Phân Biệt Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức

--- Bài mới hơn ---

 • Phân Biệt Cổ Phiếu Và Trái Phiếu Theo Luật Chứng Khoán
 • Dấu Hiệu Nhận Biết Danh Từ, Tính Từ, Trạng Từ, Động Từ Trong Tiếng Anh
 • Phân Biệt Danh Từ Không Đếm Được Và Danh Từ Đếm Được
 • Làm Chủ Danh Từ Đếm Được Và Không Đếm Được Trong 5 Phút
 • Cách Nhận Biết Danh Từ Đếm Được Và Không Đếm Được
 • 1. (Theo quy định tại điều 4 khoản 1 Luật cán bộ công chức:) 2. (Theo quy định tại điều 4 khoản 1 Luật cán bộ công chức:) 3. (Quy định tại điều 2 luật viên chức:) Cán bộ, công chức, viên chức

  Cán bộ là công dân Việt Nam, được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

  Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp và trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội (sau đây gọi chung là đơn vị sự nghiệp công lập), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước; đối với công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập thì lương được bảo đảm từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

  Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

  Phân biệt công chức và viên chức

  Công chức (chi tiết theo Nghị định 06/2010/NĐ-CP): Được tuyển dụng bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong biên chế giữ một công vụ thường xuyên, hoặc nhiệm vụ thường xuyên trong các cơ quan hành chính nhà nước ở cấp tỉnh, cấp huyện; trong các cơ quan, đơn vị QĐND (mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp như chuyên viên vi tính, kế toán…); trong các cơ quan, đơn vị công an nhân dân (mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp); trong các cơ quan Đảng; Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước; trong các bộ và cơ quan ngang bộ; TAND các cấp (Phó chánh án TAND tối cao; chánh án, phó chánh án các tòa chuyên trách, thẩm phán); Viện KSND; tổ chức CT-XH (Mặt trận Tổ quốc VN, Tổng liên đoàn Lao động VN, Hội Nông dân, Đoàn thanh niên…); trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập…

  Viên chức (theo Luật Viên chức): Được tuyển dụng theo hợp đồng làm việc, được bổ nhiệm vào một chức danh nghề nghiệp, chức vụ quản lý (trừ các chức vụ quy định là công chức). Viên chức là người thực hiện các công việc hoặc nhiệm vụ có yêu cầu về năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các lĩnh vực: giáo dục, đào tạo, y tế, khoa học, công nghệ, văn hóa, thể dục thể thao, du lịch, lao động – thương binh và xã hội, thông tin – truyền thông, tài nguyên môi trường, dịch vụ… như bác sĩ, giáo viên, giảng viên đại học…

  Công chức

  – Vận hành quyền lực nhà nước, làm nhiệm vụ quản lý.

  – Hình thức tuyển dụng: thi tuyển, bổ nhiệm, có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thuộc biên chế.

  – Lương: hưởng lương từ ngân sách nhà nước, theo ngạch bậc.

  – Nơi làm việc: cơ quan nhà nước, tổ chức CT-XH (Liên đoàn Lao động tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy…).

  Viên chức

  – Thực hiện chức năng xã hội, trực tiếp thực hiện nghiệp vụ.

  – Hình thức tuyển dụng: xét tuyển, ký hợp đồng làm việc.

  – Lương: một phần từ ngân sách, còn lại là nguồn thu sự nghiệp.

  – Nơi làm việc: đơn vị sự nghiệp và đơn vị sự nghiệp của các tổ chức xã hội./.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thế Nào Là Chiến Tranh Phi Nghĩa
 • Thế Nào Là “chiến Tranh”, “chiến Tranh Chính Nghĩa”, “chiến Tranh Phi Nghĩa”
 • Hướng Dẫn Phân Biệt Các Loại Mụn Và Cách Điều Trị Hiệu Quả Nhất
 • Phân Biệt Các Loại Mụn Và Cách Chữa Trị
 • Cách Phân Biệt Nước Tẩy Trang Bioderma Thật Và Giả Dành Cho Các Tín Đồ Làm Đẹp
 • Cán Bộ Công Chức Là Gì? Phân Biệt Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức

  --- Bài mới hơn ---

 • Phân Biệt Cổ Phiếu Và Trái Phiếu Theo Quy Định Của Luật Chứng Khoán
 • Phân Biệt Cổ Phiếu Và Trái Phiếu Của Công Ty Cổ Phần
 • Phân Biệt Dầu Thực Vật Và Mỡ Động Vật
 • Phân Biệt Tinh Dầu Và Dầu Mỡ Như Thế Nào Cho Chính Xác
 • Danh Từ Đếm Được Và Không Đếm Được: Phân Biệt Dễ Dàng Trong 5 Phút!
 • Việc làm Công chức – Viên chức

  Cán bộ chính là công dân của Việt Nam, được bầu cử và phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội cấp Trung ương, cấp tỉnh, thành phố. Thị xã, quận, huyện, làm việc trong biên chế nhà nước và hưởng lương từ ngân sách Nhà nước.

  Công chức là công dân của Việt Nam, được bổ nhiệm vào các ngạch, chức vụ trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội cấp Trung ương, tỉnh, huyện, các cơ quan đơn vị thuộc Quân đội Nhân dân mà không phải là sĩ quan, các quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quôc phòng,… Làm việc trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

  Còn đối với các công chức làm việc trong bộ máy lãnh đạo và quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập thì được hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

  Viên chức là công dân của đất nước Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí công việc, họ làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo hợp đồng làm việc, và được hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

  Việc làm Giáo dục – Đào tạo

  2.1. Phân biệt qua khái niệm

  – Công chức: Là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp và trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội (sau đây gọi chung là đơn vị sự nghiệp công lập), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước; đối với công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập thì lương được bảo đảm từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

  – Viên chức: Là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật

  2.2. Phân biệt qua nguồn gốc

  – Cán bộ: Được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm, trong biên chế

  – Công chức: Thi tuyển, bổ nhiệm, có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong biên chế

  – Viên chức: Tuyển dụng theo vị trí việc làm, ký hợp đồng làm việc

  2.3. Thời gian tập sự

  – Cán bộ: Không có quy định về thời gian tập sự.

  – Công chức:Từ 6 tháng đến 12 tháng tùy vào từng trường hợp tuyển dụng.

  – Viên chức: Được quy định theo chức danh nghề nghiệp của từng ngành, từng lĩnh vực

  + Vận hành quyền lực nhà nước, làm nhiệm vụ quản lý; nhân danh quyền lực chính trị, quyền lực công.

  + Vận hành quyền lực nhà nước, làm nhiệm vụ quản lý

  + Thực hiện công vụ thường xuyên

  + Thực hiện chức năng xã hội, trực tiếp thực hiện kỹ năng, nghiệp vụ chuyên sâu

  + Thực hiện các hoạt động thuần túy mang tính nghiệp vụ, chuyên môn

  + Công chức: Hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập đối với những người trong bộ máy lãnh đao, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập

  + Viên chức: Hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập

  2.6. Nơi làm việc

  – Cán bộ làm tại Cơ quan của Đảng cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội

  – Công chức làm ở Cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, Quân đội, Công an, Toà án, Viện kiểm sát

  + Viên chức làm ở Đơn vị sự nghiệp công lập

  Căn cứ vào nghị định số 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức được chuyển sang công chức khi đảm bảo được các điều kiện như sau:

  – Viên chức này đã làm việc từ đủ 5 năm tại đơn vị sự nghiệp công lập, có trình độ đào tạo, có kinh nghiệm về công tác đáp ứng được những yêu cầu của vị trí làm việc cần tuyển dụng. Khi các cơ quan quản lý có nhu cầu tuyển dụng thì các viên chức này sẽ được xét duyệt vào công chức mà không cần qua thi tuyển

  – Viên chức khi được tiếp nhận và bổ nhiệm vào các vị trí dược quy định là công chức trong các cơ quan, tổ chức của Đảng và Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội thì phải được xét chuyển thành công chức mà không cần qua thi tuyển. Các quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm cũng chính là quyết định tuyển dụng.

  – Viên chức được bổ nhiệm vào các vị trí trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của các đơn vị tổ chức, lãnh đạo và quản lý của các đơn vị sự nghiệp công lập, được quy định là công chức, được bổ nhiệm vào các ngạch công chức tương ứng đối với các vị trí làm việc cần phải hoàn thiện các tiêu chuẩn của ngạch bổ nhiệm, giữ nguyên các chức danh nghề nghiệp đã được bổ nhiệm, được hưởng lương theo cách tính lương cơ bản và các chế độ lương khác như các viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập.

  Mỗi công việc, mỗi ngành nghề sẽ có những quy định mang tính đặc thù, trong đó có những điều mà người làm trong ngành nghề đó không được thực hiện. Nhất là những người làm việc trong các bộ máy nhà nước, phục vụ nhân dân.

  Các cán bộ công chức không được trốn trách những trách nhiệm, không được sử dụng tài sản của Nhà nước trái pháp luật. Các cán bộ công chức càng không được lạm dụng chức quyền để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, không được phân biệt đối xử giữa các dân tộc. tôn giáo, giới tính.

  + Phụ cấp vượt khung: Loại phụ cấp này được áp dụng đối với các đối tượng đã được xét duyệt với bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc là trong chức danh. Mức phụ cấp mà họ nhận được sẽ bằng 5% mức lương của bậc lương cuối cùng.

  Tùy vào từng vị trí cụ thể của cán vộ công chức, từ năm thứ 3 trở đi thì mỗi năm các cán bộ công chức sẽ được tính thêm 1% tiền lương.

  + Phụ cấp lưu động: Loại phụ cấp này được áp dụng đối với các cán bộ công chức và viên chức làm việc tại những vùng kinh tế mới, có cơ sở kinh tế và ngoài đảo xa với đất liền, những nơi có điều kiện kinh tế và sinh hoạt khó khăn.

  Mức phụ cấp này được tính với 4 mức như sau: Mức 20%, 30%, 60% và 70% so với mức lương các cán bộ công chức đang được hưởng cộng thêm với phụ cấp chức vụ của vị trí lãnh đạo và phụ cấp thêm của tiền vượt khung (nếu như có). Thời gian được hưởng phụ cấp là từ 3 – 5 năm.

  + Phụ cấp độc hại, nguy hiểm: Loại phụ cấp này được áp dụng đói vơi các cán bộ, công chức và viên chức khi họ đảm nhiệm những công việc có tính lao động độc hại và nguy hiểm.

  Thẻ căn cước công dân là gì? Các thông tin về thẻ căn cước công dân

  Các cán bộ công chức sẽ nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật lao động, tuổi nghỉ hưu của các cán bộ công chức. Theo đó, độ tuổi nghỉ hưu của nam là đủ 60 tuổi, còn độ tuổi nghỉ hưu đối với nữ là đủ 55 tuổi. Một số trường hợp, Nhà nước vẫn cho phép các cán bộ công chức nghỉ hưu trước độ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

  Nếu các cán bộ công chức có đủ thời gian tham gia bảo hiểm xã hội theo Luật bảo hiểm xã hội năm 2014, các cán bộ công chức nghỉ hưu non vẫn có thể nhận được lương hưu hàng tháng.

  Thủ tục nghỉ hưu của các cán bộ công chức

  Theo điều 9 của Nghị định 46/2010/NĐ-CP thì người nghỉ hưu và cơ quan Nhà nước cần:

  + Xác định thời điểm cán bộ công chức nghỉ hưu

  • Thời điểm nghỉ hưu của cán bộ công chức bắt đầu nghỉ hưu là ngày 01 của tháng liền kề, sau tháng mà cán bộ công chức đủ tuổi nghỉ hưu. Đối với trường hợp hồ sơ của cán bộ công chức không được ghi rõ về ngày tháng của năm thì ngày nghỉ hưu sẽ được tính bắt đầu từ ngày 01/01 của năm liền kề, sau năm mà cán bộ công chức đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.
  • Thời điểm nghỉ hưu của cán bộ công chức sẽ được lùi khi có một trong những trường hợp sau: Thứ nhất, không quá một tháng đối với thời điểm nghỉ hưu trùng ngày nghỉ Tết Nguyên đán, công chức có người thân ruột thịt và trong gia đình vị từ trần, hoặc mất tích; không quá 3 tháng đối với trường hợp bị bệnh nặng, hoặc do tai nạn có giấy xác nhận của bệnh viện; không quá 6 tháng đối với các trường hợp đang điều trị bệnh thuộc những bênh điều trị dài ngày do Bộ y tế ban hành, có giấy xác nhận của bệnh viện nơi cán bộ công chức điều trị.

  Theo Điều 10 của Nghị định 46/2010/NĐ-CP thì trước 6 tháng tính đến thời điểm nghỉ hưu theo Quy định tại Điều 9, các cơ quan tổ chức, các đơn vị quản lý công chức cần phải đưa ra thông báo cho các cán bộ công chức chuẩn bị nghỉ hưu về thời điểm nghỉ hưu, để các công chức này được biết, Thông báo này cần được ban hành bằng văn bản.

  Các cơ quan, tổ chức, đơn vị Nhà nước cần phải đưa ra quyết định nghỉ hưu đối với các cán bộ công chức trước 3 tháng tính đến thời điểm nghỉ hưu.

  Các cơ quan, tổ chức của đơn vị quản lý công chức sẽ cần phối hợp với các tổ chức bảo hiểm xã hội để tiến hành các thủ tục nghỉ hưu theo đúng quy định của Nhà nước, để các cán bộ công chức được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội sau khi nghỉ hưu.

  Các cán bộ công chức được nghỉ hưu cần phải có trách nhiệm bàn giao các tài liệu, hồ sơ và những phần việc đang làm cho người kế nhiệm. Các vấn đề này cần được bàn giao trước khi các cán bộ nghỉ hưu.

  Nếu bạn đang muốn tìm việc làm công chức- viên chức thì hãy truy cập ngay vào Website chúng tôi một địa chỉ uy tin dành cho bạn khi tìm các thông tin tuyển dụng và tạo CV đẹp và miễn phí trên thị trường hiện nay.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phân Biệt Công Chức Và Viên Chức?
 • Phân Biệt Các Loại Mụn: Tưởng Dễ Mà Khó
 • Phân Biệt Các Loại Mụn Thường Gặp Và Những Cách Nhận Biết
 • Cách Nhận Biết Tẩy Trang Bioderma Thật Và Giả “chuẩn Không Cần Chỉnh”
 • Phân Biệt Bếp Từ Và Bếp Hồng Ngoại
 • Phân Biệt Cán Bộ, Công Chức Và Viên Chức

  --- Bài mới hơn ---

 • So Sánh Biệt Phái Giữa Công Chức Và Viên Chức?
 • Quyền Và Nghĩa Vụ Của Viên Chức
 • Quyền Lợi, Nghĩa Vụ, Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn Của Cán Bộ, Công Chức
 • Các Quyền, Nghĩa Vụ Của Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức
 • Phân Tích Khái Niệm Công Chức? Phân Biệt Cán Bộ, Công Chức Và Viên Chức
 • 70036

  So sánh cán bộ, công chức và viên chức

  Điểm giống nhau giữa cán bộ, công chức và viên chức

  • Cán bộ, công chức và viên chức đều là công dân Việt Nam;
  • Trong biên chế;
  • Hưởng lương từ Ngân sách nhà nước (riêng trường hợp công chức làm việc trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập thì tiền lương được bảo đảm từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật);
  • Giữ một công vụ, nhiệm vụ thường xuyên;
  • Làm việc trong công sở;
  • Nghĩa vụ đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân; nghĩa vụ trong thi hành công vụ và một số nghĩa vụ đặc biệt do pháp luật quy định;
  • Có quyền được đảm bảo các điều kiện thi hành công vụ; quyền về tiền lương và các chế độ về tiền lương; quyền về nghỉ ngơi và một số quyền khác.

  Phân biệt cán bộ, công chức, viên chức

  Khái niệmCán bộCông chứcViên chức

  Tiêu chí cơ bản

  Căn cứ

  Luật Cán bộ, Công chức 2008

  – Luật Cán bộ, công chức 2008

  – Nghị định 06/2010/NĐ-CP

  Luật Viên chức 2010

  Tính chất

  – Vận hành quyền lực nhà nước, làm nhiệm vụ quản lý; nhân danh quyền lực chính trị, quyền lực công.

  – Theo nhiệm kỳ.

  – Vận hành quyền lực nhà nước, làm nhiệm vụ quản lý.

  – Thực hiện công vụ thường xuyên

  – Thực hiện chức năng xã hội, trực tiếp thực hiện kỹ năng, nghiệp vụ chuyên sâu.

  – Thực hiện các hoạt động thuần túy mang tính nghiệp vụ, chuyên môn.

  Nguồn gốc, trách nhiệm pháp lý

  – Được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm, trong biên chế.

  – Trách nhiệm chính trị trước Đảng, Nhà nước, nhân dân và trước cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

  – Thi tuyển, bổ nhiệm, có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong biên chế.

  – Trách nhiệm chính trị, trách nhiệm hành chính của công chức

  – Xét tuyển, ký hợp đồng làm việc.

  – Trách nhiệm trước cơ quan, người đứng đầu tổ chức, cơ quan xét tuyển, ký hợp đồng.

  Chế độ lương

  Hưởng lương từ ngân sách nhà nước, theo vị trí, chức danh.

  Hưởng lương từ ngân sách nhà nước, theo ngạch bậc.

  Lương hưởng một phần từ ngân sách, còn lại là nguồn thu sự nghiệp.

  Nơi làm việc

  Cơ quan của Đảng cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội.

  Cơ quan Đảng, nhà nước, tổ chức CT-XH, Quân đội, Công an, Toà án, Viện kiểm sát.

  Đơn vị sự nghiệp nhà nước, các tổ chức xã hội.

  Tiêu chí

  đánh giá

  – Năng lực lãnh đạo, điều hành, tổ chức, quản lý;

  – Tinh thần trách nhiệm;

  – Hiệu quả thực hiện nhiệm vụ

  -Năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ;

  – Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ;

  – Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực thi nhiệm vụ;

  – Thái độ phục vụ nhân dân.

  -Năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ;

  – Hiệu quả công việc (số lượng, chất lượng).

  – Thái độ phục vụ nhân dân.

  Hình thức kỷ luật

  – Khiển trách;

  – Cảnh cáo;

  – Cách chức;

  – Bãi nhiệm.

  – Khiển trách;

  – Cảnh cáo;

  – Hạ bậc lương;

  – Giáng chức;

  – Cách chức;

  – Buộc thôi việc.

  – Khiển trách;

  – Cảnh cáo;

  – Cách chức;

  – Buộc thôi việc.

  Ví dụ về Cán bộ

  – Thủ tướng

  – Chánh án TAND tối cao

  – Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

  – Chủ tịch Hội đồng nhân dân …

  Ví dụ về Công chức

  – Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp huyện

  – Chánh án, Phó Chánh án TAND cấp tỉnh, huyện

  – Viện trưởng, Phó Viện trưởng VKSND cấp tỉnh, huyện

  – Thẩm phán

  – Thư ký tòa án

  – Kiểm sát viên.

  Ví dụ về Viên chức

  – Bác sĩ

  – Giáo viên

  – Giảng viên đại học

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tìm Hiểu Các Loại Mụn Trên Mặt Và Cách Trị Hiệu Quả Chỉ Trong 1 Tuần
 • ✅ Nguyên Nhân Gây Mụn Và Phân Biệt Các Loại Mụn
 • Phân Biệt Các Loại Mụn Và Nguyên Nhân Gây Ra Mụn
 • Nhận Diện 9 Loại Mụn Thường Gặp (Kèm Hình Ảnh)
 • Các Dạng Mụn Cóc Và Cách Điều Trị Hiệu Quả Nhất
 • Công Chức Là Gì? Phân Biệt Cán Bộ Công Chức, Viên Chức

  --- Bài mới hơn ---

 • 7 Điểm Khác Nhau Giữa Người Nhật Và Người Việt
 • Tìm Hiểu Sự Khác Biệt Văn Hoá Giữa Nhật Bản Và Các Quốc Gia Khác Trên Thế Giới
 • 【1️⃣】 Sự Khác Biệt Giữa Wifi Và 3G
 • Sự Khác Biệt Giữa Mạng 3G Và Wifi (Giao Tiếp)
 • Sự Khác Nhau Giữa Thiết Bị Phát Wifi Di Động Với Router Wifi Cố Định
 • Công chức là gì?

  Theo Điều 1 Luật Cán bộ, công chức, viên chức 2022, công chức là công dân Việt Nam, được bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị – xã hội các cấp Trung ương, tỉnh, huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân nhưng không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân nhưng không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an, làm việc trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách Nhà nước.

  Công chức thường được xếp vào ngạch dựa theo năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Ngạch công chức bao gồm: chuyên viên cao cấp và tương đương; chuyên viên chính và tương đương; chuyên viên và tương đương; cán sự và tương đương; nhân viên. Trong đó, công chức là chuyên viên cao cấp có năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao nhất, thứ bậc giảm dần cho đến nhân viên.

  Viên chức là gì?

  Theo Điều 2 Luật Viên chức 2010 quy định, viên chức là công dân của Việt Nam, được tuyển dụng theo vị trí công việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng và hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị đó theo quy định của pháp luật.

  Qua định nghĩa này, mọi người chắc đã biết công chức khác viên chức như thế nào rồi đúng không?

  Cách phân biệt cán bộ, công chức, viên chức

  Tiêu chí

  Cán bộ

  Công chức

  Viên chức

  Nơi công tác

  Trong cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở cấp trung ương, tỉnh, huyện

  – Trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở cấp trung ương, tỉnh, huyện

  – Trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội (không phải sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng);

  – Trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân (không phải sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp)

  – Trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập

  Trong các đơn vị sự nghiệp công lập

   

  Nguồn gốc

  Được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ, trong biên chế

  Được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong biên chế

  Được tuyển dụng theo vị trí công việc, làm việc theo chế độ hợp đồng

  Tập sự

  Không phải tập sự

   

  – 12 tháng với công chức loại C

  – 06 tháng với công chức loại D

  Từ 3 – 12 tháng và được quy định trong hợp đồng lao động

  Hợp đồng làm việc

  Không làm việc theo chế độ hợp đồng

  Không làm việc theo chế độ hợp đồng

  Làm việc theo chế độ hợp đồng

  Tiền lương

  Hưởng lương từ ngân sách nhà nước

  Hưởng lương từ ngân sách nhà nước

  (Công chức quản lý, lãnh đạo của đơn vị sự nghiệp công lập thì được hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập)

  Hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập

   

  Bảo hiểm xã hội

  Không phải đóng bảo hiểm thất nghiệp

  Không phải đóng bảo hiểm thất nghiệp

  Phải đóng bảo hiểm thất nghiệp

  Hình thức kỷ luật

  – Khiển trách

  – Cảnh cáo

  – Cách chức

  – Bãi nhiệm

  – Khiển trách

  – Cảnh cáo

  – Hạ bậc lương

  – Giáng chức

  – Cách chức

  – Buộc thôi việc

  – Khiển trách

  – Cảnh cáo

  – Cách chức

  – Buộc thôi việc

  (Thậm chí có thể bị hạn chế hoạt động nghề nghiệp)

  Ví dụ về từng đối tượng

  – Thủ tướng

  – Chánh án TAND tối cao

  – Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

  – Chủ tịch Hội đồng nhân dân…

  – Chánh án, Phó Chánh án TAND cấp tỉnh, huyện

  – Viện trưởng, Phó Viện trưởng VKSND cấp tỉnh, huyện

  – Thẩm phán

  – Thư ký tòa án

  – Kiểm sát viên…

  – Bác sĩ

  – Giáo viên

  – Giảng viên đại học

  Căn cứ

  Luật Cán bộ, Công chức 2008

  – Luật Cán bộ, Công chức 2008

  – Nghị định 06/2010/NĐ-CP

  Luật Viên chức 2010

  Điều kiện để chuyển đổi từ viên chức sang công chức

  Căn cứ theo quy định tại Điểm a, Điểm b, Khoản 1, Điều 58 Luật Viên chức 2010:

  • Viên chức đã làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập từ 60 tháng trở lên (không tính thời gian tập sự); Có trình độ đào tạo, kinh nghiệm công tác đáp ứng yêu cầu của vị trí tuyển dụng; Khi cơ quan quản lý có nhu cầu tuyển dụng thì được xét chuyển thành công chức không qua thi tuyển, theo quy định của pháp luật.

  • Viên chức được bổ nhiệm làm công chức trong các cơ quan, tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội phải thực hiện quy trình xét chuyển công chức không qua thi tuyển theo quy định của pháp luật; đồng thời quyết định bổ nhiệm là quyết định tuyển dụng.

  • Viên chức nắm giữ vị trí trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập khi được bổ nhiệm vào ngạch công chức phải hoàn thiện tiêu chuẩn của ngạch; đồng thời được giữ nguyên chức danh, được hưởng lương và các chế độ khác như viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập.

  • Cán bộ, công chức được điều về làm viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập, khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật

  Nói một cách đơn giản, viên chức được chuyển sang công chức nếu đáp ứng đủ 3 điều kiện sau đây:

  • Đã làm việc từ 05 năm trở lên tại đơn vị sự nghiệp công lập;

  • Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm đáp ứng được vị trí việc làm mới;

  • Cơ quan quản lý có nhu cầu tuyển dụng phù hợp với công việc của viên chức đang phụ trách.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mma Là Gì, Ufc Là Gì? Luật Thi Đấu Của Võ Mma Như Thế Nào?
 • Phân Biệt Bring Và Take
 • Đi Tìm Điểm Khác Biệt Giữa Champagne Và Sparkling Wine
 • Sparkling Wine Là Gì? Phân Biệt Sparkling Wine Và Champagne
 • Sự Khác Nhau Giữa Supply Chain Và Logistics
 • Cần Phân Biệt Rõ “cán Bộ”, “công Chức”, “viên Chức”

  --- Bài mới hơn ---

 • Cán Bộ Là Gì? Phân Biệt Giữa Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức
 • 10 Điểm Mới Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Cần Biết Từ 01/7/2020
 • Phân Biệt Cổ Phiếu Và Trái Phiếu Do Công Ty Cổ Phần Phát Hành
 • Trái Phiếu Là Gì? Phân Biệt Giữa Trái Phiếu Và Cổ Phiếu
 • Bật Mí 7 Cách Nhận Biết Da Thật Và Giả Da Đơn Giản Nhất
 • Hiện nay, việc sử dụng các khái niệm ” cán bộ“, ” công chức“, ” viên chức” trong các văn bản quy phạm pháp luật còn lúng túng và thiếu thống nhất, thể hiện trên một số điểm sau: Thứ nhất , khái niệm ” cán bộ “, ” công chức ” đã được sử dụng trong Pháp lệnh cán bộ, công chức năm 1998. Tuy nhiên, ngay tên gọi của Pháp lệnh này đã không thống nhất với Hiến pháp năm 1992, vì Điều 8 của Hiến pháp năm 1992 sử dụng khái niệm ” cán bộ, viên chức” chứ không sử dụng khái niệm ” công chức “. Khi không sử dụng khái niệm ” viên chức “, có thể hiểu Pháp lệnh cán bộ, công chức chỉ điều chỉnh một phạm vi rất hẹp, bao gồm những nhóm đối tượng được gọi là ” cán bộ ” và ” công chức ” làm việc trong các cơ quan nhà nước và được định nghĩa rõ. Điều 1 của Pháp lệnh này, có 5 nhóm đối tượng được gọi một cách rất chung chung, không phân biệt nhóm nào là ” cán bộ ” và nhóm nào là ” công chức “. Đến Nghị định số 95/1998/NĐ ư CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thì nhóm đối tượng ” công chức ” đã được làm rõ. Đó là những người thuộc Khoản 3 và 5, Điều 1 của Pháp lệnh cán bộ, công chức. Tuy nhiên, tại Nghị định số 117/2003/NĐ ư CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội thì khái niệm ” công chức ” lại được sử dụng để gọi chung cho cả cán bộ và công chức.

  Thứ hai , khái niệm ” cán bộ, công chức ” được sử dụng trong Pháp lệnh năm 1998 chỉ bao gồm những người trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách. Tuy nhiên, Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức năm 2003 mở rộng khái niệm này, bao gồm trong biên chế nhưng không nhất thiết phải hưởng lương từ ngân sách nhà nước, mà có thể hưởng lương và thu nhập khác từ các hoạt động sự nghiệp. Sự xuất hiện ngày càng nhiều các khái niệm ” cán bộ “, ” công chức ” như đã nêu trên cho thấy khái niệm ” công chức ” đã thay thế cho khái niệm ” viên chức ” trong Hiến pháp năm1992. Tuy nhiên, từ năm 1999 đến nay, có nhiều văn bản không đi theo công thức ” cán bộ, công chức ” như các văn bản trên mà lại sử dụng khái niệm ” cán bộ, viên chức “. Như vậy, khái niệm ” công chức ” đã lại được thay thế bằng khái niệm ” viên chức “. Đáng chú ý là những chủ thể đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật có sử dụng khái niệm ” cán bộ, công chức ” nay chính họ lại ban hành văn có sử dụng khái niệm ” cán bộ, viên chức“. Đơn cử như: Quyết định số 198/1999/QĐưTTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 30/9/1999 về tiền lương của cán bộ, viên chức làm việc tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng; Quyết định số 17/2000/QĐưTTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 3/2/2000 về chế độ tiền lương và phụ cấp đối với cán bộ, viên chức Quỹ hỗ trợ phát triển… Các văn bản này cũng không phân biệt rõ ai là ” cán bộ“, ai là ” viên chức” mà chỉ dẫn chiếu Pháp lệnh cán bộ, công chức. Thứ ba , khái niệm ” viên chức ” cũng bắt đầu xuất hiện trở lại tại Điểm d, Khoản 1, Điều 1 của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức năm 2003, giới hạn phạm vi áp dụng trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước, các tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị ư xã hội. Từ đây, khái niệm ” viên chức ” được sử dụng trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật. Tuy nhiên, Nghị định số 116/2003/NĐưCP ngày 10/10/2003 về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước lại định nghĩa ” viên chức là cán bộ, công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật“. Như vậy, có sự không thống nhất giữa tên gọi của Nghị định với nội dung của nó, và khái niệm ” viên chức ” đã được sử dụng bao hàm ” cán bộ, công chức“. Thứ tư, khái niệm ” cán bộ ” rất ít được làm rõ, mặc dù nó đã xuất hiện dường như ” xuyên suốt” trong hầu hết các văn bản quy phạm pháp luật như đã phân tích ở trên. Theo quy định tại Nghị định số 95/1998/NĐưCP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thì những người thuộc diện quy định tại Khoản 1, 2 và 4 của Điều 1 của Pháp lệnh cán bộ, công chức có thể được ” ngầm hiểu ” là ” cán bộ ” vì những người thuộc Khoản 3 và 5 của Điều 1 của Pháp lệnh này đã được coi là công chức.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bật Mí Cách Trị Mụn Bọc Hiệu Quả Nhất
 • Hướng Dẫn Phân Biệt Các Loại Mụn Trên Mặt & Cách Điều Trị
 • Cách Phân Biệt 9 Loại Mụn
 • Phân Biệt Các Loại Mụn Thường Gặp Nhất & Cách Điều Trị
 • Phân Biệt Các Loại Mụn Và Cách Điều Trị Cho Từng Loại
 • Cán Bộ Là Gì? Phân Biệt Giữa Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức

  --- Bài mới hơn ---

 • 10 Điểm Mới Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Cần Biết Từ 01/7/2020
 • Phân Biệt Cổ Phiếu Và Trái Phiếu Do Công Ty Cổ Phần Phát Hành
 • Trái Phiếu Là Gì? Phân Biệt Giữa Trái Phiếu Và Cổ Phiếu
 • Bật Mí 7 Cách Nhận Biết Da Thật Và Giả Da Đơn Giản Nhất
 • Phân Biệt Da Cá Sấu Thật
 • Cán bộ là gì?

  Cán bộ là gì? Cán bộ là công dân Việt Nam, được bầu cử, phê chuẩn và bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Nhà nước, Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, ở tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương (sau đây được gọi chung là cấp tỉnh), ở huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây được gọi chung là cấp huyện), trong biên chế, hưởng lương từ ngân sách nhà nước.( Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, điều 4, khoản 1).

  Công chức

  Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng và bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan của Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, cấp huyện, cấp tỉnh, Đảng Cộng sản Việt Nam; trong cơ quan và đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, công nhân quốc phòng, quân nhân chuyên nghiệp; trong cơ quan và đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là hạ sĩ quan chuyên nghiệp, sĩ quan và trong quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập và bộ máy lãnh đạo của Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội,Đảng Cộng sản Việt Nam (sau đây được xem chung là đơn vị sự nghiệp công lập), trong biên chế, hưởng lương từ ngân sách nhà nước; đối với những công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập thì mức lương được bảo đảm từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật. (Theo quy định Luật cán bộ, công chức năm 2008, điều 4, khoản 1)

  Viên chức

  Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm hay làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập dựa theo chế độ hợp đồng làm việc và hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng quy định của pháp luật. (Theo quy định tại Luật viên chức năm 2010, điều 2)

  Phân biệt cán bộ, công chức, viên chức

  Nơi công tác

  Trong cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, cấp huyện, cấp tỉnh

  Trong cơ quan của Nhà nước, Đảng, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyệnTrong cơ quan và đơn vị thuộc Quân đội (không phải sĩ quan, công nhân quốc phòng, quân nhân chuyên nghiệp);

  Trong cơ quan và đơn vị thuộc Công an nhân dân (không phải hạ sĩ quan chuyên nghiệp, sĩ quan)

  Trong bộ máy lãnh đạo hoặc quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập

  Trong đơn vị sự nghiệp công lập

  Tập sự

  Cán bộ không phải tập sự

  12 tháng với công chức loại C06 tháng với công chức loại D

  Từ 3 – 12 tháng và được quy định theo trong hợp đồng làm việc.

  Bảo hiểm xã hội

  Cán bộ không cần phải đóng bảo hiểm thất nghiệp

  Không phải đóng bảo hiểm thất nghiệp

  Phải đóng bảo hiểm thất nghiệp

  Hình thức kỷ luật

  Khiển tráchCảnh cáo

  Cách chức

  Bãi nhiệm

  Khiển tráchCảnh cáo

  Hạ bậc lương

  Giáng chức

  Cách chức

  Buộc thôi việc

  Khiển tráchCảnh cáo

  Cách chức

  Buộc thôi việc

  (Còn có thể bị hạn chế thực hiện một số hoạt động nghề nghiệp)

  Ví dụ về từng đối tượng

  Thủ tướngChánh án TAND tối cao

  Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

  Chủ tịch Hội đồng nhân dân…

  Chánh án, Phó Viện trưởng VKSND cấp tỉnh, huyệnThẩm phán,Phó Chánh án TAND cấp tỉnh, huyện

  Viện trưởng,

  Thư ký tòa án

  Kiểm sát viên…

  Bác sĩGiáo viên

  Giảng viên đại học

  XEM THÊM: Công chức, viên chức nhiều địa phương sắp được tăng thêm thu nhập

  #Cán #bộ #là #gì #Phân #biệt #giữa #cán #bộ #công #chức #viên #chức.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cần Phân Biệt Rõ “cán Bộ”, “công Chức”, “viên Chức”
 • Bật Mí Cách Trị Mụn Bọc Hiệu Quả Nhất
 • Hướng Dẫn Phân Biệt Các Loại Mụn Trên Mặt & Cách Điều Trị
 • Cách Phân Biệt 9 Loại Mụn
 • Phân Biệt Các Loại Mụn Thường Gặp Nhất & Cách Điều Trị
 • Cán Bộ, Công Chức Và Viên Chức

  --- Bài mới hơn ---

 • Danh Từ Số Ít Và Danh Từ Số Nhiều Trong Tiếng Anh
 • Danh Từ Số Ít, Danh Từ Số Nhiều
 • Danh Từ Số Ít Và Danh Từ Số Nhiều
 • Số Ít Và Số Nhiều: Danh Từ + Danh Từ
 • Số Nhiều Và Số Ít: Số Nhiều Bất Quy Tắc Và Đặc Biệt
 • 1. Cán bộ là công dân Việt Nam, được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước. 

  (Luật cán bộ, công chức năm 2008, điều 4, khoản 1)

  2. Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp và trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội (sau đây gọi chung là đơn vị sự nghiệp công lập), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước; đối với công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập thì lương được bảo đảm từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.  

  (Luật cán bộ, công chức năm 2008, điều 4, khoản 1)

  3. Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

  (Luật viên chức năm 2010, điều 2)

  PHÂN BIỆT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

  Cán bộ, công chức, viên chức là những thuật ngữ cơ bản của chế độ công vụ, công chức, thường xuyên xuất hiện trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Theo các cách tiếp cận khác nhau, người ta đã đưa ra các giải thích khác nhau về các thuật ngữ “cán bộ”, “công chức” và “viên chức”. Thuật ngữ “cán bộ” được sử dụng khá lâu tại các nước XHCN và bao hàm trong phạm vi rộng những người làm việc thuộc khu vực nhà nước, các tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị-xã hội. Tuy nhiên, để xác định cụ thể những tiêu chí nào là cán bộ thì từ trước tới nay chưa có văn bản nào quy định chính thức.

  I. PHÂN BIỆT CÁN BỘ VÀ CÔNG CHỨC

  Theo quy định của Luật cán bộ, công chức thì cán bộ và công chức có những tiêu chí chung là: công dân Việt Nam; trong biên chế; hưởng lương từ ngân sách nhà nước (trường hợp công chức làm việc trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập thì tiền lương được bảo đảm từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật); giữ một công vụ thường xuyên; làm việc trong công sở; được phân định theo cấp hành chính (cán bộ ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; cán bộ cấp xã; công chức ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; công chức cấp xã). Bên cạnh đó, giữa cán bộ và công chức được phân định rõ theo tiêu chí riêng, gắn với nguồn gốc hình thành.

  Khoản 2 Điều 4 Luật cán bộ, công chức quy định công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp và trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập, trong biên chế, hưởng lương từ ngân sách nhà nước; đối với công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập thì lương được bảo đảm từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật. Theo quy định này thì tiêu chí để xác định công chức gắn với cơ chế tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh. Những người đủ các tiêu chí chung của cán bộ, công chức mà được tuyển vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập thông qua quy chế tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh thì được xác định là công chức. Công chức là những người được tuyển dụng lâu dài, hoạt động của họ gắn với quyền lực công hoặc quyền hạn hành chính nhất định được cơ quan có thẩm quyền trao cho và chịu trách nhiệm trước cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Việc quy định công chức trong phạm vi như vậy xuất phát từ mối quan hệ liên thông giữa các cơ quan của Đảng, Nhà nước và tổ chức chính trị – xã hội trong hệ thống chính trị. Đây là điểm đặc thù của Việt Nam so với một số nước trên thế giới nhưng lại hoàn toàn phù hợp với điều kiện cụ thể và thể chế chính trị ở Việt Nam. Bên cạnh đó, việc quy định công chức có trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của các đơn vị sự nghiệp công lập vừa phù hợp với Hiến pháp của Việt Nam, thể hiện được trách nhiệm của Nhà nước trong việc tổ chức cung cấp các dịch vụ công thiết yếu và cơ bản cho người dân, bảo đảm sự phát triển cân đối giữa các vùng, lãnh thổ có mức sống chênh lệch, thực hiện mục tiêu dân chủ và công bằng xã hội. Hiện nay, khi vai trò của Nhà nước đang được nhấn mạnh trong điều kiện kinh tế thị trường, nhằm khắc phục ảnh hưởng của suy thoái kinh tế tác động đến sự ổn định đời sống xã hội thì việc quy định công chức có trong bộ máy lãnh đạo, quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập lại càng có ý nghĩa và thể hiện tầm nhìn sâu rộng của Luật cán bộ, công chức.

  Tuy nhiên, phạm vi công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập rộng hay hẹp còn tuỳ thuộc vào quy mô, phạm vi hoạt động của từng đơn vị sự nghiệp; vào cấp hành chính có thẩm quyền thành lập và quản lý. Công chức trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị- xã hội, bộ máy lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập, lực lượng vũ trang sẽ được quy định cụ thể tại Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ, quy định những người là công chức.

   

  II. PHÂN BIỆT CÔNG CHỨC VÀ VIÊN CHỨC

  Công chức (chi tiết theo Nghị định 06/2010/NĐ-CP):

  Được tuyển dụng bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong biên chế giữ một công vụ thường xuyên, hoặc nhiệm vụ thường xuyên trong các cơ quan hành chính nhà nước ở cấp tỉnh, cấp huyện; trong các cơ quan, đơn vị QĐND (mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp như chuyên viên vi tính, kế toán…); trong các cơ quan, đơn vị công an nhân dân (mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp); trong các cơ quan Đảng; Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước; trong các bộ và cơ quan ngang bộ; TAND các cấp (Phó chánh án TAND tối cao; chánh án, phó chánh án các tòa chuyên trách, thẩm phán); Viện KSND; tổ chức CT-XH (Mặt trận Tổ quốc VN, Tổng liên đoàn Lao động VN, Hội Nông dân, Đoàn thanh niên…); trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập…

  Viên chức (theo Luật Viên chức):

  Được tuyển dụng theo hợp đồng làm việc, được bổ nhiệm vào một chức danh nghề nghiệp, chức vụ quản lý (trừ các chức vụ quy định là công chức). Viên chức là người thực hiện các công việc hoặc nhiệm vụ có yêu cầu về năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các lĩnh vực: giáo dục, đào tạo, y tế, khoa học, công nghệ, văn hóa, thể dục thể thao, du lịch, lao động – thương binh và xã hội, thông tin – truyền thông, tài nguyên môi trường, dịch vụ… như bác sĩ, giáo viên, giảng viên đại học…

  Công chức

  – Vận hành quyền lực nhà nước, làm nhiệm vụ quản lý.

  – Hình thức tuyển dụng: thi tuyển, bổ nhiệm, có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thuộc biên chế.

  – Lương: hưởng lương từ ngân sách nhà nước, theo ngạch bậc.

  – Nơi làm việc: cơ quan nhà nước, tổ chức CT-XH (Liên đoàn Lao đông tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy…).

  Viên chức

  – Thực hiện chức năng xã hội, trực tiếp thực hiện nghiệp vụ.

  – Hình thức tuyển dụng: xét tuyển, ký hợp đồng làm việc.

  – Lương: một phần từ ngân sách, còn lại là nguồn thu sự nghiệp.

  – Nơi làm việc: đơn vị sự nghiệp và đơn vị sự nghiệp của các tổ chức xã hội./.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ai Được Gọi Là Viên Chức Theo Quy Định?
 • 11. Trị Bệnh Mụn Thịt, Mụn Ruồi, Mụn Cóc
 • Mụn Cóc Có Cần Điều Trị Không?
 • Các Loại Mụn Cóc: Điều Trị Và Nguyên Nhân Bị
 • Mụn Trứng Cá Ở Trẻ Sơ Sinh: Vấn Đề Hay Gặp Nhưng Ít Ai Biết
 • Cách Phân Biệt Cán Bộ, Công Chức Và Viên Chức

  --- Bài mới hơn ---

 • Từ 01/7/2020: Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Cần Biết 07 Sau
 • Phân Biệt Cổ Phiếu Và Trái Phiếu
 • Chứng Chỉ Quỹ Là Gì? Phân Biệt Chứng Chỉ Quỹ Với Cổ Phiếu
 • So Sánh (Phân Biệt) Cổ Phiếu Và Trái Phiếu Theo Quy Định Hiện Hành
 • Cổ Phiếu Là Gì? Trái Phiếu Là Gì ? Sự Khác Nhau Giữa Cổ Phiếu Và Trái Phiếu
 • Nếu bạn muốn trở thành cán bộ thì bạn nên hiểu rõ được khái niệm cán bộ công chức viên chức là gì để có thể hoàn thành tốt trong công việc.

  Cán bộ công chức là gì?

  Cán bộ là gì?

  Cán bộ là gì? cán bộ là công dân của Việt Nam được tín nhiệm bầu cử và được phê chuẩn giữ chức vụ trong nhiệm kỳ của cơ quan của Đảng và các tổ chức trong lĩnh vực chính trị – xã hội các cấp của Việt Nam. Đả, nhiệm nhiệm vụ trong biên chế của nhà nước và được hưởng chế độ đãi ngộ từ ngân sách nhà nước.

  Công chức là gì?

  Công chức là công dân của Việt Nam được bổ nhiệm vào những chức vụ nằm trong hệ điều hành của cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam. Các tổ chức chính trị và xã hội các cấp thuộc Quân đội Nhân dân nhưng không phải sĩ quan, các quân nhân mức độ chuyên nghiệp và quốc phòng. Làm việc dưới biên chế của nhà nước và hưởng ngân sách nhà nước.

  Riêng với các công chức làm trong bộ máy lãnh đạo, quản lý các đơn vị xí nghiệp công lập thì được hưởng lương từ quỹ đơn vị theo đúng quy định pháp luật.

  Viên chức là gì?

  Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng công tác vào các tổ chức, cơ quan, đơn vị theo hợp đồng làm việc và hưởng lương từ chính quỹ đơn vị theo đúng quy định và pháp luật Việt Nam.

  Phân biệt chức danh trong nhà nước

  Nguồn gốc

  • Cán bộ: Được tín nhiệm bầu cử và phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức vụ trong biên chế.
  • Công chức: Phải trải qua thi tuyển công chức, trúng tuyển có quyết định phê chuẩn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong biên chế.
  • Viên chức: Tuyển dụng vào vị trí công việc là ký hợp đồng lao động.

  Thời gian tập sự

  • Cán bộ: Không có thời gian quy định về tập sự.
  • Công chức: Thời gian từ 6 đến 12 tháng tùy vào các trường hợp tương ứng tuyển dụng.
  • Viên chức: Quy định theo chức danh nghiệp vụ của từng ngành từng dịch vụ.

  Tính chất

  • Cán bộ: Vận hành quyền lực trong nhà nước. Giữ chức vụ quản lý và nhân danh quyền lực chính trị và quyền công. Tính theo nhiệm kỳ.
  • Công chức: Vận hành theo cơ chế nhà nước thực hiện đúng nhiệm vụ, chủ trương. Thường xuyên thực hiện công vụ.
  • Viên chức: Thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ xã hội và những kỹ năng nghiệp vụ, chuyên môn. Hoạt động thuần túy theo đúng nghiệp vụ.

  Chế độ lương

  • Cán bộ: Chế độ lương từ ngân sách nhà nước theo từng vị trí và chức danh.
  • Công chức: Chế độ lương từ ngân sách nhà nước và quỹ lương đơn vị công tác đối với các đơn vị công lập trong bộ máy lãnh đạo và quản lý đơn vị sự nghiệp công lập.
  • Viên chức: Chế độ lương từ quỹ đơn vị sự nghiệp công lập.

  Nơi làm việc

  • Cán bộ: Các đơn vị, cơ quan của Đảng cộng sản Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội.
  • Công chức: Cơ quan Đảng, nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, quân đội, công an, tòa án và viện kiểm soát.
  • Viên chức: Đơn vị sự nghiệp công lập.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phân Tích Khái Niệm Công Chức? Phân Biệt Cán Bộ, Công Chức Và Viên Chức
 • Các Quyền, Nghĩa Vụ Của Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức
 • Quyền Lợi, Nghĩa Vụ, Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn Của Cán Bộ, Công Chức
 • Quyền Và Nghĩa Vụ Của Viên Chức
 • So Sánh Biệt Phái Giữa Công Chức Và Viên Chức?
 • Phân Tích Khái Niệm Công Chức? Phân Biệt Cán Bộ, Công Chức Và Viên Chức

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Phân Biệt Cán Bộ, Công Chức Và Viên Chức
 • Từ 01/7/2020: Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Cần Biết 07 Sau
 • Phân Biệt Cổ Phiếu Và Trái Phiếu
 • Chứng Chỉ Quỹ Là Gì? Phân Biệt Chứng Chỉ Quỹ Với Cổ Phiếu
 • So Sánh (Phân Biệt) Cổ Phiếu Và Trái Phiếu Theo Quy Định Hiện Hành
 • Phân tích khái niệm công chức theo quy định của Luật cán bộ, công chức hiện hành? Phân biệt công chức và cán bộ

  Theo khoản 2 Điều 4 Luật cán bộ, công chức 2008, công chức là ” công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp và trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội (sau đây gọi chung là đơn vị sự nghiệp công lập), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước; đối với công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập thì lương được bảo đảm từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật”.

  2. Đặc điểm của công chức

  – Về quốc tịch: công chức bắt buộc phải là công dân Việt Nam.

  – Về con đường hình thành: thông qua tuyển dụng hoặc bổ nhiệm.

  – Về chế độ làm việc, hưởng lương: làm việc trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Riêng đối với công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập thì có thể hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập.

  Ngày 01/7/2020 vừa rồi, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật cán bộ, công chức và luật viên chức có hiệu lực, trong đó, quy định về khái niệm công chức cũng đã bị sửa đổi đáng kể. Theo đó, các nhà làm luật đã bỏ hẳn phần công chức làm trong bộ máy quản lý, lãnh đạo đơn vị sự nghiệp công lập, tức là ta có thể hiểu những người làm trong bộ máy quản lý, lãnh đạo đơn vị sự nghiệp công lập không thể được coi là công chức được nữa. Khoản 1 Điều 32 Luật cán bộ, công chức 2008 liệt kê nơi làm việc của công chức cũng đã bị bãi bỏ điểm c “công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập” bởi khoản 22 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật cán bộ, công chức và luật viên chức. Để dễ hiểu, ta có thể lấy ví dụ là Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương. Nếu theo quy định trước đây, ông/bà hiệu trưởng chính là một công chức, nhưng theo quy định hiện tại, ông/bà hiệu trưởng không còn là công chức nữa.

  Xuất phát từ thay đổi nói trên, thì hiện tại khi nói về chế độ lương của công chức, ta có thể khẳng định công chức chỉ hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

  3. Phân biệt Công chức và Cán bộ

  Bảng Phân biệt khái niệm cán bộ với khái niệm công chức? Ví dụ?

  4. Phân biệt Công chức và Viên chức

  Bảng Phân biệt khái niệm viên chức với khái niệm công chức? Ví dụ?

  Tiêu chí Viên chức Công chức

  5. Phân tích trách nhiệm vật chất của viên chức?

  Trách nhiệm vật chất của viên chức được hiểu là trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức khi có hành vi gây ra thiệt hại về tài sản cho cá nhân, tổ chức khác trong quá trình thi hành nhiệm vụ. Trách nhiệm vật chất được quy định tại Điều 55 Luật Viên chức 2010, theo đó:

  – Viên chức làm mất, hư hỏng trang bị, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài sản của đơn vị sự nghiệp công lập thì phải bồi thường thiệt hại;

  VD: Cô T là giảng viên của Đại học Luật Hà Nội. Trong giờ dạy, do bất cẩn, cô đã làm hỏng máy chiếu của trường. Trong trường hợp này, cô phải bồi thường bằng tiền tương ứng cho Đại học Luật Hà Nội với chiếc máy chiếu đã làm hỏng.

  – Viên chức khi thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được phân công có lỗi gây thiệt hại cho người khác mà đơn vị sự nghiệp công lập phải bồi thường thì viên chức có nghĩa vụ hoàn trả cho đơn vị sự nghiệp công lập.

  VD: Anh A là bảo vệ của Đại học Luật Hà Nội. Vừa qua, trong ca trực của anh có một giáo viên bị mất xe máy. Trong trường hợp này, trách nhiệm bồi thường cho người bị mất xe thuộc về nhà trường, còn anh A có trách nhiệm hoàn trả cho trường.

  Một điểm lưu ý rằng việc gây thiệt hại về tài sản của viên chức phải diễn ra trong quá trình viên chức thi hành nhiệm vụ mới có thể phát sinh trách nhiệm vật chất, nếu không, chỉ có thể phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong dân sự.

  VD: Vẫn là cô T – giảng viên Đại học Luật Hà Nội, cô được bạn cho mượn máy ảnh. Do vô ý, cô đã làm rơi máy ảnh xuống nước, máy ảnh bị hỏng. Trong trường hợp này, không thể nói là cô T phải chịu trách nhiệm vật chất, mà chỉ là nghĩa vụ bồi thường thiệt hại trong dân sự.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Các Quyền, Nghĩa Vụ Của Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức
 • Quyền Lợi, Nghĩa Vụ, Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn Của Cán Bộ, Công Chức
 • Quyền Và Nghĩa Vụ Của Viên Chức
 • So Sánh Biệt Phái Giữa Công Chức Và Viên Chức?
 • Phân Biệt Cán Bộ, Công Chức Và Viên Chức
 • Các Quyền, Nghĩa Vụ Của Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức

  --- Bài mới hơn ---

 • Phân Tích Khái Niệm Công Chức? Phân Biệt Cán Bộ, Công Chức Và Viên Chức
 • Cách Phân Biệt Cán Bộ, Công Chức Và Viên Chức
 • Từ 01/7/2020: Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Cần Biết 07 Sau
 • Phân Biệt Cổ Phiếu Và Trái Phiếu
 • Chứng Chỉ Quỹ Là Gì? Phân Biệt Chứng Chỉ Quỹ Với Cổ Phiếu
 • 12299

  Về cơ bản, những quy định của Luật Cán bộ, công chức tại Chương II ” Nghĩa vụ, quyền của cán bộ, công chức” tương ứng với các quy định của PLuật Cán bộ, công chức. Vì vậy, ở đây chỉ nói đến các quy định tại Chương II của Luật Cán bộ, công chức.

  1. Nghĩa vụ của cán bộ, công chức được quy định tại Mục 1 (các điều 8, 9, 10). Điều 8 “Nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân” và Điều 10 “Nghĩa vụ của cán bộ, công chức là người đứng đầu” là các quy định có tính chất chính trị chung, đương nhiên. Riêng trong Điều 9 “Nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ “, bên cạnh những nghĩa vụ đương nhiên, chỉ có khoản 5 là đáng chú ý:

  “Chấp hành quyết định của cấp trên. Khi có căn cứ cho rằng quyết định đó là trái pháp luật thì phải kịp thời với người ra quyết định; trường hợp người ra quyết định vẫn quyết định việc thi hành thì phải có văn bản và người thi hành phải chấp hành nhưng không chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành, đồng thời báo cáo cấp trên trực tiếp của người ra quyết định. Người ra quyết định phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.”

  Điều 15 ” Đạo đức của cán bộ, công chức”: “Cán bộ, công chức phải thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư trong hoạt động công vụ”. Đây là ghi lại lời Chủ tịch Hồ Chí Minh, là luật thì cần giả mã cụ thể mới áp dụng được.

  Điều 16 “Văn hóa giao tiếp ở công sở” và Điều 17 “Văn hóa giao tiếp với nhân dân” quy định về hai vấn đề nổi cộm trong dư luận xã hội.

  2. Quyền của cán bộ, công chức được quy định tại Mục 2 (các điều 11-14) Luật Cán bộ, công chức, bao gồm:

  Quyền được bảo đảm các điều kiện thi hành công vụ (Điều 11), trong đó có các quyền sau là đáng chú ý: (1) “Được giao quyền tương xứng với nhiệm vụ” – quy định như vậy là tốt vì đã thừa nhận “quyền” là phương tiện thực hiện “nhiệm vụ”, không như quy định phổ biến trong Hiến pháp và các văn bản về tổ chức là không phân biệt giữa “nhiệm vụ” với ” quyền hạn “; (2) “Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ”; (3) “Được pháp luật bảo vệ khi thi hành công vụ”.

  Những nghĩa vụ, quyền riêng của các loại cán bộ, công chức, viên chức cụ thể

  – NHỮNG VIỆC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC KHÔNG ĐƯỢC LÀM

  Đó là những quyền, nghĩa vụ của mỗi loại cán bộ, công chức, viên chức cụ thể, tùy thuộc vào vị trí của họ trong hệ thống chức danh, cũng như tính chất hoạt động mà họ thực hiện. Ví dụ: quyền hạn, nghĩa vụ của các chức danh cao cấp như Thủ tướng Chính phủ, bộ trưởng được quy định trong Hiến pháp, LTCCP và các văn bản pháp luật khác; quyền và nghĩa vụ của giáo viên đực quy định trong Luật Giáo dục, Luật Giáo viên dự kiến sẽ ban hành và các văn bản khác;… Quyền và nghĩa vụ của kiểm toán viên Kiểm toán nhà nước, của kế toán trưởng, v.v.. cũng có rất nhiều nét đặc thù.

  Luật Cán bộ, công chức có Mục 4 chỉ gồm 3 điều (18-20) quy định về vấn đề này, khác với PLuật Cán bộ, công chức dành hẳn cả Chương III gồm 7 điều (14-20):

  Những bảo đảm cho hoạt động của cán bộ, công chức, viên chức

  Về những bảo đảm chung cho hoạt động của cán bộ, công chức, viên chức, Luật Cán bộ, công chức có nội dung tốt, mới là Chương VII “Các điều kiện bảo đảm thi hành công vụ” gồm 4 điều (70-73) về “Công sở”, “Nhà ở công vụ”, “Trang thiết bị làm việc trong công sở” và “Phương tiện đi lại để thi hành công vụ”.

  Những bảo đảm pháp lý cho hoạt động này trước hết là các quyền của cán bộ, công chức, viên chức nói chung, quyền được hưởng các chế độ đãi ngộ, chính sách về tiền lương, phúc lợi, bảo hiểm xã hội, khen thưởng, ghi công …, trong đó đáng chú ý có quyền “được pháp luật bảo vệ khi thi hành công vụ” (khoản 5 Điều 11 Luật Cán bộ, công chức). Những bảo đảm pháp lý này trước hết được quy định trong pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyền Lợi, Nghĩa Vụ, Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn Của Cán Bộ, Công Chức
 • Quyền Và Nghĩa Vụ Của Viên Chức
 • So Sánh Biệt Phái Giữa Công Chức Và Viên Chức?
 • Phân Biệt Cán Bộ, Công Chức Và Viên Chức
 • Tìm Hiểu Các Loại Mụn Trên Mặt Và Cách Trị Hiệu Quả Chỉ Trong 1 Tuần
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • CẦM ĐỒ TẠI F88
  15 PHÚT DUYỆT
  NHẬN TIỀN NGAY

  VAY TIỀN NHANH
  LÊN ĐẾN 10 TRIỆU
  CHỈ CẦN CMND

  ×