Xem Nhiều 2/2023 #️ Vòng Lặp Foreach Trong Lập Trình C# Cơ Bản # Top 10 Trend | Sansangdethanhcong.com

Xem Nhiều 2/2023 # Vòng Lặp Foreach Trong Lập Trình C# Cơ Bản # Top 10 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Vòng Lặp Foreach Trong Lập Trình C# Cơ Bản mới nhất trên website Sansangdethanhcong.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Dẫn nhập

Ở các bài học trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về MẢNG NHIỀU CHIỀU TRONG C#. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cấu trúc lặp foreach trong C#.

Nội dung

Để đọc hiểu bài này tốt nhất các bạn nên có kiến thức cơ bản về các phần:

Trong bài học này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các vấn đề:

Cú pháp và nguyên tắc hoạt động của

foreach

trong C#

Sử dụng

foreach

trong C#

So sánh for và

foreach

trong C#

Cú pháp và nguyên tắc hoạt động của foreach trong C#

Cấu trúc lặp foreach cho phép chúng ta duyệt 1 mảng hoặc 1 tập hợp (sẽ được trình bày trong bài TỔNG QUAN VỀ COLLECTION TRONG C#).

Một số đặc trưng của foreach:

Foreach không duyệt mảng hoặc tập hợp thông qua chỉ số phần tử như cấu trúc lặp for.

Foreach duyệt tuần tự các phần tử trong mảng hoặc tập hợp.

Foreach chỉ dùng để duyệt mảng hoặc tập hợp ngoài ra không thể làm gì khác.

Cú pháp

{

             

 }

Trong đó:

Các từ khoá foreach, in là từ khoá bắt buộc.

Nguyên tắc hoạt động

Foreach cũng có nguyên tắc hoạt động tương tự như các cấu trúc lặp khác cụ thể như sau:

Ở vòng lặp đầu tiên sẽ gán giá trị của phần tử đầu tiên trong mảng vào

biến tạm

.

Thực hiện khối lệnh bên trong vòng lặp

foreach

.

Qua mỗi vòng lặp tiếp theo sẽ thực hiện kiểm tra xem đã duyệt hết mảng hoặc tập hợp chưa. Nếu chưa thì tiếp gán giá trị của phần tử hiện tại vào

biến tạm

và tiếp tục thực hiện khối lệnh bên trong.

Nếu đã duyệt qua hết các phần tử thì vòng lặp sẽ kết thúc.

Qua nguyên tắc hoạt động trên ta có thể thấy:

Biến tạm

trong vòng lặp

foreach

sẽ tương đương với phần tử i trong cách duyệt của vòng lặp

for

(đã trình bày trong bài CẤU TRÚC VÒNG LẶP FOR TRONG C#).

Qua mỗi bước lặp ta chỉ có thể thao tác với giá trị của phần tử đang xét mà không thể tương tác với các phần tử đứng trước nó hay đứng sau nó (trong CẤU TRÚC VÒNG LẶP FOR TRONG C# thì hoàn toàn được).

Bằng cách duyệt của

foreach

ta không thể thay đổi giá trị của các phần tử vì lúc này giá trị của nó đã được sao chép ra một 1 biến tạm và ta chỉ có thể thao tác với

biến tạm

.

Thậm chí việc thay đổi

giá trị

của

biến tạm

cũng không được phép. Nếu ta cố làm điều đó thì sẽ gặp lỗi sau:

Sử dụng foreach trong C#

Trong C#, có những danh sách, tập hợp mà ta không thể truy xuất đến các phần tử của nó thông qua chỉ số phần tử được (ví dụ như kiểu List – sẽ được trình bày trong bài LIST TRONG C# hoặc các collection, generic – sẽ được trình bày trong bài COLLECTION TRONG C# và bài GENERIC TRONG C#).

Trong trường hợp như vậy, để duyệt các danh sách, tập hợp có tính chất như trên thì foreach là lựa chọn tốt nhất.

Chúng ta sẽ tìm hiểu sức mạnh của foreach qua các bài học sau. Còn trong bài học này mình chỉ ví dụ đơn giản để các bạn có thể nắm cú pháp cũng như cách sử dụng foreach.

 Xét chương trình sau:

/* * Khai báo mảng 1 chiều IntArray và khởi tạo giá trị. * Các bạn có thể xem lại cú pháp này ở bài Mảng 1 chiều trong C# * Khai báo 1 biến Sum để chứa giá trị tổng các phần tử trong mảng IntArray. */ int[] IntArray = { 1, 5, 2, 4, 6 }; int Sum = 0; /* * Sử dụng foreach để duyệt mảng và in giá trị của các phần tử trong mảng. * Đồng thời tận dụng vòng lặp để tính tổng các phần tử trong mảng. */ foreach (int item in IntArray) { Console.Write("t" + item); Sum += item; } Console.WriteLine("n Sum = " + Sum);

Có lẽ chúng ta đã không mấy xa lạ với đoạn chương trình trên. Đoạn chương trình trên sẽ duyệt mảng để in ra các giá trị của mảng và tính tổng các phần tử trong mảng.

Nhưng thay vì sử dụng for thì mình sử dụng foreach để các bạn có thể thấy được sự tương đồng giữa các thành phần trong cấu trúc foreach và CẤU TRÚC VÒNG LẶP FOR TRONG C#.

Kết quả khi chạy đoạn chương trình trên:

Ví dụ thứ 2: ta thử sử dụng foreach để duyệt mảng jagged

/* * Khai báo 1 mảng jagged tên là JaggedArray và khởi tạo giá trị. * Các bạn có thể xem lại cú pháp khai báo này ở bài Mảng nhiều chiều trong C#. */ int[][] JaggedArray = { new int[] { 1, 2, 3 }, new int[] { 5, 2, 4, 1, 6}, new int[] { 7, 3, 4, 2, 1, 5, 9, 8} }; /* * Tương tự như dùng for, ta cũng dùng 2 vòng foreach lồng vào nhau để duyệt mảng. */ foreach (int[] Element in JaggedArray) { foreach (int item in Element) { Console.Write(item + " "); } Console.WriteLine(); }

Ta có thể thấy cách duyệt foreach ngắn gọn hơn nhiều so với cách duyệt bằng vòng lặp for thông thường.

Ta cũng chả quan tâm đến việc phải xử lý độ dài mảng hay chỉ số phần tử để truy xuất 1 phần tử nào đó.

Kết quả khi chạy đoạn chương trình trên:

So sánh for và foreach trong C#

Foreach mang trong mình một số ưu điểm như:

Câu lệnh ngắn gọn, sẽ sử dụng.

Rất có ích khi duyệt danh sách, tập hợp mà không thể truy xuất thông qua chỉ số phần tử.

Duyệt các danh sách, tập hợp có số phần tử không xác định hoặc số phần tử thay đổi liên tục.

Tiêu chí

For

Foreach

Khả năng truy xuất phần tử

Truy xuất ngẫu nhiên (có thể gọi bất kỳ phần tử nào trong mảng để sử dụng)

Truy xuất tuần tự (chỉ sử dụng được giá trị phần tử đang xét)

Thay đổi được giá trị của các phần tử

Không

Duyệt mảng, tập hợp khi không biết được số phần tử của mảng, tập hợp

Không

Hiệu suất (tốc độ xử lý) (*)

Đối với mảng, danh sách hoặc tập hợp có khả năng truy xuất ngẫu nhiên thì for sẽ chiếm ưu thế

Đối với mảng, danh sách hoặc tập hợp không có khả năng truy xuất ngẫu nhiên thì foreach chiếm ưu thế

(*) Nhìn chung hiệu suất của for và foreach còn phụ thuộc vào cấu trúc dữ liệu đang xét cho nên việc so sánh này chỉ mang tính chất tham khảo.

Đầu tiên là mảng 1 chiều:

/* Kiểm tra tốc độ của for */ /* * Sử dụng 1 cái đồng hồ để đo thời gian chạy của 2 vòng lặp for và foreach * Ở đây mình chỉ kiểm tra tốc độ chứ không tập trung giải thích cú pháp * Các bạn có thể tìm hiểu thêm. */ Stopwatch start = new Stopwatch(); start.Start(); int[] IntArray = new int[Int32.MaxValue / 100]; int s = 0; int Length = IntArray.Length; for (int i = 0; i < Length; i++) { s += IntArray[i]; } start.Stop(); Console.WriteLine(" Thoi gian chay cua for: {0} giay {1} mili giay", start.Elapsed.Seconds, start.Elapsed.Milliseconds); /* Kiểm tra tốc độ của foreach */ Stopwatch start2 = new Stopwatch(); start2.Start(); int[] IntArray2 = new int[Int32.MaxValue / 100]; int s2 = 0; foreach (int item in IntArray2) { s2 += item; } start2.Stop(); Console.WriteLine(" Thoi gian chay cua foreach: {0} giay {1} mili giay", start2.Elapsed.Seconds, start2.Elapsed.Milliseconds);

 Đoạn chương trình mình thực hiện:

Khai báo 1 mảng 1 chiều có 20 triệu phần tử (khai báo số phần tử lớn để có thể thấy được sự chêch lệch về tốc độ)

Lần lượt dùng

for

,

foreach

để duyệt mảng đó và thực hiện 1 câu lệnh nào đó.

Cuối cùng là xuất ra thời gian thực thi của từng trường hợp dưới dạng giây và mili giây.

 Kết quả khi chạy đoạn chương trình trên:

 Dựa vào kết quả ta có thể thấy được sự chêch lệch nhỏ về tốc độ, nếu kiểm tra với số phần tử lớn hơn hoặc cấu trúc dữ liệu phức tạp hơn thì chêch lệch này càng lớn.

Tiếp theo là đến danh sách liên kết LinkedList:

/* * Khai báo 1 LinkedList chưa các số nguyên int và khởi tạo giá trị cho nó. */ for (int i = 0; i < 100000; i++) { list.AddLast(i); } /* Kiểm tra tốc độ của for */ Stopwatch st = new Stopwatch(); int s1 = 0, length = list.Count; st.Start(); for (int i = 0; i < length; i++) { /* * Vì LinkedList không thể truy xuất thông qua chỉ số phần tử * nên mình phải sử dụng 1 phương thức hỗ trợ làm điều này. * Và đây chính là sự hạn chế của for đối với các cấu trúc dữ liệu tương tự như danh sách liên kết này. */ s1 += list.ElementAt(i); } st.Stop(); /* Kiểm tra tốc độ của foreach */ Stopwatch st2 = new Stopwatch(); int s2 = 0; st2.Start(); foreach (int item in list) { /* * Vì foreach không quan tâm đến chỉ số phần tử nên code viết rất ngắn gọn */ s2 += item; } st2.Stop(); /* In ra giá trị tính tổng giá trị các phần tử khi duyệt bằng for và foreach để chắc chắn rằng cả 2 đều chạy đúng */ Console.WriteLine(" s1 = {0} s2 = {1}", s1, s2); Console.WriteLine(" Thoi gian chay cua for = {0} giay {1} mili giay", st.Elapsed.Seconds, st.Elapsed.Milliseconds); Console.WriteLine(" Thoi gian chay cua foreach = {0} giay {1} mini giay", st2.Elapsed.Seconds, st2.Elapsed.Milliseconds);

 Chương trình mình thực hiện:

Tạo 1

LinkedList

và thêm vào 100000 phần tử.

Sau đó lần lượt dùng

for

,

foreach

duyệt

LinkedList

trên và tính tổng giá trị các phần tử trong mảng.

Cuối cùng in ra thời gian chạy của

for

,

foreach

.

 Kết quả khi chạy chương trình trên là:

 Dựa vào kết quả chạy ta thấy sự chênh lệch là quá lớn, rõ ràng đối với cấu trúc dữ liệu phức tạp, không hỗ trợ truy xuất thông qua chỉ số phần tử nữa thì foreach chiếm ưu thế.

Tuỳ vào từng trường hợp mà ta nên dùng for hay foreach. Không nên lạm dụng 1 thứ quá nhiều.

Kết luận

Nội dung bài này giúp các bạn nắm được:

Cú pháp của

foreach

trong C#.

Sử dụng

foreach

trong C#.

So sánh

for

foreach

trong C#.

Bài sau chúng ta sẽ tìm hiểu về LỚP STRING TRONG C#.

Tải xuống

Tài liệu

Nhằm phục vụ mục đích học tập Offline của cộng đồng, Kteam hỗ trợ tính năng lưu trữ nội dung bài học Vòng lặp foreach trong lập trình C# cơ bản dưới dạng file PDF trong link bên dưới.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm thấy các tài liệu được đóng góp từ cộng đồng ở mục TÀI LIỆU trên thư viện Howkteam.com

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện chúng tôi để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Vòng Lặp For Và Foreach Trong Php

Sau khi đã học xong câu lệnh rẽ nhánh trong PHP thì phần tiếp theo không thể thiếu trong lập trình nói chung và với PHP nói riêng sẽ là vòng lặp. Và đương nhiên chúng ta cần biết vòng lặp nó là cái quái gì?

1, Vòng lặp là gì?

– Vòng lặp là một chuỗi sự kiện, hành động được lặp đi lặp lại theo một nguyên tắc nhất định. Ví dụ như vong lặp của con người: sinh-lão-bệnh-tử.

-Và đối với PHP nó hỗ trợ chúng ta 4 kiểu vòng lặp(loop) là for, foreach, while và do-while.

2, Vòng lặp for.

-Đây là loại vòn lặp phổ biết nhất trong lập trình:

Cú Pháp:

for (bienkhoitao; dieukienthucthi; buocnhay) {

Trong đó:

bienkhoitao: là giá trị khởi tạo ban đầu của vòng lặp.

dieukienthucthi: là điều kiện mà vòng lặp được phép chạy(chú ý: Nếu bạn muốn lặp vô tận thì có thể bỏ trống).

buocnhay: là khoảng đệm nhảy của mỗi vòng lặp.

-Ở bài toán trên tôi đã cho khởi tạo vòng lặp chạy từ 1 cho đến 10: và cứ mỗi một lần lặp thì in ra dòng chữ : ‘ tôi đang chạy đến số‘ + số mà vòn lặp chạy tới.

Khi chạy đoạn code trên thì kết quả trả về như sau:

Tôi đang chạy đến số 0 Tôi đang chạy đến số 1 Tôi đang chạy đến số 2 Tôi đang chạy đến số 3 Tôi đang chạy đến số 4 Tôi đang chạy đến số 5 Tôi đang chạy đến số 6 Tôi đang chạy đến số 7 Tôi đang chạy đến số 8 Tôi đang chạy đến số 9 Tôi đang chạy đến số 10

3, Vòng lặp foreach.

-Đây là một loại vòng lặp rất là hay dùng để lặp mảng, object và chính vì điều này nên nó sẽ được sử dụng rất nhiều về sau.

Cú pháp:

hoặc nếu không muốn lặp key của mảng, object.

Trong đó:

$variable: Là biến mà các bạn muốn lặp (có thể là array, object).

$key: Là các key của mảng hoặc properties của object.

$value: Là giá trị của mảng,object.

Và Kết quả trình duyệt trả về sẽ có dạng như sau:

4, For và foreach lồng.

-Cũng giống như trong câu lệnh rẽ nhánh, vòng lặp cũng hoàn toàn có thể lồng nhau được.

For

VD: vẽ tam giác vuông bằng vòng lặp for.

VD: duyệt mảng 2 chiều với vòng foreach lồng nhau:

5, Lời kết.

-Qua phần trên mình đã giới thiệu với mọi người 2 dạng vòng lặp trong tổng số 4 dạng vòng lặp mà PHP hỗ trợ, phần tiếp theo mình sẽ giới thiệu tiếp về 2 dạng vòng lặp còn lại.

Sự Khác Biệt Giữa Vòng Lặp For Và While

NỘI DUNG

1. Tổng quan và sự khác biệt chính 2. Vòng lặp là gì 3. Vòng lặp là gì 4. Điểm tương đồng giữa vòng lặp và vòng lặp 5. So sánh cạnh nhau – so với vòng lặp trong dạng bảng 6. Tóm tắt

Vòng lặp là gì?

Vòng lặp for được sử dụng trong nhiều ngôn ngữ lập trình như C, Java, v.v. Nó được sử dụng để thực thi một tập hợp các câu lệnh nhiều lần. Cú pháp của vòng lặp for như sau.

for (khởi tạo; biểu thức kiểm tra, cập nhật) {

// các câu lệnh bên trong vòng lặp for

}

Biểu thức khởi tạo chỉ thực hiện một lần. Sau đó, biểu thức kiểm tra được đánh giá. Biểu thức kiểm tra có thể chứa các biến, giá trị, hằng và toán tử. Đó là một biểu thức Boolean. Nếu biểu thức được đánh giá là đúng, mã bên trong vòng lặp for sẽ thực thi. Sau khi đến cuối vòng lặp, biểu thức cập nhật được thực thi. Nó có thể là một sự gia tăng hoặc giảm dần. Một lần nữa biểu thức kiểm tra được kiểm tra. Nếu biểu thức được đánh giá là đúng, các câu lệnh bên trong vòng lặp for thực thi. Vào cuối vòng lặp, biểu thức cập nhật được thực thi. Quá trình này lặp lại cho đến khi biểu thức kiểm tra là sai. Khi biểu thức kiểm tra là sai, vòng lặp for chấm dứt và điều khiển được chuyển đến câu lệnh tiếp theo sau vòng lặp for.

Chương trình trên là tìm tổng của năm số đầu tiên, đó là 1,2,3,4 và 5. Trong vòng lặp for, i là 1. Nó nhỏ hơn 5. Vậy tổng được tính. Ban đầu, tổng bằng 0. Nó được thêm vào i là 1. Tổng được gán cho tổng biến. Bây giờ tổng là 1. Sau đó biểu thức cập nhật được ước tính. I được tăng lên một. Bây giờ tôi là 2. Nó nhỏ hơn 5. Vì vậy, tổng được tính. Giá trị tổng trước đó là 1 và được thêm vào giá trị i là 2. Bây giờ tổng là 3. Biểu thức cập nhật được ước tính và i được tăng thêm 1. Bây giờ là 3. Quá trình này lặp lại. Khi tôi trở thành 6, biểu thức trở thành sai vì 6 không bằng hoặc nhỏ hơn 5. Do đó, vòng lặp for chấm dứt. Cuối cùng, tổng của tất cả năm số được in ra màn hình.

Trong khi Loop là gì?

Vòng lặp while thực thi các câu lệnh đích miễn là điều kiện đã cho là đúng. Cú pháp của vòng lặp while như sau.

while (biểu thức kiểm tra) {

// các câu lệnh bên trong vòng lặp while

}

Vòng lặp while chứa một biểu thức kiểm tra. Đó là một biểu thức Boolean. Nếu biểu thức được ước tính là đúng, thì các câu lệnh bên trong vòng lặp while thực thi. Vào cuối các câu lệnh đó, biểu thức kiểm tra được đánh giá lại. Quá trình này lặp lại cho đến khi biểu thức kiểm tra trở thành sai. Khi nó trở thành sai, vòng lặp while kết thúc và điều khiển được chuyển đến câu lệnh sau vòng lặp while.

Theo chương trình trên, tổng được khởi tạo thành 0 và i được khởi tạo thành 1. Trong vòng lặp while, giá trị i được ước tính. Nó nhỏ hơn 5. Vì vậy, tổng được tính. Giá trị ban đầu của tổng là 0. Nó được thêm vào giá trị i 1. Bây giờ tổng là 1. Sau đó, giá trị i được tăng lên một. Bây giờ giá trị i là 2. Nó nhỏ hơn 5. Vậy tổng được tính. Tổng hiện tại là 1 được thêm vào giá trị i là 2. Bây giờ tổng là 3. Một lần nữa giá trị i được tăng lên. Bây giờ giá trị i là 3. Quá trình này lặp lại. Khi giá trị i trở thành 6, biểu thức trở thành sai vì nó không nhỏ hơn hoặc bằng 5. Vì vậy, vòng lặp while kết thúc. Cuối cùng, giá trị tổng được in ra màn hình. Nếu không có gia số nào như i ++, thì giá trị i vẫn giữ nguyên là 1. Nó nhỏ hơn 5. Điều kiện luôn luôn đúng. Vì vậy, nó sẽ là một vòng lặp vô hạn.

Điểm tương đồng giữa vòng lặp for và while là gì?

Cả hai vòng lặp for và while đều là các cấu trúc điều khiển lặp lại trong lập trình. Việc thực hiện vòng lặp phụ thuộc vào biểu thức kiểm tra.

Sự khác biệt giữa Loop và while là gì?

Tóm tắt – cho vs trong khi Loop

Trong lập trình, đôi khi bắt buộc phải lặp lại một tập hợp các câu lệnh nhiều lần. Có các cấu trúc điều khiển lặp lại để đạt được nhiệm vụ này. Hai trong số đó là vòng lặp for và while. Sự khác biệt giữa vòng lặp for và while là vòng lặp for được sử dụng khi số lần lặp được biết đến và vòng lặp while được sử dụng khi số lần lặp không được biết.

1. Điểm, Hướng dẫn. Vòng lặp cho vòng lặp trong C. Cuộc sống, Điểm hướng dẫn, ngày 8 tháng 1 năm 2018, chúng tôi 2. Điểm, Hướng dẫn. Vòng lặp trong khi ở C. C., Điểm hướng dẫn, ngày 8 tháng 1 năm 2018, www.tutorialspoint.com/cprogramming/c_fter_loop.htmlm.

Bộ Sách Học Tiếng Nhật Cơ Bản

Tuy nhiên, giữa rừng các loại sách đến từ nhiều nguồn, nhiều tác giả từ trong đến ngoài nước như hiện nay, thật sự không dễ dàng để bạn có thể chọn được những cuốn sách chất lượng về nội dung và phù hợp với nhu cầu của bản thân. Và hôm nay, qua quá trình tích lũy và tìm hiểu chuyên sâu về tiếng Nhật, bài viết xin được giới thiệu đến các bạn một số bộ sách học tiếng Nhật chất lượng với nội dung khá đầy đủ bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau, cung cấp lượng kiến thức cần thiết giúp ôn luyện từ vựng, cấu trúc ngữ pháp, giao tiếp ở trình độ cơ bản. Ngoài ra để có thể dễ dàng tìm hiểu tiếng Nhật sơ cấp N5, các bạn có thể tham gia khóa học tiếng Nhật miễn phí do Ichigo tổ chức.

CÁC BỘ SÁCH HỌC TIẾNG NHẬT CƠ BẢN

Để có thể giới thiệu một cách khái quát và đầy đủ nhất, bài viết sẽ trình bày theo trình tự từ sách học bảng chữ cái lần lượt đến sách học, nghe, đọc, viết giúp các bạn hoàn thiện đủ các kỹ năng cần thiết trong việc hoàn thiện quá trình học tập tiếng Nhật cấp cơ bản.

Sách học bảng chữ Hiragana và Katakana.

Đây là bộ sách học tiếng Nhật được thiết kế dựa trên ý tưởng tập luyện viết từng nét chữ giúp người học thuận tay và làm quen với mặt chữ. Bộ tài liệu được biên soạn với mỗi quyển bao gồm bộ vần 46 ký tự chữ cái Hiragana và Katakana. Các hình ảnh từ trong sách được thiết kế rõ ràng và đẹp mắt, tạo sự thu hút đồng thời dễ nhìn, dễ tiếp cận giúp người học mau chóng làm quen và chủ động hơn trong việc luyện viết, rèn chữ đẹp.

Các mẫu tự được trình bày theo 3 dạng khác nhau: Được viết bằng bút lông theo kiểu truyền thống, viết bằng tay và bằng chữ in.

Những chữ mẫu được in nét mờ, học viên dựa theo các nét có sẵn và tập đồ theo, nhiều mẫu bài tập đa dạng với chú giải đầy đủ những điểm khó.

Với mỗi mẫu từ đều có những lời giải thích bổ sung cùng phần giới thiệu ngắn gọn về nguồn gốc của từ.

Giáo trình Minna no Nihongo là bộ sách giáo trình uy tín và thông dụng nhất được các giảng viên trong các trường đại học và các trung tâm dạy tiếng Nhật ở Việt Nam cũng như trên thế giới sử dụng rất phổ biến. Trong khóa học tiếng Nhật miễn phí tại Ichigo cũng áp dụng giáo trình này để hướng dẫn các bạn học viên. Trọn bộ giáo trình Minna no Nihongo cơ bản bao gồm 7 quyển, mỗi quyển có các chức năng riêng biệt giúp rèn cho học viên đầy đủ các kỹ năng từ nghe, nói đến đọc, viết.

2. Quyển bản dịch: Có chức năng dịch các mẫu từ vựng, các câu trong đoạn văn từ tiếng Nhật sang tiếng Việt.

3. Quyển bài tập Bunkei Renshuuchou: Sách tổng hợp nhiều dạng bài tập khác nhau giúp học viên hệ thống lại kiến thức đã học.

4. Quyển Shokyuude Yomeru Topiku 25: Tập trung rèn luyện kỹ năng đọc hiểu thông qua các đoạn văn từ ngắn đến dài giúp nâng cao kỹ năng đọc hiểu, và tập làm quen với các mẫu đoạn văn xuất hiện trong các kỳ thi JLPT.

5. Quyển Choukai Tasuku 25: Các đoạn hội thoại ngắn được biên soạn chi tiết, mô phỏng các tình huống giao tiếp thực tế giúp bạn rèn kỹ năng nghe và phân tích tình huống, tập khả năng phản xạ nhanh khi tiếp xúc trực tiếp với các tình huống giao tiếp hằng ngày.

7. Quyển Hyoujun Mondaishuu:

8. Quyển Kanji trình độ sơ cấp 1: Hướng dẫn cách viết theo thứ tự của chữ Hán, cách ghép giữa từ Kanji và các bộ chữ khác tạo nên các từ có nghĩa. Ngoài ra sách còn có nhiều dạng bài tập đa dạng giúp người học có thể làm quen với các chữ Hán cơ bản.

Download:

Kế tiếp, bài viết sẽ giới thiệu thêm các quyển giáo trình với từng chuyên đề cụ thể như từ vựng, ngữ pháp, chữ Kanji, luyện giao tiếp thông dụng cũng rất phổ biến được nhiều người lựa chọn học mà các bạn có thể tham khảo.

Giáo trình học chữ Kanji

Các quyển tự học Kanji cơ bản này được biên soạn tập trung luyện chữ Kanji với số lượng từ dao động 200 đến 600 từ. Các từ mẫu đều được minh họa bằng hình ảnh cụ thể, bắt mắt giúp học viên có thể liên tưởng và tạo hứng thú trong quá trình học. Ngoài ra sách còn hướng dẫn cách ghép giữa các từ với nhau sao cho có nghĩa và hướng dẫn cách đọc cho từng từ.

Từ điển

Các quyển sách ngữ pháp tiếng Nhật cơ bản sẽ cung cấp đến các bạn những cấu trúc ngữ pháp thông dụng, với các bài tập mẫu và các bài tập tổng hợp giúp hệ thống lại kiến thức đã học và hỗ trợ học viên làm quen với các cấu trúc câu có trong đề thi JLPT hằng năm.

Sách luyện giao tiếp

Sách giao tiếp tiếp Nhật cơ bản được biên soạn đầy đủ các tình huống giao tiếp thực tế ở trình độ cơ bản, các mẫu câu đơn giản dễ hiểu, dễ vận dụng và dễ nhớ. Ngoài ra sách còn được đính kèm CD giúp các bạn vừa xem sách vừa luyện nghe, giọng đọc trong CD được thực hiện bởi người bản xứ nên phát âm rất chuẩn, bạn nên lắng nghe kỹ và tập nói theo đúng ngữ điệu.

FILE AUDIO 25 BÀI NGHE MINA NO NIHONGO 1

Các loại sách, giáo trình học tiếng Nhật hiện nay rất phổ biến, các bạn có thể tìm cho mình một quyển yêu thích phù hợp với bản thân qua nhà sách, thư viện. Có một số sách được cấp quyền download các bạn có thể dùng các bản online này, tuy nhiên việc có quá nhiều chủng loại sách sẽ gây băn khoăn cho bạn trong việc tìm kiếm một quyển phù hợp. Vì thế trước khi chọn mua hay sử dụng một loại sách nào đó bạn nên tìm hiểu kỹ nguồn gốc, nội dung sách có phù hợp và chứa những kiến thức mình đang tìm kiếm hay không.

Và cuối cùng một điều rất quan trọng sau khi bạn đã tìm được cho mình giáo trình phù hợp thì việc cố gắng, chăm chỉ theo đuổi mỗi ngày, xem việc đọc sách và làm bài tập như một đam mê, một thói quen thì chắc chắn rằng bạn sẽ không cảm thấy chán nản, mệt mỏi mà ngược lại càng ngày càng thích thú và học tốt hơn nữa. Bên cạnh đó bạn hoàn toàn có thể nắm bắt cơ hội học tốt hơn bằng cách đăng ký vào khóa học tiếng Nhật miễn phí do Ichigo thực hiện. Cố gắng lên nào!

Bạn đang xem bài viết Vòng Lặp Foreach Trong Lập Trình C# Cơ Bản trên website Sansangdethanhcong.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!