Top 9 # Tìm Hiểu Về Lào Và Campuchia Violet Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 2/2023 # Top Trend | Sansangdethanhcong.com

Bài 18 : Thực Hành Tìm Hiểu Lào Và Campuchia

Sử dụng hình 18.1 và 18.2 để:

– Nêu tên ngành sản xuất, điều kiện để phát triển ngành, sản phẩm và phân bố ở Lào hoặc Cam-pu-chia.

Ngoài ra các em có thể thu thập tranh, ảnh và các thông tin khác để bổ sung thêm hiểu biết của các em về cuộc sống, sản xuất… của người dân Lào hoặc Cam-pu-chia.

Hướng dẫn giải

Ở Campuchia : – Cam-pu-chia phát triển cả nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ. Trong cơ cấu kinh tế năm 2002, nông nghiệp chiếm 37,1%, công nghiệp chiếm 20,5%, dịch vụ chiếm 42,4%. – Trên cơ sở của tài nguyên sẵn có như Biển Hồ rộng lớn, đồng bằng phù sa màu mỡ, có quặng man-gan, quặng sắt, vàng, đá vôi, Cam-pu-chia phát triển một số ngành sản xuất như trồng lúa gạo, ngô tại các đồng bằng ven sông, trồng cao su tại các cao nguyên, đánh cá tại Biển Hồ, sản xuất xi măng, khai thác một số quặng kim loại màu, phát triển công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm, cao su.

Dựa vào bảng 18.1 nhận xét Lào hoặc Cam-pu-chia về:

– Số dân, gia tăng, mật độ dân số.

– Thành phần dân tộc, ngôn ngữ phổ biến, tôn giáo, tỉ lệ số dân biết chữ.

– Bình quân thu nhập đầu người.

– Tên các thành phố lớn, tỉ lệ dân cư đô thị.

– Nhận xét tiềm năng nguồn nhân lực để phát triển đất nước (về số lượng, trình độ văn hoá của dân cư).

Hướng dẫn giải

Trả lời * Cam-pu-chia: – Số dân: 12,3 triệu người, gia tăng cao (1,7% năm 2002), mật độ dân số trung bình 67 người/km2 (thế giới 46 người/km2). – Dân cư Cam-pu-chia chủ yếu là người Khơ-me, chiếm 90% dân số. Ngoài ra còn có người Việt, Hoa. Ngôn ngữ được dùng phổ biến là tiếng Khơ-me. Đa số dân cư theo đạo Phật (95% dân cư). Tỉ lệ biết chữ khá thấp (35%). – Chất lượng cuộc sống của người dân cũng còn thấp do bình quân thu nhập đầu người chỉ đạt mức 280 USD/năm (năm 2001). – Tỉ lộ dân thành thị 16% (năm 2002). Dân cư đô thị tập trung tại một số thành phố lớn như Phnôm Pênh (thủ đô), Ba-đom-boong, Công-pông Thôm. Xiêm Riệp… -Nhận xét tiềm năng nguồn nhân lực để phát triển đất nước: Cam-pu-chia gặp khó khăn trong quá trình phát triển kinh tế do thiếu đội ngũ lao động có trình độ, dân cư tập trung chủ yếu ở nông thôn (gần 80,9% dân số), trình độ dân trí chưa cao.

Dựa vào hình 15.1 cho biết Lào hoặc Cam-pu-chia:

– Thuộc khu vực nào, giáp nước nào, biển nào?

– Nhận xét khả năng liên hệ với nước ngoài của mỗi nước.

Hướng dẫn giải

* Cam-pu-chia: – Thuộc khu vực bán đảo Trung Ấn, giáp Việt Nam ở phía đông, đông nam; Lào ờ phía đông bắc; Thái Lan ở phía bắc và tây bắc. Phía tây nam giáp vịnh Thái Lan. – Cam-pu-chia có thể liên hệ với nước ngoài bằng cả đường biển (cảng Xi-ha- nuc-vin), đường sông và đường bộ.

Dựa vào hình 18.1, 18.2 và bài 14, trình bày về Lào hoặc Cam-pu-chia theo các nội dung sau:

– Địa hình: các dạng núi, cao nguyên, đồng bằng trong lãnh thổ từng nước.

– Khí hậu: thuộc đới khí hậu nào, chịu ảnh hưởng của gió mùa như thế nào?

Đặc điểm của mùa khô, mùa mưa.

– Sông, hồ lớn.

– Nhận xét thuận lợi và khó khăn của vị trí địa lí, khí hậu đối với sự phát triển nông nghiệp.

Hướng dẫn giải

Trả lời * Cam-pu-chia: – Địa hình chủ yếu là đồng bằng (chiếm 75% diện tích), chỉ có một số dãy núi, cao nguyên ở vùng biên giới như dãy Đăng Rếch ở phía bắc, dãy Các-đa-môn ở phía tây, tây nam; cao nguyên Chư-lông, Bô-keo ở phía đông, đông bắc. – Khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng quanh năm, mùa mưa do gió tây nam thổi từ vịnh Ben-gan qua vịnh Thái Lan đem hơi nước đến. Mùa khô có gió đông bắc thổi từ lục địa mang không khí khô hanh đến, do vị trí ở gần Xích đạo nên Cam-pu-chia không có mùa đông lạnh như miền Bắc Việt Nam mà chỉ có 2 mùa khô, mưa (tương tự như miền Nam Việt Nam, mùa mưa từ tháng 4 đến tháng 10, mùa khô từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau). – Sông Mê Công, Tông-lê Sáp và Biển Hồ nằm giữa đất nước, giàu nguồn nước. Đồng bằng có đất phù sa màu mỡ, diện tích rừng còn nhiều (thông tin từ hình 16.1 – SGK trang 56). – Nhận xét điều kiện tự nhiên đối với sự phát triển kinh tế Cam-pu-chia: + Thuận lợi: đồng bằng chiếm phần lớn diện tích, khí hậu nóng quanh năm năm có điều kiện phát triển ngành trồng trọt. Có Biển Hồ, sông Mê Công, Tông-lê Sap cung cấp nước vừa cung cấp cá. + Khó khăn: mùa khô gây thiếu nước, mùa mưa có thể bị lũ lụt.

Bài 18. Thực Hành: Tìm Hiểu Lào Và Cam

NGƯỜI DẠY: MAI PHƯƠNG THẢO1,VỊ TRÍ ĐỊA LÍTIẾT 22: BÀI 18: THỰC HÀNH : TÌM HIỂU LÀO VÀ CAM PU CHIALƯỢC ĐỒ TỰ NHIÊN, KINH TẾ CAM PU CHIALƯỢC ĐỒ TỰ NHIÊN, KINH TẾ LÀO LƯỢC ĐỒ TỰ NHIÊN , KINH TẾ CAM PU CHIA1.VỊ TRÍ ĐỊA LÍa, CAM-PU-CHIA: -Thuộc khu vực Đông Nam Á -Phía bắc và tây bắc giáp Thái Lan-Phía đông bắc giáp Lào -Phía đông và đông nam giáp Việt Nam -Phía tây nam giáp Vịnh Thái Lan

TIẾT 22: BÀI 18: THỰC HÀNH : TÌM HIỂU LÀO VÀ CAM PU CHIA

LƯỢC ĐỒ TỰ NHIÊN , KINH TẾ LÀOb,LÀO-Thuộc khu vực Đông Nam Á-Phía đông giáp Việt Nam -Phía bắc giáp Trung Quốc và Mi-an-ma-Phía tây giáp Thái Lan -Phía nam giáp Cam-pu-chia1.VỊ TRÍ ĐỊA LÍTIẾT 22: BÀI 18: THỰC HÀNH : TÌM HIỂU LÀO VÀ CAM PU CHIA

1.VỊ TRÍ ĐỊA LÍNhận xét khả năng liên hệ với nước ngoài của mỗi nước ?TIẾT 22: BÀI 18: THỰC HÀNH : TÌM HIỂU LÀO VÀ CAM PU CHIA

1.VỊ TRÍ ĐỊA LÍ*CAM-PU-CHIA:-Liên hệ bằng đường biển (cảng xi-ha-nuc-vin)đường sông và đường bộ *LÀO:-Đường bộ ,đường sông và thông qua cảng biển của Miền Trung Việt Nam TIẾT 22: BÀI 18: THỰC HÀNH : TÌM HIỂU LÀO VÀ CAM PU CHIA

1.VỊ TRÍ ĐỊA LÍ2.ĐiỀU KiỆN TỰ NHIÊN TIẾT 22: BÀI 18: THỰC HÀNH : TÌM HIỂU LÀO VÀ CAM PU CHIA

1.VỊ TRÍ ĐỊA LÍ2.ĐiỀU KiỆN TỰ NHIÊN CAM-PU-CHIALÀO NướcđktnĐịa hình Khí hậuSông, hồ lớnThuận lợi và khó khănTIẾT 22: BÀI 18: THỰC HÀNH : TÌM HIỂU LÀO VÀ CAM PU CHIA

1.VỊ TRÍ ĐỊA LÍ2.ĐiỀU KiỆN TỰ NHIÊN TIẾT 22: BÀI 18: THỰC HÀNH : TÌM HIỂU LÀO VÀ CAM PU CHIA

1.VỊ TRÍ ĐỊA LÍ2.ĐiỀU KiỆN TỰ NHIÊN CAM-PU-CHIALÀO NướcđktnĐịa hình .TIẾT 22: BÀI 18: THỰC HÀNH : TÌM HIỂU LÀO VÀ CAM PU CHIA

–75% diện tích là đồng bằng ,chỉ có một số dãy núi tập trung ở biên giới, cao nguyên ở phía bắc và đông bắc

-Chủ yếu là núi và cao nguyên chiếm 90% diện tích. Các dãy núi tập trung ở phía bắc , cao nguyên trải dài từ bắc xuống nam .1.VỊ TRÍ ĐỊA LÍ2.ĐiỀU KiỆN TỰ NHIÊN CAM-PU-CHIALÀO NướcđktnĐịa hình -75% diện tích là đồng bằng ,chỉ có một số dãy núi tập trung ở biên giới, cao nguyên ở phía bắc và đông bắc.-Chủ yếu là núi và cao nguyên chiếm 90% diện tích. Các dãy núi tập trung ở phía bắc , cao nguyên trải dài từ bắc xuống nam .Khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng quanh năm :Mùa mưa do gió tây nam thổi từ vịnh Ben-Gan qua vịnh thái lan đem hơi nước đến .Mùa khô có gió đông bắc thổi từ lục địa mang không khí hanh, khô đến Khí hậuNhiệt đới gió mùa:Mùa mưa chịu ảnh hưởng của gió tây nam từ biển thổi vào gây mưa nhiềuMùa khô chịu ảnh hưởng của gió mùa đông bắc từ lục địa thổi đến mang theo không khí khô, lạnh

TIẾT 22: BÀI 18: THỰC HÀNH : TÌM HIỂU LÀO VÀ CAM PU CHIA

1.VỊ TRÍ ĐỊA LÍ2.ĐiỀU KiỆN TỰ NHIÊN CAM-PU-CHIALÀO NướcđktnĐịa hình Khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng quanh năm -Mùa mưa do gió tây nam thổi từ vịnh Ben-Gan qua vịnh thái lan đem hơi nước đến -Mùa khô có gió đông bắc thổi từ lục địa mang không khí hanh, khô đến Khí hậuNhiệt đới gió mùa:Mùa mưa chịu ảnh hưởng của gió tây nam từ biển thổi vào gây mưa nhiềuMùa khô chịu ảnh hưởng của gió mùa đông bắc từ lục địa thổi đến mang theo không khí khô, lạnh

Sông,hồSông Mê Công và Biển Hồ Sông Mê CôngTIẾT 22: BÀI 18: THỰC HÀNH : TÌM HIỂU LÀO VÀ CAM PU CHIA

1.VỊ TRÍ ĐỊA LÍ2.ĐiỀU KiỆN TỰ NHIÊN CAM-PU-CHIALÀO NướcđktnĐịa hình Khí hậuSông, hồ lớnThuận lợi và khó khăn-75% diện tích là đồng bằng ,núi tập trung ở biên giới , cao nguyên ở phía bắc và đông bắc.Khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng quanh năm -Mùa mưa do gió tây nam thổi từ vịnh Ben-Gan qua vịnh thái lan đem hơi nước đến -Mùa khô có gió đông bắc thổi từ lục địa mang không khí hanh, khô đến Sông Mê Công và Biển Hồ Thuận lợi: Diện tích đồng bằng lớn (75%) khí hậu nóng quanh năm ,có nhiều điều kiện phát triển nghành trồng trọt ,sông ngòi với Biển Hồ cung cấp nhiều nước ngọt và CáKhó khăn: Mùa khô thiếu nước ,mùa mưa hay bị lũ lụt -Chủ yếu là núi và cao nguyên chiếm 90% diện tích. Các dãy núi tập trung ở phía bắc , cao nguyên trải dài từ bắc xuống nam .Nhiệt đới gió mùa:Mùa mưa chịu ảnh hưởng của gió tây nam từ biển thổi vào gây mưa nhiềuMùa khô chịu ảnh hưởng của gió mùa đông bắc từ lục địa thổi đến mang theo không khí khô, lạnh Sông Mê CôngThuận lợi;Khí hậu nhiệt đới ấm áp quanh năm, sông Mê Công giàu nguồn nước, nguồn thủy điện, đồng bằng có đất phù sa màu mỡ, diện tích rừng còn nhiều.KK:Không có đường biên giới biển, đất canh tác ít, mùa khô gây khó khăn cho sản xuất.TIẾT 22: BÀI 18: THỰC HÀNH : TÌM HIỂU LÀO VÀ CAM PU CHIA

-Dân số (triệu người )-tỉ lệ tăng tự nhiên dân số (%)-Dân cư đô thị (%)-Số dân biết chữ (% dân số)-GDP/người năm 2001(USD)-Thành phần dân tộc (%)

-Ngôn ngữ phổ biến

181.00075% đồng bằng

12,3

-Một số tài nguyên

-Cơ cấu kinh tế (%)

-Sản phẩm chính của nền kinh tế

-Thủ đô và thành phố lớn-Đạo phật 95-Tôn giáo khác 5-Đá vôi,sắt,man gan ,vàng-Nông nghiệp 37,1-Công nghiệp 20,5-Dịch vụ 42,4-Lúa gạo ,ngô,cá,cao su,xi măng -Phnômpênh-Bat-dom-boong-Đạo phật 60-Tôn giáo khác 40Thủy năng ,gỗ ,kim loại màu,kim loại quí-Nông nghiệp 52,9-Công nghiệp 22,8-Dịch vụ 24,3-Cà phê,hạt tiêu,lúa gạo ,quế,sa nhân ,gỗ ,thiếc,thạch cao ,điện-Viêng chăn-Xa-van-na-khet-Luông pha-băng1.VỊ TRÍ ĐỊA LÍ2. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 3.ĐiỀU KiỆN XÃ HỘI , DÂN CƯTIẾT 22: BÀI 18: THỰC HÀNH : TÌM HIỂU LÀO VÀ CAM PU CHIA

1.VỊ TRÍ ĐỊA LÍ2. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN CAM-PU-CHIALÀO -Số dân (triệu người)-Gia tăng (%)-Mật độ dân số (ngươi/ km2)-Thành phần dân tộc ( % )

-Ngôn ngữ phổ biến -Tôn giáo (% trong tổng số dân)

-Tỉ lệ số dân biết chữ(% dân số)-Bình quân thu nhập đầu người (USD/ người) -Tên các thành phố lớn và thủ đô

-Tỉ lệ dân cư đô thị (%)

Phnôm Pênh, Xiêm Riệp, Công-pông Thôm, Bát Đom-Boong

Viêng chăn, Xa-Van-Na-Khẹt, Luông Pha-Băng

17

3.ĐiỀU KiỆN XÃ HỘI , DÂN CƯTIẾT 22: BÀI 18: THỰC HÀNH : TÌM HIỂU LÀO VÀ CAM PU CHIA

1.VỊ TRÍ ĐỊA LÍ2. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN CAM-PU-CHIALÀO -Số dân (triệu người)-Gia tăng (%)-Mật độ dân số (ngươi/ km2)-Thành phần dân tộc ( % )

-Ngôn ngữ phổ biến -Tôn giáo (% trong tổng số dân)

Viêng chăn, Xa-Van-Na-Khẹt, Luông Pha-Băng17

3.ĐiỀU KiỆN XÃ HỘI , DÂN CƯ Nhận xét :Thiếu đội ngũ lao đông có trình độ ,dân cư tập trung chủ yếu ở nông thôn .Tỉ lệ người biết chữ khá thấp điều đó thể hiện trình độ dân trí chưa cao ảnh hưởng đến việc phát triển đất nước TIẾT 22: BÀI 18: THỰC HÀNH : TÌM HIỂU LÀO VÀ CAM PU CHIA

Phnôm-Pênh

Viêng chăn

Viêng chăn

1.VỊ TRÍ ĐỊA LÍ2. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 3.ĐiỀU KiỆN XÃ HỘI , DÂN CƯ4.KINH TẾCam -pu -chiaNông nghiệp ,công nghiệp ,dịch vụ .Mỗi nghành đóng góp khoảng 1/3 tổng thu nhập quốc dân LàoSản xuất nông nghiệp là chủ yếu, các nghành công nghiệp thủy điện ,khai thác và chế biến gỗTIẾT 22: BÀI 18: THỰC HÀNH : TÌM HIỂU LÀO VÀ CAM PU CHIA

Quan sát bảng 18.1 và lược đồ Lào và Cam pu chia hãy nêu tên các ngành sản xuất của Lào và Cam pu chia ?Ang kor thomĂng-kor vát1.VỊ TRÍ ĐỊA LÍ2. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 3.ĐiỀU KiỆN XÃ HỘI , DÂN CƯ4.KINH TẾĐiều kiện để phát triển các ngành kinh tế của Lào và Cam -Pu-Chia ?TIẾT 22: BÀI 18: THỰC HÀNH : TÌM HIỂU LÀO VÀ CAM PU CHIA

– Biển Hồ rộng , khí hậu nóng ẩm.Đồng bằng lớn mầu mỡ. Khoáng sản : sắt, man gan, vàng ,đá vôi.Tiềm năng thuỷ điện lớn. Rừng tự nhiên nhiều . Khoáng sản nhiều loại : vàng ,bạc, thiếc. Cam pu chiaLoQua bài thực hành chúng ta đã biết được vị trí địa lí ,đặc điểm tự nhiên , dân cư , kinh tế , xã hội của hai quốc gia ở Đông Nam á.Về nhà các em lập bảng so sánh về vị trí , đặc điểm tự nhiên , dân cư , kinh tế , xã hội của của Lào và Cam pu chia theo nội dung của bài thực hành .

Giờ sau nộp bài thực hành.TIẾT 22: BÀI 18: THỰC HÀNH : TÌM HIỂU LÀO VÀ CAM PU CHIA

Cánh đồng chumXiêm RiệpViêng chănXiêm RiệpSông mê côngPhnôm-PênhHoàng cung Cam-pu-chiaSông mê công ở savanakhetĂng-kor vátĂng kor thomPhnôm-PênhViêng chănBiển HồThủy điện Nậm Ngừm

Tìm Hiểu Về Ielts Và Toefl

Khác nhau về chuẩn đào tạo: – IELTS được đồng điều hành bởi ba tổ chức ESOL của Đại học Cambridge (University of Cambridge ESOL), Hội đồng Anh (British Council) và tổ chức giáo dục IDP của Úc và được triển khai từ năm 1989. Người thi có thể lựa chọn giữa hai hình thức: Academic (học thuật) hoặc General training module (đào tạo chung):

+ Loại hình học thuật dành cho những ai muốn học ở bậc đại học hoặc các học viện, các hình thức đào tạo sau đại học. + Loại hình đào tạo chung dành cho những ai muốn tham gia những khóa học nghề, muốn tìm việc làm, hoặc vì mục đích di cư. – TOEFL là bài kiểm tra trình độ tiếng Anh (Mĩ). Bài kiểm tra này bao gồm các kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết. TOEFL đánh giá kĩ năng hiểu và sử dụng tiếng Anh chuẩn Mĩ của một người có đạt đến trình độ có thể sử dụng ở bậc đại học. Điểm TOEFL thường được yêu cầu khi nhập học ở hầu hết các trường đại học và cao đẳng ở Mĩ. Điểm số TOEFL có giá trị trong 2 năm. Ngoài ra, các tổ chức như cơ quan chính phủ, cơ quan cấp giấy phép, doanh nghiệp, hoặc học bổng chương trình có thể yêu cầu chứng chỉ này.Bài thi TOEFL là thương hiệu bản quyền của Cơ quan khảo thí giáo dục (Mĩ) (Educational Testing Service – ETS) và được tổ chức trên toàn thế giới.

Khác nhau về hình thức thi: * IELTS : Thi trên giấy. * TOEFL_IBT : Thi trên máy tính.

Nên chọn thi IELTS hay TOEFL : * Vào trường minh muốn đăng kí học xem yêu cầu cụ thể là gì.Nếu yêu cầu phải là IELTS thì học IELTS.Nếu yêu cầu hoặc IELTS hoặc TOEFL thì xem tiếp sau đây. * Do hình thức thi TOEFL IBT là hoàn toàn trên máy tính nên nó đã làm cho bài thi trở nên khó hơn so với IELTS. o Phần nghe của TOEFL không được nhìn thấy câu hỏi trong khi nghe,câu hỏi chỉ hiện ra khi đã nghe xong. Trong khi đó IELTS thì được xem trước câu hỏi và có thể đoán được chúng ta cần nghe cái gì để tìm câu trả lời. Điều này làm cho một số người không quen sẽ không làm được bài thi nghe củ TOEFL. o Phần Reading có 3 bài hoặc 5 bài (3 bài reading thi sẽ có 9 bài nghe, 5 bài reading thì sẽ có 6 bài nghe). Mức độ khó của câu hỏi hơn hẳn câu hỏi của IELTS, nó đòi hỏi mức độ hiểu sâu hơn, suy nghĩ logic… và nhất là các bài Reading của TOEFL có phạm vi từ vựng rộng hơn so với IELTS. o Phần Speaking của TOEFL có 6 phần nhỏ, trong đó có 4 kết hợp kĩ năng nghe + đọc hiểu + nói với thởi gian trình bày 45s-60s. Rõ ràng sẽ bị áp lực rất lớn.Nếu không làm được 1 khâu nào sẽ dẫn đến không hoàn thành phần thi. Trong khi thi IELTS, thí sinh được trò chuyên với giám khảo. Điều các bạn cần làm là tạo ra 1 môi trường trò chuyện thân mật, thoải mái, tự nhiên. Nếu có không hiểu câu hỏi,các bạn có thể khéo léo hỏi lại mà không ảnh hưởng đến số điểm. o Phần Writing của TOEFL và IELTS có 2 phần. Phần 1 của TOEFL khó hơn phần 1 của IELTS vì nó đòi hỏi phải kết hợp cả 3 kĩ năng đọc hiểu + nghe + viết. Ngoài ra bài viết của TOEFL phải được gõ trên máy tính. Phần 1 của IELTS viết về 1 biểu đồ, 1 bảng số liệu hoặc 1 qui trình cho sẵn. Phần 2 của TOEFL viết ít nhất 300 từ trong 30p trong khi bài viết của IELTS viết ít nhất 250 từ trong 40p. Qua đó có thể thấy, TOEFL đòi hỏi kết hợp các kĩ năng với nhau một cách thành thạo trong khi IELTS là các kĩ năng rời rạc.

Ai nên chọn học và thi TOEFL : * Các bạn có nhiều thời gian và muốn sử dụng thành thạo 4 kĩ năng thì TOEFL sẽ giúp các bạn hoàn thiện việc phối hợp các kĩ năng. * Trường yêu cầu phải là TOEFL (tuy nhiên hầu hết tất cả các trường trên thế giới đều công nhận cả TOEFL và IELTS). * Học ở các trường của Mỹ vì thường thì yêu cầu điểm TOEFL sẽ thấp hơn yêu cầu điểm IELTS. Và TOEFL là tiếng anh theo chuẩn Mỹ.

Ai nên chọn học và thi IELTS : * Các bạn còn tương đối ít thời gian và cần điểm gấp để nộp cho trường. * Các bạn đi học ở Châu Âu, Châu Úc vì thường thì yêu cầu điểm IELTS sẽ thấp hơn yêu cầu điểm TOEFL. * Các bạn chưa kết hợp thành thạo 4 kĩ năng nghe, nói,đọc, viết.

Đông Lào Là Gì? Nguồn Gốc Và Ý Nghĩa Của Đông Lào?

Đông Lào là gì? Nguồn gốc từ đâu?

Nghe đến cái tên Đông Lào chắc hẳn có rất nhiều người bất ngờ và hỏi rằng “Đông Lào là gì? Đông Lào xuất hiện từ khi nào?”

Cụm từ Đông Lào xuất hiện lần đầu vào năm 2012. Qua phát ngôn của những người dùng mạng xã hội, các diễn đàn nổi tiếng như: tinhte, Voz, TTVNOL,… Và gần đây nhất là trên facebook, zalo,… 

Đông Lào là tên gọi của quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á, nằm ở phía Đông nước Lào. Dù chỉ là một đất nước nhỏ. Nhưng ngược lại, đã có nhiều quốc gia lớn phải khuất phục trước ý chí kiên cường, dũng cảm, bất khuất của người dân nơi đây. Chắc hẳn, nghe đến đây các bạn đã hình dung ra được đất nước Đông Lào mà chúng ta đang nhắc đến ở đây là đất nước nào rồi đúng không ạ? 

Đông Lào không phải ở đâu xa mà chính là đất nước Việt Nam của chúng ta. Một đất nước hoà bình, giàu lòng nhân ái, được bạn bè trên khắp thế giới ngưỡng mộ.

Vì sao người Việt Nam bị gọi là Đông Lào?

Chúng ta có thể thấy được rằng:

– Biên giới Việt Nam tiếp giáp với Vịnh Thái Lan về phía Nam, tiếp giáp với Biển Đông về phía Đông, tiếp giáp với Trung Quốc về phía Bắc và phía còn lại là tiếp giáp với Lào.

– Đường biên giới tiếp giáp giữa Lào và Việt Nam là lớn nhất. Nơi này có tổng chiều dài lên đến 2.067km. Do đó, người ta đã đặt cho Việt Nam cái tên là nước Đông Lào. 

Ý nghĩa của từ Đông Lào

Đông Lào có tên gọi quốc tế là Eastern Laos – EAL, là đất nước mạnh về quân sự, luôn tập trung cho các cuộc chạy đua vũ trang và luôn cố gắng phát triển để sánh ngang cùng các cường quốc năm châu.

Khi có một vấn đề đang được tranh luận đưa ra, Đông Lào thường sẽ sử dụng những biện pháp cưỡng chế mạnh thay vì hoà giải. Hay nói cách khác, Đông Lào là cụm từ ám chỉ cho hành động “nói ít làm nhiều” có một số bộ phận người dân Việt Nam. 

Ý nghĩa của từ Đông Lào hoàn toàn đi ngược lại với truyền thống, cách sống của dân tộc Việt Nam ta. Bởi lẽ từ trước đến nay, Việt Nam vốn là đất nước ưa chuộng hoà bình hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới.

Việt Nam luôn muốn giải quyết các tranh chấp, thậm chí là chiến tranh trong hòa bình để mọi người được ấm no, hạnh phúc. Ngay cả khi, chủ quyền biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa bị Trung Quốc xâm phạm. Đất nước chúng ta vẫn luôn cố gắng giữ tình hữu nghị, giải quyết trong yên bình. Mục đích để người dân không phải lo sợ vì chiến tranh.

Không chỉ vậy, Việt Nam còn nêu cao tinh thần chính nghĩa. Bằng chứng là việc giúp đỡ các dân tộc anh em bị áp bức như việc giải phóng người dân Campuchia khỏi thảm họa diệt vong Khmer Đỏ.

Người Việt nam cảm thấy thế nào khi bị gọi là Đông Lào?

Như giải thích ở trên, có lẽ mọi người đã hiểu ra được Đông Lào chính là Việt Nam. Thế nhưng, người Việt Nam cảm thấy như thế nào khi bị gọi như vậy?

Có những người cho rằng, việc gọi nước ta bằng cái tên “Đông Lào” không có vấn đề gì cả. Vì Việt Nam có đường biên giới tiếp giáp nhiều nhất với Lào. Hơn nữa, cách gọi như vậy làm tăng tính đoàn kết, hữu nghị, tình anh em giữa hai bên. Là mối quan hệ khăng khít mà từ trước đến nay chúng ta vẫn luôn giữ gìn. 

Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều người cảm thấy khó chịu khi nghe đến việc gọi Việt Nam là Đông Lào. Bởi cách gọi này đang đánh mất đi bản chất, tên gọi riêng của đất nước ta.

Dù thế nào, Việt Nam vẫn là một nước độc lập, có tên gọi riêng, có nền kinh tế đủ mạnh. Những yếu tố này là đủ để tự khẳng định mình trước bạn bè quốc tế. Thay vì gọi là Đông Lào chỉ để được gây chú ý. 

Vậy có nên gọi Việt Nam là Đông Lào hay không?

Việt Nam chính là Đông Lào, nhưng chỉ xét về phương diện địa lý. Ngoài ra, Việt Nam có nền kinh tế phát triển riêng biệt, có phong tục, tập quán, bản chất con người khác hoàn toàn với Đông Lào. 

Như vậy, có nên gọi Việt Nam là Đông Lào hay không? Theo quan điểm của tôi, chỉ nên gọi Việt Nam là Đông Lào khi muốn nói về vị trí lãnh thổ trên bản đồ thế giới. Đặc biệt không nên coi người Việt Nam là người Đông Lào.

[Total:

1

Average:

5

]