham gia cao không chỉ có riêng tại trường Cao đẳng cảnh sát nhân dân 1, mà đã xuất hiện tại nhiều đơn vị của Bộ Công an và công an các địa phương trong cả nước, điều này khẳng định sức hút, giá trị lan tỏa của cuộc thi viết Tìm hiểu Luật An ninh mạng trong CAND, cùng với đó là sự hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ chiến sỹ, học viên công an các đơn vị, địa phương.

Ngày 08/3, Đoàn thanh niên Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô, Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động Bộ Công an phối hợp với Tỉnh đoàn Hà Nam, Chi đoàn phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hà Nam và Câu lạc bộ Thiện nguyện Thanh Tâm Hà Nam tổ chức các hoạt động trong chương trình tình nguyện “Chung tay vì cuộc sống cộng đồng năm 2020” trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Theo đó, Đoàn đã trao tặng 20 suất quà trị giá 10 triệu đồng cho gia đình chính sách và các em học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn xã Xuân Khê (Lý Nhân); tặng 05 con dê sinh sản cho 01 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hợp Lý (Lý Nhân) và 01 sổ tiết kiệm trị giá 18 triệu đồng cho 02 bé mồ côi tại xã Hoàng Đông (Kim Bảng).

Đồng thời, tổ chức dọn dẹp vệ sinh nghĩa trang liệt sỹ, trồng mới vườn cây xanh tại nhà trẻ xã Xuân Khê (Lý Nhân). Đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; chào mừng Đại hợi Đảng các cấp và là dịp giáo dục tinh thần tương thân tương ái, xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của tuổi trẻ, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa đơn vị và địa phương nơi đơn vị đóng quân, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát cơ động bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ./.