Chủ Tịch Hồ Chí Minh

--- Bài mới hơn ---

 • Bảo Hiểm Xã Hội Là Gì? Tổng Quan Về Bhxh Việt Nam 2021
 • Tổng Quan Về Bảo Hiểm Xã Hội Và Các Chế Độ Bhxh Tại Việt Nam
 • Quy Trình Thực Hiện Các Chế Độ Bảo Hiểm Xã Hội
 • Tìm Hiểu Về Bitcoin Và Tiền Điện Tử (Tiền Ảo)
 • Chung Kết Toàn Quốc Cuộc Thi “Tìm Hiểu Về Quản Lý Chất Thải, Bảo Vệ Môi Trường Trong Hoạt Động Y Tế” Tại Hà Nội – Vihema
 • TIỂU SỬ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (1890 – 1969)

  Chủ tịch Hồ Chí Minh (tên lúc nhỏ là Nguyễn Sinh Cung, tên khi đi học là Nguyễn Tất Thành, trong nhiều năm hoạt động cách mạng trước đây lấy tên là Nguyễn Ái Quốc), sinh ngày 19-5-1890 ở làng Kim Liên, xã Nam Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An và mất ngày 2-9-1969 tại Hà Nội.

  Người sinh ra trong một gia đình: Bố là một nhà nho yêu nước, nguồn gốc nông dân; mẹ là nông dân; chị và anh đều tham gia chống Pháp và bị tù đày.

  Năm 1925, Người thành lập Việt Nam thanh niên Cách mạng đồng chí Hội ở Quảng Châu (Trung Quốc) và tổ chức “Cộng sản đoàn” làm nòng cốt cho Hội đó, đào tạo cán bộ Cộng sản để lãnh đạo Hội và truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam.

  Ngày 3-2-1930, Người chủ tọa Hội nghị thành lập Đảng họp tại Cửu Long (gần Hương Cảng). Hội nghị đã thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ Đảng do chính Người soạn thảo. Người ra lời kêu gọi nhân dịp thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (sau đổi là Đảng Cộng sản Đông Dương, rồi Đảng Lao động Việt Nam và nay là Đảng Cộng sản Việt Nam ).

  Từ năm 1930 đến 1940, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục hoạt động cho sự nghiệp giải phóng của dân tộc Việt Nam của các dân tộc bị áp bức khác trong những điều kiện vô cùng gian khổ và khó khăn.

  Năm 1941, Người về nước, triệu tập Hội nghị lần thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương, quyết định đường lối cứu nước, thành lập Việt Nam độc lập đồng minh Hội (Việt Minh), tổ chức lực lượng vũ trang giải phóng, chính sách căn cứ địa, lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa từng phần và chuẩn bị tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.

  Sau Cách mạng Tháng Tám (1945) thắng lợi, ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; tổ chức Tổng tuyển cử tự do trong cả nước, bầu Quốc hội và thông qua Hiến pháp dân chủ đầu tiên của Việt Nam. Quốc hội khóa I đã bầu Người làm Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1946).

  Cùng với Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Việt Nam phá tan âm mưu của đế quốc, giữ vững và củng cố chính quyền cách mạng.

  Ngày 19-12-1946, người kêu gọi cả nước kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc, bảo vệ và phát triển những thành quả của Cách mạng Tháng Tám.

  Tại Đại hội lần thứ II của Đảng (1951), Người được bầu làm Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam chống thực dân Pháp xâm lược đã giành được thắng lợi to lớn, kết thúc bằng chiến thắng vĩ đại Điện Biên Phủ (1954).

  Sau khi miền Bắc được hoàn toàn giải phóng (1955) Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đề ra hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam là tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đồng thời đấu tranh giải phóng miền Nam, thực hiện thống nhất nước nhà, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước.

  Đại hội lần thứ III của Đảng (1960) đã nhất trí bầu lại Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam. Quốc hội khóa II, khóa III đã bầu Người làm Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

  Cùng với Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo cuộc kháng chiến vĩ đại của nhân dân Việt Nam chống chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ; lãnh đạo sự nghiệp cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc.

  Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, đề ra đường lối đúng đắn đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Người sáng lập ra Đảng Mácxít-Lêninnít ở Việt Nam, sáng lập ra Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, sáng lập ra các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam và sáng lập ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, góp phần tăng cường đoàn kết quốc tế. Người là tấm gương sáng của tinh thần tập thể, ý thức tổ chức và đạo đức cách mạng.

  Chủ tịch Hồ Chí Minh là người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, lãnh tụ kính yêu của giai cấp công nhân và của cả dân tộc Việt Nam, một chiến sĩ xuất sắc, một nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc.

  Chính phủ Việt Nam 1945-1998, NXB. Chính trị Quốc gia, 1999

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Điều Nhất Định Phải Biết Trước Khi Mua Bảo Hiểm Nhân Thọ
 • Các Loại Bảo Hiểm Nhân Thọ Và Lưu Ý Khi Mua
 • Bảo Hiểm Nhân Thọ? Hiểu Đúng Về Bảo Hiểm Nhân Thọ Để Đảm Bảo Quyền Lợi
 • Amazon Là Gì? Bạn Biết Gì Về “ông Trùm”?
 • Thể Lệ Cuộc Thi “Vì An Toàn Giao Thông Thủ Đô Năm 2021” Trên Internet
 • Lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  --- Bài mới hơn ---

 • Kinh Nghiệm Tham Quan Lăng Bác Ở Hà Nội: Địa Chỉ, Giá Vé, Quy Định Chung
 • Tìm Hiểu Về 5 Điều Bác Hồ Dạy
 • Tìm Hiểu Về 5 Điều Bác Hồ Dạy Nam Dieu Bac Ho Day Doc
 • Hội Thi Tìm Hiểu Về Bác Hồ
 • Thi Viết, Vẽ Tranh, Tìm Hiểu Về Bác
 • Lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh còn được người dân Việt Nam gọi với nhiều cái tên như: lăng Bác, lăng Ba Đình, Lăng Hồ Chí Minh. Là một công trình kiến trúc nổi tiếng được xây dựng với sự góp công của Việt Nam và Liên Xô (Nga). Công trình đã thu hút rất đông du khách đến thăm quan để tỏ lòng thành kính ngưỡng mộ đối vời người cha già của dân tộc Việt Nam.

  Vào ngày 28 tháng 8 năm 1975 lăng chủ tịch Hồ Chí Minh được xây dựng xong và khánh thành. Mặt chính của lăng nhìn thẳng ra Quảng Trường Ba Đình lịch sử.

  Lăng gồm ba tầng: Tầng 1 là dãy khán đài xây theo hình bậc thang để tiện tổ chức các buổi lễ quan trọng tại Quảng Trường Ba Đình. Tầng 2 là phần Trung Tâm của lăng gồm phòng thi hài, các hành lang và cầu thang lên xuống. Di hài của Chủ tịch Hồ Chí Minh được đặt trong một lồng kính. Tầng trên là mái lăng hình tam cấp. Trên mặt chính của Lăng có khắc dòng chữ “Chủ Tịch Hồ Chí Minh” bằng đá hồng ngọc màu mận chín.

  Toàn bộ khu lăng có chiều cao 21,6m, Quảng Trường Ba Đình có chiều dài 320m, rộng 100m với 240 ô cỏ xanh tươi suốt quanh năm. Bên phía Tây của Quảng Trường Ba Đình là khu lưu niệm chủ tịch Hồ Chí Minh, bao gồm Bảo Tàng Hồ Chí Minh, ngôi nhà sàn của người, ao cá, rặng cây dừa cùng các hàng rào dâm bụt,..vv.

  Lịch mở cửa lăng chủ tịch Hồ Chí Minh.

  Lăng Bác mở cửa vào mùa hè từ tháng 4 đến hết tháng 10, mở cửa từ 7h30 sáng đến 10h30 trưa. Thứ 7, chủ nhật các ngày lễ khác mở cửa vào 7h30 đến 11h.

  Mùa đông từ tháng 11 đến hết tháng 3, mở cửa 8h đến 11h sáng. Với thứ 7, chủ nhật, các ngày lễ mở cửa từ 8h đến 11h30 sáng.

  Lăng Bác Hồ mở cửa vào buổi sáng trong tuần trừ thứ 2 và thứ 6. Các ngày đặt biệt như mùng 1 tết nguyên Đán, ngày sinh nhật bác 19/5 và quốc khánh 2/9, trùng vào thứ 2 hoặc thứ 6 vẫn mở cửa. Bạn có thể đến thăm quan vào thời điểm này.

  Giá vé vào viếng Lăng Bác.

  Giá vé với du khách nước ngoài là 25k/lượt và 25k vé thăm quan khu nhà sàn Bác Hồ, nơi khi xưa bác ở. Với người Việt Nam không mất tiền vào cửa.

  Phương Tiện Đến Lăng Bác Hồ.

  Vì nở trung tâm Hà Nội So 2 Hung Vuong, Điện Biên, quận Ba Đình, nên bạn có thể đến bằng nhiều phương tiện khác nhau. Với du khách đi xe máy có thể gửi xe tại đường Ông Ích KHiêm, đối diện với bộ Tư Lệnh Lăng hoặc số 18 đường Ngọc Hà, cổng vào bảo tàng Hồ Chí Minh.

  Nếu muốn đi xe buýt, bạn có thể bắt các tuyến xe số 09, 18, 22, 33, 45, 50 đến điểm dừng ở 18A Lê Hồng Phong là điêm gần nhất của trạm xe buýt để đi vào lăng Bác.

  Địa Điểm Thăm Quan Tại Lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh.

  Với lịch trình thăm quan lăng Bác có thể theo trình tự như sau: nhà sàn, ao cá Bác Hồ, bảo tàng Hồ Chí Minh, cuối cùng là chùa Một Cột.

  Đoạn đườn từ lăng đến nhà sàn Bác được trùng tu khá đẹp, với hòn non bộ, hồ nước, vườn cây vô cùng mát mẻ. Tại đây, bạn có tìm hiểu về cuộc đời giản dị và sự nghiệp cách mạng của Bác. Sau khi thăm quan nhà sàn và phủ Chủ Tịch, và bảo tàng, bạn sẽ đến quầy giải khát và bán đồ lưu niệm.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cuộc Thi “bác Hồ Với Thiếu Nhi
 • Tiểu Sử Chủ Tịch Hồ Chí Minh
 • Thể Lệ Cuộc Thi Tìm Hiểu “bác Hồ Với Thái Bình
 • Thiếu Nhi Việt Nam Thi Viết, Vẽ Tranh, Tìm Hiểu Về Bác Hồ
 • Thiếu Niên, Nhi Đồng Thanh Hóa Với Cuộc Thi Tìm Hiểu “bác Hồ Với Thiếu Nhi
 • Tiểu Sử Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  --- Bài mới hơn ---

 • Cuộc Thi “bác Hồ Với Thiếu Nhi
 • Lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh
 • Kinh Nghiệm Tham Quan Lăng Bác Ở Hà Nội: Địa Chỉ, Giá Vé, Quy Định Chung
 • Tìm Hiểu Về 5 Điều Bác Hồ Dạy
 • Tìm Hiểu Về 5 Điều Bác Hồ Dạy Nam Dieu Bac Ho Day Doc
 • Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 02/9/1969)

  Hồ Chí Minh sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước, lớn lên ở một địa phương có truyền thống anh dũng chống giặc ngoại xâm. Sống trong hoàn cảnh đất nước chìm dưới ách đô hộ của thực dân Pháp, thời niên thiếu và thanh niên của mình, Hồ Chí Minh đã chứng kiến nỗi khổ cực của đồng bào và những phong trào đấu tranh chống thực dân, Hồ Chí Minh sớm có chí đuổi thực dân, giành độc lập cho đất nước, đem lại tự do, hạnh phúc cho đồng bào.

  Với ý chí và quyết tâm đó, tháng 6/1911, Hồ Chí Minh đã rời Tổ quốc đi sang phương Tây để tìm con đường giải phóng dân tộc.

  Ngày 03/6/1911, Nguyễn Tất Thành nhận thẻ nhân viên lên con tàu Amiran Latusơ Tơrêvin với cái tên là Văn Ba. Hai ngày sau, 05/6/1911 con tàu rời cảng Nhà Rồng đến Pháp.

  Từ năm 1912 – 1917, dưới cái tên Nguyễn Tất Thành, Hồ Chí Minh đến nhiều nước ở châu Á, châu Âu, châu Mỹ, châu Phi, sống hoà mình với nhân dân lao động. Qua thực tiễn, Hồ Chí Minh cảm thông sâu sắc cuộc sống khổ cực của nhân dân lao động và các dân tộc thuộc địa cũng như nguyện vọng thiêng liêng của họ. Hồ Chí Minh sớm nhận thức được cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam là một bộ phận trong cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới và tích cực hoạt động nhằm đoàn kết nhân dân các dân tộc trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do.

  Cuối năm 1917, Hồ Chí Minh từ Anh trở lại Pháp, hoạt động trong phong trào Việt kiều và phong trào công nhân Pháp.

  Năm 1919, lấy tên là Nguyễn Ái Quốc, thay mặt những người Việt Nam yêu nước tại Pháp, Hồ Chí Minh đã gửi tới Hội nghị Vécxây (Versailles) bản yêu sách đòi quyền tự do cho nhân dân Việt Nam và cũng là quyền tự do cho nhân dân các nước thuộc địa.

  Dưới ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 và Luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa, tháng 12/1920, Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội lần thứ XVIII Đảng Xã hội Pháp và bỏ phiếu tán thành Đảng gia nhập Quốc tế III (Quốc tế Cộng sản), trở thành một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. Từ một người yêu nước trở thành một người cộng sản, Hồ Chí Minh khẳng định: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”.

  Năm 1921, cùng với một số người yêu nước của các thuộc địa Pháp, Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa. Tháng 4/1922, Hội xuất bản báo “Người cùng khổ” (Le Paria) nhằm đoàn kết, tổ chức và hướng dẫn phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa. Nhiều bài báo của Nguyễn Ái Quốc đã được đưa vào tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp”, xuất bản tại Paris năm 1925. Đây là một công trình nghiên cứu về bản chất của chủ nghĩa thực dân, góp phần thức tỉnh và cổ vũ nhân dân các nước thuộc địa đứng lên tự giải phóng.

  Tháng 6/1923, Nguyễn Ái Quốc từ Pháp sang Liên Xô, làm việc tại Quốc tế Cộng sản. Tháng 10/1923, tại Hội nghị Quốc tế Nông dân lần thứ nhất, Nguyễn Ái Quốc được bầu vào Hội đồng Quốc tế Nông dân và là đại biểu duy nhất của nông dân thuộc địa được cử vào Đoàn Chủ tịch của Hội đồng. Tiếp đó tham dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ V, Đại hội Quốc tế Thanh niên lần thứ IV, Đại hội Quốc tế Công hội đỏ. Tại các đại hội, Nguyễn Ái Quốc kiên trì bảo vệ và phát triển sáng tạo tư tưởng của V.I. Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa, hướng sự quan tâm của Quốc tế Cộng sản tới phong trào giải phóng dân tộc.

  Tháng 11/1924, với tư cách là Uỷ viên Ban Phương Đông Quốc tế Cộng sản và Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Quốc tế Nông dân, Nguyễn Ái Quốc đến Quảng Châu (Trung Quốc). Tại Quảng Châu, Nguyễn Ái Quốc làm việc trong đoàn cố vấn Bôrôđin của Chính phủ Liên Xô bên cạnh Chính phủ Tôn Dật Tiên.

  Năm 1925, Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, trực tiếp mở lớp huấn luyện đào tạo cán bộ cách mạng, ra tuần báo “Thanh niên”, tờ báo cách mạng đầu tiên của Việt Nam nhằm truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin về Việt Nam, chuẩn bị cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại các lớp huấn luyện được tập hợp in thành sách “Đường Kách mệnh” – một văn kiện lý luận quan trọng đặt cơ sở tư tưởng cho đường lối cách mạng Việt Nam.

  Tháng 5/1927, Nguyễn Ái Quốc rời Quảng Châu đi Mátxcơva (Liên Xô), sau đó đi Béclin (Đức), đi Brúcxen (Bỉ), tham dự phiên họp mở rộng của Đại hội đồng Liên đoàn chống chiến tranh đế quốc, sau đó đi Ý và từ đây về châu Á.

  Từ tháng 7/1928 đến tháng 11/1929, Nguyễn Ái Quốc hoạt động trong phong trào Việt kiều yêu nước ở Xiêm (Thái Lan), tiếp tục chuẩn bị cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.

  Tháng 2/1930, Nguyễn Ái Quốc chủ trì Hội nghị thành lập Đảng họp tại Cửu Long, thuộc Hồng Kông (Trung Quốc). Hội nghị đã thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân và toàn thể dân tộc Việt Nam.

  Tháng 6/1931, Nguyễn Ái Quốc bị chính quyền Anh bắt giam tại Hồng Kông. Đầu năm 1933, Nguyễn Ái Quốc được trả tự do.

  Từ năm 1934 đến năm 1938, Nguyễn Ái Quốc nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu các vấn đề dân tộc thuộc địa tại Mátxcơva (Liên Xô). Kiên trì con đường đã xác định cho cách mạng Việt Nam, Người tiếp tục theo dõi, chỉ đạo phong trào cách mạng trong nước.

  Tháng 10/1938, Người rời Liên Xô sang Trung Quốc, bắt liên lạc với tổ chức Đảng chuẩn bị về nước.

  Ngày 28/1/1941, Nguyễn Ái Quốc về nước sau hơn 30 năm xa Tổ quốc.

  Tháng 5/1941, Nguyễn Ái Quốc triệu tập Hội nghị lần thứ VIII Ban Chấp hành Trung ương Đảng, quyết định đường lối cứu nước trong thời kỳ mới, thành lập Việt Nam độc lập đồng minh (Việt Minh), tổ chức xây dựng lực lượng vũ trang giải phóng, xây dựng căn cứ địa cách mạng.

  Tháng 8/1942, lấy tên là Hồ Chí Minh, Người đại diện cho Mặt trận Việt Minh và Phân hội Việt Nam thuộc Hiệp hội Quốc tế chống xâm lược sang Trung Quốc tìm sự liên minh quốc tế, cùng phối hợp hành động chống phát xít trên chiến trường Thái Bình Dương. Người bị chính quyền địa phương của Tưởng Giới Thạch bắt giam trong các nhà lao của tỉnh Quảng Tây. Trong thời gian một năm 14 ngày bị tù, Người đã viết tập thơ “Nhật ký trong tù” với 133 bài thơ chữ Hán. Tháng 9/1943, Hồ Chí Minh được trả tự do.

  Tháng 9/1944, Hồ Chí Minh trở về căn cứ Cao Bằng. Tháng 12/1944, Hồ Chí Minh chỉ thị thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam.

  Tháng 5/1945, Hồ Chí Minh rời Cao Bằng về Tân Trào (Tuyên Quang). Tại đây theo đề nghị của Hồ Chí Minh, Hội nghị toàn quốc của Đảng và Đại hội Quốc dân đã họp quyết định Tổng khởi nghĩa. Đại hội Quốc dân đã bầu ra Uỷ ban giải phóng dân tộc Việt Nam (tức Chính phủ lâm thời) do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch.

  Tháng 8/1945, Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi. Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Hồ Chí Minh đọc “Tuyên ngôn độc lập”, tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và ra mắt Chính phủ lâm thời do Người làm Chủ tịch kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; tổ chức Tổng tuyển cử tự do trong cả nước, bầu Quốc hội và thông qua Hiến pháp dân chủ đầu tiên của Việt Nam.

  Ngày 01/01/1946, Chính phủ liên hiệp lâm thời được thành lập do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch, kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

  Tháng 01/1946, Quốc hội khóa I đã bầu Người làm Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

  Ngày 02/3/1946, Chính phủ liên hiệp kháng chiến được thành lập do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch.

  Ngày 3/11/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh được Quốc hội giao nhiệm vụ thành lập Chính phủ mới do Người làm Chủ tịch nước kiêm Thủ tướng Chính phủ (từ 11/1946 đến 9/1955) và kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (từ 11/1946 đến 1947).

  Cùng với Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Việt Nam phá tan âm mưu của đế quốc, giữ vững và củng cố chính quyền cách mạng.

  Ngày 19/12/1946, người kêu gọi cả nước kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc, bảo vệ và phát triển những thành quả của Cách mạng Tháng Tám.

  Tại Đại hội lần thứ II của Đảng (1951), Người được bầu làm Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam chống thực dân Pháp xâm lược đã giành được thắng lợi to lớn, kết thúc bằng chiến thắng vĩ đại Điện Biên Phủ (7/5/1954).

  Sau khi miền Bắc được hoàn toàn giải phóng (1955) Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đề ra hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam là tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đồng thời đấu tranh giải phóng miền Nam, thực hiện thống nhất nước nhà, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước.

  Tháng 10/1956, tại Hội nghị Trung ương mở rộng lần thứ X (khóa II), Chủ tịch Hồ Chí Minh được bầu làm Chủ tịch Đảng, kiêm làm Tổng Bí thư của Đảng.

  Tại Đại hội lần thứ III của Đảng (1960) đã nhất trí bầu lại Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam.

  Quốc hội khóa II, khóa III đã bầu Người làm Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

  Năm 1964, đế quốc Mỹ mở cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân đánh phá miền Bắc Việt Nam. Người động viên toàn thể nhân dân Việt Nam vượt mọi khó khăn gian khổ, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Người khẳng định: “Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá, song nhân dân Việt Nam quyết không sợ! Không có gì quí hơn độc lập, tự do! Đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn!”.

  Chủ tịch Hồ Chí Minh mất ngày 02/9/1969, tại Hà Nội.

  Trước khi qua đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho nhân dân Việt Nam bản Di chúc lịch sử, căn dặn những việc Đảng và nhân dân Việt Nam phải làm để xây dựng đất nước sau chiến tranh. Người viết: “Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.

  Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn dân Việt Nam đã đoàn kết một lòng đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại bằng máy bay B52 của đế quốc Mỹ, buộc Chính phủ Mỹ phải ký Hiệp định Paris ngày 27/1/1973, chấm dứt chiến tranh xâm lược, rút hết quân đội Mỹ và chư hầu ra khỏi miền Nam Việt Nam.

  Mùa xuân năm 1975, với Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, nhân dân Việt Nam đã hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, thực hiện mong ước thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

  Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, đề ra đường lối đúng đắn đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Người sáng lập ra Đảng Mácxít – Lêninnít ở Việt Nam, sáng lập ra Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, sáng lập ra các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam và sáng lập ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, góp phần tăng cường đoàn kết quốc tế. Người là tấm gương sáng của tinh thần tập thể, ý thức tổ chức và đạo đức cách mạng.

  Chủ tịch Hồ Chí Minh là người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, lãnh tụ kính yêu của giai cấp công nhân và của cả dân tộc Việt Nam, một chiến sĩ xuất sắc, một nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc

  Từ ngày 20/10 đến ngày 20/11/1987, trong khóa họp lần thứ 24 của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã thông qua Nghị quyết số 24C/18.6.5, lấy năm 1990 nhân dịp Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, để tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là “Anh hùng giải phóng dân tộc và Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam”, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới.

  Ngày nay, trong sự nghiệp đổi mới đất nước, hội nhập với thế giới, tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam và dân tộc Việt Nam, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước của nhân dân Việt Nam vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thể Lệ Cuộc Thi Tìm Hiểu “bác Hồ Với Thái Bình
 • Thiếu Nhi Việt Nam Thi Viết, Vẽ Tranh, Tìm Hiểu Về Bác Hồ
 • Thiếu Niên, Nhi Đồng Thanh Hóa Với Cuộc Thi Tìm Hiểu “bác Hồ Với Thiếu Nhi
 • Sách Hay Về Bảo Hiểm Nhân Thọ
 • Đại Lý Phân Phối Bảo Hiểm Nhân Thọ Tca Uy Tín Đến Từ Chất Lượng
 • Thuyết Minh Về Lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Viếng Lăng Bác Hồ
 • Xem Tìm Hiểu Về Lịch Sử Đội Tntp Hồ Chí Minh
 • Đường Hồ Chí Minh: Từ Huyền Thoại Đến Tương Lai
 • Sách Lịch Sử Hình Thành Đường Hồ Chí Minh Trên Biển
 • Giá Trị Tư Tưởng Hồ Chí Minh Là Không Thể Phủ Nhận!
 • Lăng gồm ba lớp với chiều cao 21,6 mét. Lớp dưới tạo dáng bậc thềm tam cấp, cấp dưới của bậc thềm là lễ đài dành cho đoàn chủ tịch các cuộc mít tinh tổ chức ở quảng trường. Lớp giữa là kết cấu trung tâm của lăng, gồm phòng thi hài và những hành lang, những cầu thang lên xuống. Quanh bốn mặt là những hàng cột vuông bằng đá hoa cương, nhìn từ mặt nào cũng thấy năm khoảng đều nhau ghi nhớ ngôi nhà năm gian quen thuộc của mọi miền quê việt nam. Lớp trên cùng là mái lăng, hình tam cấp. Cấp dưới vát lên thanh thoát, hai cấp trên thẳngnét tạo mái bằng khép lại không gian đỉnh lăng, ở mặt chính lăng có dòng chữ: chủ tịch hồ chí minh bằng đá hồng màu mận chín.

  Bước vào phòng ngoài, trước mặt ta óng ánh trên tường đá hoa cương màu đỏ sẫm hàng chữ vàng “không có gì quí hơn độc lập tự do”, ở dưới là dòng chữ kí quen thuộc của bác. Lên cầu thang là tới nơi bác yên nghỉ. Trên nền tường ốp đá trắng gắn nổi hình cờ đảng và cờ nước. Đài hoa – trên đó đặt hòm kính thi hài bác – được ghép bằng đá huyền đen lấp lánh. Cách bố trí lối đi từ ba phía cho phép nhiều người được vào viêng bác cùng lúc. Qua lớp kính trong suốt, bác như vừa ngả lưng, chợp mắt trong chốc lát. Vẫn bộ quần áo ka ki bạc màu, dưới chân bác vẫn là đôi dép cao su giản dị của người.

  Lăng chủ tịch hồ chí minh là biểu tượng của lòng tôn kính và biết ơn vô hạn của cả dân tộc đối với người. Đây còn là một công trình kiến trúc có ý nghĩa chính trị và nghệ thuật lớn lao, thể hiện trí tuệ, tình cảm, tài ba và sức lực của các tầng lớp nhân dân ta. Cả thiên nhiên nữa, dường như có ý dành cho ta nhiều loại đá quý nhất để xây lăng. Đá huyền đen vĩnh linh. Đá xanh màu mơ sơn la. Đá vàng nâu đất nghệ. Đá màu đỏ cờ xứ thanh. Cao bằng gửi về đá hồng để tạc dòng chữ chủ tịch hồ chí minh khảm trên mái lăng, tuyên quang cũng gửi về loại đá sỏi quý: nghìn vạn hòn như một, tròn và đều tăm tắp như hạt nhãn… Miền nam, khi đó đang giữa cuộc chiến tranh, đã đánh vào tận sát căn cứ địch để lấy đá hoa gấm, đá mã não do chính nhân dân ở đường mòn hồ chí minh gửi ra bắc góp phần xây ngôi nhà “vĩnh hằng của người”.

  Chuyện gỗ cũng phong phú không kém chuyện đá. Chuyến xe đầu tiên chở gỗ quý miền nam đến hà nội vào mùa xuân 1974. Gỗ lớn mấy sải tay ôm. Gỗ đinh lõi vàng vân trắng. Gỗ mun đen như than đá. Gỗ ‘hương tía vân như ráng đỏ trời chiều. Gỗ nu có vân xoắn như lượn tơ tằm. Rồi còn gỗ của các rừng đá ngàn miền bắc. Gỗ, đá ấy qua bàn tay và trí tuệ của công nhân, nghệ nhân, kĩ sư việt nam và cả chuyên gia liên xô nữa, đã trở thành lăng bác Hồ, niềm tự hào chung của toàn thể dân tộc việt nam.

  Cũng cần nói đến cây xanh quanh lăng. Hai cây đại ở hai bên cửa chính dáng đẹp cổ kính, đơm hoa cánh trắng lòng vàng, hương ngát. Chạy dọc theo hai lễ đài phụ là hai dãy vạn tuế thân thẳng, lá tựa ô che trên ngọn đọi và vạn tuế tượng trưng cho sự vĩnh hằng. Khép lại không gian hai phía lễ đài là hai bờ lũy tre, trúc, luồng, mai ken dày, gợi nhớ tới xóm làng thân thuộc.

  Sau lăng là những bồn hoa, những khóm cây tụ hội từ bốn phương đất nước. Hoa ban tây bắc, mai tứ quý, nguyệt quế, mai vàng của nam bộ, bưởi biên hòa, dừa bình định, quế trà mi, đào nhật tân, cả cây đào chiết từ’gốc đào tô hiệu ở nhà tù sơn la, hồng bạch hạc, táo thiện phiên và các loại hoa dâng hương tinh khiết như nhài, mộc, ngầu, dạ hương, ngọc lan, v.v…

  Với việt nam, lăng bác Hồ là đài tưởng niệm lớn nhất của thế kỉ xx này.

  Nguồn: chúng tôi

  --- Bài cũ hơn ---

 • Top 8 Du Lịch Tìm Hiểu Lịch Sử Tại Thành Phố Hồ Chí Minh
 • Tổ Chức Cuộc Thi “thế Hệ Trẻ Quảng Bình Tìm Hiểu Về Di Chúc Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh”
 • Trao Giải Cuộc Thi “thế Hệ Trẻ Quảng Bình Tìm Hiểu Về Di Chúc Chủ Tịch Hồ Chí Minh”
 • Cổng Điện Tử Tỉnh Kiên Giang
 • Khai Mạc Hội Thi Tìm Hiểu Di Chúc Chủ Tịch Hồ Chí Minh “ngôi Sao Niềm Tin” Năm 2021
 • Di Chúc Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  --- Bài mới hơn ---

 • 6 Kiến Thức Chạy Facebook Ads Cơ Bản (Khắc Cốt Ghi Tâm) Cho Người Mới.
 • Tìm Hiểu Về Gửi Tiết Kiệm Ngân Hàng Cho Người Mới
 • Tìm Hiểu Về Gửi Tiết Kiệm Online Ngân Hàng Techcombank
 • Tìm Hiểu Về Cây Hoa Đậu Biếc Công Trình
 • 12 Công Dụng Của Hoa Đậu Biếc, Cách Làm Trà Uống Hiệu Quả
 • Ảnh: Thư viện Quốc gia Việt Nam

  VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Cuộc chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta dù phải kinh qua gian khổ, hy sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn.

  Đó là một điều chắc chắn.

  Tôi có ý định đến ngày đó, tôi sẽ đi khắp hai miền Nam Bắc, để chúc mừng đồng bào, cán bộ và chiến sĩ anh hùng; thǎm hỏi các cụ phụ lão, các cháu thanh niên và nhi đồng yêu quý của chúng ta.

  *

  * *

  Ông Đỗ Phủ là người làm thơ rất nổi tiếng ở Trung Quốc đời nhà Đường, có câu rằng “Nhân sinh thất thập cổ lai hy”, nghĩa là “Người thọ 70, xưa nay hiếm”.

  Nǎm nay, tôi vừa 79 tuổi, đã là lớp người “xưa nay hiếm” nhưng tinh thần, đầu óc vẫn rất sáng suốt, tuy sức khoẻ có kém so với vài nǎm trước đây. Khi người ta đã ngoài 70 xuân, thì tuổi tác càng cao, sức khoẻ càng thấp. Điều đó cũng không có gì lạ.

  Nhưng ai mà đoán biết tôi còn phục vụ cách mạng, phục vụ tổ quốc, phục vụ nhân dân được bao lâu nữa?

  Vì vậy, tôi để sẵn mấy lời này, phòng khi tôi sẽ đi gặp cụ Các Mác, cụ Lênin và các vị cách mạng đàn anh khác, thì đồng bào cả nước, đồng chí trong Đảng và bầu bạn khắp nơi đều khỏi cảm thấy đột ngột.

  TRƯỚC HẾT NÓI VỀ ĐẢNG – Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hǎng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

  Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình.

  Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau.

  Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.

  ĐOÀN VIÊN VÀ THANH NIÊN ta nói chung là tốt, mọi việc đều hằng hái xung phong, không ngại khó khǎn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chǎm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”.

  Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết.

  NHÂN DÂN LAO ĐỘNG ta ở miền xuôi cũng như ở miền núi, đã bao đời chịu đựng gian khổ, bị chế độ phong kiến và thực dân áp bức bóc lột, lại kinh qua nhiều nǎm chiến tranh.

  Tuy vậy, nhân dân ta rất anh hùng, dũng cảm, hǎng hái, cần cù. Từ ngày có Đảng, nhân dân ta luôn luôn đi theo Đảng, rất trung thành với Đảng.

  Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và vǎn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân.

  CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ có thể còn kéo dài. Đồng bào ta có thể phải hy sinh nhiều của, nhiều người. Dù sao, chúng ta phải quyết tâm đánh giặc Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn.

  Còn non, còn nước, còn người

  Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay!

  Dù khó khǎn gian khổ đến mấy, nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi. Đế quốc Mỹ nhất định phải cút khỏi nước ta. Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất. Đồng bào Nam Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà. Nước ta sẽ có vinh dự lớn là một nước nhỏ mà đã anh dũng đánh thắng hai đế quốc to – là Pháp và Mỹ; và đã góp phần xứng đáng vào phong trào giải phóng dân tộc.

  VỀ PHONG TRÀO CỘNG SẢN THẾ GIỚI – là một người suốt đời phục vụ cách mạng, tôi càng tự hào với sự lớn mạnh của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế bao nhiêu, thì tôi càng đau lòng bấy nhiêu vì sự bất hoà hiện nay giữa các đảng anh em!

  Tôi mong rằng Đảng ta sẽ ra sức hoạt động, góp phần đắc lực vào việc khôi phục lại khối đoàn kết giữa các đảng anh em trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản, có lý có tình.

  Tôi tin chắc rằng các đảng anh em và các nước anh em nhất định sẽ phải đoàn kết lại.

  *

  * *

  Sau khi tôi đã qua đời, chớ nên tổ chức điếu phúng linh đình, để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của nhân dân.

  VỀ VIỆC RIÊNG – Suốt đời tôi hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa.

  *

  * *

  Cuối cùng, tôi để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân, toàn Đảng, cho toàn thể bộ đội, cho các cháu thanh niên và nhi đồng.

  Tôi cũng gửi lời chào thân ái đến các đồng chí, các bầu bạn và các cháu thanh niên, nhi đồng quốc tế.

  Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.

  Hà Nội, ngày 10 tháng 5 nǎm 1969

  HỒ CHÍ MINH

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tìm Hiểu Digital Marketing Từ A Đến Z
 • Digital Marketing Là Gì? Tìm Hiểu Tất Cả Các Hình Thức Dm
 • Digital Marketing: #1 Hướng Dẫn (Chi Tiết) Cho Người Mới
 • Top 6 Bài Soạn “tìm Hiểu Chung Về Văn Miêu Tả” Lớp 6 Hay Nhất 2021
 • Bài 11. Tìm Hiểu Chung Về Văn Bản Thuyết Minh
 • Bài Dự Thi Tìm Hiểu Thân Thế Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  --- Bài mới hơn ---

 • Thành Phố Hồ Chí Minh Vài Nét Tổng Quan
 • Tìm Hiểu Về Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh
 • Tìm Hiểu Về Đội Tntp Hồ Chí Minh
 • Hệ Mặt Trời Và Các Hành Tinh Trong Hệ Mặt Trời
 • Tìm Hiểu Ngay Hệ Mặt Trời Tiếng Anh Đầy Đủ Nhất
 • Họ và Tên : Văn Quang

  Đơn vị: Tỉnh Bạc Liêu

  BÀI DỰ THI TÌM HIỂU VỀ THÂN THẾ, SỰ NGHIỆP VÀ TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

  Câu 1: Hãy cho biết thân thế và khái quát những mốc lịch sử chính trong cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

  Trả Lời:

  Tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành do nhu cầu khách quan nhằm giải đáp những đòi hỏi bức thiết của cách mạng Việt Nam đặt ra hồi đầu thế kỷ 20 tronh những điều kiện lịch sử – xã hội sau đây:

  – Sau khi vua quan nhà Nguyễn đầu hàng thực dân Pháp, nhân dân ta vẫn tiếp tục chiến đấu chống giặc ngoại xâm trong hoàn cảnh rất khó khăn, các phong trào yêu nước, các cuộc nổi dậy đều bị kẻ thù dìm trong biển máu. Nguyên nhân của những thất bại nêu trên là do chưa tìm được đường lối rõ ràng, đúng đắn.

  – Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước, quê hương của người (Tỉnh Nghệ An ) là mảnh đất giàu truyền thống bất khuất , cần cù lao động, hiếu học…nơi đã sản sinh ra nhiều anh hùng nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam, ngay từ thưở nhỏ người đã được ảnh hưởng bởi những truyền thống quý báu đó.

  – Thắng lợi của cách mạng tháng mười Nga mở ra thời đại mới trong lịch sử loài người. Vào thời điểm ấy, sau khi bôn ba qua nhiều nước để tìm đường cứu dân, cứu nước, Hồ Chí Minh đến thủ đô nước Pháp. Tại đây sau khi đọc bản luận cương về dân tộc và thuộc địa của Lê Nin. Người coi đây chính là cái “cẩm nang thần kỳ ” cho sự nghiệp cứu nước giải phóng dân tộc thuộc địa . Khẳng định thêm con đường mà người đã chọn.

  Các giai đoạn hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh

  – Giai đoạn tìm tòi khảo nghiệm (1911 – 1920 ) sau khi nghiên cứu luận cương của Lê Nin. Nguyễn Aùi Quốc tán thành gia nhập quốc tế thứ ba. Tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp.

  – Giai đoạn hình thành cơ bản ( 1921 -1930 ) Người sáng lập hội liên hiệp thuộc địa, xuất bản báo ” người cùng khổ” báo ” thanh niên” sáng lập đoàn TNCS Hồ Chí Minh gồm 8 đồng chí đầu tiên.

  – Giai đoạn thử thách và thắng lợi (1930-1945) Nguyễn Aùi Quốc hoạt động ở nước ngoài – 1941 Nguyễn Aùi Quốc về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

  – Giai đoạn phát triển và tỏa sáng (1945-1969) là giai đoạn tiến hành 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

  Câu 2: Đồng chí hãy cho biết nội dung chủ yếu về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

  Trả Lời

  Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. Đó là tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; về độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, về sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết dân tộc, về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng nhà nước thật sự của dân, do dân vì dân, về quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân. Về phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Về đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau. Về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, cán bộ Đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ trung thành của nhân dân.

  Câu 3: Những quan điểm cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.

  Trả lời:

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường giải phóng dân tộc là thực hiện sự kết hợp hài hòa giữa dân tộc và giai cấp , chủ nghĩa yêu nước Và chủ nghĩa quốc tế, độc lập dân tộc và CNXH.

  Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vô sản.

  Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải do Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo.

  Cách mạng giải phóng dân tộc là sự nghiệp đoàn kết của toàn dân trên cơ sở liên minh công – nông do Đảng cộng sản lãnh đạo.

  Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động, sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc.

  Cách mạng giải phóng dân tộc phải được thực hiện bằng con đường bạo lực, kết hợp lực lượng chính trị của quần

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tìm Hiểu Về Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh
 • Chuyên Đề 1 Khái Niệm, Nguồn Gốc, Quá Trình Hình Thành Tư Tưởng Hồ Chí Minh
 • Tìm Hiểu Sự Thật Về Đường Mòn Hồ Chí Minh Trong Cuộc Chiến Ðông Dương Ii (1955
 • Kinh Nghiệm Tham Quan Lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh: Giá Vé, Quy Định
 • Lịch Sử Ra Đời Ngày Thành Lập Đoàn 26
 • Cuộc Thi Tìm Hiểu Cuộc Đời Và Sự Nghiệp Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  --- Bài mới hơn ---

 • Kế Hoạch Tổ Chức Hội Thi Tìm Hiểu “cuộc Đời Và Sự Nghiệp Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh”
 • Suy Nghĩ Về Sự Nghiệp Báo Chí Của Bác Hồ
 • Hành Trình Ra Đi Tìm Đường Cứu Nước Của Bác Hồ
 • Bác Hồ Ra Đi Tìm Đường Cứu Nước Và Bước Ngoặt Của Cách Mạng Việt Nam
 • Tìm Hiểu Về Tiểu Đường Tuýp 1, Tuýp 2 Và Bốn Bước Quản Lý Bệnh Suốt Đời
 • Tăng cường thực hiện cuộc vận động làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh; nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho sinh viên nhà trường.

  – Chào mừng 40 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015); kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2015).

  – Đặc biệt là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ trường Đại học Nông Lâm lần thứ X, nhiệm kỳ 2021-2020.

  Đoàn trường Đại học Nông Lâm Huế sẽ tổ chức “Cuộc thi tìm hiểu cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

  1. Nội dung: Tìm hiểu về cuộc đời của Hồ Chí Minh; Tìm hiểu về sự nghiệp Cách mạng của Hồ Chí Minh; Tìm hiểu về sự nghiệp văn học của Hồ Chí Minh; Bác Hồ với Thừa Thiên Huế; Các di tích lưu niệm về Bác ở Thừa Thiên Huế.

  2. Hình thức: Cuộc thi có hai hình thức.

  Nội dung 1: Phần thi báo tường dành cho các CLB, Đội – nhóm trực thuộc Đoàn trường, Hội sinh viên.

  Nội dung 2: Phần thi kiến thức: dành cho toàn thể sinh viên trường. Có 2 vòng thi:

  + Vòng sơ loại: Chọn ra 100 sinh viên.

  + Vòng chung kết: Thi theo format cuộc thi “Rung Chuông Vàng”.

  3. Thời gian, địa điểm tổ chức hội thi

  Nội dung 1: Phần thi báo tường

  + Từ ngày 10-17/5/2015: Các CLB, Đội nhóm hoàn thành báo tường

  + 15h00 ngày 18/5/2015: Triển lãm và chấm báo tường tại Nhà Đa chức năng

  Nội dung 2: Phần thi kiến thức

  + Đăng ký tham gia vòng sơ loại: từ 10-13/5/2015 (nộp theo lớp danh sách cho văn phòng Đoàn trường và email về địa chỉ [email protected])

  + Tổ chức sơ loại: 17h00 ngày 15/5/2015 (tại giảng đường)

  + Thông báo kết quả sơ loại và gặp mặt 100 sinh viên thi đêm chung kết: 15h00 ngày 16/5/2015

  + Chung kết: 18h00 ngày 18/5/2015 tại Nhà Đa chức năng.

  Đối tượng tham dự cuộc thi

  – Sinh viên hệ chính quy đang theo học tại các khoa trong Nhà trường.

  Điều kiện đăng ký tham gia, đăng ký dự thi

  1. Phần thi báo tường

  – Mỗi CLB – Đội, nhóm đăng ký tham gia ít nhất 1 bài báo tường (có thể nhiều hơn)

  2. Phần thi kiến thức

  – Toàn thể sinh viên trường đều được đăng ký tham gia, đăng ký theo mẫu của ban tổ chức và theo chi đoàn.

  – Địa chỉ gửi đơn đăng ký: Văn phòng Đoàn thanh niên trường.

  – Thời hạn đăng ký: Hạn cuối 16h ngày 13/5/2015.

  – Sơ loại phần thi hiểu biết: 17h00 ngày 15/5/2015.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hoàng Trù Quê Ngoại Bác Hồ
 • Về Thăm Làng Sen Quê Bác Hồ Ở Nghệ An
 • Hoàng Trù Quê Ngoại, Nơi Chủ Tịch Hồ Chí Minh Chào Đời
 • Quê Hương Và Gia Đình Hồ Chí Minh
 • Kpxh:tìm Hiểu Về Quê Hương
 • Thi Tìm Hiểu 50 Năm Thực Hiện Di Chúc Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  --- Bài mới hơn ---

 • Chuyện Kể Về Gia Đình Bác Hồ Vào Một Năm Mậu Tuất
 • Tìm Hiểu Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Gia Đình
 • Lịch Sử Ra Đời Ngày Thành Lập Đoàn 26
 • Kinh Nghiệm Tham Quan Lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh: Giá Vé, Quy Định
 • Tìm Hiểu Sự Thật Về Đường Mòn Hồ Chí Minh Trong Cuộc Chiến Ðông Dương Ii (1955
 • Thi tìm hiểu 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Tham gia cuộc thi có 10 đội đến từ 10 đơn vị thuộc Khối thi đua các bộ, ngành tổng hợp, gồm: Ủy ban Dân tộc, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

  Cách đây tròn 50 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hoàn tất những dòng cuối cùng trong bản Di chúc gửi lại cho toàn dân tộc. Nửa thế kỷ đã trôi qua, những lời căn dặn của Người về công tác xây dựng Đảng, về rèn luyện đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên, về chăm lo hạnh phúc của nhân dân, về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, về xây dựng khối đoàn kết quốc tế, về nội dung, yêu cầu của sự nghiệp đổi mới và xây dựng đất nước vẫn còn vẹn nguyên giá trị. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một văn kiện lịch sử vô giá, mang ý nghĩa thời đại sâu sắc, có giá trị vô cùng to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta.

  Sau 50 năm thực hiện Di chúc của Người, bằng đường lối tư duy sáng tạo, đổi mới, ý chí tự lực, tự cường, và truyền thống đoàn kết, toàn Đảng, toàn dân ta đã vượt qua nhiều khó khăn thử thách để đạt được những kết quả quan trọng trên mọi lĩnh vực như hôm nay.

  Đoàn Ủy ban Dân tộc tham gia cuộc thi

  Cuộc thi tìm hiểu 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm góp phần giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là thế hệ trẻ trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời cũng là dịp để cán bộ, người lao động của 10 đơn vị thành viên trong Khối thi đua các Bộ, ngành tổng hợp có cơ hội giao lưu, học hỏi, thể hiện sự hiểu biết, tài năng, chia sẻ kinh nghiệm nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó.

  Đội Ủy ban Dân tộc tại vòng thi thứ nhất: Giới thiệu về đơn vị công tác

  Các đội tham gia vòng thi thứ 2 với thử thách trả lời nhanh các câu hỏi trắc nghiệm

  Đoàn Ủy ban Dân tộc đạt Giải khuyến khích tại cuộc thi

  Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho đội dự thi của Văn phòng Chính phủ, giải Nhì cho đội dự thi của Ngân hàng Nhà nước, giải Ba cho đội thi của Bộ Tài chính. Đoàn Ủy ban Dân tộc đạt giải Khuyến khích sau cuộc thi.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tìm Hiểu Về Chiến Dịch Hồ Chí Minh Tim Hieu Chien Dich Hcm Doc
 • Tìm Hiểu Về Chiến Dịch Hồ Chí Minh
 • Tìm Hiểu Về Cuộc Đời Hồ Chí Minh
 • Bài Dự Thi: “tìm Hiểu Về Cuộc Đời, Sự Nghiệp, Tư Tưởng Và Tấm Gương Đạo Đức Hồ Chí Minh”
 • Tìm Hiểu Về Cuộc Đời Hồ Chí Minh”hồ Chí Minh Sinh Bình Khảo”
 • Sự Nghiệp Sáng Tác Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  --- Bài mới hơn ---

 • Cuộc Thi Tìm Hiểu “90 Năm Truyền Thống Vẻ Vang Của Đoàn Tncs Hồ Chí Minh”
 • Kỷ Niệm 125 Năm Ngày Sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh 19
 • Quận 1 Phát Động Hội Thi Tìm Hiểu Di Chúc Và Các Tác Phẩm Tiêu Biểu Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh
 • Giới Thiệu Một Số Nét Cơ Bản Về Tổ Chức Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh
 • Thi Trực Tuyến “tìm Hiểu Về Đoàn Tncs Hồ Chí Minh” Năm 2021
 • Sinh thời, Bác Hồ không hề có ý định xây dựng cho mình một sự nghiệp văn chương và Người cũng không bao giờ tự nhận mình là nhà văn, nhà thơ hay nghệ sỹ mặc dù Bác rất yêu văn thơ và cũng rất đỗi tài hoa. Trong hoàn cảnh lịch sử lúc bấy giờ, với lòng yêu nước cháy bỏng, Bác đã quyết tâm tìm đường giải phóng dân tộc và trên con đường hoạt động cách mạng đầy gian khổ ấy, Người nhận ra rằng, văn chương cũng có thể là vũ khí đấu tranh cách mạng. Vì vậy, Người đã dùng văn chương như một vũ khí để phục vụ cách mạng và đã trở thành nhà văn, nhà thơ lớn ngoài ý muốn của mình. Chính Bác đã từng viết rằng:

  “Ngâm thơ ta vốn không ham

  Nhưng vì trong ngục biết làm chi đây

  Ngày dài ngâm ngợi cho khuây

  Vừa ngâm vừa đợi đến ngày tự do”.

  Ảnh tư liệu

  Quan điểm sáng tác nghệ thuật của Bác cũng rất đặc biệt. Người xem văn nghệ là vũ khí, nghệ sĩ là chiến sĩ vì văn chương phải phục vụ cách mạng, phục vụ công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, chống lại cái ác, cái bất công ngang trái. Lúc ở trong tù ngục, Bác cũng đã từng quan niệm:

  “Thơ xưa yêu cảnh thiên nhiên đẹp

  Mây gió trăng hoa tuyết núi sông

  Nay ở trong thơ nên có thép

  Nhà thơ cũng phải biết xung phong”

  Năm 1951, trong thư gửi các họa sĩ tại Đại hội Văn hóa nghệ thuật ở chiến khu Việt Bắc, Bác viết: “Văn hóa, nghệ thuật cũng là một mặt trận, anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy”.

  Quan điểm nghệ thuật này của Bác được kế thừa, xuất phát từ truyền thống của dân tộc “Văn chương có loại đáng thờ và loại không đáng thờ. Loại đáng thờ là chuyên chú ở con người, loại không đáng thờ là chuyên chú ở văn chương (Nguyễn Văn Siêu) và Nguyễn Đình Chiểu cũng đã từng quan niệm:

  “Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm

  Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà”

  Hay Sóng Hồng:

  “Dùng bút làm đòn, chuyển xoay chế độ

  Mỗi vần thơ: bom đạn phá cường quyền”

  Bác Hồ cũng đặc biệt chú ý đến đối tượng thưởng thức và tiếp nhận văn chương. Văn chương trong thời đại cách mạng phải coi quảng đại quần chúng là đối tượng phục vụ. Người quan tâm đến quảng đại quần chúng vì Người cho rằng cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Văn thơ của Bác nhằm vận động tuyên truyền quần chúng làm cách mạng và Người đã nêu lên một kinh nghiệm chung cho các văn nghệ sĩ, người cầm bút phải xác định rõ: Viết cho ai? Viết để làm gì? Và viết cái gì? Viết như thế nào? và đó chính là ý thức, là trách nhiệm của người cầm bút.

  Theo Bác, văn chương phải phản ánh chân thực và hùng hồn cuộc sống và hiện thực cách mạng, chú ý noi gương người tốt việc tốt và uốn nắn phê bình cái xấu. Nhà văn cũng phải chú ý đến hình thức biểu hiện, tránh lối viết cầu kì, xa lạ, nặng nề, hình thức của tác phẩm phải hấp dẫn, ngôn từ chọn lọc, bảo đảm sự trong sáng của tiếng Việt.

  Tác phẩm “Nhật ký trong tù”. Nguồn ảnh: chúng tôi

  Sự nghiệp sáng tác văn học của Bác in đậm dấu ấn ở 3 thể loại: văn chính luận, truyện và kí, thơ ca.

  Ở thể loại văn chính luận, Người dùng lối tư duy sắc sảo, giàu trí tuệ, lập luận sắc bén, giàu chất luận chiến, dẫn chứng xác thực và tính thuyết phục. Các tác phẩm ở thể loại này được Bác viết với mục đích chính trị, thể hiện những nhiệm vụ cách mạng qua những chặng đường lịch sử. Tiêu biểu có thể kể đến như “Bản án chế độ thực dân Pháp”, viết từ năm 1921 đến 1925 bằng tiếng Pháp, có 12 chương. Đây là tác phẩm chính luận sắc sảo nói lên nỗi đau khổ của người dân bản xứ và tố cáo trực diện chế độ thực dân Pháp, thức tỉnh, kêu gọi những người nô lệ đứng lên chống lại ách áp bức bóc lột. Bản án chế độ thực dân Pháp là một tác phẩm có phần luận bàn lý lẽ, có chứng cứ ở sách vở và cuộc đời, có phần kết tội đanh thép. Tiếp đó là tác phẩm “Tuyên ngôn độc lập”, đây là một văn kiện chính trị có giá trị lịch sử lớn lao phản ánh khát vọng độc lập tự do và cuộc đấu tranh kiên cường, bền bỉ của dân tộc ta và đã giành chiến thắng. Tác phẩm tuyên bố quyền độc lập của dân tộc Việt Nam trước nhân dân Việt Nam và cả thế giới, được viết với cảm hứng phấn chấn, giàu cảm xúc, cấu trúc chặt chẽ, lý lẽ sắc bén. Ngoài ra là một số tác phẩm khác như: Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (1946); Không có gì quý hơn độc lập tự do (1966); Bản Di chúc (1965-1969).

  Ở thể loại truyện và kí, các tác phẩm của Bác Hồ đem lại cho người đọc những rung cảm sâu xa và nhận thức lớn lao với một tinh thần nhân đạo chủ nghĩa. Một số tác phẩm nổi bật như: Lời than vãn của bà Trưng Trắc, Chuyện con rùa, Những con người biết mùi hun khói, Vi hành, Những trò lố hay là Varen và Phan Bội Châu. Hay Nhật ký chìm tàu, Vừa đi đường vừa kể chuyện, Giấc ngủ 10 năm… Tất cả các tác phẩm này nhằm vạch trần bộ mặt tàn ác, xảo trá, bịp bợm của chính quyền thực dân, thể hiện lòng yêu nước nồng nàn và tinh thần tự hào dân tộc.

  Hàm chứa chất trí tuệ sắc sảo, nội dung các tác phẩm hướng về những vấn đề lớn của nhân sinh, của quốc gia và cách mạng với cách viết hiện đại cả về ngôn từ, cách xây dựng nhân vật. Ngòi bút của Bác chủ động, sáng tạo, khi là lối kể chân thực tạo không khí gần gũi, có khi lại là giọng điệu châm biếm thâm thúy và tinh tế. Người thể hiện tính chiến đấu mạnh mẽ và nghệ thuật trào phúng sắc bén, mang giá trị về văn học và chính trị, đem lại cho người đọc những rung cảm sâu xa và nhận thức lớn lao với một tinh thần nhân đạo chủ nghĩa.

  Bản thảo tác phẩm “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”. Ảnh: chúng tôi

  Ngoài văn chính luận và truyện, kí, Bác còn để lại một di sản thơ ca phong phú. Trước hết phải kể đến là tập thơ “Nhật kí trong tù”, gồm 133 bài với hai nội dung lớn: Tố cáo nhà tù vô nhân đạo và xã hội Trung Quốc bất công đồng thời khắc họa bức chân dung vĩ đại của người chiến sĩ cộng sản Hồ Chí Minh. Ngoài ra, Bác Hồ còn viết nhiều bài thơ với bút pháp giản dị nhằm tuyên truyền đường lối của Đảng và động viên nhân dân hăng hái tham gia cách mạng. Đặc biệt trong thời kì kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ, Bác cũng viết nhiều bài thơ tức cảnh, trữ tình thể hiện chất trữ tình đằm thắm và cảm hứng anh hùng ca thời đại của bậc đại trí, đại dũng với tâm hồn lạc quan tươi sáng, phong thái ung dung tự tại và một tấm lòng luôn canh cánh nỗi niềm lo âu cho “nỗi nước nhà”. Một số tác phẩm tiêu biểu như: Tức cảnh Pác Bó, Cảnh khuya, Đi thuyền trên sông Đáy, Lên núi, Rằm tháng giêng, Báo tiệp, Tặng cụ Bùi Bằng Đoàn…

  Thơ ca của Bác có sự kết hợp giữa cổ điển và hiện đại. Nét cổ điển thể hiện ở ngôn từ hàm súc, giàu sức gợi, nhân vật trữ tình thường có phong thái ung dung, đề tài thiên nhiên chấm phá, nhiều hình ảnh ước lệ, tượng trưng. Nét hiện đại thể hiện ở đề tài dân chủ gắn với chính trị, thời sự và cách mạng, chất lãng mạn bay bổng, giọng điệu thâm trầm.

  Có thể khẳng định rằng, sự nghiệp sáng tác văn thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh là di sản vô giá, có những tác động sâu sắc đến tư tưởng, tình cảm của mỗi con người Việt Nam. Những tác phẩm văn học của Người cũng có sự gắn bó mật thiết với sự nghiệp cách mạng, thể hiện tư tưởng, tâm hồn cao đẹp của một bậc vĩ nhân. Văn thơ, dù chỉ là thể hiện phần nào phong cách, con người Bác nhưng đối với dân tộc Việt Nam, đó lại chính là kho tàng quý giá, chứa đựng giá trị truyền thống và hiện đại, không chỉ là kết tinh của dân tộc mà còn cả của nhân loại.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giá Trị Tư Tưởng Hồ Chí Minh Là Không Thể Phủ Nhận!
 • Sách Lịch Sử Hình Thành Đường Hồ Chí Minh Trên Biển
 • Đường Hồ Chí Minh: Từ Huyền Thoại Đến Tương Lai
 • Xem Tìm Hiểu Về Lịch Sử Đội Tntp Hồ Chí Minh
 • Hướng Dẫn Viếng Lăng Bác Hồ
 • Tóm Tắt Tiểu Sử Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  --- Bài mới hơn ---

 • 【Giải Đáp】Tiểu Đường Tuýp 1 2 Là Gì? Sự Khác Nhau Giữa Bệnh Tiểu Đường Tuýp 1 Và Bệnh Tiểu Đường Tuýp 2
 • Luật Bảo Hiểm Xã Hội 2021 Có Gì Mới
 • Luật Bảo Hiểm Xã Hội Năm 2021 Có Những Điểm Gì Đáng Chú Ý?
 • Bảo Hiểm Xã Hội Năm 2021
 • Tổng Quan Về Chế Độ Bảo Hiểm Thai Sản Năm 2021
 • Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ngày 19/5/1890 trong một gia đình trí thức yêu nước, nguồn gốc nông dân ở làng Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, nơi có truyền thống đấu tranh kiên cường chống ách thống trị nặng nề của thực dân phong kiến. Hoàn cảnh xã hội và giáo dục gia đình đã ảnh hưởn sâu sắc đến Hồ Chủ tịch ngay từ thời niên thiếu.

   

  Với tinh thần yêu nước nồng nàn, với sự sáng suốt về chính trị, Người đã bắt đầu suy nghĩ về những nguyên nhân thành bại của các phong trào yêu nước hồi bấy giờ và quyết tâm đi tìm con đường đúng đắn để cứu dân, cứu nước.

   

  Tháng 6/1911, Người ra nước ngoài, đi đến nước Pháp và nhiều nước châu Âu, châu Á, châu Phi, châu Mỹ. Người hòa mình với những côngnhân và những người dân thuộc địa, vừa lao động để sống, vừa học tập, nghiên cứu các học thuyết cách mạng. Năm 1917, thắng lợi vang dội của cách mạng tháng Mười Nga đã đưa Hồ Chủ tịch đến với chủ nghĩa Mác – Lênin. Ra sức nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin, Người đã nhận rõ đường lối duy nhất đúng đắn để giải phóng dân tộc và giải phóng xã hội.

   

  Cùng năm ấy, Người thành lập Hội những người Việt Nam yêu nước để tập hợp Việt Kiều ở Pháp. Năm 1919, Người gia nhập Đảng Xã hội pháp và hoạt động trong phong trào công nhân Pháp. Đầu năm đó, Người gửi đến Hội nghị Véc-xây (Pháp) “Bản yêusách của nhân dân Việt Nam”, đòi Chính phủ Pháp phải thừa nhận các quyền tự do và bình đẳng của dân tộc Việt Nam.

   

   

  Năm 1921, Người tham gia thành lập Hội liên hiệp các dân tộc thuộc địa và năm 1922 xuất bản báo “Người cùng khổ” ở Pháp. Tháng 6/1923, Người từ Pháp đi Liên Xô, nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới, tiếp tục nghiên cứu chủ nghĩa Mác – Lênin và tham gia công tác của Quốc tế cộng sản. Cùng năm đó, Người được bầu vào Đoàn Chủ tịch Quốc tế nông dân. Năm 1924, người dự Đại hội lần thứ 5 của Quốc tế cộng sản và được cử làm Ủy viên Bộ phương Đông, phụ trách Cục phương Nam, hướng dẫn và xây dựng phong trào cách mạng và phong trào Cộng sản ở các nước Đông – Nam châu Á. Năm 1925, Người thành lập Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông.

   

  Tháng 6/1925, Người tổ chức Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội, mà hạt nhân là Cộng sản Đoàn, đồng thời ra báo Thanh niên và mở lớp huấn luyện đào tạo hàng trăm cán bộ đưa về nước hoạt động.

   

  Ngày 3/2/1930, Người triệu tập hội nghị hợp nhất tại Cửu Long (Hương Cảng) để thống nhất các nhóm cộng sản trong nước thành Đảng Cộng sản Việt Nam.

   

  Trong thời gian từ 1930 đến 1940, Người ở nước ngoài tham gia công tác của Quốc tế Cộng sản, đồng thời theo dõi sát phong trào cách mạng trong nước và có những chị thị quý báu cho Ban chấp hành Trung ương Đảng ta.

   

  Năm 1941, sau 30 năm hoạt động ở nước ngoài Người về nước triệu tâp hội nghị n thứ tám của Ban chấp hành Trung ương Đảng, quyết định đường lối đánh Pháp, đuổi Nhật, thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất lấy tên là Việt Nam độc lập đồng minh (Việt Minh), gấp rút xây dựng lực lượng, đẩy mạnh phong trào đấu tranh cách mạng của quần chúng, chuẩn bị tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.

   

  Ngày 22/12/1944, Người chỉ thị thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam ngày nay và xây dựng căn cứ địa cách mạng.

   

  Tháng 8/1945, trong không khí sôi sục cách mạng của thời kỳ tiền khởi nghĩa, Người cùng Trung ương triệu tập đại hội quốc dân ở Tân Trào. Đại hội đã cử Người làm chủ tịch Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa. Người đã phát lệnh tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước. Ngày 2/9/1945, Người đọc bản Tuyên ngôn độc lập trước nhân dân cả nước và nhân dân toàn thế giới thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Nhà nước Công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á.

   

  Trong những ngày đầu cách mạng, nước ta có nhiều khó khăn chồng chất và bị bao vây bốn phía. Nạn đói do phát xít Nhật – Pháp gây ra đã giết hại hơn hai triệu người Việt Nam. Tháng 9/1945 câu kết với các đế quốc Mỹ, Anh và bọn phản động Quốc dân Đảng Trung Quốc, thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta một lần nữa, âm mưu xóa bỏ mọi thành quả của Cách mạng tháng Tám.

   

  Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Ban chấp hành Trung ương Đảng lãnh đạo toàn dân ra vừa đánh trả bọn thực dân Pháp xâm lược ở miền Nam, vừa đối phó với bọn phản động Tưởng Giới Thạch ở miền Bắc.

   

  Hiệp định sơ bộ ngày 6/3/1946 được ký kết giữa Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Pháp. Quân Tưởng Giới Thạch rút khỏi miền Bắc Việt Nam. Quân đội Pháp mở rộng đánh chiếm miền Nam, kéo ra miền Bắc và lấn dần từng bước ở miền Bắc, âm mưu tieến tới xóa bỏ Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trước tình hình ấy, tháng 12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi toàn quốc kháng chiến và cùng Ban chấp hành Trung ương Đảng lãnh đạo cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện và lâu dài chống thực dân Pháp đến thắng lợi lịch sử Điện Biên Phủ (1954).

   

  Tháng 7/1954, Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết. Miền Bắc Việt Nam được giải phóng. Nhưng một nửa nước ở miền Nam bị đế quốc Mỹ biến thành thuộc địa kiểu mới của chúng. Người cùng với Trung ương Đảng lãnh đạo nhân dân cả nước đồng thời thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam.

    

  Tháng 9/1960, đại hội lần thứ ba của Đảng đã họp, thông qua nghị quyết về hai nhiệm vụ chiến lược và bầu đồng chí Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Đảng. Dưới sự lãnh đạo của Người và của Ban chấp hành Trung ương đảng, nhân dân ta vừa đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, vừa tiến hành cuộc kháng chiếng chống Mỹ, cứu nước để bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà và đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

   

  Ngày 2/9/1969, Người từ trần, hưởng thọ 79 tuổi.

   

  Cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một cuộc đời trong sáng cao đẹp của mộtngười cộng sản vĩ đại, một anh hùng dân tộc kiệt xuất, một chiến sĩ quốc tế lỗi lạc, đã đấu tranh không mệt mỏi và hiến dâng cả đời mình vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, vì độc lập, tự do của các dân tộc, vì hòa bình và công lý trên thế giới.

   

  Cuộc họp lần thứ 24, năm 1987 tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa của liên hợp quốc UNESCO ra nghị quyết về kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh “Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam và là một nhà văn hóa lớn” (HỒ CHÍ MINH VIETNAMESE HERO OF NATIONAL LIBERATION AND GREAT MAN OF CULTURE) vào năm 1990.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ý Nghĩa Lịch Sử Ngày Bác Hồ Ra Đi Tìm Đường Cứu Nước
 • Hành Trình 104 Năm, Ngày Bác Hồ Ra Đi Tìm Đường Cứu Nước
 • Cuộc Đời Và Sự Nghiệp Cách Mạng Vẻ Vang Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh
 • Cuộc Đời Và Sự Nghiệp Cách Mạng Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh
 • Về Thăm Quê Hương Chủ Tịch Hồ Chí Minh Bằng Trải Nghiệm Video 360 Độ